Databáze českého amatérského divadla

Texty: ŠRÁMEK, Miloslav - PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. 26 s.

Při zpracování "Místopisu" se z dostupných dokladů zjistilo, že
ochotnické divadelní soubory působily v posledních 150 letech v
těchto obcích a jejich místních částech:
Bálkova Lhota Nadějkov
Bechyně Náchod, m.č. Tábor
Bečice Nová Ves u Mladé Vožice
Borkovice
Borotín Oldřichov
Božejovice, m.č. Jistebnice Orlov, m.č. Jistebnice
Bradáčov
Brandlín, m.č. Tučapy Padařov, m.č. Jistebnice
Broučkova Lhota, m.č. Chotoviny Pohnání
Březnice Pojbuky
Planá nad Lužnicí
Čekanice, m.č. Tábor Přehořov
Čelkovice, m.č. Tábor
Čeraz Radětice
Radimovice u Želče
Dírná Radkov
Dobronice u Bechyně Rataje
Dobronice u Chýnova, m.č. Chýnov Ratibořské Hory
Drahov Roudná
Dráchov Rybova Lhota, m.č. Skalice
Dražice
Dražičky Řepeč
Drhovice Řípec
Dudov, m.č. Skrýchov u Malšic
Senožaty, m.č. Bechyně
Horky, m.č. Tábor Sezimovo Ústí
Hvožďany, m.č. Bechyně Slapsko
Slapy
Chabrovice, m.č. Skopytce Smilovy Hory
Chlebov, m.č. Soběslav Smrkov, m.č. Jistebnice
Chotčiny, M.č. Dolní Hořice Soběslav
Chotěmice Stádlec
Chotoviny Sudoměřice u Bechyně
Choustník Sudoměřice u Tábora
Chýnov Svrabov
Šebířov
Janov, m.č. Roudná
Jeníčkova Lhota, m.č. Chotoviny Tábor
Jistebnice Třebějice
Třebelice, m.č. Malšice
Klokoty, m.č. Tábor Tučapy
Komárov
Košice Vesce
Krátošice Veselí nad Lužnicí
Větrovy, m.č. Tábor
Lom Vlastiboř
Lžín, m.č. Dírná Vlkov
Vodice
Makov, m.č. Jistebnice Vrcholtovice, m.č. Šebířov
Malšice Vřesce, m.č. Ratibořské Hory
Měšice, m.č. Tábor
Meziříčí Zálší
Mladá Vožice Zářičí, m.č. Dírná
Myslkovice Zlukov
Zvěrotice
Želeč
- 2 -


BÁLKOVA LHOTA o.Tábor
Doklady o existenci souboru Jednota divadelních ochotníků jsou z 1923 a 1933 (Šrámek).
ÚMDOČ 1923
ŠO ÚMDOČ 1933

BECHYNĚ o.Tábor
Původní Bechyňský soubor zahájil svoji činnost 1855 hrou místního aktuára V. Křížka Nové divadlo. Další zpráva je z 1863, kdy je uváděna hra R. Benedi Vězení a v 1865 se již hrála Tvrdohlavá žena a hry Huga, Kotzebue, Klicpery aj. Na přelomu století se nástupcem divadelního spolku stala Občansko-řemeslnická beseda a od 1905 Dramatický odbor Sokola. Až do 1907, kdy Sokol postavil v hostinci Protivínka stálé jeviště, hrálo se v Besedě na skládacím jevišti. Ročně bylo inscenováno 5-6 her. Za 1. svět. války dochází k omezení činnosti. V 1918 je ze staré sokolovny zřízeno jeviště a pro-lomením portálu vzniká sál. Na jevišti je 1919 zavedeno elektrické osvětlení. Od 1918 hrál příležitostně i Kroužek studentů. V 1923 ochotníci vybudovali přírodní divadlo v "Obůrce u myslivny", kde odehráli Maryšu, Naše Furianty aj. V 1928 nastudovali první operetu Mamzelle Nitouche (hostovala M.Zieglerová). V 1939 založen Divadelní ochotnický spolek, do kterého přešli v 1941 členové Dramatického odboru rozpuštěného Sokola. Do 1941 se hrávalo 3-9 her ročně. V 1943 měl soubor 60 členů a hrál až do zákazu v 1944 a po válce až po renovaci jeviště v 1946. Od 1947 do 1951 inscenovali 5 her ročně. V 1951 se stává zřizovatelem souboru ZV ROH Jihočeská keramika. Soubor navazuje v 1957 spolupráci s Letištním klubem a stává se účastníkem armádních soutěží. Od 1958 hrají divadlo též žáci Střední průmyslové školy keramické. V 1965 byl divadelní sál z bezpečnostních důvodů uzavřen a zbourán. Hrálo se v omezeném rozsahu na cizích jevištích a tzv. "malé formy". V 1971 byl zahájen provoz v novém Společenském domě hrou "Než zakokrhá kohout". Soubor též mění své zřizovatele a názvy: Soubor OB a později Soubor MěKs. Od 1972 se bechyňská scéna stává místem celoarmádních festivalů ASUT Bechyně. V 1983 má soubor 70 členů. V 1984 přijal název Divadelní soubor Lužnice Bechyně. V 1988 připravoval ročně 2-3 inscenace, které průměrně 10x reprizoval. (Šrámek).

DČD II. 30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s.290)
Ve službách Thalie II.s.148. Stoletá tradice ochot. divadla II.,s.34.
BOLESLAVSKÝ, Jos.Mikuláš: Divadelní ochotník, díl II, sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě divadel. listu. Praha kDÚ
KONVALINKA, Jaroslav: Stotřicet let ochotnického divadla v Bechyni. Divadelní soubor Lužnice Bechyně. Bechyně MěKS 1985. 44s., fot. kART, Ondr
Adresář 93: Divadelní soubor Lužnice
Zavřelová s.117: DS Lužnice
STODVACET let ochotnického divadla v Bechyni 1855-1975.Dvacet let loutkového divadla v Bechyni 1955-1975.Historie souborů, přehled inscenací, zájezdy, přehlídky. Bechyně, Městské kulturní středisko 1975. 36s. Ondr.
DVOŘÁK, Milan: Stotřicetiletý mladík. Amatérská scéna 1986,r. 23, č. 5, s.11 kART
140 LET ochotnického divadelního souboru Lužnice 1855-1995.
Bechyně, Městský úřad 1995. 11s.fot. Str. kART
OH na Táborsku, s.3,4

JH 1973: DS Letištního klubu a OB: Cach: Paní Kalafová
JH 1994: DS Lužnice: Kol: Ostrov Dvid

BEČICE o.Tábor
Spolek divadelních ochotníků "Havlíček" v 1919 vybudoval dřevěné skládací jeviště. Ročně uváděli v místním hostinci 4-5 her (Staří blázni, Hrany, Blázicec v prvním poschodí aj.). V 1929 vybudovali nové jeviště a zakoupili "Mácovy" dekorace. Poslední doklady o činnosti jsou z 1933, ale údajně se divadlo hrálo ještě za 2.svět. války. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998 - Část pokladní knihy souboru z let 1919-33.

BORKOVICE o.Tábor
V 1905 založen Spolek divadelních ochotníků se 14 členy. První představení 1906 bylo sehráno v Zálší. Po zakoupení skládacího jeviště hrálo se v místním hostinci. Po představení Na statku a v chaloupce v 1915 činnost přerušena. Od 1921 hraje Kroužek divadelních ochotníků, dále školní děti a místní dorost. V 1930 je zakoupeno nové jeviště. Staré jeviště prodáno do Chlebova. V 1944 pohostinsky hraje a režíruje Maryšu režisér ND v Praze Mistr J. Hurt. Také po 1945 hráli divadlo jak ochotníci, tak členové Osvětové jizby a také školní děti. Činnost ochotníků končí v 1963 (Šrámek).
Zprávy OÚ 1998. NEČAS - kronikář obce.

BOROTÍN o.Tábor
Po 1. svět. válce hrály zde ochotnické divadlo Spolek divadelních ochotníků Šmahova okrsku a Soubor tělocvičné jednoty Sokol. Doklady o činnosti jsou z 1933. (Šrámek).
ŠO ÚMDOČ.

BOŽEJOVICE m.č. Jistebnice o. Tábor
Od 1921 provozoval divadelní činnost Osvětový odbor Sboru
dobrovolných hasičů. V 1928 pořízeno nové jeviště a opona,
která slouží dodnes. Do 1966 bylo sehráno 76 představení
(Maryša, Naši furianti, Podkalák aj.). Poslední představení
bylo v 1966 (Moje teta, tvoje teta). Po třiceti letech stag-
nace v 1995 opět zahájena činost. Soubor má 24 dospělých a 25
dětských členů a hrají 2-3 představení ročně (Dalskabáty -
hříšná ves, Jedenácté přikázání, Vyměněná princezna aj.).
(Šrámek).
Zprávy OÚ 1998: podle divadelní kroniky.

