Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha, Národní archiv, archivní pomůcky centrálních institucí, výběr položek

Národní archiv, archivní pomůcky centrálních institucí, výběr položek
Soupis zpracoval Jiří Valenta 2006 - 2007

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 1942-1945, inventář fondů v Národním archivu Praha
Archivní pomůcka: (SÚA 1961) č. 320, Fond 657 K

1942 vydáno vládní nařízení o povinné službě mládeže
Zřízena instituce Kuratorium….,která měla povahu ústředního úřadu.
Předsedou protektorátní ministr školství Emanuel Moravec
Praktickým prováděním povinné služby měly být Kuratoriem pověřené spolky, mj. i ochotnické. Spolky o toto pověření měly podat žádost.

Ka 46-85 inv.č. 40 Spolky podle míst (řazeno abecedně)
Ka 92 inv.č. 45 Ideová výchova, Divadlo.


Ministerstvo kultury 1953-1956, inventář v Národním archivu v Praze
Archivní pomůcka: (SÚA 1989) č. 1451, Fond 867 MK

Ka 235 Ústřední dům lidové tvořivosti
Inv.č. 358 Organizace: statut 1954, poradní sbor 1955
Inv.č. 359 Majetkoprávní záležitosti, likvidace sekretariátu ústředního koordinačního orgánu LUT 1955-1956
Inv.č. 360 Finance
Inv.č. 361 Platy zaměstnanců
Inv.č. 362 Soutěž LUT 1954-1955, příprava festivalu LUT 1955, zprávy o činnosti v oblasti LUT

Ka 237 Inv.č. 368 Kulturně osvětová činnost v krajích 1954-1956

Ka 238 Inv.č. 369 Výchova a vzdělávání osvětových pracovníků 1953-1956
Inv.č. 370 Kulturně osvětová činnost NV 1954-1956

Ka 239-252 Inv.č. 371-374 Kulturní a osvětové domy, osvětové besedy, kulturní střediska, zřizování, výstavba a činnost v jednotlivých městech a obcích 1953-1956
Ka 134 Inv.č. 179 Jiráskův Hronov, zpráva o průběhu 1954, 1955
Loutkářská Chrudim, zpráva o průběhu 1954, 1955


Národní jednota severočeská 1885-1948, inventář v Národním archivu v Praze
Archivní pomůcka: (SOA Litoměřice 1969) č. 1477, Fond 699 NJS

Vznik a organizace Národní jednoty severočeské v úvodu Archivní pomůcky s. I - LVIII. Též soupis bibliografie.

Ka 49-120 Inv.č. 46-48 Zprávy a korespondence s jednotlivými sbory, okrsky a místními odbory. Činnost divadelních odborů nevyčleněna.

Národní archiv v Praze:
Politické a vzdělávací spolky, 1868 -1938, inventář
Archivní pomůcka: (A Ústavu dějin KSČ 1962) č. 1424, Fond 927 PVS

Ka 3 Inv.č. 40 Hnízdo kosů, spolek v Lednicích-Šternberku
1901 založen
1912 plakát na divadelní představení
Ka 6 Inv.č. 84 Rovnost, dělnická beseda v Lobči
1899 svolení divadelní hry

Národní archiv v Praze:
Novinářský studijní ústav, výstřižkový archiv 1900-1945, inventář
Archivní pomůcka: (SÚA 1968) č. 646,

Ka 28 Inv.č. 50, sign.Ac-11c-1 divadla
Ka 44 Inv.č. 129, sign. Ac-24f krajané v cizině

Národní archiv v Praze:
Ministerstvo vnitra - nová registratura, soupis spolkových spisů sg D 3111, (1905) 1936 - 1953 (1958), soupis dokumentů
Archivní pomůcka: (NA 2003) č. 1625.

Ka 5087 Inv.č. 691 Svaz dělnického divadelního ochotnictva československého,Praha, stanovy 1920, 1922, 1923

Národní archiv v Praze:
Ministerstvo lidové osvěty 1942 - 1945, inventář
Archivní pomůcka: (SÚA 1961) č. 272, č. fondu 810 MLO

Ka 79-80 Seznamy spolků v Protektorátě, dějiny, stanovy,účel, činnost (abecedně dle názvu spolků)
Ka 83-90 Povolování kulturních podniků 1944-1945, jako přílohy programy
Ka 96 Kniha došlých žádostí o povolení kulturních podniků 1944-1945


Národní archiv v Praze:
Ministerstvo školství 1918 - 1949, inventář
Archivní pomůcka: (SÚA 1965) č. 587, č. fondu 371 MŠ

Ka 3318 Inv.č. 1773 Omezení činnosti ochotnických divadel za Protektorátu
Ka 3319 Inv.č. 1774 Seznamy povolených a zakázaných her, zájezdy ochotnických spolků
Ka 3324-33 Inv. č. 1775 Záležitosti jednotlivých divadel včetně ochotnických, abecedně dle míst 1919 - 1944
Ka 3373 Inv. č. 1776 Záležitosti loutkových divadel 1919 - 1924
Inv. č. 1779 Záležitosti loutkových divadel 1920 - 1944
Ka 3947 Inv. č. 2179 Stanovy Masarykova lidovýchovného ústavu

Národní archiv v Praze:
Sokol pražský (1857) 1861 - 1959,
Archivní pomůcka: Inventář (SÚA 1980) č. 1108.

Ka 94 Inv.č. 444 Pořádání loutkových divadelních představení 1917 - 1951
Ka 115 Inv.č. 547 Programy loutkových představení a novinové výstřižky s kritikami. 1923 - 1938

Národní archiv v Praze:
Sokol Paříž (1867) 1892 - 1993, prozatímní soupis fondu
Archivní pomůcka: (NA 2005) č. NAD:534.

Ka 36 inv.č. 148, sign.11/11/97/k.8/9 Doklady o činnosti divadelního odboru Sokola Paříž. 1938-1939

Národní archiv v Praze:
Svobodné učení selské1924 - 1945 (1949), Fond 298 SUS.
Archivní pomůcka: Inventář fondu (SÚA 1965) č. 518,

V úvodu charakteristika činnosti a celého fondu (s. 1 - 10).
1924 založena
účel spolku: „vzdělávat venkovský dorost a vychovávat ho v osobnosti vnitřně vyrovnané, zdárné občany a charakterní zdatné činovníky veřejných korporací…“
později podtitul Ústředí zemědělské osvěty.
1943změna názvu na Sdružení k povznesení venkova

Ka 1 Inv.č. 6 Organizace:….Odbor pro ochotnické divadlo na venkově (schůze, zprávy) 1942-1943
Ústředí venkovského divadelního ochotnictva (zápisy o schůzích, divadelní kurzy) 1934-1942

Ka 4 Inv.č. 17 Odbor divadelní, seznamy vhodných divadelních her pro venkovské ochotnické scény a pro děti a mládež, soutěž o nové české divadelní hry, přednášková činnost herce Karla Kolára 1943- 1945


Národní archiv v Praze:
Svaz dělnických tělocvičných jednot, inventář fondu
Archivní pomůcka: (Státní muzeum ČSTV 1959) č. 1382, Fond 623 DTJČ.

V úvodu historie SvazuDTJ

Ka 56 Inv.č. 351 Eb Korespondence divadelního odboru VV Svazu (torsa) 1948
Inv. č. 352-354 Korespondence loutkářského odboru, loutkové hry 1931-1948
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':