Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kostelec nad Orlicí, AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec - 23. – 25. března 2007

Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové, Kulturní klub Rabštejn v Kostelci nad Orlicí a Volné sdružení východočeských divadelníků
za finančního přispění Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec
Kulturní klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí
23. – 25 . března 2007
Regionální přehlídka mladého a experimentujícího divadla a divadla poezie
s postupem na Šrámkův Písek, Prima sezónu Náchod, Wolkrův Prostějov
Počet představení: 14, počet členů souborů: 140
Lektorský sbor:
Alena Zemančíková, Vladimír Hulec, Petr Christov, Zdeněk Tesař

Program
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
Past na spoustu slepých myšek dle Agathy Christie
režie: Jan Dvořák
Absolventi, ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
Jan Antonín Pitínský: Pokojíček
režie: kolektiv, supervize: Jolana Brannyová
... po malinách, ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
Géniové, volně na motivy Wolfganga Bauera
režie: Josef Tejkl
ZUŠ Chrudim
A. P. Čechov: Bankovní jubileum – žert o jednom dějství
režie: Renata Klečková
DivaLDO, ZUŠ Ústí nad Orlicí
Kdosi o pomoc prosí, Eva Svobodová na motivy H. Ch. Andersena
režie: Markéta Světlíková
DS (a)Maťák Pardubice
Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
režie: Petr Kouba
Turnovské divadelní studio
Petr Haken: Vstupte!
režie: Petr Haken
Bedřich, Dramatická školička Svitavy
Nosorožci – podle povídky Eugéna Ionesca
režie: Michal Kadlec
J.S.T.E. Artyžok a DRED Náchod a Kurvvva Zdrój
Dekalog: Křížaly
režie: Ondřej Pumr
Docela Malé divadlo (DOMA) Gymnázium Svitavy
Cizina, Radka Oblouková na motivy povídek Petra Šabacha:
režie: Radka Oblouková
Geisslers Hofcomoedianten, Kuks
G. B. Hancke/Geisslers: Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande show
režie: Petr Hašek
Bruncvíkové, Dramatická školička Svitavy
Urhamlet
režie: Jana Mandlová
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové, 2. ročník
Ernest Jandl: Znovunalezení
ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové, Studio Emy Zámečníkové
T. R. Field: ... jiné zádrhele
režie: Ema Zámečníková

Výsledky
Šrámkův Písek 2007
nominace:
Absolventi, ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
Jan Antonín Pitínský: Pokojíček

doporučení:
1. DS (a)Maťák Pardubice
Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
2. Geisslers Hofcomoedianten, Kuks
G. B. Hancke/Geisslers: Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande show
3. J.S.T.E. Artyžok a DRED Náchod a Kurvvva Zdrój
Dekalog: Křížaly

Wolkrův Prostějov 2007
nominace
... po malinách, ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
Géniové, volně na motivy Wolfganga Bauera

doporučení:
1. ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové, Studio Emy Zámečníkové
T. R. Field: ... jiné zádrhele

2. J.S.T.E. Artyžok a DRED Náchod a Kurvvva Zdrój
Dekalog: Křížaly

Náchodská prima sezóna 2007
doporučení
1. Bruncvíkové, Dramatická školička Svitavy
Urhamlet

2. Docela Malé divadlo (DOMA) Gymnázium Svitavy
Cizina, Radka Oblouková na motivy povídek Petra Šabacha:

3. ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové, 2. ročník
Ernest Jandl: Znovunalezení

Lektorský sbor udělil
Cenu za herecký výkon
- Ondřeji Součkovi za roli Otce v inscenaci hry Pokojíček
- Janě Tiché za roli Lulu v inscenaci hry Shopping and Fucking

Ceny za inscenaci
- Pokojíček souboru Absolventi, ZUŠ Na Střezině, Divadlo Jesličky Hradec Králové
- Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande show souboru Geisslers Hofcomoedianten, Kuks

