Databáze českého amatérského divadla

Texty: ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s.

Bakov nad Jizerou okres Mladá Boleslav viz Trenčín

Divadelní ochotnický spolek „Tyl“ - stanovy schváleny 27. 2. 1873, historie 1836-86 viz in: Bakovský, po roce 1887 útlum v činnosti, oživení v devadesátých letech. 1904 bylo obnoveno jeviště a sál. 1836-1956 sehráli ochotníci na 700 her.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kniha 116
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 255, 380, 394a
Divadelní spolek Tyl: 2 knihy protokolů ze schůzí 1923-1940
6 knih oběžníků (pozvání na schůze a zkoušky) mezerovité 1905-32
2 knihy pokladní 1927-45
literatura: Jubilejní listy divadelního ochotnického spolku Tyl v Bakově nad Jizerou... Mladá Boleslav 1908
Sborníček vlastivědných prací učitelů Libereckého kraje. Liberec 1957, s. 22 - 27 (Havel A., Hastík K.: Dějiny ochotnického divadla na Bakovsku)

Divadelní ochotnický spolek „Šmilovský“ - existoval minimálně v letech 1946-47
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107

baráčníci - sehráli v letech 1903 - 1926 celkem 85 představení
literatura: Sborníček vlastivědných prací učitelů Libereckého kraje. Liberec 1957, s. 26 (Havel A., Hastík K.: Dějiny ochotnického divadla na Boleslavsku)

Ochotnický spolek Kolár - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Loutkový odbor Sokola - 1944 - 45 obnoveno jeviště, činnost evidována mezi 1944 - asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 394a

Bechov - Svobodín okres Mladá Boleslav

Divadelní kroužek při závodní organizaci ROH zaměstnanců v lesnictví ve Svobodíně - založen 10. 1. 1952, měl 15 členů, 1955 již není v evidenci
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 255, 394a

Bělá pod Bezdězem okres Mladá Boleslav viz. Podolí u Bělé pod Bezdězem

Ochotnická jednota - v roce 1946 měla 150 členů. Soubor mladých Ochotnické jednoty se zúčastnil XVII. Jiráskova Hronova 1947 s Hilbertovou Vinou
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, ka 243, kn 112
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107
Ochotnická jednota: 3 ka divadelní hry tištěné a psané
2 ka korespondence 1895-1935, schůze 1900-1933, zprávy 1896-1925, seznamy členů, pokladní doklady 1935-37
Rukopisy historie Ochotnické jednoty od B. Fieftrunka a V. Šteina - Táborského
literatura: Šimáček Ferdinand: Paměti města Bělé pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem 1937, s. 341
Tieftunk B.: Paměti Ochotnické jednoty. rukopis
Stein - Táborský Vojta: Ochotnické divadlo v Bělé pod Bezdězem . Praha 1930, rukopis

Studentský kroužek - pořádal v letech 1918 - 1922 loutková, maňásková a divadelní představení. Scénu navrhoval sochař Mařatka a umělecký kritik a spisovatel K. Domorázek, kteří zde byli na letním bytě. Uvedli mimo jiné hry Zlý jelen, Charleyova teta, Poslední muž, Směry života a další. Kroužek byl rozpuštěn po ukončení studií většiny členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Ochotnická jednota, ka 2 - zápisy ze schůzí 1921-22, Paměti Ochotnické jednoty, rukopis B. Tieftrunk.

Benátky nad Jizerou okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - působil od 70. let 19. století, zanikl výnosem zemského úřadu z 2. 8. 1929
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 12 spolkové agendy manipulace 1916-36
Divadelní spolek Kvapil, zde 3 kartony SDO s korespondencí 1872-1920, zápisy ze schůzí 1899-1914, vyúčtování představení 1888-1913. Archivně nezpracováno.

Spolek divadelních ochotníků Kvapil - stanovy schváleny 28. 8. 1943, přestal fungovat během okupace, po osvobození schváleny stanovy ZNV 31. 3. 1947. Na mimořádné valné hromadě 26. 1. 1951 usneseno zapojit se jako Dramatický odbor ZK ROH Karborundum
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg 262
manipulace 1959-76, sg 456/8
Divadelní spolek Kvapil - zde 11 kartonů kartotéka členů, přihlášky (1 ka), korespondence 1943-55 (1 ka), představení 1943-60 (2 ka), účetní evidence 1943-56
(3ka), scénické návrhy (1 ka), foto, plakáty různé doklady (3 ka). Archivně nezpracováno.

