Databáze českého amatérského divadla

Texty: MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002.

Okres Nový Jičín

ALBRECHTIČKY o.Nový Jičín
V r. 1898 byl založen vzdělávací spolek Methoděj (první hra: Pravá láska zvítězí), od r. 1909 do 1918 hraje nepravidelně Orel, v letech 1911 – 16 sehrál šest her místní odbor NJ. Od r. 1911 hrával pravidelně Sokol, s přestávkou v letech 1938 – 1948 až do r. 1954. V letech 1959 – 85 působil divadelní soubor OB, v letech 1964 – 1973 byla pravidelně pořádána školní divadelním představení. V roce 1996 byl zřízen divadelní soubor při Obecním úřadě, který působí dosud. Orientuje se na hry se zpěvy a českou klasiku.
Macek Stanislav : -
Obecní kronika v SOA Nový Jičín

BARTOŠOVICE o.Nový Jičín
V letech 1959 – 1963 zde sehrál soubor OB 12 her české klasiky, od r . 1951 do r. 1963 hrálo žactvo nepravidelně školní představení
Macek Stanislav : -
Obecní kronika v SOA Nový Jičín

BÍLOVEC viz. též Stará ves, velké Albrechtice o.Nový Jičín
Poprvé zde česky hrál TJ Orel v r. 1917. V letech 1919 – 1932 a 1946 – 1958 pořádal divadelní představení Sokol. Od r. 1953 působil divadelní soubor ZK ROH Koh-i-noor (do r. 1960) a od r. 1959 do 1974 i Divadelní kroužek při domě osvěty (později OB).
V místě mělo tradici i české školní divadlo, které se hrálo v menšinové české škole od r. 1932, po r. 1946 byla tato tradice obnovena na základních i středních školách, kde se hrálo až do r. 1970.
Macek Stanislav : -
Kronika města Bílovec I – VIII, Městský úřad Bílovec

BÍTOV o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

BLAHUTOVICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost – nepravidelně (1967)
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

BLUDOVICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost po r. 1945.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

BORDOVICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1961 a 1968 – 70; v l. 1971 - 77 konání krajských přehlídek venkovských souborů.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

BRAVANTICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

BRAVINNÉ o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost po r. 1945 – nepravidelně.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

DĚRNÉ m. č. města Fulnek o.Nový Jičín
První české představení uspořádala česká menšina v r. 1923 (večer jednoaktovek), v letech 1923 – 1938 uváděl v místě Divadelní odbor Matice opavské převážně českou klasiku. Divadelní činnost v obci byla obnovena v r. 1945 div. souborem OB a do r. 1973 bylo uvedeno 31 premiér.
Školní divadlo byl v místě hráno v l. 1922 – 1938, po r. 1945 nepravidelně dosud, významnou funkci plnilo v letech 1927 – 1938 školní loutkové divadlo (4 – 6 inscenací ročně)
Macek Stanislav : -
Kronika obce Děrné I, II, SOA Nový Jičín
Kronika menšinové školy obecné v Děrné, SOA Nový Jičín

FRENŠTÁT OD RADHOŠTĚM viz též Trojanovice o.Nový Jičín
První zmínka o och. činnosti je z r. 1836, kdy se hrál např. Divotvorný klobouk. Hrálo se na sýpce hostince č. p. 29. V letech 1861 - 65 sehrál nezjištěný soubor 10 her. V r. 1875 byla založena Jednota divadelních ochotníků (zanikla v r. 1890), která jen v sezóně 1879-80 sehrála 10 her. Nepravidelně uváděly div hry též. Zábavný odbor Živnostensko-dělnické besedy (8her v letech 1885 – 1926), Křesťansko sociální spolek (4 činohry a 2 opery v l. 1899 – 1911), Div. soubor Soc. dem. strany (8 her v l. 1908 – 1927), divaelní kroužek KSČ (6 her v l. 1923 – 1926), Div. soubor DTJ (4 hry v l. 1922 – 1938), Okrašlovací spolek (5 her v l.1929 – 1939). Zábavní odbor TJ Sokol působil od r. 1890, provozoval jak činohry, tak hry se zpěvy a opery. Velmi aktivně se divadelním životě té doby podílel Divadelní odbor TJ Orel, který v letech 1910 – 1940 sehrál 159 her. Pravidelně o prázdninách uváděl jednu inscenaci Divadelní odbor Sociálně studentského sdružení (1923 – 1938).
V době 2. sv. v. bylo sehráno několik her pod hlavičkou Pěveckého sdružení Radhošť.
Po válce se och. činnost obnovuje ihned v r. 1945 (Dram. kroužek ČSM), v letech 1946 – 1951 působí společně ochotníci TJ Sokol a TJ Orel – inscenací Janošíka zahajují provoz amfiteátru ”Na Horečkách”. V letech 1951 – 1961 působila Div. scéna ZK ROH MEZ Frenštát (19 premiér a 79 repríz), která se v r. 1958 zúčastnila Národní přehlídky v Krnově. V r. 1954 byl založen Div. soubor DAR (Divadlo a recitace) při ZK ROH Okr. stav. podniku – častá účast na Národních i krajských přehlídkách. Činnost ukončil v r. 1986. V letech 1957 – 1978 působil v místě též Div. soubor RK TON Frenštát.
Od roku zde 1956 probíhaly Krajské divadelní přehlídky.
Již od r. 1872 provozovali ve Frenštátě divadlo studenti a žáci, od r. 1964 jen velmi nepravidelně.
Loutkové divadlo hrál Sokol, Orel a DTJ po dobu své činnosti, po roce 1950 soubor Radost ZK ROH MEZ Frenštát.
Macek Stanislav : -
Historie a současnost ochotnického divadla ve Frenštátě 1836 – 1986. Katalog k výstavě dokumentů k 150 výročí počátku českého divadla ve Frenštátě. SOA nový Jičín
Vojtek, E.: Z histiorie ochotnického divadla ve Frenštátě p. R. Strojopis, 16 s. z r. 1986. Muzeum Frenštát

