Databáze českého amatérského divadla

Texty: FALTEJSEK, Rudolf: Literatura sebraná a použitá k profilu ochotnického divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. 1999.

Literatura
sebraná a použitá k profilu ochotnického divadla v okrese Hradec Králové
Okresní archiv Hradec Králové
Spolky, společenské organizace a družstva
Spolkový katastr královéhradeckého hejtmanství
Jde o registr spolků, které se přihlásily na hejtmanství královéhradeckém a zřejmě předložily stanovy a jména představenstva.
Vedeno od roku 1866, obsahuje spoustu škrtů (většina je z roku 1940 -1941 , jako důsledek nacistických předpisů )
Inv. číslo 590 - 617

Spolkový katastr hejtmanství novobydžovského je ztracen

Spolky divadelní 1987 - 1987
skupinový inventář
Zpracovali PhDr Milena Lenderová a Josef Hartmann

Krajská knihona
Dějiny českého divadla
Academia 1968 - 1983
Prostudované kapitoly, které jsou věnovány ochotnickému divadlu jsou tristní. Texty jsou nejen kusé, (tomu se ani nedivím, je to hrozná práce ) , ale rozčiluje mě “profesionální” nadhled , povýšenectví až despekt, s jakou je tato činnost hodnocena
Okresní knihovna
František Bohuslav, Divadelní radosti a starosti -vzpomínky 1925
s.50: jako člen profesionální společnosti vzpomíná na večery po divadle v hostinci U černého koně na Malém náměstí. Jmenuje význačné osobnosti ochotnického spolku a života města: továrník Červený, stavitelé Novotný a Laštovička, velký divadelník a starosta Třebše Karel Machek, starosta Ulrich, bratři Peřinové, městský tajemník a režizér “Tyla” K.Paul , významně zmiňuje výtečnoou ochotnici pí Hallerovou

Tolman, Jiří Vladimír 50 let ochotnické Múzy v HK 1918
Jako předseda Klicpery podává podrobný seznam her, obsazení, hodnocení her a činnosti Klicpery.

Volf, Josef Z pamětí starého českého sedláka , 1932
Kapitola o vesnických spolcích a o divadle, zachycuje oblast Máslojed, Rosnice

Mikan,Jaroslav Jezuitské divadlo v Hradci Králové
Městské historické muzeum 1939

Mikan , Jaroslav 300 let divadla v Hradci Králové
Městské historické muzeum 1939

Koleš, Vilém, Staré Třebechovice
Sborník vydáávaný v letech 1935 - 1940
Bibliografie města a okresu Hrdec Králové
Lia Koudelková, František Vích, Nakladatelství Kruh 1970

Časopisy
Ratibor
Osvěta lidu
Kraj Královéhradecký
Týden

Novobydžovský zpravodaj 1995
Třebechovický zpravodaj 1989
Chlumecký zpravodaj
Nechanice I
Nechanické divadlo 1845 - 1995
Ke 150. výročí vydalo místní kulturní středisko 1995.
Zpravodaj kartouzských obcí 1996

Výpisy z okresní knihovny

Kde se v Hradci hrálo divadlo
Pochodeň 59, 1970 č. 177 s. 5
Divadelní ochotníci v našem domě kultury (ZVÚ )
Únorovec 22, 1970 č. 47 s. 4
Klicpera v r. 1960 zrušen
Nové Hradecko 1968
Válko, Století před a za oponou
Nové Hradecko 11, 1969 , sada pokračování
Prokop Jar., K počátkům divadla
Novobydžovský zprvodaj 18 1991 č. 1 s. 11
90 let Anežky Řehákové
Novobydžovský zpravodaj 15 1998 č.4
Blahopřejeme div. soubor Trilomma
Novobydžovský zpravodaj 15 1998 č.4
Smutný Zdeněk, Kde se všude hrálo divadlo
Novobydžovský zpravodaj 14 1997 č.2
Aby se nezapomnělo - jak se starali o dorost
Novobydžovský zpravodaj 11 1994 č.4 - seriál
Z dějin Královéhradeckého dělnického divadla - Aleš Doubrava
Zpravodaj Muzea vých. Čech V1 1978
Datuje ve výpisu ČOJ Kukleny 1883, ČOJ Pražské Předměstí 1885, Nový HK 1891; podrobný soupis aktivit dělnických souborů v HK
Jar. Mikan , Jezuitské divadlo v HK
1939 Městské historické muzeum
Jar. Mikan , 300 let divadla v HK
1938 měst. hist. muzeum
Doubrava, Aleš Divadlo a hudba v HK v 1. polovině 19. stol
In: Zpravodaj Krajského muzea Vč. VIII/1
Zpravodaj kaltouzských obcí
Krajské muzeum
Ratibor
Osvěta lidu
Krak Královéhradecký
týden
Vilém Koleš, Staré Třebechovice I

