Databáze českého amatérského divadla

Texty: FALTEJSEK, Rudolf: Stručné informace pro knižní vydání MČAD. Rkp. 1999.

FALTEJSEK, Rudolf: Stručné informace pro knižní vydání MČAD. Rkp. 1999.
BABICE o.Hradec Králové
SDO VRCHLICKÝ , doložena existence v letech 1918 - 1923, hrálo se v Dělnickém domě, dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek, SDO od r.1923 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

BĚLEČ nad ORLICÍ o.Hradec Králové
Doložena existence DO čtenářské besedy v roce 1913, existence doložena ještě v r.1927(Faltejsek)

SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

BENÁTKY o.Hradec Králové
SDO, doložen vznik v r.1925 , v prosinci 1935 U tatrmanů řídící učitel pan Souček znovu obnovil činnost ochotníků, hrál se osvědčený ochotnický repertoár, zanikl pravděpodobně v roce 1938 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
v SOkA: uloženy protokoly schůzí

BLEŠNO o.Hradec Králové
Doložena ochotnická činnost odboru hasičské jednoty 1917 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

BOHARYNĚ viz též TRNAVA, ZVÍKOV o.Hradec Králové
Studentské divadlo: Ve vzpomínkách učitele B. Jahelky je doloženo pořádání divadla v r. 1875 o posvícení. Hráli každoročně do r.1881. Zpěvácko ochotnický spolek založili učitelé školy s místním farářem Vítkem 1913. Pokusy o obnovení činnosti po 2. válce končí likvidací v r. 1951 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Jahelka, Bohumil: Děje a paměti obce Boharyně, 1896, v okresní knihovně Hradec Králové

BŘEZHRAD m.č obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci pracoval SDO Havlíček v letech 1893 ... 1943 v restauraci U Zábrodských 1939 se rozešli. Pokus o založení DO SOKOL nebyl úspěšný V restauraci U Čejků hrál DO DTJ např. Kačka vomáčená s velkým úspěchem po r. 1927. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

BŘÍZA m.č.obce Všestary o.Hradec Králové
Již v roce 1896 zakládají studenti Polívka a Souček SDO a zahajují Paličovou dcerou. V roce 1930 obnovena činnost jako SDO Tyl , znovu zahájeno 1947, konec asi v padesátých letech. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

BUKOVINA m.č. obce Černilov o.Hradec Králové
V hostinci U Hodků hraje SDO Jirásek v letech 1921 - 1938. Měli pěkně vybavené jeviště, nejúspěšnější hrou byla Jízdní hlídka. Duší spolku byl řídící učitel Josef Růžička a sousedé J.Šimek a Jan Kynos. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

BYDŽOVSKÁ LHOTKA m.č.obce Měník o.Hradec Králové
Doložena činnost SDO Jirásek; zahájil v roce 1921 a navazoval na starší spolek , který po válce neobnovil činnost; jeho majetek a knihovnu převzal předseda R. Kožíšek.Spolek měl na 60 členů. Činnost stále slabší, končí 1951 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

ČERNILOV viz též BUKOVINA, ÚJEZD o.Hradec Králové
Obec s velmi čilou ochotnickou činností. Nejstarší záznamy uvádějí SDO v roce 1870, vedené pokrokovým rolníkem V.Stejskalem a řídícím učitelem J.Satrapou. V roce 1892 zakládá učitel Ponc SDO Tyl. Spolek hrál náročný repertoár, významným členem je Chrudoš Vašíček; sehráli na 250 představení. V letech 50. spolek končí, někteří členové spolku byli vysídleni z obce. Od roku 1897 hraje DO Katolické jednoty jako výsledek snah místních vlasteneckých katolických kněží.. Má k dispozici jeviště nové orlovny, věnuje se operetě. Hrál i v přírodě (Vojnarka). DO DTJ hraje v dolní části obce U Hojných. Má náročný repertoár, duše spolku Josef Kryl popraven za odboj. činnost. (Faltejsek)
Adresář 93: Divadelní soubor Tyl
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Křepelka, Karel Historie Och divadla v okrese Hradec Králové
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

ČERNOŽICE o. Hradec Králové
Nadšený ochotník, kovář Václav Desenský zakládá SDO v roce 1878; hrálo se na různých místech i v přírodě asi do r.1950. V letech 1910 - 1928 hraje neohlášený spolek Bída, s odznakem haléřové mince v klopě. Zaniká s prodejem cukrovaru. (Faltejsek)
Černožický zpravodaj 1992

ČIBUZ m.č. obce Skalice o.Hradec Králové
V této malé obci pracovaly tři spolky: DO hasičský od r. 1917, SDO od r.1917 a Orel od r.1931. Hrálo se i na zahradě fary, velký úspěch: Kája Mařík, Kříž u potoka. Duší spolku byl dojíždějící režizér J.Lukášek ze Smržova. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

ČISTĚVES o. Hradec Králové
V roce 1920 založen SDO Havlíček. Úspěch se hrou Kříž u potoka. Zá války hrají český repertoár , po válce činnost stagnuje a nepodařilo se ji obnovit. Sehráli na 43 her. Končí 1945. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Kronika rodiny Hruškovy, Čistěves č.p. 6, soukromá

DIVEC o.Hradec Králové
V obci je doložena činnost dram. odbor dorostu rep. strany od r.1927. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

DOBŘENICE o. Hradec Králové
Je doložena existence DO Sokol v r. 1927 a v letech 1939 - 1944 zde působil SDO , který hrál v hostinci U Nosků. Nejúspěšnější hrou Jiráskův Otec, duší spolku J.Mašek a F. Žižka. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

DOHALICE o. Hradec Králové
Doložena činnost JDO od r.1895 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

DOLNÍ PŘÍM viz též HORNÍ PŘÍM, PROBLUZ o. Hradec Králové
V obci byl založen SDO Komenský již v r. 1907. Od r. 1917 působí odbor hasičské jednoty. Po přestávce obnovena činnost SDO v roce 1922. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

DUB m.č. obce Mžany o. Hradec Králové
Je doložena existence hospodářsko čtenářské ochotnické besedy od r. 1909. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

HABŘINA o.Hradec Králové
V letech 1922 - 1924 pracovala v obci občanská beseda a hrála velmi hodnootné hry, Jan Výrava, Jízdní hlídka, Třetí zvonění ... a v roce 1934 DO obnovuje činnost a hraje oblíbené operety. Hráli i v přírodě. Končí asi 1940. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

