Databáze českého amatérského divadla

Texty: KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s.

LIBČICE o.Praha-západ S
1878 zal. Divadelní soubor Klicpera. 1891 hrály školní děti Budečské jesličky. 1893 zal. Vzdělávací a podpůrný spolek Liběhrad, do něhož byl Klicpera začleněn. Na repertoáru česká a světová klasická hra. 1918 - 1951 zde působil DS Obce baráčníků. 1918-1938 hrál divadlo Sokol /činohra, opereta/,hrál i loutkové divadlo, DTJ /včetně pohádek pro děti/ a od 1933 Jednota proletářské tělovýchovy, U nádraží, i dětská představení. Repertoár pro dospělé v podstatě u všech souborů obdobný, často reprízy. Od 1949 byla zřizovatelem OD Osvětová beseda. Dramatickou výchovou dětí se zabýval dramatický a literární kroužek ZDŠ / 1952-1978/. Odtud přicházeli noví členové do Mládežnického divadelního a recitačního kroužku /zal. 1958/, ten přešel 1960 do ZK ROH Šroubárny. Zde hrálo 1957 - 1972 i maňáskové divadlo. Mládežnický kroužek se později odmlčel, ale 1970 obnovil jako Studio mladých/ hudebně zábavné divadlo zahájili Výtečníky /Dostál/, pokoušeli se i o muzikál. Nestejný umělecký úspěch/. Další vlna rozvoje OD po otevření Dělnického domu. Ochotníci zde uvedli např. Půlnoční mši /1.cena v okresní přehlídce/, Bílou krev /Hauzer/, Poprask na laguně, Dům na rozcestí, Lakomec, Pygmalion, R.U.R..../ Hostování Pavla Rubeše, Stanislava Neumanna, Ireny Křivánkové, spolupráce se skladatelem J.F.Fischerem, s výtvarníkem Karlem Frantou . 1964 - 1981 zde pořádalo OKS Praha - západ Libčické divadelní přehlídky, v dalších letech pokračovaly v Jílovém. Po 1980 postupná stagnace, generační i organizační problémy, zastavení činnosti. 1993 zde působil DS Calypso a DS Šroubek. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.7-9. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART.

JÍLOVÉ u Prahy o.Praha-západ S
1863 uváděna existence ochotnického divadla. 1908 zal. DS Přemysl, 1922 uváděn jako dramatický odbor Čtenářské besedy, člen ÚMDOČ. Činnost ukončil 1950, obnovil 1975 /Slovanské nebe,Víkend uprostřed týdne, do 1983 8 her, převážně současné drama/. 1982 pásmo živých obrazů z pověstí o místních dolech. 1972-1985 Pavučina, studio malých forem. 1979 zal. Divadlo malýchforem, divadlo mladých pro mladé, členy souboru také učnice SOU Čokoládoven Orion. Na repertoáru satirické scénky, potom Faust, Markéta, služka a já /Suchý/Vyskočil/, Haprdáns /Vyskočil/. Soubor činný i 1982. V 80.letech zal. loutkový soubor JŽBB. Od 1980 místo pořádání Okresních divadelních přehlídek. 1993 byly aktivní JŽBB, DS Pavučina, DS Přemysl. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983,str.10, 26-27. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART.Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ In: Praha- západ:V r.1936 SDO,má už dlouholetou tradici, ved.ing.Šulc,dir. Mrkvička.
HOŘEC,Petr-NEDĚLA,Milan: Rozpomínky. Praha, Goldstein a Goldstein 1997. s.17
ÚMDOČ 1922 : Dram.odb. čt. bes. Přemysl. Adresář 93 : LS “JŽBB”, DS Pavučina, DS Přemysl

NUČICE o.Praha-západ S
1875-1918 Čtenářsko - vzdělávací spolek Palacký, součástí DS. Vyčleněním z něho 1908 zal. Divadelní ochotnický spolek Hus. 1920-1939 DS Sokol. 1939 Hus a Sokol se sloučili v DS Nučice, čímž předešli okupačnímu zákazu. Převážně operety a hry pro děti. 1948 hrál tento soubor pod názvem Lidové divadlo TJ Sokol, a to až do 1980. 1950 dosáhl zvláště dobrých výsledků, i na celostátních přehlídkách, získával první místa a ocenění za herecké výkony. Obdržel vyznamenání Za zásluhy o budování Středočeského kraje /1965/, čestné uznání SČDO /1973I, uznání ministerstva kultury /1975/. Hráli pro dospělé a pro děti. Divadlo hrály i děti. Tvůrčí vrchol patrně 1970-1971, úspěch v Žebráku /Jako ta myš/, 1.cena v celonárodní přehlídce DS TJ a zemědělských učilišť. Od 1973 mladší generace hledala nové pojetí tvrůrčí aktivity, komorní hry, menší obsazení, účast na seminářích, studium na lidové konzervatoři apod. (JM)
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.11-12. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART. KŘÍŽ, Ladislav: vlastní zpráva, Nučice, 1998. kART. Podrobnosti viz brožura, vydaná 1971 při příležitosti 1000 let obce Nučice. In: Praha-západ.

