Databáze českého amatérského divadla

Texty: ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Uherské Hradiště. Rkp. pro MČAD 1998. 18 14 s.

Místopis českého amatérského divadla


Bojkovice o.Uherské Hradiště
Občanská beseda
zal. 1904, předtím 1867 Čtenářsko-pěvecký spolek Světlov, od 1886 Vzdělávací spolek Svatopluk
TJ Sokol
zal. 1904, nejdřív hráli společně se souborem Občanské besedy, od 1924 měl divadelní odbor
Studentský klub pro Bojkovice a okolí
vlastní divadelní soubor (Čoupková)

Boršice o.Uherské Hradiště
Odbor Národní jednoty pro severovýchodní Moravu
hráli:1925 Němá z Poříče, Staré hříchy
1928Závěť, Vojnarka
1930Bílá cikánka, Kříž u potoka
Hvězda veletrhu (společně s tupeskými ochotníky)
1931Vrah (Bestia triumfans), Gorali
1932Ferda šéfem (Kozel zahradníkem), Bujná krev
1933Otec, Již nikdy víc, Tonda a Vinca řeší krizi
1934Poměnky
1935Naše tchyně odzbrojuje, Zasviť nám, slunko zlaté
TJ Orel
hráli: 1925 Julinčiny vdavky, Lešetínský kovář
1927Paní Marjánka, matka pluku
1928Mistr Šidlo
Divadelní ochotníci Sboru dobrovolných hasičů
hráli: 1928 Dva, kteří se hledali aneb cesta do ráje
(divadlo v přírodě)
Sdružení venkovské omladiny
hráli: 1928 Za vlast, Drama ze života cikánů
Živnostenská strana středostavovská
hráli: 1925 Vesnická královna - Helenka z Pazderny
Sdružení katolických žen a dívek
hráli: 1928Boží mlýny
1930Láska vítězí
1933Mesiáš nalezený
Sdružení katolické omladiny
hráli:1929 Bílá myška
1932Falešná kočička
1933Svatý kníže Václav, Jedenácté přikázání
1934Nevinně odsouzen, Pojď na srdce mé, Emánku, kam jsi dal oči?
1935Bílá cikánka
sdružené katolické spolky
hráli: 1929 Kníže Václav
Odborové sdružení křesťansko-sociálních dělníků
hráli: 1932Válečný invalida, Trestanci na Špilberku, Tajemství klášterní samoty aneb Vesnický pan farář
Lidová jednota
hráli: 1932 Vesnický mučedník
Masarykova letecká liga
hráli: 1934 Tajemný letec
blíže neurčený „domácí kroužek ochotníků“
hráli: 1928 Za svobodu a lásku
1931Děvče jako květ, Za touhou po matce
žáci školy
hráli: 1925 Mramorová princezna
1928 Tajemný dub
1929Dukátová semena
1931Krakonošova medicína
1933Obušku, hýbej se! (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Boršic

Břestek o.Uherské Hradiště
divadlo hráli hasiči a Národní jednota
Čoupková, Jaromíra, Čoupek, Jiří: 850 let obce Břestek. OÚ Břestek 1991. 50 s. s přílohou.

Buchlovice o.Uherské Hradiště
Spolek „Bozděch“(?)zanikl před 1914
Odbor Národní jednoty pro jihovýchodní Moravu
vedle jiné činnosti hrával i divadlo
TJ Sokol
zal. 1921
hrával divadlo, po vzniku sokolského kina 1926 představení téměř ustala
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Buchlovic (Čoupková)

Bzová o.Uherské Hradiště
TJ Sokol
hrál od r. 1927, vedoucí divadla Stan. Rajnoch, 1931 4 hry, mj. Mrtvé moře, Libuňský jemnostpán, Závěť (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1931.

