Databáze českého amatérského divadla

Texty: ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s.

Historie ochotnického divadla na Mělnicku

Poznámka: označení pramenů
X=Publikace ”Mělnicko z jeho života a práce”-(Stáhlík+Šarša) 1936
X1=Stáhlík:Z kult.života na Mělnicku(roč.Spořitelny- 1933)
X2=Ochot.div. v okr.Mělník (OKS Mk-1983)
X3=Publikace Vojana”Lásky hra osudná” 1996
X4=ostatní údaje z met. pokynu (Valenta-IPOS z 8.9.1998)
X5=LD (loutk.divadlo)1.č.=rok zal.,2.č.=výška loutek,3.počet her.
X6=Rác:Kapiloly z kroniky (Mk.1986)

DOLNÍ BEŘKOVICE o.Mělník
1863-1899 Svatojosefská jednota , od 1900 Národní jednota severočeská, od 1909 Sokol (95 her), LD ( 1928, 35, 19)
X, X5

VELKÝ BOREK o.Mělník
1898 Čtenářská beseda, 1908 vzd.jed.”Svornost”, 1914 div.ochot. TYL”, 1925 DTJ, LD (1921,30,38)
X, X5

BOSYŇ o.Mělník
19O8 hasiči
X

BYŠICE o.Mělník
1816 začal hrát och. div. vlastenecký kněz Václav Krolmus. Hráli Josefa Egyptského a Čecha a Němce. Dokumentace od r. 1892-1900. Prozatímní výbor Občanské besedy uspořádal 1892 v městské radnici “Katovo poslední dílo”(J.M.Boleslavský) a “Vzorný vlastenec” (X.Menhard). V nově vybudovaném divadle zahájila beseda “Paní Marjánkou” 1895 se uvádí “Výškovský žid”, “Veselý švec” a zábavný program ve prospěch postižených neštěstím v Lublani. Ochot.divadlo se hrálo se hrálo pod různými hlavičkami spolků (Občanská beseda, Spolek div.ochotníků, Včelaři, SK Rapid, DTJ, Sokol,Div.soubor Osvětové besedy) Z dopisu V.Vydry st. vyplývá, že s Byšicemi jsou spojena jeho první herecká vystoupení (asi 1892, bylo mu 17 let). 1934 se konalo na sokolském hřišti představení “Naši furianti” , 1936 SK Rapid provedl “Světlo jeho očí”, 1939 Sokol “Ta naše písnička česká. Téměř každý rok zde působily div.spol. Bittlových a Nechybových, s nimi hráli i ochotníci.Pohostinsky vystupovali Rosůlková, Beníšková, Štěpničková, Dohnal, Vojta. Od r. 1945 hrají ochotníci pod názvem VYDRA, zahájil “Paní mincmistrovou”. 1949 se soubor odmlčel.1959 činnost znovu zahájena “Zvíkovským raráškem a Paní mincmistrovou” Dále hrají ku př. Divotvorný klobouk, Filozofickou historii, Maryšu, Léto a další. 1963 se soubor stává součástí ZK ROH VITANA. Od 1967 organizovány okresní přehlídky “Byšické divadelní jaro”
X, X1, X2, X4

CÍTOV o.Mělník
1870 div.ochot.,1908 vzd.jednota BUDISLAV, 1908 - hasiči, 1914- katol.beseda, LD (1928, 45,53)
X,X5

ČEČELICE o.Mělník
1903 - Sokol, LD (1924,25,30)
X,X5

DAMINĚVES o.Mělník
1877 - divadelní ochotníci
X

DOBŘEŇ o.Mělník
1918 -zahajuje divadelní představení na vypůjčeném třírohém jevišti Vzdělávací kroužek, 1940 připojen jako divadelní odbor k místní osv.komisi. Repertoár: Její pastorkyňa, Lucerna, Otec, Naši furianti, Paličova dcera, Vojnarka a j. Do r.1943 bylo 131 představení
X4

HOŘÍN o.Mělník
1865 - divadelní ochotníci, 1914 - Národní jednota severočeská, 1920 -osvět.komise (51 her)
X

HOSTÍN o.Mělník
1909 - Hospodářská beseda, 1924 - Spolek div.ochotníků Vojan (38 her)
X

CHLUMÍN o.Mělník
1873 - div.ochotníci, 1910 - hráli studenti, 1911 - Národní jednota severočeská
X