- 4 -

BRADÁČOV o. Tábor
V 1922 bylo založeno Vzdělávací sdružení, které hned v tomto
roce sehrálo 2 hry: Staré hříchy a Palackého třída 27. Hrálo
se v místní škole, nepravidelně 1 představení ročně. Naposle-
dy se hrálo v 1937. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky

BRANDLÍN m.č. obce Tučapy o. Tábor
Doklad o činnosti Spolku divadelních ochotníků dokazuje jeho
členství ve ŠO ÚMDOČ v Táboře v 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ

BROUČKOVA LHOTA m.č. obce Chotoviny (dříve Lhota Broučkova) o. Tábor
Ve třicátých letech zde působil Spolek divadelních ochotníků
Lhota Jeníčkova a Broučkova. (Šrámek).
ŠO ÚMDOČ

BŘEZNICE o. Tábor
Od počátku třicátých let provozoval ochotnickou činnost
Čtenářsko-ochotnický spolek až do 1949. Hrálo se kromě let
1941-1947 jednou ročně. V letech 1961-65 působil Divadelní
kroužek OB. Posledním představením byla hra Dalskabáty -
hříšná ves v 1965. (Šrámek).
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kronika

ČEKANICE m.č. obce Tábor o. Tábor
V letech 1921-22 byla založena Čtenářsko-ochotnická beseda.
Zbudovala přenosné jeviště v hostinci Na pěkné vyhlídce.
Zpočátku bylo inscenací poskrovnu, postupně se jejich počet
zvětšoval. Později měl soubor 55 činných a 35 přispívajících
členů. V 1941 majitel hostince přistavěl k sálu stálé jeviště
a ochotníci na půjčku zakoupili jevištní zařízení. Soubor též
změnil název na Spolek divadelních ochotníků. Začátkem pade-
sátých let poměrně úspěšná činnost spolku ustala. Po 1974
vznikl Dětský dramatický kroužek základní školy, který se
zaměřil na recitační a estrádní vystoupení a v 1977 začal
hrát pohádky pro děti. Svoji činnost ukončil v 1990. (Pexa).
ÚMDOČ 1923: Čt.ochot. beseda
SOkA Tábor: doklady 1942-69
OH na Táborsku 1983: s.5-6
Sto let ochotnického divadla v Táboře 1857-1957
ZK ROH n.p. Elektroisola v Táboře, Tábor 1957 OS DON Tábor

ČELKOVICE m.č. obce Tábor o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků. Zatím jediným dokladem je
záznam jeho členství v ÚMDOČ 1923. (Šrámek)
ÚMDOČ 1923

- 5 -
ČERAZ m.č. obce Vesce o. Tábor
Podle pamětníků hrálo se zde v třicátých letech divadlo,
na které chodívali lidé ze širokého okolí. (Šrámek).
Houska, Mokrá

DÍRNÁ o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků Jirásek byl založen 1928.
Hrávalo se v hostinci, v zámeckém parku i v přírodě.
V 1932 pořízeno nové jeviště. Hrávalo se 4x za rok (Maryša,
Lucerna, Sládci aj.). V osmdesátých letech ukončil svou
činnost.(Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky a pamětníků

DOBRONICE U BECHYNĚ o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků. Jedinými doklady o jeho čin-
nosti jsou záznamy o jeho členství v ÚMDOČ 1922 a ve
ŠO ÚMDOČ 1933 (Šrámek).
ÚMDOČ 1922
ŠO ÚMDOČ 1933

DOBRONICE U CHÝNOVA m.č. obce Chýnov o. Tábor
SPOLEK DIVADELNíCH OCHOTNíKU byl 1933 členem ŠO ÚMDOČ
v Táboře. (Šrámek).
ŠO ÚMDOČ 1933

DRAHOV o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků "Tyl" byl 1933 členem ŠO ÚMDOČ
v Táboře. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

DRÁCHOV o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků byl 1923 členským souborem
ÚMDOČ a 1933 ŠO ÚMDOČ v Táboře. (Šrámek)
ÚMDOČ 1923
ŠO ÚMDOČ 1933

DRAŽICE o. Tábor
Ochotnické divadlo se hrávalo odedávna příležitostně.
Hrálo se v postinci na prknech položených přes sudy, nebo
v přírodě - ve stráni. 1972 vzniká Divadelní soubor klubo-
vého zařízení "Společenský dům". Hrál 1-2x do roka, účast-
nil se regionálních přehlídek. 1982 začal se souborem
spolupracovat profesionální režisér J. Roll. (Šrámek)
OH na Táborsku: s. 6.7

DRAŽIČKY o. Tábor
Kroužek divadelních ochotníků byl založen 1920 a měl 36
členů. Hrávalo se v zimním období 2-3 hry ročně, převážně
s vesnickou tématikou (Lucerna, Naši furianti aj).
- 6 -
Po skončení 2. svět. války byla činnost ukončena. (Šrámek).
Zprávy OÚ 1998

DRHOVICE o. Tábor
Divadelní soubor Sboru požární ochrany vznikl 1933. Hrál
1-3x ročně v letech 1933-45, 1950/52, 1955-90). Hrál v
hostinci a též v okolních obcích. Skládací jeviště používal
do 1982, kdy bylo dokončeno jeviště zděné.
Repertoár tvořila díla starších i současných autorů. Uváděly
se pohádky pro děti. V letech 1955-90 měl soubor cca 35
dospělých a cca 20 dětských členů. Hrálo se 1-3x ročně.
Zavřelová s. 124
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

DUDOV m.č. obce Skrýchov u Malšic o. Tábor
Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů byl 1933
členským
souborem ŠO ÚMDOČ v Táboře. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

HORKY m.č. obce Tábor o. Tábor
Čtenářsko-ochotnický spolek byl 1922 členským souborem
ÚMDOČ. (Šrámek)
ÚMDOČ 1922

HVOŽĎANY m.č. obce Bechyně o. Tábor
Čtenářsko-ochotnický spolek zde pracoval v letech 1931-38.
Hrál v zimním období cca 2 hry ročně. V 1931 sehrál hry:
Písmákova dcera a Jedenácté přikázání. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky

CHABROVICE m.č. obce Skopytce o. Tábor
Existenci Spolku divadelních ochotníků "Pokrok" v 1924
dokládá záznam o jeho členství v ÚMDOČ a Spolku divadelních
ochotníků "Čech" v 1933 členství ve ŠO ÚMDOČ v Táboře.
(Šrámek)
ÚMDOČ 1924
ŠO ÚMDOČ 1933

CHLEBOV m.č. obce Soběslav o. Tábor
Činnost ochotníků dokladuje záznam v kronice obce Borko-
vice (o. Tábor) o koupi staršího jeviště v 1930. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998. F. Nečas, kronikář, Borkovice

CHOTČINY m.č. obce Dolní Hořice o. Tábor
Podle zápisu v kronice obce Chýnov sehrál v 1953 "čilý"
DS OB z Chotčin Jiráskova Otce, a v 1954 Statky zmatky.
(Šrámek)
Kronika obce Chýnov, s.102, 145

- 7 -
CHOTĚMICE o. Tábor
Spolek divadelních ochotníků byl založen 1928. Měl asi
2O členů. Představení se hrála nejčastěji v zimě v hostinci,
dále na návsi, v přírodě a v okolních vesnicích (Lešetínský
kovář, Naši furianti, Vojnarka, Třetí zvonění aj.). Poslední
doklad o činnosti je z 1948. (Šrámek)
SOkA Tábor: doklady 1928-48
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků.

CHOTOVINY o. Tábor
V 1894 zde hráli Hřímaleho operu Zakletý princ. Činnost
Spolku divadelních ochotníků dokládají záznamy o jeho člen-
ství v ÚMDOČ v 1922 a ve ŠO ÚMDOČ 1933. (Šrámek)
Táborský: s. 454-455
ÚMDOČ 1922
ŠO ÚMDOČ 1933

CHOUSTNÍK o. Tábor
První Ochotnický spolek vznikl kolem 1925. Hrálo se v hostinci
U Jordáků, v zámeckém parku a též v prostředí hradu. Asi v
1950 byl utvořen Divadelní soubor Obce Baráčníků. Poslední
hrou bylo Jedenácté přikázání sehrané v hostinci u Vodrážků
asi v 1955. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníka: S. Bejblík, Choustník čp. 11

CHÝNOV o. Tábor
První zmínka o divadle je z 1863. Hrálo se ve školní budově,
zásluhou místního kaplana a obchodníka. Divadlo podporovala
i obec. V 1882 vznikl nový Ochotnický spolek, který měl řádně
potvrzené stanovy. Spolek dosáhl v 1897-99 svého vrcholu.
Hrávalo se v divadelní místnosti na radnici, později v hostin-
ci Na Křivé. Po 1916 činnost stagnuje. Po r. 1920 vzniká Diva-
delní spolek Sokola a hraje též Mládež církve československé.
V 1925 obnoven Ochotnický spolek (42 členů). V 1942 otevřen
nový kulturní dům. V 1951 vzniká Dramatický soubor Osvětové
besedy, který pracoval asi do 1964. V 1979 se znovu schází
ochotnický spolek. Uvádí dětské pohádky, malé formy. Od 1986
činnost stagnuje. (Šrámek)
SOKA Tábor: Doklady 1884-1949
Zprávy OÚ 1998: Výpis z městské kroniky.

