Databáze českého amatérského divadla

Texty: Meziměstí, SOUČEK, Jan: Informace pro MČAD. 2000

České divadlo 1919 - 1936
1919 Vojáci i důstojníci z české posádky na zámku ustavili dramatický kroužek. Zkoušky byly v Polici nad Metují.Dne 21. prosince1919 bylo sehráno představení “Černé oči”. Ženské úlohy byly obsazeny slečnami z Police a paní Mervartovou.
1920 Dramatický kroužek národní jednoty severočeské zřídil jeviště ve II. třídě české státní menšinové školy /I.patro zámku/. Byla sehrána tato představení: “Z českých mlýnů” - hra se zpěvy, která se líbila i Němcům, “Jedenácté přikázání”, autor Šamberk, “Karel Havlíček Borovský”, sehráno 7.3.1920, “Kde domov můj”,0 aktovka, sehráno 28.10.1920.
1921 Byla sehrána tato představení: “Pojď na mé srdce” sehráno 20.11.1921, p. Bernasová, manželé Hartlovi, p. Hurdálek, p. Kautská, “Tenorista v nedbalkách”, aktovka, sehráno 11.12.1921.
1922 Národní jednota severočeská si pronajala sál na nádraží za účelem zřízení divadla. Stavba jeviště a divadla trvala 3 měsíce, finanční náklady byly uhrazeny sbírkami a dary. Vzniklo tak jedno z nejlepších divadel na Broumovsku. Bylo otevřeno hrou L.Stroupežnického “Naši furianti”. V roce 1922 byla sehrána tato představení: “Z ráje manželského”, veselohra, p. Kotyza, p. Sláma, 29.1.1922, “V tichém hnízdečku” p. Šťástek?, “Otec” /Jirásek/ 28.10.1922, “Naši furianti” /Škroup/ 30.10.1922, “Archa Noemova” veselohra, 2.12.1922, “Vodní družstvo” /Štolba/, sehráno koncem prosince, “Pohádka v českém srdci”, představení dětí.
1923 Dne 29. srpna byla svolána “Valná hromada ochotnická”. Byla sehrána tato představení: “Pohádka o českém srdci” 4.2., divadelní představení žáků, hudba místní sdružení, “Rychtářův poklad”, 1.5., hra s 22 zpěv. vložkami, které ovšem byly “nad naše síly po stránce zpěvné”, “Probuzenci”, “Zázračný panák” - červenec, režie Ant. Čížek, pan Kautský, “Lešetínský kovář”, hlavní role Rákosník, Čížek, Novotný, Moláček, “Vina” /Hilbert/ hlavní role Čížková. Do školy bylo propůjčeno loutkové divadlo.
1924 Byla sehrána tato představení: “Tajemný dub”, divadelní představení žáků, dekorace Šťástek, režie Šmíd, Beránková, 6.4., “Kostnické plameny”, režie Čížek, 5.7. “Zvony”, 28.10. ,“Španělský balet”, veselohra, listopad, “Blázinec v I. poschodí”, aktovka.
1925 Byla sehrána tato představení: “Zakletá princezna Zlatovláska”, 19.4., představení žáků, repríza v Hronově, “Velbloud uchem jehly” /Langer/, režie Vorreith, “Byl první máj” /Fingal/, režie Vorreith, “Služebník svého pána” /Jeřábek/, režie Vorreith, “Půlnoc” /F. Krejčí/, “Válka v míru”. Celkem bylo sehráno 9 představení včetně loutkových.
1926 Byla sehrána tato představení: “Kulíšek”, 7.3., “Pepiččina první láska”, 4.4., veselohra se zpěvy, režie Moláček, “Krakonoš”, 11.4. /J. K. HrašeI, představení dětí, “Psohlavci”, 1.5., režie Moláček, “Maryša”, 23.10., režie Moláček, hlavní role Bernasová L., v meziaktí hrál Meziměstsko-teplický orchestr, “Zakletý princ”, 28.10. ve škole, představení dětí. V tomto roce bylo sehráno celkem osm divadelních představení, z toho dvě s hostujícími soubory.