HLUŠICE o. Hradec Králové
Od r. 1861 divadelní sdružení, pracovalo i sdružení republikánského dorostu. Sehráli řadu velmi navštívených představení; poslední představení Psohlavci 1956. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
V obci uložena pokladní kniha a jednatelská kniha od r. 1920

HOLOHLAVY o. Hradec Králové
V roce 1870 zakládá místní učitel J.Mikeš SDO ; činnost byla velmi čilá, hrána hra místního kronikáře V.Pokopa Soumrak na paměť selských bouří a exekuci místních dvou občanů Špringra a Víznera. Končí asi 1956.V obci byl i velmi čilý loutkářský soubor také od r.1870 - 1956. Činnost ukončena pol. zásahem, jeviště a loutky spáleny 1984. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA Hradec Králové uloženy protokoly schůzí
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

HORNÍ DOHALICE m.č.obce Dohalice o. Hradec Králové
Od r. 1926 pracuje v obci JDO Jirásek . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 61

HORNÍ PŘÍM m.č. obce Dolní Přím o.Hradec Králové
V obci hrál divadlo odbor hasičské jednoty , činnost doložena v r.1927
Královéhradecko,1927 č.4

HOŘÍNĚVES viz též ŽIŽELEVES o. Hradec Králové
ČOJ vzniká v r.1871 za pomoci ochotníků ze Sovětic. Při požáru obce shořelo i vypůjčené jeviště. V roce 1882 vzniká nový SDO Hanka a pracuje do 1955. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
VOLF, Josef: Z pamětí českého sedláka, 1932

Hradec Králové Viz též BŔEZHRAD, KLUKY, KUKLENY, MALŚOVA LHOTA, MALŚOVICE, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, PLÁCKY, PLAĆICE, PLOTIŚTÉ NAD LABEM, POUCHOV, PRAŹSKÉ PŔEDMĚSTÍ , RUSEK, SLATINA, SLEZSKÉ PŔEDMĚSTÍ, SVINARY, SVOBODNÉ DVORY, TŔEBEŚ o. Hradec Králové
Historicky trvale významné centrum kraje má bohatou divadelní historii a mimořádný význam pro celý region. První doložené představení je z r. 1637: jezuitské školní divadlo střídavě hrané latinsky a česky, končí 1766. V letech 1766-1789 bylo město proměněno v pevnost. 1790 důstojnické och. divadlo, 1791 hráno česky. Oživení příchodem V.K.Klicpery 1819 ochotníci hráli velmi pilně, nové divadlu U zlatého orla.V Borromeu hraje studentské divadlo 1868 - 1894., Zábavní spolek Svornost 1889. V r. 1868 se ustavuje SDO Klicpera, jehož činnost byla mimořádně kvalitní, sehrál na tisíc představení a plnil funkci prof. scény. Výborně spolupracoval s div. společnostmi. Zasloužil se o postavení dnešního Klicperova divadla i významnou finanční spoluúčastí. Činnost končí v 50. letech, členové přešli do jiných souborů. V r, 1872 se odděluje pod vedením rež. F.Paula SDO Tyl, hraje v rotundě Jiráskových sadů. Mimořádnou akcí byla realizace cyklu českých her od Mastičkáře po mod. autory.Ve spolku byli i J.Bek, Jiří Šotola. V období 1. republiky se objevuje řada diferencovaných souborů: DS dělnický 1922, Lidová scéna 1927, Lidové divadlo 1930, DS čs. socialistů Lumír 1925 Po r.45 a hlavně 48 dochází k likvidaci starých spolků a jsou iniciovány nové, mnohdy za výrazných dotací. Nadšení mladíci hráli rev. tématiku v Mladé scéně 1947 - 1950, příslušníci SNB zal. DO Rudá hvězda 1953 - 1966, o herce i diváky soupeřily dva soubory KD ROH 1961 - 1965 a ZV Koruna 1961 - 1980. V této době je ojedinělá činnost Lidové opery. 1951 - 1961sehráli na 12 inscenací oper ve 283 představeních; solistou mj. byli Josef Vesely, Zdena Hrnčířová-Veselá, Vilém Přibyl. V 70. letech se činnost proměňuje. V Koruně hraje pro děti Rozmarýnek 1978 - 1983a úspěšně uvádí vlastní úpravy pohádek, pokus o divadlo poezie Studio PH 1979 - 1985, Kaleidoskop se pokouší o jiné formy divadla 1972 - 1982.V 80.letech se v HK objevuje celá plejáda souborů mladých, kteří inspirováni “dílnami” vypovídají o době i o sobě. Výraznými představiteli se staly soubory: Tejklovo Obsazeno, Zámečníkové Do kapsy, Stančíkovo Trilemma. Soustředěni kolem ZUŠ Na Střezině spojením těchto snah se podařilo ustavit soubor Jesličky ( 1989) . Vzniká soubor mladých s výraznými režizérskými osobnostmi: Tejkl, Zámečníková, Dvořák, Gregar a s výraznými úspěchy.
Loutkářský soubor TJ Sokol měl výborné zázemí a hrál pravidelně. Krom běžné produkce uvedl např. v r. 1936 Sofoklova Oidipa krále v novém překladu F.Stiebitze, ve výpravě prof.K. Štěrby. V roce 1956 se objevuje soubor HAD s pravidelnou činností v Adalbertinu. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983


Svornost 1889
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Tyl 1872 -1950 (?)
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Okresní archiv, Spolky divadelní 1867 - 1987, skupinový inventář
Královéhradecko,1927 č.4

HRÁDEK o. Hradec Králové
V obci působil SDO Tyl od roku 1922. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

HŘIBSKO m.č. obce Stěžery o. Hradec Králové
V obci hrál dovdlo DO Sokol . Činnost doložena v r.1927 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

CHLUM m.č. obce Všestary o. Hradec Králové
Jako první začal pracovat SDO Kollár od r. 1906, později se objevuje DS hasičský a od roku 1927 i DS Sokol. Významný počin bylo vybudování velikého přírodního jeviště, které bylo využíváno především pro hostující soubory. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