JANOV m.č. obce Roudná o. Tábor
Existenci Spolku divadelních ochotníků Roudná-Janov dokládá
záznam o členství v ŠO ÚMDOČ r 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

JENÍČKOVA LHOTA m.č. obce Chotoviny o. Tábor
Existenci Spolku divadelních ochotníků Lhoty Jeníčkovy a
Broučkovy dokládá záznam o členství v ŠO ÚMDOČ v 1933.
Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
- 8 -
JISTEBNICE o. Tábor
Název místního čtenářského spolku byl v 1860 rozšířen na
Čtenářsko-ochotnický spolek, který asi jako první představení
uvedl v 1861 hru Isidor a Olga. Spolek hrál nejprve v sále
tančírny J. Jelínka a od 1868 v hostinci U modré hvězdy (zde
hrál až do 1872). Repertoár tvořily nejprve lehké oddechové
frašky, ale později díla našich i světových autorů. Vlastní
nové jeviště si postavili v 1893 a hrálo se na něm do 1940,
kdy bylo zmodernizováno. Řadu kulturních akcí pořádali se
Sokolem a Hasičskou jednotou. Činnost se po válce zvýšila.
Ve spolku pracuje též akad. malíř R. Lauda. V 1933 vystupuje
spolek pod názvem Spolek divadelních ochotníků. Za 2. svět.
války byly uváděny hry s vlasteneckou tématikou (Jan Výrava,
Strakonický dudák, Kolébka aj). Do 1943 sehráli 345 předsta-
vení. Po osvobození uvedeny Čapkovy hry Matka, Bílá nemoc aj.
Název souboru se mění na Divadelní soubor Osvětové besedy
(kromě období 1965-68 kdy patřil pod JZD). Od 1965 dochází
k poklesu premiér na 1-2 ročně. Od 1972, kdy dochází ke zbou-
rání divadelního sálu a jeviště se soubor orientuje na tzv.
malé formy. V 1976 vzniká Dětský divadelní kroužek, který
obnovil tradici dětského divadla. Po výstavbě kulturního
domu 1979 pořádají okresní divadelní festival. Aktivita a
úroveň souboru se odráží v účasti na meziokresních a kraj-
ských přehlídkách. V 1984 získávají na krajské přehlídce ve
Volyni cenu za dramaturgii, režii i herecké výkony. V souboru
hostovali umělecký maskér R. Kurel a dramaturg České televize
L. Štědrý a akad. malíř R. Lauda. (Pexa)
Ve službách Thalie II.s.215
Zavřelová s.121, DS OB
Jistebnice, Besedník 1872,r.1,č.3,s.48,NK
Jistebnice, Besedník 1872,r.1,č.18,s.236, NK
Památník čtenářsko-ochotnického spolku v Jistebnici
Jistebnice, nákl.vl. 1910. KK
SÍBRT, F.: Památník spolku divadelních ochotníků v Jistebnici
(1860-1935). Nákl.spolku div.ochotníků 1035,kk
ÚMDOČ 1922. Čten.och.sp.
OH na Táborsku: s.7-8
ŠO ÚMDOČ 1933: s.14

KLOKOTY m.č. obce Tábor o. Tábor
Dokladem o existenci Ochotnického spolku je záznam o členství
v ÚMDOČ v 1922 a Spolku divadelních ochotníků členství v ŠO
ÚMDOČ v Táboře v 1933.
ÚMDOČ 1922
ŠO ÚMDOČ 1933

KOŠICE o. Tábor
Divadlo se zde začalo hrát v 1909 hrou Marjánka zkrotila
Janka. Po přerušení 1. svět. válkou se začíná znovu v 1919.
Spolek divadelních ochotníků byl založen 1924. Od 1919 se
hrála v průměru 4 představení ročně (např. Závěť, Na selském
gruntě, Gazdina roba, Maryša, Kříž u potoka aj.). V 1937 zaha-
juje divadelní činnost Dělnický sportovní klub hrou Manželství
jako kopaná. Od tohoto data dochází ke konkurenci dvou spolků.
V 1941 v důsledku sporů o jeviště je založen Divadelní odbor
- 9 -
Dělnického sportovního klubu, který měl 36 členů. V 1948 do-
chází ke spojení obou spolků pod hlavičkou DSK a od 1950 jako
Sokol Košice. Svou činnost spolek ukončil v 1962 hrou Lakomec.
Od 1941 se hrála 1-2 představení ročně (např. Paličova dcera,
Vojnarka, Její pastorkyňa, Naši furianti). Představení se
usktečňovala v hostinci Na Hořejší a Na Dolejší. Hostovalo se
v Želči, Tučapech, Choustníku, Budislavi. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: podle Monografie školské obce Košice, Pamětní knihy
DSK, obecní kroniky a pamětníků

KOMÁROV o. Tábor
Ochotnický spolek byl založen 1925. Zpočátku se hrálo v příro-
dě, na návsi a později na opatřeném jevišti v hostinci (Maryša,
Švanda dudák, Vojnarka. Posledním představením bylo Jedenácté
přikázání v 1949. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: obecní kronika, pokladní záznamy souboru.

KRÁTOŠICE o. Tábor
Dokladem existence Spolku divadelních ochotníků "Pokrok"
je záznam o jeho členství v ŠO ÚMDOČ v Táboře z 1933.
Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

LOM o. Tábor
Dokladem o existenci Divadelního ochotnického spolku
"Vlastimil" je záznam o členství v ÚMDOČ z 1923. (Šrámek)
ÚMDOČ 1923

LŽÍN m.č. obce Dírná o. Tábor
Dokladem o existenci Čtenářsko-ochotnického spolku je záznam
o členství v ÚMDOČ z 1922 a členství v ŠO ÚMDOČ v Táboře z
1933. (Šrámek)
ÚMDOČ 1922
ŠO ÚMDOČ 1933

MAKOV m.č. once Jistebnice o. Tábor
Činnost Spolku divadelních ochotníků je dokladována v letech
1926-46. Hrálo se asi do 1955 v sále pohostinství a v přírodě.
(Šrámek)
SOkA Tábor: doklady 1926-46
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

MALŠICE o. Tábor
Záznamy o prvním představení ochotnického divadla, které hráli
místní studenti, jsou z 1868. Technické podmínky si vytvářeli
sami. Hrálo se u Caisů. V 1870 se jednalo o vytvoření ochot-
nického spolku, ale zatím se hrálo nahodile, oba existující
soubory společně. Spolek divadelních ochotníků byl založen
1881. Měl 14 členů. Hrál u Šteflů, a to až do 1943. V 1892
vyhořela spolková místnost s technickým vybavením. Spolek si
- 10 -
postavil jeviště nové, vedl výpůjční knihovnu, pořádal přednáš-
ky, vystupoval i v okolí. Do 1943 sehrál 261 představení s
pestrým repertoárem a měl 50 členů. (Šrámek)
Ve službách Thalie II.s.247
Malšice Besedník 1872, r.1.č.15,s.212 NK
MĚŠICE m.č. obce Tábor o. Tábor
V 1901-34 hrály zde 2 soubory Beseda "Havlíček a Čtenářsko-
ochotnický spolek. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
SOkA Tábor: doklady 1901-34

MEZIŘÍČÍ o. Tábor
Dokladem o existenci souboru Sbor dobrovolných hasičů -
dramatický odbor je záznam o členství v ŠO ÚMDOČ v Táboře z
1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933


MLADÁ VOŽICE o. Tábor
Již v r. 1797 sehráli vožičtí měšťané vánoční hru Narození
Páně. Počátky pravidelné ochotnické činnosti začínají v 1865,
kdy vznikl Spolek divadelních ochotníků, který jako prvé
představení uvedl Klicperův Divotvorný klobouk. Hrálo se na
vypůjčeném zámeckém jevišti, později domech čp. 192 a 198.
Repertoár tvořily nenáročné veselohry, později hry s vážnější
tématikou (1908 - Paličova dcera, Strakonický dudák, 1919 -
Žižka z Trocnova aj.). V 1910 bylo vybudováno jeviště U lva,
kde se hrávalo až do 1927. V 1910 byl založen druhý soubor
Intimní divadlo, které hrálo na jevišti U Kaňků. Od 1930 hrál
soubor na svém vlastním jevišti. Za 2. svět. války se činnost
rozšířila do okolních míst. Za toto období bylo sehráno 40
her. Hostem býval i někdejší člen ND Mistr Jaroslav Hurt
(Jiráskův Otec a Barnášův Most nejkrásnější). Osvobození uví-
tali Jiráskovou Lucernou. K výročí 80 let souboru (1945)
uvedli Tylova Strakonického dudáka ve scénické výpravě akad.
malíře Mistra O. Bubeníčka. V padesátých letech se zřizovate-
lem souboru stává Osvětová beseda a činnost začíná slábnout.
V 1958 hostuje národní umělec Jaroslav Vojta (Vojnarka). Od
1965 činnost stagnuje a soubor se rozpadl. Zničeno bylo mate-
riální vybavení. Zcela znovu začínají divadelní nadšenci 1979
pod názvem Divadelní soubor Vožičan v prostorách SKP ROH.
Připravují 1 inscenaci ročně a podnikají zájezdy do okolí.
Repertoárově se orientují na českou dramatiku. Od svého zalo-
žení do 1983 soubor nastudoval 588 her. (Pexa)
Zavřelová s.105: DS Vožičan
Památník spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865-1935
Mladá Vožice, Spol.div.och. 1935 UK KK
JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Fakto-
grafickou část zpracoval Jaromír Strnad, Mladá Vožice, komise
pro přípravu oslav 100. výr.zal.och.divadla (1965) 19s.fot. kDÚ
Mladá Vožice Besedník 1872 r.1,č.1s.16 NK
ÚMDOČ 1922: S.d.o.
ŠO ÚMDOČ 1933: s.15
OH na Táborsku 1983: s.8-9
- 11 -
Třicet pět let loutkářství v Mladé Vožici 1929-64. Mladá Vožice,
OK STPM 1964. 65 s. MLK
Zavřelová: Loutky s.17: LS Bubeníček