FULNEK viz též Děrné, Lukavec, Stachovice o.Nový Jičín
9. 1. 19100 sehráli čeští dělníci z Fulneku v hostinci Na staré poště v Lukavci hru Černý kříž v lese. V r. 1922 hrají místní ochotníci hru Mistr Bedrník a jeho chasa. V meziválečných letech působily v místě soubory DS NJ (31 inscenací v letech 1925 – 1938), Dram odbor Sokola (10 her v letech 1927 – 1934), Svaz textilního dělnictva (několik her lehčího žánru v l. 1929 – 1931).
Po 2. sv. válce byl v r. 1946 založen DS MOR (později JKP ROMO) Fulnek. Činnost ukončil v r. 1976.
Školní české divadlo se rozvíjelo od r. 1922, významné místo zastávalo loutkové divadlo působící při smíšené obecné a měšťanské škole.
Macek Stanislav : -
Kronika města Fulneku I, II, III, městský úřad Fulnek
Školní kronika Jenotřídní školy obecné, SOA Nový Jičín
Školní kronika smíšené školy měšťanské, SOA Nový Jičín
Školní kronika ZDŠ ul. RA, archiv školy
Kronika obce Lukavec, SOA Nový Jičín

HÁJOV m.č. města Příbor o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1959 (ČSM).
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

HEŘMÁNKY o.Nový Jičín
V letech 1953 – 1957 hrál DS OB pravidelně jednu hru české klasiky ročně, později jen nepravidelně. V současnosti nevyvíjí žádnou činnost.
Macek Stanislav : -

HLADKÉ ŽIVOTICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v l. 1960, 1967 – 68.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

HODSAVICE o.Nový Jičín
První och. představení hrál čtenářský spolek Občanská beseda založený v r. 1869, podrobnosti nejsou známy. Od r. 1897 je činný dram. odbor Sokola (např. v letech 1928 – 1935 sehrál 31 titulů). Ve 20. letech 20. století působilo v obci více souborů: Divadelní kroužek Orla od r. 1920, v r. 1926 ve vlastní tělocvičně vybavené jevištěm, v letech 1928 – 35 byl činný i dram. odbor DTJ (21 her zábavného žánru).
Po roce 1945 navazují na divadelní tradice různé organizace (OB, Sokol, ČSPO, ČK, ČSM, Výbor žen), celkem sehráli 32 her různých žánrů.
Školní divadlo bylo provozováno mezi lety 1950 – 1960.
Loutkové divadlo provozovala ve 30. letech DTJ, o válce působilo do r. 1950 pod OB.
V současné době není ochotnická činnost zaznamenána.
Macek Stanislav : -
Kronika obce Hodslavic I, II, III, SOA Nový Jičín
Palackého rodná obec. Vydala Místní osvětová rada v Hodslavicích, 1948.

HOSTAŠOVICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1946 (ČSM).
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

HŮRKA m.č. obce Jeseník nad Odrou o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1969.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

JAKUBČOVICE o.Nový Jičín
Do r. 1938 německá obec s českou menšinou, och. činnost začala teprve po příchodu novousedlíků v r. 1950. DS OB sehrál do r. 1961 18 her. V současné době v nečinnosti.
Macek Stanislav : -

JESENÍK NAD ODROU o.Nový Jičín
Místo konání přehlídek dětských souborů Klobouček v l 1972 – 1995.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

JÍLOVEC m.č. města Fulnek o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1922
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967


JISTEBNÍK NAD ODROU o.Nový Jičín
První české ochotnické představení bylo sehráno v r. 1930 (Vojnarka). V r. 1947 bnylo v obecné škole pořízeno jeviště, na kterém se v dubnu toho roku konala soutěž jednoaktovek (zúčastnily se soubory Sokola, SČM, KSČ a SDS). V letech 1948 – 1965 působil v obci DS Nový život (sehrál 54 her se 111 reprízami), jeho činnost ustala pro nevyhovující podmínky k provozování divadla.
Školní divadlo se v místě hrálo v letech 1947 – 1974.
V současné době není och. činnost v místě zaznamenána.
Macek Stanislav : -
Obecní kronika, SOA Nový Jičín

