Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Česká republika: SPECIALIZOVANÉ PRÁCE O NĚMECKÉM AMATÉRSKÉM DIVADLE, soupis

SPECIALIZOVANÉ PRÁCE O NĚMECKÉM AMATÉRSKÉM DIVADLE na území České republiky:
Základ pro sledování fenoménu německého amatérského divadla.


a/ širší než regionální okruh informací:

ALEXY, E. - KARASEK, A. - LANZ, J.: Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei (Německé lidové divadlo v Čechách, Moravě a Slovensku) 1. a 2. díl. Marburg 1984.

BAUMANN, Winfried: Das Literatur des Mittelaters in Böhmen, (Středověká literatura v Čechách), Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 37. München-Wien 1987.

ENDLICHER, O.: Entstehung und Entwicklung des tschechischen Dramas, einschliesslich der Schulspiele, bis zum Jahre 1620 (Původ a vývoj českého dramatu, včetně školských her, do roku 1620). Disertace ze slavistické filologie. Wien 1928.

HAUFFEN, A. - JUNGBAUER, G.: Bibliographie der deutschen Volkskunde in Böhmen. Reichenberg (Liberec) 1928.

HOBINKA, E.: Bibliographie der deutschen Volkskunde in Mähren und Schlesien. Reichenberg (Liberec) 1928.

KARASEK-LANGER, A.: Volksschauspiel und Volkstheater der Sudetendeutschen (Sudetoněmecké lidové hry a lidové divadlo). Gräfelfing bei München 1960.

JUNGBAUER, G.: Německý národopis v ČSR. Československá vlastivěda, řada II. Národopis. Praha 1936, s.341-381.

MOSER, H.: Volksschauspiel im Auslanddeutschtum (Německé lidové hry v cizině). Dichtung und Volkstum (Stuttgart) 1935, s. 96-99.

PURSCHKE, H. R.: Die Puppenspieltraditionen Europas. Deutschsprachige Gebiete (Evropská loutkářská tradice. Německá jazyková území). Deutsches Institut für Puppenspiel, Bochum 1986, s. 226-238, 349-360.

RON, Vojtěch: Německé pašijové hry v českých zemích. Divadelní revue 1994, č. 1, s. 42-46.

RON, Vojtěch: Rekognoskace pašijových a velikonočních her v sudetsko-karpatském prostoru. Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999, s.276-288.

SCHMIDT, L.: Das deutsche Volksschauspiel (Německé lidové hry). Berlin 1962, (západní, severní a východní Čechy s.212-223, Morava s. 224-227, Šumava s. 278-283).

STRELE, R.v.: Passionskomödien in Böhmen (Pašijové komedie v Čechách). Zeitschrift des Vereines für Volkskunde 1900, s. 333n.

WIE viele sudetendeutschen Bühnen gibt es? Sozialdemokrat (Praha) 1.11. 1936.

WOLKAN: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und in den Sudetenländern (Dějiny německé literatury na sudetských územích v Čechách). Augsburg 1925.

b/ regionální okruh informací:

ČECHY SEVERNÍ
GROHMANN, W.: Dramatische Volkspoesie in Nordböhmen (Lidová dramatická poezie v severních Čechách). Deutches Museum (Leipzig) 1854-55, s.330.
HUTTER, T.: Ein Beitrag zur Geschichte des Theaters in Nordböhmen (Příspěvek k dějinám divadla v severních Čechách). Mitteilungen des nordböhmischen Excursions Clubs 1883, s. 205-207.
KÖNIG, A.: Volksschauspiele aus Nordböhmen (Lidové hry ze severních Čech). Teplitz-Schönau (Teplice v Čechách) 1927.
WEBER, J.: Zur Geschichte des Theaters in Nordböhmen (Z dějin divadla v severních Čechách). In: Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues 1913, s. 166-167. KK.

ČECHY VÝCHODNÍ
ZRŮBEK, R.: Deutsch-tschechische Gemeinsamkeiten in den Weihnachtsspielen des Adlergebirges (Německo české vzájemnosti ve vánočních hrách v Orlických horách). Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde (Marburg) 1971, s.10-102.

LANŠKROUNSKO
DORNER, G.: Die Laienspiele unseres Gymnasiums (Amatérské divadlo našich gymnazií). Schönhengster Heimat 1955, č.56, s. 25n.

MORAVA
d‘ELVERT, Ch.: Geschichte des Theaters in Mähren und Österreichisch-schlesien (Dějiny divadla na Moravě a v rakouském Slezsku), Brünn (Brno) 1852.
SMOLLE, L.: Deutsche Literatur und deutsches Theater (Německá literatura a německé divadlo). Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, díl: Mähren und Schlesien. Wien 1897, s. 283n.

