Databáze českého amatérského divadla

Texty: KUSLOVÁ, Hana: Místopis okresu. Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

BOHUSLAVICE

Fond OKS č.18:
1968 - hráno představení Pasáček vepřů dětmi ze ZDŠ ve Velkém Ořechově.
Pamětní kniha obce Bohuslavic:
1931 - místní organizace Sokola sehrála 4 divadelní představení.
1932 - Sbor dobrovolných hasičů nastudoval 6 div. titulů.
1936 - žactvo bohuslavické školy sehrálo pohádku "Děd vševěd" (režie uč. B. Vyoralová) a hru "Tři halíře" (uč. J. Řihák).
1937 - místní Sokoli hráli hru "Pro bibli svatou" k 28. říjnu (režie Vlad. Buchta).
1940 - za války stoupla průměrná návštěvnost ochot. divadla na 400 lidí.
1943 - při místním hasičském sboru se vytvořil samostatný div. odbor "Komenský".
(Kuslová)

BRATŘEJOV

Ochotnický soubor vznikl počátkem r.1930, vedoucí Petr Sochora z č.p.179, hrál v budově katolického spolku Naše domovina, nastudovány např. hry Děvčátko s milionem, U pokladny stál, Ta naše písnička česká, Námořníkův sen, Chaloupky pod horama, Kříž u potoka, Madlenka z kovárny, Jiříkovy housle, Václav Hrobčický z Hrobčic, Písně dcery ducha mého, soubor ukončil činnost v r.1950
V r.1945 vznikl další soubor, vedoucí Břetislav Štach z č.p.57, nastudovány hry Prach a broky, Tři mušketýři, Princezna Pampeliška, soubor zanikl v r.1952
Z informací Antonína Tomšů, starosty Bratřejova
(Kuslová)

BRUMOV-BYLNICE

Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence Loutkářského souboru pod vedením Ivana Vítka od roku 1951.
Fond OKS č.79, Zpravodaj ZUČ II/1979:
Konal se okresní festival vesnických divadelních souborů dospělých.
Fond OKS č.44:
1962 - v KD v Bylnici se konal 4-denní divadelní festival za účasti souborů z celého okresu.
1972 - II. oblastní festival div. souborů s hojnou účastí (Zlín, Napajedla, Slavičín, Holešov,....).
Část Brumov
1921 místní Sokol se rozhodlo vybudovattělocvičnu včetně jeviště, prvním režisérem řídící učitel František Dostál, později PhMr.Božena Studlíková, hry V črváncích svobody, Jak jsem se měl po smrti, Maličká, ale naše, C.K.polní maršálek, Praha - Brno nasedat, Na zapřenou, Odtroubeno, také hra místního autora lesního adjunkta velkostatku Jana Šefla Vyhaslé slunce, operety Chaloupky pod horami, Na sv.Kopečku, Dvě srdce na prodej, Děvče z přístavu, Panna Pusy
Za okupace útlum činnosti
Po r.1945 obnovení, režiséři Jindřich Bosák a Jan Pospíšil, hrálo se v sokolovně a od r.1947 v sále Závodního klubu MEZ, hry Slovanské nebe, Začínáme žít, Uzel, Vina, Bílá nemoc, Hrátky s čertem, Jak nás poznamenala, Azyl, Matka, Sluha dvou pánů, Filosofská historie, zpěvohra Děvče z předměstí
Kulisy vytvářel stolař jindřich Loucký a místní malíři
Maňáskový soubor pro děti (bez datace) - vedoucí Marie Kroupová, později učitelka Krupicová, vyznamenán odznakem Josefa Skupy, sehrál 101 představení pro více než 10 tisíc diváků na 61 místech republiky, dostal se i do ČST, hry Svět naruby (první etuda), Broučci, Káčátko, Čert a Káča, Zvířátka na cestách, Dračí pohádky, Stvoření Adama a Evy
V Bylnici hrála odbočka Orla
Z informací Franti3ka Sáby, kronikáře
(Kuslová)

BŘEZNICE

Sbírky:
1944 - spolek místních div. ochotníků uvedl dramatickou hru M. Halbeho Proud.
(Kuslová)

BŘEZŮVKY

Sbírky:
1940 - místní Farní charita sehrála 2x představení Ptáčníkova dceruška.
Školní kronika:
1923 - k 28. říjnu školní div. představení "Jeden za druhého".
1925 - sehrána dvě školní představení: "Krakonoš" a "Zlatá nit" (obě od B. Plumlovské). Z výnosu byl zakoupen st. prapor a zbytek připadl chudým žákům.
1928 - školáci hráli div. hru v přírodě "O třech princeznách".
Pamětní kniha obce Březůvek:
1929 - založena místní osvětová komise, jež organizuje mimo jiné i divadelní aktivity v obci (prozatím se hraje v přírodě - není sál).
1935 - zmínka o samostatném DS
(Kuslová)

DOLNÍ LHOTA

Fond OKS č.44:
1962 - zdejší OB hrála na festivalu v Bylnici kus J. K. Tyla Fidlovačka.
Kronika NšK:
1928 - dorost čsl. Červeného kříže sehrál "Mikulášskou hru" od Čeňka Zábrka.
1937 - hráno představení žactva "Mikeš Lomidrevo" od Plumlovské a Vyskočila.
1939 - v prosinci nastudovali a předvedli zdejší žíci hru Zlatý kolovrat (A. Janda).
(Kuslová)

FRYŠTÁK

Fond OKS č.18:
1967 - místní DS ZK Ton sehrál představení J. Drdy Hrátky s čertem.
1969 - hrána hra A. Jirásek: Vojnarka
Sbírky:
1942 - Obvodová osvětová komise ve Fryštáku provedla hry Zpovědník a Královna Dagmar.
Pamětní kniha městečka Fryštáku:
1926 - při příležitosti výročí Mistra Jana Husa sehráli místní dělníci hru pod širým nebem Lešetínský kovář. Rovněž oslavy Tylova výročí.
1932 - Sokol Fryšták připravil hru Naši furianti a navíc dvě operety.
V r.1862 založena 1.divadelní skupina, největší rozsah v letech 1918-38 - TJ Sokol, TJ Orel, studentský spolek Tyl, soubor farní Jednoty cyrilské, salesiáni, škola, Sbor dobrovolných hasičů, divadelní skupina SK Fryšták
Nejproduktivnější Sokol - 2.11.1930 Psohlavci k slavnostnímu otevření Sokolovny, v r.1931 uvedeno 7 činoher a 6 operet, k největším úspěchům patřila hra Jan Výrava, v níž účinkovalo přes 150 herců z různých ochotnických skupin
Po r. 1948 hráli ochotníci pod hlavičkou sjednocené tělovýchovy, od 50.let pod záštitou školy, v letech 1945-55 realizováno 84 představení (např.v r.1952 17)
V r.1953 založen soubor při ZK Ton Fryšták, organizátoři J.Janovský st., A.Pobořil, J.Zapletal st., zahajovací představení Ženitba, poslední představení Když ptáčka lapají, soubor zanikl v polovině 70.let, za dobu své existence nastudoval 34 hry, které měly 199 repríz
Z knihy Město Fryšták 1945-1995
(Kuslová)

HALENKOVICE

Fond OKS č.18:
1967 - místní DS při ČsČK hrál hru od Tajovského Ženský zákon.
1970 - hrána Charleyova teta od Jevana Brandona Thomase.
Fond OKS č.30:
1984 - představení "Tahanice o Terezku" v podání místního dětského souboru.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
Soubor zdejší ZŠ čítá 20 členů, vedoucím V. Kalivoda.
Fond OKS č.44:
1971 - hráno školní představení "Tři mušketýři".
Kronika školní:
1928 - při oslavách výročí 28. října zinscenovali ochotníci pod vedením učitelů Nádeníčka a Sosíka hru "Za vlajku československou".
V r.1901 založen Čtenářský spolek - pořádal i divadelní představení, v r.1903 pořízeno nové jeviště v hostinci u Juřenů, vedoucí učitel Mannsfeld, později učitel Karel Nádeníček
V r.1919 založen Sokol, s divadlem spjati karel nádeníček, Antonín Bučík, Josef Krkoška, Vojtěch Režný Miroslav Bučík, Vojtěška Režná, Berta Stránská, Karel Zezula, hry Jakub Oberva, lucerna, Svatba sedláka Otavy, Vojnarka, Zahrada míru a lásky, Naši furianti, Mordova rokle, Černá vlajka, Její pastorkyňa, Ženichové
V r.1920 založen Orel, režisér František Vojtek, hrál většinou společně s hasiči a ČČK, hry Národ pod křížem, Palackého třída 27, Jedenácté přikázání, Snubní prsten, Černý vlk, Vesnička pod Šumavou, Kubo, Čechy krásné - Čechy mé, Muziky - muziky, Paličova dcera, Děvče z předměstí, Třetí zvonění, Ženský zákon, Devět křížů, Maryša, Podhorský grunt, Ženitba, Matka, Chudák manžel
V obci existoval i divadelní spolek Havlíček, nejznámější představitelé Ladislav Železník a později josef Švejcara
Ve 20. a 30. letech se v Halenkovicích hrálo 15-20 představení ročně
Po r.1945 fungovaly v obci dva soubory - při ČsČK, vedoucí Marie Dubová, v letech 1971-2 získal soubor 3.místo v soutěži vesnických souborů, v r.1973 se zúčastnil krajské přehlídky na Plumlově s hrou Hrdinům slzy nesluší, druhý soubor byl při SRPŠ, vedoucí ředitel ZDŠ Karel Zezula
V současnosti hrají žáci ZDŠ 1 představení ročně
Z knihy zápisů Čtenářského spolku, z halenkovických kronik a informací pamětníkú Marie Dubové a Miroslava Bučíka
(Kuslová)

HALUZICE

Fond OKS č. 18:
1970 - místními ochotníky hrána hra F. Schiller: Úklady a láska.
Školní kronika:
1937 - místní hasiči sehráli div. drama "Evropa hoří" za režie Al. Nábělka, říd. učitele.
Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Haluzicích:
1937 - konáno první divadlo v Haluzicích (Evropa hoří), po němž došlo k ustavení dram. odboru SDH. Svépomocí a bylo postaveno vlastní jeviště a ještě na Silvestra se hrála veselohra Ferda detektivem.
Ochotnické divadlo hrálo i po válce jak v přírodě (Krajánek Holandr), tak v místním hostinci, kde bylo jeviště, po odchodu vedoucího pana Hanáčka hráno sporadicky, činnost obnovena v r.1962, kdy byl uveden do provozu Kulturní dům (1964 Její pastorkyňa, 1969 Úklady a láska), ochotníci zajížděli do okolních obcí, v Haluzicích vystupovaly soubory z Lipové (1964 Pension Paběda), Vlachovic, Šanova a Slavičína
(Kuslová)

