Databáze českého amatérského divadla

Texty: HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD.

Místopis českého amatérského divadla
(Doplňky a připomínky k okresu Náchod - poslední verze)

Bezděkov nad Metují
Zal. 1873, činný ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Běloves
Havlíček (asi nár. soc.), zal. 1903, činný ještě 1943 - 1944, hrál v hostinci U Hejzlarů.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Bohuslavice
Zal. 1879, činný ještě 1943 - 1944

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Červený Kostelec, viz též Bohdašín, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Olešnice u Červeného Kostelce.
SDO zal. 1866.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Česká Skalice
Ochotnická divadelní jednota zal. 1865, činná ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Úpavan, zal.1941.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazník ÚMDOČ, kn. č. 15 (chybí ve výkazech o činnosti za rok 1943, kn. č. 16)


Dobrošov
OS Klicpera, zal. 1890.


SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazník ÚMDOČ, kn. č. 15 (chybí ve výkazech o činnosti za rok 1943, kn. č. 16)


Hlavňov
SDO Tyl, zal. 1891, činný ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Další Hlavňov je který okres?


Horní Kostelec, m. č. města Červený Kostelec
Spolek divadelních ochotníků Tyl v Horním Kostelci (1920 - 1932), 18 K/100:
Stanovy z 29. 11. 1920. V prosinci 1920 připravil SDO dvě inscenace. V dalších letech nepříliš velká aktivita (průměrně dvě až tři představení ročně). Hrál v hostinci Adolfa Semeráka. Z repertoáru vesměs zábavného charakteru vybočovaly pouze Jiráskova Vojnarka (1921), Tylova Paličova dcera (1924) a Macháčkovi Ženichové. Pro roky 1931 a 1932 doloženy již jen valné hromady.


Horní Radechová
Jednota pro zbudování katolického chrámu v Horní Radechové:
Doloženo jediné představení: 24. 3. 1907 - "národní opereta" Lucifer čili zázračný elixír - v sále Josefa Hamzy.


Hořičky
Spolek divadelních ochotníků v Hořičkách (1906 - 1934), 18 H/2/3:
Odkaz na stanovy povolené místodržitelstvím v Praze 4. 2. 1889. (Rejstřík spolků uvádí stanovy z 13. 11. 1888.) Hráli v sále hostince U Vitoušků, také v sále J. Vintra, vesměs hry zábavného charakteru od současných autorů. Výjimku tvořily např. L. Stroupežnického Václav Hrobčický z Hrobčic (1913, 1928) a Naši furianti (1925 v přírodě na cvičišti TJ Sokol), dále dvě hry Karla Scheinpluga (1920, z nichž Druhé mládí bylo provedeno u příležitosti konání IV. sjezdu krajanů z Hořiček a okolí 15. 8. 1925), Jiráskův Pan Johanes (1925) nebo několik her F. X. Svobody. V r. 1927 Místní odbočka Svazu lidových železničářů v Hradci Králové sehrála v Hořičkách dvě představení hry V. Vitouška Chudáci Boží. Divadelní činnost doložena v letech 1906 - 1930 (asi čtyři představení ročně, v některých letech se zřejmě vůbec nehrálo). Pak již jen valná hromada z r. 1934.

Ochotnický spolek zal.8. 9. 1870.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotaz

níky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Hronov, viz též Velký Dřevíč, Zbečník
Doplnění bibliografie:
1. Krtička, František: Dějiny hronovských ochotníků od r. 1826 do r.1929. Česky, rkp., in- koustová tužka, 85 s. (OM Náchod, sbírky Jiráskova muzea - dále jen JM - Hronov, sign. A 503\.
2. Kratochvíl, Stanislav: Hronov I (Spolek dělnických ochotníků). Česky, rkp. 1966, 7 s. In: 140 let ochotnického divadla v Hronově. (připravovaná publikace, která nevyšla). (OM Ná chod, sbírky JM Hronov, sign. A 506.)
3. Týž, totéž. Rozšířená verze, rkp.,15 s. In:140 let ochotnického divadla v Hronově (připra- vovaná publikace, která nevyšla). (OM Náchod, sbírky JM Hronov, sign. A 506.)
4. Škop, Arnošt: Jak se hrálo ve Velkém Dřevíči divadlo? Strojopis 1966, 8 s. In:140 let ochotnického divadla v Hronově (připravovaná publikace, která nevyšla). (OM Náchod, sbírky JM Hronov, sign. A 506.)
5. Polák, Alois: Ze vzpomínek lozkářů. Strojopis 1966, 2 s. In:140 let ochotnického divadla v Hronově (připravovaná publikace, která nevyšla). (OM Náchod, sbírky JM Hronov, sign. A 506.)
6. Ptáček, Oldřich: Vzpomínky hronovských divadelníků. Strojopis (průpis), 15 s. In:140 let ochotnického divadla v Hronově (připravovaná publikace, která nevyšla). (OM Náchod, sbírky JM Hronov, sign. A 506.)
7. Prouza, Radko: Dvě století století za hronov ským divadlem 1 (Od roku 1927 po založení družstva pro postavení divadla v roce 1925), 2 (Působení v novém divadle, začátek Jirásko- vých Hronovů), 3 (Úsměvné příhody z let 1925 - 1930), 4-5 (Rok 1939 - 1945), 6 (1946 - 1955), 7 (1956 - 1980), 8 (1980 - 2000), 9 (Divadlo na cestách), 10 (Úsměvné příhody ze zákulisí). = U nás - Hronovské listy, 1999, č. 6, 7, 8, 10, 11, 2000, č. 1, 2, 3, 4, 5.

Pozn.: R. Prouzu doporučuji ponechat, nejsou to sice dějiny, ale nějaká (i zajímavá) fakta v tom jsou. Jak vidíte, vyšlo celkem 10 pokračování, tak jsem údaje doplnil. (Říkal mi, že to chce vydat vlastním nákladem jako brožurku.)

Chvalkovice v Čechách
Čtenářsko-ochotnická jednota zal. 1896.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Jaroměř
SDO Máj zal. 1905.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Kramolna, viz též Lhotky, Trubějov
Spolek divadelních ochotníků Kramolna (1907 - 1935), 18 K/14:
Stanovy z 18. 8. 1885. Hráli v hostinci Václava Vodáka, také v hostinci Viléma Ticháčka. Kromě běžného soudobého zábavného repertoáru také F. F. Šamberk (Karel Havlíček Borovský, 1906) a A. Jirásek (Vojnarka, 1907, Otec, 1911). Na 24. 2. 1907 SDO ohlásil hru Lešetínský kovář ("dle básně S. Čecha zpracoval J. A. K."). Okresní hejtmanst ví v Náchodě psalo na místodržitelství, že zdejší sociální poměry jsou podobné jako v dramatu. V Náchodě je mnoho továren, jejichž majiteli jsou židé, kteří v národnostní otázce nejsou zajedno s českým obyvatelstvem. Dělníci textilek žijí v sousedních obcích a také v Kramolně, kde se kus má hrát. Prezidium místodržitelsví hru zakázalo a okresní hejtmanství sdělilo SDO, že se tak stalo proto, že "obsah a tendence tohoto kusu mohla by státní občany svésti k nepřátelství k jednotlivým třídám společnosti". Koncem r. 1912 SDO opět požádal o provozování Lešetínského kováře, tentokrát jako opery (v úpravě Pavla Nebeského a Eduarda Šimka). Okresní hejtmantsví požádalo 6. 12. 1912 o vyjádření Policejní ředitelství v Praze, jehož kladné stanovisko z 13. 12. 1912 sdělilo 14. 12. SDO. Po roce 1930 doloženy již jen valné hromady (poslední 1935).


Lhota u Police nad Metují
Svornost, zal. 1920. Činný ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Pozn.: Ve Lhotě (m. č. obce Nahořany) poslední verze místopisu uvádí rovněž Svornost, zal. 1920. Nedošlo zde k záměně dvou Lhot?