Dolní Němčí o.Uherské Hradiště
Slovácký krúžek divadelních ochotníků založen 1945, rozešel se 1948 (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh. Brod, spolkový katastr

Hostětín o.Uherské Hradiště
Vzdělávací spolek „Vrchlický“ hraje od roku 1919(povolen 1923), 1931 2 hry, vedoucí divadla Jaroslav Boleček, rolník, nejvýznamnější z posl. let Žena legionářova, Románek na horách, Princezna ze statku
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1931. Okresní úřad Uh. Brod, spolkový katastr. (Čoupková)


Kněžpole o.Uherské Hradiště
Vzdělávací spolek v Kněžpoli zal. asi 1912 (40. výročí v r. 1952) k 1.1.1949 156 členů, režisér Ignác Kaňovský, 1952 změněn v divadelní odbor Osvětové besedy
hráli: 1938 Vojnarka, Kamarádi od Zborova, Matka 1939 Jízdní hlídka, Maryša, Vesnička pod lipami (opereta), 1940 Paličova dcera, U naší kapličky (opereta), 1941Do konce života, operety Zapadlý zvoneček, Okolo rybníka, 1942 Odpouštíme našim viníkům, pohádka Čtverák hastrman, opereta U panského dvora, 1943 Po našém, Obětován, operety Madlenka z kovárny, Na starém přívoze, 1944 Černý vlk, 1946 Lucerna, opereta Láska na horách, 1947 Věrní se probouzejí, Ferda šéfem, operety Hanička z Podlesí, Za humny je veselo, 1948 Bouřliváci naší vesnice, Gazdina roba, pohádka Rusalka, Zrušení roboty (národopisná scéna Vinc. Sochy), 1949 Vinice, 1950 Michal a Matěj, Vojnarka, 1951 Smrt matky Jugovičů
Osvětová beseda - divadelní odbor zřízen 1952 hráli: 1952 Marína Havranová, 1953 Gorali, Ženichové, pohádka Tři medvíďata
1954 Sůl nad zlato, 1957 Sládci
žáci místní školy sehráli 1954 Perníkovou chaloupku, 1957 Jak květinky přezimovaly
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Kněžpole(Čoupková)

Komňa o.Uherské Hradiště
Žáci školy pořádali dětská a loutková divadelní představení.
Místní osvětová komise sehrála v červnu 1941 hru Královna Dagmar.
TJ Sokol zal. 1909, rozvíjel ochotnické divadlo, mj. Naši furianti, Vojnarka, Gazdina roba
Komňa J. A. Komenskému, Muz. a vlast. spol. Brno, OkÚ Uh. Hradiště, OÚ Komňa 1991. 201 s.
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice, Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1941. (Čoupková)

Korytná o.Uherské Hradiště
zpočátku příležitostná představení (např. 1908 a 1909 o vánocích Narození Páně a Budečské jesličky), od 1910 ochotnické sdružení, hráli mj. Na selském gruntě, Julinčiny vdavky, Dračí dráp , od 20. let: mj. Pomněnky, Na potoce - za mlýnicí, Naši furianti, Zrádce, Michal a Matěj, Cikánčina pomsta, Jízdní hlídka, Městská rada na námluvách, Z českých mlýnů, Na statku a v chaloupce, 1943 Moravěnko milá (s hudbou)
i po r. 1945
hostovaly zde soubory z Nivnice a ze Strání
dětská představení od roku 1922, např. Krakonoš, Perníková chaloupka, Štědrovečerní sen, Za pokladem
loutkové divadlo již před 1. svět. válkou, za 1. republiky i po r. 1945
Divadelní spolek ochotníků - založen 1946, zanikl 1947 (Čoupková)

Podjavořinská dědina Korytná 1270-1970. MNV Korytná 1970. 72 s.
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh. Brod, spolkový katastr

Krhov o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, vedoucí ochot. divadla Fr. Milička, říd. uč., hráli od 1920, 1931 3 hry (Vojnarka, Gorali, Staříček Holuša)
Místní osvětová komise v červnu 1941 uspořádala představení veselohry Myslivecká latina
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1931 a 1941. (Čoupková)

Kunovice o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, 1894 - 1948
TJ Orel 1921 - 1948
Umělecko-dramatický spolek „Tyl“ 1941 - 1951, za okupace se do jeho činnosti zapojili členové zrušeného Sokola a Orla
Sdružení venkovské omladiny, 1908 - 1939 (Čoupková)
Čoupek, Jiří a kol.: Kunovice v proměnách času. Obecní úřad Kunovice 1996. 284 s.