ŘEVNICE o.Praha-západ S
1916-1923 DS Okrašlovacího spolku. Dramaturgie se přizpůsobovala podmínkám Lesního divadla v přírodě, česká a světová klasická hra. 1923 Jednota divadelních ochotníků členem ÚMDOČ. Ve 30.letech vedly spory o charakter repertoáru k rozdělení na dva soubory /kvalitní činohra či opereta/. Po 1939 pasívní rezistence. 1945 zahájili Lucernou. Na repertoáru 1951-1953 např. Vrchlického trilogie, Shakespeare, Gogol, Zeyer, Čapek, Hrubín, Ostrovskij, Stroupežnický, Jirásek... Režisér J.Materna. Vysoký umělecký průměr. Úspěch na XIX.Libčickém divadelním podzimu /Pagmalion, režie Paukertová/. Organizování Řevnického kulturního léta.Přesto ale od 1963 postupující stagrance. 1971 pokus o obnovení činnosti, rekonstrukce Lesního divadla, příchod mladé generace, široká členská základna. Netradiční umělecký projev, účast v Žebráku /Troilus a Kresida /Shakespeare /Koenigsmark/. 1981 účast na Festivalu mladého divadla v Poděbradech /Žebrácká opera/Gay/. Spolupráce s R.Rusevem, ale i Naskovou, Nedošínskou,Vojtou, Peškem, Steimarem, Hrušínským...
Československé premiéry Mela /Radičkov/, Dceruška /Rózewicz/./JM/.
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.13-15. Doplňky: Křivánková. 2 str. 1998. Rkp. kART. In: Praha-západ: 1920 SDO. STEIMAROVÁ, Jiřina: Život plný kotrmelců. Praha, HaK 1996 s.18. ÚMDOČ 1923: J. d. o. ČAS přešel po prknech. (25.výročí JDO Řevnice) Řevnice, 1948. UK PADESÁT let práce 1923-1973. Řevnice, Div.soubor ZV ROH KS 1973. KK ŠEDESÁT let práce 1923-1983.Řevnice,Měst.kult.
středisko 1983 KK SEDMDESÁT let řevnických ochotníků. In: Ruch 1993 č.2-3.FEMAD 1981 : DS : Gay : Žebrácká opera.

SLAPY o.Praha-západ S
1972 zal. Dětský dramatický soubor Saturnin při ZDŠ Slapy. Po celou dobu existence vedoucí Bohumila Marková.Na repertoáru tématické koláže, pásma, součástí pohybová a výtvarná akce, lidová poezie a dětská říkadla, vlastní dětská tvorba, pásma ze současných spisovatelů. 1974 na národní přehlídce ve Svitavách. Za prvních 10 let 5x vítězství v krajských přehlídkách, 4x účast na národních přehlídkách, ŠS, hostování v Domě čs.dětí na Pražském hradě. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.16-17.

ČERNOŠICE o.Praha-západ S
1918-1950 Zábavní odbor Sokola hrál činohru a operetu. Během německé okupace zakázán. 1925-1959 hrál Na Slance klasický český a světový repertoár Divadelní spolek Černošice. Hrálo se i U Kulhavých. Nespokojenost s dosavadní praxí vedla 1981 k ustavení DS ANFAS. Z rozsáhlého experimentu se postupně vytvořilo autorské divadlo malých forem. Umělecký vedoucí Vladimír Zajíc. Základem ne slovo, ale pohyb těla, organizující dramatický prostor a vztahy mezi postavami. Zahájili Z tajností žižkovského podsvětí /Rada/Žák/, Hry vánoční a kolední, Hurá na viking /příčina polemik na Festivalu mladého divadla v Poděbradech/, Theseus, Horečka aneb modelování, Štvanec na hlavní třídě světa /Tichý Don /Šolochov/, pásma poezie, hostování ve Viole. Vlastní označení - otevřené divadlo. Ocenění, účast na okresních přehlídkách. Tento soubor se uvádí i 1993. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.18-21. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART. Adresář 93: Divadlo Anfas. In: Praha-západ:1920 SDO. Hrálo se v hostinci u Kulhavých. STEIMAROVÁ, Jiřina: Život plný kotrmelců. Praha, HaK 1996. s.15, 16-19

HOSTIVICE o.Praha-západ S
1978-1986 činný Divadelní soubor Paleta. Usilovné hledání vlastního autorského divadla /Slunečnice mezi tulipány /1978/, Růže tentokrát ne z Jericha /1980/. Po 1983 postupná obměna souboru. Zřizovatel OKS. 1983 Setkání v pavilonu, monodrama pro 5 herců. Autor textů Richard Kraus. Ocenění na okresních přehlídkách. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.22-25. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART. PERGL, Jiří: 0chotnické divadlo v Hostivici. Hostivický měsíčník (?) 1998 kART. FEMAD 1983 : Divadlo Paleta : Kraus : Růže tentokrát ne z Jericha. STEIN,M.: AS 8/80.