CHLUMEC nad CIDLINOU viz též LUČICE o. Hradec Králové
Významné centrum divadelního života. Uvádí se, že za dob Klicperových hráli studenti divadlo již kolem roku 1830 . Z iniciativy MUDr. Dlouhého bylo iniciováno založení SDO v roce 1861. Hrálo se ve škole, později v hoteli Liverpool. Činnost ochabuje a končí 1904. V témže roce se daří založit nový soubor SDO Klicpera a tento soubor pracuje dodnes. Do konce I.s.v. sehrál soubor na 50 představení. Soubor měl náročný repertoár: samozřejmě Klicpera,Kvapil, Wilde, Shakespeare ..troufli si na Vrcchlický - Fibich Antická trilogie, ale hrají i tvorbu vlastních členů O.E.Leska a A. Lauterbacha. V souboru se vystřídaly mimořádné osobnosti : učitel Šafránek, Vaníček, později Poupa, Klemens, dr. Makeš, dr. Kryže , Cón, Andrová, Vaňousová, dnes potom Jiř.Nováková . Spolek založil významnou tradici ochotnických přehlídek Klicperův Chlumec ; od r. 1937 již proběhl 51.. ročník. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA uložen kompletní archiv
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
LAUTERBACH,A: Dějiny och. divadla , Chlumecký zpravodaj 1985 a n.

CHOTĚLICE o.Hradec Králové
DO Sokol hrál v obci 1930 - 1952 (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998


JANATOV m.č.obce Lodín o.Hradec Králové
V obci působil od r. 1932 SDO Osvěta (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

JENÍKOVICE m.č. obce Třebechovice pod Orebem o.Hradec Králové
V této malé obci v minulosti působilo několik spolků: JDO v letech 1875 - 1906, od roku 1900 krátce působil zábavně vzdělávací spolek Palacký, po roce 1917 hraje odbor hasičské jednoty , a od r. 1927 DO Sokol. . Po roce 1945 o nich nejsou zmínky. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

KÁRANICE o. Hradec Králové
V Káranicích je doložena existence SDO v letech 1929 - 1951 (Faltejsek)

SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA Hradec Králové jsou uloženy knihy zápisů a pokladní kniha

KLAMOŠ o.Hradec Králové
Vesnička s bohatou divadelní tradicí. SDO Vojan je doložen od r.1889, činnost do roku 1987. Spolek pořádal od r.1942 přehlídku och. souborů “Měsíc divadel - dosáhl 26 ročníků., Duší spolku byla rodina Chárova, pan řídící Hájek a Holický,Karel Přibyl, v 50. letech významně pomáhal Karel Křepelka z OKS. Nacvičili na 248 her (Faltejsek)
Křepelka, Karel: Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

KLENICE m.č. obce Stračov o.Hradec Králové
.DO dorostu republikánské strany hrál divadlo po r. 1927 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

KLUKY m.č. obce Hradec Králové , o.Hradec Králové
Tato vesnička měla krátce SDO po roce 1948.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

KOBYLICE o.Hradec Králové
V obci pracuje dětský DS a dospělí mají kabaret Roští. Pracují od r.1973, Význačné osobnosti jsou p.Klimt a páni Pozlerové. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

KOSIČKY o.Hradec Králové
DO osvětové besedy pracoval od r.1930 do 1955. Nadšení ochotníci: Kříž, Dymeš, Kvasnička, Chladová ... měli největší úspěchy s Lucernou, Paličovou dcerou a s Vojnarkou. Nezapomněli ani na pohádky pro děti. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

KOSICE o.Hradec Králové
SDO Klicpera byl založen v r. 1908 a s přestávkami hráli do r.1989.Duší spolku byl Fr.Obešlo; spolek pořádal přehlídky “Divadelní máj”. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

KRÁSNICE m.č. obce Praskačka o.Hradec Králové
Kroužek div. ochotníků pracoval jistě kolem r. 1927
Královéhradecko,1927 č.4

KRATONOHY viz též MICHNOVKA o.Hradec Králové
Již v r. 1904 řídcí učitel Jiří Suchý zakládá OS Jiří Volný, hrají do světové války. Po válce přebírá štafetu od r.1919 DO Sokol a od r. 1927 DTJ. V r.1939 - 1949 hraje SDO. Vzpomíná se na Psohlavce, Maryšu, Lucernu atd. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

KŘÍČOV m.č. obce Smidary o.Hradec Králové
SDO hrál v letech1900 - 1947. Jejich činnost skončila v okupaci po nevybíravém tlaku, kdy jim za okupace jeviště zabral neúspěšný soubor Národního souručenství. Od r. 1947 to byl SDO Karel Čapek . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA jsou založeny protokoly schůzí
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998


KUKLENY m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Ves žila bohatým životem, SDO Tyl pracoval již v r. 1872, pěvecké jednoty Libuše a Vlastimil provedly 1897 novinku ředitele zpěváckého spolku ve Mšeně Pavla Režného operetu Na samotě. JDO Havlíček v letech 1919 - 1943 sehrál přes 500 div. představení. Měl přes 60 členů, repertoár měli novější i současný. (Faltejsek)
Kukleny. Besedník 1872, r. 1, č. 19, s. 244. NK
* ÚMDOČ 1922 : Jed. div. och. Tyl
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

KUNČICE o.Hradec Králové
Je doložena činnost DO hasičské jednoty od r.1917 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

LHOTA pod LIBČANY o.Hradec Králové
Ve vsi čilý spol. ruch, SDO hrál 1895 - 1914, DO Sokol a DO DTJ hrál v letech 1920 - 1939. Od r. 1943 - 1953 hraje DS Maják a loutková scéna Maják ve stejné době.Od 26.12. 1886 do r. 1974 hrálo se pravidelně školní představení. Iniciátorem byl V.A. Sedláček (otec malíře V.Sedláčka) , hráli kvalitní repertoár. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
V obci je dochována zápisová kniha 1947 - 1953

LIBČANY o.Hradec Králové
Nejstarším spolkem v obci byl DO Sokol od r. 1911, potom dorost rep. strany od r. 1927 a potom SDO Tyl , hrál od r. 1941 asi do 1983. V době největší slávy za vedení rež. J.Paukerta a J.Morávka hráli velkolepá divadla v přírodě u Libušiny studánky s mnoha učinkujícími ( 200 koní selské jízdy, velké komparsy), jako hosté: Vojta, Glázrová, Kohout, Steimar, Vítová ...běžně 3 - 5 tisíc diváků. (Faltejsek)
POHOŘSKÁ, Angela: dle Vlastivědy Královéhradecka. Rkp.1 s. 1997 kART
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Křepelka, Karel Historie Och divadla v okrese Hradec Králové