Bezděčín okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků Havlíček - stanovy schváleny 30. 6. 1939, na schůzi 4. 3. 1951 bylo rozhodnuto o likvidaci spolku a jeho zapojení pod ČSM jako dramatický odbor.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Bezno okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 11. 3. 1913, na schůzi 28. 2. 1951 bylo usneseno zapojit se do ROH při ČSSS Bezno, jednání byla neúspěšná a tak spolek přešel až v dubnu 1952 jako Dramatický kroužek při Újezdní osvětové besedě v Bezně.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 13 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Bítouchov okres Mladá Boleslav

Divadelní odbor baráčníků - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Boseň okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Vojan“ - stanovy schváleny 5. 12. 1921, evidován do asi 1955. Hrál díla od Štolby, F. Strejčka, A. Jiráska, Tyla. V roce 1946 měl 40 členů, v 50. letech působil jeho odbor ochotníků Osvětové besedy
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113, 114, ka 196, 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Branžež okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 25. 2. 1926 (založen 6. 12. 1925). Evidován ještě asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113, 114, ka 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 380, 394a

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Brodce okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků Josef Kajetán Tyl - stanovy schváleny 5. 4. 1946. Na schůzi 11. 5. 1951 likvidoval a přešel pod ROH Cukrovaru Brodce nad Jizerou n. p. V letech 1958 - 1961 byl zaznamenán Dramatický odbor Sokola „J. K. TYL“. Kdy došlo ke změně zatím nezjištěno.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Březina okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 4. 3. 1910, evidován ještě 1932
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112

loutkové divadlo Sokola - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

divadelní odbor Sokola - evidován 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů - evidován 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

loutkové divadlo SRPŠ - evidováno 1956 kdy asi i založeno
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Březinka okres Mladá Boleslav m. č. Bělá pod Bezdězem

ochotnický soubor - v roce 1961 zaznamenána činnost již existujícího ochotnického souboru, bližší dosud nezjištěno.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Březno okres Mladá Boleslav

Dramatický odbor Sokola Březno - činnost zaznamenána v letech 1958-59 (Ulička odvahy, Kalibův zločin, Morálka paní Dulské).
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Bukovno okres Mladá Boleslav viz. Líny

ochotnický soubor Sokola - činnost zaznamenána v letech 1958-62 (Paličova dcera, Kolébka), poslední představení Mluvící prsten v roce 1962, od té doby se nehrálo. Bližší dosud nezjištěno.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8
literatura: kolektiv: Bukovno 600 let. MNV Bukovno 1987, s. 20

Čachovice okres Mladá Boleslav viz. Struhy

Ochotnicko-vzdělávací spolek „Beseda“ - stanovy schváleny 24. 9. 1937. Činnost zaznamenána do roku 1940. V sezoně 1960/61 je zaznamenán dramatický odbor Osvětové besedy (Stanislav: Návštěva nepřichází; Kohout: Třetí sestra)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, ka 14 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Čistá okres Mladá Boleslav

Divadelní ochotnický spolek Mošna - stanovy zaslány 1946 a schváleny 20. 1. 1947
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 107

Občanská beseda - byla založena 1881, divadlo hrálo od r. 1884
literatura: Müller Josef. Čistá u Bělé 1143-1910, Čistá 1994, s. 19

Čejetice okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav
Dramatický odbor baráčníků („Baráčník“) - činnost zaznamenána v období 1957-61 (Tyl: Pražský flamendr; Goldoni: Komedie o vějíři, Moliere: Chudák manžel; Martínek: Kamenný řád; Šrámek: Léto; Aškenazy: Host v noci; E. F. Burian: Proč žiješ Václave Řího?)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8


Čejetičky okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav

Divadelní ochotnický spolek Vojan - stanovy schváleny 19. 1. 1924. Po roce 1943 ustal v činnosti a 1946 došlo k marnému pokusu o oživení. V roce 1930 měl 59 členů, 1935 28 členů. Uvedl mimo jiné Vojnarku, Averčenkovy jednoaktovky. Do roku 1946 nastudoval více než 20 her.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 348, ka 14 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Dařenice okres Mladá Boleslav m. č. Loukov

Místní odbor Českého svazu přátel loutkového divadla pro Dařenice a okolí - založen v druhé polovině roku 1914, působil asi do 1916
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, ka 197

Debř nad Jizerou okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 21. 11. 1945, fungoval do likvidační valné hromady 3. 4. 1951, kdy se zapojil jako Dramatický odbor závodního klubu ROH Český nábytek v MB - Debři (později Ochotnický soubor Interiér Debř). V roce 1949 měl 54 členů, činnost evidována do roku 1961. V repertoáru Remarque: Poslední dějství; Corrinth: Trojané.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Dlouhá Lhota okres Mladá Boleslav

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Dobrovice okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků Dobrovít - stanovy schváleny 22. 3. 1877. V roce 1930 měl 79 členů, 1949 106 členů. Usnesením řádné valné hromady 5. 1. 1951 se zapojil jako „Dobrovít“ dramatický odbor závodní skupiny (závodního klubu) ROH Cukrovaru a rafinerie cukru n. p. v Dobrovici. Na přelomu 50. - 60. let uvedl Blažkovo Třetí přání, Stanislavův Dům na rozcestí, Past na myši A. Christie.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8
Divadelní spolek Dobrovít - aktový materiál 1864-1940
Městská úřad Dobrovice aktový materiál, sg. IC2c, IC3c, IC4a - 10 div
literatura: Sládeček A.: Paměti města Dobrovice a jeho okolí. Praha 1900, s. 355n
Strejček F.: Jak se Dobrovice probouzela. in: Památník národopisné výstavy a slavností v Dobrovici 1926, s. 44n
Knor. F., Heřmanský J.: Kulturní život v Dobrovici. in: 1558-1958 Dobrovice 400 let od povýšení na město. Dobrovice 1958, s. 33-37