SLEZSKO
SMOLLE, L.: Deutsche Literatur und deutsches Theater (Německá literatura a německé divadlo). Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, díl: Mähren und Schlesien. Wien 1897, s. 283n.

ŠUMAVA
JUNGBAUER, A.: Das Weihnachtsspiel des Böhmerwaldes (Vánoční hry Šumavy). Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde, 3.díl, seš.2. Prag (Praha) 1911.
UHLÍŘ, F.: Šumavské divadlo patřilo k evropské špičce. Česko bavorské Výhledy, týden 14-15, 1993.
VONDRÁČKOVÁ, M.: Německé lidové divadlo na Šumavě s přihlédnutím k jeho sociální problematice, kandidátská disertační práce, Filozofická fakulta University Komenského Bratislava, 1978.

TĚŠÍNSKO
KARASEK- Langer, A.: Passionsspiel und Leidensprozessionen in Teschner Schlesien (Pašijové hry a pašijová procesí na slezském Těšínsku), Beskiden-Kalender, München 1968, s. 46n.


c/ informace o místech:

CVIKOV (Zwickau), o. Česká Lípa
FRIEDRICH, J.: Das Zwickauer "Charfreitagsspiel" (Cvikovská velkopáteční hra). Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1909, s. 80-125.

DĚTŘICHOV (Dittershof), o. Liberec
KATZER, K.: Erinnerungen an die Dittershofer Theatergruppe (Vzpomínky na divadelní soubor v Dětřichově). Heimatjahrbuch Ostsudetenland 1954, s. 224n.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (Franzensbad), o. Cheb
JOHN, A.: Festschrift zum 60jährigen Jubiläum des Franzensbader Stadttheaters. Františkovy Lázně 1928.

HEJNICE (Haindorf), o.Liberec
JEDERMANN: Festspiele in Böhmen. Vor dem Kloster...in Haindorf (Slavnostní hry v Čechách. Před klášterem...v Hejnicích). Juli 1931. Haindorf 1931. DNM: T 4770


HOŘICE NA ŠUMAVĚ, (Höritz), o. České Budějovice.
ALEXY, J. E., KARASEK, A., LANZ, J.: Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei, II. Marburg 1984. 338-339.
AMMANN, J.J.: Das Passionsspiel des Böhmerwaldes (Pašijové hry na Šumavě). Mitteilungen des Vereins Geschichte der Deutschen in Böhmen 1892, s. 181-296.
ČECH, M.: Vzpomínka na pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Český zápas 1977, č.11.
HÖRITZER Passionsspiele. Ein Volksschauspiel im Böhmerwald. 1894. DNM: T 7660.
HOŘICKÉ pašije. Rudé právo 23. 5. 1936.Podepsáno (fn).
HYNEK, R. W.: Pašijové hry u nás a v cizině. Lidové listy 16. 4. 1933, č. 90, příloha s.14.
HYNEK, R. W.: Pašijové hry v Hořicích. Lidové listy 2. 6. 1933, s.2.
HYNEK, R. W.: Pašijové hry v Hořicích. Lidové listy 24. 5. 1936.
JAKEŠ, J.: Pašijové hry na Šumavě. Literárně historické pojednání a literárně estetický rozbor textu hořických her. [Rukopis již neodevzdané disertace po prověrkách na FF UK v r. 1948. Soukromý majetek autora].
JAKEŠ, J.: České a německé lidové velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí. Disertace FF UK Praha, rkp.1970.
JANOUŠEK, B.: Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Hořice na Šumavě - České Budějovice - Praha 1948.
KALISTA, Z.: Století andělů a ďáblů. Jinočany 1994, s.256.
KOLÁTOR, V.: Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Československé divadlo 1933, č.7, s. 103-105.
KOLÁTOR, V.: Divadlo na rozcestí. Praha 1940, s. 92.
KREJČOVÁ, H.: Z historie hořické pašijové hry. Výběr z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1991, č.1, s. 32-38.
LANDSTEINER, K.: Text des Böhmerwald-Passionsspieles von Paul Gröllhesl (Text šumavských pašijových her od Paula Gröllhesla). Budweis, Krummau (České Budějovice, Český Krumlov)1895.
LINHART, L.: První "velkofilm" světové kinematografie ze šumavských Hořic. Lidová demokracie 13. 5. 1975.
MARTÍŠEK, Tomáš: 1899-1999. Jih před sto lety. Jih 1999, č. 14. kART.
PAŠIJOVÉ hry v Hořicích na Šumavě. Stará pašijová hra od Pavla Gröllhesla, přepracovaná a opatřená novými písněmi a výkladem jednotlivých obrazů Karlem Landsteinerem, bývalým proboštem v Mikulově. Přeložil Miroslav Haller. Hořice na Šumavě 1923 [do roku 1937 zjišteno 7 vydání].
PORT, J.: Tvary divadla v Čechách. I. Stín velké noci, IV. Lidové pašije. Rkp, DNM T 10331.
REBAN, K.: Hořické pašijové hry. Vyšehrad 1947, č. 4.
RON, Vojtěch: Německé pašijové hry v českých zemích, Divadelní revue, 1994, č. 1, s.43-46.
RON, Vojtěch: Z minulosti pašijových her v českých zemích. Pašije aneb Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. Praha, ND 1998, s. 53-56.
STRNAD, K.: O nejstarších dochovaných pašijových hrách. Světozor 1932, č. 33; 1933, č. 29.
ŠTÁBLA, Zdeněk: Otazníky kolem hořického pašijového filmu. Praha, Český filmový ústav 1971. 30 s., obr. na příl. kDÚ.
TRÄGER, J. (-ger): Hořické mysterie. Listy pro umění a kritiku 1936, s. 198.
VANĚČEK, F.: Pašijové hry v Hořicích u Krumlova. Vlasť 1894-95, s. 58-61.
VONDRÁČKOVÁ, M.: Německé lidové divadlo na Šumavě s přihlédnutím k jeho sociální problematice. Kandidátská disertační práce. Bratislava, FF University Komenského 1978.
VONDRÁČKOVÁ, M.: Německé lidové divadlo na Šumavě. Jihočeská revue 1990, č. 1.
ZÁLOHA, J.: Texty hořických pašijových her. České Budějovice, Arch 1969, č. 1, s. 28. Podepsáno Jz.

