Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: BALETKA, Ladislav: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v okrese Vsetín (1. Subjekty vyvíjející ochotnickou činnost). Rkp. pro MČAD 1999.

BALETKA, Ladislav: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v okrese Vsetín (1. Subjekty vyvíjející ochotnickou činnost). Rkp. pro MČAD 1999.


PhDr. Ladislav Baletka
Státní okresní archiv Vsetín
(1999-03-29)

Příspěvek k dějinám ochotnického divadla
v okrese Vsetín
(1. Subjekty vyvíjející ochotnickou činnost)


Předkládané údaje jsou odvozeny z evidence o povolených divadelních představeních, které vedly okresní úřady ve Valašském Meziříčí a Vsetíně. Pro obce, které náležely před rokem 1960 k bývalému okresu Valašské Meziříčí, tato evidence pokrývá období před rokem 1914, pro obce, které byly před rokem 1960 součástí okresu Vsetín, zahrnují období do roku 1939 včetně, s výjimkou let 1909 -1917. Evidence subjektů, které vyvíjely ochotnickou činnost, je uložena ve Státním okresním archivu Vsetín a nezahrnuje obce, které dříve náležely k okresu Valašské Klobouky a Hranice, případně Zlín.

Branky, o. Vsetín
ochotnické sdružení 1886, 1914
Jednota katolických mužův a jinochů (vznik 1900) 1900 - 1906, 1908 - 1914
studující 1903
řemeslnický dorost 1904
Křesťansko-sociální sdružení všeodborové 1910

Bynina - viz Valašské Meziříčí, místní část Bynina

Bystřička, o. Vsetín
tělocvičná jednota Sokol 1921-1926, 1934 -1936
místní odbor Národní jednoty 1926 -1931, 1934, 1936 - 1938
místní odbor Národní matice pro východní Moravu 1939
místní jednota Republikánského dorostu 1933, 1934
místní osvětová komise 1930 -1933, 1936, 1938
Sbor dobrovolných hasičů 1937
obecná škola 1937

Dolní Bečva o. Vsetín
místní skupina Sdružení venkovské omladiny 1911, 1913, 1914

Halenkov, o. Vsetín
ochotnické sdružení 1886, 1887, 1895 - 1897, 1902
omladina 1919, 1921
tělocvičná jednota Sokol 1919 - 1924, 1929 -1931, 1934, 1936, 1937
katolická omladina 1919, 1931, 1934
místní jednota Čs. Orla 1922 - 1925, 1934 - 1939
Dělnická tělocvičná jednota 1931
místní osvětová komise 1934, 1936 - 1939
sdružení čs. válečných poškozenců - 1935
místní skupina Svazu katolických žen a dívek 1938
obecná škola U Koňaříků 1934, 1936, 1939
obecná škola U kostela 1935


Horní Bečva, o. Vsetín
ochotnická družina 1900
Čtenářský spolek Palacký 1902, 1907, 1908
Hospodářsko-čtenářský spolek 1909, 1911, 1913
místní skupina Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku 1910 - 1913
studující 1910 -1913
spolek dobrovolných hasičů 1913

Hošťálková , o. Vsetín
sbor dobrovolných hasičů 1907, 1923, 1929, 1930
sdružení ochotníků 1919
tělocvičná jednota Sokola 1921 - 1938
obecná škola 1924
místní jednota Republikánského dorostu 1929 - 1931
místní osvětová komise 1936

Hovězí, o. Vsetín
sdružení ochotníků 1901 - 1903, 1905, 1906, 1919
Hospodářský spolek 1903, 1905
obecná škola u kostela 1905, 1931, 1932
omladina 1921, 1932
tělocvičná jednota Sokol 1921 - 1926, 1928 -1933, 1935 - 1938, 1946
studenti 1919, 1922
místní jednota Čs. Orla 1927, 1930 - 1932, 1934, 1935
místní osvětová komise 1933, 1938
křesťansko-sociální sdružení 1933
Dělnická tělocvičná jednota 1933 - 1937
sbor dobrovolných hasičů 1934, 1944
místní skupina Svazu katolických žen a dívek 1934, 1935
Sdružení katolické omladiny čs. 1937,
místní jednota Republikánského dorostu 1937

