Databáze českého amatérského divadla

Texty: SLOVO O SOUBORU ex www.horsovskytyn.cz/divadlo 2007

SLOVO O SOUBORU

Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn vznikl v roce 1970, kdy skupina velmi mladých nadšenců chtěla zkusit hrát divadlo. Prvními kroky na prknech, která znamenají svět, byla pohádka Boženy Němcové: Popelka. Následoval běžný divadelní repertoár poplatný této době.
Kvalitativní změnou bylo uvedení tragikomedie Jiřího Hubače: Dům na nebesích, v roce 1982 (21 repríz). Od tohoto data se soubor pravidelně zúčastňuje soutěží a přehlídek amatérského divadla, občas i těch nejvyšších.
Soubor pravidelně zajíždí do okolních obcí s nově nastudovanými inscenacemi. Nejvíce repríz v historii (28) zaznamenala hra se zpěvy: Únos Sabinek, v úpravě Jana Wericha. V roce 2001 byla rozšířena zájezdová činnost i o vzdálenější regiony. Výrazný úspěch byl zaznamenán v Karlštejně a krásném „kamenném“ divadle J. K. Tyla v Třeboni.
V posledních letech soubor vyzrál, omladil se a získal řadu významných ocenění na národní přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou: v roce 1995 - Třicet vteřin lásky (Benedetti), v roce 1998 - Rodina Tótů (Örkéni) a v roce 2001 - Ten kdo utře nos (Feydeau). V letech 1988, 1996 a 1999 se soubor zúčastnil celostátní přehlídky Jiráskův Hronov.DIVADELNÍHO SOUBORU
Následující přehled je sestaven z divadelní kroniky. Z ní je m.j. patrné, kdo z nových členu do souboru nastoupil, ale není zaznamenáno, kdo kdy svoji činnost, z různých důvodu, ukončil. Autoři si dovolují podotknout, že všichni bez výjimky, kdo souborem prošli, na své působení vzpomínají rádi a v dobrém. Zanechalo v nich hluboký otisk lidství.Jmený seznam osob, které prošli souborem od r. 1970 do r. 2000

Baxová Alena (Říhová)
Baxová Miloslava
Bezpalcová Jana (Plachá)
Brada Vladimír
Cibulková Alena (Čížková)
Cihlářova Božena (Mourová)
Cinká Jindřich
Cinková Eliška
Cinková Ludmila
Čuchal Karel
Cvrk Jiří
Čiperová Vlasta
Duba Zdeněk
Dubová Lenka (Bezdíčková)
Dufek Vladimír
Dufková Daniela
Eberl Petr
Elgr Miloslav
Fialová Michaela (Pšenčíková)
Fořtova Libuše
Frouzová Pavlína (Čiperová)
Gracelová Vlasta
Herbriková Lucie
Hinterholzingerová Marie (Cuchalová)
Hlaváč Josef
Hlaváčová Jaroslava
Hodeček Zdeněk
Hojsová Marta
Holeček Josef
Chvalovská Alena (Žambúrková)
Chvalovská Miroslava (Barnášová)
Chvalovská Vlasta (Langová)
Jeřábkova Věra
Jordán Alexandr
Jungová Dana
Kasl Vladimír
Kiklhornová Dana (Balíková)
Kohout Josef
Kolesíková Marie (Kunstová)
Kondrys Antonín
Kondrysová Marie
Kovaříková Markéta
Kuneš František
Kuneš Václav
Kunst Jiří
Kunst Vilém
Kunstová Marie (Stauberová)
Lahoda Jiří
Lahoda Zdeněk ml.
Lahoda Zdeněk st.
Lahodová Jiřina
Lang Petr
Langová Eva (Jeřábkova) Langová Jana
Lengál Jan
Lengálová Jana
Leroch Milan
Lucáková Libuše (Štajdlová)
Malá Ivana
Marková Věra (Kubešová)
Mouleová Kamila
Mour František
Mourová Kateřina
Müller Roman
Müller Vladimír
Müllerová Lenka
Nebehaj Milan
Novák Jan
Nuhlíček František
Obstová Drahomíra
Panošova Jana (Horáčková)
Pavlík Antonín
Pivoňka Michal
Plachá Alena (Vondrysková)
Plachý Zdeněk
Poláková Anna
Popelková Libuše (Gillová)
Radová Marie
Říhová Jana (Tomášková)
Šafařík Václav
Šafaříková Dagmar
Šindelářová Šárka
Smejkalová Dana
Špaček Zdeněk
Tauerová Jana
Tomandlová Hana (Žákova)
Tomášková Josefa
Thomayerová Vladislava
Ulrichová Eva
Ulrichová Romana (Mrázková)
Vasi Ludovít
Vašková Gabriela
Vavřík Václav
Vejlupek Miroslav
Vlček Antonín
Vocásek Jiří
Vobruba Jan
Votrubová Jana (Vavříková)
Vrba Jaroslav
Žáčkova Marie
Žák Jiří
Žák Petr
Žákova Dagmar (Hloušková)
Žákova Dana
Žákova Dita (Vávrová)
Žákova Markéta