HORNÍ LHOTA

Fond OKS č.44:
1961 - příslušníci místní MJČSPO předvedli v Lukově hru Kutnohorští havíři.
Kronika školní:
1926 - školní děti sehrály hru od Kňourka Mluvící pták Bilibil.
1933 - žákovské předvánoční představení Ant. Santner: Kašpárek v hadím království.
Kronika Obecné školy v Horní Lhotě:
1937 - žáci místní OŠ společně se svými učitely nacvičili div. představení pro mikulášskou besídku.
(Kuslová)

HVOZDNÁ

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
Místní soubor se účastní přehlídky v Luhačovicích.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Nastudování hry Orkeny: Rodina Tothů, režie D. Sitek.
Fond OKS č.3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
Uvedení pohádky J. Grabowského Vlk, koza a kůzlátka (režie D. Sitek).
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence místního DS od roku 1907 (ved. J Polepilová).
Fond OKS č.29, Divadelní zápisky 6/1987:
Místní soubor se zúčastnil přehlídky v Blansku s hrou C. Goldoniho Poprask na laguně.
Pamětní kniha obce Hvozdné, 1925:
1926 - zmínka o spolku ochotníků, který má vlastní jeviště a knihovnu (založen 1909 J. a P. Hvozdenskými a A. Hefkou).
1919 - DS se podílí finančně i osobně na stavbě památníku svobody v obci.
1929 - postaven místní spolkový dům kroužku div. ochotníků nákladem cca 130 000 Kč. Položení základního kamene se zúčastnilo několik dalších spolků.
1935 - DS a místní škola pořádají 3. března oslavu 85. narozenin T. G. Masaryka.
1938 - DS přispívá částkou 500 Kč do sbírky na obranu státu (4. nejvyšší částka v obci).
1943 - hráno několik zábavných představení (např. Čert a švec, Liduška z pastoušky).
1944 - uvedeny dva tituly (včetně operety Princezna v cirkusu), později byla budova spolku zabrána jako skladiště nábytku.
Kronika obce Hvozdné od roku 1945:
1945-50 - místní DS obnovil svou činnost a předvedl řadu představení (Otec, Naši furianti aj.). Také se zúčastnil několika soutěží.
1951 - ochotníci hráli hry Ženitba, Kozí mléko a Hvězdy nad hradem.
1952 - majetek div. spolku zabrán Osvětovou besedou, načež DS ukončil činnost.
1954 - někteří členové DS obnovili aktivitu a sehráli klasickou veselohru J. K. Tyla Strakonický dudák v režii Víta Poláška
1955 - uzavření dohody mezi OB a bývalým DS, kterou kroužek za obnovení činnosti získal podíl na správě majetku. Hrána Čapkova Matka k 10. výročí osvobození.
1956-58 - hrány hry Lucerna, Pan Johanes, Marjánka, matka pluku aj.
1958 - za výjimečné účasti veřejnosti probéhly oslavy 50. výročí založení DS. Se svými hrami přijely soubory z Lukova a Fryštáku a místní kroužek se prezentoval představením R. Piskáčka Perly panny Serafinky.
1959-62 - v průměru jedna hra ročně
1963-68 - stagnace souboru, bez činnosti
1969 - sehráno drama A. Jiráska Otec
1972 - Kroužek divadelních ochotníků nastudoval hru Naši furianti (53 osob, režie V. Polášek) a sklidil s ním řadu ocenění na ořehlídkách v Plumlově, Brumově, Luhačovicích i na soutěži doma.
1973 - Kroužek dosáhl velkého úspěchu, když se s hrou J. K. Tyla "Kutnohorští havíři" probojoval do celostátního kola div. soutěže vesnických souborů.
1976 - v obci se uskutečnilo krajské kolo soutěže amatérských divadel, v němž se místní KDO umístil jako druhý (Molićre: Lakomec).
1978 - divadelní přehlídka k 30. výročí Vítězného února.
1979 - oslavy 70 let trvání souboru, udělování ocenění apod. DS OB Hvozdná organizoval krajské kolo soutěže a s kusem J. K. Tyla Tvrdohlavá žena postoupil do národního kola.
Fond OKS č.30:
1983 - v obci se konala okresní divadelní přehlídka za účasti souborů z Trnavy, Vizovic a Štítné.
1990 - místní DS vystoupil s hrou Kráska a zvíře na festivalu v Němčicích.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS Hvozdná - 15 členů, vedoucí F. Mareček.
Fond OKS č. 70, Zpravodaj ZUČ II/1979:
Uskutečnil se okresní festival vesnických divadelních souborů.
Fond OKS č.70:
1979 - účast místního souboru na krajském festivalu. Soubor byl navržen na národní přehlídku a jeho členka J. Polepilová získala cenu za herecký výkon.
Fond OKS č.44:
1986 - soubor absolvoval několik výjezdů s Filosofskou historií A. Jiráska a J. Dietla.
Školní kronika:
1929 - místní kroužek oshotníků uspořádal divadelní kurs teorie i praxe. Účast cca 70 osob.
1934 - sehrána dvě představení ochotnickým kroužkem ve spolupráci s žáky místní školy - v zimě Strakonický dudák a v létě v přírodě Jiráskovi Psohlavci.
1937 - pod vedením učitelky Navrátilové secvičily děti div. pohádku.
6.4.1909 zaregistrován Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, 1.představení se však konalo již 9.2.1909 v hostinci u Staňků, 14.3.měl již kroužek vlastní jeviště v hostinci
1929 postaven spolkový dům s jevištěm, který slouží dodnes
1919 první divadlo v přírodě, hra Ondráš, pán z Lysé hory, další divadlo v přírodě až v r.1927, hra Jánošík, 1928 Zvoník u Matky boží, další hra v r.1934 Psohlavci, poslední divadlo v přírodě v r.1935, hra Naši baráčníci
2.sv.válka činnost přerušena, 1951 zrušení spolkového zákona, ustrnutí činnosti, dohoda o spolupráci s Osvětovou besedou, hry Strakonický dudák (1953), Matka (1955)
1959 nastudována hra Perly panny Serafínky (50.výročí založení souboru), 2.místo na divadelní přehlídce
Ve Hvozdné se konaly od konce 60.let a v 70.letech okresní divadelní přehlídky, i některé přehlídky krajské
1973 hra Kutnohorští havíři, 1.místo na okresní i krajské přehlídce, účast na celostátní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou
1977 hra Ztřeštěná neděle, 2.místo na krajské přehlídce v Němčicích nad Hanou
1978 hra Věčně tvůj, 2.místo na krajské přehlídce ve Švábenicích u Vyškova
1979 hra Tvrdohlavá žena, 1.místo na krajské divadelní přehlídce ve Hvozdné,účast na celostátní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou
V 80.letech stagnace, od poloviny 80.let práce pouze občasná, 1.2.1998 svolána Valná hromada k obnovení činnosti pro důstojné oslavy 90.výročí založení souboru
Informace z pamětní knihy obce Hvozdná
(Kuslová)

KLADNÁ-ŽILÍN

Sbírky:
1938 - Vdělávací spolek J. A. Komenský sehrál 20. 3. hru s názvem Svět o nás mluví.
Školní kronika:
1922 - 28. října žáci předvedli scénky "Dopis p. presidentovi" a "Kde domov můj".
1923 - žákovské představení "Tajemný dub".
1924 - žákovské divadlo "Práce šlechtí".
1929 - 28. října večer sehráno divadlo "Blaník".
1930 - taktéž k státnímu svátku žákovské představení "Krakonošova medicína".
Schulchronik - Šk. kronika:
1941 - školní žactvo zahrálo divadelní kus "Mikeš Lomidrevo".
(Kuslová)

KOSTELEC

Sbírky:
1943 - ochotníci S. K. Kostelec hráli ve Štípě hru Proklatý statek.
Školní kronika:
1929 - pod vedením učitele O. Lukáše hrána žákovská hra "Tajemný dub".
Školní kronika, II. díl:
1941 - žactvo sehrálo divadelní pohádku "Zlatý kruh" se zpěvy a tanci.
(Kuslová)

KUDLOV

Sbírky:
1942 - místní Osvětová komise uvedla operetu Nauč se synečku hospodařit.
1944 - ochotníci místního SK hráli veselohru Noc na Karlštejně.
- příslušníci Sboru dobr. hasičů nastudovali a 2x hráli veselohru Na letním bytě.
Školní kronika:
1934 - v předvečer 28. října uspořádala Národní jednota divadelní představení. Na hře se podíleli též učitelé místní obecné školy.
(Kuslová)

KVÍTKOVICE

Sbírky:
1942 - místní ochotníci sehráli hru J. K. Tyla "Paličova dcera".
Pamětní kniha nár. školy v Kvítkovicích:
1918 - nacvičena a provedena žákovská inscenace "Zahrada sudiček".
1921 - mladší žáci sehráli na konci roku divadlo "Kinkiš Martinko".
1922 - na konci roku opět divadlo (B. Němcová: Babička na zámku).
- na podzim žákovský divadelní kus "Jiříkovy housle". Děvčata hrála některé chlapecké role z důvodu nedostatečného počtu žáků.
1924 - na závěr škol. roku tradiční div. představení žáků (Zlatá nit).
1925 - k 75. narozeninám TGM zahráli žáci divadlo "Pro tatíčka presidenta".
(Kuslová)

LÍPA

Sbírky:
1944 - Svaz dobrovolných hasičů sehrál divadelní hru "Chlapík" (režie V. Khain)," Úklady a láska" (r. R. Nádhera) a "Maryša" (r. Rud. Nádhera).
Kronika obce Lípy:
1925 - sehrána celkem 3 ochotnická představení, z toho 2 Dorostem agrárním a jedno Nár. jednotou.
1927 - opět 3 divadla: Nár. jednota dvě, místní hasiči jedno.
1928 - div. aktivita: hasiči (Vojnarka) a Spojené korporace (Převrat).
1930 - hasiči hrají div. hru z vlastního života - "Utrpením ku štěstí".
1933 - 3 div. představení: hasiči (dvě) a Národní jednota (jedno).
1938 - žákovské divadlo "Pohádka lesa". Národní jednota sehrála dvě veselohry.
1945 - o Vánocích hrál Svaz čes. mládeže třikrát div. hru "Jano".
(Kuslová)

LOUKY

Sbírky:
1944 - spolek místních ochotníků, t.č. pod Kuratoriem pro výchovu mládeže, připravil pět div. kusů (např. Maryna, cikánská krasavice nebo Sněhurka a sedm trpaslíků). Tři z nich režíroval J. Novotný.
1943 - uvedeny hry Josef Kajetán Tyl a Maryša, obě v režii Josefa Novotného.
Pamětní kniha Obecné školy v Loukách:
1937 - na oslevu narozenin TGM sehráli místní žáci hru Zlatý kruh.
(Kuslová)