CHODEČ o.Mělník
1900 - div.ochotníci
X

CHORUŠICE o.Mělník
1881 - div.ochotníci, 1887 - hráli studenti, 1908 - hasiči (110 her)
X

CHVATĚRUBY o.Mělník
1872 - Besedník, - 1922 - Obč.vzděl.beseda Havlíček
X4

JELENICE o.Mělník
1927 - hasiči
X

JENICHOV o.Mělník
1879 - div.ochotníci, 1908 div.ochotníci a hasiči
X

JIŘICE o.Mělník
1922 - Zábav.kroužek Osvěta
X4

KADLÍN o.Mělník
1875 - div.ochotníci, 1922 - hasiči, (38 her)
X

KANINA o.Mělník
1877 - divad.ochotníci, 1909 - Občanská beseda
X

KLY o.Mělník
1905 - Vzdělávací spolek (39 her), 1910 - Nár.jed.severočeská (37 her)

KOKOŘÍN o.Mělník
1920 - založen divadelní soubor Národní jednoty severočeské (49 her), 1927 - hasiči, 1929 - republikánský dorost (asi kroužek agr .strany ?). Do r. 1943 sehráno v Kokoříně 80 představení z klasického i nového repertoáru. LD (1933,40,40)
X, X4,X5

KONĚTOPY o.Mělník
ÚMDOČ 1922: Těl. jed.Sokol ??
X4

KOSTELEC n.L. o.Mělník
Počátky divadla zde spadají do doby národního obrození, iniciátory bývali místní studenti. Mezi nimi J.V.Frič, J.Grégr ml., 1870 zal. Pěvecko-ochotnický spolek, 1892 se spolek přejmenoval na Besedu a 1907 na Ochotnickou jednotu TYL. Rok poté založen Vzděl.křesťansko sociální spolek VÍT. (hrál do r. 1914) 1920 ustaven fond na postavení divadla. Hostovali zde m.j. Horáková, Zieglerová, Steimar, Kronbauerová,Jičínský, Mellanová, Minařík. Stavba se uskutečnila 1920 v radnici, zahájili Lucernou. V obd. 1861-1943 bylo sehráno 397 her, 1943 měla jednota 115 členů, z toho 83 činných. Po zákazu 1944 byla činnost opět zahájena 1945. VÍT zahájil Lucernou, 1946 TYL Guyanou. V dalších letech aktivita souborů stoupá a získávají četná ocenění. 1965 se oba soubory spojují v Osvětové besedě, 1970 přešel nový soubor do KaSS a jeho činnost skončila Hašlerovým večerem. 1974 vznk Mladé scény při KaSS, kde se spojují členové zaniklého kolektivu s novými mladšími členy. Dramaturgie nového souboru je pestrým kaleidoskopem klasiky a současnosti.
X2, X4

KOZLY m.č. obce Tišice o.Mělník
ÚMDOČ 1922: Spolek div.ochotníků JIRÁSEK
X4

KRALUPY n.Vlt. o.Mělník
V souvislosti s působením ochotnických družin v okolních vesnicích a patrně také s kladením základního kamene k Národnímu divadlu 1868 se rozhodli ve Chlebodárově konzumu Mravenec sehrát divadelní představení. Bylo jím J.M.Boleslavského “ Proroka Eliáše noční čepička”. Asi dva roky existoval spolek VLTAVAN, který 1870 uvedl “Pražského flamendra” a “Divotvorný klobouk”. Zachovaly se divadelní cedule souboru. 1880 začala hrát i Řemeslnicko-čtenářská beseda. Za prvních 25 let nastudovali ochotníci 77 her při 100 představeních. Různé názory na dramaturgii způsobily, že část souboru založila 1907 Divadelní jednotu Želenský (hrála Jiráska, Tyla a představení pro děti) Hráli i v letech 1914-1918 na př. Šrámkovo Léto. V sále pivovaru v tu dobu hráli i některé Smetanovy opery ochotníci společně s pěvecko-hudebním spolkem Fibich. Po r. 1918 souborů přibývalo (Sokol, hasiči). 1923 založen Spolek div.ochotníků Osvěta. Do r.1943 sehráli 112 her (87 členů, z toho 25 činných). 1940 založeno Sdružení div. ochotníků, v němž se sloučily dva jiné soubory - TYL a SCÉNA. Soubor měl kvalitní jeviště s moderní technikou, péče věnována výběru repertoáru, režijní práci, hereckým výkonům a výpravě. Do r. 1943 sehráli 22 hry ve 135 představeních (90 činných členů). Po r.1945 aktivně působí Scéna, účastní se s úspěchem mnoha soutěží a přehlídek, repertoár: Klicpera, Karvaš, Moliér, Gogol, častá představení pro děti ( v r.1973 získali Cenu dětského diváka v Ostravě). Pozdější repertoár: Lucerna, Canterwilské strašidlo, Osm žen, Caesar, Manon Lescaut, Zuzana Vojířová, Revizor, Někdo zvoní, Hadrián z Římsů, Palackého třída 27 a další. 1979 zvítězili v Rakovníku se Sestupem Orfeovým (Williams). V roce českého divadla ocenění za nejlepší inscenaci (Její pastorkyňa - Rakovník). Od r. 1975 organisátorem Festivalu her pro děti a Podzimních divadelních večerů.
X3,X4