1971

POPELKA - pohádka
Účinkovali zakládající členové souboru: Marie Kunstová,
Marie Hinterholzingerová, Marie Žáčkova, Alena Cibulková,
Libuše Lucáková, Lenka Dubová, Libuše Popelková, Vlasta
Chvalovská, Václav Kuneš, Jiří Cvrk, Karel Čuchal, Petr Žák,
Zdeněk Duba, Jiří Vocásek, Petr Lang, Alexandr Jordán.
Režie: Anna Poláková
Premiéra: duben 1971
Počet repríz: 2
A. Fredo - DÁMY A HUSAŘI (komedie)
Do souboru přibyli Ladislav Brada, Václav Vavřík, Věra Marková,
Jan Novák, Jana Votrubová
Scéna: A. Kondory
Režie: A.Poláková
N.V.Gogol - ŽENITBA (klasická komedie) Do souboru přibyli Josef Kohout, Zdeněk Hodeček
Scéna: A. Kondrys Režie: A. Poláková a Václav Kuneš

1973

M. Achard - IDIOTKA - konverzační detektivní komedie
(První pokus o soutěž) Premiéra + 6 repríz, Režie: Václav Kuneš

1974

O. Wilde - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
(klasická konverzační komedie)
Přibyli: Václav Šafařík a Jiří Kunst
Počet repríz není znám, Režie: Václav Kuneš

1975

ČERTOVY ZLATÉ VLASY - pohádka
Přibyli: Marie Kolesíková
Režie: Václav Šafařík
M. Balucki - PAN RADNÍ SI NEVÍ RADY (komedie)
Přibyli: Dagmar Žákova a Jiří Žák Premiéra + 3 reprízy, Režie: Václav Kuneš
1..Literární večer - DNY BOLESTI A ZRADY
Pásmo poezie ke 30. výročí osvobození Premiéra: květen 1975
2. Literární večer - PROMINENT
Pásmo ke dni tisku
Autor: Miroslav Vejlupek
Premiéra: září 1975
3. Literární večer - Z BUZULUKU DO PRAHY
Pásmo ze stejnojmenné knihy L.Svobody
J. B. Moliére - CHUDÁK MANŽEL (klasická komedie)
Přibyli: Josef Holeček, Miroslava Chvalovská
Odborná spolupráce: Josef Nehonský, člen Divadla J. K. Tyla v Plzni
Režie: V. Kuneš
Program k 5. výročí založení souboru
E. Bass - OPUŠTĚNÁ
Režie: Václav Kuneš

