Databáze českého amatérského divadla

Texty: MČAD okres ČL, podklady Zahrádková 1998

MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA o.ČESKÁ LÍPA-DOPLŇKY
Zpracovala: PhDr.Zdenka Zahrádková, Česká Lípa,Brněnská 2580 470 06 Česká Lípa, tel.domů 0425 240 72
Materiály ze Státního okresního archivu v České Lípě
karton seznam dokumentů dále jen
ARCHIV MNV BEZDĚZ o.Č.Lípa 3 Kronika obce MNV 3
7 Jednotný plán kult.vých.činnosti MNV 7 1958-1980
ARCHIV MNV BLATCE o.Č.Lípa
1 Zprávy ze schůzí škol. a kult.komise MNV 1
5 MOB 1953-1963 MNV 5 Plány kulturního rozvoje 1960-1980 MNV 5
ARCHIV MNV BOHATICE o.Č.Lípa
4V OB 1952-1966, Plnění kult.vých.plánu MNV 4V 1946-1976
ARCHIV MNV BOŽÍKOV o.Č.Lípa
8 Výkazy osvětové činnosti 1946-1953 MNV 8 Povolování kulturních akcí 1945-1952 MNV 8
ARCHIV MNV BRENNÁ o.Č.Lípa
5V Povolování kulturních akcí 1950-1967 MNV 5V Plány a hodnocení kult.činnosti 1950-56
ARCHIV MNV BUKOVANY o.Č.Lípa
1 Kulturní a osvětové akce 1945-1964 MNV 1 Plán OB na 1.pol.1961
ARCHIV MNV ČASTALOVICE o.Č.Lípa
3 Kulturní plán OB 1956 MNV 3 Výkaz osvět.podniků a zařízení 1949
ARCHIV MNV DOLNÍ POLICE o.Č.Lípa
2 Ochotníci 1947-1948 MNV 2
ARCHIV MNV DOMAŠICE
2 Domašická Pravda 1960 č.1-6 MNV 2 OB-rozbory kult.vých.činnosti 1960-61
ARCHIV MNV HORNÍ POLICE o.Č.Lípa
5 Zápisy ze schůzí komise školské a MNV 5 kulturní 1949-1971
15 OB-zápisy ze schůzí,rozbory činnosti MNV 15 1960-1964 Kulturní a osvětové akce 1948-1974
16 Plány kult.vých.činnosti 1950-1982 MNV 16 Povolování zábav 1946-1970
ARCHIV MNV JANOVICE v Podještědí o.Č.Lípa
8 DSO K.H.Borovský 1946-1951 MNV 8 Povolování zábav 1946-1950
ARCHIV MNV JEZVÉ o.Č.Lípa
2 Úryvky z obecní kroniky Stružnice MNV 2
ARCHIV MNV KRUH o.Č.Lípa
5 Osvětová činnost 1951-1961 MNV 5
ARCHIV MNV LVOVÁ o.Č.Lípa
2 Zápisy ze schůzí OB 1954-1965 MNV 2 Zápisy škol. a kult.komise 1965
8 MRO 1946-1951,OB 1956-1960 MNV 8 Plány a výkazy kult.vých.činn.1953-79
ARCHIV MNV OBORA o.Č.Lípa
1 Zápisy ze schůze kult.a osvět.komise MNV 1 1959
4 Divadlo,zájezdy,ochotníci 1958 MNV 4 Plány a rozbory kult.osvět.práce 1958-1960, Povolování zábav 1950-59