LIBRANTICE o.Hradec Králové
V Libranticích hrála JDO v letech 1870 - 1931, od r. 1924 také DO Orel . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

LIBŘICE o.Hradec Králové
Za I. republiky údajně hrály DO Sokol a DO Orel. SDO v letech 1947 - 1957. Nejúspěšnější inscenace byly Poslední muž a Vojnarka.Hrálo se i v přírodě. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

LÍPA m.č. obce Všestary o.Hradec Králové
SDO Vojan je v obci registrován od r.1920
Královéhradecko,1927 č.4

LIŠICE o.Hradec Králové
SDO v Lišicích a v Lišičkách hrál v letech 1920 - 1943. Režírovali učitelé místní školy a A.Polák, věnovali se převážně operetě, dodnes se vzpomíná na operetu Na tý louce zelený. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

LODÍN viz též JANATOV o.Hradec Králové
V této obci je zaregistrován dramatický odbor od r.1926 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

LOCHENICE o.Hradec Králové
Divadlo se hrálo už kolem roku 1860. Činnost ČOB Jirásek je známa v letech 1911 - 1914, potom1918 - 1939 , hrálo se i po válce. Hrál se převážně zábavný repertoár, za války tu hostoval Th.Pištěk a L.Skořepová, zde hrál jako student i Luděk Munzar . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA Hradec Králové je uložen archiv: kniha členů, inventář, plakáty ..
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Na obecním úřadě jsou uloženy protokoly a pamětní kniha

LOUČNÁ HORA m.č. obce Smidary o.Hradec Králové
První zmínky o SDO 1896. Za předsednictví Fr.Bureše vzniká SDO 1912. Koupili jeviště z Ohnišťan. V roce 1926 se spolek rozšiřuje a přijímá název SDO Havlíček . Hrají kvalitní repertoár, Tyl, Šamberk, ... zřejmě poslední představení se hrajev dubnu 1947. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA Hradec Králové je uložen archiv spolku
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998


LUBNO m.č. obce Nechanice o.Hradec Králové
V roce 1910 je zaregistrována činnost ochotnického sdružení dorostu od r. 1927 hrál dorost republ. strany . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

LUČICE m.č. obce Chlumec nad Cidlinou o.Hradec Králové
V obci je zaregistrována činnost SDO v letech 1926 - 1960, další údaje se nepodařilo zjistitt. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

LUŽEC nad CIDLINOU o.Hradec Králové
Divadlo se hrálo již dříve. Zajímavý repertoár měl DO hosp.besedy pracující od r.1883, v letech 1909 zakládá učitel Ulver JDO Tyl a hrají až do r. 1945 hry převážně klasického rep. Jednota měla až 43 členů a sehráli na 94 her (Faltejsek)


Ve službách Thalie II. s.245.
* ÚMDOČ 1922 : Jed. div. och. Tyl
* Táborský: s. 179
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

MALŠOVA LHOTA m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Od roku 1920 hrál v obci JDO Jirásek, a v roce 1926 jsou zmínky o činnosti DO lidové strany. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

MALŠOVICE m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci byl čilý ochotnický ruch, 1884 - 1938 pracuje ČOB pro kraj královéhradecký Havlíček, v letech 1906 - 1944 DO DTJ. V roce 1927 hraje i DO lidové strany. Hrají i hasiči a sokolové. Po válce se spolky sjednocují do jedoho SDO Svoboda. Byl to soubor vynikající kvality, významnými členy byli K. Křepelka, P. Průša, Fr. Kaláb. Od r. 1956 pracuje úspěšně loutkářský soubor TJ Sokol po r.1965 dochází ke stagnaci.Od r. 1979 začíná hrát loutk.soub. Žížala díky znamenitému divad. Janu Mertovi. Věnují se i vlastní tvorbě. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

MÁSLOJEDY o.Hradec Králové
SDO ustaven po příkladu sousedních obcí v r.1892. Jeviště si půjčovali z Hněvčevse a z Nedělišť, později si koupili jeviště z Třebechovic. (Faltejsek)
VOLF, Josef : Z pamětí českého sedláka , 1932

MICHNOVKA m.č. obce Kratonohy o.Hradec Králové
v roce 1926 je doložena činnost divadelního ochotnického kroužku (Faltejsek)

SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

MOKROVOUSY o.Hradec Králové
v obci hraje DO hosp. čtenářské besedy od r. 1907. Hrálo se v hospodě U Rybů. V období 1950 - 1960 hrají KDO při osv. besedě a DK ČSM (Faltejsek)
Kraj Královéhradecký, orgán rep. strany a zem. lidu, č. 6
Královéhradecko,1927 č.4

MŽANY viz též DUB o.Hradec Králové
Koncem 80. let zde hráli ochotníci ze Sovětic, čímž povzbudili místní ochotníky a ti zakládají Čtenářsko divadelní jednotu s hasičským odborem 1886 - 1910. Od r. 1910 pracuje JDO Tyl. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
VOLF, Josef : Z pamětí českého sedláka , 1932
BOROTÍNSKÝ, Jaroslav: Poslání venkovských ochotnických divadel před 50. a 60. lety. Československé divadlo 1924, r. 2, č. 17, s. 267 - 268. NK
ÚMDOČ 1923: J. d. o.


NEDĚLIŠTĚ o.Hradec Králové
Studenti zde hráli divadlo již v rozmezí 1830 - 1850. V r. 1850 je založena JDO. v r.1902 je založen nový spolek OS Klicpera; po úspěšné činnosti se v r. 1926 spolek včlenil do DO Sokol. Rozpuštění Sokola v r. 1958 nutí zbytek ochotníků pracovat jako DO při OB. Nejúspěšnější hrou byla Jak šla basa do nebe, s níž se ochotníci dostali na celostátní přehlídku vesnických souborů v Jindřichově Hradci. Basou však činnost končí , kolem 1965. (Faltejsek)
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Kniha protokolů a plakáty od r.1872 jsou u kronikáře obce J. Němečka
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