1976

4 Literární večer - VEČER S MAXIMEM GORKÝM
Text: Miroslav Vejlupek
Přibyli: Božena Cihlářova
Premiéra + 2 reprízy
Pietní vzpomínka u Suchanovova hrobu
Vzpomínkový akt na hřbitově - pásmo politických básní
F. Tetauer - ÚSMĚVY A KORDY (historická komedie)
Přibyl: Ladislav Kasl
Premiéra + 9 repríz
Režie: V. Kuneš Odborná spolupráce: Josef Nehonský
Pásmo poezie
Volby do zastupitelských orgánů - angažovaná poezie

1977

Vzpomínkový večer - V. I. LENIN I.
Angažovaná poezie rozvojových zemí
Autor: Miroslav Vejlupek
1. Přehlídka ZUČ - MALÉ DIVADELNÍ FORMY
První láska (Cihlářova, Holeček)
Dámo, vy jste husa (Kunstová, Žáčkova)
Bajka o bobrovi (Kuneš)

1978

2. Přehlídka ZUČ - K. H. Mácha - MÁJ
Volná dramatizace
Přibyli: Jaroslava a Josef Hlaváčovi
Režie: V. Kuneš
M. I. Lermontov - DÉMON (poema)
Přibyli: Jana Říhová Scénář a režie: V. Kuneš

1979

Vzpomínkový večer - V. I. LENIN II.
Výbor z poezie Belly Achmadulinové
Scénář: M. Vejlupek
Klavírní doprovod: Marta Hojsová
Režie: V. Kuneš
A. E. Longen - DEZERTÉR Z VOLŠAN (fraška)
Přibyli: Dagmar Šafaříková
Premiéra: 8. března. 1979
Pásmo poezie - Marina Cvětajevová
Akce k příležitosti Měsíce přátelství
Scénář: Marie Žáčkova a V. Kuneš
Hudební doprovod: Zdeněk Lahoda

198O

Pásmo poezie - LENIN A MÍR Báseň „Hirošima"
3. Přehlídka ZUČ Domažlice Opilý koráb (Jana Říhová), Stesk po domově (Marie Žáčkova),
Jobova Noc (Václav Šafařík) Hudební doprovod: Zdeněk Lahoda

1981

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUBORU
Dramatizace povídky Marka Twaina: NATURALIZACE JOHNA FITZPARICKA
Poprvé účinkovali: Hana Tomandlová, František Mour
a Vladimír Müller
Režie: V. Kuneš
G. Japonská - ČTVEŘICE (komedie)
Přibyli: Jana Panošova, Dana Jungová
Premiéra + 2 reprízy
Režie: V. Kuneš

1982

J. Hubač - DŮM NA NEBESÍCH (tragikomedie)
První účast na okresní divadelní přehlídce v Poběžovicích
Hlavní cena přehlídky, osobní ocenění dostaly Hana Žákova
a Božena Mourová
Režie: Z. Lahoda a V. Kuneš
Ostatní přehlídky: Soutěžní ve Žlutících, ceny dostali
B. Mourová a V. Kuneš.
Nesoutěžní ve Zbiroze (Sládkův Zbiroh) a v Mýtě
(jako host na přehlídce okresu Rokycany)
Premiéra + 9 repriz
Jan Jílek - HLOUPÝ HONZA (pohádka) Přibyli: Věra Jeřábkova a Petr Eberl
Režie: V. Šafařík a Z. Lahoda Premiéra: prosinec 1982 + 3 reprízy

1983

Jan Jílek - MŮJ HRAD (hra ze současnosti) Přibyl: František Nuhlíček
Režie: Z. Lahoda
Premiéra + 6 repríz
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, cena za herecký výkon
Vlasta Langová,
účast na Kultickém divadelním létě, ceny za herecké výkony dostaly Jana Říhová a Božena Mourová