Dětský divadelní soubor Dobrovít - činnost evidována v letech 1978-80
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1977-83, sg. 403/4

Dobšín okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Svatopluk Čech“ - evidován 1955 v témže roce se asi začlenil do Osvětové besedy
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

loutkové divadlo národní školy - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Dolní Bousov okres Mladá Boleslav

loutkové divadlo SRPŠ střední školy - evidováno asi 1955, o rok později již hrálo pravidelně
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

Divadelní spolek Bousovan - ochotnické divadlo se hrálo od roku 1858. Dolní Bousov patřil do okresu Jičín, u nás archiválie nejsou
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a
literatura: Kolátor Jan: Z historie Dolního Bousova. in: Dolní Bousov. 40-leté trvání obce baráčníků 1930-1970, s. 7

loutkové divadlo ČSM - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Dolní Bukovina okres Mladá Boleslav m. č. Horní Bukovina

Ochotnický spolek „Vojan“ - stanovy schváleny 15. 11. 1927 (existoval nejméně do 1946)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 394a

Dolní Krupá okres Mladá Boleslav

dramatický kroužek při osvětové jizbě - evidován 1958
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

loutkové divadlo při osvětové jizbě - evidováno 1956-59. 1958 byla pořízena nová maňásková scéna
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394aDolní Stakory okres Mladá Boleslav

Ochotnický spolek Tyl - stanovy schváleny 9. 3. 1888. Již od prosince 1887 uvedla dolnostakorská omladina několik her, na její činnost navázal spolek v březnu 1888. Jako první uvedl v září 1888 na paměť zrušení roboty drama Bratr honák. V repertoáru hry Štolovského, Šamberka, Skružného, R. Branalda, F. Strejčka, B. Vikové - Kunětické. V padesátých letech uváděl 2-3 premiéry. Usnesením valné hromady 18. 3. 1952 se zapojil jako Divadelní odbor Tyl při Osvětové besedě. V 80. - 90. letech uvádí ročně 1 premiéru v několika reprízách. Repertoár: Moliere, Klicpera, Bukovčan, Goldoni, Dietl. Působí dosud.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8
archiv spolku uložen u pana Jaroslava Kopala, Dolní Stakory 44
- kniha protokolů 1888-1949
- kniha evidence představení 1887-1998
- 2 albumy fotodokumentace 1938-1998
literatura: 50 let ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888-1938.

Domousnice okres Mladá Boleslav viz Skyšice

Doubrava okres Mladá Boleslav m. č. Žďár

Spolek divadelních ochotníků „Štěstěna“ - spolek založen 6. 4. 1903, stanovy schváleny 24. 9. 1903. Působil nejméně do roku 1956. V roce 1946 měl 36 členů
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112, 114
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 380


divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Horní Bukovina okres Mladá Boleslav viz. Dolní Bukovina

Horní Rokytá okres Mladá Boleslav m. č. Rokytá

divadelní soubor ČSM - v roce 1956 se zúčastnil soutěže LUT s inscenací Jana od E. Řezáčové
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Horní Slivno okres Mladá Boleslav

Ochotnická beseda - stanovy schváleny 24. 2. 1913. V roce 1935 měl 52 členů, v roce 1945 71 činných a 28 přispívajících. Činnost evidována do r. 1945.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 17 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Horní Stakory okres Mladá Boleslav m. č. Kosmonosy

Vzdělávací dramatický spolek „Beseda“ - původně existoval spolek Beseda jehož stanovy byly schváleny v roce 1921. Během okupace se změnil na Vzdělávací a dramatický spolek Beseda, který 3. 2. 1951 přešel jako Dramatický odbor při Osvětové besedě.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Hoškovice okres Mladá Boleslav m. č. Mnichovo Hradiště

Spolek divadelních ochotníků Kolár - stanovy schváleny 1907. Usnesením valné hromady 18. 1. 1951 se začlenil do Osvětové besedy. V roce 1946 měl 47 členů
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112, 114
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 394a

Divadelní spolek Kolár Hoškovice - spisy (stanovy 1917, žádosti o povolení her 1927-28)
- kniha pokladní 1907-1950, vše v inventáři Obecní úřad Hoškovice, ka 1, ič 69-73

Divadelní odbor Osvětové besedy - vznikl po rozpuštění Spolku divadelních ochotníků Kolár 18. 1. 1951
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Obecní úřad Hoškovice, ka 1, ič 72

Husí Lhota okres Mladá Boleslav

Kroužek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 29. 1. 1930, v roce 1935 měl 28 členů, 1949 35 členů. Likvidoval na schůzi 15. 4. 1952 a zapojil se jako Kroužek divadelních ochotníků při Osvětové besedě.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 348, 350, ka 17 spolk. agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Chocnějovice okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků - již před 20. 10. 1926 pracoval přípravný výbor, stanovy schváleny 22. 12. 1926, působil do 26. 1. 1947, kdy se usnesením valné hromady dobrovolně rozešel. Pro nedostatek financí občas nevyvíjel činnost. V roce 1946 měl 24 členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 114, ka 197, 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107

