Databáze českého amatérského divadla

Texty: Benešov: Fondy k dějinám amat. divadla ve SOkA

SOkA Benešov:
Fondy jsou rozděleny stupně zpracovanosti, tedy podle druhu archivní pomůcky, která byla k příslušnému fondu vytvořena.
1. Uspořádané fondy s vyhotoveným prozatímním inventárním seznamem
Okresní národní výbor Benešov 1945 – 1948
Sg. IV (Spolky a shromáždění)
- IV/2a, Spolky (zřizování) všeobecně 1946, karton 49
- IV/2b, Spolková činnost všeobecně, 1945 – 1947, karton 49
- další části signatury IV jsou děleny tematicky podle náplně činnosti jednotlivých spolků; skupina ochotnické či divadelní spolky není v přehledu uvedena

Dále jsou to fondy těchto spolků:

Ochotnický spolek Svatopluk Čech Benešov (Městské oblastní divadlo v Benešově) 1881 – 1963 (1982)
Spolek divadelních ochotníků v Borovnici 1905 – 1948
Ochotnický spolek v Čechticích 1867 – 1903
Spolek divadelních ochotníků v Daměnicích 1924 – 1956
Čtenářsko-ochotnická jednota v Divišově 1897 – 1933
Spolek divadelních ochotníků v Divišově 1890 – 1904
Spolek divadelních ochotníků Mácha v Kvasejovicích 1930 – 1951
Čtenářsko-ochotnická jednota „Kollár“ v Maršovicích 1897 – 1932
Divadelní a ochotnický spolek v Týnci nad Sázavou 1848 – 1989
Divadelní spolek J. K. Tyla ve Václavicích 1939 – 1953
Spolek divadelních ochotníků Vlašim 1872 – 1904
Čtenářsko-ochotnický spolek Neruda ve Vojkově 1904 – 1936
Pěvecký a divadelní spolek Kaplíř ve Voticích 1863 - 1951

2. Uspořádané fondy s vyhotoveným inventářem

Archiv města Benešov 1489 – 1945 (1953). Inventář (2 svazky) zpracovala PhDr. Eva Procházková, Benešov 1977.
i.č. 776, sg. XVIII A, Spolky v Benešově 1728 – 1849, karton 87
i.č. 838, sg. XXV G, Náklady na divadelní představení (účty) 1831, karton 98
i.č. 992, sg. XVII/B, Kulturní činnost – všeobecné údaje, oslavy apod. 1902 – 1926, karton 174
i.č. 1074, sg. XVII, Spolkové záležitosti 1927 – 1945, karton 223
i. č. 2759, Plán výstavba divadla a kina (1922), karton 261

Archiv města Vlašim 1488 – 1945 (1951). Inventář zpracovala PhDr. Eva Procházková, Benešov 1981.
i.č. 780, sg. VII/7, Záležitosti spolkové 1856 – 1913, karton 64
i.č. 792, sg. XIV, Různé – slavnosti a oslavy, kulturní a společenské akce 1851 – 1868, 1871 – 1913, karton 69
i.č. 848, Drobné přestupky; evidence spolkových schůzí, zábavní a vzdělávací akce 1939 – 1945, karton 138
i.č. 851, sg. VI/5, Povolování zábavních akcí (taneční zábavy, koncerty, divadla, lunaparky), policejní hodina, prostituce, hazardní hry 1914 - 1938, karton 139
i.č. 862, sg. VI/16, Spolky – evidence a ohlašování činnosti 1914 – 1943, karton 148

Archiv města Votice 1513 – 1945 (1958). Inventář zpracovaly PhDr. Eva Procházková, Marcela Neugebauerová a Marcela Urbanová, Benešov 1985.
i.č. 357, sg. IV/1, Spolky a dobrovolné organizace včetně místních organizací politických stran, společenstva a hospodářské spolky 1887 – 1929, karton 59
i.č. 405, sg. V/10, Zábavy, divadelní představení, veřejný pořádek, vysvědčení zachovalosti 1883 – 1941, karton 74
i.č. 451, sg. VII/7, Spolkový život včetně kulturních akcí, politické strany, tábory lidu, oslavy 1. máje 1878 – 1933, 1934 – 1941, karton 87

Okresní úřad Benešov 1850 – 1946. Inventář zpracovali Olga Paulová a Rudolf Novák, Benešov 1963
i.č. 648, sg. 18/2, Spolky – utvoření, rozpuštění, schůze, shromáždění, sjezdy, průvody; abecedně dle obcí 1903 – 1918, kartony 228 – 236
i.č. 702, sg. 18/2, Spolkové věci abecedně dle obcí 1920 – 1932, karton 397 (pouze písmena B a P)
i.č. 750, sg. IV/1, Spolky a shromáždění – všeobecné a normativní výnosy 1937 – 1946, karton 361
i.č. 751, sg. IV/2, Spolky podle zákona č. 134/1867 ř. z. 1941 – 1946, karton 362
i.č. 752, sg. IV/2/a Spolky všeobecně 1940 – 1946, karton 362
i.č. 753 – 771, sg. IV/2/b – IV/2/š Spolky jednotlivě, věcně dělené 1937 - 1946, kartony 362 – 369, zde zejména i.č. 765, sg. IV/2/m, Spolky pěstující vzdělání, ochotníci 1937 – 1944, karton 367

Okresní úřad Vlašim 1855 – 1948. Inventář zpracovali Olga Paulová a Rudolf Novák, Benešov 1964.
i.č. 290, sg. IV/1, Spolky a shromáždění – všeobecné a normativní výnosy 1945 – 1947, karton 59
i.č. 291, IV/2a, Spolky všeobecně 1945 – 1946, karton 59
i.č. 292 – 307, sg. IV/2b – IV/2s, Spolky jednotlivě, věcně dělené, karton 59, zde zejména i.č. 302, sg. IV/2m, Spolky pěstující vzdělání, ochotníci 1947
i.č. 331, sg. VII/16a, Provozování divadelních her ochotnických spolků 1941 – 1947, karton 70
i.č. 334, sg. VII/16f, Divadelní společnosti 1938 – 1941, karton 70
i.č. 335, sg. VII/16g, Jednotlivá divadla 1941, karton 70
OÚ Vlašim, dodatky 1913 – 1928, 1937 - 1942. Inventář zpracovala Marcela Neugebauerová, Benešov 1982
i.č. 16, sg. 18/1, Spolky a shromáždění – všeobecně: schůze a zápisy 1914 – 1920, karton 6

Okresní národní výbor Vlašim 1945 – 1960. Inventář zpracovaly PhDr. Eva Procházková, Olga Ludvíková, Marcela Neugebauerová a Marie Száková, Benešov 1981.
i.č. 239, sg. IV/1, Spolky všeobecně 1945 – 1946, karton 52
i.č. 240, sg. IV/2a, Seznam spolků v okrese Vlašim, žádosti o povolení činnosti spolků, volby funkcionářů, povolování schůzí a valných hromad apod. 1945 – 1948, karton 52
i.č. 256, sg. VII/16, Literatura a divadla 1945 – 1946, karton 53
i.č. 259, sg. VII/24, Církev československá: divadelní představení 1948, karton 53
i.č. 572, sg. 456/3, Divadla, divadelnictví, estrády a koncerty 1950 – 1954, karton 306
i.č. 642, sg. 601/2, Spolky a zájmová družstva 1949 – 1957, karton 325

PhDr. Eva Procházková, ředitelka Státního okresního archivu v Benešově
Vyřizuje: Michal Sejk, telefon: 317 728 471
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':