1984

Nataša Tánská - OBLÁZEK NA BŘEHU MOŘSKÉM
(kriminální hra) Premiéra + 3 reprízy, Režie: Z. Lahoda
Miloš Bílek - MALÉ PŘÍHODY LETNÍ (současná komedie)
Přibyly: Jana Langová a Josefa Tomášková Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, ceny za herecké výkony
dostali V. Kuneš, P. Eberl a J. Langová.
Hra obdržela „Cenu diváka za nejúspěšnější hru přehlídky" Premiéra + 6 repriz, Režie: Z. Lahoda
Vzpomínkový večer - V. I. LENIN III.
Pásmo politicky angažované poezie Přibyla: Vladislava Thomayerová
KarelSaneád -BLATNÍK (současná komedie)
Přibyli: Jaroslav Vrba, Dana Žákova a Michaela Fialová
Scéna: Ing. Vladimír Dufek
Režie: Z. Lahoda Premiéra + 5 repriz

1985

Radoslav Lošťák - DUBNOVÁ NOC
(drama na způsob antické tragedie ve verších)
Přibyla: Dana Smejkalová
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, ceny za herecké výkony
dostaly Dana Smejkalová, Vlasta Langová a Božena Mourová.
Výrok poroty očividně soubor poškodil
- tak to cítili všichni členové souboru
Pásmo poezie -100. výročí narození A.Zápotockého
Vzpomínkový večer
Pásmo poezie ve spolupráci s knihovnou - Hirošima
Účast na krajské soutěži Volkrův Prostějov - Dana Žákova získala
v recitaci 2. místo.

1986

Radoslav Lošťák - PONĚKUD ZTRACENÁ PRINCEZNA, pohádka
Premiéra + 3 reprízy (školní představení) Režie: Z. Lahoda
Carlo Goldoni - PANÍ HOSTINSKÁ (klasická komedie) Úprava textu: V. Kuneš a Z. Lahoda
Režie: Z. Lahoda Přibyli: Milan Leroch, Vlasta Čiperová a Daniela Dufková
Premiéra + 6 repriz
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, cena za režii Z. Lahoda a za herecký výkon V. Kuneš
15. let založeni souboru - 1. ochotnický maraton
Přibyla: Romana Ulrichová
Soubor sehrál ve třech dnech tyto hry: Dům na nebesích,
Jak je důležité míti Filipa (obnovená premiéra od roku 1974
v novém obsazení) , Poněkud ztracená princezna a Duel od Nataši
Tánské, jako premiéru.
Pásmo poezie - Klement Gottwald
Akce proběhla ve spolupráci s knihovnou

1987

Viktorie Hradská - COMMEDIA FINITA (melodrama)
Dana Žákova získala na krajské soutěži monologů s rolí uklízečky
2. místo a postoupila na národní přehlídku do Hlinská
l. účast na krajské přehlídce vyspělých souborů v Horaždovicích,
cena za inscenaci, postup na národní přehlídku Jiráskův Hronov,
vystoupení se uskutečnilo 8.8.1988 za ukrutného vedra
v aréně ve Ždárkách (2 představení).
Premiéra + 12 repriz
Režie: V. Kuneš
Rudi Strahl - PŘÍPAD ADAM A EVA (současná komedie)
Premiéra + 3 reprízy
Režie: V. Kuneš
Oscar Wilde - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA (klasická komedie)
Na 8. okresní přehlídce byli oceněni: Vlasta Čiperová, Michaela
Fialová a Václav Kuneš. Zároveň byla oceněna scéna Petra Žáka.
Obnovená premiéra + 3 reprízy
Režie: V. Kuneš
Alejandro Casona - SEBEVRAŽDY NA JAŘE ZAKÁZÁNY
Přibyli: Milan Nebehaj
Premiéra + l repríza
Režie: Z. Lahoda
Aldo Nikolaj - ÚNOS V NEAPOLI (zlodějská komedie)
Premiéra + 9 repriz
Hráno na okresní přehlídce v Poběžovicích v roce 1988,
cenu za herecký výkon dostal V. Kuneš a cenu za scénu Petr Žák
Režie: Z. Lahoda

1988

A ZAHYNUL BÁSNÍK . . . pásmo poezie -150. výročí úmrtí A. S. Puškina
Text a režie: Václav Kuneš

1989

Bratři ze Schönthanů - ÚNOS SABINEK (komedie se zpěvy)
Úprava textu, písně a režie Z. Lahoda
Hudební režie: Jana Lengálová
Hudba: Skupina Faraón
Premiéra + 28 repriz
Účast na okresní přehlídce, hlavní cena poroty za inscenaci, ceny za herecké výkony dostali Hana Žákova a Václav Kuneš.