1927 Byla sehrána toto představení: “Pohádka o zakletém srdíčku”, 29.5., představení dětí, “Povodeň” /Krejčí/, 28.10., “Sen vánoční”, představení dětí, hrály i děti z mateřské školy. V tomto roce byly sehrány čtyři divadelní představení /bez loutkových/.
1928 Bylo sehráno divadelní představení žáků, “Za živa do nebe”. V tomto roce byly sehrány dvě divadelní představení.
1930 Byla sehrána tato představení: “Hoši z první legie”, 7.3., představení žáků?, výpravná hra se zpěvy, “Průboj”, 1.5., divadelní kus sociální tendence, “Hastrman”, 6.5., učitelský sbor, dětské divadelní představení se zpěvy a tanci, “Když hračky oživnou”, /Ant. Fischerová/ - 21.12., učitelský sbor, děti, režie Jarmila Gerhartová. Na nádraží byla uspořádána vánoční slavnost.
1931 Česká menšina založila divadelní spolek J. K. Tyl. Stalo se tak na valné hromadě ochotníků v restauraci Na zámečku. Aby ochotníci předem získali podporu obyvatelstva, sehráli hru “Vojnarka”, která čistým ziskem 169,90 Kč byla vkladem členů pro činnost spolku. Dne 28.10 byla sehrána hra “ Lucerna” /Jirásek/.
1932 Byla sehrána dvě představení: 7.3. a 28.10.
1934 Byla sehrána představení: “Pan Johanes”, 4.3., dětské divadelní představení, “O matce Vlasti”, 13.5., režie Haken, dětské představení.
1935 Byla sehrána tato představení: “Věrni panu presidentovi”, 9.3., “Pro princeznu Svobodu”, 12.5.,dětské divadelní představení, “Dobrá víla Jarmilka”, 10.11., představení učitelského sboru se žactvem. Dne 1.5. se konal koncert zdejšího hudebního kroužku ( 16 hudebníků ).
1936 “Pan traťmistr Hejduk se pokusil obnovit zdejší činnost divadelní”. Byla sehrána tato divadelní představení dětí: “Zelení hájové-”, 1.5., “Blaničtí rytíři”, /Jar. Průcha/, režie manželé Hakenovi.
Pramen: Illichova kronika

Divadlo po roce 1945
Činnost divadelního souboru po roce 1945 byla nesmírně obsáhlá. Na místě herců i režisérů úspěšně působila řada lidí. Někteří záhy odešli, jiní vydrželi déle. Není proto možné, aby tento výčet byl úplný. Ti, kteří byli opomenuti, prosím o prominutí.
1947 Divadelní spolek J.K.Tyl neoficiálně zahájil svoji činnost a uvedl na provizorním jevišti ve “slamárně”, nevyhovující budově Walzlovy továrny, hru “Ženichové” v režii Jaroslava Koníře.
1948 V lednu byla obnovena činnost ochotníků spolku J.K.Tyl, kteří v sále čekárny 2. třídy na nádraží zbudovali jeviště, obstarali osvětlení, vymalování sálu, jeviště a kulis. Nové divadlo bylo dne 14. prosince slavnostně otevřeno hrou “Divá bára” v režii O. Čaňka. Představení bylo po dva dny vyprodáno. Na tomto místě, i když několikrát přestavěné, je divadlo dodnes.
1951 Jeviště, původně postavené z hobry a prken, bylo brigádnicky přestavěno za použití cihel z vyhořelé pily v Ruprechticích. jednoho dne dopoledne byla stavba dokončena, odpoledne byl sál vyzdoben a připraven na večerní představení “Sláva” v režii O. Čaňka. /Šnábl, Baldrych, Rozmajzlová/.
