Databáze českého amatérského divadla

Texty: Podklad pro heslo MČAD, 2000. (Hladký)

VELKÁ JESENICE, (přidružené obce Veselice, Volovka), o. Náchod

Ochotnický spolek Omladina založen 1875, o jeho činnosti není bližších zpráv. 1895 založen SDO (stanovy 1898) z iniciativy syna V. Jánského, studujícího učitelství V. Šráma a rolníka Fr. Jelena. Prostředky ke zřízení jeviště svépomocí. Protože ale nedostačovaly, bylo zakoupeno starší jeviště ze Slatiny nad Úpou. Nové jeviště pořízeno 1919. V letech 1898-1943 151 her, např. Úsměvy a kordy (Tetauer). Po 2. světové válce činnost SDO upadá (naposledy 1950 Ševci), hostují cizí ochotnické soubory (zejména Velký Třebešov) i profesionální divadla (Vesnické divadlo Praha, Krajské divadlo Hradec Králové), pořádají se estrády. 1958 obnova jeviště (zásluha SDH), vzniká největší vesnické jeviště okresu (hostinec „Na sále“), které do r. 1964 3x hostí okresní přehlídku divadelních souborů. Místní SDO v tomto období prokazatelně 2 premiéry (např. 1958 Chudák manžel). 1965 oprava divadelního sálu, 1966 Lékařem proti své vůli (Moliére), 1967 Zlatá studně (Horynová), 1968 Kolébka (Jirásek), režisérem představení Miroslav Král, ředitel zdejší ZŠ. Po roce 1968 činnost spolku zaniká a do současné doby nebyla obnovena, budova hostince „Na sále“ po revoluci 1989 chátrá a čeká ji demolice.
Z iniciativy již řídícího V. Šráma mezi válkami představení žáků místní školy, např. 1935 Zlatý květ.
Loutkové divadlo pod hlavičkou Sokola, 1924 zakoupeno divadlo v Červeném Kostelci, loutky 25 cm vysoké, 26 ks, 4 proměny. 1. představení 28.10.1924, kdy večer první veřejný radiokoncert. 1925-1930 sehráno 1-7 představení ročně, zájem účinkujících i publika upadá (ve vesnici kinosál). Loutkový fond obohacen zásluhou vedoucího souboru bratra Mareše, poslední 2 hry 1937. 1947 soubor obnoven, 1948 1 hra, činnost souboru končí 1949, kdy loutkové divadlo zapůjčeno členům SČM Velká Jesenice

SokA Náchod – Stanovy Spolku divadelních ochotníků ve Velké Jesenici, 16.1.1898, jednatel Franišek Polák

SokA Náchod – Kronika obce Velká Jesenice díl 1 (do r. 1956) - str. 83, 129, 255, 280, 293, 350, díl 2 (1957 – 1976) – str. 37, 101, 124, 129, 148, 178, díl 3 (1977 – 1983) – str. 46
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':