199O

ČERTŮV ŠVAGR - pohádka Text, písně, hudba a režie: Z. Lahoda
Přibyly: Jana Bezpalcová, Šárka Šindelářová a Alena Plachá.
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích
Premiéra + 6 repriz
Oldřich Daněk - ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO
(konverzační hra na motivy historických příběhů) Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, uděleny ceny:
Hlavní cena přehlídky, cena za režii. Za herecké výkony: Vlasta Langová,
Dana Smejkalová a Václav Kuneš. Premiéra + 5 repriz, Režie: Z. Lahoda a V. Kuneš

1991

Mark Twain - TO VŠECHNO TY PENÍZE
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, hlavní cena přehlídky a postup do Žlutic. Ceny za herecké výkony: Vlasta Čiperová
a Václav Kuneš. Premiéra + 7 repriz, Režie: V. Kuneš

1992

Armand Salacrou - PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA
(konverzační komedie) Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, hlavní cena přehlídky.
Herecké výkony: Vlasta Čiperová a Dana Smejkalová. Účast na krajské přehlídce ve Žluticích, ceny dostali: Dana
Smejkalová, Vlasta Čiperová a Václav Kuneš. Doporučení na národní přehlídku do Vysokého nad
Jizerou, kde se hra realizovala dne 16.10.1992. Za Ditu Žákovou
nastudovala roli Hana Žákova. Soubor doprovázel zástupce starosty
města Ing. Jan Lengál a smíšená hudební skupina.
Premiéra + 8 repriz Režie: Zdeněk Lahoda a Václav Kuneš

1993

Alan Ayckbourn - POSTEL PRO HOSTY (konverzační komedie)
Přibyl: Ing. Jan Lengál
Účast na okresní přehlídce v Poběžovicích, ceny získali: Vlasta
Čipervá a Václav Kuneš. Účast na přehlídce ve Žluticích, ceny
získali: Vlasta Čiperová, Vlasta Langová a Václav Kuneš. Hra
postoupila na národní přehlídku z 2. místa do Vysokého nad
Jizerou. První národní ceny v historii souboru dostali Vlasta
Čiperová a Václav Kuneš. Jako zástupce města soubor doprovodil
starosta města Ing. Jiří Jánský a smíšená kapela.
Přibyly: Miloslava Baxová a Gabriela Vašková
Premiéra + 11 repriz
Režie: Z. Lahoda

1994

V tomto roce se soubor nezúčastnil okresní přehlídky, kvůli nezdaru nácviku Frayenovy komedie „Zepředu zezadu"
Aldo de Benedetti - TŘICET VTEŘIN LÁSKY
(konverzační komedie) Premiéra 2. 12. 1994, Režie: Václav Kuneš

1995

Ochotnický maraton - 25 let souboru,
sehrány byly hry ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ - roli písaře
převzal Ing. Jan Lengál, dále ÚNOS V NEAPOLI a pohádka „ZKOUŠKY ČERTA
BELÍNKA" v režii Gabriely Vaškové. Pohádka byla sehrána
ve Žluticích 10. 6. 1995 a neminula jí kritika odborné poroty.
Přibyli: Michal Pivoňka, Alena Baxová, Kateřina Mourová
a Markéta Kovaříková a Eva Langová.
Účast se hrou „TŘICET VTEŘIN LÁSKY" na okresní přehlídce
1995 v Horšovském Týně, kam byla kvůli ztrátě divadelního
prostoru a zázemí v Poběžovicích, přehlídka přeložena,
účast na Žlutickém divadelním létě, kde ceny obdrželi:
Vlasta Langová a Jan Lengál.
Cenu za režii dostal V. Kuneš.
Hra bezkonkurenčně postoupila na národní přehlídku do Vysokého na Jizerou, kde získala cenu za inscenaci a postup na
Jiráskův Hronov. Osobní ceny obdrželi Vlasta Langová
a Václav Kuneš. Dále účast na Libochovickém divadelním létě
v červnu 1996 - hra získala včetně ceny za režii i hlavní cenu
„Putovní pohár" a osobní ceny: Hana Žákova, Gabriela Vašková
a Václav Kuneš.
Účast na nesoutěžním Jiráskově Hronově v srpnu 1996, odehrána 2 představení.