JOSEFOVICE m.č. Klimkovice o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v l. 1947, 1955, 1956.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

KATEŘINICE m. č. města Příbor o.Nový Jičín
První české představení sehrál dram. odbor DTJ v r. 1923, od r. 1924 působil Zábavný a vzdělávací spolek Jaro církve československé, jehož činnost se omezovala na pořádání div. představení. Po r. 1945 působily v obci dram. soubor DTJ, Sokola a Nár. soc. strany , do r. 1955 sehráli 8 inscenací. V letech 1955 – 1962 sehrál 10 her DS OB.
Školní divadlo při ZŠ hrálo pravidelně dvě hry ročně v letech 1960 – 1971.
Loutkové divadlo bylo provozováno v letech 1947- 48 (DTJ) a 1949-63 (Sokol)
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Kateřinice I, II, SOA Nový Jičín, pobočka Příbor

KLETNÉ o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

KLIMKOVICE o.Nový Jičín
V r. 1934 sehrál dram. odbor Sokola autorskou hru místní občanky (M. Blažková: Její hlavní role), v r. 1935 sehrál jednu hru DS DTJ v divadle v přírodě. Och. činnost se rozvinula až po r. 1957 (DS OB, do r. 1969 5 her). V letech 1976 – 1986 působil DS LŠU
Macek Stanislav : -
Kronika obce I, SOA Nový Jičín

KOPŘIVNICE viz též Lubina, Mniší a Vlčovice o.Nový Jičín
V 19. stol. pořádali och. představení v místě Spolek divadelních ochotníků (1874 – 1891) a Čtenářský spolek Vlastimil (1888 – 1914), v letech 1905 – 10 hrál pravidelně o prázdninách Kroužek místních studentů (zřejmě hrál i za I. sv. války v r. 1917). Před rokem 1914 působil v místě i dělnický divadelní kroužek Brouci v rámci DTJ (činný i v r. 1929). V letech 1918 – 1938 je činný dram. odbor Sokola. Uváděl jak činohry, tak i operety a opery, někdy za hostování členů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Od r. 1919 hrála i TJ Orel.
V r. 1946 sehráli ochotníci Orla a Sokola společně dvě operety. Činnost div. odboru Sokola končí v r. 1951. V letech 1952 – 1963 působil div. odbor ZK ROH Tatra Kopřivnice. V l. 1985 – 1990 působil DS CZV SSM Tatra Šok.
V současné době je každoročně v místě pořádána nesoutěžní přehlídka netradičního divadla Kopřiva.
Školní divadlo bylo v místě provozováno v letech 1924 – 28, 1951 – 55 a 1968 – 70.
Dlouholetou tradici má loutkové divadlo. Od r. 1921 je hrál TJ Sokol a TJ Orel, od 1931 i DTJ, v letech 1951 – 1989 Loutková scéna TK ROH Tatra. V současné době působí Sdružení loutkového divadla Kopřivnice se souborem Rolnička. Od r. 1996 je pravidelně pořádána Kopřivěnka, oblastní loutková přehlídka.
Macek Stanislav : -
Kronika městyse Kopřivnice I, II, SOA Nový Jičin
Kronika města Kopřivnice, SOA Nový Jičin
Zpravodaje OKS Nový Jičín
Časopis Kravařsko, roč. 1928 – 29, SOA Nový Jičin

KUJAVY o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967 (Sokol).
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

KUNÍN o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

LICHNOV o.Nový Jičín
V r. 1901 byl založen Čtenářský spolek, který pořádal i div. představení. O jeho činnosti, ani činnost případných delších och. spolků nejsou záznamy. Och. činnost v místě je soustavně sledována až od r. 1940. v letech 1940 – 48 hráli divadlo Sokol, Orel a hasiči (celkem 16 insc.). Po r. 1945 vyvíjel divadelní aktivitu i ČSM. DS OB začal působit v r. 1952 a do r. 1982 připravil 23 inscenací; v současné době nepracuje.
Školní divadlo v obci bylo hráno od r. 1933, v letech 1947 – 78 uváděla škola pravidelně jednu insc. ročně.
Macek Stanislav : -
Kronika obce Lichnov I – V, SOA Nový Jičín

LOUČKA m. č. města Nový Jičín o.Nový Jičín
Zprávy o ochotnické činnosti v Loučce máme až po r. 1945. V letech 1951 – 1967 byl činný dram. odbor Sokola. V letech 1945 – 1956 byla činná loutková scéna TJ Sokol (později v rámci OB). V současné době není ochotnická činnost v místě zaznamenána.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Loučka, SOA Nový Jičín

LOUČKY o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v l. 1954 – 57, 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967