Kostelecký kostlivec jako přehlídka funkcí a žánrů divadla
Regionální přehlídka mladého a experimentujícího divadla a divadla poezie Audimafor aneb Kostelecký kostlivec v Kostelci nad Orlicí přinesla kromě zprávy o tradičně silném a umělecky prosperujícím amatérském divadle v obou východočeských – Hradeckém i Pardubickém – krajích také řadu ukázek nejrůznější funkce divadla , diváckého zacílení, interpretačního i výrazně autorského přístupu i režijního a pedagogického vedení.
Divadlo obrazné a obrazivé
V řadě inscenací se silným poetickým nábojem se výrazně projevila skupina osobností, pracujících v hradeckém divadle Jesličky. To, jak návštěvníci amatérských festivalů už znají, je sice základní uměleckou školou, ale umělečtí vedoucí jednotlivých „ateliérů“ pracují se skupinami lidí spřízněných poetikou, a tak se jednotlivá přestavení Jesliček liší v dramaturgii i ve výrazu, ve výtvarném i režijním vidění. Spojuje je herectví postavené na základ solidně zvládnutého mluvního i pohybového projevu a na zkušenosti s pobytem a pohybem na scéně ve vzájemném kontaktu. Hereckou „trénovaností“ se inscenace Jesliček nápadně liší od inscenací jiných základních uměleckých škol a - poznámka mimo soutěže a přehlídky – vždy znovu připomínají, že z dramatického oddělení ZUŠ má člověk odejít do života vybaven uměleckou technikou a dovedností stejně jako z hudebního nebo výtvarného.
Inscenaci hry Jana Antonína Pitínského Pokojíček připravil soubor Absolventi Divadla Jesličky pod vedením Jolany Branyové. Pitínského hra je obrazem rodinných poměrů v drsné poetické grotesce, během níž se při zachování všech tří dramatických jednot odehraje drama naprostého nepochopení mezi rodiči a jejich třemi dospělými dětmi. Inscenace vyniká jednotou výtvarného a hereckého řešení, je vyrovnaná ve všech složkách, dobře dramaturgicky a režijně promyšlená. Jednotliví herci plasticky ztvárňují své postavy, současně ale dbají celku – pokud je toto „kolektivní režie“, kterou uvádějí v programu, pak klobouk dolů před ní. Právě tato završenost spolu se scénografií pracující s mikrotenovou fólií a omšelými několika kusy nábytku, kostýmy, v nadsázce korespondujícími s vnitřním zoufalstvím postav a s hudbou, která varíruje pohádkový hit Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš vyjadřuje téma hry i její poetiku. Cena za inscenaci a Cena za herecký výkon pro představitele Otce Ondřeje Součka. Nominace na Šrámkův Písek.
Soubor …. po malinách, který je „ateliérem“ Josefa Tejkla v Divadle Jesličky, přišel na přehlídku s dramaturgickým objevem mikrodramat Wolfganga Bauera ( natočeno pro rozhlas 1993, publikováno v SaDu a jako scénické čtení v Divadle v Dlouhé). Tyto krátké absurdní grotesky ve stylu Pierra Henriho Camiho o kulturních a civilizačních „celebritách“ světových dějin nazvali hradečtí Géniové a inscenovali tyto povýtce literární hříčky jako živé obrazy, pracující s různými tělesnými typy a schopnostmi hereček. V inscenaci se velmi důsledně pracuje s kostýmem a hudbou, scénické ztvárnění point jednotlivých mikrodramat ( Signmud Freud, Toulouse Lautrec, Richard Wagner) je nápadité, výtvarně vtipné a v neposlední řadě při vší hravosti také morálně naléhavé. Inscenace zaujala jevištní suverenitou výhradně dívčího souboru, jeho smyslem pro humor a nadhledem nad vlastní tělesností, do čehož zapadá i baletní sólo na špičkách evokující jak umělecký svět Paříže přelomu 19. a 20. století, tak i klišé s tím spojená. Nominace na Wolkerův Prostějov.
Studio Emy Zámečníkové Divadla Jesličky předvedlo dvě krátké, v prostředcích prosté, ale pevně režijně i interpretačně uchopené poetické inscenace. Znovunalezení Ernsta Jandla bylo pro jiné soubory, pokoušející se o divadlo poezie ( ZUŠ Ústí nad Orlicí ) přinejmenším výzvou ke kultivaci mluvního projevu a důslednému míření k významu sdělovaného textu. Vyjádřit existenciální skepsi Ernsta Jandla není v silách mladých interpretů, jakkoli je zcela zřejmé, že jí rozumějí a dovedou v textu najít i polohy sobě blízké.
Zato inscenace T.R.Fielda …a jiné zádrhele o něco staršími herci téže režisérky jednoduše, ale se zapojením veškeré divadelnosti vystihla poetický svět básníka, jehož některé texty zapadly a jiné zcela zlidověly. Poetické gesto T.R.Fielda můžeme dnes s plným porozuměním tomu, oč v jeho outsiderských odrhovačkách jde, zařadit k undergroundu – a právě tak je soubor Emy Zámečníkové inscenuje. Na holé scéně se výtvarně pracuje jen s kostýmem a zjevem jednotlivých aktérek ( + jednoho herce), ti si ovšem počínají tak múzicky, že prostota , ladící s proletářskou stylizací textu, je výmluvnou scénografií. Herci této inscenace rovněž výborně přednášejí. Doporučení (vřelé) na Wolkerův Prostějov.
Divadlo rituální a náboženské