LUDKOVICE

Sbírky:
1943 - místní ochotníci sehráli drama od O. Dubského "Obětován" (režie p. Šuba).
Školní kronika I. díl:
1923 - místní spolek katolické omladiny sehrál 6 představení, SDH jedno.
1924 - žáci II. třídy hráli v místním hostinci hru "Bláha Švik".
- spolek katolické omladiny hrál 4 hry, Národní jednota dvě hry (z těchto šel výtěžek na zakoupení knih do obecní knihovny).
- na Vánoce předvedli žáci II. třídy kus "Krakonošova
medicína".
1925 - hráno úhrnem 11 div. her, 4 Katolická omladina a 7 nově založená Občanská beseda.
1926-1929 - každoročně se koná stabilně 10 až 13 představení, na nichž se podílí Občanská beseda, Katolická omladina a hasičský spolek. Tíměř pravidelně se takí konají školní divadelní akce.
1931 - k divadelně aktivním skupinám přibývá Spolek katolických paní a dívek.
1930-33 - ochotnická aktivita v obci poněkud poklesla na 5 až 8 představení ročně.
(Kuslová)

LUHAČOVICE

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok
1989:
Tradiční přehlídka okresních divadelních souborů.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
Konání přehlídky amatérských divadelních souborů.
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence Loutkářského souboru od roku 1928.
Fond OKS č.18:
11.6.1967 - konala se okresní konference pracovníků amatérských div. souborů
Fond OKS č.70, Zpravodaj ZUČ II/1979:
Tradiční okresní divadelní festival.
Fond OKS č.44:
1961 - luhačovická ZŠ sehrála představení Čapí mládě v Lukově.
1970 - konala se okresní konference amatérského divadla, na níž nechyběli ani zástupci sousedních okresů (Kroměříž, Hodonín, Uherské Hradiště). Hodnotilo se uplynulé období, současná situace a plány do budoucna. Z konference vzešlo jako stěžejní dokument Usnesení.
1973 - v Lázeňském divadle se konalo představení I. Bukovčan: Než kohout zazpívá belgického souboru De Malomanen z Gentu.
- tamtéž se na přelomu května a června uskutečnilo víkendové školení v oblasti jevištní řeči a dramaturgie v dětských souborech.
1972 - víceoborová přehlídka ZUČ s účastí několika divadelních souborů (Zlín, Hvozdná, Slavičín, Valašské Klobouky aj.).
1969 - proběhl 15. ročník divadelní přehlídky. Přispěly soubory z Hodonína, Kroměříže, Zlína a Napajedel. Následně se konala tamtéž konference divadelních amatérů.
Sbírky:
1942 - dramatický odbor S. K. Lázně Luhačovice sehrál operetu Melodie srdcí.
Pamětní kniha obce Luhačovic:
1923 - zmínka o občasných aktivitách místních ochotníků v Lázeňském divadle.
1938 - v seznamu spolků v obci figuruje také Ochotnický kroužek Svazu dělnictva stavebního, kamenického a keramického průmyslu.
(Kuslová)

LUKOV

Fond OKS č.44:
1961 - uskutečnila se přehlídka v místním kinosále, jíž se zúčastnily 4 soubory.
Kronika školy lukovské:
1926 - žáci v součinnosti s místním Sokolem sehráli hru "Začarovaná země".
Kronika dívčí soukromé školy v Lukově:
1920 - žákyně této školy nastudovaly spolu s členy některých spolků k 70. narozeninám T. G. Masaryka div. hru "Za tatíčka presidenta".
1937 - žákyně sehrály pohádkové představení "Kouzelné citrony" k 28. říjnu.
1906 1.ochotnické představení Charleyova teta, iniciátorka Zdeňka Heydušková za pomoci Betty Smetanové, své matky, sehráno na improvizovaném jevišti v Casinu, v 1.patře pivovaru
Po r.1918 hrál divadlo Sokol a Orel, průměrně 1 představení ročně, příležitostně Sbor dobrovolných hasičů a školní děti (hry dětského divadla 1930 Štědrý večer po pěti letech, Pro tatíčka presidenta, 1932 Pro princeznu svobodu, 1933 Budulínek v říši mléka, 1934 Slavný mistr Kopřiva, Královna sněhu, 1935 Vítězství malého Jana, 1936 Indiáni, Kníže Jaromír, 1937 V říši Filigránů, Čarovný proutek, Princezna Zlatovláska)
1921 1.hra divadelního odboru Sokola Mučedník brixenský, do konce r.1924 celkem 6 her (Lešetínský kovář, Noc na Karlštejně, Tažní ptáci, V červáncích svobody, Závěť lukavického pána, Zvony), pak několikaletá přestávka, hrálo se v pivovaru na improvizovaném jevišti
1929 hra Na rodné hroudě na novém jevišti v sále hostince U Uhříků
Hrálo se i divadlo v přírodě (pod hrází rybníka Bezedník), hry Jan Výrava, Pasekáři
Za 2.světové války se divadlo hrálo pod hlavičkou Rodičovského sdružení, iniciátorem byl dlouholetý organizátor ochotnického divadla v Lukově Rudolf Matouš, hrával zde i František Pavlíček, hry Oblaka, Princezna Pampeliška, Poslední muž, Červený mlýn, Vojnarka, Na letním bytě, Příklady táhnou, Sojčí péra, Její Veličenstvo Láska, Vzbouření v ústavu šlechtičen
1958 založen divadelní soubor při Osvětové besedě, iniciátor místní farář Antonín urban, první hra Divá Bára, pak vedoucím Milouš Uhřík a Alois Lukovský, 1959 Samota (1.místo na divadelní přehlídce ve Hvozdné) a Společný byt
1960 hra Labyrint srdce - 1.místo na divadelní přehlídce gottwaldovského okresu skupiny A (5.-7.5.1960) v Lukově, účast na celostátní přehlídce vesnických souborů v Levicích na Slovensku (cena Povereníctva školství a kultury) a Adam a Eva
1960 rozšíření souboru (skupiny A a B), skupina A hry Paní mincmistrová a Zvíkovský rarášek
1961 skupina A Mikuláš Dačický z Heslova, skupina B Stromy umírají vstoje (2.místo na divadelní přehlídce ve Vizovicích)
1962 hra Platon Krečet (2.místo na divadelní přehlídce v Luhačovicích
1963 Noc na Karlštejně
1964 Jitřní paní (2. místo na divadelní přehlídce v Luhačovicích)
1965 soubor ukončil činnost
1955 obnoveno dětské divadlo, hry 1955 V říši krále Kdybybyla, 1956 Sůl nad zlato, 1957 Kouzelný koberec, 1958 Kouzelná píšťalka, 1959 Pyšná princezna, 1960 Zlaté kapradí
Z informací kronikáře Miroslava Pagáče
(Kuslová)

MACHOVÁ

Ochotnická činnost zahájena po ustavení Sboru dobrovolných hasičů v r.1927, zpravidla 1 hra ročně
Divadlo nacvičovali i žáci místní školy, ve škole se hrálo i po válce až do jejího zrušení v r.1976
Hrálo se střídavě v obou místních hostincích, v r.1936 byly pořízeny kulisy v 6 obměnách, hry Dceruška tatíka Berušky, Poštmistr Rampula, Lucerna, Naši furianti
V r.1953 byla ustavena Osvětová beseda, pro její činnost uvolněn sál v č.p.47, trvale připraveno jeviště, divadelní kroužek při Osvětové besedě existoval v letech 1953-64, vystupoval i v okolních obcích a okresních soutěžích, organizátoři pánové Másler a Matula, hry Vinice, Na letním bytě, Matka, Pohádka o Honzovi, Jedenácté přikázání, Sylva, Dódy
Z informací josefa Chytila, pracovníka Obecního úřadu Machová

MALENOVICE
(Kuslová)
Fond OKS č.18:
1966 - DS zdejší ZDŠ čtyřikrát reprízoval hru J. Suka Princezna Myška.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS místní LŠU navštěvuje pod vedením I. Kaliny 14 žáků.
Sbírky:
1944 - divadelní jednota "Tyl" uvedla v režii J. Mališky hru Divotvorný klobouk, v režii Aloise Matyáka inscenaci Noční hlídka a dalších pět představení (v témže roce -např. Na valdštejnské šachtě atd.).
1943 - DS "Tyl" zahrál v tomto roce neuvěřitelných 12 představení (např. Veselá vdova, Strakonický dudák, Na sv. Hostýnku, Hvězdy nad hradem, Pustina - režie např. P. Pacola, A. Matyák aj.).
1942 - nastudováno šest titulů, převázně klasických (Paličova dcera, Maryša).
Pamětní kniha městečka Malenovic:
1928 - v obci existuje od roku 1874 hasičský dobrovolný sbor,od roku 1891 Tělocvičná jednota Sokol a od roku 1920 Federovaná dělnická TJ. Všechny tyto spolky vyvíjejí činnost též na poli ochotnickém.
1937 - zmínka o působení Divadelní jednoty Tyl, která v tomto roce uvedla 8 her ve 14 představeních (např. Bílá nemoc, Podej štěstí ruku, dítě).
1939 - DS Tyl připravil 7 her v 9 představeních.
1940-42 - DS Tyl uvádí stabilně velké množství div. her (průměrně 10 her ve ěé představeních ročně). Repertoár tvoří kromě činohry především operety.
1943 - DS Tyl hrál 3 hry ve 4 představeních.
1944 - zemřela hlavní osobnost souboru Tyl Josef Špička. Soubor však až do zákazu divadel 1. září uvedl 18 představení. Poté byly jeho prostory zabrány jako skladiště pneumatik pro firmu Baťa.
(Kuslová)

MLADCOVÁ

Fond OKS č.44:
1962 - OB Mladcová sehrála na bylnické přehlídce Frýdovu hru Pension Belvedere.
Sbírky:
1944 - místní ochotníci představili divákům hru z valašského prostředí "Pasekáři".
Paměti obecné a školní I.:
1902 - místní občané si postavili vlastní jeviště a zorganizovali divadelní "Besedu".
1903 - ochotníci nastudovali hru se zpěvy od Ferd. Urbánka Rozmarýn. Hrána byla dokonce i ve Zlíně. Režisérem byl Alois Bouda, kronikář.
1933 - žáci sehráli u příležitosti st. svátku div. veselohru Honza pán.
1935 - hrána žákovská hra Popelka.
(Kuslová)