KRPY o.Mělník
1870 - divadelní ochotníci, 1883 - Občanská beseda, 1910 hasiči, 1920 - Sokol (56 her), LD (1926,25,35)
X,X5

LHOTA o.Mělník
ÚMDOČ 1922: Sokol
X4

LHOTKA o.Mělník
1894 - div.ochotníci, 1923 - hasiči (20 her)
X

VYSOKÁ LIBEŇ o.Mělník
1894 - Ochotnická beseda, 1926 - Sokol, 1959 ve Vysoké Libni patnáct mladých lidí založilo ochotnický soubor. Navázal na starší místní tradici a uváděl české klasické hry a pohádky pro děti. Do 1967 nastudoval 16 premiér. 1968 se s Ďábelskými klíči poprvé zúčastnili okresní přehlídky v Byšicích, v dalším roce krajské přehlídky s Dalskabáty. Nejprve byli součástí Sokola, později bylo zřizovatelem JZD 25.výročí Mělnické Vtelno. 1970 hrou Věčně tvůj získali na 1. národní přehlídce v Žebráku nejvyšší ocenění. 1971 Ženským bojem se zúčastnili národní přehlídky ve Vysokém, podnikli zájezd do Šuran a také do Bulharska. 1973 se zúčastnili ve Vysokém hrou Červen,počátek léta (J.Edlis) a vystupovali po celé republice. 1974 nastudovali Jednou na Silvestra (Braginskij/Rjazanov).Opět účast ve Vysokém a hru 23x reprizovali po celé republice. Na vystoupení v Praze hrál komentátora M.Horníček. Ve Svitavách (národní přehlídka ruských a sovětských her) získali nejvyšší ocenění, pohár A.P.Čechova. 1977 a 1979 uvedli Válka vypukne po přestáve a Konec knihy VI.(J.Broskiewicz). Obě hry představili na JH. Za 20 let do r. 1979 uvedl soubor 27 premiér celovečerních her a jednoaktovek, pohádek a pásem.1980 uvádí Sňatkového podvodníka(Daněk), 1982 Měšťáky.
X,X2

LIBIŠ o.Mělník
1874 - čtenářská záb. jednota Libuše, 1920 - Sokol (48 her), LD-evangelická.mládež
X,X5

LIBLICE o.Mělník
1882 - studenti, 1900 - divadel.ochotníci, 1928 - Sokol
X

LOBKOVICE n.L. m.č. NERATOVICE o.Mělník
ÚMDOČ 1922: Ochotnický kroužek Palacký
X4

LUŽEC n.Vlt. o.Mělník
1865 - div.ochotníci, - 1878 - Občanská beseda, 1919 - Sokol, - 1925 - DTJ, - 1927 - hasiči (Pozn. Jiný zdroj uvádí, že 1927 založen kroužek jednoty střelecké) hráli na př. Na horské faře, Šťastní otcové ...1937 záznam o představení dorostu Červeného kříže a žáků měšťanské školy. 1949 založen divadelní spolek VLAST (různé hry i operety). 1979 založen div.kroužek při KaSS, nastudovali Maryšu, poté přijal soubor název Amatér. Hráli Dalskabáty, Honorace z pastoušky, dětská představení. 1983 účast na Byšickém div.jaru s hrou Košilka. Soubor spolupracoval s místním loutkářským divadlem a dětským souborem Jitřenka (JM) LD Sokol
X, X2, X4,X5