MYSLKOVICE o. Tábor
Vzdělávací spolek založen asi v 1922, sehrál první představení
Jeníček z malované chaloupky v hospodě u Cvrčků v 1928. Zpo-
čátku se hrály lehké veselohry a později závaznější témata
(1938-Lucerna, Noc na Karlštejně, 1940-Maryša, 1944-Pasekáři).
Hrálo se 1-3x ročně Na panské hospodě a též v parku a zámku.
Po 2. svět. válce se hrálo již nepravidelně asi do 1965.
(Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky, divadelních plakátů a pamětníků.
ŠO ÚMDOČ 1933

NÁCHOD m.č. obce Tábor o. Tábor
Dokladem o existenci souboru Jednota divadelních ochotníků je
záznam o jeho členství v ŠO ÚMDOČ v Táboře z 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

NADĚJKOV o. Tábor
V obci se údajně hrála divadelní představení od 1862 s menšími
přestávkami v jednotlivých letech. V 1898 byl založen Čtenář-
sko-ochotnický spolek "Fikar" s divadelním "družstvem" o 17
členech. Hrávalo se v hostinci cca 2x ročně (Divotvorný klo-
bouk, J.K. Tyl aj.). Činnost tohoto spolku skončila 1950 a
přešla na Újezdní osvětovou besedu. Činnost ochotníků skončila
v 1966. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: čerpáno z obecní kroniky

NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE o. Tábor
Divadlo zde hrávalo ochotnické sdružení. v 1924 byl založen
Spolek divadelního ochotnictva českého. Zakládajících členů
bylo 18. Do 1943 provedli 170 představení klasického českého
repertoáru. (Šrámek)
Ve službách Thalie II.s.343.
ŠO ÚMDOČ 1933

OLDŘICHOV o. Tábor
V obci se hrálo ochotnické divadlo v 1919-1930. Hrálo se v
hostinci u Dvoříků asi 2x ročně. Jednou ročně se také hrávalo
při hasičských cvičeních na sportovním hřišti.
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníka Jana Koblihy, Oldřichov čp. 25

POHNÁNÍ o. Tábor
Písemné doklady se nezachovaly. Podle vzpomínek pamětníků se
traduje, že ochotnické divadlo má více než stoletou tradici.
Hrálo se v sále místního hostince. Vedení měli převážně buď
místní farář, nebo učitel. Asi před 50 lety se i kočovalo.
Naposledy se hrála asi před 20 lety hra Myslivecká latina
a Charleyova teta. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků.
- 12 -
POJBUKY o. Tábor
Ochotnické divadlo zahájilo svou činnost 1914 hrou Staří
blázni. Hrávalo se v místním hostinci a zajížděli i mimo obec.
Nacvičovaly se i operety a hry pro děti. Později došlo ke
stagnaci. Činnost se obnovila v 1938 a ukončila v 1942.
(Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníka Jaroslava Zhorného, Pojbuky čp. 22

ORLOV m.č. obce Jistebnice o. Tábor
Divadlo se zde začalo hrát asi před 1940. Spolek účinkoval
při Hasičském sboru. Pokračovalo se během války asi do 1950-
55. Hrálo se v sále pohostinství a v přírodě. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

PLANÁ NAD LUŽNICÍ o. Tábor
Ochotnická představení se hrála od 1883 založením Kroužku
divadelních ochotníků, který měl 68 činných členů. První
uvedená hra byla První den po svatbě. Hrálo se nepravidelně.
V 1930 získána opona a první kulisy a kroužek přejmenován na
Spolek ochotníků "Tyl". Hrálo se v hostinci, později v
hotelu a v posledních letech v Sokolovně. V 1934 sehrána 4
představení, 1935 3 představení. V 1945 sehrána Maryša za
hostování pražských herců pánů Hrušínského st. i ml. a J.
Kemra. V 1951 jsou ochotníci převedeni pod Osvětovou besedu
a později jsou součástí TJ Sokol. Nacvičovali 1-2 hry ročně
(1964-C.K.polní maršálek, Palackého třída 27, 1966-Podskalák,
aj.). V 1967 činnost ochotníků končí. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933 o. Tábor
Zprávy OÚ 1998: podle kroniky

PŘEHOŘOV o. Tábor
Divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů podle záznamů v
obecní kronice vystoupil poprvé v 1934. Hrávalo se v hostinci
a na návsi (1934-Počkej, ty budeš litovat, Černé oči, Ich Mel-
de, Silvestrovská noc aj.). Divadlo se hrálo během během 1.
svět.války a po válce. Poslední představení bylo 1951.(Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky

RADĚTICE o. Tábor
Čtenářsko-ochotnický spolek vznikl na přelomu století a byl
činný před 1. svět. válkou. Svědčí o tom záznam o jeho členst-
ví v ŠO ÚMDOČ z 1933. V 1972 navázal na jeho tradice Divadelní
soubor Osvětové besedy. Repertoár obsahoval díla především
českých autorů (Klicpera, Tyl, Langr aj.) doplněná tituly
světových dramatiků (Moliér, Gogol). Připravoval ročně 1 hru,
kterou 5-7x reprizoval. (Šrámek)
Zavřelová s.107
OH na Táborsku s.9-10
ŠO ÚMDOČ 1933


- 13 -

RADIMOVICE U ŽELČE o. Tábor
Ochotnický kroužek Tyl byl založen v 1920 a měl 35 členů.
Hrálo se v místním hostinci a v přírodě, v několika případech
i v okolních vesnicích. Převážně se hrálo každý rok (Naši
furianti, Cikán, Ze starých mlýnů, aj.). Činnost byla
ukončena v 1947. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle kroniky obce

RADKOV o. Tábor
Divadlo zde hrával již asi od dvacátých let Sbor dobrovolných
hasičů, který podle záznamu byl v 1933 členem ŠO ÚMDOČ.
Hrávalo se v hostinci u Nousků, kde byl sál vybavený přenosným
jevištěm. Zkoušelo se po domácnostech ochotníků, hrávalo se
většinou v zimě (Naši furianti, Poslední muž, Zlý jelen, aj.).
Po 2. svět. válce se hrálo též pod hlavičkou Svazu mládeže
a později Osvětové besedy. Naposledy se hrálo asi v 1955.
(Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: Zdeněk Samec - kronikář obce

RATAJE o. Tábor
První zmínka v obecní kronice o Dramatickém odboru TJ Sokol
jsou z 1926. V 1936 vznikl při škole dětský soubor o 100 čle-
nech. Činnost přerušena v 1941. Poslední záznam o činnosti je
z 1951. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle kronikáře obce.

RATIBOŘSKÉ HORY o. Tábor
Dokladem o činnosti spolku Jednota divadelních ochotníků
v této obci jsou záznamy o jeho členství v ÚM DOČ 1922
a ve ŠO ÚMDOČ z 1933.
ÚMDOČ 1922
ŠO ÚMDOČ 1933

ROUDNÁ o. Tábor
Doklady o činnosti Spolku divadelních ochotníků z let
1920-1937 jsou uloženy v SOkA Tábor. (Šrámek)
SOkA Tábor: doklady 1920-37

RYBOVA LHOTA m.č. obce Skalice o. Tábor
Doklady o činnosti Spolku divadelnícj ochotníků z let
1921-43 jsou uloženy v SOkA. V 1941 vznikl Spolek mladých,
který v 1942 uvedl v místním hostinci svou první hru.
(Vojnarka, Když v srdcích láska dříme, aj.). Poslední hra
byla uvedena v 1945. (Šrámek)
SOkA Tábor: doklady 1921-43
Zprávy OÚ 1998: podle divadelní kroniky, plakátů a pamětníků


- 14 -
ŘEPEČ o. Tábor
Ochotnické divadlo se v obci hrálo poprvé v 1949 a dále
pak v letech 1957-60. Hrálo se v místním hostinci a od
1960 v kulturním domě. (Revizor, Lucerna, Ženichové, aj.),
od té doby se nehraje. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků: J. Pribyl, Řepeč čp. 82

ŘÍPEC o. Tábor
První zmínka o sehrání divadelní hry je z 1920, kdy Kroužek
divadelních ochotníků sehrál hru Naši furianti. V 1920
vstoupil na scénu také Dorost republiky, strany českého ven-
kova se hrou Sokyně. Oba tyto spolky hrály střídavě v hos-
tinci a v přírodě 2-3x do roka. V 1925 byly schváleny stanovy
Divadelního ochotnického spolku Klicpera. Spolek měl okolo 25
členů a hrál v průměru 4 představení ročně. Po přerušení kon-
cem 2. svět. války činnost pokračovala až do 1948. V 1950
sehrána pouze 1 hra a nastal útlum činnosti. V 1959 uvedli hru
Kudy kam a to byl poslední pokus o činnost.
V 1977 založen dětský loutkářský soubor Paravánek, který účin-
koval do 1989 a sehrál 66 představení. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky.