Lhota u Police n. Met. (Polická Lhota) je část dnešní Machovské Lhoty, která vznikla spojením Polické a Náchodské Lhoty (původně každá na jiném panství).


Lhotky, m. č. obce Kramolna
Spolek divadelních ochotníků Lhotky (1925 - 1930), 18 L/44:
1924 - Zemská správa politická v Praze sděluje Okresní správě politické v Náchodě, že odmítla projednat oznámení o utvoření SDO ve Lhotkách (do Prahy došlo 23. 8. 1924). Souhlasné sdělení ZSP, a tedy schválení stanov, je až z 10. 4. 1925. Divadelní činnost souboru, který hrál v sále hostince Václava Lábuse, je podprůměrná (v průměru dvě představení ročně, nejvíce - pět - v roce založení SDO a schválení stanov). Poslední představení se uskutečnilo v r. 1930, pak již jen valné hromady(1933, 1935)

Náchod
Divadlo na zámku zřízeno již 1797 za Petra Birona vévody Kuronského (Don Giovanni v provedení náchodských ochotníků 11. 9. 1797 - nikoliv až 1897, jak stojí v textu - den nato od vévodova souboru).


SDO Lidová scéna, zal. 1907 (druhý dotazník však uvádí 1927, což koresponduje s místopisem), činný ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Dramatický odbor Církve československé působil ještě v letech 1943 - 1944 jako dramatický odbor Církve českomoravské.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16

Literatura:
Vlčková, Věra: Pamětihodnosti panství Náchod důchodního Jana Müllera. In: Stopami dějin Náchodska 3. Náchod, SOkA 1997, s. 139 - 188. (Pozn.: v místopise neúplná citace.)


Nové Město nad Metují
Dělnická beseda Čelakovský - plný název Národní vzdělávací dělnická beseda Čelakovský.

SDO Tyl i Čelakovský jsou uvedeny in:SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15 (místopis uvádí, že po r. 1930 se sloučily).

Lidová scéna - zal. 1936

Městský tajemník v Novém Městě n. Met. a jednatel Jiráskova okrsku ÚMDOČ se jmenoval Jaro Moravec (jméno v místopise chybí).


Nový Hrádek
Dramatický odbor (zal. 1943) Klubu házené (zal. 1942).

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Nový Ples
Ochotnicko-zábavní spolek Ples, zal. 1899, činný ještě 1943 - 1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Petrovice
SDO, zal. 1867 (s pozn. "začátek činnosti").

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15

Rasošky
Zábavní divadelní a vzdělávací spolek Jaro, zal. 1923.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Smržov
Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl, zal. 1909.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Suchý Důl
Bez názvu, zal. 1890.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Staré Město nad Metují
SDO Kolár, zal. 1911..
SDO Smetana.
Jsou tom dva soubory, oba jsou činné ještě 1943-1944.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Studnice
Spolek divadelních ochotníků Studnice (1906 - 1934), 18 S/16:
Stanovy z 28. 11. 1884 (resp. ze 7. 1. 1885 - rejstřík). Divadelní činnost doložena v letech 1906 - 1931. Soubor hrál v sále hostince Antonína Mědílka. Vedle běžného soudobého zábavného repertoáru věnoval pozornost také české klasické dramatické tvorbě (např. F. A. Šubert, Žně, G. Preissová, Gazdina roba - 1908, Fr. Raymann, Sedlské námluvy - 1909, A. Jirásek, Samota, L. Stroupežnický, Naši furianti - 1925, J. K. Tyl, Pražský flamendr - 1926). V r. 1925 u příležitosti Husových oslav SDO "za spoluúčinkování ochotníků okolních" inscenoval
Tylova Jana Husa (dvě představení v přírodním divadle ve Starkoči). Za připomenutí stojí, že na Vánoce 1927 sehrál hru místního řídícího učitele Jana Hofmana. Také hostoval v Žernově (1931). V letech 1932 - 1934 již jen valné hromady.