MYSLOČOVICE

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
DS SSM "My" nastudoval hru C. Goldoni: Sluha dvou pánů.
Fond OKS č.3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
Uvedení pohádky St. Oubrama a V. Nováka Vodník Mařenka (režie O. Cholasta).
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence místního DS od roku 1983 pod vedením Ludmily Schwarzové.
Fond OKS č.18:
1968 - místní Svaz požárníků sehrál Jiráskovu hru "Kolébka".
1967 - místní TJ Sokol představil hru J. Mahena "O veselém hrobaři"
Fond OKS č.4, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1985:
Inscenována pohádka Čertův švagr.
Kronika Mysločovic:
1955 - místní Sokol sehrál operetu Perly panny Serafinky (režie Fr. Šesták).
1956 - místní požárníci nastudovali operetu Divá Bára (3 reprízy).
- Sokol představil na vánočním vystoupení hru Mamzelle Nitouche.
Kronika obce Mysločovice I.díl:
1977 - zmínka o existenci divadelního kroužku pod místní TJ Sokol (ved. L. Schwarzová).
1948-64 - sbor místních požárníků sehrál celkem deset představení (např. Lucerna, Vojnarka, Lakomec, Císař pán o ničem neví).
Kronika obce Mysločovice II. díl:
1984 - odehráno představení "Jak bylo čertům v pekle zima" místními svazáky.
Kronika obce Mysločovice III. díl:
1986 - místní svazáci hráli pohádku Elce, Pelce do pekelce, kterou dokonce uvedli i ve Zlíně a Luhačovicích.
1987 - divadelní kroužek místní organizace PO SSM hrál pohádku "O Ance a Petrovských".
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
Soubor "My" - 9 členů, vede O. Cholasta.
Fond OKS č.44:
1973 - TJ Sokol pod vedením L. Švarcové zinscenoval hru A. Jiráska Staré pověsti české.
Před založením Sokola hráli ochotníci v hostinci U Doležalů nebo v divadle v přírodě - v Háji, režiséři F.Kučera a Štěpán Dřímal, hry Kráska ze Šumavy, Falešná kočička, Jánošík
V r.1932 založen Sokol do r.1939 sehráno 17 her (1933 Když služebnictvo stávkuje, Bílý lev, Tatínek šel na zálety, 1935 Pro víru, Na Vikárce, 1936 Jízdní hlídka, 1937 Bílá nemoc, kouzlo mládí, 1938 Loretánské zvonky, Děvčátko neříkej ne, 1939 Lávka nad propastí, 1940 Ty ani nevíš, jak tě mám ráda, Její pastorkyňa, Ta naše písnička česká
Po r.1945 oživení činnosti, hráno každoročně, někdy 2-3 hry, režiséři Štěpán Dřímal, František Šesták, Antonín Šesták st., K.Pavlík, hry 1945 Dobrý voják kašpárek, Pražský flamendr, 1946 Z českých mlýnů, 1947 Hospůdka u přívozu, 1948 Gorali, 1949 Lojzička, Tajemný dub (dětské), 1951 Divotvorný klobouk, 1952 Paličova dcera, Lucerna, 1953 Lhář, Sluha dvou pánů, 1955 Oblaka, Soucit 1957 Kristýna (2.místo v okrese), 1959 Naši furianti, 1960 Nikdy, 1962 estráda, akademie, 1963 Svatba sňatkového podvodníka, 1964 Loupežník (1.místo v okrese), 1965 Sněhová královna (1.místo v okrese), 1966 Sebevraždy na jaře zakázány, operety režíroval řídící učitel Vl.Dlabaja s kapelou B.Dovrtěla - Perly panny Serafínky (1954), Mamzelle Nitouche (1956)
V 60.letech spolupráce s hercem Zdeňkem Vaškem - Loupežník (1964), 1.místo v soutěži s hrou Sněhová královna (1965)
V r.1967 vedoucí L.Schwarzová hra O veselém hrobaři, 1975 účast na krajském divadelním festivalu ve Spytihněvi - hra Starší syn, 1977 hra Báječní milenci potřebují čas pod vedením herce Františka Houdka, účast na krajském festivalu ve Hvozdné
V r.1977 ukončení činnosti pro nevyhovující prostory
(Kuslová)

NAPAJEDLA

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
32. ročník div. festivalu - tzv. Moravský Hronov.
Místní soubor se účastní přehlídky v Luhačovicích.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Nastudování inscenace Gordický uzel (Fr. Zacharník) a její prezentace na místním Festivalu divadelních souborů.
Okresní přehlídka dospělých loutkářských souborů. Místní soubor Klubíčko SK ROH Slavia-Fatra Napajedla oslavil 80. výročí svého založení.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
30. ročník tradičního div. festivalu.
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Od roku 1959 existence marionetového souboru Klubíčko ZK ROH pod vedením A. Harníka.
Existence DS Zd. Štěpánka (vedoucí Fr. Kouřil) od roku 1891, který organizuje festivaly.
Fond OKS č.18:
1968 - DS ZK Slavia Fatra sehrál hru G. Zapolské Morálka paní Dulské.
1967 - DS Slavia Fatra obsadil s hrou Jacka Popplewella "Paní Piperová" třetí místo na krajské divadelní přehlídce v Kroměříži.
Fond OKS č.4, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1985:
Soubor Zd. Štěpánka se s Gogolovou "Ženitbou" zúčastnil přehlídky v Blansku.
Fond OKS č.30:
1982 - představení Bukovčanovy hry Než kohout zazpívá v režii St. Třísky.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS Fatra vede J. Kouřil (24 členů).
Fond OKS č.70, Zpravodaj ZUČ II/1979:
V březnu 1980 se konala krajská přehlídka dětských souborů Divadelní mládí.
Fond OKS č.70:
1979 - tradiční festival v Napajedlích za účasti 7 div. souborů a cca 2100 diváků.
1978 - DS ZK ROH Slavia-Fatra Napajedla si odnesl hlavní cenu Festivalu ZUČ věnovanou KKS Brno za Nestroyovu frašku "Zlý duch Lumpácivagabundus".
Fond OKS č.44:
1969 - DS Slavia-Fatra reprizoval hru Morálka paní Dulské v této sezóně šestkrát.
1986 - nastudována ha Moliére: Měšťák šlechticem.
Sbírky:
1898 - Spolek divadelních ochotníků sehrál dvě představení v jediný den (V. Štěch: Maloměstské tradice a Bukovič: Moderní léčení).
1901 - tentýž spolek uvedl na vánoční svátky komedii Fr. Rutha Olymp.
1904 - hrána hra "Ohnivá země".
1926 - konaly se dvě slavnostní akce div. rázu: oslavy výročí úmrtí J. K. Tyla (hra Paličova dcera) a narozenin A. Jiráska (drama Otec).
1942 - hrána komedie Franka Tetauera "Člověk nemá jen sebe" (režie R. Doležalík).
1943 - hrána hra "Tři medvědi" od M. Vituse v režii A. Kubálka.
Školní kronika Újezdní měšťanské školy v Napajedlích:
1939 - žáci společně s učitelským sborem nacvičili ke dnu Svátku matek Sousedíkovu hru "Zlatý květ".
1942 - škola má vlastní soubor věnující se loutkovému divadlu.
Pamětní kniha města Napajedel I.:
1910 - obec napomohla místním ochotníkům k vybudování jeviště částkou 10.000 K.
1885 - za přispění Čtenářského spolku se vyvíjí spolkové ochotnické divadlo.
(Kuslová)

NÁVOJNÁ

Fond OKS č.18:
1967 - místním DS sehrána komedie K. Vika a J. Houžvice Naše chaloupka.
1969 - hrána hra V. Verner: Právo na hřích
Fond OKS č.44:
1970 - členové ČsČK a OB spojili síly k inscenaci hry O. Minaříka Zorka.
(Kuslová)

NEUBUZ

1922 vznikl Dobrovolný herecký spolek, v listopadu 1922 přejmenován na Volné sdružení omladiny, zanikl v r.1923
4.11.1923 vznikl Místní odbor Národní jednoty, do konce r.1934 uspořádal 25 divadelních představení a 1 divadlo v přírodě, v r.1934 měl 44 členů a 16 členek, za války hrál pod názvem Ochotnické divadlo, hry Bačova dcera, Lakomec, Psohlavci, Lucerna, Radúz a Mahulena, Za naším dvorečkem, Maryša, Paličova dcera, pravděpodobně na konci 50.let soubor zanikl
V 2.polovině 70.let založen ochotnický soubor SSM (1975 Ženský boj, 1976 Sousedi - 3.místo na okresní přehlídce), pak však činnost ukončil
V r.1988 založen soubor Kontrasťáček při ZŠ pod vedením ředitelky Lydie Starovské, hry Popelka, O dvanácti měsíčkách, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, Jak staříček měnil, až vyměnil, O vánočním stromečku
Z kroniky obce Neubuz 1824-1946, z informací Milady Hynčicové, zástupkyně starosty
(Kuslová)

OLDŘICHOVICE

Ochotnický divadelní kroužek vznikl v r.1919, divadelní jeviště zřídil z peněz získaných ze sbírek, zakladatelé František Strojil č.p.28, Alois Škrabal č.p.31, Josef Zelík č.p.7, Alois Gajzler č.p.73, Alois Mašláň č.p.39, od r. 1921 podpořil divadlo hasičský sbor a odbočka Sokola. Hrálo se několik představení ročně (až 7), zejména z vesnického života - Zlatá nit, Pastorkyňa, Pan farář a jeho kostelník, Následky dostaveníčka, Radostná událost, Na rodné hroudě, Vánoce v horách, Blatničtí rytíři, Český voják, Hold panu prezidentu TGM, Zahrada míru a lásky
Hrály i školní děti, podílel se zejména učitel Josef Lízal, hry Zakletý dub, Krakonošova medicína, Pro princezninu svobodu, Pro tatíčka Masaryka
Za vcálky soubor nehrál, po válce několik divadelních vystoupení uspořádal Junák a Svaz mládeže
Poslední úspěšné období ochotnického divadla Boženy Němcové léta 1957 až 1962 pod vedením dr.M.Jaroše a M.Míkové, hry Babička, Pastorkyňa, Paličova dcera
V současné době pouze příležitostně - odbočka ČČK pod vedením Anny Zelíkové - scénky při mikulášských nadílkách, pochovávání basy, o velikonocích dětských dnech apod.
Z informací Jaroslava Hyánka z Haluzic
(Kuslová)