Hrachovec - viz Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec

Hutisko-Solanec, o. Vsetín, místní část Hutisko
ochotnické sdružení 1897, 1908, 1909
místní skupina Sdružení venkovské omladiny 1909 - 1913
místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu 1910 -1913
kroužek hudebníků 1913
Hutisko-Solanec, místní část Solanec
ochotníci 1914
obecná škola 1912, 1914

Choryně, o. Vsetín
kroužek ochotníků 1907 - 1910
místní odbor Sdružení českého republikánského dorostu 1913

Jablůnka, o. Vsetín
sbor dobrovolných hasičů 1905, 1906, 1923, 1931, 1934, 1935
zábavní kroužek dělníků 1908
sdružení ochotníků 1918 - 1923
místní jednota Sokola 1918 - 1924, 1932, 1933, 1936
Dělnická tělocvičná jednota 1919, 1922 - 1937
družina obchodního družstva 1921
Volná myšlenka 1923
lidová jednota 1933, 1934
místní osvětová komise 1934
osvětový sbor 1944
místní jednota Republikánského dorostu 1934, 1935
Sportovní klub 1944

Janová, o. Vsetín
Sdružení pracujícího lidu Pokrok 1904
ochotníci (dramatický kroužek) 1922 - 1924
místní odbor Národní jednoty 1928, 1929, 1932, 1934 - 1936
Sportovní klub 1933
sbor dobrovolných hasičů 1935
místní jednota Republikánského dorostu 1938
obecná škola 1939

Jarcová, o. Vsetín
sdružení ochotníků 1906
Čtenářsko-pěvecký spolek Snaha 1909 - 1911, 1913, 1914

Jasenice - viz Lešná, místní část Jasenice

Jasenka - viz Vsetín, místní část Jasenka

Juřinka - viz Valašské Meziříčí, místní část Juřinka

Karolinka - viz též Nový Hrozenkov - Karolinina Huť

Kateřinice, o. Vsetín
kroužek ochotníků 1924 - 1931
místní osvětová komise 1928, 1932, 1933 - 1939
kroužek mládeže sociálně demokratické strany 1930
místní jednota čs. malozemědělců 1930 - 1932
místní jednota Republikánského dorostu 1931 - 1933
křesťansko-sociální sdružení 1933
osvětový odbor 1936
obecná škola 1931

Kladeruby, o. Vsetín
spolek Hospodářská besídka (vznik 1908) 1910, 1912, 1913

Krásno nad Bečvou - viz Valašské Meziříčí, místní část Krásno

Krhová - viz Valašské Meziříčí, místní část Krhová

Křivé - viz Valašské Meziříčí, místní část Podlesí - Křivé

Kunovice, o. Vsetín
mládež (omladina) 1904
ochotníci 1904 - 1907, 1914
čtenářsko - vzdělávací spolek Valašská beseda 1908, 1911
sbor dobrovolných hasičů 1913

Leskovec, o. Vsetín
osvětový kroužek mládeže 1922
ochotnické sdružení 1922, 1923
sbor dobrovolných hasičů 1925 - 1938
místní osvětová komise 1931, 1932, 1935, 1937
místní jednota republikánského dorostu 1936, 1937
místní organizace KSČ 1937
obecná škola 1930, 1932
mládež Národního souručenství 1939

Lešná, o. Vsetín
omladina 1905
studující 1885, 1902, 1904
ochotníci 1885
Jednota katolických mužů a jinochů 1901, 1903, 1905 - 1913
Spolek sv. Terezie 1909, 1910
místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu 1911 - 1914
Lešná, místní část Jasenice
sdružení ochotníků 1885
Čtenářský spolek Svornost 1900, 1901, 1905, 1907, 1909, 1910, 1913
dětské divadlo (škola) 1896, 1897
studující 1907
Lešná, místní část Perná
dospělá mládež 1907
Hospodářská besídka Valašská beseda (založena 1907) 1908, 1910, 1912, 1913.

