Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2005, č. 2, s. 35. Stanislav Macek.

Studénecký Harlekýn 2005
Přehlídka mladého a studentského tradičního divadla


Letošní ročník uskutečněný ve dnech 14. – 18. března 2005 v Dělnickém domě ve Studénce byl co do účasti vystupujících souborů částečně ovlivněn skutečností, že téměř v současné době probíhala v Novém Jičíně divadelní setkání „Opona“ pořádaná tamějším Domem dětí a mládeže. Vystupovaly zde jak dětské soubory, tak tentokráte i studentské soubory zabývající se jak experimentálním, tak i tradičním divadlem. Z tohoto setkání pak jsou vybírány nejlepší soubory pro Šrámkův Písek, nebo pro přehlídku studentského divadla v Náchodě.
V této souvislosti je na místě určitá zkušenost z dosavadních předchozích ročníků mladého a studentského divadla v Moravskoslezském kraji. Náročnější příprava klasické formy tradičního divadla orientuje studentské soubory spíše k vlastní méně náročnější autorské tvorbě divadelních představení s maximální délkou do 30 minut, což se nejmarkantněji projevilo v počtu přihlášených souborů na těchto dvou přehlídkách krajské úrovně. Tradiční divadlo běžných dramatických předloh s běžnou délkou celovečerních představení připravovaných mladými nebo studentskými soubory se tak oproti dřívějšku stává spíše výjimkou než pravidlem, jak to právě bylo potvrzeno rozdílným počtem přihlášených souborů. Existence dvou krajských přehlídek stejného typu, navíc probíhajících ve stejném časovém období, pak výrazným způsobem narušuje dosavadní systém nominací a doporučení na přehlídky vyššího stupně a souborům přináší i řadu nejasností. Pro příští rok bude proto nutno pro tento typ divadelní soutěže přesněji definovat proces přihlašování, koordinaci pořadatelských organizací a včasnou termínovou koordinaci průběhu přehlídek na krajské úrovni.
Ale zpátky k přehlídce Studénecký Harlekýn. Letošní V. ročník hodnotila porota ve složení Miroslav Dědic, Šartlota Karková, Ivetta Vavarošová. Účast školní mládeže, které je hlavně tato přehlídka určena, byla v letošním roce oproti minulým ročníkům vlivem vysoké nemocnosti poněkud slabší. Díky prohloubené spolupráci pořadatele přehlídky MěKS Studénka s vedením jednotlivých škol se podařilo dobrou koordinací mezi jednotlivými školami zajistit dostatečný počet diváků příslušné věkové skupiny, pro které byly jednotlivé inscenace dle jejich tvůrců určeny. Proto lze konstatovat, že všechny inscenace uvedené na letošní přehlídce byly diváky přijaty s plným pochopením, i při různorodých inscenačních přístupech.
Tak zejména hned v první inscenaci Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka předvedené souborem K.V.A.S. Městského domu kultury v Karviné byl aktivně nejen pochopen a divácky využit hlasovací princip diváků známý z „Kinoautomatu“, ale navíc i dobře zvoleným inscenačním přístupem došlo k přímému zapojení diváků jednotlivců jako klientů zubní ambulance přímo do jevištního dění. Inscenace tak svou realistickou scénografií dostala naprosto věrohodné prostředí pro rozvíjení komediálního příběhu, v kterém při jednotlivých situacích mohli jednotliví aktéři uplatnit v optimální míře své herecké zkušenosti zejména v oblasti situační komiky. V plné míře to využil představitel „záporné“ postavy Radim Kaczmarský, který v maximální míře využil všech výrazových hereckých prostředků při charakterizaci své postavy i při minimu danému textovou předlohou. Proto také byl porotou oceněn cenou za herecký výkon. K úspěšnosti inscenace přispěla i nápaditá režie, která vytvořila jednotlivým představitelům možnost jednoznačné charakterizace jejich postav a možnost jednoznačného vyjádření vzájemných vztahů v duchu zvoleného komediálního žánru.