OTROKOVICE

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Nastudování hry Nejkrásnější válka Renčína a Havlíka.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
Okresní loutkářská přehlídka při příležitosti 40. výročí založení místního souboru "Z boudy".
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence Loutkářského studia mladých od r. 1979 pod vedením J. Zajitzové vedle loutkářského souboru pod vedením J. Jurčíka, fungujícího od roku 1946.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
Místní soubor ochotníků SK ROH Racek pod vedením Milana Neorala má 32 členů.
Fond OKS č.44:
1967 - v květnu se uskutečnil loutkářský festival.
1986 - soubor hrál Jiráskovu a Dietlovu Filosofskou historii
několikrát i mimo Otrokovice (např. Tlumačov, Kvasice, Slavičín atd.).
Sbírky:
1942 - spolek "Moravan" Baťov uvedl hry F. X. Svobody Směry života a Poslední muž, z nichž obě se dočkaly v témže roce několika repríz.
1943-44 - "Moravan" uvedl dalších šest her, mj. Na valdštejnské šachtě. S představením Hvězdy nad hradem vystoupil i ve Štípě.
Kronika školní:
1921 - v předvánočním období sehráli žáci místní školy třikrát dětské představení "Štědrý večer po 5 letech". Vedl je při tom řídící učitel Fr. Kňourek.
Školní kronika obecné školy, II. díl:
1897 - založen v obci čtenářský spolek "Občanská beseda",
který se zabýval také divadlem. V roce 1908 vznikl místní Sokol, který tyto aktivity převzal.
1931 - žáci připravili předvánoční hru Fr. Kňourka Jiříkovy housle.
1953 soubor Moravan Baťov - účast na Jiráskově Hronově
1980 vznik souboru Racek pod vedením Milana Neorala, první hra hry a sny (1981), Zvířátka a loupežníci (25 představení), Dva muži v šachu, Filosofská historie (1986), Nejkrásnější válka (1988), Broučci (1994)
1957 vznik poetického divadla Variace na otrokovickém gymnáziu, vedoucí Věra Kramářová, 60.léta specializace na současnou českou poezii, 70.léta obohacení o folklorní poezii, od r.1972 vedoucí Taťána Mynářová, v 80.létech se na programech podílejí obě dosavadní vedoucí
1993 soubor ukončil činnost
Z almanachu divadla Variace z r.1990
(Kuslová)

PODKOPNÁ LHOTA

Fond OKS č.18:
1967 - požárnický DS Podk. Lhota nacvičil hru O. Scheinpflugové "okénko".
1970 - tentýž DS sehrál hru Viléma Wernera Červený mlýn (režie J. Minařík).
Fond OKS č.44:
1971 - hráno představení Maryša, podle zprávy OKS slabší úrovně.
Sbírky:
1944 - místní ochotníci sehráli v rámci soutěže Bartošova okrsku ÚMDOČ drama Jiřího Hory "Dva bratři". Režii měl Joža Minařík.
Školní kronika:
1932 - žáci místní školy sehráli hru "Zlatá husa".
- místní osvětová komise sehrála dvě představení ve prospěch školy.
1933 - žáci secvičili kus "Krakonošova medicína".
- m. o. k. opět hraje několikrát divadlo ve prospěch školy.
1935 - hráno dětské divadlo "Zlatovláska".
1936 - žákovské divadlo "Kouzelný prsten".Výtěžek byl věnován na žákovský výlet.
(Kuslová)

POHOŘELICE

Ochotnický soubor vznikl v r.1922 při Dělnické tělocvičné jednotě, organizátoři starosta spolku Hořínek a František Hejna, ročně 1 hra pro dospělé a 1 pohádka, na Silvestra scénky a zpěvy, od r.1927, kdy vznikla v obci kapela, se nacvičovaly i zpěvohry, kulisy vyráběl a maloval místní malíř pokojů, hry se reprízovaly v okolních obcích, pohádky Bílé růže, Čáp, Světluška, dramata Goralé, Poklad, Pro rodné lány, Hřích starého Labance (2.místo v soutěži), Lucerna, veselohry Všechny myšky za sebou, Švejk má dvojčata, Pepina Rejholcová, Na manželské frontě klid, Na manželské frontě stávka, Trojský zámeček,, Za humny je veselo, Mé štěstí má zlaté vlasy, Šla Nanynka do zelí, V poli stojí kříž, zpěvohry Cikánka, Děvčátko z lesů
Soubor zanikl v r.1956
(Kuslová)

POZLOVICE

1911 založen spolek Venkovská Omladina, první představení Čert a Káča (30.4.1911), v r.1911 celkem 5 představení, do r.1914 3-4 předstvení ročně, za 1.světové války činnost přerušena, obnovena až 1921 hry Zápas o nevěstu a Městská rada na námluvách
Od konce r.1921 vystřídal Omladinu Orel, průměrně 2-3 hry ročně až do zrušení Orla v r.1941, po válce činnost neobnovena, vystřídalo ji příležitostné dětské divadlo pod vedením učitelů Františka Holíka a Josefa Guryči, které fungovalo do r.1980
Ochotnické divadlo dospělých obnoveno pod hlavičkou Osvětové besedy s příchodem učitele Zdeňka Slezáka v r.1956, po jeho odchodu v r.1962 opět zaniklo, hry 1956 Třetí zvonění, 1957 Selská láska, 1958 Slamník, 1959 Vojnarka (2.místo v okresní soutěži vesnických souborů), 1960 Černá vlajka (1.místo v okrese Uherský Brod, účast na okresní přehlídce v Květné), 1960 Paní ministrová, 1961 Zkoušky čerta belínka, Kolébka, 1962 Svatba sňatkového podvodníka
Z informací bývalého ředitele školy Josefa Guryči
(Kuslová)

PRŠTNÉ

Sbírky:
1944 - spolek místních ochotníků nastudoval dvě hry, z nich jednu autorskou (L. Mareček: Alenka).
1944 - uvedena další hra, trampská veselohra Sluneční paseka.
1942 - místní ochotníci hráli celken 7 titulů (Moliére: Bohatý chudák, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk). Režie např. Ludvík Mareček a J. Hlubík).
Školní kronika:
1925 - v prosinci hráno žákovské představení "Frantíkovy trampoty" pod vedením tř. učitele.
1926 - dětské divadlo "Nanynka y Týnce".
1927 - žáci hráli před Vánocemi pohádku o třech dějstvích "Zlatá husa".
1929 - žáci uchystali k Svátku matek představení "Za čarovným květem".
(Kuslová)

PŘÍLUKY

Sbírky:
1942 - místní soubor ochotníků při SK Příluky hraje hru Jubileum babičky Čápové.
1943 - hra Z českých mlýnů.
1944 - hrány hry Maryša a Úklady a láska pod režijním vedením Rudolfa Nádhery a inscenace Mé štěstí má zlaté vlasy v režii J. Kocmana.
Kronika nár. školy v Příluku:
1940 - v místním Lidovém domě se konalo div. představení "souboru stréčka Křópala".
Pamětní kniha obce Příluky:
1919 - vznikl ochotnický spolek, který si vlastním nákladem postavil v místním hostinci jeviště.
1922 - postavena sokolovna v obci, přičemž Sokoli sehráli hru od Fr. Sokola Tůmy "Gorali". Režie vzal na starost br. Apolenář.
1923-28 - Sokol hraje pravidelně každý rok 3 až 4 představení, a to i dětská. Tituly jsou nejrozmanitější, např. Klicpera: Potopa světa, V. Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Štolba: Jedenácté přikázání, F. X. Svoboda: Poslední muž a řada dalších. Sokoli také disponují archivem div. her, který čítá roku 1923 92 div. her. (Kuslová)

ROKYTNICE

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Inscenace Jak hlouposti narostly parohy místního DS SSM.
Fond OKS č. 3, Hodnocení čiinosti OKS za 1. pololetí 1989
Místní DS přioravil hru pro mládež Chudý rytíř od Petra Hakse.
Fond OKS č.30:
1987 - nový div. soubor pod SSM se uvedl představením Krakonošova medicína.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS ZŠ Rokztnice - 22 členů, ved. Nádvorníková.
Školní kronika:
1921 - na Vánoce sehráli žáci společně s členy odboru Nár. jednoty hru "Štědrý večer po pěti letech". Napsal ji říd. učitel Kňourek.
1924 - hrána žákovská hra "Tajemný dub".
1926 - před Vánoci školní děti předvedly hru V. Plumlovské "Vánoční sen".
1932 - státní svátek oslaven mj. div. hrou dospělých ochotníků "Filosof od verpánku" od Smolíkové-Rajské. Řídil učitel E. Mudrák.
1933 - opět divadelní pocta 28. říjnu pod vedením učitele Mudráka.
1940 - předvedena hra od Petruse Janíčkova smrt. Z výtěžku pořízeno elektrické osvětlení jeviště.
Pamětní kniha obce Rokytnice:
1928 - sehrána 4 ochotnická divadla.
1929 - zřízeno v místním novém hostinci stálé a prostorné jeviště.
1932-33 - místní odbor Nár. jednoty sehrál v obou letech po dvou hrách. (Kuslová)


SEHRADICE

1906 ochotnický kroužek při Sboru dobrovolných hasičů, činnost zastavena za 1.světové války
1922 založen divadelní kroužek z iniciativy učitelů manželů Hruboňových, 1.hra její pastorkyňa, další Pasekáři, Pomněnky, kromě toho hrál divadlo i kroužek při TJ Orel
1934 zakoupeny nové kulisy
Kamila Hruboňová mimoto nacvičovala divadelní hry i se školními dětmi
Předválečné hry - Písnička srdce, Z českých mlýnů, Zapadlý zvoneček, U panského dvora, Slaměný klobouk, U pokladny stál, Městská rada na námluvách
Za 2.světové války činnost zastavena, obnovena 1954, hry Mé štěstí má zlaté vlasy, Děvče z předměstí, Perly panny Serafínky, Fidlovačka, Moravičko milá, zajížděli i do okolních obcí, koncem 50.let soubor ukončil činnost. (Kuslová)
Ze vzpomínek Ludvíka Heinze

