Databáze českého amatérského divadla

Texty: Český Krumlov, Historie divadelní kultury ve městě Český Krumlov, www.ckrumlov.cz

Historie divadelní kultury ve městě Český Krumlov
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/histor/i_divadl.htm

Bohatá historie divadelní kultury v Českém Krumlově trvá již více než čtyři století. Její počátky jsou spojeny s dvorským prostředím českokrumlovského zámku. První nepřímé zprávy o zámeckých divadelních představeních máme z 80. let 15. století, kdy nechal rožmberský kancléř Václav z Rovného opsat komedii "Polixena" od italského autora Leonarda Bruniho. Jiná zpráva dokládá, že Václav z Rovného uvedl v roce 1497 na rožmberský dvůr humanistu Jakuba Cantera hrou "Rosa Rosensis", oslavující rožmberský vladařský rod. K významnému rozkvětu divadelního života na zámku pak došlo ve 2. polovině 16. století za vlády posledních Rožmberků.

Divadelní tvorba se ovšem v této době neomezovala již jen na prostředí zámku. S divadelními aktivitami se setkáváme také v souvislosti s působením jezuitského řádu, v jehož náboženské i vzdělávací činnosti měla divadelní praxe vždy významné postavení. Školní semestry často končily divadelním představením, v němž účinkovali žáci jezuitské koleje. Tak například 16. 5. 1588 se při slavnostním otevření nově vybudované koleje konalo dramatické představení "Euripus", roku 1590 byla provozována hra o sv. Vítu, o deset let později předvedli na zámku jezuitští studenti hru "Ester". Jezuitská představení užívala náměty z církevních dějin, s biblickou tematikou nebo uváděla smyšlené příběhy citově, nábožensky a morálně silně působivé. Jazykem těchto dramat byla latina. Hrálo se na improvizovaných jeviších v jezuitské koleji (Horní č.p. 154) nebo na zámku, v několika případech se využilo i Horní ulice či prostoru náměstí. K roku 1613 se pak vztahuje doklad o existenci dřevěného divadla s pohyblivou scénou na dvoře jezuitské koleje. V polovině 17. století bylo divadlo přestěhováno do zděné, k tomu účelu upravené budovy (Horní č.p. 153). Divadelním účelům tato budova sloužila nadále i po zrušení jezuitského řádu koncem 18. století.


Od druhé poloviny 17. století, kdy krumlovské panství přešlo do majetku rodu Eggenberků, stoupal v zámecké společnosti zájem o světskou divadelní tematiku a jezuitské divadlo tyto nároky nemohlo po obsahové stránce uspokojit. Proto byla na krumlovském zámku v roce 1675 vybudována v tzv. "Jelením sále" první stálá zámecká divadelní scéna. Toto divadlo však zřejmě svými rozměry nevyhovovalo nárokům knížecích majitelů a tak dal v roce 1680 kníže Jan Kristián I. z Eggenberku postavit novou samostatnou divadelní budovu na V. nádvoří zámku. V této době již na zámku působil stálý herecký soubor. V letech 1765 - 1766 byla Josefem Adamem ze Schwarzenberku divadelní budova upravena, vybavena novým technickým zařízením a dekoracemi. V této podobě se divadlo zachovalo ve více méně nedotčeném stavu dodnes.


V 19. století v Českém Krumlově účinkovaly především cizí divadelní společnosti. Hrálo se v budově bývalého jezuitského divadla, které bylo upraveno v letech 1808 - 1812 a nadále nazýváno jako městské divadlo, nebo až do roku 1898 v zámeckém divadle. V 50. letech 19. století se ve městě ustavil první ochotnický divadelní spolek. Jeho členy byli převážně měšťané a řemeslníci.

Situace v divadelní kultuře města se příznivě změnila po roce 1919. Zásluhou dramatika Hanse Sassmanna a spolku Südböhmische Schaubühne začalo v Českém Krumlově působit stálé divadlo. V každé sezóně uvedlo divadlo několik desítek představení z oboru klasických dramat, lidových her, oper, operet, koncertů a námětů určených pro děti. Svému poslání sloužila budova městského divadla i po roce 1945, a to až do počátku 70. let. Tehdy bylo rozhodnuto, že starobylá budova je pro tento účel již nevhodná a bude využita jako součást hotelu.

Z dalších významných divadelních aktivit v Českém Krumlově ve 20. století je třeba jmenovat činnost ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna" (založen v roce 1945) a především konání Jihočeského divadelního festivalu. Jeho první ročník se konal v roce 1947 a v jeho rámci bylo uvedeno též několik představení v zámecké zahradě. Třetí ročník se konal až v roce 1958. Tentokrát se hrálo nejen v zahradě, ale i v zámeckém barokním divadle. V historickém zámeckém divadle se hrálo také v roce 1960, 1961, 1962 a 1965, kdy bylo divadlo uzavřeno a bylo započato s náročnými restaurátorskými pracemi. Od roku 1959 bylo pro představení Jihočeského divadelního festivalu využíváno především otáčivé hledště, nově vybudované v zámecké zahradě před letohrádkem Bellárie. V roce 1988 bylo otáčivé hlediště pro havarijní stav uzavřeno a v roce 1989 bylo započato s výstavbou nové točny, která byla dokončena v roce 1993. V současné době se pro tuto divadelní scénu hledá optimální forma provozu, která by vyhovovala potřebám památkově chráněné zámecké zahrady.


Další informace :
Zámecké divadlo v Českém Krumlově
Historie městského divadla v Českém Krumlově
Historie ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna"
Historie Jihočeského divadelního festivalu ve městě Český Krumlov

(om)
--------------------------------------------------------------------------------
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : 2229
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':