1952 Byla uspořádána okresní májová přehlídka Soutěže lidové umělecké tvořivosti (SLUT). Dne 8. května sehráli ochotníci hru “Vzbouření na vsi” v režii O. Čaňka. Představení “Třetí zvonění” v režii O. Čaňka. /Čáp, Šnábl, Dočkalík, Krejčí F. Štěpánský/.
1956 Představení “Lesní panna” v režii O. Čaňka.
1957 Představení “Lucerna” v režii O. Čaňka. /Mazura, Šolcová, Dočkalík, Šnábl/.
1958 Představení “Boleslav I.” v režii O. Čaňka. V květnu byl uspořádán II. ročník dětských divadelních her “Dětské jaro”. 6.třídy “Dům kočky modroočky”, 1.-5. ročník “Dětské jaro”, 7. třída “Sůl nad zlato”.
1959 Představení “Dana” v režii O. Čaňka.
1960 Představení “Dalskabáty, hříšná ves” v režii O. Čaňka. /Boháčová, Šnábl, Hejzlar/. Představení “Romeo, Julie a tma” v režii O. Čaňka. /J. Raba/.
1961 Představení “Ďábelské klíče” v režii O. Čaňka. /Šulc sen., Hladík/. Představení “Irkutská historie” v režii M. Boháčové. /Raba, Bednařík, Hladík, Hladíková, Šulc st./ Představení “O líném Kubovi a chytré Káče” v režii M. Hladíka a B. Bednaříka. /Mil. Krejčová, J. Škorpíková, Z. Weinhauer/. Představení “Červená záplata” v režii M. Hladíka a E. Zimermannové. /E. Milan, J. Hejzlar, S. Pipotová, J. Škorpíková, M. Hladík/. Představení “Když tančí růže” v režii M. Boháčové. /Kubečková, Raba, Bednařík, Hornych, Hladík, Svoboda/. Představení “Tom Soyer” v režii M. Boháčové. /Svoboda/. Představení “Plůlnoční mše” v režii O. Čaňka.
1962 Divadelní kroužek měl 68 členů. Předsedou byl Josef Hladík. Veřejné uznání za práci obdrželi: Marie Boháčová, Miloslav Hladík a Ludmila Krejčová. V průběhu roku byly sehrány hry: “Dobrodružství” v režii Marie Boháčové a “Ďábelské klíče” v režii O. Čaňka. Mládež nacvičila v režii M. Boháčové kabarety “BA-PO-PO” a “Vykradeno z vykradena” /Neugebaurová, Bednařík, Raba, Hladík/. Loutkářský kroužek vedl Josef Chmelík a taneční kroužek Eliška Justová.
1963 “Je libo cigaretu?”
1964 “Ostrov Afrodity” v režii Františka Řezníčka. /5.12./
1965 V prosinci bylo čtyřikrát sehrána opereta “Manzelle Nitouche” v režii J. Janouška. /Nováková, Bednařík, Solkovyová, Janoušek/. Byla to první opereta od roku 1947. Představení “Sluha dvou pánů” v režii M. Boháčové. /Řezníček, Řezníčková, Hladíková, Raba, Bednařík, Salaba, Salabová, Chmelík, Simonides/. S představením soubor postoupil do krajského výběru do Poličky.
1966 Divadelní představení “Nebe na zemi” v režii M. Boháčové. /Orchestr Metronom, Špaček, Raba, Bednařík, Hladík/. Představení “Je libo cigaretu” v režii M. Boháčové. Představení “Liška a hrozny” v režii M. Boháčové. /Kubín/. Představení “Kalhoty” v režii M. Boháčové. Představení se v Meziměstí nehrálo pro požár divadla.
Dne 27. listopadu 1966 vypukl požár divadla na nádraží. Jeho oprava trvala 5 let. Do nového užívání bylo opět předáno 20. srpna 1971.
1971 Divadelní představení “Naši Furianti” v režii M. Boháčové. /Šnábl, Hladík, Mazura, Raba, Pamánková, Němečková, Diblík, Dočkalík, orchestr Express 66/.