Chotětov okres Mladá Boleslav

Dělnické ochotnické divadlo - stanovy schváleny 6. 6. 1925. V roce 1930 měl 24 členy. Evidován do roku 1943.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav ka 17 spolkové agendy manipulace 1916-36

Spolek divadelních ochotníků Tyl - stanovy schváleny 23. 11. 1943. Evidován v roce 1943
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Dramatický odbor Osvětové besedy - evidován v letech 1958 - 59. 21. 1. 1960 byl odbor předán zpět organizaci Sokola. Evidován ještě 1961.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor manipulace 1959-76, sg. 456/8

Jabkenice okres Mladá Boleslav

Čtenářsko-ochotnická jednota „Hálek“ (Ochotnická jednota, Divadelní spolek Hálek) - stanovy schváleny 9. 10. 1877. V roce 1935 měla 28 členů. Během okupace přerušena činnost, obnovena po osvobození, ale od roku 48 se nehrálo, protože v obci bylo zřízeno kino. Na náhradní valné hromadě 19. 2. 1951 byl spolek zrušen a majetek předán ČSM.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 18 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Dramatický odbor Osvětové besedy - činnost evidována v letech 1960-61, uvedl mimo jiné Jiráskova Pana Johanese, Němcové Babičku, Vaňátkovy Chlapce z Rybářské uličky.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Jemníky okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav

Divadelní spolek „Jirásek“ - činnost evidována od roku 1945. Uváděl jednu až dvě premiéry ročně, mimo jiné 1949 Trikolora (o revoluci 1945), 1950 Kozí mléko. Na členské schůzi 26. 2. 1952 likvidoval a zapojil se do Svazu československo - sovětského přátelství, odbočka Mladá Boleslav - Jemníky.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 352
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Jiřice okres Nymburk

Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ - stanovy schváleny 4. 2. 1924. V roce 1930 měl 30 členů, v roce 1951 41 členů. Od zabrání Jiřic pro vojenské účely byl v letech 1940-49 se sídlem v Ostré, ale protože nebyly nikde vhodné prostory, měl zde složený inventář, nehrál a vyvíjel jen administrativní činnost. Na členské schůzi 16. 4. 1951 se začlenil jako „Tyl“ divadelní kroužek Osvětové besedy.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 18 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Jizerní Vtelno okres Mladá Boleslav

Čtenářsko-ochotnická jednota „Alois Jirásek“ - zprvu působil od roku 1888 Hospodářsko-čtenářský spolek, který se změnil na čtenářsko-ochotnickou jednotu v roce 1912. V roce 1930 měl 60 členů. Jeho činnost byla asi dost slabá, protože v evidencích jsou zaznamenány 3 datumy jeho zániku v letech 1930, 1941 a úředně byl vymazán z evidence spolků 14. 8. 1950.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 18 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Ochotnický spolek Alois Jirásek - stanovy schváleny 13. 11. 1946. V roce 1949 měl 70 členů, na schůzi 14. 4. 1951 likvidoval a začlenil se jako Divadelní soubor Alois Jirásek JZD Jizerní Vtelno. Zde je evidován v letech 1951-1959.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-59, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Josefův Důl okres Mladá Boleslav

Dramatický odbor závodního klubu ROH Tiba - Josefův Důl, n. p. - činnost evidována v roce 1958-59.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Katusice okres Mladá Boleslav

Dramatický odbor TJ Sokol - TJ Sokol založena 31. 3. 1912, dramatický odbor ukončil činnost 13. 4. 1941 a obnovil 9. 5. 1945. Další údaje zatím nezjištěny.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Klášter nad Jizerou

Spolek divadelních ochotníků Klicpera - založen 27. 2. 1929, stanovy schváleny 18. 5. 1929. Rozešel se pro nedostatek financí 21. 11. 1936. Ke konci již aktivně nepracoval. Před vznikem spolku fungoval jako odbor sboru dobrovolných hasičů již před 1. světovou válkou.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, ka 198, kn 113
literatura: Jermář J. Historie Kláštera nad Jizerou . in: 850 let Kláštera Hradiště nad Jizerou 1144 - 1994, Klášter Hradiště nad Jizerou 1994, s. 24n.

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 19. 9. 1939, již před 1. světovou válkou fungoval jako odbor TJ Sokol a baráčníků
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 114, ka 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106
literatura: Jermář J. Historie Kláštera nad Jizerou. in: 850 let Kláštera Hradiště nad Jizerou 1144 - 1994. Klášter Hradiště nad Jizerou 1994, s. 24n

loutkové divadlo TJ Sokol - evidováno 1955 - 56
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

divadelní odbor baráčníků - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Kněžmost okres Mladá Boleslav viz. Solec, Násedlnice

K pokusu o založení spolku divadelních ochotníků došlo počátkem roku 1944, kdy bylo požádáno o jeho povolení. V srpnu 1945 byli pořadatelé vyzváni k úpravě stanov podle nových státoprávních poměrů. Další doklady nejsou. Divadlo zde hrály Sokol, Národní jednota severočeská a občas i sbor dobrovolných hasičů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106