SENOŽATY m.č. obce Bechyně o. Tábor
Ochotnické divadlo se hrálo údajně za 2. svět. války v místní
hospodě. Odehráli Statek našeho Franty a několik dalších her.
Po válce soubor zanikl.
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

SEZIMOVO ÚSTÍ o. Tábor
V 1882 vznikl Čtenářsko-ochotnický spolek. Hrávalo se v níz-
kých hostinských místnostech, režírovali učitelé. Po stagnaci
za 1. svět. války vznikají po 1919 další soubory: Dramatický
odbor KSČ (postavil nové jeviště), Dramatický odbor hasičů,
Dramatický odbor národních socialistů, Ženská pracovní komise,
Jednota proletářské výchovy. V 1933 založen nový, nepolitický,
Čtenářsko divadelní spolek Pokrok, který měl 53 členů a pod
tímto názvem se hrálo i za okupace. V 1950 byl tento soubor
včleněn do místního a hrál pod názvem Soubor kulturního klubu
JZD Pokrok. Bohatá činnost souboru přispěla k vybudování Kul-
turního domu s jevištěm v 1956. Pravidelně se účastnil diva-
delních soutěží a v 1959 vystupoval na JH (Nepokojné hody
svaté Kateřiny).
V Sezimově Ústí II., v nové průmyslové části, vznikl v 1951
Divadelní kroužek ZK ROH, který se představil Makarenkovou
hrou Začínáme žít. V prvých 10 letech největší diváckou odezvu
měly hry V W, později převažovaly hry se zpěvy a operety a ve
druhé polovině 70. let se repertoár rozšířil o klasickou
tvorbu (Ženitba, Mirandolina aj.), ale též o novou tvorbu
(Paganini a Frištenský, Bambiny di Praga aj).Hráli pravidelně
představení pro děti. Současně v šedesátých až sedmdesátých
letech působil Dětský divadelní soubor ZK ROH, později Studio
mladých, který se pravidelně účastnil okresních a kraj-
ských soutěží. V osmdesátých letech paralelně vzniklo Studio
divadelního souboru Závodního klubu, které v divadelních sou-
- 15 -
těžích postoupilo v 1981 na WP a FEMAD (Ejhle lidé) a v 1984
opět na FEMAD (Kdo mluví s koněm). Do 1983 nastudoval soubor
83 inscenací a odehrál 496 představení. V 1989 vznikl Diva-
delní soubor Průvan, který se v 1992 představil na JH (Kdo
mluví s koněm. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933: s.15
Sto let ochotnického divadla v Táboře, Tábor 1957, ZK ROH Elektro-
isola v Táboře, s.23.24
OH na Táborsku: s.10-11
Archiv Dětského DS a Studia mladých
Adresář 1993: DS Průvan
JH 1959: DS Pokrok KK JZD: Dietl: Nepokojné hody svaté Kateřiny
FEMAD 1981: Studio DS: Čapek-Konrád: Ejhle lidé
FEMAD 1984: Koenigsmark: Kdo mluví s koněm
WP 1981: Studio divadelního souboru ZK
JH 1982: DS Průvan: Hlávkovi: Krok a jeho dcery

SLAPSKO o. Tábor
Podle pamětníků zde byl kdysi ochotnický spolek, ale bližší
údaje o činnosti chybí.
Zprávy OÚ 1998

SLAPY o. Tábor
V 1960 vznikl Vzdělávací spolek, který od 1910 hrál 2-3x roč-
ně divadlo v hostinci u Procházků a u Skaláků a též na volném
prostranství uprostřed obce. V 1927 měl spolek 28 činných
členů. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky a pamětníků

SMILOVY HORY o. Tábor
Ochotnické divadlo se zde provozovalo již od 1875. V 1923 za-
ložen Spolek divadelních ochotníků, který do 1943 sehrál přes
200 představení. Měl 40 členů, z toho 38 činných. (Šrámek)
Ve službách Thalie II, s.190
SOkA Tábor: kronika obce

SMRKOV m.č. obce Jistebnice o. Tábor
Divadlo se tu začalo hrát asi před 1940. Pokračovalo se během
války asi do 1950-55. Hrálo se v sále pohostinství a také v
přírodě. Spolek účinkoval při hasičském sboru. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

SOBĚSLAV o. Tábor
Ve středověku hrány žákovské hry a 1582 provedena hra Susana.
V 1844 první ochotnické představení Žižkův meč. V 1860 začí-
nají hrát 2-3x za prázdniny studenti, kteří 1867 zakládají
studentský Spolek Svakov. V 1867 založený Soubor mladých
řemeslníků je 1870 zakázán pro neoprávněné spolčování. V 1879
statutárně založen Spolek divadelních ochotníků. Hrávalo se
až 10 představení za rok v hostinci U beránka, U Makovců
a od 1881 v sále nového hostince Národní dům. Divadlo též
- 16 -
začíná hrát Všeobecně-vzdělávací spolek založenýá 1892. Čin-
nost SDO v 1895-1910 stagnuje. Naopak úspěšně v těchto letech
rozvíjí činnost nově založený Dramatický odbor Sokola, který
získává ke spolupráci pensionovaného vrchního ředitele Národ-
ního divadla Edm. Chvalovského. V 1911 oživena činnost SDO
příchodem části členů Sokola. Hrály se i opery. Po přerušení
válkou se stává E. Chvalovský protektorem SDO a v 1924 se
mění název na Spolek divadelních ochotníků Chvalovský. Pod je-
ho vedením soubor nastudoval řadu výborných představení včet-
ně oper. Paralelně vznikla 1921 Dělnická tělovýchovná jednota,
která hrála v hostinci U zvonu.V 1930 po přístavbě jeviště v
Národním domě se E. Chvalovský ve hře Lucerna loučí po 23 le-
tech s ochotníky. V 1943 měl SDO Chvalovský 160 členů a od
svého založení nastudoval 322 her. Po 1945 paralelně hrálo Di-
vadlo mladých a Soubor DTJ. Po 1948 přešel SDO do Dramatického
odboru ZK Lada n.p., který se v 1971 rozpadl. V 1976 vzniká
Divadelní soubor klubu pracujících přejmenovaný v 1979 na Di-
vadelní soubor Chvalovský, jehož zřizovatelem byl SKP Soběslav
a který se zaměřil převážně na hry pro děti. v osmdesátých
letech připravoval 1 inscenaci. (Šrámek)
Ve službách Thalie II, s.325
Javorin s.278
Zprávy 1882 s.178-9
Zavřelová, s.108: Divadelní soubor Chvalovský Soběslav
Táborský: s. 409-411
DČD I.s.112,290
DČD II.s.191,454
ROZUM, K.: Ze života českého lidu, Český lid 11, 1902, 120-127
ÚMDOČ 1922: SDO
ŠO ÚMDOČ 1933: Spolek divadelních ochotníků Chvalovský
OH na Táborsku: s.10-12
Divadelní tradice na Soběslavsku (komentář k výstavě 1955 v Sobě-
slavi). Red.kol., Okr.osv.dům, Soběslav 1955, 14 s. II. KK
Památník spolku div.ochotníků v Soběslavi vydaný v upomínku 50ti leté
činnosti a otevření nového divadla, 1879-1929. Soběslav 1930
Památník ochotnického divadla v Soběslavi, vydaný k oslavě 50ti letého
jubilea her ochotnických, uspoř.M.Fischer, Tábor, SDO v Soběslavi
1944 KK
Sto let ochotnictva v Soběslavi 1845-1945, Soběslav, 1945 KK
ZÁRUBA, Stanislav: Vzpomínání na divadlo, Soběslavská hláska,
prosinec 1977
JH 1941: Spolek divadelních ochotníků: Tetauer: Milostná mámení
WP 1981: Soubor Marie Kudeříkové PgF

