Databáze českého amatérského divadla

Texty: Historie městského divadla v Českém Krumlově – www stránky Českého Krumlova 1998

Historie městského divadla v Českém Krumlově


Historie městské divadelní budovy v Českém Krumlově sahá až do počátku 17. století, kdy byla zřízena v souvislosti s působením jezuitského řádu. Divadelní tvorba i praxe měla v náboženské i vzdělávací činnosti jezuitského řádu vždy významné postavení. Pro školní a divadelní účely začali budovu bývalého městského divadla v Českém Krumlově v Horní č. p. 153 využívat jezuité kolem roku 1613. Divadelní představení byla často spojena s přednesem básní, nebo s řečnickými cvičeními. Školní semestry často končívaly divadelním představením a na zdařilá vystoupení žáků se obvykle pamatovalo zvláštními cenami. Mezi autory dramatických her vynikl ještě koncem 16. století Mikuláš Salius z Prahy, který přišel do Českého Krumlova v roce 1586. Z her je známo jeho úspěšné, ale nedochované drama o sv. Václavu, hra o sv. Vítu byla údajně provozována r. 1590. Další významnou postavou byl Theofil Crysteccus, roku 1601 rektor krumlovské jezuitské koleje. Jeho proslulost vyplývá snad nejlépe z faktu, že byl roku 1611 pozván na císařský dvůr do Vídně, aby tam provozoval svou tragikomedii.

Na dvoře jezuitské koleje bylo roku 1613 zřízeno dřevěné divadlo s pohyblivou scénou, které bylo přestěhováno teprve v polovině 17. století do zděné, k tomu účelu upravené budovy. V roce 1663 uskutečnili rozsáhlou adaptaci vnitřního zařízení objektu. Divadelní prostory zaujímaly již tehdy téměř celé 1. patro budovy. Představení v jezuitském divadle užívala náměty s biblickou tematikou, církevních dějin nebo uváděla smyšlené příběhy citově, nábožensky a morálně silně působivé. Jazykem jezuitských dramat byla latina. Hrálo se v divadle nebo na improvizovaných jevištích, v jezuitské koleji nebo na zámku, v několika případech se využilo i Horní ulice a prostoru náměstí. Od druhé poloviny 17. století stoupal v zámecké společnosti zájem o světskou divadelní tematiku a jezuitské divadlo tyto nároky nemohlo již po obsahové stránce uspokojit.
Po zrušení jezuitského řádu koncem 18. století sloužila budova nadále školním a divadelním účelům. Prostory divadla pronajímalo město různým divadelním společnostem, které příležitostně do Českého Krumlova zavítaly. K větším úpravám vnitřních prostor došlo v letech 1808 - 1812. Když se v roce 1810 podařilo velkým nákladem objekt celkově obnovit a na svou dobu pěkně zařídit divadelní scénu a hlediště, byla většina výloh uhrazena z výtěžků ze vstupného z předchozích představení. Divadlo mělo tenkrát pro město dvojí význam: předně obohacovalo jinak jistě skrovný kulturní život, dále se z výnosu jeho činností dostávalo podpor místním chudinským ústavům, pohořelým a školám.
První ochotnický divadelní spolek ve městě se ustavil v roce 1852, podle jiné zprávy až v roce 1854.Členy spolku byli převážně měšťané a řemeslníci.
V divadle se již v minulém století konávaly koncerty, neboť lepší prostor pro takové účely ve městě nebyl. Jeden z prvních koncertů byl pořádán v roce 1856, při oslavách 100. výročí narození W. A. Mozarta. Později tam zpíval mužský pěvecký sbor, založený roku 1856.
Situace v divadelní kultuře města se příznivě změnila po roce 1919. Zásluhou divadelního dramatika Hanse Sassmanna a spolku Südböhmische Schaubühne (Jihočeská divadelní scéna) začalo v Českém Krumlově působit stálé divadlo, které přispívalo k povznesení kulturního i duchovního života nejen města samotného, ale i celého Pošumaví. Hmotně bylo divadlo podporováno z prostředků státu, města i příznivci, např. podnikatelem I. Spirem.
Vlastní divadelní sezóna v Českém Krumlově trvala šest měsíců. Mimo to byli členové souboru oprávněni hrát podle pravidelně udělovaných koncesí i v dalších jihočeských a západočeských městech - v Kaplici, Nové Bystřici, Vimperku, Nýrsku, ve Volarech, Prachaticích, Kašperských Horách a jinde.
V letech 1929-1930 zaměstnávalo městské divadlo v Českém Krumlově 22 herců, 14 hudebníků a 15 technických a pomocných sil. Později ještě o několik osob více.
V každé sezóně uvedlo divadlo několik desítek představení z oboru klasických 0dramat, lidových her, oper, operet, koncertů a námětů určených dětem. Představení byla poměrně hojně navštěvována diváky - např. v sezóně 1928/29 shlédlo program 25 000 osob. V divadle bylo k dispozici 440 míst.

Kromě vlastního programu stálé divadelní scény se v městském divadle uskutečnila celá řada vystoupení jiných divadelních souborů. Konala se zde představení Jihočeského národního divadla z Českých Budějovic, v roce 1934 poctilo Český Krumlov svou návštěvou Umělecké loutkové divadlo profesora Josefa Skupy z Plzně a bylo by možno jmenovat další kulturní tělesa.
Svému poslání sloužila budova městského divadla v Českém Krumlově i po roce 1945, a to až do počátku 70. let. Tehdy bylo v rámci asanace budov v Horní ulici rozhodnuto, že starobylá budova divadla je pro tento účel již nevhodná a bude využita jako součást hotelu. Poslední divadelní představení se v budově, kde se divadlo provozovalo více než 300 let, konalo 27. března 1971.
Další informace :
Historie ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna"
Zámecké divadlo v Českém Krumlově
(vm)
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : 142
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':