NECHANICE viz též LUBNO, SOBĚTUŠ, STARÉ NECHANICE, SUCHÁ, TUNĚ o.Hradec Králové
Město s bohatou ochotnickou tradicí, zejména v době působení dr. J.Štolby.Již v 30. letech hrálo studentské divadlo; ofic. založení SDO Kollár je registrováno v r. 1886, a je dvakrát obnovován: 1896 a v letech 1946 - 1964. Současně účinkoval DO Sokol , ale mezi spolky velká řevnivost. Divadlo podporoval i hrabě Harrach.Silná reakce na slavnou nechanickou selskou jízdu v padesátých letech se projevila i útlumem ve spol., a tím i div. životě. (Faltejsek)
Letopisy 1863, díl II, sv. 3, s. 61, Smékalová
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
RYBOVÁ-PŘIBÍKOVÁ, L.: Divadelní a pěvecké spolky a odbory v Královéhradecku a Nechanicku. Královéhradecko IV.č.4. KK
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983
ÚMDOČ 1922: Jednota div. och. Kolár
Hořejš, V.:Nechanické divadlo, 1995, okresní knihovna Hradec Králové

NEPASICE m.č. obce Třebechovice pod Orebem o.Hradec Králové
I v této malinké obci hraje SDO Havlíček po r. 1908
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

NEPOLISY o.Hradec Králové
Divadlo se zde hrálo patrně už v 19.století. Podle dochované dokumentace zahájil po určité přestávce 1901 SDO Máj. Do 1943 realizovali na 120 her soudobého i klasického repertoáru, měli 50 členů, z toho 26 činných. Spolek vedl archiv.. (Faltejsek)
Ve službách Thalie II. s.261.
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

NOVÝ BYDŽOV viz též STARÁ SKŘENĚŘ o.Hradec Králové
Soudní archívní materiál té doby dokládá, že čeští ochotníci zde hráli už před 1848. Byla to nahodilá herecká seskupení. Zpočátku se hrálo německy, později česky. 1866 jsou datovány stanovy SDO, 1870 spolek zanikl. Ochotnické divadlo se dále provozovalo v jiných spolcích, na př. Občanská a řemeslnicko-dělnická beseda, hasiči. 1905 byl obnoven SDO Jirásek. Spolek vykonával funkci stálého divadla v tehdejším okresním městě. Osobitá dramaturgie. Do 1943 sehráli 720 divadelních představení. Jednota měla tehdy 230 členů, z toho 68 činných. Za veřejnou činnost řada členů prožila válku v německých koncentračních táborech či byla popravena. Soubor patřil k nejlepším v okrese.(Faltejsek)
Ve službách Thalie II.s.173, Javorin s.140, Smékalová
SLAVNOSTNÍ list vydaný k otevření městského divadla Jiráskova v Novém Bydžově (1924)
Nový Bydžov, Divadelní jednota "Jirásek" 1924 KK
JUBILEUM 25leté činnosti divadelní jednoty "Jirásek" Nový Bydžov 1905-1930 MKd
BOZDĚCHŮV okrsek ÚMDOČ v Novém Bydžově. In: Ve službách Thalie II. s.36.
ÚMDOČ 1922 : Spol. div. och. A.Jirásek
Sídlo Bozděchova okrsku ÚMDOČ.
*Táborský: s. 352 - 362
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Velmi čilá ochotnická činnost již od r.1868, kdy vzniká JDO Klicpera, do zániku v r. 1896 sehrála 77 her.V r.1891 vzniká DO Dělnické besedy, hraje velmi kvalitní repertoár; dor.1946 sehráli 348 premiér.V r. 1905 hraje do r. 1945 DS Havlíček a řada dalších : studentský kroužek (1914-1916), DS Orel (1919-1945), DO Sokol (1925 - 1946).v dětské opatrovně organizovaly och.divadlo řádové sestry. V roce 1946 se ochotníci sjednocují do DS osvětové besedy. Soubor mimořádně kvalitní hrál do r. 1965. Sami vybudovali nádherné přírodní divadlo, kde se však hrálo jen čtyřikrát. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

OBĚDOVICE o.Hradec Králové
1909 zal. JDO. Brzy si postavili jeviště a začali hrát klasický repertoár a lidové hry. 1933 se část souboru osamostatnila a teprve za několik let jednota dosáhla původní úrovně. Do 1943 sehráli 139 her a měli 30 činných členů.
Ve službách Thalie II. s.266.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

OSICE o.Hradec Králové

1904 založena JDO Škroup podle rodáka Františka Škroupa. a po válce hrál i DO has.jednoty. Jejím založení vyvrcholila několikaletá snaha hrát divadlo. Členů bylo 44, z toho 26 činných. 1928 zásluhou jednoty byl postaven divadelní dům s dobrým jevištěm.Do 1943 provedli 135 her . Po r.1945 činnost ochabuje. (Faltejsek)
Ve službách Thalie II. s.270.
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

PETROVICE u NOVÉHO BYDŽOVA o.Hradec Králové
Začátky činnosti jsou už v r.1897.DS hrál s přestávkami pod různými pořadateli: Sokol, hasiči, ČSM, OB a pod.; byli to však stále tíž lidé. Vyybudovali si jeviště podle prjektu J.Štambachského a divadlo v přírodě.
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Královéhradecko,1927 č.4

PLÁCKY m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Centrum dělnických aktivit, již v r.1921 založen dělnický OS.Po roce 1947 ustavena ochotnická scéna Petra Bezruče. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

PLAČICE m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci působil SDO Máj od r.1912.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

PLOTIŠTĚ m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Z r.1897 je registrován SDO Vesna.Od r.1920 účinkoval DO DTJ a DO Sokol.V místě existovala Katolická národní jednota a její divadelní odbor. Z něho 1943 zal. Lidová scéna Karla Čapka. Končí 1957.Sdružovala 55 členů, z nich 35 činných. (Faltejsek)
Ve službách Thalie II. s.280.
ÚMDOČ 1922: Vzd. a o. s. Vesna
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4
V SOkA pokladní kniha 1943 - 1957

PODOLIBY m.č. obce Králíky o.Hradec Králové
SDO Svornost působil v obci v letech 1906 - 1949. Z iniciativy učitele J.Stráského hráli i občané okolních vesnic Kobylice a Myštěves. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA seznam členů

POLÁNKY m.č. obce Třebechovice pod Orebem o.Hradec Králové
V této malé obci byla ustavena JDO Alois Jirásek 1918. Podstatou repertoáru byly hry Jiráskovy a kvalitní provedení. Posledním představením byla Lucerna 28.12. 1939. (Faltejsek)

SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

POUCHOV m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Nejstarším spolkem byla čtenářsko ochotnická beseda Turinský 1890 - 1919, a několikrát se pokusil činnost obnovit. Za první republiky se objevují po r. 1927 DO Sokol a DO DTJ. Průběžně se objevují inscenace DO hasičské jednoty. Činnost končí v padesátých letech.

SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

PRASEK o.Hradec Králové
Z iniciativy učitele J.Machače byl ustaven SDO Hviezdoslav 1919. Po roce 1938 se přeměňuje na DO Sokol; spolek při produkcích střídal místní 3 hostince, aby dal vydělat všem majitelům. Hrají do r. 1960. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
V SOkA Hradec Králové jsou uloženy protokoly schůzí

PRASKAČKA viz též KRÁSNICE, SEDLICE o.Hradec Králové
V roce 1922 se ustavue DO čtenářsko ochotnické besedy a v roce 1926 vzniká dělnický kroužek ochotnický. Od r. 1921 hraje DO Sokol.Po roce 1950 hrají pod osvětovou besedou (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998


PRAŽSKÉ PŘEMĚSTÍ m.č obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V době samostatné existence obce bohatá och. činnost doložitelná 9 spolky: Dělnická jednota och. 1885,, SDO Limanovský 1906 , JDO Šimanský 1906 , DO Sokol 1927 , DO FDTJ 1927 , Dělnické divadlo 1930, SDO Mladé studio 1936, ak. spolek Dobroslav, dámský odbor Ústřední matice školské. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

PROBLUZ m.č.obce Dolní Přím o.Hradec Králové
Brzy po r. 1900 založen SDO a v r. 1927 odbor hasičské jednoty a DO Sokol v témže roce. Je doložena existence DO hospodářské besedy za i. republiky. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

PŘEDMĚŘICE nad LABEM o.Hradec Králové
Již v r. 1904 pracuje SDO Kollár . V r. 1922 se objevuje DJ Maksim Gorkij. Po roce 1927 sporadicky pracují: DO DTJ , DO Sokol , sportovní klub , hraje i DS základní školy . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

PUCHLOVICE o.Hradec Králové
V roce 1922 pracuje JDO Rozkvět , po roce 1927 hraje i DO hasičské jednoty. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

RAČICE nad TROTINOU o.Hradec Králové
Hrálo se již dříve, ale ustavení SDO je doloženo 1865 Hraje se klasický repertoár, Jirásek, Tyl; hrálo se i v přírodě. Poslední aktivity jsou doloženy ještě 1952. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4
VOLF, Josef : Z pamětí českého sedláka , 1932

RODOV m.č.obce Smiřice o.Hradec Králové
SDO pracoval již před válkou, ale nejvýraznější činnost měl SDO Jirásek v období 1926 - 1943. V hostinci p.Fejgla si vybudovali své jeviště.
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

ROSNICE m.č.obce Všestary o.Hradec Králové
V roce 1894 zakládá “táta” Fejgl JDO Jirásek. Hráli náročný repertoár a kostýmy vypůjčovali v Praze a ve Vídni. Později hráli jako DO hasičské jednoty. Živá činnost končí předáním veškerého majetku ČSM po r. 1949. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
VOLF, Josef : Z pamětí českého sedláka , 1932
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
V obci zachována kronika p. Tuhého.

ROUDNICE u NECHANIC o.Hradec Králové
V roce 1919 hraje DO Sokol, dorost republikánské strany hraje od r.1927 a v témže roce i nově utvořená JDO. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

ROZBĚŘICE m.č. obce Všestary o.Hradec Králové
Je doložena činnost odboru hasičské jednoty v roce 1927 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

RUSEK m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Odbor hasičské jednoty je registrován od r. 1927 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

SEDLICE m.č.obce Praskačka o.Hradec Králové
V obci pracoval od r. 1925 kroužek DO Rovnost a od r. 1927 i DO Sokol . (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

SENDRAŽICE o.Hradec Králové
Počátky div. činnosti jsou před válkou 1895 - 1900 jako JDO, v roce 1920 je obnovena činnost jako JDO Palacký .hrají do 1927; štafetu přebírá DO Sokol , občas hrají pod různými zřiz. do 1956.. Hráli i v přírodě u Kadečkovy chalupy. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
V SOkA protokoly schůzí 1920-1927

SKALICE viz též ČIBUZ, SKALIČKA o.Hradec Králové
Asi v r. 1929 začíná pracovat DO Sokol, současně hrál i DO DTJ. Vzpomíná se na uč. Petráčka a jeho vliv na kvalitu. Hrál i DO hasičů po 1927. Po válce založen DS Jirásek a hrál do 50. let 1971-72 hrál DS SSM vedený p.Špačkem z fary v Čibuzi. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

SKALIČKA m.č. obce Skalice o.Hradec Králové
Počátky sahají do r. 1927 jako odbor hasičské jednoty . Po jisté stagnaci se obnovuje činnost před válkou a hrají po celou dobu okupace.Nejúspěšnější U naší kapličky; činnost po válce už obnovena nebyla.
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

SKŘIVANY o.Hradec Králové
Po předcházejících pokusech zakládá J.Veselý SDO Tyl v r.1901. Na nátlak končí 1914. Po válce přecházejí na nové jeviště do DO Sokol., v roce 1930 znovu SDO Tyl Po roce 1945 velký rozmach díky učitelii A. Kouteckému, zal. Studio mladých, odchovanci doplňovali soubor spolku Tyl. Hraje se i loutkové divadlo. (Faltejsek)
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

SLATINA m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci je registrována činnost SDO již v roce 1906 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
Pokud bylo samostatnou obcí, hrál zde od r. 1894 čtenářsko OJ Kollár, později jsou zmínky o JDO Jirásek, a od r. 1921 samostatný SDO. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

SLOUPNO o.Hradec Králové
SDO 1893 byl zal. 1893 a vyvíjel činnost až do 1914, kdy předal majetek Hospodářsko-čtenářské besedě. Od té doby hrál pod jejím jménem. Znovu se osamostatnil 1918. Do 1943 sehráli 142 představení. Měli 25, z toho 10 činných členů. (Faltejsek)
Ve službách Thalie II. s.323
. .
SMIDARY viz též KŘÍČOV, LOUČNÁ HORA o.Hradec Králové
Od r.1864 hraje SDO Vrchlický , po r.1919 hraje DS Sokol, v období 1.rep. hrály: Spolek studentů, DO DTJ, DS spolku hasičů, Po r. 50 hraje Sokol pod různými krycími názvy: DK při OB, DK při výboru žen Hrálo se i dětské divadlo a loutkáři Sokola (Faltejsek)
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 174-5 J.Voller kDÚ
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998


