Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Propozice Dětská scéna 2007 - Ústí nad Labem - Chomutov.

Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 861
Oddělení estetiky a dramatiky – Jaroslava Bílská, DiS.
dramatika@ddmul.cz
www.ddmul.cz


DĚTSKÁ SCÉNA 2007
Přehlídka dětských recitátorů
Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

propozice – 36. ročník 2006/2007

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO KOLA
Oblastní kolo soutěže se uskuteční v sobotu 24. března 2007 v Domě dětí
a mládeže, W. Churchilla 8, Ústí nad Labem.
Prezence dětských recitátorů od 8, 00 – 8, 30 hodin. Začátek přehlídky dětských recitátorů od 8, 30 hodin.
Soutěž končí vyhlášením výsledků v cca 12,00 hodin.

PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.

PŘIHLÁŠKY A TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KOL
Školní kola dětských recitátorů by měla proběhnout nejpozději do 2. 3. 2007.
Přihlášky do oblastního kola dětských recitátorů je nutno odeslat do 16. března 2007 do DDM Ústí nad Labem – pí. Bílské.
Přihlášky dětských divadelních souborů, loutkářských souborů a recitačních kolektivů zasílejte nejpozději do 5. 3. 2007 rovnou organizátorovi krajského kola na adresu: Josef Griml, ZŠ Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov (joee@volny.cz), Tel.: 777 107 256. Divadelní a loutkářské soubory a recitační kolektivy se letos neúčastní oblastního kola, ale rovnou se přihlašují na krajskou přehlídku!!!
Oblastní kolo – přehlídka dětských recitátorů (jednotlivců) proběhne 24. března 2007 v DDM Ústí nad Labem, W. Churchilla 8.
Krajské kolo – přehlídka dětského divadla (divadelní a loutkařské soubory, recitační kolektivy) proběhne ve středu 4. dubna 2007 od 9,00 hodin na scénách Městského divadla v Chomutově, přehlídka dětských recitátorů (jednotlivci) v sobotu 21. dubna 2007 v Chomutově, ve Středisku kulturních a knihovnických služeb (SKKS) – Palackého ul. (Městská knihovna – býv. Jezuitský areál).
Výsledková listina oblastního kola a propozice krajského kola budou zveřejněny na internetových stránkách Domu dětí a mládeže: www.ddmul.cz

KATEGORIE
Kolektivy se podle věkových kategorií nedělí. U dětských recitátorů je pro zařazení do příslušné věkové kategorie rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia:
1. kategorie – žáci 2. – 3. ročníků základních škol (soutěž končí na úrovni kraje)
2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků základních škol
3. kategorie – žáci 6. – 7. ročníků základních škol
4. kategorie – žáci 8. – 9. ročníků základních škol
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem.
Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny 2 texty.
Lze zařadit poezii nebo prózu, u dvou textů záleží na recitátorovi, zda zvolí 2 x poezii nebo 2 x prózu či kombinaci próza-poezie.
Délka recitačního vystoupení může být nejvýše 5 – 7 minut pro jeden text. Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů zúčastní pokud možno pedagog, který přednašeče připravoval.

POSTUP DO OBLASTNÍHO A KRAJSKÉHO KOLA
Lektorský sbor při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie.
Ze stanoveného limitu soutěžících nelze poskytovat žádné výjimky.
HODNOCENÍ A PRAVIDLA POSTUPU
ü přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
ü umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte
ü celková úroveň a kultura projevu

DOZOR NAD ŽÁKY
Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce žáka. Pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání soutěže.

DOTAZY ZODPOVÍ: Jaroslava Bílská, DiS. – organizátor oblastního kola
tel.: 475 210 861, 603 572 202, e-mail: dramatika@ddmul.cz


#……………………………………………………………………………………………
NÁVRATKA
Pokud máte zájem o práci v porotě přehlídky dětských recitátorů (jednotlivců), vyplňte, prosím, tuto návratku.
Jméno, příjmení, titul porotce:……………………………………………………………
Adresa školy:……………………………………………………………………………….
Tel.č.(prosíme, uveďte nejaktuálnější kontakty):……………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………
Členem lektorského sboru (odborné poroty) nemůže být pedagog, který připravoval recitátora, který se účastní přehlídky! (Platí pouze pro kategorii, do které žák patří).
Mohu pracovat v porotě pro tyto kategorie:
a) I. kategorie (2. a 3. třída)
b) II. kategorie (4. a 5. třída)
c) III. kategorie (6. a 7. třída)
d) IV. kategorie (8. a 9. třída)
Zaškrtněte všechny možnosti. Děkuji.
……………………………………
podpis porotcePŘIHLÁŠKA NA OBLASTNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

K přihlášce každého recitátora přiložte texty!
Adresa ZŠ:……………………………………………………………………………………
E-mail ZŠ:……………………………………………………………prosím o vyplnění!!!


1. kategorie (žáci 2. – 3. ročníků ZŠ)
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu:…………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu:…………………………………………………………………………..

2. kategorie ( žáci 4. – 5. ročníků ZŠ)
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu:…………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu:…………………………………………………………………………..

3. kategorie (žáci 6. – 7. ročníků ZŠ)
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu: 1. text:…………………………………………………………………..
2. text: ………………………………………………………………….
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu: 1. text:…………………………………………………………………..
2. text: ………………………………………………………………….

4. kategorie (žáci 8. – 9. ročníků ZŠ)
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu: 1. text:…………………………………………………………………..
2. text: ………………………………………………………………….
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Autor a název textu: 1. text:…………………………………………………………………..
2. text: ………………………………………………………………….
………………………………..
razítko a podpis
PŘIHLÁŠKA
*)DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU
*) DĚTSKÉHO LOUTKÁŘSKÉHO SOUBORU
*) DĚTSKÉHO RECITAČNÍHO KOLEKTIVU
na krajskou přehlídku DĚTSKÁ SCÉNA 2007 v Chomutově
*) označte aktuální typ

Ve smyslu „Propozic soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2007“ přihlašujeme na krajskou přehlídku dětských divadelních a loutkářských souborů a recitačních kolektivů v Chomutově (4.4.2007) náš dětský divadelní soubor (dětský loutkářský soubor, dětský recitační kolektiv):


.................................................................................................................................
název souboru

.......................................................................................................................................................
soubor působí při – základní škole, ZUŠ, DDM, víceletém gymnáziu, kulturním středisku a j.

.......................................................................................................................................................
přesná adresa vč. PSČ

.......................................................................................................................................................
příjmení a jméno vedoucího souboru, ev. režiséra atd.

.......................................................................................................................................................
telefony vč. mobilních, e mail a další kontakty

.......................................................................................................................................................
název hry, autor hry, ev.autor dramatizace a pod.

............................................................................................
počet osob (celkem – z toho hrajících) délka představení

Technické nároky na představení:

Slovo o souboru:
(začínající, pokročilý, účast na přehlídkách v minulých letech, úspěchy, zkušenosti... atd.)Další sdělení vedení souboru pořadatelům:
..........................................................
razítko a podpis
V.................................. dne....................................

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.