Kosmonosy okres Mladá Boleslav viz. Horní Stakory

Dramatický odbor čsl. socialistů - stanovy schváleny 29. 7. 1921, když ještě v dubnu téhož roku nebyl spolek povolen. Dobrovolně se rozešel 26. 11. 1938. V roce 1930 měl 42 členů, 1936 70 členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Dělnický spolek divadelních ochotníků Jiří Wolker - v roce 1928 došlo k pokusu o vytvoření spolku, který byl na základě obsahu stanov zakázán.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36

Spolek divadelních ochotníků - stanovy byly schváleny v roce 1868, v roce 1930 měl 30 členů, zanikl roku 1931.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Divadelní spolek „Jirásek“ - evidován od roku 1940. V roce 1950 měl 67 členů. Likvidoval na schůzi 23. 1. 1951 a začlenil se jako Jirásek, dramatický odbor závodního klubu ROH Autorenovy n. p. Činnost evidována do roku 1959, kdy uvedl Talisman Nestroye.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 352
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8


Kosořice okres Mladá Boleslav

Ochotnický spolek „Probuzení“ - Stanovy schváleny 7. 10. 1920, v roce 1925 schváleno přejmenování na Čtenářsko-ochotnický spolek podle usnesení valné hromady ze září 1924. V období 1946-49 se nekonaly valné hromady, režisér byl v roce 1948 vyakčněn, následně se nacvičovalo, ale nehrálo. Na návrh AV NF bylo jeviště a inventář předán po valné hromadě 11. 2. 1951, kdy se spolek rozešel , místnímu ČSM. V roce 1920 měl 15 členů, 1934 23 členy.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 20 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Kostelní Hlavno okres Mladá Boleslav

divadelní soubor ZDŠ - evidován v roce 1961, kdy uvedl Němcové Neohroženého Mikeše.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Kovanec okres Mladá Boleslav

Ochotnická družina v Kovánci - stanovy schváleny 17. 4. 1923 (spolek fungoval nejméně do roku 1947) v roce 1946 měl 40 členů
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113, ka 198
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107Krásná Ves okres Mladá Boleslav

Dělnická ochotnická jednota „Mošna“ - stanovy schváleny 26. 1. 1928 (spolek fungoval nejméně do roku 1946
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106

Krnsko okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Volker“ - stanovy schváleny 8. 3. 1930
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 20 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Divadelní spolek „Karel Krouský“ - stanovy schváleny 3. 6. 1939, po roce 1945 nevyvíjel žádnou činnost, protože hráli Sokolové, kterým byl po likvidační valné hromadě 1. 10. 1949 předán veškerý majetek.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 352
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Dramatický odbor TJ Sokol (Divadelní soubor) - činnost evidována 1939-41, 1945-59. 1958 uvedl Zolovu Terezu Raquinovou.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Kropáčova Vrutice okres Mladá Boleslav

Kroužek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 2. 11. 1937. V roce 1941 měl 31 člena, činnost evidována do roku 1943.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav ka 20 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Krpy okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Josef Kajetán Tyl“ - stanovy schváleny 10. 1. 1946. likvidoval na schůzi 14. 4. 1951 a zapojil se jako „Tyl“ dramatický odbor v Krpech při újezdní Osvětové besedě v Kropáčově Vrutici. V době likvidace měl 40 členů, činnost evidována do roku 1959.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Ledce okres Mladá Boleslav

dramatický odbor Osvětové besedy - činnost evidována v letech 1960-61. Mimo jiné uvedl Karvašovu Půlnoční mši a Drdovy Dalskabáty.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8


Líny okres Mladá Boleslav m. č. Bukovno

Spolek divadelních ochotníků Havlíček - existoval minimálně do roku 1947. V roce 1946 měl 59 členů
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, ka 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107

Lipník okres Mladá Boleslav

Čtenářsko-ochotnická jednota - stanovy schváleny 14. 5. 1900. V roce 1936 měl 34 členy. 1926 uvedl Psohlavce, Činnost evidována do 1936.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 21 spolkové agendy manipulace 1916-36

Loukov okres Mladá Boleslav viz. Dařenice

Loukovec okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Kolár“ - stanovy schváleny 17. 2. 1896 působil minimálně do roku 1948, kdy měl 48 členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112, 114
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107

divadelní odbor při osvětové besedě - existoval nejméně od roku 1955, zúčastňoval se soutěže LUT ( v roce 1956 s Kolíbkou A. Jiráska)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Luštěnice okres Mladá Boleslav viz. Voděrady

Čtenářsko-ochotnická jednota - stanovy schváleny 5. 4. 1895. V roce 1930 měl 91 člena, 1951 101 člena. Na schůzi 4. 2. 1952 likvidoval a zapojil se jako Čtenářsko-ochotnický odbor při Osvětové besedě (později Dramatický odbor Osvětové besedy). Činnost evidována do roku 1961. Na přelomu 50. - 60. let uvedl Klicperovu Potopu světa; Schillerovy Úklady a lásku, Kohoutův Sbohem smutku.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 21 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Lysá nad Labem okres Nymburk

Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ - stanovy z roku 1871, činnost evidována do roku 1939, v roce 1934 měl 54 členy.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 22 spolkové agendy manipulace 1916-36