CHEB (Eger), o. Cheb
GRADL, H.: Deutsche Volksaufführungen (Německá lidová představení). Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1895, s. 121n, 217n, 315n.
LEHNEN, B.: Das Egerer Passionsspiel (Chebská pašijová hra). Frankfurt a.M.- Bern - New York - Paris 1988. 471 s.
SIEGL, K: Die Wallenstein-Festspiele in Eger (Valdštejnské slavnostní hry v Chebu). 1911. DNM: T 7277
SIEGL, K: Zur Geschichte des Egerer Theaterwesens bis zur Eröffnung des gegenwärtigen Stadttheaters 3. Oktober 1874 (Z dějin chebského divadelnictví až k dnešnímu otevření Městského divadla 3. října 1874). In: Unser Egerland 1924, č. 8. 9. KK

CHOMUTOV (Komotau), o. Chomutov, Ústecký kraj
FASSL, T.: Die Musikpflege am Komotauer Jesuiten-Gymnasium im 17. und 18. Jahrhundert. Auftakt 1931, s. 59-62.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ (Deutsch Gabel), o. Česká Lípa
BERNAU, F.: Bürger Theater zu Gabel (Měšťanské divadlo v Jablonném v Podještědí). Mittheilungen d. Nordböhm. Excursions Clubs 1891, s. 285-286.

JESENÍK (Freiwaldau), o. Jeseník
EHRLICH, J.: Aus dem katholischen Vereinsleben Freiwaldaus (Z života katolických spolků v Jeseníku). Der Altvaterbote 1950, č.1, s.20.

JIHLAVA (Iglau), o. Jihlava
DEUTSCHER Volkskalender für die Iglauer Sprachinsel 1915 (Německý lidový kalendář pro jihlavský jazykový ostrov 1915). Zvl. ot. s. 57. Zpr.: Sahánek, Časopis Matice moravské 41 / 2, 5 KK
WURZINGER, F.: Beitrage zur Geschichte des Iglauer Theaters (Příspěvky z dějin jihlavského divadla). Iglau (Jihlava) 1915.

KRÁSNÁ LÍPA (Schönlinde), o. Děčín
KLOSOVÁ, L.: Hornický Singspiel ze severních Čech. Divadelní revue 1998, č. 1, s. 95-98.

KARLOVY VARY (Karlsbad), o. Karlovy Vary,
KARELL, V.: Das Karlsbader Theater (Karlovarské divadlo). Sudetenland - Heimatland 1950, č. 23, s. 4.