MĚLNÍK o.Mělník
1577 první zmínka o divadle. Rektor Matouš Hozius Vysokomýtský nacvičoval se studenty nějakou tragedii. 1616 připravili rektor Jan Sidirius a kantor Daniel Claudianius-Kulhánek komedii. 1722 předváděl J.J. Sankander Dukát na náměstí hru o sv. Ludmile. V obrozenecké době se hrálo r. 1804 ve Mšeně a r. 1816 v Byšicích. V letech 1808-1816 V.K. Klicpera hrával se spolužáky také v Mělníku. Začátky ochotnického divadla na Mělníce jsou zaznamenány na jaře 1833. Oponu a dekorace věnoval Jan František rytíř z Neuberku. Hrálo se v hostinci Vincence Hoffmanna, později na radnici. Jsou zachovány psané plakáty, vedle osmi německých, sehrána veselohra Štěpánkova ”Čech a Němec” a aktovka téhož autora ”Přítel v nouzi”. Hrálo se více německy než česky. 1844-5 se pokoušeli bez valného úspěchu vzkřísit české hry studenti. 1851 hostovala ve městě Prokopova divadelní společnost. 1856 se ochotnické divadlo obrodilo zásluhou měšťana Josefa Kopeckého. 1859 ustavena první Společnost divadelních ochotníků. Od r. 1865 hráli ve Vykysalově hotelu. Od r. 1871 hrála Společnost div. ochotníků i v letní aréně na zahradě radnice. Do r. 1884 sehráli v 76 představeních na 90 her (22 původních, 68 v překladu). Od r. 1876 převzala vedení nová ochotnická scéna sokolská. V letech 1876-84 nastudovala 76 představení. 1882 ochotníci nastudovali několik scén z Verdiho Trubadura. V r. 1882 založena Dělnická jednota Polaban. Hráli zpočátku na Pšovce, později v Mělníku do r. 1899. Po zániku sokolské scény rozvinul činnost 1895-8 Divadelní odbor Besedy. 1899-1902 hrál na novém jevišti U Stádníků Divadelní odbor Národní jednoty severočeské. 1903-12 provozoval divadelní představení studentský akademický spolek Pšovan. 1913-14 opět ožila činnost Národní jednoty severočeské. 1899-1914 hrály divadlo ještě katolické spolky, dále 1901-2 národně-dělnická Osvěta, 1908-9 sociálně-demokratická Jarost, 1908-10 divadelní odbor Sokola, ženský odbor Sokola, (1910), mládež strany státoprávně-pokrokové (1910), mládež strany národně-sociální (1911-13), zpěvácký spolek (1903,1907), Pěvecko hudební sdružení (1911-13), veslařský klub a další. Poválečná činnost katolických spolků (1918-21) se soustřeďuje do ” Dramatického odboru” Od 1925 hraje na vlastním jevišti v Lidovém domě Od 1924 hraje na vlastní scéně v Besedě ”Dramatický odbor při straně národně-sociální. Od 1934 hrají příležitostně sbor dobrov.hasičů na Blatech, divadelní spolek Viktor Dyk na Blatech, ochotníci na Chloumku a j.. 30.XI.1919 založen Ochotnický divadelní spolek VOJAN. První představení Kolébka-1920. Z repertoáru dalších let: Maryša, Lucerna, Noc na Karlšteně, Šibalství Scapionova a mnoho dalších. V hořínském parku uvedena Prodaná nevěsta v podání Pěveckého a hudebního spolku a Vojana. Pro realizaci náročného repertoáru často zval herecké osobnosti (Dostálová, Deyl st.,Hugo Haas, Kohout, Maria Tauberová. Provedení Princezny Pampelišky se zúčastnil autor, při Snu noci svatojánské řídil orchestr Jaroslav Krombholc -1937). Dramaturgie Vojana byla zaměřena převážně na díla klasických i současných autorů (Tyl, Klicpera, Stroupežnický, Čapek, Mahen, Moliér, Šrámek, Dyk, Rostand, Ibsen, Shakespeare, Preisová, Vrchlický, Grillparzer, Puškin, Pagnol, Shaw, Nash, Williams, Figeiredo, Drda a další). Dvakrát byl účastníkem hronovské přehlídky (1941 Ondřej a drak,1947 - Šrámkův Měsíc nad řekou),. V roce 1951 provedeno spojení mělnických divadelních souborů Vojan a katolické Lidové scény.( Nový soubor Nové divadlo). Od 1953 Vojan opět obnovuje samostatnou činnost. Významější incenace od 1953: Naši furianti, Její pastorkyňa, Léto, Moře a láska, Strakonický dudák, Eugen Oněgin, Obchodník s deštěm, Loupežník, Liška a hrozny, Krysař, Ze života hmyzu, Léto a dým a další.Získal četná ocenění jak na divadelních přehlídkách v Libochovicích, Kutné Hoře, Štětí, Chlumci, Kralupech n.Vlt., , Bílině, tak na dalších místech,kde vystupoval. Do 1991 uskutečnil 634 představení. (Po svém odmlčení vydal publikaci v níž dosavadní činnost zbilancoval a zdokumentoval). V r. 1951 založeno Nové divadlo. Hráno několik premiér ročně, ku př. Ostrovského Bouře, Goldoniho Lhář, Tylovy Kutnohorští havíři, Veselé paničky Windsorské od W. Shakespeara. Ze současných autorů hrán Cachův Duchcovský viadukt. V roce 1954 zvítězil soubor v krajské soutěži s Pygmalionem, účast na národní přehlídce v Plzni s Malajskou romancí(Brandová). Nové divadlo hraje četná představení pro děti, každoročně se podílí na průvodu Karla IV. při mělnickém vinobraní.Účast na JH -1960 s Pohledem do očí (Daněk) v r. 1980 opět účast na JH s Bílou nemocí. Dále byli na repertoáru ku př. autoři:Gogol, Čapek, Šotola, Hubač, Horníček, Patrick, Hennequin, Kishon a j. Umělecký profil dotvářely úspěšné kabarety. V Roce českého divadla uvedl soubor Drdovy Hrátky s čertem. Za prvních 45 let činnosti uskutečnilo Nové divadlo 1018 představení a vystoupení, z toho 101 divadelních premiér (mezi nimi 34 pohádkových titulů). Soubor se celkem zúčastnil 72 soutěží a přehlídek. V r. 1996 měl soubor 60 aktivních členů.