Nivnice o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, zal. 1919, pořádal i divadelní představení
TJ Orel,zal. 1919, pěstoval ochotnické divadlo
Lidové divadlo v Nivnici, založen 1946, zanikl 1948
Spolek divadelních ochotníků „Tyl“, založen 1946, zanikl 1948
Zemek, Metoděj a kol.: Nivnice, rodiště Jana Amose Komenského. Praha 1992. 236 s.
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh. Brod, spolkový katastr (Čoupková)

Pitín o.Uherské Hradiště
Okresní osvětový sbor v Bojkovicích, 1941 sehrál v Pitíně hru Otec
Sbor dobrovolných hasičů, 1941 sehrál Jedenácté přikázání
TJ Orel, 1941 sehráli hru Její Veličenstvo láska
žáci obecné školy sehráli 1941 dětskou hru se zpěvy Pohádka lesního království
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1941.
(Čoupková)
Polešovice o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, 1920 - 1951
TJ Orel, 1921 - 1948
žáci školy hráli několikrát ročně divadlo i loutkové (Čoupková)
Čoupek, Jiří a kol.: Polešovice 1595 - 1995. HSSV Velehrad 1995. 152 s.

Přečkovice o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, od r. 1907, 1931 2 hry, vedoucí divadla učitel L. Vlk, nejvýznačnější provedené hry: Její pastorkyně, Otec, Vojnarka, Vrah
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1931.
(Čoupková)
Staré Město o.Uherské Hradiště
Čtenářský kroužek, zal. 1889, hrál také divadlo
Spolek „Horymír“ - převzal funkci předchozího
TJ Orel, zal. 1919
hry zábavné, vlastenecké a s náboženským obsahem
TJ Sokol, zal. 1914 , divadelní představení, hry vlastenecké a zábavné, 1935: Naši furianti další: Vojnarka, Václav Hrobčický z Hrobčic, Tajemství, Velké pokušení, Pan Johanes
za okupace sjednocení všech ochotnických souborů, 1940 Lucerna;
po válce pokračuje divadelní činnost pod Sokolem, později TJ Jiskra - režizér a organizátor František Klat, později Karel Veselý, Jan Vančura, Marie Hrabcová
hráli: Maryša, 100 dukátů za Juana, Slaměný klobouk, Lucerna, Dalskabáty hříšná ves, Popelka, Přátelství, Dámy a husaři
Dělnická tělocvičná jednota ,zal. 1920, pořádala divadelní představení
Federovaná dělnická tělocvičná jednota zal. 1921, od 1926 Jednota proletářské tělovýchovy, vedoucí divadelního odboru: Alois Ohnoutek, divadelních představení několik do roka, mj.:1921Hříšnice, 1922 Paní Marjánka, matka pluku, Slavoň a Milena 1924 V černé rokli, Osud zahradník, 1925Udolán
Vzdělávací spolek „Horymír“ 1925 - 1938
Lidové divadlo 1942 - 1951 (navázalo na tělových spolky, rozpuštěné za okupace), hrálo hlavně operety (Čoupková)
Hrabec, Filip a kol.: 70 let tělovýchovy ve Starém Městě. TJ Jiskra St. Město 1984. 97 s.
Stalčíková Jana: Proletářská tělovýchova ve Starém Městě. Diplomová práce. Ped. fakulta UP Olomouc, 1972. 65 s. + příl.