LUBINA m. č. města Kopřivnice o.Nový Jičín
Do r. 1958 dvě samostatné obce Drnholec a Větřkovice, od r. 1978 místní část Kopřivnice.
V r. 1902 sehráli ochotníci spolku Palacký dvě hry. Další činnost byla zaznamenána až po r. 1945, kdy v Drnholci působily och. spolky SČM, DTJ a Sokol (do r. 1948). Po r. 1948 působil ve Větřkovicích spolek Jirásek (1948-52, do r. 1958 pod hlavičkou OB), v Drnholci dram. odbor JZD (1951 – 52) a dram odbor OB (do r. 1956). Po sloučení obcí působily v místě DS SSM (1961-63), DS SČDO při JZD (1967 – 71), DS OB (1959 – 78), po integraci k městu Kopřivnice dále působil DS OB (do r. 1988). V současné době v nečinnosti.
Od r. 1952 bylo hráváno i dětské divadlo jak školami, tak dětskými soubory OB.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Drnholec a obce Lubiny, SOA Nový Jičín

LUBOJATY o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost po r. 1945 – nepravidelně (1967).
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

LUBOMĚŘ o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v l. 1954, 1957, 1961, 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

LUKAVEC m. č. města Fulnek o.Nový Jičín
První české ochotnická představení byla sehrána v sále místního hostince v r. 1905. V letech 1924 – 1938 sehrál dram. odbor Sokola celkem 51 her, 6 her uvedl v letech 1929 – 1936 i soubor Republikánského dorostu. Po 2. sv. v. byla ochotnická činnost v obci obnovena až v r. 1967 souborem OB, který však neměl dlouhého trvání. V současné době divadelní soubor v obci neexistuje.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Lukavec I, II, SOA Nový Jíčín

MANKOVICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

MNIŠÍ m. č. města Kopřivnice o.Nový Jičín
Och. divadlo v obci vzniklo zřejmě již v prvních desetiletích 20. století, na repertoáru byla hlavně česká klasika. Další divadelní činnost je zaznamenána až v r. 1956, kdy soubor OB uvedl 2 inscenace. V letech 1956 – 1970 působily v místě soubory OB, Svazarmu a ČSPO. V současné době ochotnická činnost v obci neexistuje.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Mniší, SOA Nový Jičín

MOŘKOV o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967, 1974 – 75.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967


MOŠNOV m. č. města Příbor o.Nový Jičín
V letech 1955 – 1958 zde sehrály 11 her soubory OB, Sokola, ČSPO.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Mošnov, SOA Nový Jičín

NOVÝ JIČÍN viz též Libhošť, Loučka, Žilina o.Nový Jičín
První českou hru zde odehrál div. odb. Ústřední matice školské ze Štramberka v r. 1895 (Vojnarka), což bylo impulsem k zahájení ochotnické činnosti v obci. Od r. 1895 působilo v obci několik souborů, z nichž většina uvedla během několika let své existence 10 – 15 her. Po 1. sv. válce byli nejaktivnější Dram. odbor Sokola (23 insc a 16 repríz v letech 1922 – 1935), DS DTJ (54 insc.a 46 repríz v letech 1922 – 1936) a DS Orla (16 insc. v letech 1923 – 1937). Kromě nich hráli např. Soubor učitelů, vojáci, Národní jednota, legionáři, učni, studenti ad.
V r. 1949 byl založen soubor Nové divadlo (inscenace Barikáda), v letech 1951 – 59 působil v místě soubor ZK ROH Tonak. Kromě ně působily nepravidelně DS ZV ROH Autopal a DS ZV ROH VOZ Šenov.V letech 1964 – 1971 byl velmi aktivní soubor při stálé divadelní scéně, který sehrál 109 představení v místě i na zájezdech. V letech 1982 – 84 působilo při stálé scéně Studio MED.
Školní divadlo bylo činné v letech 1921 – 38 a 1955 – 1988, loutkové divadlo v rámci ZK ROH Tonak v letech 1931 – 63.
Macek Stanislav : -
Městská kronika I, II, SOA Nový Jičín
K. Otto a kol.: Čtení o Novém Jičíně, MNV Nový Jičín v r. 1963
Pozůstalost B. Dvořáka – Ochotnická představení v Novém Jičíně v letech 1918 – 1938, strojopis, SOA Nový Jičín
Divadelní tiskoviny OKS Nový Jičín, vlastní archiv

OLBRAMICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

ODRY o.Nový Jičín
Ochotnická činnost v místě započala až v r. 1947 divadelním kroužkem, který v Dělnickém domě sehrál nezjištěný počet představení. V letech 1952 – 86 působil DS ZK ROH Optimit (později pod názvem Radost, 1. místo na nár. přehlídce ve Svitavách v r. 1984). Činnost vyvíjel i Div. kroužek ROH jedenáctiletky (2 hry v letech 1958-59) a DS Státního statku (2 hry v letech 19612-62). Od r. 1995 působí v místě DS Lojza z Oder. Do r. 1998 uvedl 3 insc. a 8 repríz.
Školní divadlo se hrálo v letech 1959 – 66.
Od r. 1949 působí v Odrách i loutková divadla: Loutková scéna při OB (1949 – 59), Loutk. soubor ZK ROH Optimit (1961 – 67). V r. 1977 byla uvedena do provozu loutková scéna v Dělnickém domě. Od zahájení činnosti dosud uvádí 3 inscenace ročně. V současné době působí loutkářský soubor při Měu Odry
Macek Stanislav : -
Kronika města Oder I – V, Archiv Měu Odry