MĚLNICKÉ VTELNO o.Mělník
OB zahajuje 1864 první zmínka o ochotnickém divadle (Pozn: Böhm uvádí už rok 1862), 1869 Občanská beseda (asi 150 her), 1911 Sokol, 1927 - osvět. komise. 1876 Občanská beseda hraje frašku se zpěvy Krupařovic Pepička. 1880 Náš milý venkov, Blázinec v prvním poschodí,1885 Mladí pastýři betlémští, 1898 Otec Palacký, 1912 Z českých mlýnů. Válka 1914-18 činnost ochromila. 1917 se činnost obnovuje pěti představeními. Na divadle se podílí TJ Sokol a soubor Hasičského sboru (repertoár ku př: Vrah jsem já, Velbloud uchem jehly, Lucerna, Matka) 1956 zal.dram.odbor Podskalákem, 1960 se nastudování Ztřeštěné neděle podílí nové tváře z MO ČSM. 1962 bylo postaveno v místním hostinci první stálé jeviště. Zúčastnil se Jar.Vojta, téhož roku hostoval v Našich furiantech v představení v přírodě. Příští rok hostoval ve Vojnarce spolu s Jiřinou Štěpničkovou. Repertoár té doby: Osm žen, Fidlovačka, Košilka, Jelen na laguně, Rodinná slavnost, Maryša a další. Hrány též hry pro děti. Od r. 1976 organizovali okresní přehlídky Večer div.monologů. Hosty přehlídky bývali Miloš Nedbal, Ladislav Pešek, Petr Haničinec, Josef Bek, Bohumil Bezouška. Soubor pravidelně se zúčastňoval Byšického divadelního jara. (JM) LD (1921,25,30)
X2,X4,X5

MLAZICE m.č.Mělník o.Mělník
1909 - vzděl. spolek Osvěta, - 1912 - Hasiči, -1914 - DTJ, - 1926 - nár. soc., - 1928 -OŽSS, - 1931 - divadelní spolek TYL, (repertoár: Tetauerovy Úsměvy a kordy, Petrovičové Střídavě oblačno, Urbanovo Stvoření lásky, Tomanové Zvon mého města, Mahenova Píseň života, Maryša, Kožíkova Meluzina a další) Do 1943 sehrál soubor 123 představení vč. četných představení pro děti LD (1933, 3O, 6)
X ,X4, X5