ARCHIV MNV OKROUHLÁ o.Č.Lípa
10 Plány kult.vých.činnosti 1956-1978 MNV 10
ARCHIV MNV PETROVICE o.Č.Lípa
10 Plány kult.vých.činnosti 1954-1980 MNV 10 Kulturní,společen. a osvět.akce 1945-71
ARCHIV MNV PIHEL o.Č.Lípa
3 Zápisy ze schůzí kult. a osvětové MNV 3 komise 1959
9 JPKVČ,evidence a výkazy 1945-1980 MNV 9
ARCHIV MNV POLEVSKO o.Č.Lípa
1 OB-zápisy MNV 1
5 JPKVČ 1968-1977 MNV 5
ARCHIV MNV POSTŘELNÁ o.Č.Lípa
10 KVČ-plány,výkazy-1950-1980 MNV 10
ARCHIV MNV PRYSK o.Č.Lípa
4 Kult. a škol.komise-zápisy 1959-65 MNV 4
9 Komise pro škol.a kulturu 1961-63 MNV 9 OB 1960-1967, KVČ 1961-1980
ARCHIV MNV RADEČ o.Č.Lípa
2 Pamětní kniha MNV MNV 2
8 Plány a výkazy kult. a osvětové MNV 8 činnosti 1962-1975, Povolování zábav 1946-1949
ARCHIV ZDŠ SLOUP v Čechách o.Č.Lípa
7 Kronika školy ZDŠ 7
ARCHIV MNV SRNÍ o.Č.Lípa
1 Komplexní rozbor činnosti MNV 1960-64 MNV 1
ARCHIV MNV STARÁ LÍPA o.Č.Lípa
3 OB 1958-1959 MNV 3
ARCHIV MNV STRÁŽ u Č.Lípy o.Č.Lípa
2 Povolování kult.akcí 1947-1957 MNV 2
ARCHIV MNV TACHOV o.Č.Lípa
1 Zápisy škol. a kult.komise MNV 1
2 Spolupráce s NF MNV 2
4 Plán KVČ 1960-1972 MNV 4
ARCHIV MNV TRÁVNÍK o.Č.Lípa
3V Činnost OB 1954-1960 MNV 3V
ARCHIV MNV TUHÁŇ o.Č.Lípa
2 Zápisy ze schůzí kult. a škol.komise MNV 2 Zprávy o činnosti MNV 1952-1962
7 Plány a výkazy KVČ 1954-1975 MNV 7 MOB(div.spolek) 1951-1964
ARCHIV MNV VALTEŘICE o.Č.Lípa
9 Plány KVČ 1956-1963,Povolování zábav MNV 9 Div.ochot.spolek TYL 1947-1948
ARCHIV MNV VELENICE o.Č.Lípa
3 Zápisy škol. a kult.komise 1961-64 MNV 3
5 MOB-výkazy o kult.akcích 1953-1980 MNV 5 Plány KVČ 1961-64
ARCHIV MNV ZBYNY o.Č.Lípa
4 Statistické výkazy KVČ,Různé 1954-73 MNV 4 Akční programové plány 1954-1956
POUŽITÉ ZKRATKY
JPKVČ- jednotný plán kulturně výchovné činnosti KVČ -kulturně výchovná činnost DrO- Dramatický odbor MOB,OB-Místní osvětová beseda,osvětová beseda MOR-místní osvětová rada LS,DDS- loutkový soubor, dětský divadelní soubor SOkA CL- Státní okresní archiv Česká Lípa MNV-místní národní výbor SČM,ČSM- Svaz české mládeže,Československý svaz mládeže SSM,PO- Socialistický svaz mládeže,Pionýrská organizace DS-divadelní soubor