Starý Hrozenkov o.Uherské Hradiště
Místní osvětová komise sehrála v roce 1941 hry Myslivecká latina a Bártova pomsta. Účinkovali členové učitel. sboru.
Žáci obecné školy s učiteli sehráli v květnu 1941 hru Jar. Průchy Maminčino srdce.
Spolek divadelních ochotníků „Kopaničářů“
založen 1947, zanikl 1948 (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh. Brod, spolkový katastr. Okresní osvětový sbor Bojkovice, Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1941.


Strání o.Uherské Hradiště
Dělnická tělocvičná jednota, hráli: 1945 Pro matičku, 1946Utrpením k svobodě, Strakonický dudák, 1947opereta Okolo rybníka a jedna nejmenovaná div. hra
TJ Orel, hráli: 1946 Srdce v soumraku, Krajánek a jeho děti, 1947Sirotek v Radhošti, 1948Pohorská vesnice
Míst. organizace Českoslov. strany lidové, hráli: 1946Vesnický zrádce, 1947 Děvčata ze mlejna, Křivopřísežník a jeho syn
Mládež Českoslov. strany lidové ,hráli: 1947 Muzikanti z české vesnice
Kroužek divadelních ochotníků při Farní dvoraně, zal. 1931, režisér Josef Reňák, 1951 včleněn do Osv. besedy, hráli: 1946 opereta Vesničko má 1947 Kříž u potoka, Šli tudy vojáci, My jdem světem s flašinetem, 1948 Náš Náci pro legraci, Bártova pomsta, 1949 Madlenka z cihelny, U naší kapličky, Paličova dcera, 1950 Paní Marjánka, matka pluku, Noc na Karlštejně
Junák hráli: 1948 Děvče bez domova
Farní charita
hráli: 1948 Na potoce za mlýnicí
žáci Měšťanské školy, hráli: 1948 Jánošík, 1950 Stříbrná studánka
žáci Obecné školy, hráli: 1950 Krakonošova medicína
ČSM, závodní skupina v Květné, hráli: 1950 Malérečka (Čoupková)
Kapinus, Miroslav a kol.: Strání. Vlastivědný sborník slovácké obce. OÚ Strání, 1992. 125 s., fotopříloha
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Strání

Šumice o.Uherské Hradiště
První ochotnické představení se hrálo 1910 pod názvem Lumpaci a vagabundi, vystupovali většinou zedníci. 1912 Chudý písničkář. Hráli hlavně hasiči a Spolek divadelních ochotníků.
Spolek divadelních ochotníků založen 1947, rozešel se 1951 (Čoupková)
Zemek, Metoděj a kol.: Slovácká obec Šumice. Praha 1979. 194 s., fotopříloha.
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh. Brod, spolkový katastr.

Tupesy o.Uherské Hradiště
žáci školy 1924 dvě představení: Sirotčí peníze, Zvíkovský rarášek, hráli i 1946
Kroužek tupeských ochotníků (?)hráli: 1930 Hvězda veletrhu (společně s odborem Nár. jednoty z Boršic), divadlo vedl Jindřich Kouba, později učitelka Julie Hospodková
každoročně 2 představení, do 1951, obnovení 1958, 1959 sehrána Kolébka
vítězství na okresní přehlídce amatérských divadelních souborů ve Strání (Maryša)
1963 konec souboru (Čoupková)
Mikula, František: Dějiny obce Tupesy. Uh. Hradiště, nedatováno. 150 s.
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Boršic