1996

Georges Feydeau - DÁMSKÝ KREJČÍ (akční komedie)
Premiéra + 18 repriz
Účast na nesoutěžní 16. okresní divadelní přehlídce v Horšovském Týně, na Žlutickém divadelním létě, kde obdržel cenu za nejlepší
herecký výkon Jan Novák.
Významná byla i účast na přehlídce Erbenův Žebrák v prosinci 1996 Režie: Zdeněk Lahoda

1997

Scarnicci a Tarabusi - KAVIÁR NEBO ČOČKA (Situační komedie)
Přibyli: Jiří Lahoda a Libuše Fořtova Účast na nesoutěžní 17. okresní divadelní přehlídce
v Horšovském Týně. Účast na Žlutickém divadelním létě - ceny:
Eva Langová, Hana Žákova. Libochovice - divadelní léto - putovní pohár, cena za režii,
osobní ocenění Eva Langová. Vysoké nad Jizerou - říjen 1997 - ceny za herecké výkony:
Eva Langová, Vlasta Langová a Václav Šafařík. Došlo k přeobsazení role Antonia které se ujal
Milan Nebehaj. Režie: Z. Lahoda, V. Kuneš
ŽIVÝ BETLÉM I.
Vystoupení na náměstí na Zlatou neděli, hudební doprovod skupina Meluzin z Domažlic. Režie Olga Kaderová.

1998

Gerhard Hauptmann - POD SVÍCNEM TMA (Bobří kožich)
- zlodějská komedie
Úprava textu: Václav Kuneš
Přibyly: Eliška Cinková a Ludmila Cinková
Účast na 18. nesoutěžní přehlídce v Horšovském Týně,
na Žlutickém divadelním létě
v červnu 1998, ceny získali: V. Kuneš za úpravu klasického textu a Hana Žákova za herecký výkon.
Premiéra + 5 repriz Režie: Z. Lahoda a V. Kuneš
KDYŽ PRINCEZNA NEMLUVÍ (Pohádka se zpěvy)
Hudební doprovod: Skupina Faraón
Představení pro školy, premiéra + 3 reprízy
Upravil, hudba, texty písní a režie: Z. Lahoda
István Órkeny - RODINA TÓTŮ (groteska)
Okresní přehlídka v Horšovském Týně, Žlutické divadelní léto
- ceny za herecké výkony získali Hana Žákova, Ivana Malá
a Václav Kuneš, hlavní cena přehlídky a postup
na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Zde byli oceněni
Ivana Malá, Michal Pivoňka a Václav Kuneš, cena za režii, hlavní
cena a postup na Jiráskův Hronov (srpen 1999, 2 představení). Tato
inscenace byla sehrána v prosinci 1999 na Erbenově Žebráku.
Režie: Gabriela Vašková
Živý betlem II. .
K vystoupení, které mělo podobný charakter jako v roce
předchozím, se přidal dětský divadelní soubor.
Režie: Hana Žákova Hudba: skupina Meluzin

1999

A. Musset - ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKU (dramatizace
románu) Přibyli: Jindřich Cinká, Zdeněk Špaček, Zdeněk Plachý, Ludovít
Vasi, Kamila Mouleová a Markéta Žákova.
Premiéra + 3 reprízy
Okresní přehlídka v Horšovském Týně, Žlutické divadelní léto
(ceny za herecké výkony obdrželi Michal Pivoňka, Hana Žákova,
hlavní cena s postupem do Vysokého nad Jizerou, kde v říjnu 1999
byli oceněni Michal Pivoňka a Gabriela Vašková za dramaturgii.
Režie: G.Vašková
Zpětohledy na státním zámku a hradu - spoluúčast
v celkovém programu (sehrány 3 scénky v interiérech)
ŽIVÝ BETLÉM III.
Režie: Hana Žákova Hudební doprovod: skupina Faraón.