BEZDĚZ o.Česká Lípa 1946-loutková představení,DS OB od 1958 asi do 1969 (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3,7
BLATCE o.Česká Lípa 1953-asi 1960 Div.kroužek MOB, LS 1953-asi 1959,znovu 1961(Zahrádková) SOkA CL: MNV 1,5
BLÍŽEVDLY o.Česká Lípa o p r a v i t na BLÍŽEVEDLY o.Česká Lípa
BOHATICE o.Česká Lípa V r.1955 2 div.představení,4 loutková představení-asi MOB. V r.1956 LS národní školy(Zahrádková) SOkA CL: MNV 4
BOŽÍKOV m.č.Zákup o.Česká Lípa V r.1946 hraje MOR (Zahrádková) SOkA CL: MNV 8
BRENNÁ m.č.Zákup o.Česká Lípa Do r.1956 hraje SČM, do r.1951 hraje DrO KSČ, DS OB hraje do r.1954,1950-1951 hraje SČSP,SRPŠ a žáci školy hrají v r.1951 (Zahrádková) SOkA CL: MNV 5V
BUKOVANY m.č.Nového Boru o.Česká Lípa DS OB hraje asi až do r.1961 (Zahrádková) SOkA CL: MNV 1
CVIKOV o.Česká Lípa Dále viz.TRÁVNÍK SOkA CL: MNV Bukovany 1
ČASTALOVICE m.č.České Lípy o.Česká Lípa 1948-1949-MOR, v r.1956 DS a LS Osvětové jizby- spolupracuje SRPŠ a Výbor žen (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3
ČESKÁ LÍPA o.Česká Lípa 1947-OV SČM-kabaretní soubor (Zahrádková) Dále viz.ČASTALOVICE, STRÁ LÍPA SOkA CL: MNV Horní Police 16
DOKSY o.Česká Lípa v r.1956 Dramat.kroužek Domu osvěty(Zahrádková) Dále viz. KRUH, OBORA, TACHOV, ZBYNY SOkA CL: MNV Tubož 1,MNV Horní Police 16
DOLNÍ POLICE m.č.Žandova o.Česká Lípa SOkA CL: MNV 2, MNV Horní Police 16
DOMAŠICE m.č.Dubé o.Česká Lípa 1960-1961 DS OB, 1961-rají divadlo žáci Základní školy (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2
DUBÁ o.Česká Lípa Dále viz.DOMAŠICE,TUHÁŇ
HORNÍ POLICE o.Česká Lípa 19.1947 otevřena Stálá loutková scéna, 1947 hrají divadlo žáci Obecné školy, soubor ZV ROH ACHILES, 1949 Střední škola,SČM,1956-1958 DrO OB,1964 založen divadelní kroužek ČSM (Zahrádková) SOkA CL: MNV 5,15,16
CHLUM o.Česká Lípa 1960 hraje MOB (Zahrádková) SOkA CL: MNV Tuháň 7
JABLONNÉ v Podještědí o.Česká Lípa Dále viz. LVOVÁ, PETROVICE, POSTŘELNÁ
JANOVICE v Podještědí o.Česká Lípa 1946-1951 DS K.H.Borovský,kdy je sloučen s JZD a hraje pod Vesnickým klubem asi do r.1952(Zahrádková) SOkA CL: MNV 8
JEZVÉ m.č.Stružnice o.Česká Lípa 1945 založen DSO J.K.Tyl -hraje do r.1951,pak jako DS MOB až do r.1973 (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2
KAMENICKÝ ŠENOV o.Česká Lípa 1961 DS ZK Lustry (Zahrádková) SOkA CL: MNV Bukovany 1

