Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jakub Hulák: Brno - Labyrint: Recitace - 2003.

Brno - Labyrint: Recitace

Díky ochotě hlavní organizátorky Jarmily Doležalové se recitátoři z Brna a blízkého okolí mohli opět po roce sjet do brněnského Labyrintu (pobočka CVČ Lužánky). Přehlídka je zde zorganizována velmi příjemně a probíhá téměř v domácké atmosféře. K nesoutěžnímu charakteru přehlídky přispívají mimo jiné úvodní „rozehřívací rozcvičky“ pro recitátory i závěrečné odměnění všech účastníků drobnými dárky. Bohužel, sebevětší snaha organizátorů zatím nedokáže zastřít smutnou skutečnost, že úroveň dětského přednesu v Brněnském kraji je (alespoň ve III. a IV. kategorii, které jsem měl možnost vidět) mimořádně slabá. Těžko říct, co je přesně příčinou, pravda ale je, že potom, co zřízení Brněnského kraje a kraje Vysočina poněkud
poněkud „zamíchalo“ s příslušností jednotlivých oblastí ke krajským přehlídkám, jakoby do Třebíče začali jezdit ti dobří recitátoři a v Brně zůstali ti slabší a nezkušení. Ve třetí i čtvrté kategorii se představilo zhruba po deseti recitátorech. Většina výkonů trpěla elementárními nedostatky, včetně chybně umístěných důrazů ve větě či verši. S odstupem je těžké vzpomenout si na jednotlivá vystoupení, protože se mezi recitátory objevilo jen velmi málo individualit schopných prostřednictvím textu sdělovat svůj postoj. Místo autentických a osobitých vystoupení jsme byli v obou kategoriích spíš svědky teatrálních a vnějškových projevů, mnohdy jakoby inspirovaných moderátory televizních estrád (falešné úsměvy, nepřirozená a přehnaná gestikulace...).Ve třetí kategorii (v porotě Ivona Čermáková, Petr Tlustý a Eva Kadlecová) patřila k nejzajímavějším vystoupení Alice Kroutilové, která ovšem přesvědčila spíš svým druhým textem (I. Vyskočil: Kudýš), a Veroniky Zapletalové s textem Ivana Wernische Vyvrcholení žádostných slastí. Technické nedostatky, zejména v mluvním projevu, zatím ale byly na překážku plnohodnotnému sdělení. Ve IV. kategorii se kromě textů nekvalitních (Z. Svěrák: Mokré plavky, úryvky z dívčích románků) a pro přednes problematických (monolog uklízečky ze hry V. Hradské Commedia Finita) objevily i texty, které recitátorům dávají určité možnosti (S. Leacock: Kterak si půjčit zápalku, J. Suchý: Z deníku praktické dívky Zuzany, G. Durrell: Dodo), v těchto případech ale poetika jejich autorů zůstala zcela nepochopena. Poněkud „exhibičně“ působil také jinak šikovný Ondřej Biravský s fejetonem R. Křesťana Jak jsem mutoval. Své recitační dovednosti ale naplno předvedl v textu J. Skácela Recenze na modrý pupek, jehož kvalita jakoby ani nedovolovala sklouznutí k povrchnosti - přednes byl naopak velmi citlivý a přesný, s vědomím proporcí textu.Kromě Ondřeje na Celostátní přehlídku postoupila Tereza Škrháková, především díky suverénnímu, výrazově přesnému, živému a zároveň kultivovanému podání textu Z. Galušky Tragédija škrk do rži. Slovácké nářečí znělo z jejích úst přirozeně a jeho dokonalé zvládnutí nepůsobilo jen jako pouhý efekt.
Jakub Hulák
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':