Svinišťany, m. č. obce Dolan (u Jaroměře)
Spolek divadelních ochotníků Svinišťany (1921 - 1935), 18 S/147:
Spolek založen v r. 1921 (stanovy z 9. 9. 1921). Do r. 1925 používal razítko s opisem OCHOTNICKÝ SPOLEK SVIŠŤANY (pak SVINIŠŤANY). Divadelní činnost doložena v letech 1921 - 1933, dále již jen valné hromady (poslední 1935). Soubor hrál v sále hostince Josefa Bareše a ročně sehrál v průměru tři představení. Z běžného soudobého repertoáru zábavného charakteru vybočují inscenace adaptací Čechova Lešetínského kováře (1922), Jiráskových Psohlavců (1927) a K. Světlé Kříže u potoka (1929), dále inscenace Tylovy Paličovy dcera a J. Vrchlického Noci na Karlštejně (1933). V r. 1926 se SDO podílel na oslavách 125. výročí narození místního rodáka dr. Františka Smetany (1801 - 1861), přírodovědce a historika, profesora gymnázia v Plzni.


Velichovky
Rozkvět, zal. 1939.

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15


Velká Jesenice
Údaj o zal. (1898, 6. 1.) potvrzuje také SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15.

Velké Poříčí
Ochotnický spolek Sbratření, zal. 1937.


Velký Dřevíč
SDO Tyl, zal. 1927

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazník ÚMDOČ, kn. č. 15 (chybí ve výkazech o činnosti za rok 1943, kn. č. 16)

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16, a dotazníky ÚMDOČ 1943, kn. č. 15 (místopis má 1927).


Velký Třebešov, dříve Třebešov
JDO, zal. 1896 (místopis uvádí SDO 1898).

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazník ÚMDOČ, kn. č. 15 (chybí ve výkazech o činnosti za rok 1943, kn. č. 16)

Spolek divadelních ochotníků Třebešov (1909 - 1929), 18 T/5:
Původní stanovy z 27. 10. 1896 (rejstřík spolků uvádí 9. 2. 1897). Na valné hromadě konané 20. 2. 1926 byla navržena změna stanov spočívající ve změně názvu na Jednotu divadelních ochotníků (Zemská správa politická v Praze schválila 21. 5. 1926). SDO hrál v sále hostince Jana Pitaše (později Marie Pitašové). Divadelní činnost doložena v letech 1909 - 1929 (průměrně tři až čtyři představení ročně, v některých letech se zřejmě nehrálo vůbec).Repertoár tvořily soudobé hry vesměs zábavného charakteru.


Vestec
Domnívám se, že Vestec a Veštec jedno jsou (svědčí o tom už jméno souboru). Na okr. Náchod žádný Veštec není.Spolek divadelních ochotníků Ratibor ve Vestci (1924 - 1934), 18 V/36: Spolek byl sice založen již v r. 1894 (stanovy z 26. 4. - rejstřík spolků), vlastní divadelní činnost je však doložena teprve z let 1924 - 1930 (průměrně čtyři představení ročně), pak již jen valné hromady (poslední 1934). Soubor hrál v sále hostince Františka Kašpara ve Lhotě pod Libčany, několik představení také v přírodě pod obcí Větrník (U kapličky), např. Jiráskova Otce (1925). Výjimkou v soudobém repertoáru vesměs zábavného charakteru je také Jiráskova Vojnarka (1926).


Vlkov
Dramatický spolek Havlíček (kdy zal. ?, působil ještě 1943 - 1944).

SOkA Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti za r. 1943, kn. č. 16


Vyšerovice, p. Machov, o. Náchod (???) - ověřit!!! - Podle Retrospektivního lexikonu ČSSR 1850 - 1970 II,1, Praha 1976: "Vyšerovice t. Vyšehořovice v r. 1850 obec v okr. Český Brod, v r. 1869 viz Vyšehořovice, v r. 1880 - 1910 obec v okr. Český Brod, v dalších letech viz Vyšehořovice." Na okres Náchod tedy rozhodně nepatří!!!


