Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Divadelní Bechyně '99

XXVIII. festival
divadelního a slovesného umění spojený s přehlídkou
folkové, country a komorní hudby a V. soutěžní přehlídkou mažoretek

Divadelní
Bechyně
'99
3.-6. června 1999

DIVADELNÍ BECHYNĚ
NÁDHERNÁ TRADICE
ARMÁDNíCH FESTIVALŮ

Již po osmadvacáté se sjíždějí do malebného lázeňského městečka nad Lužnicí nejlepší armádní soubory a sólisté. na svůj festival. Účast na něm je pro všechny oceněním celoroční tvůrčí umělecké sebe realizace, jíž se ve volném čase věnují.
Festival v letošním roce organizačně připravili opět pracovníci Centra kultury AČR za přispění zástupců jednotlivých vojenských velitelství a pracovníků Kulturního domu v Bechyni, za podpory města Bechyně a odborné spolupráce Amatérské divadelní asociace - Armádní divadelní sekce. Nemalý dík však náleží i představitelům Ministerstva obrany a Generálního štábu, kteří nedali na hlasy vyzývající k omezení kulturních akcí a festivalových přehlídek. Díky jim, i díky mnohým jednotlivcům, firmám a společnostem, kteří, byť symbolicky, přispěli peněžními či věcnými dary, tak přibude opět další rok festivalové historie. Této kulturní tradice je třeba si náležitě vážit.
Mluvíme-Ii o historii, tak od začátku. Po letech putování po zemích českých zakotvil armádní festival v roce 1972 v Bechyni, v nově postaveném kulturním domě. Osou festivalového dění byla soutěž divadelních souborů, jichž pracovaly v armádě tradičně dvě desítky. Jeviště však patřilo i souborům malých forem, recitátorům a v některých letech i hudebním skupinám. Nezapomínalo se ani na literární tvůrce, jejich soutěžní práce postupují do bechyňského finále dodnes.
Součástí festivalového dění, které dříve trvalo celý týden, byla mimosoutěžní vystoupení účastníků festivalu a pozvaných hudebních skupin ve školách, ústavech sociální péče i na veřejných prostranstvích. Nejvděčnějšími diváky vždy bývaly děti, pro které připravuje brněnský armádní divadelní soubor "Dráček" každý rok nové představení. Letos mu však děti i dospělí musí tleskat ještě o něco více než jindy. "Dráček" totiž slaví malé jubileum - patnáct let od svého narození. Místo občanského průkazu obdrží pamětní list a za pár let mu možná bechyňští radí přiznají i domovské právo.
Součástí festival.u bývaly i odborné tvůrčí dílny, určené divadelníkům i recitátorům. V devadesátých letech byl program obohacen o netradiční divadelní projekty, které zaujaly svou bezprostředností a tvůrčí invencí. Zazářily v nich zejména soubory „Netrdlo" z Vyškova, "Lužnice" z Bechyně či "Javorina" z Nového Mesta nad Váhom. Na několik let byla součástí festivalu i regionální jihočeská divadelní přehlídka a hrálo se i pět divadelních představení denně.
V roce 1995 obohatila již tak pestrý program atraktivní soutěž souborů mažoretek, která pokaždé přiláká do festivalové

/1/

náruče tisíce diváků. Letos bude soutěž obohacena o zábavný program, v němž krásu pochodujících dívek vystřídá hudba a mužná síla. Od roku 1997 probíhají v rámci festivalu i soutěže folkových a country zpěváků i skupin. Romantické prostředí Klášterní zahrady pro ně vytváří tu nejmalebnější kulisu. Festival tak rozkošatěl do podoby, ze které každý může okusit rozmanitých příležitostí pro setkání s uměním a krásou.
Za uplynulá desetiletí prošla festivalem řada známých herců, režisérů či zpěváků. V Bechyni soutěžil režisér Petr Novotný, dramaturg Jan Vedral, Jiří Hromada, Jaroslav Sypal, Pavel Kikinčuk. Jako recitátorka zazářila dnešní moderátorka ČT 1
Jolana Voldánová. Nejlepší bechyňské inscenace pronikly i na jeviště Jiráskova Hronova, jednoho z nejstarších divadelních festivalů v Evropě. Stalo se tak zásluhou DS "Armi-scéna", "Pard" nebo "Netrdlo", pokud hovoříme jen o 90. letech.
Tradice festivalu je závazkem jeho úrovni, přesto jsme však letos přistoupili k malému experimentu. Do průběhu soutěžních přehlídek jsme zařadili i ta divadelní představení, která neprošla náročnými síty nižších postupových kol. Porušený systém výběru a konání jednotlivých přehlídek to prostě neumožnily. V historii festivalu poprvé také uvidíte v jednom dni i šest divadelních představení. To je rekord vpravdě světový. Potěšitelný je letos i zvýšený počet vystoupení v kategorii komorní hudby, která bývala popelkou. Věřme, že k prasknutí nabitý program zvládnou organizátoři, aktéři jednotlivých vystoupení i diváci. Věřme, že červen v Bechyni bude i nadále ve znamení armádního divadla. Zlomte vaz!