MŠENO u Mělníka o.Mělník
Dochoval se kronikářský záznam 1804 o tehdejším ochotnickém divadle (Noční můra, Tepličtí kováři, Živé hodiny). 1810 uvedli Masné krámy, 1817 Loupežníky na Chlumu, Čecha a Němce. Další divadelní aktivity obec zakázala. (Pozn: Podle písemných záznamů staly se věci takto:”..tehdejší purkmistr Matěj Krásný, cítě se uražen tím, že bylo od něho přijato vstupné jako od kteréhokolli jiného návštěvníka, znemožnil další hry nařízením, aby se společnost, chce-li ještě “komedii hráti” vykázala, že “nemá od čeho živu býti”. Ochotníkům takto zesměšněným se arci znechtělo dále účinkovat, a tak “toto krásné divadlo,které mnoho set stálo, vzala brzy zkázu vlhkem.”) Divadlo obnoveno až 1841, uváděn Tylův “Nalezenec”. . Do 1846 hráli v hostinci Obecní dům, potom v městské radnici. Měli vlastní vybavení včetně malovaných kulis. Repertoár:Trifaldýn, sloužící dvou pánů, Pražský flamendr, Tvrdohlavá žena, Debora, Ptáčník, Úklady a láska, Každý něco pro vlast....1867 v radnici skončili s Enšpíglem, budovu zničil velký požár v městě. Div.ochotníci ve své aktivitě pokračovali hostováním v okolních obcích (Řepín,Nebužely..) Nové divadlo bylo postaveno ze sbírek vč.darů z Poličky, Vamberka, Habrů, od domažlických studentů..1868 zahájili na provizorním malém jevišti.1873 byly schváleny první stanovy ochotnického spolku . Ročně uvedli 8-10 her! 1879 bylo zřízeno v radnici nové městské divadlo. 75. výročí ochotnického divadla oslavili Cestami veřejného mínění. 1922 byl přijat název Spolek divadelních ochotníků MÁCHA. Aktivita nepřerušena ani během okupace (1939 -Jan Roháč, 1940 - Naši furianti, Měsíc nad řekou, Otec, Člověk nemá jen sebe, 1942 Čekanky. Hrány ročně nejméně 2 hry až do r.1966. Od 1961 hráli pod Osvětovou besedou, 1978 byla činnost MÁCHY znovu obnovena Do 1983 nestudovali 10 premiér (hry pro dospělé, děti, kabarety s vlastními scénáři i hudbou. LD (1922,36,29)
X,X1,X2,X4 ,X5

NEBUŽELY o.Mělník
1865 - div.ochotníci -1896- Beseda , - 1908 - Sokol - 1922 - Katolická mládež (18 her) - 1927 - volné sdružení mládeže, - 1932 - div.kroužek nár.socialistické strany
X

NEDOMICE o.Mělník
1931 zal. Spolek div.ochotníků VOJAN hrou Zelené království. Do 1943 členové sehráli 42 představení(m.j. Páter Vojtěch, Děvče od Čerchova, ale též klasické hry Tylovy) Z výtěžku podporována školní mládež, hasičský sbor a pod. Mimo soubor Vojan v tu dobu existovaly další dva soubory. Spolek měl 68 členů, z toho 30 účinkujících.
X4