Vzdělávací, kulturní a podpůrný spolek „Havlíček“ - k prvnímu pokusu o založení spolku došlo již v druhé polovině roku 1934, pro závady ve stanovách bylo utvoření 2x zakázáno. Stanovy schváleny 12. 6. 1935. V roce 1935 měl 23 členy. Činnost evidována do roku 1936.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 23 spolkové agendy manipulace 1916-36

Malá Bělá okres Mladá Boleslav

divadelní kroužek při obci baráčnické - evidován v letech 1954-55, účastnil se soutěže LUT (v roce 1955 s Kolíbkou A. Jiráska)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Milovice okres Nymburk

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 31. 8. 1922. V roce 1930 měl 60 členů, 1934 34 členy. Činnost evidována do roku 1935.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 24 spolkové agendy manipulace 1916-36

Mladá Boleslav okres MB viz. Bezděčín, Čejetice, Čejetičky Debř, Jemníky, Podchlumí, Podlázky

literatura: Mladá Boleslav od minulosti k dnešku. Mladá Boleslav 1974, sborník
Mladoboleslavsko v proměnách času. Praha 1997, sborník

Mnichovo Hradiště okres Mladá Boleslav viz. Hoškovice

Spolek divadelních ochotníků Tyl
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112, 114 ka 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 255, 380, 394a
Divadelní spolek Tyl: 4 knihy protokolů o schůzích 1880-1909, plakáty některých her 1893-1909

loutkářský soubor Domu osvěty - evidován 1956
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

loutkové divadlo Sokola - evidován 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Mohelnice okres Mladá Boleslav

dramatický odbor Sokola - evidován 1955 kdy se začlenit do Osvětové besedy
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Mukařov okres Mladá Boleslav

divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Násedlnice okres Mladá Boleslav m. č. Kněžmost

Kroužek divadelních ochotníků „Jirásek“ - stanovy schváleny 23. 3. 1933 působil ještě po válce, ale zanikl před 5. 6. 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 114, ka 202, 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 394a

Němčice okres Mladá Boleslav

Čtenářsko-ochotnický spolek - stanovy schváleny 11. 2. 1924, spolek se utvářel již od valné hromady v květnu 1923, kdy měl 32 členy, v roce 1930 15 členů, 1934 24 členy. Pro delší nečinnost od roku 1944 úředně vymazán z evidence 14. 10. 1949.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Nepřevázka okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Vojan“ - činnost evidována od roku 1940, ale existoval již dříve. V roce 1950 měl 32 členy. Na schůzi 29. 3. 1951 likvidoval a začlenil se jako Dramatický odbor Osvětové Besedy „Vojan“.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

divadelní soubor národní školy - evidován v letech 1960-61.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Nová Ves u Bakova okres Mladá Boleslav

Dělnický ochotnický spolek „Volnost“ - stanovy schváleny 12. 3. 1907 (schůze přípravného výboru se sešla již 9. 12. 1906). Několikrát ročně hrál především po první světové válce. Zrušen byl v roce 1931, kdy se přetvořil na baráčníky. Uváděl hry Jiráska, Štolby, Tyla, Fořta, Maeterlincka (Stilmondský starosta), Julia Zeyera (Radůz a Mahulena).
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 112, ka 98, 202

Dělnický divadelní spolek Jirásek - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Obrubce okres Mladá Boleslav

Divadelní a pěvecký spolek Havlíček - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Divadelní odbor Osvětové besedy - evidován 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

loutkové divadlo Sokola - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Obruby okres Mladá Boleslav

divadelní soubor ČSM - evidován 1956 zúčastnil se LUT s Krčmou na břehu E. F. Buriana
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

dramatická beseda - evidována asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Písková Lhota okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků v Pískové Lhotě - Zámostí - činnost evidována od roku 1940, ale existoval již dříve. V roce 1950 měl 89 členů. Na valné hromadě 18. 2. 1951 likvidoval a začlenil se jako Divadelní odbor Osvětové besedy.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Plazy okres Mladá Boleslav

Dramatický odbor při hasičském sboru - 2. 11. 1948 se přetvořil na Divadelní spolek Klicpera, který na schůzi 7. 4. 1952 likvidoval a začlenil se jako Dramatický odbor „Klicpera“ při Osvětové besedě.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Podchlumí okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav

Dramatický odbor Osvětové besedy - činnost evidována 1958-59. Uvedli Maryšu bratří Mrštíků a Štolbovo Na letním bytě.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Podlázky okres Mladá Boleslav m. č. Mladá Boleslav

Dramatický odbor baráčníků - činnost evidována od roku 1944. V období 1948-57 soubor nevyvíjel činnost, obnovil ji v roce 1958. V repertoáru v okupaci byla Lucerna, Paličova dcera, Noc na Karlštejně. Činnost evidována do roku 1959.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Podolí u Bělé pod Bezdězem okres Mladá Boleslav m. č. Bělá pod Bezdězem

Ochotnický divadelní spolek „Baráčník“ - evidován v roce 1946, kdy měl 80 členů
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106Předměřice okres Mladá Boleslav