Lhota u Choryně - viz Valašské Meziříčí, místní část Lhota u Choryně

Lhota u Vsetína, o. Vsetín
ochotníci 1922
místní organizace sociálně demokratické strany 1923, 1924
místní osvětová komise 1924 - 1926, 1931, 1934 - 1938
sbor dobrovolných hasičů 1925, 1933
Dělnická tělocvičná jednota 1937, 1938

Liptál, o. Vsetín
sirotčinec 1914, 1921
farní odbor Charity 1931
místní jednota republikánského dorostu 1932, 1935
obecná škola 1935
mládež Národního souručenství 1939, 1940
tělocvičná jednota Sokol (vznik 1914) 1939 - 1941
lidová škola hospodářská 1939
soukromá škola 1941, 1942

Loučka, o. Vsetín
ochotníci 1898, 1903 - 1911
dobrovolná hasičská jednota 1902, 1914

Lužná, o. Vsetín
mládež 1919, 1922
čtenářský spolek 1919
ochotníci 1918, 1922, 1923
místní osvětová komise 1925, 1929, 1931, 1932, 1937
sbor dobrovolných hasičů 1925, 1926, 1928
organizace čs. strany sociálně demokratické 1927, 1928
ochotnický spolek Tyl 1929 - 1934
sdružení katolické omladiny 1931 - 1934, 1936 -1939
obecná škola 1927, 1929, 1931, 1933, 1935
místní skupina Svazu katolických žen a dívek 1932, 1934, 1935, 1937, 1939
místní jednota Čs. Orla 1932
Národní souručenství 1939

Malá Bystřice, o. Vsetín
ochotnický kroužek 1924 - 1931
místní skupina Národní jednoty 1932, 1936

Malé Karlovice - viz Velké Karlovice, místní část Malé Karlovice

Mikulůvka, o. Vsetín
tělocvičná jednota Sokol 1921 - 1924
místní osvětová komise 1924, 1926, 1929 - 1939
místní organizace čs. sociálně demokratické strany 1931
Jednota domkářů a malorolníků 1932
místní jednota Republikánského dorostu 1933, 1934, 1936 - 1938
odborová jednota republikánských zaměstnanců 1935, 1937
sbor dobrovolných hasičů 1939

Nový Hrozenkov, o. Vsetín
sdružení ochotníků, olchotnická družina 1907, 1910, 1918, 1919, 1922, 1928, 1930 - 1932
sdružení selské omladiny 1909
omladina 1919 - 1923
místní jednota Čs. Orla - 1922, 1923, 1925, 1926, 1928 - 1930, 1932, 1933, 1937
spolek Vzdělávací besídka 1922, 1927
obecná škola U kostela 1922, 1930
místní skupina Červeného kříže 1927, 1928
místní jednota Republikánského dorostu 1929, 1931 - 1934
dramatický odbor spolku Lidový dům 1931, 1932, 1934, 1937 - 1939
sbor dobrovolných hasičů U kostela 1933
sbor dobrovolných hasičů Vranča 1933
místní osvětová komise 1933, 1934
místní jednota Čs. obce legionářské 1934
výstavní výbor 1934
místní odbor Masarykovy letecké ligy 1938

