Databáze českého amatérského divadla

Texty: HRDINOVÁ, Radmila: Recenze hry Don Juan. Zpravodaj JH 2005.

Done Juane, prosím
vypněte to rádio!
Šumavský ochotnický spolek z Prachatic
zahrál včera na jevišti Jiráskova divadla
Moliérova Dona Juana a já si marně lámu
hlavu, proč a o čem se u vlastně přes dvě
hodiny hrálo, natolik pro mě bylo téma
prachatické inscenace nečitelné. Jistě Don
Juan jako „zhýralec a rutinér lásky, který
ovlivňuje životy a osudy žen, které mu
podlehly“, dočítám se v programu. Ale jak
mohl tento Don Juan někoho ovlivnit, když
tu téměř nikdo s nikým nehrál, herci mluvili
své repliky sošně do publika a zpočátku se
dokonce zdálo, že základním požadavkem
mizanscény je být k partnerovi pokud možno
otočený zády.
Přišel, odzpíval svou árii a odešel - tak
jako ve špatné opeře se postavy střídaly
a míjely na scéně a nezasaženy tím, co se
na ní událo, ji zase opouštěly. A do toho neustále
zněla hudba v podivuhodně namíchané
a po pár taktech necitlivě stříhané směsici
- barokní árii střídal úryvek z Bizetovy
Carmen, menuet, mazurka, tango, varhany,
alespoň jako pokus o parodii se prolnul
hudební podkres filmu Tenkrát na Západě,
aby byl vzápětí vystřídán dalším motivem.
Všudypřítomná a naplno znějící hudba těžce
devalvovala hodnotu Moliérova textu, s nímž
se rvala o uši a pozornost diváků, a chudák
Moliére to postupně prohrával, zvláště když
někteří z herců mluvili vskutku ledabyle.
Ve chvíli, kdy už jsem téměř slovu nerozuměla,
byla jsem stižena velkou touhou zvolat:
Done Juane, prosím, vypněte to rádio!
Režisér ve své koncepci obklopil Juana
ženami v daleko hojnější míře, než jaké
se mu v této hře obvykle dopřává. Místo
Elvířiných bratrů jsou tu sestry převlečené
za bratry, Elvířiny služky jsou hned tři
sudičky jak z pohádky, rovněž sluha
Sganarel je přestrojená žena, milující věrně
Dona Juana. Budiž, je těžké mít soubor plný
žen, ale pak se tento nápad musí důsledně
prolnout do celé inscenace a nevystavovat
diváky zmatenému uvažování, proč nejen
Don Juan, ale i pan Neděla oslovují sluhu
ženskou formou jména „Sganarela“, přičemž
se ale na druhé straně k němu chovají jako
k muži a divákům se předkládá usilovně
k uvěření chlapácká klaunská intonace
kumpána a spolupachatele Juanových
milostných eskapád. Teprve na konci -
jaké překvapení! - se ze Sganarela vyklube
Sganarela a v poněkud překvapivé citaci
objetí z Piety splyne s umírajícím Donem
Juanem v dlouhém polibku.
Občas projde také jevištěm Smrtka s kosou
jak z lidových her a za zvuků realistického
chrochtání a vrčení se výhružně zadívá
do publika, aby se v závěru chopila potrestání
Dona Juana - a učinila tak z Komtura
bezvýraznou figurku, odsunutou na vedlejší
kolej.
Postavy jsou - snad pouze s výjimkou
Elvíry - výrazným líčením odsouzeny do polohy
zjevných karikatur, což se týká bohužel
i Dona Juana, jemuž v kostýmu s krátkými
sametovými kalhotkami a s namalovanými
tragickými stíny ve „vyžilém“ obličeji schází
uvěřitelný šarm a charisma dobyvatele dívčích
srdcí a těl. A možná, že jím ani neměl
být, možná měl být jenom rutinérem, jehož
ženy nudí. A možná ještě někým jiným. Ale
kým tento Don Juan vlastně byl, jsem se z inscenace
prachatického ŠOSu nedozvěděla.
Možná bych nesoudila tak přísně, kdyby
režisér Jaromír Hruška nebyl, jak jsem se
dočetla v programové brožuře, absolventem
režie na DAMU. Pak si ale kladu otázku, co
se na této škole vlastně naučil a čím může
obohatit amatérské herce, z nichž třeba
představitelka Sganarela Jana Levá prokázala
pozoruhodný komediální talent.
P.S. Z programů k inscenaci se
pozoruhodně často vytrácejí jména
překladatelů. Postrádala jsem překladatele
Moliérova Dona Juana stejně jako hry
Elfriede Jelinekové.
Radmila Hrdinová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':