Databáze českého amatérského divadla

Texty: Životopis ex Divadelní jarmárka profesora Císaře, s. 128.

Přední český divadelní{ teoretik a kritik, pedagog divadelní fakulty Akademie múzických umění, publicista, redaktor odborných divadelních časopisů a autor odborných publikací předseda a člen porot divadelních přehlídek a soutěži.

Narodil se 28. ledna 1932 v Hradci Králové, absolvoval divadelní vědu na DAMU (1955), stal se doktorem filosofie a kandidátem filologických věd na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1966 je pedagogem DAMU, nyní profesorem dramaturgie a vedoucím katedry teorie a kritiky, řadu let vedl katedru činoherního divadla. Prof. Jan Císař prošel v mládí amatérským obdobím, ale do povědomí české divadelní kultury se nesmazatelně zapsal profesionální činností formující české divadlo, především od šedesátých let minulého století. I amatérské divadlo v něm získalo vůdčí osobnost svého moderního rozvoje - jeho činností pedagogickou, lektorskou, kritickou i řadou spoluprací na inscenacích souborů. Mimořádnou zásluhou prof. Císaře je novodobá koncepce vzdělávání amatérských divadelníků, která našla svou podobu v tzv. lidových konzervatořích a edicích věnovaných tomuto vzdělávání.
Prof. Císař je jediným českým teatrologem, který se po desetiletí komplexně a soustavně zabývá amatérským divadlem. Významně přispěl k modernímu vnímání tohoto společenského fenoménu, jenž cílevědomě reflektoval ve svých teoretických statích. Jeho pravidelná spolupráce s amatéry začíná rokem 1971. Byl vedoucím lektorem lidové konzervatoře východočeského kraje a Hereckého studia Impulsu Hradec Králové, lektorem hereckých a režijních kurzů i vzdělávacích cyklů na celostátní úrovni, členem a předsedou porot vrcholných amatérských národních přehlídek. Významná je především jeho činnost na Jiráskových Hronovech, a to již od sedmdesátých let minulého století, kde jako vedoucí lektor tzv. diskusních klubů'či seminářů, se zabýval nejen kritikou, ale obecnější problematikou divadla a stal se vůdčím duchem, formujícím celé generace amatérských divadelníků,
Východočeským amatérským divadlem se intenzivně zabývá od roku 1975. Spolu se svou ženou Mirkou vytvářel koncepce vzdělávacích programů, které vyústily v řadu významných uměleckých počinů uskutečněných divadelníky tohoto regionu.

Je předsedou odborné rady ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo a předsedou redakční rady Amatérské scény. Ke vzděláváni divadelních amatérů přispěl i publikační činnosti, napsal Základy dramaturgie (1980), Nástin metodiky amatérského herectví (1982), Práce porotce amatérského divadla (1984), Základy činoherní režie (1985, spolu s prof. Františkem Štěpánkem, 2. vydáni 2001), Vývoj divadelního jazyka (1990), byl vedoucím autorského kolektivu publikace Cesty amatérského divadla a autorem kapitoly Činoherní a alternativní divadlo 1970 -1989. Od šedesátých let se podílel na slavné éře časopisu Divadlo, byl šéfredaktorem Divadelních novin a posléze Divadelních a filmových novin. Vydal odborné teatrologické publikace jako Život jevišti, Divadla, která našla svou dobu, Proměny divadelního jazyka, Světoví dramatici, Člověk v situaci i řadu vysokoškolských skript, např. Herectví loutkového divadla, Základy dramaturgie, Přehled dějin českého divadla a další, uveřejnil stovky studii a článků v denním i odborném tisku, v bulletinu Disk, Svět a divadlo, v Divadelních novinách, samozřejmě v Amatérské scéně a v bulletinu VSVD Divadelní Hromada..

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':