Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chlumec nad Cidlinou, Historie Chlumeckého divadla 1947 - VII. Klicperův Chlumec

HISTORIE CHLUMECKEHO DIVADLA

I v roce 1947 si Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera poIdádala za čest pozvat chlumeckou veřejnost na čtvrtek 6. února do dvorany sokolovny na ples "Čemob~ou symfonii", i tentokráte spojený s bohatým dvouhodinovým programem za účasti předních umělců Růženy Gottlibové, em. členky baletu ND v Praze, Jiřího Dohnala, člena činohry ND, Oldřicha Kováře, člena opery ND a Ivana Mladého, Idavírního virtuosa.

Měl být opět kultumí událostí v našem městě, ale bohužel takového úspěchu jako loňského roku "Ples v modrém" nedosáhl.
Úspěšné zájezdové hry minulého roku jsme opět oživili a s hrou O. Scheinpflugové Quayana jsme 15. února hostovali v Radovesnici, 2. března v Měníku a 9. březnu v Olešnici. Hru Zd. Němečka "Rukopis času", kterou jsme měli v rámci "Měsíce dobrého divadla v Klamoši" sehrát 16. března, jsme však hráli v Chýšti, kde místní ochotníci vyšli vstříc Klamošským, jelikož jim divadlo vyhořelo. Byli jsme i zde velmi vřele přijati a pohoštěni.
Divadelní sezonu v Chlumci jsme zahájili 29. března opět premiérou. Byla jí O. E. leskova hra "Velký Monari", věnovaná 100. výročí narozenin slavného českého cestovatele dra E. Holuba.
Ježto hra doznala několika změn v obsazení osob, uvedeme jména interpretů i kritiku při jejím posledním provedení.
Pak veškerou činnost věnovali členové jednoty "Klicpera" přípravě Klicperova Chlumce, který byl zahájen v pátek dne 27. června a trval do neděle 6. července. Do jeho rámce byla zařazena i oslava "400 let města Chlumce nad Cidlinou".
VII. KLlCPERŮV CHLUMEC byl zahájen tradičně holdem V. K. Klicperovi u básníkova pomníku na náměstí v 19 hodin při Idadení věnce, tentokráte zcela originálním způsobem. Sjednáno bylo totiž, že věnec bude shozen z letadla.
Vešli jsme proto do Styku s chlumeckým rodákem Josefem Urbánkem, který vlastnil nejen továmičku na výrobu balených bonbonů značky JOUR (zkratka jeho tměna) v ličíně, ale i malé sportovní letadlo značky "Čáp". Projednali jsme s ním, že


27. června 1947 v 19 hodin večer shodí věnec na náměstí k básníkově pomníku... Ujednáno, přislíbeno a provedeno. Ale jak? letadlo se skutečně v určený den i hodinu nad náměstím objevilo, ale pilot špatně odhadl rychlost i výšku, takže věnec jím shozený dopadl bohužel ne k soše oslavence, ale daleko za stará kasáma na luka. Za padajícím věncem se úprkem pustila řada funkcionářů přípravného výboru, aby jej po šťastném nálezu pietně za zvuku fanfár z "Libuše" položila k pomníku našeho slavného rodáka.
K letošnímu slavnostnímu zahájení sjelo se na tři sta ochotníků Bozděchova okrsku, pozdraveno předsedou M~ R. Chyrchlem a předsedou VII. KCH O. E. leskem. Bouřlivě zdraven promluvil k ochotnictvu starosta ÚMDOČ J. Hudeček, který zavázal přítomné k odpovědné práci v příští sezoně a kladl všem na srdce, aby přísným a pro ochotnictvo osobitým výběrem her prokázali, že lidové divadelnictví české má vysokou úroveň.
Dlouho trvající potlesk byl projevem díků starostovi I. Hudečkovi, ale byl také díkem za jeho práci a celé ÚMDOČ, kterámá dnes za sebou tři sta tisíc oddaných přátel. kteří jsou ochotni svoji lásku projevit i činy.
Dlouhý průvod se pak odebral k pomníku básníkovd, kde předsednictvo okrsku položilo věnec. Předseda Bozděchova okrsku J. Veselý promyšleným proslovem připomněl. co pro ochotnictvo znamená d~o Klicperovo.
Večer byl VII. KCH zahájen slavnostním představením divadelního spolku "Vojan" z Mělníka, který sehrál hru V. K. Klicpery "Hadrián z Římsů".
Soubor ji sehrál tak svěže, jak Chlumec Klicperu ještě hrát neviděl. Soubor mělnických se představil jako prací sldoubený kolektiv, kde nebylo hvězd, kde byli jenom velmi dobří ochotníci. Útok Mělnických na pohár Klicperových Chlumců byl dravým náporem. Škoda jen, že účast obecenstva byla napoprvétak malá. Každý prý již Klicperu zná. (To je co říct!)
Po představení se pak konala v Dělnickém domě ochotnická taneční beseda.
Dne 29. června vystoupil Sdo "Šír" z Vrchlabí s hrou D. C. Faltise "Veronika". Hra v podání Vrchlabských byla ukázkou ochotnické práce v pohraničí. le to mladý soubor, který jistě konádobrou práci za ne zrovna nejlepších podmínek. Pokud výběru hry se týče, pak stoletý Klicpera zvítězil nad Faltisem.
Po představení byl v Záloženském domě přátelský večer s tancem.
V dalším večeru dne 1. července, který se pokazil deštěm, vystoupila sedmdesátičlenná Městská filharmonie z České Skalice pod taktovkou K. Tomíčka. I tento ochotnický soubor prokázal, co všechno lze při velké lásce k umění a vlasti vykonat To byl zázrak. Hrál se Smetanův "Tábor", "Blaník", předehra k "Libuši", z Dvořáka dva "Slovanské tance", Rbichův "V podvečer", a pak Smetanovy "Valčíky", "Polky", jakož i Kovařovičova "Haviřská polka". Soubor do Chlumce doprovodila i rada M~ v České Skalici.
V dalším dnu (2. července) zavlál nad městem červený rak v bíém poli, prapor ochotnického souboru "Tyl" z Rakovník.a. Tento soubor v režii SI. Cóna uvedl v přírodním divadle pod sokolovnou Dvořákovu "Novou Oresteiu" v pohádkově efektní scéně I. Vopršala. Soubor skvělé soudržnosti, plný elánu, uká
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':