Výpisy
Výpis z bibliografie
Richter, Z. O chlumecké ochotnické divadlo
Chlumecké listy 12 1930 č. 44 s. 2 4811
Klemens, V. Cesty chlumeckých ochotníků
Chlumecké listy 26 1944 s. 2 4735
Procházka, J. 20 let ČOJ Jirásek Lochenice
Kraj Královéhradecký 23, 1932 č. 3 4912
20 leté jubileum OJ Havlíček Měník
Týden , 16 , 1942 , č. 36 4962
Kyral, k. Jak jsme u nás obnovili dram. činnost (Pouchov)
Osvěta lidu 28, 1925, č. 52
Z Předměřic n.L.
Osvěta lidu 1904 č. 41
Ze Smidar
Polabské noviny , 2 , 1891 č.166
Náš rodák Jos. Štolba - Nechanice
Osvěta lidu 14, 1909 č. 58
Z Nechanic
Osvěta lidu , 1 , 1896 , 5062
Novobydžovsko má divadelní tradici
Východočeská národní politika 23.11. 1942
Záznamy o Novém Bydžově::
30 let hereckéčinnosti Lídy Kabelákové
Kronika I. , 1948, č.5
Langr, A. : O bydžovském divadle
Nový Bydžov 1945 , č. 67 - 72
Peřina, F : Divadlo a Janata
Týden, 11 1937 č. 16
Herci - dělníci boží ( K 500. hře Div. jednoty Jirásek )
Týden 11, 1937 , č. 17
Pana Jaromíra Matějovského herecké jubileum
Týden , 11 , č. 44
Drašner, J. : Splněný slib ( div. jednota Jirásek )
Týden , 10 , 1936 , č. 16
5671 , 5678 , 5688 , 5689 , 5690 , 5691 , 5692 , 5693 , 5694 , 5699 , 5701 , 5104 , 5105 , 5706 , 5707 , 5709 , 5712 , 5713 , 5717
Záznamy o HK
3932 , 3936 , 3939 , 3940 , 3941 , 3942 , 3943 , 3944 , 3948 , 3952 , 3955 , 3958 , 3959 , 3961 , 3970 , 3973 , 3974 , 3975 , 3976 , 3977 , 3981 , 3982 , 3983 , 3986 , 3988 , 3991 , 3992 , 3994 , 3997 , 4003 , 4004 , 4007 , 4006 , 4011 , 4013

Výpisy z RATIBORU ( Vydával Peřina pro kraj Hradecký)
Neodvislý politický list pro zájmy královéhradeckého kraje
Dále uvádíme Ratibor
XI . 5. s. 53 1894
... JDO Tyl na Kuklenách sehrál “Sedlák kmotr Soudil” v úpravě El.Peškové .... naše čilá jednota přivedla na jeviště tolik mladých ... dík režizéru Václavu Chalupovi .. vynikající výkon Adolfa Čejky v titulní roli .... poděkování jednotě, že zavádí plynové osvětlení do celého sálu
XI. č. 44 s. 593
ČOJ Havlíček v Malšovicích pořádá v neděli 4, listopadu oslavu 10 let trvání svého ... na programu nalézá se Akademie, jejíž program je vybraný a po ní přátelský večer
XI. č. 48 s. 642
... ochotnické divadlo v Třebechovicích pod Orebem v neděli 2.12. sehraje v místnostech p. Stonka divadelní představení Ďáblova bařina
XV č.49 s.917
... v hostinci p. Prokeše koná se schůze přátel divadla ... založení v naší rozsáhlé a pokročilé vsi spolek divadelních ochotníků Tyl
XX 1903č. 10 s.142
Ve Smiřicích sehraje POJ Hanka ...jan Výrava
XX č.11 s.160
SDO Předměřice hraje Zmatek nad zmatek od Kotzebua. ... účinkovalo více nováčků, leč souhra zdařilá ... výtěžek dán na stavbu nového jeviště
XX č.12 s.171
ochotníci dohaličtí .. Ruskovo drama Jindřich Urban v režii Františka Česáka, učitele
XX s.536
... omladina vlkovská sehrála Závrať ... následuje celá recenze
xx. s.632
... SDO na Pražském Předměstí ... Psohlavci ... hráno jako benefice Karla Podhorského