1972 Divadelní představení “Drobínek” v režii M. Hladíka. / Koníř, Sádlo, Čaněk, Špaček, Hladíková, bratři Krejčovi/. Základní škola sehrála v režii Vladimíra Semelky divadelní hru “Od prvňáčků k devítkám”, kde vystoupilo na 150 dětí a na závěr školního roku hru “Slunečná helenka”
1973 Divadelní představení “Lucerna II.” v režii M. Boháčové. /Hladík, Hladíková, Kašparová, Kohl, Bednařík, Krejčová, Šnábl, Raba/.
1974 Divadelní představení “Ženitba” v režii M. Boháčové. Nováková, Bednařík, Hladík, Raba, Kohl, Dočkalík, Fléglová/. Představení “Půlnoční mše” v režii M. Boháčové. /Šnábl, Hrubý/.
1975 Divadelní představení “Truchlící pozůstalí” v režii M. Hladíka. / Kohl, Dusil, Kašparová, Bartoň, Hůlková/
1976 Divadelní soubor Závodního klubu ČSD J.K.Tyl vyhrál s hrou “Truchlící pozůstalí” v režii M. Hladíka krajskou přehlídku vesnických divadelních souborů a zúčastnil se celostátní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou. Představení “Zurabája” v režii M. Hladíka. / Hlavatý, Krejčí F., Reichl/
1977 Divadelní představení “Žert vinaře Agaba” v režii M. Hladíka. /Dusil, Bednařík, Raba, Boháčová, Dočkalík/. Představení “Dámský krejčí” v režii M. Hladíka./Kohl, Boháčová, Fléglová, Bednařík, Raba, Salabová, Hladíková/.
1978 Divadelní soubor se zúčastnil přehlídky Klicperův Chlumec a soutěžní Krajské přehlídky vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou s hrou “Žert vinaře Agaba”.
“Dámy a husaři”
1979 Divadelní soubor získal na Krajské přehlídce vesnických a zemědělských souborů 3. místo s hrou “Bláznivá vůně čerstvého sena”. Přehlídka se konala v Meziměstí. /Hlavatý, Hůlková, Kohl, Fléglová, Raba, Krejčí J./
1980 Soubor se zúčastnil s hrou “Jan Roháč” v režii M. Hladíka 50. Jiráskova Hronova, celostátní přehlídky vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou /mimo soutěž/ a celostátní přehlídky drážních souborů v Chomutově. Na krajské přehlídce získal 1. místo. /Hlavatý, Šnábl, Souiček, reichl, Krejčí F., Krejčí K, Tůma, Raba, Komiková, Zajíček, Novák, Faltejsková/
1981 Soubor se zúčastnil 51. Jiráskova Hronova a Národní přehlídky vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou se hrou “Dvoreček” v režii M. Hladíka. /Hlavatý, Souček, Tůma, Raba, Boháčová, Komiková, Matěj/.
1982 Představení “Košilka” v režii M. Hladíka. /Bednařík, Raba, Šnábl, Fléglová, Hlavatý, Kohl, Linhartová/
1983 Představení “Košilka” v režii M. Hladíka /repríza/.
1984 Soubor obsadil 2. místo na Klicperově Chlumci s hrou “Košilka”, zúčastnil se Národní přehlídky vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou s hrou “Revizor”, obě hry v režii M. Hladíka. Soubor s touto hrou účinkoval na oslavách VŘSR v Náchodě a Polici nad Metují. Zúčastnil se 3. celostátní přehlídky divadel na železnici v Chomutově, kde získal hlavní cenu a cenu za herecký výkon.
1985 Představení “Revizor” v režii M. Hladíka /reprízy/. /Hlavatý, Souček, Boháčová, Raba, Bednařík, Kroupa, Šnábl, Tůma, Fléglová/
1986 Představení “Válka vypukne po přestávce ” v režii M. Hladíka. /Hlavatý, Kohl, Souček, Tůmová, Kroupa, Suchánková/.
1987 Představení “Drak pro princeznu” v režii M. Hladíka. /Kohl, Souček, Komiková, Kroupa, Tůmová, Hladík V., Zelený, Krejčí F., Dvořáková, Čigelská, Boháčová/.