SMIŔICE viz též RODOV, TROTINA o.Hradec Králové
Ve Smiřicích byla vždy úspěšnější činnost hudební a loutkářská, přesto je ochotnické divadlo stále připomínáno. První spolek zakládá učitel Petr Pavel Skořepa SDO Hanka 1868, 1898 - 1901 Studentský spolek Krakonoš 1904 - 1947 DO Sokol., 1910 - 1913 žáci obecné a měšťanské školy,, 1907 - 1910 Pěvecká jednota Hanka , 1911 Dámská pěvecká jednota Zora, 1924 - 1927 DO DTJ , 1924 - 1960 JDO Jirásek , 1924 příležitostně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí , 1931 - dosud Sokolské loutkové divadlo V Kašpárkově říši (několikrát bylo nuceno změnit pro veřejnost název)Pod vedením učitele P.Zahálky dosahuje výborných výsledků. Zúčastnil se zájezdu do Itálie, sehráli na 950 představení (Faltejsek)
Výpis z kroniky města zpracoval kronikář a starosta města Ing.Lubomír Kupka, 1997 kART
Smiřice. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK
KOPECKÝ, V.: Závodní klub Jirásek, Smiřice. Divadlo 1, 1949/50, č.14, listopad 1950, s.912. O repertoáru ochotnického souboru. 1382
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA kompletní archiv 1883 - 1957

SMRŽOV o.Hradec Králové
S velkým úspěchem zahájili v roce 1909 svou činnost Vojnarkou ve SDO Tyl. Pokoušeli se spolupracovat se sousední Lejšovkou, ale spory pokračovaly. Po I. sv. válce zakládají tradici och. plesů, hrají v přírodě. Končí cca 1950
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

SOBÉTUŚ m.č. obce Nechanice o.Hradec Králové
Je doložena činnost SDO Havlíček od r. 1911
Královéhradecko,1927 č.4

SOVĚTICE o.Hradec Králové
První místo na hradeckém venkově, kde bylo českými lidmi hráno česky divadlo. Zasloužil se o to hospodský - písmák Jan Česák již v roce 1843 DO: V r. 1890 zasazují zakladateli pamětní desku. V roce 1922 už SDO nese jméno Česák . (Faltejsek)
Táborský: s. 385
VOLF, Josef : Z pamětí českého sedláka , 1932
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

STARÁ SKŘENĚŘ m.č. obce Nový Bydžov o.Hradec Králové
SDO Jirásek hraje od r. 1920 (Faltejsek)
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983

STARÉ NECHANICE m.č. obce Nechanice o.Hradec Králové
JDO Svornost působí v obci od r.1927 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

STARÝ BYDŽOV o.Hradec Králové
V roce 1913 vzniká DO Sokol a hraje s malými přestávkami až do r. 1974. Vzpomínají na úspěšný zájezd do Banské Bystrice s Třetím zvoněním v r. 1956. Účastník přehlídek vesnických souborů v 70.letech. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

STĚŽERY viz též STĚŽÍRKY o.Hradec Králové
Obec s čilým a různým och. životem. 1898 zal. Zpěvácko - ochotnický a hudební spolek "Mladota", v němž na začátku účinkovali především mladí lidé. 1920 se spojili s TJ Sokol. 1940 se opět osamostatnili. V roce 1939 vzniká Dobroslav a po rozpuštění FDTJ kryje činnost mnoha komun. funkcionářů. V roce 1950 zrušen a převeden do JZD, tím jeho činnost končí. SDO Vlastimil od r. 1920 do r. 1943 sehrál na 200 her. V obci působily ještě :DO DTJ 1927, FDTJ 1927. (Faltejsek)
Ve službách Thalie II. s.329.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

STĚŽÍRKY m.č. obce Stěžery o.Hradec Králové
SDO Vlastimil pracuje od r.1905, jsou o něm zmínky ještě za I. republikykol. 1920. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

STRAČOV viz též KLENICE o.Hradec Králové
V obci pracovaly dva spolky prokazatelně od r. 1927: odbor hasičské jednoty a SDO Štolba . (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

STŘEZETICE o.Hradec Králové
V obci hráli ochotníci jako DO hospodářsko čtenářské jednoty 1900-1914, SDO Masaryk pracoval v době 1920-1937, a na ně navázal OS Havlíček 1937 - 1949. Iniciátorem byl v počátku Josef Havlas, činnost byla úspěšná, výborně navštěvovaná. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

SUCHÁ m.č. Nechanice o.Hradec Králové
SDO pracoval po roce 1925 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

SVĚTÍ o.Hradec Králové
SDO Jirásek byl založen iniciativou Fr.Fejgla kolem r.1900. Hrál až do r. 1939, po 45. roce hráli jen 2x. Majetek předali ČSM , nic nezbylo . (Faltejsek)

SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
V SOkA uložena pokladní kniha

SVINARY m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci hraje odbor hasičské jednoty již od r.1908 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

SVOBODNÉ DVORY m.č.obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci bohatá a diferencovaná och. činnost. Nejstarší je OJ Probuzení 1919, SDO Kollár 1922, dělnické spolky: Dělnické divadlo 1922 . Činnost skončil zákazem KSČ 1938. Jeho členové pak přešli do jiných souborů. , DO DTJ a FDTJ 1927, hraje i DO Sokol 1927. (Faltejsek)
DDOČ 1926-1938: Dělnické divadlo ve Svobodných Dvorech (Burian s. 168, 179, 180)
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987

ŠAPLAVA o.Hradec Králové
V roce 1924 začal kroužek div. ochotníků, od r. 1932 SDO Jirásek. Pmětníci vzpomínají na řídící učitele, hrálo se dvakrát ročně, dnes je hostinec zavřen. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

ŠTĚNKOV m.č. obce Třebechovice pod Orebem o.Hradec Králové
I v této maalé obci hrál JDO od r.1921
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