Kraj Královéhradecký
Orgán republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu
č. 3 , 1932
Dále uvádíme Kraj
Lochenice
ČOJ Jirásek oslavila 20 let trvání. V režii Al. Kudelky provedeny Perle panny Serafinky. Výborně sehráno, dvakrát vyprodaný sál. Výborné secvičení hudby a zpěvů sbormistrem J. Pácaltem
Lípa
Místní jednota ochotníků Vojan sehraje Podivné milování
Stěžírky
Ochotnické sdružení Vlastimil sehraje u Půzlerů hru Výměnkář
Všestary
DO TJ Sokol Všestry sehraje hu Rebelnt
Světí
SDO Jirásek sehraje div. hru
č.4 , 1932
Chlum
Div. spolek hasičské jednoty sehraje Chudý písničkář
Sovětice
JDO Česák sehraje od Recha Zvony
Stěžery
dorost sehraje trampskou hru Volání hor
Březhrad
SDO Havlíček sehraje u Zábrodských taškařici Starý papír, kosti, hadry, kůže
ochotníci DTJ hrají Kačka vomčená
č.5 1932
Osice
div. odbor hasičské jednoty sehraje ve Škroupově domě Jakub Kubata
č.6 1932
Sendražice
místní ochotníci sehrají u Tomášků Podvodnici
Svobodné Dvory
TJ Sokol hraje Dobrodružství v horské chatě
i. místo 5,- Kč , II.místo 4,- Kč, k stání 3,-
Bukovina
SDO Jirásek hraje u Hodků Její osud
Výrava
hasičská jednota u Morávků hraje Druhá míza
Mokrovousy
Ochotníci hraji u Rybů Chudý písničkář
Lochenice
ČOJ Jirásek hraje Na letním bytě
Slezské Předměstí
SDO Jirásek hraje Rokoková princezna ve Stoleté , jako host vystoupí člen OJ Klicpera Hradec Králové J. Huňáček
Hradec Králové LOUTKY
Loutkové divadlo Sokola hraje současně s premiérou v Národním divadle Oidipus král v překladu F. Stiebitze. Spoluučinkují studentii Rašínova gymnázia. Kostýmy navrhl profesor Karel Štěrba, hudbu řídí prof. Hermann

Osvěta lidu
List pro severovýchodní Čechy
1896
Dále uvádíme Osvěta
Nechanice
Ve městě došlo k vážnému sporu mezi SDO a Sokolem. Sokol připravoval představení pro město, ochotníci, kteří mají zapůjčeno městské divadlo, zamkli kulisy a nepustili Sokol na zkoušky
Plotiště
Spolek hrál ve prospěch ÚMŠ a vybrali jen 42 zlatých. Místní honorace akci bojkotovala.
Třebechovice
Ochotníci přiravili večer k uctění K. H. Borovského. Z Jeníkovic se dostavilo 8 diváků, ostatních bylo 6. To je důsledek staročeské většiny na radnici. Kdy přestane to zápecnictví?
Pouchov
OS Turinský uspořádal večer aktovek a sólových výstupů
Nová vyhláška
Protože spolky nedodržují předepsané lhůty, jsou upozorněny, že musí podat žádost o provozování hry 8 dní před konáním. Žádost musí být opatřena potvrzením komise o způsobilosti a bezpečnosti

Literatura, kterou jsem nesehnal:
Turnovský - Příspěvek k bibliografii och. div. 1960 Kabinet ČSAV cyklostyl
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':