1988 Představení “Dámský krejčí II.” v režii M. Hladíka. /Hlavatý, Kohl, Souček, Lexmanová, Kapitánová, Tůmová/
1989 Představení “Dalskabáty II.” v režii M. Boháčové. /Boháčová, Šnábl, Hlavatý, Tůma, Tůmová, Fléglová, Kocián, Kašpar J., Kašparová/.
Ke zdařilému představení nestačí pouze režisér a herci, ale také bezvadně fungující zázemí. To po léta vytvářeli J. Dočkalík, J. Šulc, A. Miewald, A. Zelený, bratři Krejčovi, M. Středa a celé rodiny Konířových, Krejčových, Hladíkových st. i ml., Boháčových, Čaňkových, Šnáblových, Kašparových, Fléglových a mnoho dalších, kteří nejen hráli, ale obětavě pomáhali s technikou a výrobou potřebných kulis. Divadlo finančně podporovaly Budovní okrsek ČSD, Pobočné lokomotivní depo a Železniční stanice v Meziměstí, stejně tak jako řada nejmenovaných sponzorů, bez jejichž pomoci by se činnost divadla neobešla.
Pramen: Obecní kronika Meziměstí, konzultace a osobní archív M. Hladík,

Nezařazené hry:
Představení “Hejtman Šarovec” v režii O. Čaňka. /Šulc sen./.
Představení “Tři sestry” v režii O. Čaňka.
Představení “Pražský flamendr” v režii O. Čaňka. /Bednařík, Raba, Hladík/.
Představení “Makar Dubrava” v režii O. Čaňka. /Krejčí F., Hladík, Dočkalík/.
Představení “Svatba v Malinovce” v režii O. Čaňka. /Dočkalík, Šnábl, Štěpánský/.
Představení “Maryša” v režii O. Čaňka. /Obstová/.
Představení “Babička” v režii O. Čaňka. /Čaňková, Hladíková/.
Představení “Matka” v režii O. Čaňka. /Čaňková/.
Představení “Pražský žid” v režii O. Čaňka.
Představení “Paní Marjánka matka pluku” v režii O. Čaňka.
Představení “Psohlavci” v režii O. Čaňka.
Představení “Z českých mlýnů” v režii O. Čaňka.
“Cesta do Ameriky”
“Pygmalion”
“Majdalena Retigová”
“Princezna Pampeliška”
“Třetí sestra”
“Jak ška basa do nebe”
“Jana”
“Začínáme žít”
“Inteligenti”
Pohádky: Zkoušky čerta Belínka, Nosáček Včelka Linda, Ztracená panenka, Sůl nad zlato, Drobínek a další.
Petrová, Jetmarová

Meziměstské divadelní hry
I. Meziměstské divadelní hry 1955. Účinkovaly soubory z Meziměstí, Police nad Metují, Broumova - Veby a Chronotechny, Nového Města nad Metují.
II. Meziměstské divadelní hry 1956. Soubory: Kovopol Police nad Metují “Soupeři”, Machov “Jedenácté přikázání”, Hronov “Večer tříkrálový”, Meopta Broumov “Selská láska”, Petrovice “Pozdní láska”, Meziměstí “Lesní panna”.
III. Meziměstské divadelní hry 1957. Hronov “Neapol město miliónů”, Jaroměř “Ovečka chudého”, Police nad Metují “Život paní Warenové”, Nové Město nad Metují “Výnosné místo”, Dobruška “Bílá nemoc”, Meziměstí “Lucerna”.
IV. Meziměstké divadelní hry 1958. Police nad Metují “Stelfordův objev”, Hronov “Tři medvíďata” /dětské/, “Kdo hledá radost”, Teplice nad Metují “Volá vás Tajmír”, Broumov “Přísaha”, Meziměstí “Boleslav I.”.