PALČOV o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

PETŘVALD o.Nový Jičín
V letech 1948 – 1969 zaznamenána divadelní činnost dram. odboru Sokola. Zároveň je evidována činnost školního divadla.
Macek Stanislav : -

PETŘVALDÍK o.Nový Jičín
V letech 1918 – 1931 hráli divadlo žáci místní školy. Další informace o ochotnické činnosti v obci nejsou k dispozici.
Macek Stanislav : -
Kronika událostí na škole obecné v Petřvaldíku, SOA Nový Jičín, pobočka Příbor

POLOUVSI (Polouves???) m.č. Jeseník nad Odrou
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

PŘÍBOR viz též Kateřinice, Mošnov, Skotnice, Trnávka o.Nový Jičín
V letech 1815 – 1816 vystupovali příborští studenti studující v Brně.
1882 – 1910: Divadelní ochotnický spolek v Příboře, sehrál přes 120 her
1893 – 1938: velmi aktivní dram. odbor Sokola (celkem přes 200 inscenací)
V meziválečném období dále ochotnickou činnost vyvíjel DS TJ Orel a Dram. odbor Katolických spolků.
Po 2. sv. válce obnovil činnost Dram. odbor Sokola (1946 – 57) a zároveň byla ustavena Lidová scéna, která navázala na přerušenou divadelní činnost orelské jednoty. V r. 1951 se stal soubor součástí ZK ROH Transporta n. p. Příbor, později Tatra Příbor. Soubor působil až do r. 1971. V r. 1965 uvedl Havlovu Zahradní slavnost. V současné době není v místě och. činnost zaznamenána.
Školní divadlo sehrálo nepravidelně v letech 1949 – 1969.
Už od r. 1919 má v místě tradici loutkové divadlo (Sokol, Orel), po 2. sv. válce loutková scéna DK ROH (1957-85).
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha Divadelního ochotnického spolku v Příboře (1882 – 1904), SOA Nový Jičín pob. Příbor
Pamětní kniha TJ Sokol v Příboře I – III (1893 – 1946) SOA Nový Jičín pob. Příbor

PUSTĚJOV o.Nový Jičín
V letech 1924 – 1938 a 1945 – 1967 hrával nepravidelně dram. odbor Sokola.
Macek Stanislav : -

SEDLNICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v l. 1967, 1974
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

SKOTNICE m. č. města Příbora o.Nový Jičín
Od r. 1914 hrál divadlo místní odbor Národní jednoty (asi do r. 1933). V letech 1926 – 36 působil v místě DS DTJ, který sehrál 16 her, z toho dvě v přírodním divadle. Ve 20. letech (1923 – 1927) sehrál 4 hry v přírodě také DS hasičského sboru.V letech 1933 – 37 hrál také DS Čs. strany lidové.
Po válce byl založen ochotnický kroužek Tyl (1945 – 1947, 5 her), od r. 1946 do r. 1953 hrál také DS SČM (6 her, z toho jedna v přírodě). V letech 1985 – 1986 sehrál tři hry také DS OB.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Skotnice I, II (1923 – 1980), SOA Nový Jičín

SLATINA o.Nový Jičín
První české divadlo je zaznamenáno r. 1931 (hráli učitelé místní školy). Od r. 1931 působil též DS DTJ (do r. 1937 5 her s vlasteneckými náměty), v r. 1936 sehrál DS Sokola Langrovu Jízdní hlídku. V r. 1951 sehrál DS SČPO hru Němci. V letech 1956 – 1963 působil DS OB (10 inscenací).
Činnost školního divadla je zaznamenána v letech 1957 – 63 a 1968 – 75.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Slatina (1920 – 38), SOA Nový Jičín
Kronika obce Slatina (1959 – 80)

SPÁLOV o.Nový Jičín
Mezi válkami v obci působily soubory: Div. odbor Národní jednoty (5 her v letech 1919 – 1920), Div. odbor Sokola (6 her v letech 1933 – 1935), Div odbor Orla (7 her v letech 1933 – 1935) a DS Čs. strany soc. demokratické (4 hry v letech 1933 – 1935).
Po 2. sv. válce sehrál v letech 1945 – 47 4 hry Ochotnický kroužek dr. Vožického, 1946 – 54DS Sokola 8 her a v r. 1947 3 hry DS Orla.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha městyse Spálova (1920 – 1947), SOA Nový Jičín

STACHOVICE m. č. města Fulnek o.Nový Jičín
V letech 1950 – 55 působil v místě div. kroužek při JZD (později v rámci OB), nastudoval 6 inscenací které celkem 22 krát reprízoval.
Macek Stanislav : -
Kronika obce Stachovice (1945 – 55), SOA Nový Jičín