SLAVIČÍN

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
Místní soubor se účastní přehlídky v Luhačovicích.
Fond OKS č.3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
DS místní ZŠ uvedl v režii M. Tomaníkové hru pro děti J. Mlejnek: Hadrový panáček.
Fond OKS č.18:
1967 - soubor ZK Družba se představil s detektivní hrou autorů A. Watkyna a E. Dudleye Dům u dvou vražd (režie E. Fojtík).
1967 - hra místní ZDŠ F. Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků měla 4 reprízy.
Fond OKS č.4, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1985:
Okresní přehlídka loutkářských souborů.
Paměti městečka Slavičína-Mladotic:
1944 - v seznamu spolků zmínka o Spolku divadelních ochotníků (Fabián Raštica).
1951 - spolek pod vedením F. Raštici vstoupil pod ROH a jako první uvedl představení A. Jiráska Lucerna s řadou repríz, které shlédlo cca 5.000 diváků.
1952 - nácvik her Matka od M. Gorkého a Strakonický dudák od J. K. Tyla.
1954 - při ZK Vl. strojíren založen druhý ochotnický spolek ve Slavičíně, jenž se ihned uvedl Goldoniho titulem Komedie o vějíři.
1955 - DS při ZK Svit obsadil druhé místo na krajské přehlídce v Luhačovicích s hrou K. Čapka Matka. V téže sezóně hra Sto dukátů za Juana. Oba soubory pak spojily síly v představení Naši furianti.
1956 - účast DS ZK Svit v celostátním kole s "Tvrdohlavou ženou" (režie Š. Rokytová).
1958 - oba místní soubory sloučeny pod novým názvem ZK Družba Slavičín.
1961 - mimo jiné hrána detektivní hra Past na myši od Agathy Christie v režii Emila Fojtíka.
1960-66 - hrána řada her především klasických autorů (Jirásek, Shakaspeare atd.) místním DS.
Kronika města Slavičína:
1974 - hráno představení Stříbrná studánka pod vedením Z. Novotného.
1978 - proběhl okresní divadelní festival mládeže, ovšem bez účasti domácích ochotníků.
Fond OKS č.30:
1987 - hrána Pohádka o tmavomodrém inkoustu souborem místní ZŠ za použití videotechniky.
Sbírky:
1937 - Jednota čs. Orla Slavičín hrála v Bojkovicích operetu "Podej štěstí ruku".
Divadelní spolek Palacký, první zmínky z r.1887, povolen v r.1897 - sehrál v sále budovy Záložna 2 aktovky, během 1.světové války přestávka, v r.1919 hra kostnické plameny, 1921 Lucerna (režie Havlíček)
1927 postavena sokolovna s dobře vybaveným jevištěm a elektrickým osvětlením, soubor se stal jedním z nejlepších amateérských souborů na Valašsku, režiséři J.Zelený, J.Pacák, l.Výduch
1933 postavena orlovna, ročně nejméně 2 činohry a 1 opereta (1937 Orel sehrál 3 činohry a 3 operety)
1940 zastavena činnost, poslední představení nezbedný bakalář
od r.1945 2 soubory divadelní odbor Orla a Spolek divadelních ochotníků Slavičín, do r.1952 11 her, spolupráce se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, první hra Ruští lidé (8 repríz), další hry Deset malých černoušků, Ženichové, Bílá nemoc, Vojnarka, maryša, účast v 5 soutěžích - 2.nejlepší soubor na Moravě, Orel skončil činnost
1951 ustaven kroužek při Závodním klubu ROH Svit Slavičín, hry Lucerna, Fidlovačka, Strakonický dudák, Bouře, Matka
1953 rozdělení - vznik souboru ZK Valašské strojírny Slavičín - 1953 Pasekáři, další hry Lakomec, Komedie o vějíři, Steelfordův objev, Sto dukátů za Juana, Naši furianti, Tvrdohlavá žena
1958 opětovné sloučení, vznikl Divadelní odbor ZK ROH Družba Slavičín, hry Tvrdohlavá žena (II.národní přehlídka v Přerově 1956), Svátek pana ředitele, Třetí přání, Zkoušky čerta Belínka (1959, účast na Ústředním divadelním festivalu ve Svitavách), Pacient 113 (účast na IV.národní divadelní přehlídce v Přerověé
Od 70.let do r.1985 Divadelní soubor mladých ZK Družba Slavičín, vedoucí učitelka Libuše Horáková, první hra Jak krtek ke kalhotkám přišel, další Sněhurka a sedm mužíčků, Cínový vojáček, Dvě Maričky, soubor získal ocenění na oblastní přehlídce v Uherském Hradišti
Od 60.let do r.1993 divadlo při ZŠ Slavičín-Rokytnice, vedoucí učitelka Marie Nádvorníková (od r.1993 působí na ZŠ Slavičín-Hrádek)
Loutkové divadlo ve 30.letech v přísálí sokolovny pod vedením učitele Huberta Bryma, v 50.letech na zámku vybudována loutková scéna s pevným sklopným jevištěm, později instalována s otáčivým jevištěm do velkého sálu, hry Krysař, Aladinova kouzelná lampa Hrátky s čertem, Začarovaný mlýn
(Kuslová)
Z informací Ladislava Hlavici, vedoucího správního odboru Městského úřadu Slavičín


SLUŠOVICE

Fond OKS č.18:
1967 - představení místních požárníků - Fr. Bárta: Podařené námluvy.
Kronika Těl. jednoty Sokol ve Slušovicích:
1909 - sehrány 4 div. hry - Závěť, Václav Hrobčický z Hrobčic, Lapený Samsónek a Zázračný elixír.
1910 - premiéra Šamberkovy veselohry Jednácté přikázání, sehrané místními sokolskými ochotníky. Údajně zkvalitnění div. práce.
1911 - hrány hry Srážka vlaků, Zmařený život a Sirota.
1912 - další dvě Divadelní hry.
1920 - místními Sokoly sehrány čtyři hry,které byly navíc několikrát reprízovány. Čistý výnos z těchto představení činil 3460,50 K.
1922 - hrány 4 hry.
1923 - hrány 4 hry.
1924 - hrány tituly: Vrah, Pražské švadlenky a Český ráj.
1925-1935 - každoročně bylo sehráno několik představení, v průměru pět za sezónu. Ze známějších titulů by bylo možno jmenovat: Paličova dcera, Loupežník, Radúz a Mahulena či "Otec Kondelík a Ženich Vejvara". (Kuslová)

SMOLINA

Fond OKS č.18:
1967 - místní DS sehrál představení "Nikdy" při příležitosti výročí smrti Valčíkovy rodiny. (Kuslová)

SPYTIHNĚV

Fond OKS č.18:
1968 - soubor místní Osvětové besedy sehrál v této sezoně hry: Martínek: Kamenný řád, Kubátová: Jak přišla basa do nebe a K. Hašler: Podskalák.
1967 - sehrána hra A. Jiráska Pan Johanes
Fond OKS č.70:
1979 - místním souborem OB hrána hra "Chudák manžel".
Fond OKS č.44:
1973 - realizoval se již III.ročník Oblastního festivalu vesnických souborů.
- soubor místní OB uvedl hru I. Bukovčana Až kohout zazpívá (režie dr. Ant. Šolar).
1971 - soutěžní festival vyhrál soubor SRPŠ Halenkovice s hrou V. Šubrta Hrdinům slzy nesluší.
Sbírky:
1942 - SK Slovácká Sparta uvedla operetu K. Melíška Ostrov milování.
Pamětní kniha obce Spytinova:
1945 - zmínka o spolku div. ochotníků, jenž za války vyvíjel nevalnou činnost. (Kuslová)

ŠANOV

Fond OKS č.18:
1966 - hra DS OB Šanov V. Martínek: Kamenný řád zaznamenala 4 reprízy.
Fond OKS č.44:
1971 - místním ochot. souborem hráno představení Gorali.
Kronika školní:
1924 - místní učitel (s podporou a schválením okresní školní rady) vede spor s obecním zastupitelstvem o možnost hrát ve škole o svátcích divadlo.
Pamětní kniha obce Šanov:
1925 - povolení nakonec uděleno nebylo, čímž došlo ke znemožnění divadelní činosti v obci, neboť nebyly k dispozici jiné prostory.
1926 - hráno představení "Lešetínský kovář" v zahradě jednoho z místních občanů. Režie a vedení se ujali učitelé Mudrák a Symerský.
1927 - za obdobných podmínek hrána hra "Otec".
1929-33 - místní DS spolu s osvětovou komisí pořádají pravidelně každoročně několik představení, především u příležitosti různých svátků a výročí. Hraje se buď pod širým nebem nebo v nevyhovujícím hostinci.
1933 - vhodné prostory v novém hostinci.
1934-39 - soubor pokračuje v činnosti za velkého zájmu obecenstva. Hlavními osobnostmi souboru jsou Josef Sukaný a Emil Mudrák.
Hrály se převážně klasické hry (Maryša, Paličova dcera, Kříž u potoka), ve škole převážně hry s pohádkovou tematikou
Z informací Rudolfa Suchánka
V 60.letech oživení - vedoucí Rudolf Suchánek starší, ročně minimálně 1 představení, hrálo se v Šanovské hospodě, podle úspěšnosti měla hra 2-3 reprízy, soubor zajížděl i do okolních obcí, hry 1961 Kubo, 1963 Ukradené štěstí, Divotvorný klobouk, 1964 Ženský zákon, 1965 Jitřní paní, 1966 Charleyova teta, Kamenný řád, 1968 kořeny ve větru, Paličáci, 1969 Kašpar, Melichar, Baltazar, 1970 Gorali, 1972 Uzel, Sládci, 1974 Madlenka z kovárny, 1976 V černé rokli, 1977 Nový život. (Kuslová)
Z kroniky obce Šanov 1961-1980


ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ

Fond OKS č.29, Přehled souborů a spolků:
Od r. 1979 existence místního mládežnického DS, orientujícího se na muzikálový typ divadla (vedoucí Michal Černíšek).
Školní kronika:
1910 - konalo se první div. představení v obci "Čert a Káča" v podání místní mládeže.
Školní kronika, II. díl:
1920 - školácké představení Zakletá princezna ve prospěch žákovské knihovny.
1921 - před Vánoci hrána "Sněhurka". Výtěžek opět na knihovnu.
1926 - dvě žákovská divadla ve prospěch školy.
1927 - žákovské představení s názvem "Štědrý večer po pěti letech".
1931 - předvánoční hra "Jezulátko na zemi".
1938 - hráno dětské představení "Krakonošova medicína". (Kuslová)


TICHOV

Počátek v r.1931 - hra Madlenka z kovárny, průměrně 1 představení ročně (Kříž u potoka, Na Zdražilově gruntě, Veselí tři mušketýři, Pasekáři, Maryša, Nikdy, Chudák manžel, Hrátky s čertem), poslední představení v r.1956, hlavními osobnostmi učitelé, zejména řídící (Emil Kratochvíl, manželé Halaštovi, Cholastovi, Mikulčíkovi), v r.1956 zrušena škola, divadlo se přestalo hrát, soubor vyjížděl i do okolních obcí, odkud přijížděli do Tichova tamní ochotníci
Neúplné záznamy v obecní kronice, z informací Emila Sáblíka, starosty Tichova. (Kuslová)


TRNAVA

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Místní DS oslavil 25 lat nepřetržité činnosti (inscenace V. Eftimiu: Viděl jsem svou smrt, režie V. Vičík).
Fond OKS č.18:
1967 - dv. kroužek ČSM sehrál hru J. Wernera Bohatý chudák (režie V. Vičík).
1969 - v režii V. Vičíka sehrána hra Marina Havranová od Ivana Stodoly.
Fond OKS č.30:
1982 - nastudování hry pro děti "Tři bílé šípy" od J. Makarina.
1986 - za dlouholetou práci pro soubor obdržela M. Řezníková ocenění OKS.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS Trnava - 28 členů, ved. J. Matůšů.
Fond OKS č.70:
1979 - Místní DS nazkoušel představení M. Švandrlíka Honorace z pastoušky.
Fond OKS č.44:
1986 - nastudování Moliérovy hry Chudák manžel.
Sbírky:
1944 - hrána hra J. Máchy Prokletý statek. (Kuslová)