Nový Hrozenkov - Karolinina Huť (od r. 1949 Karolinka)
ochotníci (pracovníci sklárny) 1875, 1876, 1885, 1889, 1902,1906, 1907, 1909
Gesangsverein Charlottenhütte (Pěvecko-hudební spolek) 1890, 1891, 1894, 1897
hasičský tovární sboru Karolininy huti 1901
tělocvičná jednota Sokol 919 - 1922, 1925 - 1927, 1930 - 1939
vzdělávací spolek Pokrok 1921
sklářská skupina 1921, 1922, 1923, 1928
Hudební kroužek pracovníků sklárny 1921, 1923 - 1927
Dělnická tělocvičná jednota 1921, 1922, 1924 - 1939
omladina (vedoucí Josef Bambuch zaměstnaný u firmy J.Čablík) 1908
ochotnická družina nezaměstnaných 1935
obecná škola U huti 1934, 1936

Oznice, o. Vsetín
skupina Sdružení katolické rolnické omladiny na Moravě a ve Slezsku 1908, 1911

Perná - viz Lešná, místní část Perná

Podolí, o. Vsetín
mládenci 1902 - 1904
ochotníci 1905, 1906
spolek Valašská beseda 1907, 1908, 1910

Police, o. Vsetín
sbor dobrovolných hasičů 1914

Poličná - viz Valašské Meziříčí, místní část Poličná

Prostřední Bečva, o. Vsetín
spolek Hospodářská besídka 1908
studující 1909, 1913

Pržno, o. Vsetín
omladina v Pržně 1906
sbor dobrovolných hasičů 1907, 1930, 1931, 1936
všeodborové sdružení dělnictva českoslovanského 1908
nístní organizace čs. sociálně demokratické strany 1921
ochotníci 1921, 1929
Družina čs. válečných poškozenců 1922, 1923, 1928
obecná škola 1931
místní osvětová komise 1931
jednota Republikánského dorostu 1935 - 1937

Ratiboř, o. Vsetín
sbor dobrovolných hasičů 1908, 1938
ochotnický kroužek 1922. 1923, 1927
místní osvětová komise 1925, 1928, 1929, 1933, 1935 - 1938

Rokytnice - viz Vsetín, místní část Rokytnice

Rožnov pod Radhoštěm, o. Vsetín
Spolek divadelních ochotníků (založen 1859), 1860, 1869 - 1872, 1875 - 1878, 1882 - 1905
pěvecký spolek Tetřev, 1886 (opera), 1911 (opera)
místní jednota Sokola 1906 - 1914
studenti 1892, 1902, 1905 - 1911, 1913
Spolek absolventů hospodářské školy 1914
Rožnov pod Radhoštěm, místní část Tylovice
ochotnický kroužek 1914

Růžďka, o. Vsetín
ochotníci 1919, 1921, 1924
sbor dobrovolných hasičů 1921, 1922 - 1924, 1928 - 1931, 1935, 1937, 1938
Dělnická tělocvičná jednota 1928, 1929, 1932, 1935 -1938
místní osvětová komise 1930, 1932 - 1937
lidová jednota 1933
místní jednota Republikánského dorostu 1935, 1937
odborový svaz dělníků ve stavebnictví 1938
obecná škola 1932, 1938

Seninka, o. Vsetín
tělocvičná jednota Sokol 1921 - 1926, 1929 - 1931, 1939
obecná škola 1932
místní jednota Republikánského dorostu 1935
ochotníci 1922, 1923, 1927
místní osvětová komise 1925, 1928, 1929, 1930, 1932 - 1935, 1938
sbor dobrovolných hasičů 1938

Solanec pod Soláněm - viz Hutisko-Solanec, místní část Solanec

Střítež, o. Vsetín
místní skupina Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku 1908 - 1910, 1912, 1913, 1914
organizace sociálně demokratické strany 1912, 1913
Národní souručenství 1941

Tylovice - viz Rožnov pod Radhoštěm - místní část Tylovice

Ústí, o. Vsetín
ochotnický kroužek 1922, 1923,
sbor dobrovolných hasičů - 1923, 1924
tělocvičná jednota Sokol - 1925, 1927, 1929, 1930, 1932, 1934 - 1938
místní osvětová komise 1931, 1933, 1934, 1938

