Databáze českého amatérského divadla

Texty: ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: JIŘÍ HRAŠE OSLAVÍ 16. ČERVENCE 75 LET. AS 2005, č. 3

Nedávno, v květnovém podvečeru, se na soboteckém hřbitově v krátkém vzpomínkovém setkání připomínalo sté výročí narození Marie Hejnové, zakladatelky Šrámkovy Sobotky, krásné, moudré a neuvěřitelně vzdělané dámy, osobnosti, která po celé čtvrtstoletí z tohoto půvabného, ale přece jen trochu ospalého městečka, vytvářela známé kulturní centrum a ovlivňovala životy jeho mladých lidí. Režisér Jiří Hraše ji připomněl krátkým proslovem a já jsem znovu obdivovala, jak v kostce dokáže vyhmátnout podstatu zdánlivě prostých skutečností a nečekaně je spojit v obraz originálního pohledu.
Uměl to vždycky. Vlastně měl s Marií mnohé společné. Byl velký inspirátor a tvrdošíjně dokázal jít za cílem, který si předsevzal. Podobně jako Marie vnímal pojem „kulturní pracovník“ jako poslání, v zásadním, řekla bych až obrozeneckém, smyslu. Nebýt toho, sotva by tolik dal svým dvěma velkým láskám – uměleckému přednesu a divadlu (ty pro tuto chvíli beru jako jeden celek) a rozhlasu. Divadlo hrál chvíli ve Vesnickém divadle a po absolutoriu režie na DAMU také krátce působil jako metodik v Domě osvěty v Domažlicích a v Praze. Tím, myslím, začala jeho mnohaletá práce v porotách i seminářích a brzy také v poradních sborech Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti (později ÚKVČ) a Kulturního domu hl. m. Prahy, později i Středočeského KKS. Naplno trvala přes třicet let – Jiří stál vždy u toho nejpodstatnějšího, co se v profesionální (režíroval řadu recitačních pořadů), ale i amatérské části uměleckého přednesu dělo. V 60. letech měl koncepční podíl na založení cílevědomého dlouhodobého vzdělávání recitátorů a vedoucích recitačních souborů a divadel poezie v mnoha krajích republiky. Mimochodem, jedno z prvních tříletých školení recitátorů – východočeské – se v první polovině šedesátých let s Jiřího zásadní koncepční i lektorskou účastí konalo právě v Sobotce, ve Šrámkově domě, s podporou Marie Hejnové. Patřil také k sudičkám, které uváděly do života pražskou Violu, o pár let později byl u zrodu myšlenky pořádat v rámci Šrámkovy Sobotky soutěž a dílnu studentů pedagogických fakult v recitaci, a tak vychovávat budoucí učitele k hlubšímu vztahu k literatuře i k vedení dětí k recitaci (jeho skvělé semináře k analýze textu se zájmem navštěvovali spolu se studenty i vysokoškolští pedagogové). Velice usiloval i o vytvoření teorie uměleckého přednesu jako svéprávného uměleckého oboru, podněcoval vytváření specializovaných edic jak v ÚDLUT/ÚKVČ, tak v Divadelním ústavu, byl autorem či spoluautorem řady studií, statí i řady drobných i větších publikací – jmenujme namátkou např. Východiska přednašečské interpretace textu (ÚDLUT 1968) či podíl na Slovníčku uměleckého přednesu (1981). S tím často souzněla i jeho režijní práce pro rozhlas – před rokem 1968 se mj. s Mílou Semrádovou podílel na rekonstrukci a znovuvysílání burianovských voicebandů a na cyklu Avantgarda bez legend a mýtů.
V normalizačních 70. letech byl vyhozen z rozhlasu, nějaký čas nesměl publikovat, psal tedy jako mnozí na jména přátel a známých, nebo v kolektivu. Žil „na volné noze“ a maximálně se věnoval amatérům, jeho aktivita v žádném případě neustala, spíš naopak. Rozhlasový návrat po roce 1989 znamenal mj. vůdčí práci v komisi pro teorii a kritiku Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, vyučování principům rozhlasové práce na pražské fakultě žurnalistiky a podstatný podíl na vzniku vynikající publikace o historii Českého rozhlasu. Trochu se vzdálil přednesu, protože svou aktivitu víc nasměroval na práci v SČDO, takže naštěstí z ní mělo prospěch zase amatérské divadlo… Stále má spoustu práce i plánů – přejme mu, ať vyjdou…
Nelze v krátkém článku zmínit vše z bohatého pracovního života Jiřího. Ale jistě je zřejmé, proč mu při příležitosti jeho životního jubilea poděkovat. Byl velkým vzorem mnohým z nás.
Vítězslava Šrámková

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':