STÁDLEC o. Tábor
V 1827 hrálo na zámku Sdružení ochotníků hru Kain a Abel
v německé řeči. První české představení bylo Svatá Dorota.
V 1875 v hostinci Na panské postaveno větší jeviště. V 1897
založen Čtenářsko-ochotnický spolek Jablonský, který byl brzy
velice aktivní. Hrálo se i v zámeckém parku. V 1926 si posta-
vil vlastní spolkový dům se sálem a technickým zázemím.
Ročně připravoval až 10 her. V 1934 bylo zmodernizováno jeviš-
tě. Svoji činnost ukončil za 2. svět. války a odehrál celkem
365 her českého repertoáru. V 1984 založen spolek Ve stínu.
Hrál 2-3x ročně. Činnost ukončil v 1990. (Šrámek)
- 17 -
Ve službách Thalie II. s.328
ÚMDOČ 1922: SDO Jablonský
SOkA Tábor: doklady 1897-1938
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: podle kroniky obce

SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ o. Tábor
Počátky ochotnického divadla zde spadají do sedmdesátých let
min. století. První představení sehráno v 1875 v zájezdním
hostinci U Čápů. Koncem devadesátých let dochází k oslabení
činnosti. K oživení přispělo založení Čtenářsko-ochotnického
spolku v 1908. Během roku bylo nazkoušeno 6-8 her, většinou
české klasické tvorby. Po postavení sokolovny v 1925 došlo
k vytvoření Dramatického odboru T.J. Sokola. Soubor získal
nové jeviště, sál, zkušebnu a kulisárnu. V souboru pracovali
i občané z okolních vesnic. Řada představení byla sehrána
v letech 1923-29 v přírodě. Okupace omezila činnost, ale ihned
v červnu 1945 bylo uvedeno představení. Soubor začal připravo-
vat představení s větším obsazením a s hudbou a zpěvy (Fidlo-
vačka, Podskalák, Lesní panna, aj.). Uváděl zejména hry Tylovy
a Jiráskovy a později i jiných autorů (Drda, Stehlík, Bukovčan,
Scheinpflugová, Gogol, Katajev, Volodin aj.). Do 1958 sehrál
soubor 199 her a uskutečnil 345 představení, Po 1970 se začal
projevovat pokles v počtu ochotníků. V 1983 připravili vzpo-
mínkový pořad - sudoměřickému rodákovi dr. K. H. Hilarovi.
(Šrámek)
ÚMDOČ 1922: Národní jednota pošumavská
ŠO ÚMDOČ 1933
OH na Táborsku: s. 12-13
FEMAD 1988: LS TAtrmani: Brůček: Příběh-Poslední Kašpárkova šance-
-Klasické romantické drama
FEMAD 1987: Lukešová: A když je někdy všecko na draka
JH-FEMAD 1989: Brůček: O Hadu Šivarovi

SUDOMĚŘICE U TÁBORA o. Tábor
Obecní kronika založená v 1928 uvádí, že v tomto roce sehrál
Soubor Národní jednoty pošumavské 8 divadelních her (Poslední
muž, Lapený Samsonek, Grand hotel Nevada, Sebevrah a veselo-
hry autorů Skružného a J. Baldy). Je možné předpokládat, že
soubor hrál již v předchozích letech jak s ohledem na uvedený
repertoár, tak i že Národní jednota poumavská byla založena
již v 1912. Soubor měl 15 členů. V 1933 nastoupil nový spolek
Ochotnická scéna, prakticky se stejným členstvem. Činnost
ochotníků skončila pravděpodobně na začátku války. Záhy po
osvobození byl založen Divadelní odbor Sokola, který ukončil
svou činnost v 1956. Hrávalo se v hostinci p. Ročkota, později
v hostinci p. Strnada U nádraží, kde bylo vybudováno větší
rozkládací jeviště. Během roku bylo nacvičeno 5-6 her, po
válce 3 hry (1950-Naši furinati, 1951-Lucerna, 1955-Hrátky
s čertem aj.). (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky a pamětníků

- 18 -
SVRABOV o. Tábor
Divadelní soubor Jednota divadelních ochotníků Svrabov byl
podle záznamu členem ŠO ÚMDOČ v 1933. Existuje záznam o jeho
vystoupení z okrsku v tomto roce. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

ŠEBÍŘOV o. Tábor
Doklady o Čtenářsko-ochotnickém spolku Tyl potvrzují, že tento
spolek byl činný v letech 1919-35. (Šrámek)
SOkA Tábor: doklady 1919-35

TÁBOR o. Tábor
V 1680 v kostele uvedeny teatralizované pobožnosti. 1681 uve-
dena velikonoční hra a 1690 v radničním paláci mládež uvedla
Zrcadlo masopustu. 1765 v domě čp. 7 zřízeno divadelní jeviště
a 1785 sehrána hra Rosamunda. Na poč. 19. stol. se hrálo v
klášteře, později na radnici. Od 1830 se hraje německy za ří-
zení MUDr. J. Eiselta na Střelnici a od 1840 v nově postaveném
městském divadle. 1857 založil J.V.Žák Společnost divadelních
ochotníků, která od 1859 hraje jen česky a v 1868 se ustavila
v řádný Spolek divadelních ochotníků. Uváděl ročně 8-17 her.
Kolem 80. let paralelně hraje občas Dramatický odbor Dělnické-
ho spolku. Ve SDO pohostinsky účinkovali herci z Prahy: O.
Sklenářová-Malá, E. Pešková, J. Mošna, F. Šamberk, J. Šmaha, J.
Slukov, E. Vojan a řada dalších. 1886 založena Škola pro vý-
chovu dorostu divadelního. 1887 postavena nová divadelní budo-
va. Kolem 1900 paralelně hraje Dělnická scéna strany sociálně
demokratické a Národní jednota dělnická. Po 1918 paralelně řa-
da souborů: Dělnická akademie, Proletkult, Jednota čs. Orla,
odbočky Strany nár. sociální, Církve československé, Církve
pravoslavné, Pětasedmdesátníků, Učňovské besídky, Akademický
spolek Štítný, které hrávaly ve 20.-30. letech v sálech Přeho-
řovky, Na Mýtě a v Masarykově domě. V 1921 paralelně vzniká
Intimní scéna, která pravidelně hrála ve 20.-50.letech v kinu
Invalidů. V 1923 byl založen Šmahův okrsek, který sdružoval 120
ochotnických souborů. SDO v 1932 uvádí pro krajany ve Vídni 3x
Fidlovačku. 1936 přistavěn k divadlu Tylův dům se zkušebnou,
šatnami a 1939 divadelním muzeem. Po 1951 byl SDO začleněn pod
Komunální služby a poté pod ZK ROH Elektroisola. Intimní scéna
pod Osvětovou besedu a poté pod ZK ROH ČSD. Paralelně vznikl
ZK ROH Spojů, ze kterého se odděluje v 1954 Divadllo mladých
4. ZDŠ. 1960 se účastní DS ČSD se hrou Aristokrati 30. JH. Po
přístavbě nového velkého divadla se v 1965 sloučily soubory
Elektroisola a ČSD pod názvem Soubor Divadla I. Olbrachta,
který v 1969 získává 1. místo na JH se hrou Skřivan a smršť.
V 1969 a 1970 je vyslán na zájezdy do Belgie a NSR, kde uvádí
hry: V W: César a Goldoniho: Komedie o vějíři. V 1976 získává
uměleckou cenu JčKNV. V 1978 je soubor vystěhován z divadla do
MěKS, kde nejsou pro činnost podmínky. V 1990 se vrací do di-
vadla pod názvem Ochotnický soubor Divadlo O. Nedbala, kde vy-
stupuje dodnes. Paralelně v 90. letech pracují DS Rubikon a
Divadlo mladých.
DČD I., s.166: 1681 velikonoční hra, s.296: 1840 Nová div. budova.
s. 298: 1850 Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, vmísení
divadla do lidových slavností
- 19 -
DČD II., s.178: 50.-80. léta 19.st. aktivity čes. ochotníků, J.V.Žák,
s.185: popis inscenace Vlčkových Lipan v rámci tradice husitských
scén, s. 454: konce 19.stol. vliv J. Šmahy na ochotnické divadlo
DČD III., Velmi bohatá div. činnost ve starších dějinách. 1680 v kos-
tele teatralizované pobožnosti rozjímaní.
THIR, K.: Z deníku Bartoloměje Zelenky, děkana táborského 1680-82,
In. Zpráva o Městském museu a Veřejné městské knihovně v Táboře
za r.1900, Tábor, 1910, s.3-30. 1690 Zrcadlo Masopustu.
KALISTA, Z.: Selské čili sousedské hry českého baroka, Praha 1942.
Z téhož roku si zapsal E.G.Košetický ve svém Quodlibetica
"Táborský dialog luterána a katolíka"
PODLAHA, A.: Rukopisný sborník E.G.Košetického, In: Sborník historic-
kého kroužku 2, s.211. 1975 K. Tier v díle o domech táborských
ve zprávě z r. 1975 se zmiňuje o zřízení divadelního jeviště
v domě čp. 7 na náměstí
Ve službách Thalie II.s.334, Stoletá tradice, I-s.30, Letopisy 1863,
díl, sv.6,s.64, Javorin s.284, Smékalová
Zavřelová s.111: DS MěKS, DS Háha Maredův vrch
FRANK, Ludvík: List z dějin divadla v Táboře. Česká Thalia 1887,
r.1,č.21,s.317-18 NK
ALMANACH k 25. výročí založení Intimní scény v Táboře. 1921-46.
Tábor, 1946. KK
Ochotnické divadlo v Táboře. Tábor 1912
Pamětní list Intimní scény v Táboře. 1931 Tábor,vl.n.1931, 34 s.KK
Pamětní spis k 70.výročí založení spolku divadelních ochotníků v Tá-
boře 1857-1887-1927. Tábor, vl.n. 1927. 76s. KK
PEXA, Tomáš: 10 let táborského Divadla Ivana Olbrachta (výňatek zaha-
jovacího projevu slavnostní schůze), Amatérská scéna 1976,
r.13,č.2,s.8-9. kArt
Sto let táborského ochotnictva 1857-1957. Sbk. Tábor, ZK ROH Elektro-
isola 1957. 48s. KK
120 let ochotnického divadla v Táboře 1857-1977. OKS Tábor 1977,
zprac. kol. pod ved. L. Třeštíka KOS DON
DESET LET Šmahova okrsku Ústřední matice Divadelního ochotnictva
československého v Táboře 1923-1933, Tábor 1933, vl.n. s.31 KK
Šmahův okrsek ÚMDOČ v Táboře. In: Ve službách Thalie II.s.48
Táborský kraj. Osvětový a divadelní věstník. Šmahův okrsek, Městský
osvětový sbor a Okr. osv. sbor. Roč.1./1927 až 4/1930. Red.F.
Kroupa, F. Pelikán, A. Švec a kol. IPOS MK
Osvětový věstník. Nakl. Krajské ústředí osvět. sborů v Táboře, red.
F. Kroupa 1931/32 - 1932/33 MK
Ochotnické hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských
souborů v okrese. Vyd.OKS, OV SČDO 1983. 24s Omdr. KDS DON
DDOČ 1930: sídlo kraje (Burian s.198)
Táborský: s.379-384
ÚMDOČ 1922: SDO ÚMDOČ 1923: Intimní scéna
90. let divadelní budovy v Táboře 1887-1977. 24s. Ondr.
35 let dramatického odboru ZK ROH ČSD 1921-1956. Tábor 1956, vl.n.
12s. KOS DON
40 let dramatického odboru RK ROH ČSD v Táboře. Tábor 1961, vl.n.
2.s KOS DON
125 let ochotnického divadla v Táboře. Činnost DS MěKS 1977-83.
vl.n. s.3 KOS DON
Tábor sobě 1887-1987. Přehled činnosti DS MěKS 1983-87. Tábor 1987.
vl.n.s.3. KOS DON
- 20 -
140 let ochotnického divadla v Táboře. 110 let divadelní budovy.
Přehled činnosti OS Divadla O. Nedbala Tábor za posledních 10
let. Tábor 1997. 3s. KDS DON
20 let Divadla mladých 4. ZDŠ Tábor. KDS DON
40 let Divadla mladých 4. ZDŠ Tábor. KDS DON
SOkA Tábor: doklady o činnosti 1858 1964
Husitské muzeum Tábor: divadelní spolky - dramatický odbor
JH 1960: DO ČSD: Pogodin: Aristokrati
JH 1969: Soubor Divadla I. Olbrachta: Skřivan a smršť
WP 1970, 1982, 1987, 1989: Divadlo poezie SPŠS