Valašská Bystřice, o. Vsetín
ochotníci 1898, 1899
Čtenářsko-pěvecký kroužek 1907 - 1913
místní osvětová komise 1941

Valašská Polanka, o. Vsetín
místní jednota Čs. Orla 1921 - 1932, 1937 -1939
sbor dobrovolných hasičů 1928, 1929, 1931
ochotníci 1929 -1933
místní osvětová komise 1930, 1931, 1933, 1935 - 1939
tělocvičná jednota Sokol 1938, 1939
místní skupina Svazu katolických žen a dívek 1934, 1936, 1937
Národní souručenství 1939

Valašské Meziříčí, o. Vsetín
ochotnická družina 1867, 1871, 1873, 1875, 1878, 1879, 1881, 1884, 1886 - 1887
německý čtenářský spolek Casino 1885, 1886, 1887, 1897, 1901, 1902 - 1906, 1908
Studentské feriální sdružení (později klub) Palacký 1886, 1887, 1895 -1898, 1907, 1909, 1909, 1910, 1912
Spolek katolických tovaryšů (založen 1868) 1886, 1893 - 1900, 1904 - 1910
tělocvičná jednota Sokol 1888 - 1892, 1894 - 1898, 1900, 1902 - 1914
Cyrilská jednota 1891, 1895
studenti 1893, 1894, 1900 - 1907
studující gymnázia 1894, 1909
ochotnická skupina Adolfa Bognera 1896
měšťanská škola dívčí 1901, 1903
loutkové divadlo Sokola od 1904 (získána licence )
Dívčí kroužek pro Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou 1904, 1905
komité dam 1907
křesťansko-sociální všeodborové sdružení 1907, 1908
Divadelní výbor (odbor, komité) katolických spolků pro Valašské Meziříčí a Krásno
nad Bečvou 1909 - 1912
Kroužek přátel Sokola Valašské Meziříčí - hrál vesměs v okolních obcích Poličná, Krhová, Krásno nad Bečvou 1909
místní organizace sociálně demokratické strany 1911
česká místní školní rada 1913

Valašské Meziříčí, místní část Bynina
ochotnické sdružení 1896, 1901, 1906
místní organizace sociálně demokratické strany 1911
Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec
- sdružení ochotníků 1897
Valašské Meziříčí, místní část Juřinka
ochotníci 1910
Hspolek ospodářská besídka (vznik 1908) 1912 - 1914
Valašské Meziříčí, místní část Krásno
studující 1878, 1883
Zpěvácký spolek sklárny S. Reich 1894, 1898 - 1900, 1910
sdružení ochotníků 1896
zábavní odbor odbočky Všeodborového sdružení 1907
Valašské Meziříčí, místní část Krhová
Spolek pro postavení kaple (vznik 1892 - zrušen 1902) 1893, 1894, 1897
sdružení ochotníků 1893, 1899
Čtenářsko-pěvecký spolek (vznik 1893) 1893 - 1896, 1900 - 1909, 1912 - 1914
organizace sociální demokracie 1908, 1909
Dělnická tělocvičná jednota 1910, 1912 -1914
Valašské Meziříčí, místní část Lhota u Choryně
divadelní družina 1912
Valašské Meziříčí, místní část Podlesí - Křivé
Čtenářsko-pěvecký spolek 1905 - 1914
místní organizace sociálně demokratické strany 1911
obecná škola 1913
Valašské Meziříčí, místní část Poličná
Valašská beseda 1906 - 1910
Hospodářská besídka 1909 - 1914