ÚJEZD

Fond OKS č.44:
1972 - DS při místní OB nastudoval komedii Marca Camolettiho
Pomocnice v domácnosti aneb Anna poklad rodiny v režii Karla Plotze.
Kronika Nár. školy v Újezdě:
1922 - hráno žákovské představení "Ubrousku, prostři se od Fr. Kňourka. Režie učitel Fr. Gazdík.
1923-35 - téměř každoročně hráno jedno až dvě žákovská představení. Na organizaci a režírování se postupně podílela celá řada učitelů. Mnoho (především pohádkových a vlateneckých) titulů, např. Krakonošova medicína, Královna sněhu, 28. říjen, Kněžna Kazi apod. Výtěžky vždy směřovaly na nákupy školních pomůcek atd.
1938 - dětská hra "Čtverák Hastrman". (Kuslová)

VAL. KLOBOUKY

Fond OKS č.18:
1966 - místní DS hrál 4 reprízy Bařinkova představaní Ubu - lenoch.
1969 - členové Dechové hudby Valašska hráli hru Na tý louce zelený od Járy Beneše.
Fond OKS č.44:
1973 - ZK Radost Val. Klobouky hrál hru E. Szigligetiho "Liliomfi".
1972 - místní ZDŠ se prezentuje v Luhačovicích s vystoupením "Kalif čáp".
Školní kronika:
1913 - žáci místní školy sehráli pohádkovou hru "Zlatá nit" ve dvoře Obč, záložny.
1915-16 - hráno několik žákovských představení ve prospěch Červeného kříže.
1925 - jako součást oslav 28. října uvedli žáci měšťanské školy pod vedením odb. učitele Frant. Dufka hru "Blaničtí rytíři". Hrálo se opět v sále Občanské. záložny a s velikým úspěchem.
Školní kronika, II. díl:
1940 - členové dramatického odboru Besedy spolu s žáky měšťanské školy zinscenovali předvánoční výpravnou pohádku "Zlatá husa".
1941 - hrána hra J. Průchy "Čarovný proutek" se zpěvy a tanci. Hráli žáci obecné a měšťanské školy v režii odb. učitele A. Vlka. (Kuslová)

VELIKOVÁ

Fond OKS č. 44:
1961 - divadelní soubor OB Veliková se prezentoval na lukovské přehlídce hrou "Krystína".
Sbírky:
1944 - hrána představení Oblaka a Na Přelomu (režie M. Gajdošík a J.Bednařík).
Školní kronika:
1929 - první školní divadlo ve Velikové: dětská hra od J. Průchy Frantíkovy trampoty. Dělo se pod vedením učitelky L. Bakalové.
1930 - učitelé hráli pro děti loutkovou div. hru "Proti draku".
1932 - oficiálně byl ustaven div. spolek v čele s učitelstvem, který však existoval již cca 10 let. Hraje v nově postaveném hostinském sále.
1934 - představení "Zlaté jahody" od L. Semrádové v podání členů Čes. ČK. (Kuslová)


VELKÝ OŘECHOV

Od r.1995 farní divadelní sbor, vedoucí páter Hubert Wójcik, hry 1995 Naše farnost, 1996 Poslední soud, 1997 Marnotratný syn, 1998 Cyril a Metoděj
V 60.letech žákovský divadelní soubor při ZŠ, vedoucí učitel Zdeněk Slezák, hry 1965 Fripiri (2.místo v okresní soutěži divadelních souborů), 1966 Zkoušky čerta Belínka (3.místo v okresní soutěži divadelních souborů), 1968/9 Čtyřlístek pohádek, činnost skončila odchodem učitele Slezáka. (Kuslová)


VIZOVICE

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
V březnu přehlídka dětských divadel.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor čiinosti a hospodaření za rok 1988:
Okresní přehlídka dětských divadelních souborů. Účast souborů z Otrokovic, Zlína, Malenovic, Slavičína a Rokytnice.
Fond OKS č. 3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
Nastudování hry Werich/Labich: Teta z Bruselu místním souborem.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
Oblastní div. přehlídka Zlaté slunce za účasti 11 souborů.
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Od roku 1897 existence DS pod vedením P. Ťoukálka (klasické divadlo).
Fond OKS č.4, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1985:
1. ročník přehlídky dětských divadelních souborů ve Vizovicích.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
Místní div, soubor MKS Vizovice má 26 stálých členů a vede jej M. Nálová.
Sbírky:
1945 - 7. října se konal v sále Lidového domu ve Vizovicích Divadelní a hudební večer ve prospěch čsl. Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulose. Účinkovala dramatická jednota "Portáš".
1944 - stejným souborem sehrána komedie V. Wernera Život je samý zázrak.
1942 - "Portáš" hraje veselohru Zorka a klasickou hru Lucerna.
- uskutečnilo se II. kolo krajské div. soutěže Národního souručenství.
- Svaz katolických žen a dívek vystupuje s hrou Písně dcery ducha mého.
Kronika školní - obecná a měšťanská chlapecká škola ve Vizovicích:
1920 - žáci několika místních škol hráli Stroupežnickáho drama Sirotčí peníze.
1929-35 - z iniciativy učitelů Maráka, Varhaníkové, Slavíkové a dalších bylo každoročně uváděno několik loutkových představení pro děti (např. tituly Kašpárek a zloději, Stolečku, prostři se! aj.).
1935 - zinscenována hra J. Zeyera Radúz a Mahulena v režii učitela Bakaly.
Školní kronika obecné školy chlapecké a dívčí:
1943 - konáno představení Strakonický dudák pro Kuratorium pro výchovu mládeže.
1944 - Kuratorium uspořádalo představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
Kronika města Vizovic:
1907 - rozešel se divadelní spolek ochotníků "Tyl". Mezeru takto vzniklou zaplnil místní Sokol, který též koupil nové jeviště.
1932 - při příležitosti oslav Tyršova výročí hrála jednota Sokola divadelní revue "Sokolský prapor" od M. Bakaly, svého místního starosty. Jednota Orel secvičila tento rok celkem 8 představení, dokonce i Dělnická tělocvičná jednota vyvíjela ochotnickou aktivitu.
1933 - celkem 9 divadelních představení uvedl Sokol, 6 představení Orel.
1934 - 7 div. her Sokola (např. Mamselle Nitouche, Radúz a Mahulena, Ženitba), 5 her Orla a též několik představení Dělnické TJ.
1935 - oslavy 40 let místního Sokola: 6 div. titulů (např. Roland: Hra o lásce a smrti, Svoboda: Poslední muž). Orel hrál celkem 5 her.
1936 - hrána opět řada představení. V sokolské župní divadelní soutěži se vizovičtí Sokoli umístili na cenném druhém místě.
1937 - stabilní divadelní aktivita Sokola i Orla. Sokol sklidil značný úspěch s Čapkovou Bílou nemocí, kterou několikrát reprízoval (i mimo obec).
1938 - sokolská i orlovská ochotnická činnost se nesla ve znamení vlastenectví a antimilitarismu (např. Čapkova hra "Matka").
1939 - Orel sedm her, Sokol tři.
1941 - školní děti sehrály v sále Lidového domu div. hru Broučci.
- rozpuštěna místní organizace Sokola.
1942 - ustavení Dramatické jednoty Portáš. Prvním představením byla Jiráskova "Lucerna". Spolek čítal okolo 60 ochotníků. Režii měl a scénickou hudbu složil učitel Vojtěch Brada.
1943 - DS Portáš nastudoval 4 hry, např. Neff: Pokušitel či Frank Tetauer: Život není sen. Tento spolek založil i 40-členný orchestr.
1944 - Portášem hrány další čtyři hry. (Kuslová)

VŠEMINA

Fond OKS č.18:
1967 - místní DS Čs. požární ochrany hrál hru E. Vítkovského Dům u doktorů.
Kronika obce Všemina I:
1956 - příslušníci místní hasičské jednoty sehráli hru S. Tůmy Gorali. (Kuslová)