Stará Ves m.č. města Bílovec o.Nový Jičín
DS OB, který působil v letech 1948 – 69 nastudoval 24 inscenací. Předtím ani potom v obci nepůsobilo žádné divadlo.
Macek Stanislav : -

STAROJICKÁ LHOTA o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

STARÝ JIČÍN o.Nový Jičín
V r. 1896 zde byla uvedena vánoční pastýřská hra. Její text vč. not byl otištěn v časopise náš domov (Olomouc 1896). V letech 1926 – 37 hrály v místě divadelní soubory Sokola (10 inscenací), Orla (10 inscenací) a DTJ (5 inscenací). V letech 1945 – 69 hrál divadlo Sokol, Orel a OB. V r. 1982 byl založen DS Starojičiňan, který vystupuje nepravidelně dosud.
Školní divadlo bylo hráváno nepravidelně v letech 1946 – 89, loutkové divadlo zde působilo jen krátce v letech 1948 – 49.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha městečka Starý Jičín (1914 – 1955), SOA Nový Jičín

STRANÍK m.č. Nový Jičín o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

STUDÉNKA o.Nový Jičín
Město vzniklo v r. 1959 sloučením dvou obcí, Studánky a Butovic.
BUTOVICE
V době první republiky německá obec s českou menšinou.
V r. 1901 sehráli několik her v hostinci Na špici příslušníci české odborové organizace vagónky. Na stejném místě sehráli v letech 1920 – 24 8 her DS DTJ a FDTJ. V r. 1923 vznikl spolek Volné sdružení českých divadelních ochotníků v Butovicích (působil do r.1928), v letech 1929 – 38 působilo Divadelní sdružení Kollár (2 hry ročně). po 2. sv. válce , v r. 1946 bylo založeno Nové divadlo, do r. 1956 sehrálo 9 her. ve stejnou dobu (1946 – 1952) působil divadelní kroužek SČM. Od r. 1952 (do 1992) působil Divadelní odbor ZK ROH Vagónka Studénka (později DK Vagónka Studénka); sehrál celkem 37 her a 124 repríz.

STUDÉNKA
Výhradně česká obec.
První dochovaný záznam o ochotnické činnosti je z r. 1885, kdy místní studenti v domě č. p. 186 sehráli několik jednoaktovek. Z té doby se dochoval rovněž fotografie funkcionářů – členů DS s vepsanými jmény. Ojejich činnosti se ale nic bližšího nepodařilo zjistit. Další představení dával Osvětový spolek Havlíček (1890 – 1908). V letech 1908 – 1938 působil divadelní kroužek DTJ Studénka (více než 50 her s širokým žánrovým záběrem) a divadelní odbor Sokola (80 her). Další spolky činné v době první republiky: DS Strany národně socialistické (10 her v l. 1920 – 38), DS Obchodní legionářské školy (3 hry v l. 1921 – 24), Divadelní kroužek KSČ (10 her v l. 1928 – 31), Divadelní kroužek Čs. strany lidové (10 her v l. 1935 – 38).
Přestože obec byla součástí Sudetské župy, podařilo se členům bývalých spolků v r. 1942 sehrát hru F. Sokola – Tůmy Pasekáři, jejíž výtěžek byl věnován na tzv. Winterhilfe. Pro nebývalou návštěvnost (sjížděli se lidé z okolních města a obcí) a manifestační charakter celé akce byla další podobná činnost něm. úřady zakázány.
V letech 1946 – 1963 působil DS J. K. Tyl (27 her s 55 reprízami v okolních obcích). Od r. 1993 dosud působí DS Srdíčko (orientace na hry pro děti a mládež) a od r. 1996 DS 2 x 3 (hry pro dospělé, vlastní dram. tvorba), oba při Centru volného času (dnes MKS).

Školní divadlo má v místě tradici již od r. 1883, kdy byla školou sehrána hra Budečské jesličky. V době první republiky bylo školské divadlo provozováno českou menšinovou školou v Butovicích. V letech 1968 – 93 vystupoval každoročně dětský soubor ZUŠ ve studénce, který dosáhl několika ocenění na okresních a krajských přehlídkách.. V letech 1985 – 88 působil pod hlavičkou DK ROH Vagónka dětský DS Divadélko na dlani. Od r. 1992 dosud působí při ZŠ ul. Sjednocení dětský div. kroužek Kvítek, od r. 1993 pracuje dětský soubor při zvláštní škole ve Studénce. tato škola pořádá pravidelné okresní přehlídky dětských souborů zvláštních škol.