V. Meziměstské divadelní hry 1959. Soubor Veba Olivětín “Slavnost lampiónů”, Police nad Metují “Kauce”, Osvětová beseda Broumov “Tulák”, Hronov “Meteor”, Meziměstí “Dana” a “Zkoušky čerta Bertíka”
VI. Meziměstské divadelní hry 1960. Hronov “Kolébka”, Police nad Metují “Od noci k ránu”, Jaroměř “Příliš štědrý večer”, Vamberk “Srpnová neděle” Meziměstí “Dalskabáty hříšná ves”.
VII. Meziměstské divadelní hry 1961. Hronov “Zákon zimního tábora”, Police n. Metují “Alcestin návrat”, Jaroměř “Svatba sňatkového podvodníka”, Meziměstí “Ďábelské klíče”.
VIII. Meziměstské divadelní hry 1962.
IX. Meziměstské divadelní hry 1963. Soubor Police nad Metují “Modrá obloha”, Červený Kostelec “Past”, Hronov “Slaměný klobouk”, Broumov “Za pět minut bude půlnoc”, Meziměstí “Je libo cigaretu”.
X. Meziměstské divadelní hry 1964. Uspořádané v rámci oslav měsíce československo-sovětského přátelství. Na každém představení byla odborná porota, diváci vyplňovali anketní lístky. V rámci MDH se konala výstava návrhů scén V. Kellera z Jaroměře. Soubor Jaroměř “Jitřní paní”, Náchod “Vassa Želernovová”, Červený Kostelec “Neočekávaný host”, Hronov “Večer Williama Shakespeara”, Broumov “Dejte už pokoj s tím Čechovem”. Divadelní soubor JKP Družba z Meziměstí sehrál 5.12. “Ostrov afrodity” od A. Parrise v režii Františka Řezníčka.
XI. Meziměstské divadelní hry 1965. Soubor Červený Kostelec “Únos Sabinek”, Hronov “Charleyova teta”, Jaroměř “Osm žen”. 04.12. - Představení meziměstských ochotníků “Manzelle Nitouche” v režii J. Janouška. První opereta od r. 1947. Reprízy 11.a 12.12. a 29.12.
XII. Meziměstské divadelní hry 1966. Nové Město nad metují “Dům u dvou vražd”, ( Police nad Metují “Obecní hrdina”, divadlo Vítězného února Hradec králové “Manon Lascaut”, JKP Meziměstí “Kalhoty” ). Hry v závorce se pro požár divadla neodehrály.
XIII. Meziměstské divadelní hry 1971 se konaly po pětileté přestávce. Představení: divadlo Vítězného února Hradec Králové “ “Vojnarka”, Nové Město nad Metují “Závada není na vaší obrazovce”, Hronov “Lupaciva Gabundus”, Červený Kostelec “Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk”. Ochotníci z Meziměstí sehráli 4.12. / repríza 26.12. / divadelní hru “Naši furianti” v režii Boháčové Marie. Na závěr her předvedli žáci základní školy hru “Od prvňáčka k devítkám”, kde vystoupilo na 150 dětí.
XIV. Meziměstské divadelní hry 1972. Představení: Hronov “Pozdní láska”, Jaroměř “Babička hodně četla”, Meziměstí “Drobínek”, Červený Kostelec “Tanec nad pláčem”, Jaroměř “Tma je naděje”.
XV. Meziměstské divadelní hry 1973. 04.11. Divadlo VÚ Hradec Králové “Silva”, účast 162 osob. 10.11. Jaroměř “ Ovocný trh”, účast 140 osob. 17.11. Hronov “Svatba”, účast 230 osob. 24.11. Broumov “Jelen”, účast 121 osob. 29.11. Meziměstí “Lucerna” účast 300 osob, repríza 1.12. se stejnou účastí.