Velké Karlovice, o. Vsetín
ochotnické sdružení 1872, 1882, 1889, 1894, 1896, 1900, 1926, 1931, 1932
pěvecký spolek při Mariánské huti v Leskovém (vznik 1891) 1894, 1900 - 1902
studující 1894
čtenářský spolek Palacký (založen 1899) 1900 - 1909
tovární hasičský sbor Mariánské huti v Leskovém 1904
místní skupina Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku 1909 - 1911, 1918. 1919
tělocvičná jednota Sokol 1918 - 1939
divadelní kroužek odborové skupiny sklářů v Leskovém 1921, 1922
dělnický divadelní kroužek 1921,1922,
Dělnicko-rolnický spolek 1922,
sklářská skupina 1922 - 1927, 1930
odborová organizace sklářů a brusičů 1921, 1923, 1925 - 1927, 1937
sbor dobrovolných hasičů - 1923, 1925, 1926, 1930, 1931, 1933
místní jednota Čs. Orla 1924 - 1928, 1936, 1937
místní organizace čs. sociálně demokratické strany 1928 - 1930, 1935, 1936
obecná škola U kostela 1930 - 1932
katolická mládež 1931
křesťansko-sociální sdružení 1933
místní osvětová komise 1933 - 1939
ochotníci v Miloňově 1934
jednota Republikánského dorostu 1936
svaz dělníků lučebního průmyslu 1936
místní organizace republikánské strany zemědělského a rolnického lidu 1936
sbor dobrovolných hasičů v údolí Poďtaté 1937, 1939
sdružení katolické omladiny 1938, 1939
Velké Karlovice, místní část Malé Karlovice
ochotníci - 1922 - 1923, 1929, 1931
spolek Červeného kříže 1922
katolická omladina 1931 - 1933

Veselá - viz Zašová, místní část Veselá

Vigantice
sdružení ochotníků 1900 - 1908

Vsetín
sdružení ochotníků 1870 - 1874, 1879, 1880
vzdělávací spolek Snaha 1881 - 1914
český čtenářský spolek 1878-1879
německý čtenářský spolek Casino 1884, 1885
studentský prázdninový klub Palacký 1884 - 1885, 1901 - 1905, 1909
Sdružení pracujícího lidu, později vzdělávací spolek Pokrok (vznik 1897), 1897, 1900 - 1914
tělocvičná jednota Sokol (vznik 1893), 1899, 1902,1904 - 1914
kroužek Kosů (vznik 1899), 1900 - 1903
ženský vzdělávací spolek Světlá (vznik 1900) 1900, 1902, 1905- 1907
řemeslnicko-obchodnická omladina - 1923
Křesťansko-sociální vzdělávací spolek (vnik 1899, později Zádruha). 1902 - 1909, 1918, 1919, 1921 - 1923, 1933, 1934, 1936
Dělnická tělocvičná jednota 1907 - 1914
Cyrilská jednota (vznik 1890) 1925
gymnázium 1931
Dělnická tělocvičná jednota 1933
Spolek střádalů 1933
omladina Vsetín-Bobrky 1933
sbor dobrovolných hasičů 1933
ochotnický divadelní kroužek 1919
divadelní skupina Pavouci 1919, 1921
sdružení divadelních ochotníků 1923
sdružení vsackých ochotníků 1928
Federace dělnických tělocvičných jednot 1923
Jednota proletářské tělovýchovy 1933, 1934
strana sociálně demokratická 1919, 1932
strana živnostensko-obchodní 1921, 1923, 1925
sklářská skupina 1919, 1921 - 1926
Cyrilská jednota (vznik 1890) 1925
Dělnická tělocvičná jednota - 1925, 1926, 1930, 1932 - 1934, 1936, 1937
Svaz skautů - 1926
tělocvičná jednota Sokol - 1919, 1921 - 1926, 1928 -1933, 1936, 1937, 1939
dělnický vzdělávací spolek Pokrok 1919, 1921 - 1924, 1934, 1936, 1938
studentský spolek Vsacan 1919, 1923
dobrovolný hasičský sbor 1922, 1923, 1929
výbor živnostenské výstavy 1922
Čs. obchodnická beseda 1922
jednota Čs. Orla 1922, 1934, 1937 -1939
hudební škola opera 1922
podpůrný spolek invalidů 1922
všeodborové sdružení 1927
Mezinárodní všeodborový svaz 1927
obecná a měšťanská dívčí škola 1930
Svaz proletářských bezvěrců 1930
spolek Učňovská besídka 1930 - 1932
živnostensko-obchodní strana 1930
místní jednota Republikánského dorostu 1931, 1932
dramaticko-hudební kroužek firmy Sousedík 1931
Jednota Čs. obce legionářské - 1931
Svaz čs. socialistické mládeže 1931, 1932, 1933
Unie svobodných socialistických myslitelů 1934 - 1938
sociálně demokratičtí bezvěrci 1934
Klub Čs. Junáka 1934 - 1939
Živnostenské společenstvo 1936
Ochrana matek a dětí 1937
Čs. strana křesťansko-sociální 1936, 1937
ochotnický kroužek 1938
obecná a měšťanská škola 1938
Národní souručenství 1939