Státní okresní archiv Náchod, fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ

Kniha č. 1 (1924 - 1928)
Pozvánka k slavnostnímu otevření divadla v Červeném Kostelci - SDO ČK - 25. 10. 1925 - dopoledne koncert, odpoledne a večer "ku poctě velkých krajanů mistra Aloise Jiráska a Dra Karla Čapka slavnostní zahajovací představení" - Lucerna a Loupežník - s O. Scheinpflugovou jako Mimi.

Kniha č. 2 (1930 - 1931)
11. 4. 1930 místní odbor NJS v Broumově přihlašuje svůj Dramatický odbor za člena
ÚMDOČ a prosí o zaslání přihlášky, případně stanov.


Kniha č. 2 (1931 - 1932)
Pozvánka - Dramatický odbor Sokola "Vrchlický" v Jaroměři oslavuje cyklem původních her oslavuje třicetiletou kulturní činnost v jaroměřské sokolovně (1902 - 1932).


Kniha č. 6 (1935 - 1936)
22. 1. 1936 - premiéra Jizdní hlídky od Fr. Langra, režie Max Lederer, SDO Tyl a Beseda Čelakovský, Nové Město nad Metují, scéna

Foto: Fráňa Šrámek, Léto, představení k 60. narozeninám Maxe Lederera 16. 10. 1935, Jiráskovo divadlo v Hronově, vzorný soubor herců ochotníků Jiráskova okrsku ÚMDOČ.

Kniha č. 7 (1933 - 1934)

Kniha č. 9 (1936 - 1937) - foto ze Šrámkova Léta také zde.

Kniha č. 12 (1937)
Scény k Bratrstvu, foto představitelů.

Kniha č. 11 (1938 - 1939)
Ochotnická jednota Havlíček v Borové oznamuje okrsku, že byla státním policejním účadem rozpuštěna. Bylo uveřejněno v Úředním listu, č. 149 z 28. 6. 1938. (9. 2. 1939)

Kniha č. 14 (1941 - 1942)
Fotografie z Nezbedného bakaláře (SDO Tyl a Čelakovský Nové Město nad Metují v květnu 1941 s Jaro Moravcem v titulní roli a v režii Ant. Santnera).


Snad by se z uvedených materiálů dalo něco vybrat pro obrazový doprovod.Kniha č. 16 (1943 - 1944)
Výkazy o činnosti členů Jiráskova okrsku ÚMDOČ
(Doplněno o roky založení z dotazníků ÚMDOČ, kn. č. 15):