Uherské Hradiště o.Uherské Hradiště
Divadelní a pěvecká jednota, povolena mor. místodržitelstvím 1882, pravděpodobně se jedná o tutéž jednotu, která pod názvem „Tyl“ sehrála 1885 Lesní pannu, 1887 Rodinnou vojnu a 1888 Lokayova Broučka; další zprávy nejsou, rozpuštěna 1901
Spolek divadelních ochotníků, ustaven 1898, předseda dr. František Vysloužil
1902, 1903 každý rok tři hry (mj. Strakonický dudák, Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník, Macháčkovi Ženichové), 1920 Závěť, Noc na Karlštejně, 1921 Strakonický dudák, Lucerna, RUR (?), 1922 čtyři představení, některá reprízována, dále mj.:
1925 Pygmalion, 1929 Devátá louka (hostovala Olga Scheinpflugová), pracoval i za okupace, nahrazoval rozpuštěný Sokol
Divadelní ochotnické sdružení, založeno 1914, první představení v prosinci 1914 Černé jezero A. Bognera, další mj. 1918 Diblík, 1919 Pomněnky, Převozníkův syn, Němá z Poříče, Živé mrtvoly, Na sv. Mikuláše, 1920 Viktorka, dále zprávy mizí
Akademický feriální klub „Slovač“, 1883 div. představení s hostováním Otilie Sklenářové-Malé
TJ Sokol Uherské Hradiště, 1903 zal. zábavní odbor - mj. hrál divadlo, i během války
1923 zal. divadelní odbor, každoročně nastudoval 5 - 7 celovečerních her a 2 - 3 jednoaktovky, (reprízy i v okolních obcích): 1923 Na čem záleží, Mrak, Velbloud uchem jehly, Zločin v horské chatě, Páni, jednoaktovky: S dceruškou na cestách, Tři granáty, Černé pondělí, opereta: Ženská vojna, další roky mj.: Vojnarka, Lucerna, Naši furianti, Jednácté přikázání, Falešná kočička, Léto, Velbloud uchem jehly, Periférie, Obrácení Ferdyše Pištory, Plukovník Švec, z cizích autorů např. Sardou, Madame Sans-Gene a Andrejev, Ten, který dostává políčky. 3O. léta mj.: Maryša, Fidlovačka, Kvočna, Lidé na kře, Bílá nemoc, operety : Na tý louce zelený, Podej štěstí ruku, Ztracená varta
1938 vítězství v sletové divadelní soutěži v rámci sokolské župy Komenského
hrál i loutkové divadlo
Dramaticko-kabaretní kroužek ochotníků „Modrá lucerna“, zal. 1919 , přejímal program kabaretu Červená sedma, částečně využíval i vlastních zdrojů, upravoval cizí náměty na místní poměry, 1922 sloučen s pěv. sborem Svatopluk, který pak hrál i operety (Polská krev), operu V studni
Divadelní kroužek „Pavouci“, zřejmě při 27. pěším pluku, 1921 Sen českého vojína
TJ Orel
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Čoupková, Jaromíra: Tradice ochotnického divadla v Uh. Hradišti. Zpravodaj města Uherské Hradiště 1995, č. 10, s. 18-20.
Šupka Pavel: Spolkový život v Uherském Hradišti v letech 1848-1918. Diplomová práce. Fil. fakulta MU Brno, 1993. 88s.
SOkA Uh. Hradiště: Spolek divadelních ochotníků Uh. Hradiště: korespondence 1944-1949, plakáty. TJ Sokol Uh. Hradiště: Zápisy ze schůzí zábavního odboru 1903-1913, Pamětní kniha dramatického odboru 1923-1929, Zprávy o činnosti jednotlivých odborů Sokola 1896-1952, Kronikářské zápisy 1922-1972, Plakáty a novinové výstřižky 1901-1950, Divadelní hry loutkového divadla asi 1918-1930. Archiv města Uh. Hradiště III: Spolkové spisy Sokola 1892-1940, Spolku divadelních ochotníků 1893-1943, Divadelního a vzdělávacího kroužku Pavouci 1921 a Kabaretního sdružení Modrá lucerna 1919-1927. (Čoupková)