Ochotnický spolek „Klicpera“ - stanovy schváleny 23. 1. 1876. Spolek se rozešel v roce 1921 na základě usnesení valné hromady 20. 3.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 26 spolkové agendy manipulace 1916-36
Divadelní spolek Klicpera: 1 kniha zápisní pro protokoly valných hromad, výborových schůzí a jednatelských zpráv 1902-21

Kroužek divadelních ochotníků „Svítání“ - činnost evidována v letech 1923-39.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav ka 26 spolkové agendy manipulace 1916-36

Přepeře okres Mladá Boleslav

Divadelní spolek Tyl - evidován v letech 1955-56
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394
Ptýrov okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Kolár“ při sboru dobrovolných hasičů - evidován 1946-47
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107

Rejšice okres Mladá Boleslav m. č. Smilovice

Čtenářsko-ochotnická beseda - stanovy schváleny 11. 2. 1905 po přetvoření se z Čtenářsko-rolnické besedy působící od roku 1898. Spolek se rozešel v roce 1922.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346

divadelní odbor Jirásek Osvětové besedy - evidován v letech 1958-61. Uvedl Šrámkův Měsíc nad řekou, Pavlíčkovu Černou vlajku.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Rokytá okres Mladá Boleslav viz. Horní Rokytá

Řepov okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Neruda“ - stanovy schváleny 16. 3. 1917. V roce 1930 měl 68 členů, 1935 32 členy, 1945 45 členů. Na schůzi 16. 4. 1951 likvidoval a začlenil se jako Dramatický odbor Neruda při Osvětové besedě. Činnost evidována do roku 1961
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 26 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
manipulace 1959-76, sg. 456/8

Řitonice okres Mladá Boleslav

divadelní kroužek - evidován 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

loutkové divadlo národní školy - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Semčice okres Mladá Boleslav

Ochotnický kroužek Hospodářsko - čtenářské besedy semčicko-pěčické (zprvu zábavní odbor) - stanovy Besedy schváleny 4. 1. 1900. Kroužek uváděl několik premiér ročně. V repertoáru měl hry Lešetínský kovář, Palackého třída 27, Vojnarka, Pasekáři, V červáncích svobody, Jedenácté přikázání, Její pastorkyňa, Paličova dcera, Otec, Staré hříchy, Maryša, Poslední muž, Gazdina roba, Svátek věřitelů - tedy díla kvalitních autorů (Jirásek, Sokol - Tůma, Šamberk, Preissová, Tyl, Štolba, F. X. Svoboda, R. Branald). V průběhu roku 1943 se na plakátech objevuje pod hlavičkou Ochotnický kroužek. Jeho stanovy byly schváleny 22. 7. 1948. Od roku 1949 užívá název Ochotnický kroužek Pavla Švandy ze Semčic. Podle usnesení mimořádné valné hromady 13. 12. 1950 se začlenil pod Závodní odborovou skupinu ROH ČSSS, n. p. - šlechtická stanice Semčice jako její divadelní odbor. V roce 1950 měl 53 členy. V té době uvedl Ostrovského Nebylo groše, najednou dukát, Klicperův Divotvorný klobouk.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262
Místní národní výbor Semčice
Ochotnický kroužek hospodářsko-čtenářské besedy : kniha plakátů 1919-1950
pokladní kniha 1931-1948
torzo korespondence (desky)

divadelní soubor ČSM - činnost evidována v roce 1959-61, uváděl pohádky pro děti.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

divadelní soubor ZDŠ - činnost evidována v roce 1961.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Sezemice okres Mladá Boleslav

divadelní kroužek Osvětové besedy - evidován 1958, kdy mu MNV vystavil nové jeviště
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Skokovy okres Mladá Boleslav m. č. Žďár

Zábavní a kulturní výbor při místním dozorčím výboru Jednoty - loutkové divadlo - evidován v letech 1952-56 uvedl mimo jiné i Jiráskovu Lucernu
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 255, 380

Skyšice okres Mladá Boleslav m. č. Domousnice

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Smilovice okres Mladá Boleslav viz. Rejšice

Solec okres Mladá Boleslav m. č. Kněžmost

Ochotnický divadelní a vzdělávací spolek Havlíček (Spolek divadelních ochotníků Havlíček) - stanovy schváleny 11. 4. 1922, ustavující valná hromada se konala 9. 5. 1922. Fungoval nejméně do roku asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113, 114, ka 202, 243
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 394a

Sovenice okres Mladá Boleslav

K pokusu o založení spolku došlo v roce 1944. 15. 2. 1944 bylo zažádáno o povolení Spolku divadelních ochotníků Klicpera. V září 1945 byli pořadatelé vyzváni k úpravě stanov podle nových státoprávních poměrů. Další doklady nejsou.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106

Stará Lysá okres Nymburk

Čtenářsko-ochotnický spolek „Komenský“ - stanovy schváleny 31. 1. 1929. Činnost evidována do roku 1932.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 350

Čtenářsko-ochotnický spolek „Tyl“ - stanovy schváleny 13. 2. 1929. Činnost evidována do roku 1930. Předsedou obou spolků byl pan Poživil.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348

Strážiště okres Mladá Boleslav

loutkové divadlo národní školy - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Strenice okres Mladá Boleslav

divadelní soubor - evidován v roce 1961, kdy na LUT uvedl Maryšu.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Struhy okres Mladá Boleslav m. č . Čachovice

