Databáze českého amatérského divadla

Texty: KŘENKOVÁ, Jana - ŽÁK, Petr: Zpráva o regionální přehlídce dětských recitátorů 19. 4. 2006.

Regionální přehlídka proběhla v brněnském středisku volného času Brno Lužánky - pobočka Labyrint. Jako každý rok byla přehlídka organizačně na vysoké úrovni a
zcela v intencích dramatické výchovy. Osvědčilo se opět zapojení studentů JAMU, kteří přispěli jednak svým úvodním motivujícím vystoupením, jednak pak vlastní prací při organizaci přehlídky i členstvím v porotách. Celkově se porota ve složení : Petr Žák, Emilie Špatná, Vítězslav Větrovec shodla na následujícím:
Výběr textů byl většinou adekvátní věku recitátorů. Objevily se základní problémy v práci s dechem, který většině malých recitátorů dělal často potíže.
U několika malých recitátorů se projevilo negativní ovlivňování tím, kdo jej připravoval. Jde především o nepřirozená a popisná gesta, ze kterých doslova čišela „předváděčka“ dospělých.
V jednom případě pak došlo k tomu, že si recitátor (dřív však jeho učitelka) neuvědomil rozdíl mezi uměleckým přednesem a „divadlem jednoho herce“.
Potěšitelné bylo, že se ale u mnoha recitátorů projevila jejich snaha o vlastní jednoduchou gestikulaci.
Některé texty byly zbytečně dlouhé a dětští recitátoři postupně s délkou textu doslova „odcházeli“.
Velmi pozitivně musíme pak hodnotit poměrně slušnou dikci většiny recitátorů.
Porota doporučuje, aby se v poněkud větší míře opět realizovaly semináře a dílny pro učitele 1. i 2.stupně, zaměřené na práci s dětským recitátorem. Vždyť přece existuje poměrně slušná základna lektorů, kteří prošli „rukama“ naší paní J. Delongové a dlouholetou prací. Problémem je, do které části přehlídky zařadit pohovor s recitátory a jejich vedoucími.
Doporučení:
a) S dětmi a vedoucími společně pohovořit před vyhlášením výsledků.
b) S vedoucími pohovořit po vyhlášení výsledků, což znamená připravit pro děti podobný program jako na začátku přehlídky.

Kategorie „0“ - žáci 1. tříd ZŠ (představila se v ní 4 děvčata) V jejich projevu se bohužel odrazily nedobré návyky, které si mnoho dětí přináší již z MŠ. Na 1.stupni ZŠ pak často v těchto intencích pokračují mnohé paní učitelky. Především se to odráží v doslova nadřené a naučené gestikulaci, špatné práce s dechem, nepochopením textu ap. Děvčata se nicméně velice snažila a za svůj statečný boj s trémou i porotou si zasloužila uznání.

Kategorie I. - žáci 2. a 3. tříd ZŠ. Celkem 12 účastníků, kde se s výjimkou oceněných projevily výše uvedené problémy téměř u všech. Velice sympatický byl výkon Davida Nguyena, který svým přirozeným klukovským projevem příjemně porotu oslovil.

Kategorie II. - žáci 4. a 5. tříd ZŠ Celkem 10 účastníků. Děti se sympaticky popraly s úskalími. Civilní a přirozený projev obou postupujících dívek byl velmi milý. Doufejme, že jejich vedoucí nepodlehnou „vítězství“ a nebudou se snažit ještě více dětský projev vyšperkovat.
Petr Žák

3. a 4. kategorie
Přehlídku uvedlo krátké vystoupení studentů 1. ročníku Ateliéru dramatické výchovy DIFA JAMU. Ti poté pracovali jako tajemníci a členové porot a připravili i kondiční rozcvičku. Jejich účast byla nesporným přínosem pro oživení přehlídky, jež se bohužel v Brně vyznačuje přetrvávající malou odvahou, osobitostí, angažovaností recitátorů, postupujících z okresních kol.

Ve 3. kategorii děti, pedagogové a lektorský sbor (dr. Jiří Pelán, Radka Blatná, Vlaďka Stroupková) ještě dlouho po skončení přehlídky diskutovali. Zajímavé a podnětné byly především názory samotných interpretů. Porota se také shodla s posluchači - Cenu diváka si odnesl Josef Patočka.

Vybráno z hodnocení přednesu - zdůvodnění doporučení k postupu na DS 2006 : Josef Patočka, Gymnázium P. Křížkovského, Brno (recitátora připravovala Karolína
Palátová)
1.Vybral si vhodné texty. ( D. Radovič - Modrý zajíc, I. Wernisch - Konec světa) Ty mu umožnily pracovat s vlastními představami a s vlastním záměrem.
2. Recitátor ví, co sděluje. Vrstevníci jej přijali s velkou sympatií.
3. V rozhovoru s lektory byl upozorněn na malé nedostatky - „šumlování, práce s dechem, využití pauzy, nepromyšlený přesah).

Zuzana Drienková, ZŠ nám. 9.
května, Velké Pavlovice (připravovala ji Eva Drienková)
1. Dobrá dramaturgie. Výběr obou textů odpovídá věku a životní zkušenosti přednašečky. (M. Drijverová - Učitel, Písemka)
2. Chválíme plastičnost jednotlivých vrstev předlohy a přesvědčivost sdělení. 3. V rozhovoru jí bylo sděleno, že je nutné znovu promyslet kompozici, práci s pauzou, s kvalitou slova.

Do 4. kategorie bylo přihlášeno dvanáct, účastnilo se deset recitátorů, z toho dva chlapci, z města Brna jen jedna účastnice.
Čestné uznání : Petr Kurečka, ZŠ Modřice V prvním textu se pokoušel s nevelkým zdarem o monolog z Dobrodružství T. Sawyera. Příjemně však překvapil přednesem
krátké prózy Pedál I. Hurníka, přirozeně, s pochopením pointy a náznakem humoru. Postup do celostátního kola: Magda Látalová, ZŠ Boskovice V přednesu prózy Martilla Ancela Malý omyl osobitým projevem získala a udržela pozornost posluchačů k závěrečné pointě Hana Demelová, ZŠ T.G.M. Čejkovice Přednesla prózu I. Hurníka Divné jméno přirozeně, se stálým kontaktem s posluchači a velmi dobrou kulturou řeči. Text dovede gradovat, jemně odstínit variace v něm. Prokázala pochopení poetiky autora a znalost jeho tvorby.
To, že přednesu se nevěnují účastníci nejstarší kategorie systematicky a pod odborným vedením, není potěšující, ale není možno nevidět. Důkazů je letos několik: rozpaky některých při nabídce rozehřívacích cvičení, velmi časté povolené držení těla a celková bezradnost v zapojení těla při samotném vystoupení, nízká kultura řeči s elementárními chybami typu „jsem“
a konečně neshoda udělených cen diváka s rozhodnutím poroty. Recitátoři upřednostnili lacinou líbivost a prvoplánový text. Co se v Brně nedaří, je vytvořit atmosféru vzájemné srdečné výměny názorů mezi účastníky navzájem i mezi nimi a lektorským sborem. Podaří se nám i obětavým organizátorům prolomit ledy? (Ledaři 4. kategorie: Jana Křenková, Petr Picha, Eva Růžičková)
Jana Křenková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':