1. SDO Batňovice, zal. 1894 - TU
2. SDO Bezděkov nad Metují, zal. 1873 - NA
3. Havlíček Běloves, zal. 1903 - NA
4. SDO Bohuslavice, zal. 1879 - NA
5. Ochotnická divadelní jednota Tyl Dobré u Dobrušky - RK
6. Křesťanská jednota sv. Václava Dobruška, zal. 1894 - RK
7. Fr. Ad. Šubert Dobruška - RK
8. SDO Hanka Dvůr Králové n. L., zal. 1822 (?) - TU
9. Vzdělávací dramatický zábavní soubor Palcát náb. obce církve českomoravské Dvůr Krá- lové n. L., zal. 1924 - TU
10. Ochotnická divadelní jednota Česká Skalice, zal. 1865 - NA
11. SDO Červený Kostelec, zal. 1866 - NA
12. SDO České Meziříčí, zal. 1876 RK
13. SDO Havlovice, zal. 1900 - TU
14. SDO Tyl Hlavňov, zal. 1891 - NA
15. SDO Holohlavy, zal. 1927 HK
16. Ochotnický spolek Hořičky, zal. 8. 9. 1870 - NA
17. Jiráskovo divadlo SDO Hronov, zal. 1826 - NA
18. Čtenářsko-ochotnická jednota Chvalkovice v Čechách, zal. 1896 - NA
19. Dramatický odbor Katolické akce Kounov, zal. 1938 (při Katolické akci diecéze Hradec Králové) - RK
20. Jednota divadelních ochotníků Klicpera Kounov - RK
21. Divadelní jednota Vrchlický Jaroměř, zal. 1819 - NA
22. SDO Máj Jaroměř, zal. 1905 - NA
23. Svornost Lhota u Police nad Metují, zal. 1920 - NA
24. Karel Čapek Malé Svatoňovice, zal. 1852 - TU
25. SDO Náchod, zal. 1871 - NA
26. Dramatický odbor církve českomoravské Náchod - NA
27. SDO Lidová scéna Náchod, zal. 19O7 (1. 11.), druhý dotazník uvádí 1927 (proč?) - NA
28. SDO Tyl Náchod, zal. 1888 - NA
29. SDO Smetana Náchod 2 - Staré Město n. Met. - NA
30. SDO Kolár Náchod 2 - Staré Město, zal. 1911 - NA
31. Klub házené Nový Hrádek, zal. 1942 (dramat. odbor. 1943) - NA
32. Národní vzdělávací dělnická beseda Čelakovský Nové Město nad Metují - NA
33. SDO Tyl Nové Město nad Metují, zal. 1819 - NA
34. Lidová scéna Nové Město nad Metují, zal. 1936 - NA
35. Ochotnicko-zábavní spolek Ples, Nový Ples, zal. 1899 - NA
36. F. A. Šubrt Ohnišov u Nového Města nad Metují - RK
37. Jednota divadelních ochotníků Opočno, zal. 1863 - RK
38. Divadelní spolek Kolár Police nad Metují, zal. 1820 - NA
39. SDO Petrovice, zal. 1867 (s pozn. "začátek činnosti") - NA
40. SDO Benda Pohoří - RK
41. JDO Přepychy, zal. 1870 - RK
42. Zábavní divadelní a vzdělávací spolek Jaro Rasošky, zal. 1923 - NA
43. SDO Rtyně v Podkrkonoší, zal. 1872 - TU
44. Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl Smržov, zal. 1909 - HK
45. Jednota divadelních ochotníků Jirásek Smiřice, zal. 1924 - HK
46. Suchý Důl, zal. 1890 - NA
47. SDO U nás Suchovršice, zal. 1870 - TU
48. JDO Jirásek Úpice, zal. 1849 - TU
49. Ochotnický spolek Sbratření Velké Poříčí n. Met., zal. 1937 - NA
50. Rozkvět Velichovky, zal. 1939 - NA
51. Ratibor Vestec - NA
52. Dramatický spolek Havlíček Vlkov - NA
53. SDO Velká Jesenice, zal. 6. ledna 1898 - NA
54. Ochotnické divadlo Velké Svatoňovice, zal. 1871 - TU
55. SDO Zbečník, zal. 28. února 1886 - NA
56. SDO Tyl Horní Kostelec - NA
----------------------------------------------------------------------
57. SDO Tyl Velký Dřevíč, zal. 1927 (uveden v dotazníku ÚMDOČ, kn. č. 15, chybí ve výka- zech o činnosti, kn. č. 16) -
58. Úpavan Česká Skalice, zal. 1941 - NA
59. Ochotnický spolek Klicpera Dobrošov, zal. 1890 (uveden v dotazníku ÚMDOČ, kn. č. 15, chybí ve výkazech o činnosti, kn. č. 16) - NA
60. JDO Velký Třebešov, zal. 1896 (uveden v dotazníku ÚMDOČ, kn. č. 15, chybí ve výka- zech o činnosti, kn. č. 16) - NA
61. Skupina sdružení katolické mládeže Houdkovice, zal. 11. prosince 1911 (uveden v dotaz- níku ÚMDOČ, kn. č. 15, chybí ve výkazech o činnosti, kn. č. 16) - RK


Tento seznam přikládám, protože není vyloučeno, že v něm můžete najít ještě některé soubory z okresů Hradec Králové a Trutnov, o nichž je málo údajů.Vypracoval: PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Okresní muzeum Náchod
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':