Uherský Brod o.Uherské Hradiště
TJ Sokol Uherský Brod - dramatický odbor (zal. asi 1904),hráli: 1904 V ochraně Napoleona, Lapený Samsonek, 1910 Myška, 1911 Jedenácté přikázání, 1912 Těžké ryby,1922 Psohlavci, 1923 Ženitba, Pan inž. a jeho figurant, 1924 Závody milionářů, Baťoch, 1925 Pod vlastním krovem, 1927 Bengle, Španělská muška, Carevič, 1928 Bengle, Svatební cesta, Dědic kariéry, 1929 Proud, Noc na Karlštejně, 1930 Obrácení F. Pištory, Tulácké dobrodružství, Choulostivá historie, Janošík, 1931 Pasekáři, Peg mého srdce, Potascha Perlmutter, Její pastorkyně, 1932 Okénko, Právo na hřích, Svatba v Káni Galilejské, 1933 hráli 7 her, další v letech 1934 - 1938 (1936 tři operety, divadlo v přírodě)
TJ Sokol Uherský Brod - loutkový odbor (zal. 1921), již 1919 dorost Sokola hrál loutkovou hru Ječmínek, 1940 hráli Prodanou nevěstu (s reprodukovanou hudbou)
Studentské sdružení Kollár - dramatický odbor, založeno asi 1896 (podle zprávy o čtyřicetiletí trvání v programu z r. 1936), hráli 1936 Balada z hadrů
SOkA Uherské Hradiště: Sokol Uh. Brod: program k představení Balady z hadrů z r. 1936
(Čoupková)
Divadelní sdružení v Uherském Brodě, založen 1944, zanikl 1945
Spolek Komenského okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva českého v Uherském Brodě, založen 1947, prakticky existoval ve Slavičíně
po 1. světové válce pořádala scény a kabarety i sociální demokracie a KSČ
Zemek, Metoděj a kol.: Uherský Brod, minulost i současnost slováckého města. Blok Brno 1972. 427 s. (Čoupková)
SOkA Uherské Hradiště: Sokol Uh. Brod: plakáty k představením 1904-1940, fotografie 1933 - 1940. Okr. úřad Uh.Hradiště, spolkový katastr.

Uherský Brod - m. č. Újezdec o.Uherské Hradiště
1912 a 1919 hrála divadlo Omladina
1919 založena TJ Sokol, při níž byl ochotnický spolek (Čoupková)
Řezníček Ladislav: Historie ochotnického divadla. Vzorná TJ Sokol Újezdec-Těšov, divadelní odbor, 1984. 21 s.

Uherský Ostroh, m. č. Ostrožské Předměstí o.Uherské Hradiště
Divadelní ochotnický kroužek „Tyl“, založen 1939
SOkA Uh. Hradiště: Okr. úřad Uh.Hradiště, spolkový katastr

Veletiny o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, od 1927: mj. Ideální manžel, Na statku a v chaloupce, Pomněnky
hasiči a republikánský dorost, od 1929 (Čoupková)
850. výročí založení obce Veletin. Veletiny 1991. 40 s.

Záhorovice o.Uherské Hradiště
TJ Sokol, od 1919, 1931 5 her, vedoucí divadla učitel Vlad. Matěj, hry Cigánečka (opereta), C. k. polní maršálek, Starý hřích, Krev, Její pastorkyně
Dramatický kroužek Čs. sodiálně demokratické strany dělnické, od 1921, 1931 1 hra, vedoucí divadla Fr. Gajda, stavbyvedoucí, hry Janošík, Pražský žid, Lucerna, Lešetínský kovář, Mučedník Brixenský (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Okresní osvětový sbor Bojkovice: Dotazníky o ochotnickém divadle v roce 1931.

Zlechov o.Uherské Hradiště
Divadelní ochotníci katolických spolků ve Zlechově, hráli: 1928 v Boršicích - Dražba na nevěstu
Odbor Národní jednoty
hráli: 1930 Proč bychom se netěšili (v Boršicích) (Čoupková)
SOkA Uh. Hradiště: Kronika obce Boršic

Žitková o.Uherské Hradiště
Místní osvětová komise a žáci horní školy sehráli v prosinci 1941 Dvořákovy Slovanské tance s reprodukovanou hudbou. (Čoupková)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':