Databáze českého amatérského divadla

Texty: Žilov, Historie divadla v Žilově, www 2007

Historie divadla v Žilově
I. období - Období nejstarší

Ochotnické divadlo v Žilově má velmi dlouhou tradici. První zmínka o sehraném ochotnickém představení pochází již z roku 1886. Tehdy řídící učitel Karel Hůla napsal do pamětní knihy ledecké školy toto: "V sobotu dne 21. srpna 1886 v žilovském hostinci p. Čeňka Žaloudka okolní studující a jiní ochotní ponejprv na ledecké farní osadě mimo Třemošnou, kdež již přes rok ochotnická představení divadelní se pořádají, divadlo, a sice kus "Divotvorný klobouk" ve prospěch Ústřední matice školské. Při kuse tom působily zejména tyto osobnosti. Jako student Strnad, studující p. Beneš z Českého Najštatu, jako student Křepelka, studující p. Follprecht z Plzně, jako Strnadův ujec a lichvář Goliáš, studující p. Jakub Karez z Horní Břízy, jako hostinský Barnabáš a sklepník Datlík, studující p. Kieswetter z Krašovic, jako Barnabášova dcera Bětuška, Josefa Žaloudková, dcera hostinského Čeňka Žaloudka ze Žilova, jako myslivecký mládenec Karel, studující p. Košák z Krašovic, jako sklepník Zvonek, strojník Beneš z Horní Břízy, jako nádeník a kluk studující p. Karez z Horní Břízy, bratr p. Jakuba Kareza. Po divadle následovala taneční zábava, při níž ledecká hudební skupina dost ochotně účinkovala. Z hrubého výnosu as 50 zlatých vytěženo čistých as 20 zlatých pro Ústřední matici školskou." Tolik nejstarší nalezený zápis o divadelních ochotnících v Žilově.

O tom zda a a jak se hrálo divadlo v letech bezprostředně následujících není nic přesně známo. Další informace se objevují až v roce 1902, kdy byl v Žilově založen Sbor dobrovolných hasičů. Z dochovaných písemností hasičského sboru lze vyčíst, že sbor stavěl požárnické divadelní hlídky - je tedy zřejmé, že divadlo se v tomto období hrálo. Bohužel však z těchto pramenů nejde určit, zda představení hráli sami členové sboru hasičů či jiná společnost. Stejně tak zde nejsou zaznamenány názvy divadelních her.
II. období - Období první světové války

Divadlo se v Žilově hrálo i za první světové války. Dokládají to opět zápisy z pamětní knihy ledecké školy. Z těchto zápisů je zřejmé, že v létech 1915 - 1916 sehrály děti této školy pod vedením svých učitelů v Žilově celkem čtyři představení.
III. období - Období meziválečné

IV. období - Období druhé světové války

V. období - Období prvních poválečných roků

VI. období - Období let 1951 - 1962

VII. období - Období let 1962 - 1968

V tomto období nebylo sehráno žádné divadelní představení.
VIII. období - rok 1968

V tomto roce došlo na krátký čas k obnovení činnosti. Soubor posílen o několik nových členů nacvičil hru Jana Horského a Otčenáška "Ta naše písnička česká".
IX. období - Období let 1969 - 1971

Další přestávka v činnosti žilovského divadelního spolku. Ani v tomto období nebyla sehrána žádná divadelní hra.
X. období - Období let 1972 - 1986

XI. období - Období let 1986 - 1989

XII. období - Období let 1989 - 1995

XIII. období - Období let 1995 - 1998

XIV. období - Období let 1998 - 2002
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':