Samostatné divadelní soubory se před r. 1945 vytvářely také v některých částech Vsetína. V údolí Semetín hrál divadlo ochotnický a vzdělávací kroužek (1923, 1924, 1926, 1929, 1930, 1932 - 1937), zábavný kroužek (1928), skupina mezinárodního všeodborového svazu (1927), obecná škola (1936) a rodičovské sdružení (1938). Obdobně v údolí Jasenice hrál ochotnické divadlo čtenářský kroužek (1921, 1933), divadelní kroužek (1928), vzdělávací kroužek (1929) a kroužek omladiny (1930). Vlastní divadelní soubor vytvořila mládež v části města nazvané Bobrky (1933).
R. 1941 zahájilo činnost Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín (dále KSZZ), jehož divadelní odbor spolu s městským Osvětovým sborem a nově vzniklým Studiem mladých při Národním souručenství jen r. 1942 uvedl 5 činoher, 4 operety a 7 představení pohádek pro děti. Samotné Studio mladých uvedlo r.1942 hru Zuzana Vojířová a r. 1944 Na Valdštejnské šachtě. V letech 1944 -1945 byl adaptován objekt bývalé továrny na nábytek Thonet-Mundus, v němž byl zřízeno divadlo s otáčivým jevištěm a s hledištěm pro 540 diváků (Divadlo Z), největší na východní Moravě. V r. 1945 byl KSZZ zrušen a namísto něj byl zřízen Klub zaměstnanců Zbrojovky (Klub ”Z”). Jeho divadelní odbor měl 3 činoherní soubory, operetní soubor a baletní skupinu. V polovině r. 1946 uvedl hry Jánošík, Pohádka a operetu Grandhotel Riviéra (autorem hudby vsetínský rodák Josef Stelibský). R. 1947 soubor uvedl operetu U veselého kamzíka (celkem 5 krát). R. 1947 činoherní soubory uvedly hry Okénko, Vzpoura slabých, Paličova dcera, pohádku Princezna Jitřenka a další dvě pohádky o Kašpárkovi. R. 1948 uvedena opereta Slovácká princezna (9 repríz mimo jiné po dvou ve Frenštátě a v Jablůnce), fraška Falešný primář aneb nevěsta podle receptu, Deset malých černoušků. V sezóně 1948/1949 opereta Svatba v Malinovce a činohry Pozdrav Španělsku, Jak je důležité míti Filipa.
R. 1956 zahájilo činnost Vsacké divadlo (režisér R. Krevňák) jako součást Klubu pracujících Zbrojovky Vsetín. V sezóně 1956/57 uvedlo hry Radúz a Mahulena, Jeho urozenost pan měšták, Stín, balet Kouzelné dudy, operetu Děvče z předměstí, v sezóně 1957/58 pak hry: Ženitba, Pan radní si neví rady, Taková láska (7 repríz), Dobrodružství Toma Sawyera, opereta Mlynářka z Granady. R. 1959 uvedeny 4 premiéry. R.1960 činohra Meteor, opereta Tulák aj. R. 1960 byly v rámci Vsackého divadla 2 soubory činoherní, 1 operetní, 1 baletní a scéna mladých a byla při něm poradna pro vesnické divadelní soubory. V sezóně 1960/61 byla uvedena Lucerna, taneční pohádka Tajemné noci aj. Technický stav budovy ”Divadla Z” další aktivitu ochotníků znemožnil (budova byla zbořena r. 1969) a v následujících dvou desetiletích se projevovali spíše krátkodobě - viz např. Diklas (Divadélko klasiky) gymnázia ve Vsetíně r. 1984.