2000

POPELKA - pohádka uvedená v souvislosti s 30. výročím souboru
Přibyla Drahomíra Obstová
Premiéra + 3 reprízy
Uvedeno na okresní přehlídce.
Režie: Vlasta Langová
Nikolaj Vasiljevič Gogol - ŽENITBA (klasická komedie) Hudební doprovod: Z. Lahoda, P.Lang
Scéna: Petr Žák Premiéra + 3 reprízy
Okresní přehlídka, Žlutické divadelní léto
(ceny Vlasta Langová, Michal Pivoňka a Václav Kuneš)
Režie: V. Kuneš
Historický vlak 100 let dráhy Poběžovice - Staňkov - zajištění
programu a spoluúčast na oslavě 100 let dráhy Staňkov - Poběžovice


--------------------------------------------------------------------------------

První Otroky
Počátky českého divadla v Horšovském Týně lze s jistotou datovat až rokem 1945, kdy s příchodem českých obyvatel vznikaly různé spolky a organizace, které provozovaly i ochotnické divadlo, např. hasiči, učitelé a baráčníci. Koncem padesátých let vzniká při Městské osvětové besedě divadelní soubor pod režijním vedením pana Františka Poláka, hraje se obvyklý repertoár, jako Předtucha (Pujmanová), Sylva (Frýda), a klasika, např. J. K. Tyl - Paličova dcera. Tento soubor byl činný zhruba 5 let.
V prosinci 1970 skupinka mladých lidí bez zkušeností a divadelní průpravy začala pokoušet Múzu". Pod vedením paní učitelky Anny Polákové, která vedla dětský divadelní kroužek, se začaly podnikat první nesmělé kroky na jevišti. Prubířským kamenem byla pohádka pro děti Popelka a vzápětí komedie polského dramatika A. Fredra -Dámy a husaři. Kromě herců zde účinkovali čtyři psi, kočka a kanárek. Začalo se zajíždět na „štace" do okolních vesnic. Poslední hra v režii paní Polákové byla v roce 1972 Gogolova Ženitba, další režie se ujal pan Václav Kuneš.


--------------------------------------------------------------------------------

Hledáni a tápáni
Troufalost v „obcování s Múzou" dostala týnský soubor do neobyčejně obtížné konverzační komedie Marcela Áchárda - Idiotka. Zde se ukázalo, že nezkušený soubor nemůže patřičně zvládnout tak obtížný text. To samé se projevilo při inscenaci hry, jejímž autorem je O. Wilde - Jak je důležité míti Filipa. Teprve spolupráce s členem divadla }. K. Tyla v Plzni panem Josefem Nehonským a jeho praktická pomoc formou divadelních kurzů pro členy souboru přinesly obrat k lepšímu. Pod jeho vedením se úspěšně realizovala hra J. B. Moliera - Chudák manžel.
Od roku 1976 se soubor zabýval také literárními pásmy a poezií z autorské dílny tehdejšího vedoucího městské osvětové besedy Miroslava Vejlupka. Bohužel, tehdejší stranické vedení města postupně začalo používat divadelního souboru k rozličným oslavám politických výročí (VŘSR, V. I. Lenin, K. Gottwald, A. Zápotocký, volební agitace, smuteční tryzny na hřitově u památníku padlých apod.), což mělo za důsledek velký úbytek členů souboru. Světlou výjimkou v té době byla poetická pásma, Lermontovúv Démon a Puškinúv Oněgin.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':