TĚCHLOVICE o.Hradec Králové
Činnost zahájil OS Kollár 1919 - 1925, potom se objevují DO Sokol a odbor hasičské jednoty 1927. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

TRNAVA m.č.obce Káranice o.Hradec Králové
V obci pracuje za I. rep. dorost rep. strany od r. 1925
Královéhradecko,1927 č.4

TŘEBECHOVICE pod OREBEM viz též NEPASICE, POLANKY NAD DĚDINOU, ŠTĚNKOV o.Hradec Králové
Město s velmi starou a bohatou div. tradicí s výraznými pokusy i hudebními jistě i vlivem dr.Jana Th. Helda. První hra snad r. 1802 Tepličtí kováři od P.Šedivého, pak 1806 i náboženská představení(Tři králové), pak až do r.1818 nejsou zprávy..Studenti hrají 1853 na novém divadle ve starém rrathouze Tvrdohlavou ženu, potom SDO pracuje 1885 - 1904. Za I. republiky pracuje řada souborů, mnohdy s týmiž herci: Dělnický OS 1922, dram.kroužek studujících 1923 , DO :lidové strany , FDTJ , hasičské jednoty všechny po r 1927. V roce 1945 vzniká spojením souborů města soubor nový Symposion. Ten patřil po celou dobu existence k významným souborům kraje. Vznik je spojen se jménem učitele Kilingra a ideově s “renesanční” postavou MUDr. St.Simona. Přechod na různé zřizovatele přežil se ztrátami; na nucenou přestávku 1970-1980 doplatil ztrátou kontinuity a mladé generace. Po roce 1950 přebírají štafetu jako vůdčí osobnosti Jaroslav Vik a Rudolf Faltejsek. Hrálo se i divadlo v přírodním divadle na Bědovicích. Spolek založil tradici ochotnických přehlídek SYMPOSION od r.1965 každoročně. Ve městě se pravidelně hrálo loutkové divadlo v TJ Sokol a v Orlu .(Faltejsek)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290) DČD II.
HRAŠE,J.K.: Dějiny Náchoda, 1620-1740, Náchod 1994, 316. (Ron)
(Třebechovice nad Dědinou) Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny do r.1887.In:Staré Třebechovice 1938/25,26,27. 1939/29,3O: 1940/31,33 KK
STO let našeho Ochotnického divadla.In: Staré Třebechovice 5-1931/14-17.
KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem. Diplomová práce Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4
JH 1949 : Spolek divadelních ochotníků Symposion : Gorkij : Matka
JH 1965 : Čapkové: Ze života hmyzu
TŘEBEŠ m.č. obce Hradec Králové o.Hradec Králové
V obci bohatá div. činnost, v r. 1900 vzniká JDO Jirásek a jeho činnost nepřetržitě překonává hist. potíže díky vynikajícím režizérům: F.Mackovi, Fr. Veselému, V.Mikuláškovi, K.Křepelkovi až do r. 1964, kdy přicházejí o jeviště. V krátké epizodě se po roce 1937 objevil dramatický a vzdělávací kroužek mladých. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Křepelka, Karel Historie och divadla v okrese Hradec Králové, 1983
Královéhradecko,1927 č.4

TŘESOVICE m.č. obce Světí o.Hradec Králové
V r. 1903 vzniká z iniciativy uč. V.Deyla DO hospodářsko čtenářské besedy Palacký. Hraje krom válečných let až do r.1951. Od r. 1922 spolupracuje se Sokolem a od r. 1947 se stává DO Sokol. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
Královéhradecko,1927 č.4

TŮNĚ m.č.obce Nechanice o.Hradec Králové
V obci pacuje po r. 1925 SDO (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
Královéhradecko,1927 č.4

ÚJEZD m.č.obce Černilov o.Hradec Králové
Nepříliš velká činnost DO hasičské jednoty za první republiky. (Faltejsek)
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

URBANICE o.Hradec Králové
V obci pracuje po r. dorost republikánské strany (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4


VLČKOVICE m.č. obce Praskačka o.Hradec Králové
Och. divadlo hraje DO hasičské jednoty po r.1927 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

VŠESTARY viz též BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE o.Hradec Králové
V obci působil s přestávkami DO Sokol od r. 1912 až do 1938.Opět se vyskytuje jméno “táty” Fejgla, uč. Janko, Šandera. po r 1950 - 51 jako osv.beseda pokusy o obnovu. Po roce 1927 působil DS hosp. čten. besedy. (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998

VÝRAVA o.Hradec Králové
V obci působil och.spolek 1917 - 1921, po r. 1927 DO has. jednoty. Od r. 1935 je v obci založena JDO Tyl. (Faltejsek)


SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4

ZVÍKOV m.č. obce Boharyně o.Hradec Králové
SDO pracoval v obci od r.1920 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4

ŽIŽELEVES m.č.obce Hoříněves o.Hradec Králové
V obci pracoval SDO od r. 1922 (Faltejsek)
Královéhradecko,1927 č.4


dalších 8 okres Jičín (patřily za Rakouska do hejtmanství HK)

BOHÁŇKA o.Jičín
Doložena ecxistence souboru čtenářsko ochotnické besedy v r. 1899. Stanovy schváleny a zapsány v registru 26.9.1899. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

DEHTOV o.Jičín
V obci je registrován JDO Třebízský od r. 1895 V registru schváleny stanovy 21.5.1895. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

DOLNÍ DOBRÁ VODA o.Jičín registrace pod jménem Unter Gutwasser
V obci registrován SDO 1897 Stanovy a zapsání do registru 6.4.1897 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

HOŘICE o.Jičín
Registrován SDO v r. 1892 Stanovy schváleny dnem 28.3.1892. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

MILETÍN o.Jičín
Registrován SDO 1889 Stanovy schváleny a zapsán do registru 22.2.1889. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

PODHORNÍ ÚJEZD o.Jičín
SDO Jungmann registrován 1895 Schváleny stanovy a zapsán do registru 27.3.1895 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

SOBŠICE o.Jičín
SDO Neruda registrován 1896 Zapsán do registru a schváleny stanovy 4.9.1896. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

TŘEBOVĚTICE o.Jičín
SDO založen 1895 Stanovy schváleny a zapsán do registru 17.2.1895. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

VŘEŠŤOV o.Jičín
SDO založen 1887 (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617

KNĚŹIČKY o.Nymburk (?)
SDO hraje od r.1922
Královéhradecko,1927 č.4
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':