Dětské divadlo - první ochotnické představení pro děti, určené pro veřejnost se hrálo r. 1871 a následujícího roku další.. Mezi dvěma válkami se hrála dětská divadla na jednotlivých školách. R. 1945 uvedl dětský pěvecký sbor vedený učiteli O. Křenkem a F. Dostálem zpěvohru Čarovná píšťalka (vystoupení v Banské Bystrici aj.). Dětské divadlo provozovaly později kromě Divadla Z ojediněle některé školy, r. 1967 soubor ZDŠ Vsetín-Rybníky hru Aladinova lampa.
Loutkové divadlo vlastnila jednota Sokola, která je hrála ve třicátých letech. Nověji vzniklo na půdě závodního klubu Zbrojovky Vsetín. V bývalé továrně Thonet-Mundus bylo r. 1945 a zřízeno loutkové divadlo, které po přestavbě r. 1948 získalo hlediště pro 300 dětí. Soubor zvítězil r. 1950 na přehlídce v Hronově, v letech 1948 - 1960 nastudoval 32 her a uskutečnil 356 představení. Od 1971 na vlastní scéně ve Vsetíně-Rybníkách působí amatérské loutkové divadlo Kohútek, původně jako součást Klubu pracujících.
Vsetín, místní část Jasenka
ochotníci 1919
Sbor dobrovolných hasičů 1907, 1908, 1922 - 1932, .
organizace čs. strany sociálně demokratické 1919
sbor dobrovolných hasičů 1922 - 1932, 1934, 1936, 1939
kroužek střádalů 1931
místní osvětová komise 1933, 1934 - 1936
místní organizace KSČ 1933
odborová jednota republikánských zaměstnanců 1935
Junák 1936
obecná škola 1923, 1928, 1939
skupina odborového svazu dřevodělníků 1923
Vsetín, místní část Rokytnice
Dělnická tělocvičná jednota 1923, 1924, 1926, 1927,
zábavní a vzdělávací spolek Pokrok -1924 - 1933, 1937
spolek Spořivost - 1932
místní osvětová komise - 1933, 1936, 1937
Čs. odborové sdružení socialistické 1936

Zašová , o. Vsetín
ochotnické sdružení 1885, 1892, 1900
Čtenářsko-pěvecký spolek 1901 - 1910, 1912, 1913, 1914
Občanská beseda 1907 - 1911, 1913
dobrovolný hasičský spolek 1906
studující 1905
místní skupina Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku 1910, 1912 -1914
Veřejná osvětová služba 1944
Zašová, místní část Veselá
Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku 1910, 1911
Hospodářská besídka 1912 -1914

Zděchov, o. Vsetín
- kroužek divadelních ochotníků 1926 - 1932, 1934 - 1937
- organizace sociálně demokratické strany 1932
- katolická omladina 1933

Zubří, o. Vsetín
ochotníci 1897, 1900, 1909
Jednota katolických mužů a jinochů 1900, 1904 - 1906, 1908
Místní odbor matice školské 1907
tělocvičná jednota Sokol 1905, 1906
místní skupina Sdružení venkovské omladiny 1912 -1914
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.