Naprosto odlišný inscenační přístup zvolil soubor ÚDIVADLA z Domu dětí a mládeže z Kopřivnice ve své autorské inscenaci Nemůže muže. Prázdný jevištní prostor s pouhým třírozměrným hranolem, představujícím symbol jevištního partnera, byl příležitostí pro vytvoření divadelní inscenace, ve které se předvádí určitý dějový příběh o vývoji vztahu mezi mladým mužem a mladou ženou, ale je dávána i příležitost k emotivně působícím hereckým kreacím. Kombinací herecké pohybové složky, mající v mnohých situacích charakter určité improvizace, ve spojení s působivým hudebním doprovodem se souboru podařilo vytvořit „pohybové, pocitové divadlo“, kde vše mělo svou váhu. A jako takové bylo i mladým divákem přijato a pochopeno. A to i tím, že jednotlivé vyjádřené prostředí (diskotéka, rozhlas, vojenské cvičiště) bylo jevištními akcemi přesně definováno. Nespornou zásluhu na tom měly hlavně jednotlivé představitelky a tvůrce hudební složky. Ocenění zasluhovala nápaditost pohybových kreací v řešení některých situací, zejména vztahových, k „neživému-živému“ jevištnímu partneru. Stejně tak uznání zasluhuje vysoká míra rafinovaných improvizačních schopností jednotlivých představitelek. Ke škodě představení byla skutečnost, že chyběl výraznější režijní přínos, zejména při vypracování point jednotlivých dějových situací a výrazná tečka představení. Což vše by ještě více zvýraznilo působivost této inscenace.
Dramatické studio Městského kulturního střediska Studénka se představilo jednoaktovkou T. Williamse Dům na zbourání. V příběhu náhodného setkání tragicky opuštěné školačky Willie se záškolákem Tomem je dána příležitost k nahlédnutí do jejího života, ve kterém i přes současnou beznaděj neztrácí svůj životní optimismus. Mladá představitelka Tereza Novosadová svým kultivovaným projevem a optimálním využíváním hereckých výrazových prostředků v míře přiměřené věku vytvořila přesvědčivou jevištní dramatickou postavu. Její výkon byl oceněn zvláštní cenou poroty.
Divadlo bez střech z Ostravy, věrno svému žánrovému zaměření a využívající principy commedie dell´arte, uvedlo komediální šermířskou frašku Hospodské humoresky aneb Příběhy starých krčem a taveren.
V situační komedii z vlastní autorské dílny odehrávající se ve středověké krčmě byly ve vyvážené míře využity jak specifické prvky akčních šermířských potyček zapojených jako nedílná součást dějového příběhu, tak i všechny prvky dramatické inscenační tvorby, počínaje autorskou předlohou, přes výrazovou režijní a hereckou práci s plně funkční a esteticky působivou složkou scénografickou. Živelné představení plné komických gagů slovních, pohybových i situačních mělo u diváků velký ohlas svou nápaditostí situačních a pohybových řešení jednotlivých dramatických situací. Hlavní zásluhu na úspěchu inscenace měla důmyslná a nápaditá režie využívající technické a herecké zkušenosti jednotlivých představitelů. Zvlášť výrazná byla postava Harlekýna vytvořená Petrem Spurným s vysokou hereckou erudicí. Za svůj výkon byl oceněn cenou za herecký výkon. Režisér této inscenace František Janeček obdržel cenu za režii. Pro svou vysokou inscenační úroveň získalo toto představení hlavní cenu „Studéneckého Harlekýna 2005“.
Závěrečným představením přehlídky bylo komorní monodrama Teď už jsi šťastný, Agamemnone v podání Katky Diamantové ze souboru DIVIDLO Domu dětí a mládeže Ostrava. Myšlenkově velmi náročná dramatická předloha osobního monologu antické ženy byla zvládnuta představitelkou naprosto přesvědčivých způsobem s využitím široké škály herecké tvorby při bezchybném využívání celého prostoru komorní scény. Celé vystoupení zanechalo u diváků hluboký dojem zejména pro svou vysokou hereckou interpretační úroveň, za kterou proto také byla udělena cena za nejlepší ženskou roli přehlídky, a samo představení bylo porotou doporučeno na Náchodskou přehlídku studentského divadla.
Vědomě v letošním ročníku „Studéneckého Harlekýna“ nebyla udělena cena za scénografii, a to z důvodu, že ve všech případech byla scénografická řešení jednotlivých inscenací stejně plně funkční s plnou estetickou působivostí v souladu s jednotlivými, byť rozdílnými, inscenačními formami. Žádné řešení z tohoto průměru nevynikalo.
Jako každý rok, tak i ten letošní ročník byl zakončen samostatným slavnostním večerem s vyhodnocením přehlídky za účasti čelných představitelů města Studénky, zástupců jednotlivých souborů, vedení škol, které zabezpečovaly návštěvnost a zástupce odboru kultury Krajského úřadu v Ostravě a zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
A tak lze konstatovat, že i přes zdánlivě malý počet vystupujících divadelních souborů přehlídka studentského divadla Studénecký Harlekýn se již v místě plně zakotvila.
Stanislav Macek
ředitel přehlídky
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':