DOLNÍ BŘEŽANY o.Praha-západ S
Ochotnické divadlo zde hráli: Hasičský spolek, Sokol, DTJ,. Patrně v letech 1920 - 1950, s přestávkou za německé okupace 1939-1945. Na repertoáru měli hry ke společenským příležitostem. 1970 - 1987 zde bylo autorské Průmyslové divadlo. Účastnili se okresních přehlídek, získali několik ocenění. Divadelní soubor Vizita byl výsledkem aktivity studentů FF KU Jaroslava Duška a Jana Borna. Srlení aneb Jeden den Vilemína Čmelíka, mimořádný úspěch, hostování např. ve Strahovském divadle, Klubu v Řeznické, Klubu VŠZ, Vysokoškolském klubu v Brně, Klubu mládeže ve Valašském Meziříčí, Hudebním divadle v Olomouci... neoficiální prvenství na netradičním divadle ŠP 1982, 1.místo na Akademické Thálii v Brně 1982. Pro Libčický divadelní podzim 1982 Kostky. Vyprávěné divadlo, založené na bezprostřednosti podání, improvizaci, absurditě, surrealistické fantazii, jako prostředek kritiky společnosti. Nová jevištní poetika. Rozšíření na trojici herců /Oldřich Kužílek,DAMU/, později - Pastýřka putující k dubnu /Jeffers/- další herci. Soubor hrál pod MKS v Dolních Břežanech. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.28-29. Doplňky: Křivánková. 1 str. 1998. Rkp. kART.
Adresář 93 : Průmyslové divadlo. In: Praha-západ. DDOČ 1930: Součást VII. obvodu Pražského kraje (Burian s. 196). FEMAD 1984 : Divadlo Vizita : Dušek, Kužílek,Uhlíř : Výhra čili Výhra. FEMAD 1986 : Dušek a kol.:Statek. FEMAD 1989 : Průmyslové divadlo : Laurych a kol.: Hraním ke hře ?

MNÍŠEK POD BRDY o.Praha-západ S
Současně s počátky pražského Národního divadla i zde všeobecný zájem o místní divadlo. O prázdninách aktéry studenti, společně s mladými řemeslníky. Repertoár: Tyl, Klicpera. Oblíbené živé obrazy, na nichž se podíleli vedle herců i místní hudebníci a zpěváci. Hostování např. Dvořáka, Blodka. Přelom století přinesl do ochotnického divadla větší pravidelnost. Aktivní Sokol. 1914-1918 zde působila ženská kočovná společnost. . Po 1918 bohatá aktivita, hrálo se každých 14 dní, činohra a opereta. Existovalo dětské divadlo, vedené učiteli. Repertoár: čeští i cizí autoři, důraz na rodáka F.X.Svobodu. Hrálo se i 1938-1945. Po osvobození rozvoj ochotnického divadla /Čapek, Drda, klasický repertoár/. Výstavba místního průmyslu s přílivem nových obyvatel umožnila činnost dvou souborů Mladé scény a Staré scény. Vzájemná spolupráce. Problémy nastaly rozvojem TV. /JM/
DVOŘÁK,Otomar, ZAJÍC, Vladimír, GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ. 1983, str.30-31.

DOBŘICHOVICE o.Praha-západ S
1930-1950 Divadelní soubor U nádraží. Klasický domácí a světový repertoár, vystupování nepravidelné. 1950-1960 začleněn do OB. Soubor mladých /Šarounová/ zal. 1970, aktivní i v 90.letech 20.st. Příležitostná činoherní, taneční, hudební vystoupení . Částečně autorský kolektiv, částečně poezie. /JM/
Křivánková: z vyprávění pamětníků a dle zápisové knihy OB v Dobřichovicích. 1 str. 1998. Rkp. kART.

LETY o.Praha-západ S
1920 - 1962 loutkářský soubor Sokola. 1929 - 1948 sokolský divadelní soubor Vzlet. Na repertoáru české klasické drama, opereta. /JM/
KŘIVÁNKOVÁ: dle zápisové knihy Sokola připravila. 1 str. 1998. kART.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':