Databáze českého amatérského divadla

Texty: VENZHÖFER, Otomar: Místopis českého amatérského divadla, o. Litoměřice. Rkp pro MČAD 1999.

Venzhöfer: MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA o.Litoměřice
──────────────────────────────────────────────────────

BEŘKOVICE o.Litoměřice
V roce 1922 založen Divadelní spolek "VOJAN", který byl
členem ÚMDOČ. Hrál většinou klasické české hry. (Venzhöfer)

ČRNĚVES o.Litoměřice
(Údaje budou doplněny) (Venzhöfer)

BUDYNĚ NAD OHŘÍ o Litoměřice
První zmínky o amatérském divadle pocházení z roku 1849, kdy byl založen ochotnický spolek Slovanská lípa. V roce 1879 byl tento spolek přejmenován na ochotnický spolek Občanská beseda, který byl od roku 1922 členem ÚMDOČ. Není bez zajímavosti, že v období 2.světové války v roce 1943 měl 106 členů. Od roku 1900 až 1938 byl členem NJS.
(Další údaje o činnosti amatérského divadla v Budyni n.O. po roce 1945 budou doplněny). (Venzhöfer)

DOKSANY o.Litoměřice
V letech 1726 až 1730 je zaznamenána divadelní činnost řádu premostrátů. V roce 1903 byla založena Občanská beseda, kde se kromě jiných kulturních aktivit hrálo i ochotnické divadlo.
(Další údaje budou doplněny). (Venzhöfer)

DUŠNÍKY o.Litoměřice
V roce 1926 byl založen Spolek divadelních ochotníků, který měl na repertoáru především klasické české hry. (Venzhöfer)

Následující část údaje byl omyl - platí o SDO Tyl Dušníky, mč. Rudná, o Pha-západ:
V roce 1939 byl založen místními dělníky a živnostníky Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. I tento soubor hrál především českou klasiku (Stroupežnický, Vrchlický, Šamberk, bří Mrštíkové...). Opr. VŠ110721


KLAPÝ o.Litoměřice
Od roku 1903 NJS a v roce 1905 byl založen Divadelní spolek Dobrovolných hasičů. Velkého rozmachu dosahuje amatérské divadlo od roku 1985, kdy byl založen divadelní soubor RÁDOBYDIVADLO. Tento soubor nepřetržitě pracuje do současné doby a v ochotnickém hnutí zaujímá významné místo. Soubor se zúčastňuje mnoha divadelních přehlídek a soutěží a několikrát vystupoval na Jiráskově Hronově. Soubor je znám svými inscenacemi v různých úpravách např.autorů: Hubay(Vrhači nožů), Galin(Hvězdy na ranním nebi), Radzinskij(Divadlo za časů Nerona a Seneky), Jan Werich (Fimfárum), ale i inscenacemi Ladislava Valeše, režiséra souboru(Ukrutný Lorco, corridou voníš, Všichni moji pozůstalí, a j.). Soubor vystupuje i na některých přehlídkách v zahraničí (Německo, Holandsko). (Venzhöfer)

LITOMĚŘICE o.Litoměřice
První záznamy o divadelní činnosti v Litoměřicích dokumentují, že zde vyvíjel v letech 1652 až 1752 divadelní činnost Řád Jezuitů. Jak ukazují záznamy, byla zřejmě mnohá
představení jezuitů hrána česky, i když jsou zaznamenána latinsky. V roce 1549 bylo z rozhodnutí Ferninanda I. zřízeno stálé Královské gymnaziální divadlo. Ochotníci a profesionálové zde hráli až do roku 1821. Dále záznamy ukazují, že například v roce 1556 sehráli jezuité se svými žáky "krásnou dramatickou scénu". V roce 1564 sehrál rektor koleje Ondřej Lucinius se žáky náboženskou hru. V roce 1821 bylo Královské gymnaziální divadlo zrušeno a v roce 1822 bylo otevřeno nové divadlo v domě U zlatého bažanta, které po rekonstrukci existuje dosud.V roce 1945 bylo divadlo přejmenováno na Divadlo K.H.Máchy. V roce 1823 až 1830 působila ve městě činoherní a divadelní společnost Josefa Siegeho. Typicky české divadlo se ve městě začalo prosazovat až po roce 1848. V roce 1861 byla založena Měšťanská beseda. Divadelní soubor K.H.Mácha, který existuje dosud byl založen pod názvem DS Mácha v roce 1886. Další divadelní soubory, které ve městě existovaly: DS VLASTIMIL(1905-1938), NJS Sokol(1903-1938), DS TYL (1927 - 1938).Po roce 1945 vznikaly i vojenské divadelní soubory, jako např. Vojenský soubor Východ, Vojenský soubor VÚ 6174, Divadlo poezie vojenského klubu, Recitační soubor VÚ. Tyto soubory však po různých časech zanikaly a další vznikaly, a to tak,jak se měnili vojáci v posádkách. V sedmdesátých letech vznikl ve městě divadelní soubor MINIMAX, který se zaměřoval téměř výhradně na pohádky pro děti. Několik let působil v rekonstruovaném divadélku Minimax a rozpadl se s odchodem většiny členů (studenti). Budovu divadélka po další rekonstrukci využívá od roku 1997 Základní umělecká škola, a to především pro děti literárně dramatického oboru. Divadelní soubor K.H.Mácha se několikrát zúčastnil i Jiráskova Hronova a uvádí hry různých žánrů (klasika,současné hry, divadlo absurdity atd.). Pořádá též divadelní karnevaly.
Bohatá historie divadelní činnosti v Litoměřicích by si zasluhovala podrobnější zpracování. (Venzhöfer)

LOVOSICE o.Litoměřice
V roce 1902 až 1938 existovala NJS a Sokol a v roce 1936 byl založen dramatický kroužek OOS. V roce 1945 byl založen Divadelní soubor MÁJ, který byl řádným členem ÚMDOČ a jeho činnost byla ukončena v srpnu 1968 (z úspěšných inscenací lze především uvést: Čapkovu Matku, Kohoutovu Takovou lásku, Čechovova Medvěda...). (Venzhöfer)

ROUDNICE n.LABEM o.Litoměřice
(Dosavadní údaje budou ještě doplněny).

ŠTĚTÍ o.Litoměřice
Ochotnické divadlo provozovali ve Štětí sporadicky mezi dvěma světovými válkami zdejší Němci. Po druhé světové válce již v roce 1945 byl založen Divadelní a vzdělávací spolek JIRÁSEK, řádný člen ÚMDOČ. V roce 1951 po rozpuštění ÚMDOČ soubor provozoval svoji činnost pod Spojeným závodním klubem místních papíren. Bohatá činnost je zaznamenána v prvních patnácti letech od založení souboru (hrály se klasické hry ale i operety a hry ze současnosti-Červený mlýn, Perly panny Serafínky....). V roce 1961 byl odstartován 1.Štětský kulturní podzim, kterého se zúčastňovaly divadelní soubory z blízkého okolí. V roce 1969 však byl tento festival definitivně zrušen a v roce 1970 byla ukončena i činnost místního divadelního souboru.I když bylo učiněno několik pokusů o obnovení činnosti amatérského divadla ve Štětí-obnovit činnost se dosud nepodařilo.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':