V letech 1950 – 1975 působila loutková scéna ZK ROH Vagónka Tatra Studénka (45 insc a 65 repríz)
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Studénky (1927 – 1945), archiv MěU Studénka
Obecní kronika obce Studénka (1948 – 1951), SOA Nový Jičín
Kronika ZUŠ Studénka (1948 – 1990), archiv ZUŠ Studénka
Kronika ochotnického divadla ve Studénce z r. 1975, MěKS Studénka
Kroniky loutk. odb. ZK Vagónka I, II, III (1950 – 1975), podnikový archiv MSV Studénka

SUCHDOL NAD ODROU o.Nový Jičín
První české ochotnické představení bylo sehráno 19. 11. 1922 div. odborem Národní jednoty. Ten působil až do r. 1938 a celkem sehrál 48 her. Ve stejné době sehrál 30her i div. odbor Sokola. Po 2. sv. válce hrál Sokol (6 her v l. 1945 – 1947), hasiči (jedna hra v r. 1947), divadelní kroužek Junáka (3 hry v l 1945 – 48), div odbor Čs. strany soc. dem. (2 hry v l. 1947 – 48).
V letech 1949 – 1969 působil DS Divadlo pracujících, nejdříve pod hlavičkou JZD, potom OB; v letech 1961 – 64 nepracoval, svou činnost na čas obnovil v letech 1982 - 86. Krátkodobě zde působilo Divadlo mladých (1960 – 61), Učitelský sbor LŠU (1963), dětský soubor OB (1988). V současné době není ochotnická činnost v místě zaznamenána.
Školní divadlo bylo hráváno v letech 1922 – 38 a 1945 – 71, v letech 1965 – 75 působilo při ZDŠ loutková scéna.
Macek Stanislav : -
Kronika obce Suchdol I, II (1960 – 1979), SOA Nový Jičín

ŠTRAMBERK viz též Ženklava o.Nový Jičín
První české ochotnické představení uspořádali místní studenti 6. 9. 1887. V r. 1895 je zaznamenána činnost skupiny místních div. ochotníků (z téhož roku je i záznam o činnosti divadelního kroužku České besedy – nevím, zda s předchozím souvisí). V témže roce opět vystupují studenti, stejně jako v l. 1905 – 1907. V letech 19011 – 1934 uspořádal 56 představení DS DTJ. V l. 1931 – 38 působil i DS Orla (uváděl i operety). S velkým úspěchem uvedl v r. 1934 dram. odbor Sokola hru Plukovník Švec. Po 2. sv. válce je divadelní činnost zjištěna až v po r. 1955, kdy začal působit DS ZK ROH Kotouč Štramberk (do r. 1977 uvedl 77 inscenací s mnoha reprízami), který působí dosud (v l. 1978 – 97 18 inscenací a 41 repríz).
V l. 1964 – 88 se v místě konaly nesoutěžní přehlídky och. souborů z Moravy Štramberské divadelní úterky, v r. 1989 se zde konala národní přehlídka her K. Čapka Štramberk 89.
Školní divadlo je zde zaznamenáno ojediněle v l. 1924, 1969 a 1977 – 80.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha města Štramberka I – III (1915 – 1938), SOA Nový Jičín
Matula, Bohumil: 20 ročníků ŠDÚ
Divadelní tiskoviny OKS Nový Jičín, vl. archiv

TICHÁ o.Nový Jičín
První české och. představení bylo v obci sehráno 5. 8. 1900 na provizorním jevišti v hostinci Na fojtství. Výnos představení byl použit k založení Čtenářského spolku Vlastimil. Ten do r. 1909 uváděl pravidelně 3 hry ročně. V r. 1909 byl proměněn v místní odbor Národní jednoty (o jejím působení nejsou žádné doklady). v l. 1919 – 1938 přebírají kulturní činnost v obci Sokol, Orel, DTJ, ale u žádné z těchto organizací není zaznamenána ochotnická činnost, což je v určitém rozporu s konstatováním o bohatém divadelním životě v obci obsaženém v kronikách sousedních obcí. V letech 1946 – 48 bylo různými spolky sehráno 32 inscenací. V l. 1949 – 1976 působilo Sdružení místních divadelních ochotníků v Tiché, nejdříve při JZD, později pod hlavičkou OB.
První představení školního divadla bylo zaznamenáno v r. 1899 (hra Mladí pastýři betlémští). Úspěch tohoto představení byl popudem k založení Vlastimila. další dětská představení do r. 1938 nejsou zaznamenána. 10 představení secvičili žáci školy v l. 1950 – 73.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Tichá I – III (1922 – 1975), SOA Nový Jičín

TÍSEK o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

TRNÁVKA m.č. města Příbor o.Nový Jičín
První ochotnická představení hrál spolek Rolnická besídka založený v r. 19056 (v r. 1911 přejmenovaný na Hospodářskou besídku). V l. 1908 – 1919 působil Čtenářský spolek Svatopluk Čech, který hrál i divadlo. V l. 1919 – 1930 provozoval div. představení Dram. odbor Sokola a DTJ. V r. 1921 sehrála DTJ první divadlo v přírodě. Po roce 1930 do 2. sv. v. nejsou žádné záznamy o činnosti och. divadel. V r. 1946 sehrál DS Místní osvětové rady 4 představení hry Gorali.. Od roku 1955 hrál také Sokol (8 inscenací do r. 1964) a DS OB (13 inscenací a 26 repríz do r. 1987). V l. 1985 – 88 se v místě konaly okresní přehlídky jednoaktovek.
Školní divadlo bylo poprvé hráno v r. 1933, v l. 1953 – 73 sehráli žáci místní škly celkem 17 her.
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Trnávka I – III (1920 – 1970), SOA Nový Jičín
Divadelní tiskoviny OKS Nový Jičín, vl. archiv