NELAHOZEVES o.Mělník
ÚMDOČ 1923: Obč.vzď. a podp. Beseda
X4

NERATOVICE o.Mělník
První zmínka o ochotnících je v městské kronice 1904. Spolek TYL hrál v restauraci U Valtrů .1907 vznik divadelní odboru Sokola. 1919 zahájil pravidelnou činnost ochotnický soubor Havlíček. Za účasti herců z Prahy hrál každý týden, kulisy zhotovovalo ND. Zanikl 1944.1923 založen soubor Rozkvět,původně vzdělávací a zábavný spolek.. Hráli v hostinci U Vojtěcha pravidelná dětská představení, později jako kroužek Osvětové besedy (Na př. 1950-1952 nastudovali 22 premiér.) Na repertoáru byla převážně česká a světová klasická díla (Matka, Živnost paní Warrenové, Mordová rokle, Chudák manžel, Třetí zvonění, Její poastorkyňa a další. 35. Výročí založení oslavili Elektrou. Od 1961 uváděli dvě premiéry ročně. 1964 záznamy o činnosti tohoto souboru končí. Někteří jeho členové přešli do souboru ZK ROH Spolana Neratovice(činný od 1948). Tento soubor hrál v Domě kultury ROH Spolana. 1952 nastudovali např.deset premiér.Jejich počet se postupně snižoval. Rovněž zde se nabízel divákovi vybraný repertoár klasický i soudobý.Provedení měla dobrou uměleckou úroveň.Soubor se účastnil přehlídek souborů chem.průmyslu v Hrušovanech. 1972 ztrátou jeviště se orientovali na dětské publikum, neboť bylo možné hráti pouze na loutkové scéně U lípy. Zde uváděli mnoho současných her pro děti a v 80. letech zaujímají významné postavení.(JM)
X2, X4

OBŘÍSTVÍ o.Mělník
1881 hráli studenti, 1891 Beseda (61 her), 1899 - Národní jednota severočeská, 1911 - Sokol, 1912 - sociálně demokratická strana, 1928 - republikánský dorost
X

PŘÍVORY o.Mělník
1887 - divadelní ochotníci, 1901 - Sokol (asi 100 her), 1923 - národně-socialistická strana, LD (1926, 15-26, 38)
X, X5

PŠOVKA m.č. Mělník o.Mělník
1871 - divadelní ochotníci, 1904 - Národní jednota severočeská, 1929 - Hasiči, 1929 - Pšovan, 1930 - katolická mládež (28 her), - 1934 - Sokol (6 her), LD hrála osv.komise na Mělníce-Pšovce, org.nár.soc. (1924, 65, 150)
X,X5

ROUSOVICE m.č.Mělník o.Mělník
1896 - divadelní ochotníci, 1920 - DTJ, (146 her), - 1921 - nár. soc.
X

ŘEPÍN o.Mělník
1864 - divadelní ochotníci, - 1892 - Ochotnická beseda (65 her)
(Poznámka: některé zdroje uvádějí počátky ochotnického divadla do r.186O a vznik Ochotnické besedy do doby po l. světové válce). Divadlo se hrálo U Vajzů, později U lva. Repertoár: klasické a zábavné hry ku př.Naši furianti, Kolébka, Maryša, Pražský žid a též hry se zpěvy. 1938 hráno na zámku v přírodě - 60 osob.Pohostinsky hráli se souborem Nedošínská, Vojta,Dohnal. 1970 - 1979 se nehrálo. 1980 uvedena Maryša (v sokolovně)
1981 Dalskabáty, 1983 Vojnarka
X,X2,X4

SEDLEC o.Mělník
1928 - Hasiči,
X

STRÁNKA o.Mělník
1873 - divadelní ochotníci, 1889 hráli studenti, 1896 - Občanská beseda, 1911 - Sokol (asi 35 her), - 1911 - agrární dorost
X

STRÁŽNICE-STŘEDNICE o.Mělník
1907 -Národní jednota severočeská (35 her), 1911 - mládež, 1927 - Hasiči, 1931 - republikový dorost
X

STŘEMY o.Mělník
1876 - divadelní ochotníci (někdy spolu se studenty) , 1926 - Sokol
X

Šemanovice o.Mělník
1909 - Národní jednota severočeská
X

TAJNÁ o.Mělník
1931 - Hasiči
X

TUHAŇ o.Mělník
1888 - divadelní ochotníci, 1901 - Hasiči, 1910 - sociální demokraté, 1926 - Sokol, 1930 - kulturní spolek
X

ÚJEZD Malý (MALÝ ÚJEZD) o.Mělník
1894 - divadelní ochotníci, 1923 - Sokol (46 her), 1 925 - Čsl.červený kříž, 1929 - Dalibor
X

ÚJEZD Velký (VELKÝ ÚJEZD) o.Mělník
1879 - divadelní ochotníci, 1912 - Spolek divadelních ochotníků VLASTIMIL, 1923 - Sokol, LD (1925, 25-27, 33)
X,X4,X5

VEHLOVICE m.č. Mělník o.Mělník
1894 - divadelní ochotníci, 1912 - sociální demokraté, 1914 - Hasiči, 1920 - Sokol (45 her), LD (1928, 25, 12)
X, X5