ZLÍN

Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
V dubnu oslavil soubor Malá scéna 20 let přehlídkou vlastní tvorby. Hosté z NDR, PLR a Velké Británie.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
DS Malá scéna se zúčastnil krajské soutěže v Blansku s představením A. Navrátilové Janek Zbranků, avšak neuspěl.
Soubor DK ROH SVIT nastudoval hru M. de Cervantes: Divadlo zázraků, ražie K. Senerád.
Vznik Klubu přátel divadla jako psolečného projektu OKS a Divadla pracujících.
Reciproční zájezd DS Malá scéna na Dny srbského pionýrského divadla do Budyšína.
Krajská loutkářská přehlídka "Zlaté slunce".
Fond OKS č.3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
DS DK ROH Svit uvedl hru A. Radoka a M. Tesařové Podivné příhody pana Pimpipána (režie K. Semerád).
DS Malá scéna uvedl nísledující premiéry: T. Déry: Popfestival, O. Hofman: Lucie a zázraky, Bařinka: Ondráš z Janovic. Derniéru mělo úspěšné představení "Janek Zbranků".
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
DS Malá scéna hrál inscenaci O princezně, která si neuměla hrát, která měla více jak 20 repríz. Účast souboru na přehlídkách v Blansku a Svitavách s Makarenkovou hrou Začínáme žít a na přehlídkách v Krnově a Luhačovicích s kusem R. Nash: Děvčata z Brook Valley.
Vznik nového souboru SSM Jednoty.
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence souboru loutkového divadla GUL od r. 1956 pod vedením D. Pelíškové
Fond OKS č.18:
1968 - soubor ZK Svit nastudoval hru J. Patricka Opalu má každý rád a získal s ní druhé místo na napajedelském div. festivalu.
1967 - DS SPŠ kožařské sehrál pod vedením profesora Kohoutka koláž z 5 Čapkových her.
Fond OKS č.4, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1985:
DS Malá scéna účastníkem soutěže v Blansku s hrou "Komedyje o chytrosti".
Taktéž soubor DK ROH Svit s klasickou antickou hrou Antigona.
Konal se celostátní seminář učitelů literárně dramatických oborů LŠU.
Uskutečnila se krajská přehlídka divadel LŠu ve Zlíně a první místa obsadila malenovická a zlínská LŠU.
DS Malá scéna nastudoval bez uměleckéo vedení vlastní kus "Experiment Dracula".
Fond OKS č.30:
1989 - v červnu se konala ve Zlíně přehlídka Zlaté slunce, kterou vyhrál brněnský loutkářský soubor Mraveneček.
1982 - K. Semerád připravil se souborem ZK Svit klasický titul "Zkrocení zlá ženy" v ípravě bez mužů.
1983 - na tradičním krajském festivalu v Blansku reprezentovaly Zlín soubory MS (Krásná Františka) a ZK Svit (Trma Vrma).
1986 - v březnu zorganizoval soubor Malá scéna na své půdě školení dramatické výchovy, kterého se jako host zúčastnili ochotníci LŠU Bratislava.
1984 - účast MS na přehlídkách v Úpici a Luhačovicích s inscenací Výjimka a pravidlo.
- hra souboru ZK Svit V. Konstantinov, B. Racer: Prázdninový románek měla premiéru (režie K. Semerád - Divadlo
pracujících).
1986 - prof. Kohoutek byl oceněn OKS za dlouholeté vedení studentského divadla.
1987 - v dubnu se konala přehlídka inscenací Malé scény. Zúčastnili se také pozorovatelé z Británie, NDR a PLR a jako host soubor LŠU z Olomouce.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
Vedoucí souboru Svit Iva Valová, 15 členů.
DS Malá scéna 5O členů, vedoucí A. Navrátilová.
Fond OKS č.70, Zpravodaj ZUČ II/1979:
Soubor Malá scéna se zúčastnil Jiráskova Hronova s hrou Carla Gozziho Král Jelenem. S Pohádkami A. Mikulky též soutěže dětských souborů v Kaplicích.
Fond OKS č.70:
1979 - 3. ročník přehlídky inscenací Maké scény na vlastní půdě. Účast hostujícího souboru z PLR. Odehráno celkem pět představení, 1500 diváků.
1978 - ve Zlíně probíhal Festival ZUČ, v jehož rámci se uskutečnil okresní festival vesnických souborů ve Hvozdné, školení mladých herců pod vedením A.Navrátila a školení divadelní režie (S. Skopal).
- soubor MS absolvoval divadelní zájezdy do NDR a Anglie.
Fond OKS č.44:
1962 - členové ODPM hráli představení Čaroděj Och na festivalu v Bylnici.
1972 - konalo se několik školení v oboru uměleckého přednesu.
- DS při ZK ROH Svit nastudoval pod taktovkou K. Semeráda hru Griseldy Gambaro Tábor. Představení i mimo Zlín (Brumov, Slavičín).
1970 - DS Malá scéna připravil a hrál představení Aladinova kouzelná lampa.
1969 - DS Svit dosáhl značného úspěchu, když hru Zvířátka a hastrman hrál šestkrát.
- tentýž soubor v téže sezóně hrál hru Opalu má každý rád dokonce 7x.
1986 - DS Malá scéna postoupil s inscenací P. A. Breála Husaři do krajské soutěže.
Sbírky:
1923 - Jednota Orel uvedla představení s názvem "Muž z měsíce".
1941 - Divadlo mladých při Mládeži Národního souručenství prezentovala hru "Dva životy Adama Waldera" v režii Jaroslava Ondráčka. Tento soubor vznikl r. 1940 a jednalo se o jeho premiéru.
1942 - divadelní soubor Klubu absolventů Baťovy školy uvedl v režii J. Šimáčka hru Paličova dcera.
1943 - soubor Klubu ABŠ hrál Měsíc nad řekou od Fráni Šrámka.
1944 - tentýž DS přestavil divákům za tuto sezonu čtyři tituly (např. Fr. Tetauer: Zpovědník či F. F. Šamberk: J. K. Tyl). Režie např. Gustav Mědílek, M. Frnka). Hrálo se buď v sále Velkého kina ve Zlíně anebo v budově Komorního kina Zlín-Díly.
Kronika národní školy ve Zlíně:
1921 - žákyně dívčí školy navštívily představení pro žactvo "Briscenský mučedník" od J. F. Karase.
1923 - žactvo Sokola uspořádalo v nové Sokolovně představení "Vesnin hřích".
1925 - žákyně a žáci dívčích a chlapckých škol sehráli společně pohádku "Tajemný dub".
1929 - místní pěvecko-hudební spolek Dvořák uvedl pro žactvo "Prodanou nevěstu".
Kronika měšťanské školy chlapecké Jana Amosa Komenského ve Zlíně:
1930 - žáci shlédli v Sokolovně představení A. Jirásek: Lucerna.
1932 - v květnu provedli žáci obecné a měšťanské školy společné vystoupení "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" ke Svátku matek. Čistý výtěžek (1 861 Kč) byl uložen na cestovní fond školy.
1934 - žáci sehráli školní divadlo od Jar. Neumanna "Uzdravená princezna". Nacvičil a řídil učitel Jos. Klaban se svojí chotí Jarmilou.
1935 - učitelská praktikantka Milada Vybíralová nazkoušela s žáky hru "V zajetí skalních mužíků". Hrálo se na jevišti na školním nádvoří.
1938 - několikrát hrána Sousedíkova hra "Červená tužka" v podání školáků.
Pamětní kniha města Zlína:
1928 - u příletosti oslav 10. výročí vzniku republiky sehrália Jednota Orla čsl. v Orlovně hru "Za vlast" autora A. Bognera.
Divadlo Opona Zlín
Založeno v r.1949 pod názvem Divadelní soubor Domu kultury ROH Svit, od počátku spolupracoval s profesionálními režiséry zejména ze zlínského divadla, první hra Parta brusiče Karhana
1955 Úklady a láska (účast na krajském festivalu v Luhačovicích), Vassa Železnovová - 1.místo na 27.Jiráskově Hronově, Zvířátka a hastrman - účast an Šrámkově Písku, 1960 Damoklův meč, 1961 Liška a hrozny, obě hry zvítězily na Jiráskově Hronově
V letech 1963 nastudoval soubor např.hry Děvčata z Brook Walley, Podivné příhody pana Pimpipána, Opalu má každý rád
1973 hra Tábor - československá premiéra, účast na festivalech v Budapešti, belgickém Gentu, Úpici a festivalu evropských souborů v německém Wolfsburgu, další hry Zmoudření dona Quijota, Hrátky s čertem, Veselohra na mostě (pod názvem Trma-vrma na mostě), 1984 Antigona
1986 Hra na Popelku účast na přehlídkách v Krnově, Napajedlích a Karolince
Po r.1989 soubor přejmenován na Divadlo Opona, zaměřuje činnost na dětské publikum, pohádky O Mikešovi, Z pekla štěstí, Zvířátka a Petrovští
1993 Mrazík účast an celostátní přehlídce her pro děti "Popelka" v Rakovníku, zatím poslední nastudovaná hra O loupežníku Bujónovi a babě Magi - cena za scénografické provedení na přehlídce Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou
Soubor Malá scéna při literárně dramatickém oboru LŠU Gottwaldov (později ZUŠ Zlín)
1961 vznik literárně dramatického oboru
1969 vznik souboru Malá scéna
1971 adaptováno bývalé městské divadlo - soubor získal vlastní jeviště, ve stejném roce přichází Antonín Navrátil, který spolu s Anežkou Navrátilovou a Věrou Novákovou vytvořil novou koncepci výuky
1973 první hra Docela obyčejná strašidla
Spoluzřizovatelem souboru byl Park kultury a oddechu, později Okresní kulturní středisko, repertoár sahal od pohádek přes jevištní adaptace folklorního materiálu až po díla světových klasiků, několik inscenací natočila i televize (O kuruckéj vojně, Romeo a Julie)
Nejúspěšnější inscenace: 1976 Smrť na hrušce (ceny na 47.Jiráskově Hronově 1977, hlavní cena na V.festivalu mladého amatérského divadla v Poděbradech 1977, zájezd do Maďarska, NDR a Velké Británie, navázán kontakt se souborem Greenwich Young People Theatre - trvá dosud)
1978 Král jelenem (ceny na 49.Jiráskově Hronově 1979)
1978 Pohádky I. (účast na celostátní přehlídce dětských souborů Kaplické divadelní léto 1979)
1979 Romeo a Julie (účast na festivalu Zamosczké divadelní léto v Polsku)
1980 O kuruckéj vojně (ceny na mezikrajové přehlídce národní soutěže amatérských souborů v Úpici 1980, ceny na 50.Jiráskově Hronově 1980, zájezd do Velké Británie 1981)
1981 Irkutská historie (ceny na 51.Jiráskově Hronově 1981, ceny na IX.přehlídce ruských a sovětských her ve Svitavách 1981)
` 1982 Romeo a Julie - obnovená premiéra (cena na festivalu současné divadelní tvorby v Úpici)
1983 Krásná Františka (ceny na festivalech v Blansku, Krnově, Spišské Nové Vsi a 53.Jiráskově Hronově, zájezd do Velké Británie - vše v r.1983)
1984 Výjimka a pravidlo (ceny na festivalech v Úpici, Lysé nad Labem, Blansku a Poděbradech - vše 1984)
1985 Komédyja o chytrosti (ceny na festivalech v Napajedlích a Blansku - 1985)
1986 Husaři (ceny na festivalech v Napajedlích a Blansku)
Do r.1994 odehrál soubor 72 premiér, 845 představení a 10 přehlídek inscenací, v současné době působí v divadle Malá scéna soubor Malé scény, alternativní divadlo Tvůrčí skupina Medomet, skupina bývalých žáků Malé scény ZAZÁDY, soubor Povidlo a loutkoherecký soubor
(Kuslová)

ZLÍN-PASEKY

Sbírky:
1944 - dramatický divadelní spolek Zlínské paseky uvedl v rámci soutěže ÚMDOČ hru J. Rais-Týneckého "Bič". Další program této sezóny tvořila detektivka Vrah jsem já (režie A. Staša) a opereta Jeníčku, bloudíš.... (Kuslová)

ŽELECHOVICE

Fond OKS č.18:
1967 - místní TJ Sokol hrál inscenaci C. Goldoniho Sluha dvou pánů.
Sbírky:
1944 - farní "Charita" zavítala do Zlína s představením "Naši furianti".
- ochotníci místního S. K. sehráli hru Franka Tetauera "Zpovědník" v režii dr. Římana a veselohru "Radostná událost" (i repríza!).
1942-43 - oba soubory pod vedením dr. Římana hrály několik představení (např. Václav Hrobčický z Hrobčic, Úsměvy a kordy aj.).
Pamětní kniha obce Želechovic:
1925 - místní škola oslavila narozeniny T. G. Masaryka mj. divadelním představením. (Kuslová)

ŽLUTAVA

Fond OKS č.44:
1962 - místní OB prezentovala Jiráskovo drama Vojnarka na bylnickém festivalu.
Sbírky:
1942-44 - místní divadelní spolek "Havlíček" nastudoval a uvedl celkem pět her, z čehož tři režíroval A. Lidinec. Jednalo
se vesměs o méně známé tituly.
Pamětní kniha školy žlutavské:
1933 - místní osvětová komise uspořádala pro žactvo div. představení "Zahrada míru a lásky" při příležitosti narozenin T.
G. Masaryka. (Kuslová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':