TROJANOVICE m. č. města Frenštát pod Radhoštěm o.Nový Jičín
První představení uspořádal v r. 1911 DS Národní jednoty v hostinci U šenků. Tento spolek byl činný až do r. 1943. působil v hostincích v Trojanovicích, Frenštátě a okolí, hrál i v přírodě. V l. 1920 – 1938 působil dram. odbor Sokola v sále hostince U Bačů, souběžně byla zaznamenána i divadelní činnost hasičů. V l. 1949 – 1963 se divadlem zabývalo několik organizací: div. kroužky Pod Radhoštěm a Na lomné, ale také hasiči, Sokol a ČSM. Celkem bylo v tomto období sehráno 13 her a 12 repríz. V l. 1966 – 1974 působil DS Dohlížecího výboru spotřebního družstva Jednota v Trojanovicích (9 insc. a 51 repríz hl. na zájezdech).
Macek Stanislav : -
Pamětní kniha obce Trojanovice I – III (1946 – 1978, SOA Nový Jičín

VELKÉ ALBRECHTICE m.č. města Bílovec o.Nový Jičín
První zmínky o och. divadle pocházejí až z r. 1948, kdy v obci hostoval cizí soubor. V l. 1967 – 77 sehrál Divadelní kroužek OB 6 her a 3 reprízy. Od té doby není žádná och. činnost vykazována.
Macek Stanislav : -

VEŘOVICE o.Nový Jičín
(pro zjištění och. činnosti před r. 1945 se zatím nepodařilo sehnat podklady)
V r. 1951 byla registrována zájezdová činnost souboru ČSM se hrou Kozí mléko. Od r. 1956 působil DS u ČSPO (od r. 1964 pod Ob), do r. 1986 sehrál 19 her a 28 repríz. V současné době není och. činnost v místě zaznamenána.
V l. 1971 – 77 se v místě konaly okresní a v l. 1978 – 85 krajské přehlídky venkovských souborů.
Macek Stanislav : -
Divadelní tiskoviny OKS Nový Jičín, vl. archiv

VLČOVICE m. č. města Kopřivnice o.Nový Jičín
V l. 1921 – 23 je zaznamenána nepravidelná činnost DS Národní jednoty. V l. 1939 – 41 sehráli ochotníci místní české menšiny v rámci Nár. souručenství 4 divadelní hry. Po 2. sv. válce působil v místě dram. odbor Sokola (1952 – 57, 6 insc. a 8 repríz), DS OB (1961 – 67, od r. 1963 nepravidelně). V současné době není och. činnost v místě evidována.
Školní divadlo se hrálo nepravidelně v l. 1956 – 77.
Macek Stanislav : -
Kronika obce Vlčovice I – II (1923 – 78), SOA Nový Jičín

VLKOVICE m.č. města Fulnek o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

VRAŽNÉ o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

VŘESINA o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

ZÁVIŠICE o.Nový Jičín
Potvrzena ochotnická činnost v r. 1967.
Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska, Vlastivědný ústav v Novém Jičíně 1967

ŽENKLAVA m. č. města Štramberk o.Nový Jičín
Původně německá obec s malou českou menšinou. V l. 1963 – 68 uvedl 8 her DS OB, v r. 1963 se v místě konala okresní přehlídka div. souborů.
Školní divadlo se hrálo v l. 1960 – 1974.
Pozn: V místě prý působila i Nár. jednota, jejíž činnost je údajně zaznamenána v Kronice menšinové školy. Tento doklad se zatím nepodařilo zajistit
Macek Stanislav : -
Kronika obce Ženklava (1945 – 1975) SOA Nový Jičín

ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA m.č. města Nový Jičín o.Nový Jičín
Do r. 1938 německá obec s českou menšinou. První české och. představení bylo sehráno DS Místní osvětové rady v r. 1946. Stejný soubor sehrál do r. 1947 ještě další tři inscenace. V r. 1947 hrála DTJ (Vojnarka) a v r. 1948 Sokol. V l. 1958 – 65 působil DS OB (7 inscenací)
Macek Stanislav : -
Kronika Obce Žilina I – II (1927 – 1965), SOA Nový Jičín


NEZANÁŠET!
VRCHY o.Nový Jičín
Původně německá obec (Waltersdorf), česká menšina až po r. 1918, kdy obec dostala název Valteřovice, název Vrchy dostala až v r. 1947. V Místě nikdy nebyla evidována och. činnost.
!!! Údaje uvedené ve výpisu se zřejmě týkají obce Vrchy v okrese Benešov !!
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':