Daniel Zavoral


/2/

REALIZAČNí ŠTÁB FESTIVALU


Ředitel:
plk. Ing. Stanislav HÁJEK

Zástupce pro programové otázky:
o.z. Daniel ZAVORAL


CK ACR

CK ACR


Zástupce pro organizační otázky:
npor. Bc. Jana ZECHMEISTEROVÁ CK ACR

PROGRAMOVÁ KOMISE


Předseda:
o. z. Daniel ZAVORAL

Divadelní a slovesné obory: kpt. Mgr. Blanka PAJTINOVÁ nprap. Libuše VENU$OVÁ

Hudební obory:
o.z. Libor PETRŮ
kpt. Mgr. Jozef MATÚŠ mjr. Mgr. Miloš ŠVORČÍK

Soutěž mažoretek a doprovodné akce:
o. z. Pavel $MIDRKAL

ORGANIZAČNf KOMISE:


CK ACR

DA Olomouc PDA Kbely

CK ACR VPozV VVzS

CK ACR


Předseda:
npor. Bc. Jana ZECHMEISTEROVÁ CK ACR


Členové:
kpt. Ing. Dušan MALINA
o.z. Dana JINDROVÁ
o.z. Marcela MARHOUNOVÁ

kpt. Josef PRINCL
pplk. Dr. Josef POKORNÝ
Bohumil NOVOTNÝ

/3/


VVÚzO
DA Olomouc PDA
České Budějovice PDA
České Budějovice PDA Plzeň
ADS

PROPAGAČNí KOMISE

Předseda:
o. z. Daniel ZAVORAL

Členové:
o. z. Anna HUDEČKOVÁ o. z. Josef ZEMAN

Sekretariát:

Vedoucí:
o.z. Ludmila DVOŘÁKOVÁ

Členové:
o.z. Ludmila BARTOŇOVÁ o.z. Renáta GULOVÁ


CK AČR

CK AČR CK AČR

CK AČR

VPozV PDA Plzeň


Odborná gesce:
Amatérská divadelní asociace - Armádní divadelní sekce

Zástupce ADS:
Josef Palla

Odborní lektoři:
Divadelní hry a malé formy předseda: František MIKEŠ členové:
Lenka SMRČKOVÁ - tajemnice Jarmila ČERNíKOvA
Josef BRŮŽEK
Viliam DOČOLOMANSKÝ

Umělecký přednes
předseda: Jarmila ČERNíKOVÁ
Josef PALLA

Hudební obory
předseda: pplk. Dr. František BERKY
o.z. Bedřich MATOUŠEK
Ivan SMETANA
Miroslav PALEČEK

Autorská literární tvorba:
Josef GAJDA I
Dr. Libor HLAVAČEK

/4/

PROGRAM FESTIVALU

čtvrtek 3. června
do 15.00 hod. Příjezd účastníků festivalu,
prezentace, ubytování KD-F
15.00 hod. Porada štábu festivalu KL
16.00 hod. Porada s vedoucími delegací KL
18.00 hod. Vernisáž výstavy obrazů G
"Kytice"
18.30 hod. Setkání s představiteli města V
a hosty
19.00 hod. Slavnostní zahájení festivalu KD-VS
Dejvické divadlo Praha
Nikolaj Vasiljevič Gogol
REVIZOR
pátek 4. června
08.00 hod. Porada štábu KL
08.30 hod. Porada s vedoucími delegací KL
08.30 hod. Zkouška UP a KH KD-MS
09.00 hod. Zkouška OS Dráček KD- VS
10.00 hod. Vystoupení OS Dráček VA Brno KD-VS
- jubilanta festivalu
Zina Hošková
ČERT A KÁČA
10.00 hod. Soutěž v kategoriích KD-MS
uměleckého přednesu
a komorní hudby
(po skončení beseda
s porotou)
12.00 hod. Technická a prostorová KD-VS
zkouška MF
14.00 hod. Soutěžní přehlídka KD- VS
malých forem
(po skončení beseda s porotou)
18.00 hod. Zkouška OS Trdla KD-VS
19.00 hod. Vystoupení OS Trdla PDA Vyškov KD-VS
bratři Mrštíkové
MARYŠA
20.45 hod. Zkouška OS Lužnice KD- VS
21.30 hod. Vystoupení OS Lužnice Bechyně KD-VS
Jiří Korbel - Milan Dvořák
SOUSEDI