KYJOV (Khaa), o. Děčín
KLOSOVÁ, L.: Hornický Singspiel ze severních Čech. Divadelní revue 1998, č. 1, s. 95-98.

LANŠKROUN (Landskron), o. Ústí nad Orlicí
PASSIONSSPIELE in Landskron (Pašijové hry v Lanškrounu). Schönhengster Heimat 1959, č.88, s. 8n.

LOBENDAVA (Lobendau), o. Děčín
ERNST, W.: Kaiser Josef in Lobendau. Singspiel in einem Aufzuge (Císař Josef v Lobendavě, Zpěvohra o jednom jednání). Spitzeberg Album, Leipa (Česká Lípa) 1883, s. 26-49.

LITOMĚŘICE (Leitmeritz), o. Litoměřice
ANKERT, H.: Das Stadttheater in Leitmeritz, 100 Jahre Leitmeritzer Stadttheater (Městské divadlo v Litoměřicích, Sto let litoměřického Městského divadla). Leitmeritz (Litoměřice) 1922.

MIMOŇ (Niemes), o. Česká Lípa
HONS, O.: Pašijové hry v Mimoni. Mimoň 1999.

NOVÝ BOR (Haidau), o. Česká Lípa
WURFEL,Karl: Aus der Geschichte des Haidaer Dilettanten-Theater-Vereines. In: Mittelungen des Vereines fur Heimatforschung und Wanderpflege (50/16-18) KK


OPAVA (Troppau), o. Opava
MORR, J.: Ein Karfreitagspiel aus Troppau (Velkopáteční hra z Opavy). Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, Troppau (Opava) 1914, s. 91-116.

PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, (Plan), o. Tachov
URBAN, M.: Das Passionsspiele in der Stadt Plan (Pašijopvá hra v městě Planá u Mariánských Lázní). Mitteilungen des Vereins für Gechichte der Deutschen in Böhmen 1898, s.46-108.

PRAHA (Prag)
FÜNFZIG Jahre Deutscher Dilettanten-Verein 1879-1929 (Padesát let německého ochotnického spolku 1879-1929). Prag 1929.
25 JAHRE Arbeitervorstellungen. Bildungsverein deutscher Arbeiter in Prag (25 let dělnických představení. Vzdělávací spolek německých dělníků v Praze. Prag 1931.
SCHNEIDER, H.: Die kleinen neben den Grossen (Malá vedle velkých). In: Exil (Frankfurt a. M.) 1996, s. 46-58.

RÝMAŘOV (Römerstadt), o. Bruntál
ORLET, F.: Römerstädter Passionsspiel (Rýmařovské pašije), Mährische - Schlesische Heimathefte nr.7, Brünn (Brno), 1933.

SEVERNÍ (Hielgersdorf), m. č. obce LOBENDAVA, o. Děčín
ERLICH, A.: Passionsspiel im Hielgersdorf (Pašijová hra v Severní). Deutschen Presse č.57, 31.5.1925.
MAAZ, F.: Hielgersdorfer Auferstehungsspiel (Vzkříšení v Severní). Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde 1935, s.50-59.

VRCHLABÍ (Hohenelbe), o. Trutnov
FISCHER, K.W.: Die Theaterkunst in Hohenelbe. (Divadelní umění ve Vrchlabí). Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgs-Vereines 1933, s. 1n.
MAHRLA, F.: Erinnerungen an die Liebhaberbühne des katholische Arbeitervereins Hohenelbe (Vzpomínky na ochotnické divadlo katolického dělnického spolku ve Vrchlabí). Riesengebirgs - Heimat 1953, 2, s..8n.
RON, V.: Poznámky k vrchlabským pašijím. Strahovská knihovna 1983-1984, s.177-221.

ZÁBLATÍ (Sablat) o. Prachatice
ZÁLOHA: Zákaz pašijových her v Záblatí na Prachaticku. Český lid 1969, č.3, s.188.

ZLATÉ HORY (Zuckmantel), o. Bruntál
HIPPE, M.: Genovefa. Ein Volksschauspiel aus dem früheren Österreich-Schlesien (Genovefa. Lidová hra z rakouského Slezska). Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volklskunde 1933, s. 137n.
PETER, A.: Zuckmantler Passionsspiel (Zlatohorská pašijová hra). Gymnasiums Program zu Troppau 1868/1869 a 1869/1870.
SCHMIDT, L.: Die Obergrunder Weihnachtsspielgruppe ( Hornoúdolská skupina vánočních her). Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde 1934.

Související Geografické celky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.