KRUH m.č.Doks o.Česká Lípa DS MOB asi 1951-1960 (Zahrádková) SOkA CL: MNV 5
LVOVÁ m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa Do r.1938 NJS,1947 hrají žáci národní školy, 1948 Div.odbor Sboru dobrovolných hasičů,1949 žádost MOR o příspěvek na loutkové divadlo,1956-1965 s pauzami Dramatický kroužek OB a ČSM,v r.1961 maňáskový soubor PO (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2,8
NOVÝ BOR o.Česká Lípa v r.1961 Ochotnický kroužek ZK np.Borské sklo (Zahrádková) Dále viz. BUKOVANY, PIHEL SOkA CL: MNV Okrouhlá 10
OBORA m.č.Doks o.Česká Lípa 1951-1960 s přestávkami DS OB (Zahrádková) SOkA CL: MNV 4
OKROUHLÁ o.Česká Lípa 1974-Loutkové představení (Zahrádková) SOkA CL: MNV 10
PETROVICE m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa V r.1946 hraje Místní jednota hasičská, 1946-1954 s přestávkami recitační soubor SČM (Zahrádková) SOkA CL: MNV 10

PIHEL m.č.Nového Boru o.Česká Lípa V r.1959 maňáskové představení-asi ČSM,1978 taneční a recitační kroužek PO (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3,9
POLEVSKO o.Česká Lípa Od r.1958 asi do 1963 DS MOB (Zahrádková) SOkA CL: MNV 1,5, MNV Bukovany 1
POSTŘELNÁ o.Česká Lípa V r.1949 a v r.1958 loutková představení (Zahrádková) SOkA CL: MNV 10
PROVODÍN o.Česká Lípa Dále viz. SRNÍ u České Lípy
PRYSK o.Česká Lípa 1961-1963 div.kroužek OB, 1961 estrádní kroužek ČSM, divadelní kroužek ve škole (Zahrádková) Dále viz. DOLNÍ PRYSK SOkA CL: MNV 4,9
RADEČ m.č.Žandova o.Česká Lípa DS Svazu přátel SSSR 1946-asi 1949,1962 estrádní soubor ČSM,1963 hraje ZDŠ loutková představení (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2,8
SKALICE o.Česká Lípa V r.1957 Dramatický kroužek Skláren ve Skalici (Zahrádková) SOkA CL: MNV Okrouhlá 10
SLOUP v Čechách o.Česká Lípa 1924-1938 hrají žáci menšinové české školy,1945-1971 s přestávkami žáci národní,později základní školy (Zahrádková) SOkA CL: ZDŠ 7
SRNÍ u České Lípy m.č.Provodína o.Česká Lípa 1960-1964 DDS (Zahrádková) SOkA CL: MNV 1


STARÁ LÍPA m.č.České Lípy o.Česká Lípa V r.1957 oprava loutkového divadélka,1964 DS OB (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3
STRÁŽ u České Lípy m.č.Stružnice o.Česká Lípa 1947-asi 1949 DSO Dobrovolných hasičů (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2
STRUŽNICE o.Česká Lípa Dále viz. JEZVÉ, STRÁŽ u České Lípy
TACHOV m.č.Doks o.Česká Lípa 1960 hraje VO ČSM, 1961-1962 dramat.kroužek OB, DDS při národní škole,školní recitační kroužek (Zahrádková) SOkA CL: MNV 1, 2, 4
TRÁVNÍK m.č.Cvikova o.Česká Lípa 1955-asi 1961 LS OB, 1959-1961 divadelní kroužek OB, DDS při národní škole (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3V
TUHÁŇ m.č.Dubé o.Česká Lípa 1945-1946 DS J.Wolker, 1951-1955 DS J.Fučík,který pak jako DS OB asi až do r.1970 ,1960 ČSM (Zahrádková) SOkA CL: MNV 2,7
VALTEŘICE m.č.Žandova o.Česká Lípa 1946-1947 hraje DS MOR, 1947-1948 DS J.K.Tyl (Zahrádková) SOkA CL: MNV 9
VELENICE o.Česká Lípa V r.1953 MOB-divadelní a loutkový kroužek, 1961 DS OB DDS,1964 hraje ČSM (Zahrádková) SOkA CL: MNV 3, 5
ZBYNY m.č.Doks o.Česká Lípa 1949-1950 DSO Jirásek, v r.1955 plánováno obnovení činnosti (Zahrádková) SOkA CL: MNV 4

ŽANDOV o.Česká Lípa 1957-estrádní soubor ATMOS Žandov (Zahrádková) Dále viz. DOLNÍ POLICE,RADEČ,VALTEŘICE SOkA CL: MNV Horní Police 16

MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA-údaje mimo okres Česká Lípa
BENEŠOV nad Ploučnicí o.Děčín V r.1946 div.odbor DALIBOR Spolku dobrovolných hasičů,1956 DS ZK BENAR (Zahrádková) SOkA CL: MNV Horní Police 16
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':