/5/


sobota 5. června
08.00 hod. 08.30 hod. 09.00 hod. 10.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod. 14.00 hod.
15.30 hod.
16.00 hod. 16.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod. 19.00 hod.
20.45 hod. 21.30 hod.
23.00 hod.
neděle 6. června
08.30 hod. 09.00 hod. 10.00 hod.
13.30 hod.
Porada štábu
Porada s vedoucími delegací
Zkouška OS Rubikon
Vystoupení OS Rubikon DA Tábor
Jiří Pálka
JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA
Studijní představení KD-VS
OS D.U.D. Vyškov
Edmond Rostand
RÁNO SI BER ŠIRÁK...
Zkouška OS Divoch KD-VS
Vystoupení OS Divoch PDA Stříbro KD-VS Maurice Chevalier
ZVONOKOSY
Zkouška OS
Divadlo skleněných bublin
Zkouška kategorie folk a country KZ Vystoupení OS Divadlo skleněných KD-VS bublin PDA Hodonín
Václav Syrový - Pavel Šuchman INFERNUS
Přehlídka folkových a country
zpěváků i skupin
(po skončení beseda s porotou)
Zkouška OS Netrdlo
Vystoupení OS Netrdlo
PDA Vyškov
Nikolaj Vasiljevič Gogol
~ENITBA
Zkouška OS Šestka
Vystoupení OS Šestka
VŮ 5100 Kroměříž
Pierre Henry Cami
MINIKOMEDIE
Inspiromat
- setkání divadelníků
KL KL
KD-VS KD-VS
KD-VS
KZ
KD-MS KD-VS KD-VS
KD-VS KD-VS
VS-F
Porada štábu
Porada s vedoucími delegací
Divadelní seminář
vyhlášení výsledků
Soutěž mažoretek - V. ročník KD-EXT
zábavný program spojený s předáním hlavních festivalových cen
/6/
KL KL
KD-MS

PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU V REPRODUKČNíCH OBORECH


Divadelní hry:
a) hostující soubory
Dejvické divadlo Praha D.U.D. Vyškov


b) přehlídkové soubory DS Dráček Oubilant festivalu 15 let existence) DS Trdla
DS Lužnice
DS Rubikon
DS Divoch
DS Divadlo skleněných bublin DS Netrdlo
DS $estka


VA Brno

PDA Vyškov Bechyně DA Tábor PDA Stříbro

PDA Hodonín PDA Vyškov
VÚ 5100 Kroměříž


...


Malé formy: Skupina Keltik Soubor Nevadí


VÚ 4443 Ostrava PDA Žatec


Umělecký přednes:
Ing. Václav Kyncl ADS Praha
Blanka Nováková PDA Žatec
rtm. Jaromír Petrů VÚ CO Bučovice
svob. Petr Eliáš VÚ CO Bučovice
Radka Beraníková PDA Žatec
$árka Riedlová PDA Žatec
svob. Ing. Jiří Šedivý VÚ 3690 Brno o.z. Pavlína Držmíšková VÚ 3153 Jihlava


HUDEBNfOBORY


Folk a country - sólisté: r.p. Kristýna Dudová svob. Luboš Fiedler prap. Pavel Smolka
Oslavou
o.z. Dalibor Ondrušek

voj. Ivo Divíšek voj. Radek Kubrický


VÚ 5100 Kroměříž
VÚ 4480 České Budějovice VÚ 7658 Náměšť nad

VÚ 7505 Rožmitál pod l'řemšínem
VÚ CO Kutná Hora
VÚ CO Jindřichův Hradec


/8/

Folkové a country skupiny: Green Grass Sebranka
Brzdaři
Aje to
Severka
Frapanti
Průvan
Futrál

Komorní hudba:
Musica vagantium
r.p. Veronika Majerová svob. Pavel Pernica r.p. Petra Fichtnerová des. Milan Hrnko
des. Adam Banasinský voj. Jaroslav Petrů Petra Foltýnová
a Petra Nedbalová Petra Foltýnová
a voj. Petr Gregor Ema Laurenčíková Jiří Kopal
Lukáš Kučera
a Milan Košč


PDA Kroměříž
PDA Velká Hleďsebe DA Olomouc HÚCO
VÚ 2553 Pardubice VÚ 2516 Slaný
VÚ 4341 Chomutov PDA Plzeň

PDA Plzeň
VÚ 5100 Kroměříž
VÚ 1852 Brno
VÚ 1852 Brno
VÚ CO Bučovice
VÚ CO Kutná Hora
VÚ CO Jindřichův Hradec PDA Kroměříž

PDA Kroměříž

PDA Kroměříž PDA Kroměříž PDA Kroměříž

/9/
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.