XVI. Meziměstské divadelní hry 1974. 09.11. Červený Kostelec “Půlnoční přepadení”, 135 diváků. 16.11. Soubor Drak pro školy - 98 dětí. 16.11. Nové Město nad Metují “Případ Adam a Eva”, 181 diváků. 23.11. Hronov “Kriminální tango, 154 diváků. 30.11. Meziměstí “Ženitba”, 225 diváků.
XVII. Meziměstské divadelní hry 1975. Představily seč soubory z Hronova, Úpice, Červeného Kostelce a Police nad Metují. Domácí soubor sehrál hru “Truchlící pozůstalí”.
XVIII. Meziměstské divadelní hry 1976. Vystoupily soubory z Červeného Kostelce, Náchoda, Hronova a Nového Města nad Metují. Domácí soubor se představil hrou “Zurabája” v režii Hladíka Miloslava.
XIX. Meziměstské divadelní hry 1977 dramaturgicky čerpaly z ruské a sovětské tvorby. Divadelní soubor z Červeného Kostelce předvedl hru “Načasované štěstí”, soubor z Nového Města nad Metují hru “Svatba pro celou Evropu”, soubor z Náchoda hru “Chytrák nad chytráky”, soubor z Meziměstí hru “Žert vinaře Agaba” v režii Hladíka M. Loutkový soubor z Náchoda sehrál hru pro děti “Čertovy nevěsty”.
XX. Meziměstské divadelní hry 1978. Vystoupily soubory z Červeného Kostelce /“Tři na lavičce”/, Bystrého u Poličky /“Kytice pro panenku”/, České Třebové /“Dulcinea z Tokosy”/, Hronova /“Popelka”/. Domácí soubor předvedl hru “Dámy a husaři”.
XXI. Meziměstské divadelní hry 1979. Nové Město nad Metují “Tři Alberti a slečna Matylda”, Pražská divadla “Tři povídky”, Hronov “Hadrián z Římsů”, Meziměstí “Bláznivá vůně čerstvého sena”.
XXII. Meziměstské divadelní hry 1980. Meziměstí - “Jan Roháč”, Úpice - “Filozofská historie”, Česká Třebová - “Hra o životě a smrti doktora Jana Fausta”, Hronov - “Zvědavé ženy”.
XXIII. Meziměstské divadelní hry 1981. Soubor Meziměstí “Dvoreček”, režie Hladík, Nové Město nad Metují “Dva muži v šachu”, Česká Třebová “Šejkspír ve studiu”, Police nad Metují “Tři v tom”.
XXIV. Meziměstské divadelní hry 1982. Soubor Náchod “Možná je na střeše kůň”, J. K. Tyl Meziměstí “Košilka” režie M. Hladík, Choceň “Nejkrásnější válka”, Náchod, dětský soubor “Sůl nad zlato”.
XXV. Meziměstské divadelní hry 1983. Soubor Nové Město nad Metují “Nepožádáš o manželku bližního svého”, Hronov “Pohádka o líných strašidlech”, Třebechovice “Ženský boj”, Meziměstí “Košilka”, Úpice “S. O. S.”.
XXVI. Meziměstské divadelní hry 1984. Vystoupily soubory: Úpice “Fidlovačka”, Náchod “Věc Makropulos”, Trutnov “Těžká Barbora”, Meziměstí “Revizor”.
XXVII. Meziměstské divadelní hry 1985. Soubor Náchod “Romance ve třech”, LŠU Hronov “Šípková růženka”, Třebechovice “Nebe na zemi”, Meziměstí “Revizor”. Hry navštívilo 865 diváků.
XXVIII. Meziměstské divadelní hry 1986. Soubor Hronov “Chudák manžel”, Chrudim “Gaudeamus igitur”, Nový Hrádek “Tyl Ulenspiegel”, Meziměstí “Válka vypukne po přestávce” v režii M. Hladíka, Lomnice nad Popelkou “Císařovy nové šaty”.
Zpracoval Mgr. Jan Souček.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':