Ochotnický a vzdělávací spolek - stanovy schváleny 23. 6. 1914. V roce 1930 měl 65 členů. Činnost evidována do roku 1935.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 27 spolkové agendy manipulace 1916-36

Sychrov okres Mladá Boleslav

Divadelní ochotnický spolek - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Sukorady okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Vojan“ - stanovy schváleny 9. 10. 1921. V roce 1931 měl 64 členy, 1950 90 členů. Na schůzi 16. 4. 1951 likvidoval a zapojil se jako Dramatický odbor Vojan Osvětové besedy.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 27 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Trenčín okres Mladá Boleslav m. č. Bakov nad Jizerou

Divadelní odbor baráčníků - evidován 1956, kdy uvedl na LUT Tylovy Bankrotáře
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

Divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Veselá okres Mladá Boleslav

Divadelní ochotnický spolek Klicpera - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

loutkové divadlo mateřské školy - evidováno asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Veselice okres Mladá Boleslav

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Vlčí Pole okres Mladá Boleslav

divadelní soubor ČSM - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394aVoděrady okres Mladá Boleslav m. č. Luštěnice

Ochotnický krouže „Svornost“ - stanovy schváleny 7. 5. 1929. V roce 1930 měl 25 členů. Rozešel se po mimořádné valné hromadě 27. 9. 1934, kdy už po dva roky nevyvíjel činnost z důvodu nedostatku členů a financí. Spolkové jeviště bylo předáno hasičům.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 348, ka 28 spolkové agendy manipulace 1916-36
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Zdětín okres Mladá Boleslav

ochotnický soubor Osvětové besedy - činnost evidována v letech 1958-61.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Žďár okres Mladá Boleslav viz: Doubrava, Skokovy, Žehrov

Spolek divadelních ochotníků - stanovy schváleny 31. 3. 1913. Pokladnu bývalého spolku převzala Osvětová beseda v roce 1955. V roce 1947 měl 100 členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113, ka 204
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 394a

Žehrov okres Mladá Boleslav m. č. Žďár

loutkové divadlo - evidováno v letech 1955-56, kdy pravidelně hrálo (zřizovatel zatím nezjištěn)
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Žerčice okres Mladá Boleslav

ochotnický soubor - činnost evidována v letech 1958-61. Při kom byl zřízen zatím nezjištěno. V repertoáru Drda: Hrátky s čertem, Wenig: Stříbrná studánka
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1959-76, sg. 456/8

Židněves okres Mladá Boleslav

Spolek divadelních ochotníků „Máj“ - stanovy schváleny 21. 3. 1947. Už v období 1948 - leden 1951 nevyvíjel činnost, poté opět neodpovídal na korespondenci ONV a v roce 1952 zanikl likvidací. Majetek převzala Osvětová beseda. V roce 1950 měl 20 členů.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262

Divadelní spolky obcí, které nyní patří do jiných okresů. Je třeba doplnit, zda se jedná o místní části. U nás jsme nezjišťovali.


Dobšice okres Jičín

loutkové divadlo - evidováno 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Libošovice okres Jičín

divadelní kroužek Osvětové besedy - založen roku 1955, na LUT o rok později uvedl Třetí zvonění V. Štecha
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

dramatický odbor Sokola - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Mladějov okres Jičín

loutkové divadlo Osvětové besedy - evidováno 1958
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

divadelní odbor (kroužek) Osvětové besedy - evidován v letech 1955-58. S Dítětem F. X. Šaldy byl navržen do krajského kola LUT 1955 a hrál ho i v okolních obcích. Dále uvedl Moliére: Chudák manžel (LUT 1956) a Petr Karvaš Pacient 113.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

Ohařice okres Jičín

divadelní odbor Sokola - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Osek okres Jičín

divadelní kroužek českého svazu požární ochrany - evidován 1958
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Ostrý okres Mělník

Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ - stanovy schváleny 9. 5. 1923. Působil nejméně do roku 1938
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní úřad Mnichovo Hradiště, kn 113


Podkost okres Jičín

Divadelní ochotnický spolek Hejduk - zrušen před 27. 5. 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Divadelní spolek Svatopluk Čech - zrušen před 27. 5. 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Příchvoj okres Jičín

divadelní soubor ČSM - evidován 1958
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

Divadelní ochotnický spolek Havlíček - evidován 1955 kdy hrál v soutěži LUT pak se asi začlenil jako Divadelní kroužek Osvětové besedy, jak je v roce 1956 jmenován.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Samšina okres Jičín

divadelní soubor ČSM - evidován 1956, kdy uvedl na soutěži LUT Šamberkovu Palackého třídu 27.
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

Sobotka okres Jičín

divadelní kroužek Osvětové besedy - evidován 1958
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380

„Divadélko“ - loutkový soubor Osvětové besedy - evidován v letech asi 1955-58
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a

Nová scéna - evidována asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a

Zámostí - Blata okres Jičín

Čtenářskoochotnický spolek Havlíček - evidován asi 1955
fondy: Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Okresní národní výbor Mnichovo Hradiště, ka 394a
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':