Databáze českého amatérského divadla

Texty: Citace

K tomu scházeli se za dlouhých zimních večerů sousedé “na pobyt” a “na přástvu”, aby je pobavil “ňákým tím říkáním o Jenovéfě a Bruncvíkovi.”...Kde vzíti k tomu kus a síly potřebné? Ze starých by asi sotva který hráti mohl, a proto zbyla pouze mládež. Učil tedy své žáky. Jevištěm byla prostora od kamen ke zdi, oddělená dvěma loktušemi od velectěného auditoria. Za kamny byla garderoba a zákulisí.
Památník vysockého Krakonoše, Praha 1886, s. 9-10.

Představení Bruncvíka bylo realizováno takto:
Rozmluvy Brunclíka odříkávali zpaměti žáci, on pak předčítal vypravování spisovatelova.

František Mařatka: Almanach Matice divadelní. Praha 1881, s. 180.

Bývaly ale tehdy veselejší doby: méně nesmyslné nádhery, více upřímnosti a poctivosti, staročeská pohostinnost; potravy laciné, daně nepatrné a podřízenost vrchnosti mnohem snesitelnější nežli nyní úřadům zeměpanským při tak zvané robotě. Divadlo hráli jsme kdy a jak se zlíbilo, žádný tomu nebránil, neboť úředníci sami zúčastnili se při tom. Schůze a všeliké veřejné slavnosti odbývaly se beze všeho povolování a poručníkování, i spolky všeliké utvořily se bez všeho opovídání organům správním. Vláda, jakkoli absolutní, nemíchala se do podrobností obecenských, jež příslušely úřadům a soudům patrimoniálním. A tyto popřály mlčky všelikého vyražení a všelikých zábav obecenstvu...
Příhody svého života pro rodinu napsal Josef Kramář. Olomouc 1881, s. 153.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':