Databáze českého amatérského divadla

Texty: SÝKORA, Slavomír: Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956. Rkp. pro MČAD 1998.

SÝKORA, Slavomír: Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956. Rkp. pro MČAD 1998.

MOST
Ve 40.letech 19.st. hrála v Einhornově domě na 3.náměstí společnost Diletanti. Později se ochotnická činnost soustřeďovala U modré hvězdy. 1883 zal. Spolek Vlastimil. 1900 zal.Zábavní kroužek Jarost pro Most a okolí. Ke spolupráci přizván V.J.Hrdlička. 1901 zahájili Závětí. 1902 78 členů. Zároveň spolek jako přispívající člen Sokola. 1903 název Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, 96 členů. 1905 člen ÚMDOČ. Spor o jeviště s Besedou, zakoupení jeviště vlastního v Jánském dvoře, název scény Tylovo divadlo. 1906 zal. Hrdlička Ledeckého spolek, spojující ochotníky odborně i národnostně. Činnost ukončena 1938, obnovena 1945-1951.1915 - 1917 23 představení Tyla, z toho 20 českých her. 1923 činnost Hornického domu zahájena Lesní pannou. 1927 přestěhování jednoty do Hornického domu, potom do Národního domu v Okružní ulici. Zde zahájili Paní Marjánkou. 1931 první účast na JH, až do 1938, potom opět od 1945. Do 1938 v místě hrála divadlo i Občanská beseda. 1946 zal. DS Vojan. 1956 v Modré hvězdě na 3.náměstí sál se vším divadelním příslušenstvím. Zřizovatel obchodní družstvo Včela. Z repertoáru: Paličova dcera, Kutnohorští havíři, Matka, Lakomec, pohádky pro děti. Hráli 2-3x týdně, hostování po okolí. Spolupráce se St.Neumannem a Filipovským. 1954 se přestěhovali do Slávie v Okružní ulici, přejmenování na Divadlo satiry, změna repertoáru /např. Taková je už doba/Jurandot/, Pušky paní Cararové /Brecht/, pásmo Majakovského poezie/. Dobové potíže se satirou. 1956 zal. DS Budoucnost PS/15/A a DS Pod Žateckou. 1957 přesídlil Vojan do Komuny pod Oblastní klub horníků /pohádky/. 1963 v Klubu železničářů v Novém Mostě, přírůstek členů ze zrušeného DS v Souši a přejímá jeho jméno J.K.Tyl /Princezna Pampeliška, Cesta do pohádky a zpět /Sypal/, Růže pro princeznu/. 1986 zahájil loutkoherecký soubor Střípek v Klubu horníků Repre. Hráli v DK na Zahražanech. Postupně moderní loutkové divadlo, spojení s černým divadlem. Pro nezájem herců soubor ukončil činnost. 1987 zahájil DS Dotek, zřizovatel Repre Most. Na repertoáru hlavně pohádky a pásma. 1990 tento soubor skončil. 1987 zal. také DS Neprakta klubu. Byl to soubor mladých s představou netradičního divadla, úspěch se nedostavill, 1990 ukončil činnost. Téhož roku přechod Tyla do nevyhovujícího Centra volného času a dále do nového klubu horníků Repre. Po privatizaci neúnosné podmínky a Tyl končí činnost jako poslední amatérský DS v místě. 1998 v Centru volného času pokus o obnovení ochotnického divadla v kroužku dětí s názvem Ďyvadýlko, autorské divadlo /parafráze Lakomce/./JM/
SÝKORA, Slavomír: Doplňky k informacím o ochotnickém divadle v Mostě. Rkp. 3 str. 1998. kART.
Prameny: Okresní archiv Most, Věstník okresního archivu v Mostě 1977, zde KOCOUREK, Lubomír:České divadlo v Mostě.
SOUŠ o.Most
1901 činný divadelní soubor Máj. 1956 J.K.Tyl ZK Vrbenský. Místo ustoupilo důlní činnosti. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
LITVÍNOV o.Most
Dramatický odbor Sokola a DS Jitřenka. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
ZÁLUŽÍ o.Most
Působil zde OS Spolku Lidumil. Místo ustoupilo důlní těžbě. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
KOPISTY o.Most
Působil zde Divadelní spolek Lidumil, Divadelní odbor Sokola. Divadelní odbor DTJ Kopisty, 1947 DS Lumír. Obec ustoupila důlní těžbě. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
LOUKA o.Most
Dramatický odbor NJS. 1947 Spolek divadelních ochotníků Louka. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
LOM o.Most
DS Rudohořan, Dramatický odbor NJS, 1946 DS Vesna, DS Rudohořan. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
BÍLINA o.Most
DS Tyl. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
OBRNICE o.Most
Dramatický odbor NJS, 1946 Tyl, 1950 Sokol, 1956 DS ČSD Obrnice.Obec ustoupila důlní těžbě. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
KONOBRŽE o.Most
Divadelní jednota, Mládež čs.strany socialistické v Konobrži, NSJ Konobrž. Obec zlikvidována důlní těžbou./JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
PATOKRYJE o.Most
1950 DS Jirásek, DS při státních statcích Patokryje. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
BEČOV o.Most
1950 DS Slovan. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
TŘEBUŠICE o.Most
1946 DS Vojan, 1950 DS Slovan. Místo ustoupilo důlní těžbě. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
HOŘANY o.Most
DS Hořany, 1956 J.K.Tyl OB Hořany. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
KOMOŘANY viz MOST
DS Tyl. 1956 Dramatický odbor ÚU Komořany. Zbytek obce součástí Mostu. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
DOLNÍ JIŘETÍN o.Most
DS Jan Hus, 1947 DS Thalie, 1956 Jan Hus ZK dolu Centrum. Obec zlikvidována důlní těžbou./JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
RUDOLTICE o.Most
1946 DS Lumír, 1956 DS dolu Ležáky. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
POLERADY o.Most
1950 DS Kolár. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
HAVRAŇ o.Most
1950 DS Jirásek, 1956 DS Jirásek ZK cukrovar Havraň. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
ČEPIROHY o.Most
1956 DS dolu Hrabák. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
BEČOV o.Most
1956 DS Slovan JZD Bečov. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
ERVĚNICE o.Most
1946 DS Tyl. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
ČERNICE o.Most
1947 DS Hraničář. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
JANOV o.Most
1946 DS K.Čapek. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
HORA SVATÉ KAŘINY o.Most
1947 Divadelní spolek Sv.Kateřina. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
LIBKOVICE o.Most
1946 DS Máj. V 90.letech soubor neexistoval. /JM/
Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956 vybral SÝKORA, Slavomír. Rkp. 1998.kART.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':