Soubory J.S.T.E.Artyžok a DRED Náchod a Kurvvva Zdroj ( samy sebe nazývají česko-polské soustrojí) sehrály v evangelickém kostele apokryfní legendu z většího zamýšleného cyklu Dekalog . Tato, nazvaná Křížaly, byla na téma středověké dětské křížové výpravy, která se konala k hanbě a na výzvu katolické církve konala a dětští křižáci na ní zahynuli. Ze všech smrtí, které je na cestě do Svaté země mohly potkat, vybral autor textu i celého projektu Ondřej Pumr smrt žízní na poušti, a vybásnil legendu o tom, že tito malí mučedníci žízně se proměnili v sušené jablečné plátky, křížaly. Ty pak jsou také jako eucharistická oběť přijímány aktéry i publikem. Inscenace pracuje se site specific situací, v Kostelci ji otevřel místní českobratrský kněz, který vysvětlil, co byla dětská křížová výprava a uvedl soubor. Výše uvedené „česko-polské soustrojí“ záměrně – a ke škodě věci – rezignuje na propracované herectví, takže v inscenaci převažuje autorská, výtvarná a vynikající hudební složka. Popírání herectví je – vzhledem k tomu, jakou péči věnují tvůrci ostatní divadelnosti - poněkud nevěrohodné a v inscenaci působí jako nedostatek. Celek však za příznivých okolností přesahuje hranice divadelního zážitku a stává se sdíleným obřadem. Doporučení na Wolkerův Prostějov.
Divadlo výchovné a divadlo ve výchově
Řada inscenací méně zkušených souborů se pokusila o autorské vyjádření naléhavého tématu, ztroskotala však už při textové přípravě. Soubor Bruncvíkové, Dramatická školička Svitavy, zpracoval rozhlasovou hru ze 60. let 20. století Miloše Rajnyše s tématem selhání justice Urhamlet. Příběh, který se odehrává mezi zavražděním krále Hamleta a návratem Hamleta ze studií má ústředního hrdinu soudce, a toho inscenace využívá k tomu, aby její herci několikrát oslovili publikum a vyzvali je k diskusi o tom, jak se má soudce postavit k nátlaku, který na něj vykonává moc. Inscenace, docela dobře vedená jako divadlo, tím získává ještě další smysl ve výchově k diskusi, ke kritické práci s obecně sdílenými informacemi a k obraně proti manipulaci. Soubor ji hraje ve školní třídě, herci jsou kostýmováni jako postavy z karet, neboť vskutku jde o mocenskou partii. Doporučení na Náchodskou prima sezónu.
Docela malé divadlo (DOMA) gymnázia ve Svitavách sehrálo vlastní variaci na Šakalí léta Petra Šabacha. Gymnaziální soubor si z rokenrolové nostalgie bere spíše obraz životního pocitu dospívající generace. Obě – klučičí i holčičí – party ve skrýši zvané Cizina jsou nabité energií zapáleného studentského komediantství, užívají si hitů z roku 1962, jsouce spolehlivě vedeni dramatizací povídek, kterou připravila jejich profesorka Radka Oblouková. Staršího nezaujatého diváka napadne kritická otázka, proč se, když se neustále mluví o rokenrolu, aspoň nepokusili autentický rokenrol zatančit, a taky proč míchají muzikálové melodie Ivana Hlase s dobovými hity a jejich zpěváky. Představení ovšem překypuje radostí z tvorby na blízké téma a je pěkným příkladem studentského divadla, které počítá s publikem vrstevníků.
Doporučení na Náchodskou Prima sezónu.
Divadlo jako show
Vlezlý fenomén televizní zábavy se stává mocnou inspirací. Turnovské divadelní studio v autorské inscenaci Vstupte pracuje s fenoménem reality show, soutěže o vysokou odměnu za cenu velkých ztrát, trochu neuměle s rozpačitě. Geisslers Hofcomoedinaten Kuks „rozbalili“ několik veršů scénáře barokního intermezza Serpillo a Melissa v třeskutou podívanou se zpěvem, tancem, reklamními spoty, soutěží a vším možným televizním nevkusem, jaký si lze představit, nazvanou Tymián a citroník rande show. Soubor je disponován mnoha uměleckými dovednostmi, mezi nimiž vyniká zejména zpěv a hra na nástroje, a představení je rozhodně dotažené a výborně provedené. Otázkou zůstává, zda divadelní inscenace televizní show říká něco podstatně jiného než televizní show sama, ale sami autoři rovnou upozorňují, že chtěli jen pobavit prostředky masové zábavy – co to udělá. Cena za inscenaci a doporučení na Šrámkův Písek.
Divadlo jako varování
Inscenace hry Marka Ravenhilla Shopping and Fucking pardubického souboru DS (a) MAŤÁK pracuje s činoherními postupy při inscenaci cool dramatiky, z jejíhož úhlu pohledu můžeme lidstvo nahlížet optikou konzumních ( až do extrémů jako jsou drogy) a sexuálních ( ve všech kombinacích homo, hetero- telefonní – skupinové) aktivit – tím je korektně řečeno, co je na jevišti otřesným zrcadlem temných končin reality, v níž žijeme. Pardubičtí herci hrají hru se vší razancí a otevřeností, ve které ale mravní memento jakoby nasprejovaného obrazu nezaniká. Doporučení na Šrámkův Písek a cena za herecký výkon pro Janu Tichou.
Alena Zemančíková
(psáno pro Amatérskou scénu)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.