VELTRUSY o.Mělník
Kronika div.ochotníků ve Veltrusích nás zavádí do poloviny 19. Století, kdy zde účinkovala několik souborů. 1868 založen Spolek div.ochotníků místním učitelem Štěpánem Bendou a několika dalšími nadšenci. Ke vzniku spolku došlo při převozu základního kamene z Řípu pro Národní divadlo.Horování pro české divadlo mělo tak pronikavý vliv, že se zde rozhodli rovněž hrát.Benda hrál jako učitelský pomocník na slavnostech v zámeckém parku Chotkových. Zde účinkoval i mladý Antonín Dvořák z Nelahozevsi. Ten zvěčnil učitelského pomocníka Bendu ve svém “Jakobínu”. Spolek uspořádal 35 divadelních večerů s 57 hrami, plesy, pěvecké a deklamatorní merendy. Výtěžky věnoval pozůstalým po padlých v Bosně a Hercegovině. 1880 spolek zaniká. Majetek převzala Čtenářská beseda. Její člen Josef Kotek dal první podnět pro nové sbírky pro vyhořelé Národní divadlo. Beseda byla všestranně aktivní divadelně i společensky, uspořádali 33 divadelních večerů se 43 hrami, 17 přednášek, 6 koncertů 9 společenských večerů, 2 výlety a 26 tanečních zábav. Spolek měl tehdy 52 členů, byly uváděny především hry českých klasiků. Aktivita Besedy postupně klesala a iniciativu přebíral Pěvecko-dramatický spolek HAVRAN, založený 1899. Uváděl na scénu české dramatiky,pořádal koncerty,taneční podniky a výlety. Celkem 131 divadelních večerů se 137 hrami, 42 večerů aktovek,37 koncertů,26 plesů, řadu výletů. 1908-1919 zde působil Oldřich Hilmera,skladatel,sbormistr “Křížkovského” a “Smetany”. 1919-1922 zde hrával Otomar Korbelář.Soubor měl 128 členů, z toho 42 činných (JM).
X4

VLÍNĚVES o.Mělník
1883 - divadelní ochotníci, 1913 - sociální demokraté, 1919 - osvětová komise,
X

VRAŇANY o.Mělník
1865 - divadelní ochotníci, 1895 - vzdělávací spolek ROVNOST, dále zde působil Havlíček a hasiči . 1927 došlo ke spojení sil a založen Spolek divadelních ochotníků MOŠNA. Hráli jednak klasické české hry, ale i některé méně známé (Dvě ukolébavky-Preissová), (Bělohorská mračna - Karas) a další. V představení Maryši 1936 hrál j.h.Jar.Vojta. Do 1943 sehráli 73 div.her. (JM) Sokol hrál loutkové divadlo. LD (1917,25,150)
X,X4,X5

VRBNO o.Mělník
1873 - divadelní ochotníci, 1897 - Rolnická beseda, 1930 - ochot.sdružení
X

VRUTICE Mělnická (MĚLNICKÁ VRUTICE) o.Mělník
1875 - div.ochotníci, 1923 - Ochotnické sdružení, 1927 - Hasiči
X

VYSOKÁ u Mělníka o.Mělník
1871 - div.ochotníci, 1871 Občanská beseda, 1883 ÚMŠ, 1887 Národní jednota severočeská, 1895 zpěvácký spolek LUMÍR, 1921 - katolická mládež (29 her) Dále působily v obci soubory hasičů a divadelní spolek div.ochotníků SVORNOST (bližší čas.data nezjištěna) LD (1928,25,30)
X, X5

ZÁBOŘÍ o.Mělník
1899 Spolek div.ochotníků KLICPERA, 1919 - Sokol (59 her), 1927 - Husova jednota LD (1933,25,15)
X, X5

ZÁLEZLICE o.Mělník
1908 - div.ochotníci, 1927 - Sokol. V obci hráli divadlo hasiči a Podpůrný spolek dělnický X

ZAMACHY o.Mělník
1888 - omladina. Hrálo se též krátce LD (1936, 30, 2)
X, X5

ZÁRYBY o.Mělník
ÚMDOČ 1922: TJ Sokol
X4

ŽIVONÍN o.Mělník
1920 - Sokol (45 her)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':