TŘEBĚJICE o. Tábor
Dokladem o činnosti Ochotnického souboru je záznam o jeho
členství ve ŠO ÚMDOČ v Táboře v 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

TŔEBELICE m.č. obce Malšice o. Tábor
Dokladem o činnosti Čtenářsko-ochotnického spolku je záznam
o jeho členství ve ŠO ÚMDOČ r 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

TUČAPY o. Tábor
První ochotnická divadelní činnost je uváděna již v 1880.
Soubor zřídil hasičský sbor, později působil pod hlavičkou
Sokola a v padesátých letech pod Osvětovou besedou. Svoji čin-
nost ukončil v 1959. Hrávalo se v hostincích a na hrázi ryb-
níka Pokoj. Ročně se hrálo 2-4x. Prvou hrou byla Malíř jako
Pygmalion, dále pak Blázinec v prvním poschodí, Gazdina roba,
Sůl nad zlato, Vojnarka, aj. Při souboru působil i hudební
kroužek. V letech 1947-49 bylo vybudováno loutkové divadlo,
které rovněž zaniklo. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle Divadelní kroniky

VESCE o. Tábor
Osvětové sdružení divadelních ochotníků bylo podle záznamu
z 1933 členem ŠO ÚMDOČ. Hrávalo se v hostinci u Nováků.
Účinkovali i občané z obce Mokrá. Hrálo se i za 2. svět.války
a po jejím skončenní. V padesátých letech soubor zanikl.
(Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933: s.25
Podle pamětníků

VESELÍ NAD LUŽNICÍ o. Tábor
Existence ochotnického divadla v místě je uváděna od 1863.
V 1872 vzniká Spolek divadelních ochotníků "Vojta Slukov".
Souběžně v 1888 je založena Občanská beseda, která vlastnila
loutkové divadlo. Její činnost je přerušena 1. svět. válkou a
v 1932 je rozpuštěna. V 1912 pracuje loutkové divadlo Učňov-
ské besídky. Také v místní části Mezimostí je v 1919 založen
Divadelní kroužek Jednoty Sokol, který ukončil svou činnost
v 1945. Divadlo se hrálo v prostorách Staré radnice,
- 21 -
v Sokolovně, v hotelu Na Knížecí a v přírodě u hájovny Klobás-
ná. K význačným inscenacím patřila Její pastorkyňa (1919), M.
D. Rettigová (1926), Samota (1928) a Jiříkovo vidění (1958).
(Šrámek)
Divadelní ochotník, Díl II, Sv.6, čl. O důležitopsti a potřebě českého
divadelního listu, Praha, Slovanské nakladatelství 1863 kDú
In: Letopisy III./3/1865
Zavřelová, loutky, s.19:LS KP
Brožura SOkA Soběslav - průvodce po fondech a sbírkách, 1958
SOkA Tábor: Doklady 1923-33
Zprávy OÚ 1998: podle kroniky divadla

VĚTROVY m.č. obce Tábor o. Tábor
V 1933 založen Ochotnický spolek. Měl 33 členů a do 1943 pro-
vedl 10 většinou lidových her. Většímu počtu bránilo, že obča-
né museli hledat práci mimo obec. (Šrámek)
Ve službách Thalie II.s.343

VĚTROVY HORKY - viz HORKY o. Tábor

VLASTIBOŘ o. Tábor
V 1928 založen Sborem dobrovolných hasičů Spolek divadelních
ochotníků. Ještě v tomto roce nacvičil 4 hry a 2 aktovky.
Hrál především lidové hry. Působil do 1938 a znovu byl usta-
ven pod vedením Osvětové besedy v 1943. Svoji činnost ukončil
v 1971, kdy došlo k ustavení Blaťáckého souboru písní a tanců.
Představení se hrávala v místním hostinci, pouze Naši furianti
se hráli na volném prostranství v obci. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky

VLKOV o. Tábor
Ochotnické divadlo se v místě hrálo v letech 1928-36, 1952-57
a 1970-75. Soubor neměl název. Založila jej Osvětová beseda
a postupně se na něm podílel Sbor dobrovolných hasičů, Baráč-
níci, TJ Sokol. Hrálo se v místním hostinci, v přírodě a po
1957 v kulturním sále. Ročně připravovali 1-2 premiéry. Kromě
her pro dospělé (Její pastorkyňa, Ženitba, Mirandolina, Hrátky
s čertem, aj.) se hrály též pohádky pro děti. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle obecní kroniky

VODICE o. Tábor
Dokladem o činnosti Spolku divadelních ochotníků v místě je
zápis o jeho členství ve ŠO ÚMDOČ v Táboře z 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

VRCHOLTOVICE m.č. obce Šebířov o. Tábor
Ochotnický spolek v místě byl založen asi ve 30. letech. Ukon-
čil svou činnost v 1953. Hrálo se v hostinci u Křížů. (Šrámek)
Zprávy OÚ 1998: podle pamětníků

- 22 -
VŘESCE m.č. obce Ratibořské Hory o. Tábor
Dokladem o činnosti divadelního souboru Sdružení republikán-
ského dorostu je zápis o jeho členství ve ŠO ÚMDOČ v Táboře
v 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

ZÁLŠÍ o. Tábor
V 1920 založe Družina divadelních ochotníků, která se v 1926
přejmenovala na Spolek divadelních ochotníků "Tyl". Do 1943
sehráli 54 her. Měli vlastník knihovnu. Vybudovali pomník
padlým za 1. svět. války. Sdružovali 29 činných a 42 zakláda-
jících členů. Hrálo se v hostinci U hájovny a U Kuklů. (Šrámek)
Ve službách Thalie II.s.356

ZÁŘIČÍ m.č. obce Dírné o. Tábor
Dokladem o činnosti Spolku divadelních ochotníků "Havlíček"
je záznam o jeho členství ve ŠO ÚMDOČ z 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933
ZLUKOV o. Tábor
Dokladem o činnosti Spolku divadelních ochotníků "Vojta Slukov"
je zápis o jeho členství ve ŠO ÚMDOČ z 1933. (Šrámek)
ŠO ÚMDOČ 1933

ZVĚROTICE o. Tábor
Divadelní spolek byl založen 1929. Sehrál představení Druhá
míza a v tomto roce ještě další 2 hry. V repertoáru měl pře-
vážně lidové hry. Do 1932 sehrál 2-3 představení ročně.
Později jsou záznamy pouze o 1 hře. V 1932 sehrál 2 předsta-
vení dorost Místní skupiny republikánské strany. Poslední
záznam o představení je z 1939 (Jakubův dvůr). (Šrámek)
Zpráva místního kronikáře 1998

ŽELEČ o. Tábor
1911 založen Čtenářsko-vzdělávací spolek. Prvé představení
(Přišla k rozumu) se hrálo v hostinci Na nové. Později je-
viště přeneseno do hostince Na panské. Po odmlce za 1. svět.
války dochází k oživení a paralelně vzniká Dramtický odbor
Sokola. 1926 postaven nový sál se stálým jevištěm. Střídala
se období aktivity s občasnými stagnacemi. 1940 hostuje ve
hře Otec člen ND Mistr J. Hurt, který zde sehrál 60 předsta-
vení. 1941-42 byla zřízena Divadelní škola. Léta 1941-50
byla nejplodnějším obdobím. Hostovali zde i další profesio-
nální herci (M. Glazarová, K. Kolár, Z. Štěpánek) a v souboru
začíná hrát J. Langmiler. Repertoár byl od lehkého žánru až
po význačné české a zahraniční autory. V 1948 změněn název na
Vzdělávací spolek. V 50. a 60. letech se střídají aktivní
a pasivní období. V 1961 spolek přechází pod Osvětovou besedu.
V 1971, po čtyřleté odmlce, dochází k založení estrádního sou-
boru a poté Dramatického kroužku při ZV ROH Plemenářského
podniku, který v 1977 uvádí hru Blázinec v 1. poschodí. Účast-
ní se krajské přehlídky a v 1978 postupuje na Národní přehlíd-
ku zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou.
- 23 -
V 1981 se soubor přejmenoval na Divadlo Želeč. Soubor pořádá
divadelní školu a stává se iniciátorem založení okresní orga-
nizace SČDO. V 1983 provedena rekonstrukce a modernizace je-
viště a kulturního domu a soubor je pověřen organizací Národ-
ní přehlídky jednoaktových her. Pořádá též Želečské divadelní
podzimy. Úroveň souboru stále roste, v 1985 je vyslán na
16. přehlídku vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém
nad Jizerou a na Národní přehlídku dospělých hrajících pro
děti se hrou Jak rozesmát princeznu. Soubor připravoval 1-2
inscenace ročně. (Šrámek)
Ve službách Thalie II.s.380
Zavřelová, s.114
Divadlo Želeč 1911-1986, ZV ROH Plemenářského podniku, Želeč 40 s.
OH na Táborsku 1983: s.17,18.


- 24 -
P O U Ž I T É Z K R A T K Y
v Místopisu českého amatérského divadla
okresu T Á B O R
========================================
A/ Převzaté z Dějin českého divadla
ARTAMA Útvar pro neprofesionální umění IPOS
DČAD Dějiny českého amatérského divadla
DČD Dějiny českého divadla
DK Dům kultury
DO divadelní odbor
DS divadelní soubor
DT Divadelní Třebíč
DTJ Dělnická tělovýchovná jednota
FEMAD Festival a dílna divadel pro děti, Poděbrady, Libice n.C.
IPOS Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
JH Jiráskův Hronov
JKP Jednotný klub pracujících
JZD Jednotné zemědělské družstvo
kART knihovna Artamy (IPOS)
kDÚ knihovna Divadelního ústavu
kIPOS knihovna IPOS
KK knihovna Kabinetu pro studium čes. divadla ČSAV
(nyní v knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR)
kol. kolektiv
Kron kronikář v místě
M muzeum
m.č. místní část
MěKS Městské kulturní středisko
MěÚ městský úřad
MKS místní kulturní středisko
NK Národní knihovna - Klementinum
OB osvětová beseda
OKS okresní kulturní středisko
Ondr soukr. archiv Vlastimila Ondráčka K. Vary, SČDO
OS ochotnický spolek
OÚ obecní úřad
RK Rudý koutek
ROH Revoluční odborové hnutí
SDO spolek divadelních ochotníků
SČDO Svaz českých divadelních ochotníků
SKP sdružený klub pracujících
SOkA Státní okresní archiv příslušný okres
ŠP Šrámkův Písek
TJ tělovýchovná jednota
UK Universita Karlova
ÚMDOČ Ústřední matice divadelního ochotnictva československého
VÚ vojenský útvar
ZK závodní klub
ZV závodní výbor
WP Wolkerův Prostějov
B/ Další použité v okrese Tábor
KDS DON knihovna Ochotnického souboru Divadla Oskara Nedbala
v Táboře
ŠO ÚMDOČ Šmahův odrsek ÚMDOČ v Táboře
- 25 -
S b o r n í k y ,
na které odkazujeme
===================

A/ Širší než regionální okruh informací
------------------------------------
Adresář 93: (název souboru) - Adresář amatérského divadla v České
republice. Sest. Milan Strotzer. Stav divadelních sou-
borů v r. 1993. Uspořádáno abecedně podle okresů, míst,
názvů souborů a příjmení osob. Praha IPOS/ARTAMA 1993.
300 s. kART
DČD I.-IV., strana - Dějiny českého divadla I.-IV. (odkazy na pasáže
o amatérském divadle)
Javorin strana - Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých
krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, 318 s.
KK
Letopisy rok, svazek, strana - Letopisy národních divadel ochotnic-
kých v Čechách. Příloha edice divadelních her pro
ochotníky "divadelní ochotník" - 1861-1898, redigoval
J.M.Boleslavský, M. Knapp, aj. Dle Turnovského UK kDÚ.
RON Ron, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích.
Souhrny informací o jednotl. místech, odkazy na prameny.
Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce
ze studií jiných badatelů.
Táborský: strana - Táborský, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního
ochotnictva československého. Ústřední matice divadelního
ochotnictva československého, Praha 1931. kIPOS, kART
Ve službách Thalie II. strana - Ve službách Thalie II. České divadlo
ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík
za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART
Zprávy 1882, strana - Zprávy o činnosti divadelních ochotníků
v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice Divadelní Praha,
J. Otto 1882, s. 129-192. kDÚ
ÚMDOČ rok (záznam o členství) - Zprávy o činnosti Ústřední matice
divadelního ochotnictva československého 1922-1925.
Praha, ÚMDOČ. kART
Burian, číslo záznamu, signatura DNM - Burian Miroslav: Svaz dělnic-
kých divadelních ochotníků československých DDOČ. Praha,
Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, 224s. (Soupis
archiválií o DDOČ uložených v DNM).


- 26 -

B/ Regionální okruh informací
--------------------------
Zavřelová: strana - Současné amatérské divadelní soubory Jižních Čech.
Z historie a současnosti 58 spolupracujících amatérských
divadelních souborů Jihočeského kraje. Sest. Marta Zavře-
lová, Č. Budějovice, Jihočeské muzeum 1982. 22s. kART.
Zavřelová, loutky: strana - Jihočeské loutkové amatérské divadlo,
České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982. 22s.Str.kART

C/ Okresní okruh informací - okres Tábor
-------------------------------------
ŠO ÚMDOČ 1933: název členského souboru - Pamětní spis: Deset let
Šmahova okrsku Ústřední matice divadelního ochotnictva
československého v Táboře 1923-1933. Uvádí názvy 109
souborů Šmahova okrsku v r. 1933. Vydal ŠO ÚMDOČ
v Táboře, 1933, 31 s. kOS DON Tábor
OH na Táborsku 1983, strana - Divadelní a loutkářské soubory
registrované odborem kultury ONV v Táboře v r. 1983
Historie a současnost 25 souborů. Sest. M. Jirka,
M. Kříž a T. Pexa. OKS Tábor 1983, 24 s. k OS DON Tábor.
Zprávy OÚ 1998 - Zprávy obecních úřadů o amatérském divadle v obci,
podle obecních kronik, případně pamětníků, v r. 1998.
kOS DON Tábor.

-----------------------------------------------------------------
Místopis amatérských divadelních souborů v okrese Tábor,
prosinec 1998. Zpracovali Miloslav Šrámek a Tomáš Pexa
ve spolupráci s odd. kultury Okresního úřadu v Táboře.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':