Databáze českého amatérského divadla

Texty: HŮRKA, Jindřich: Bibliografie Šumavan 1868-1910 , Úhlavan 1891-1892. 2. část

Myslív

318. Zábavy na venkově. Studující z Dlážďovaa okolí sehrají ve prospěch Nár. Jedn. Pošumavské … /5. 9./ v hostinci p. M. Edla na Vráži divadelní představení „Hluchý odomek“. Fraška … od Em. Pohla. Přeložil J. Grunert. – Na to „Studentský trojlístek“. Divadelní žert … Napsal Karel Šimůnek … - Akademici v Myslívě pořádají … /11.9./ v hostinci „Kibiců“ věneček … výnos ve prospěch Nár. Jednoty Pošumavské. = Š. 42, 1909, 4. 9., č. 36, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


Němčice u Klatov – místní ochotníci

319. DIVADELNÍ ochotníci v Němčicích u Plánice uspořádají … /9.3./ v hostinci p. Vácslava Nováka … představení … Raupachův obraz ze života „Mlynář a jeho dítě“. Výtěžek … na opravu varhan ve farním kostele v Němčicích. = Š. 17, 1884, 1. 3., č. 9, s. 98.
Hůrka / duben 2000

320. DIVADELNÍ ochotníci v Němčicích u Klatovech hráti budou … /20.4./ v hostinci p. V. Nováka veselohru „Veselý švec, aneb Proměněné ženy“ … výnos … ve prospěch chudých školních dítek. = Š. 17, 1884, 19. 4., č. 16, s. 173.
Hůrka / duben 2000

321. Divadlo na venkově. Ochotníci v Němčicích sehrají … /4.11./ divadelní hru „Éra Kubánkova“. Žertovná hra … od F.F. Šamberka … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 27. 10., č. 43, s. /5/.
Hůrka / duben 2000322. Divadlo na venkově. Divadelní ochotníci v Němčicích u Klatov sehrají … /31.10./ v sále „U Bucků“ dvě jednoaktovky: „Žárlivci“. Veselohra … a „Před svatbou“. Veselohra … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 23. 10., č. 43, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

Neznašovy – zabavní odbor Národní jednoty pošumavské (Radinovy–Neznašovy)

323. Divadlo na venkově. Sbor dobrov. hasičů v Týnci u Klatov sehraje … /4.12./ divadelní hru: „Srážka vlaků“ … od K. Horkého … výnos ve prospěch Zemské komise o ochranu opuštěných sirotků. - Zabavní odbor Nár. Jed. Pošum. z Radinov–Neznašov pořádá … /11.12./ mikulášskou zábavu v hostinci p. Vavř. Jandy na Zavadilce … /Program./ 1. „Rozpustilé holky ve škole“. Fraška … dle Nestroje, zpracoval Rud. Kafka. 2. „Modrý pondělek“. Komická scéna se zpěvy, napsal Alois Tichý. 3. „Mikulášská scéna“, napsal Al. Tichý … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 3. 12., č. 49, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Obytce – studující

324. OCHOTNICKÁ divadla. V Obitcích, kde ochotníci as před čtyřmi nedělmi svou hrou … pochvaly si získali, hrají … /26.12./ v hostinci Vojtěcha Cimického: Sedlák zlatodvorský … od K. Birch-Pfeiferové. – Ve Velharticích hrají činní ochotníci v hostinci p. Antonína Nudery: Lakomec, seselohra … dle Mollera(!) od V.M. … výnos … na základ hasičský. = Š. 10, 1877, 22. 12., č. 52, s. 553.
Hůrka / duben 2000

325. Z Obic … /18.11./ dávané frašce „Jsem přednější“ a veselohře „Mrtvý ženich“ … činnost… mladých ochotníků tamnějších … prostřední svátek vánoční Pfeiferové … „Sedlák zlatodvorský“ … výnos … věnován kydlinské školní knihovně… /Divadelní kritika./ = Š. 10, 1877, 29. 12., č. 53, s. 564.
Hůrka / duben 2000

326. OCHOTNICKÉ divadlo. V Obycích hrají ochotníci … /2.2./ tříaktovou veselohru: Veselý švec a pak veselohru … Kabát dolů … = Š. 11, 1878, 2. 2., č. 5, s. 54.
Hůrka / duben 2000

327. VE prospěch chudé mládeže školy Kydlinské uspořádají někteří občané z Obic a Kydlin … /1.8./ divadelní představení v nově otevřeném hostinci p. Vocelky v Obicích … „Katovoposlední dílo“, smutnohra … dle Klicperovy povídky „Točník“ sepsal Jos. Mikuláš Boleslavský … = Š. 13, 1880, 24. 7., č. 30, s. 461.
Hůrka / duben 2000

328. --da.: Z Obic … /1.8./ divadelnímu představení ochotníků v Obicích … truchlohra „Katovo poslední dílo“ od J.M. Boleslavského … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 13, 1880, 7. 8., č. 32, s. 484.
Hůrka / duben 2000

329. OCHOTNÍCI v Obicích u Klatov hrají … /29.8./ v hostinci p. J. Vocelky „Vychovatel v čepci“, veselohra … a „Vyhraný ženich“, fraška se zpěvem od Wolfa… = Š. 13, 1880, 28. 8., č. 35, s. 515.
Hůrka / duben 2000

330. --da.: Z Obic … ochotníci maši … nás překvapili novým představením divadelním … /29.8./ v hostinci p. J. Vocelky a opětně ve prospěch chudé školní mládeže kydlinské … „Vychovatel v čepci“, veselohra od Görnera a „Vyhraný ženich“, fraška od Volfa … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 13, 1880, 4. 9., č. 36, s. 530.
Hůrka / duben 2000

331. VE prospěch Národního divadla pořádají studující obitčtí divadelní představení v hostinci p. Jos.Kučery v Obitcích … Tylovu veselohru „Ženich beneficiant“ … = Š. 14, 1881, 27. 8., č. 35, s. 398.
Hůrka / duben 2000


Petrovice u Sušice – místní ochotníci
332. OCHOTNICKÉ divadlo. V Petrovicích (u Sušice) dávají ochotníci … /18.2./ veselohru „Ženich z hladu“ od Nerudy a jednoaktovou frašku: „Rekrutýrem v Kocourkově“… výnos … chudému ústavu v Petrovicích. = Š. 5, 1872, 10. 2., č. 6, s. 56.
Hůrka / duben 2000

333. OCHOTNICKÉ divadlo. V Petrovicích u Sušice dávají tamní ochotníci … /9.3./ ve prospěch místních chudých kus: „Mlynář a jeho dítě“. = Š. 6, 1873, 8. 3., č. 10, s. 92.
Hůrka / duben 2000

334. OCHOTNICKÉ divadlo. V Petrovicích u Sušice dávají tamní pilní ochotníci … /25.3./ ve prospěch místních chudých frašku: „Divotvorný klobouk“. = Š. 6, 1873, 22. 3., č. 12, s. 110.
Hůrka / duben 2000

335. OCHOTNICKÉ divadlo. Pilní ochotníci v Petrovicích u Sušice dávají … /14.4./ ve prospěch tamních chudých frašky: „Tatínkovy juchty“ a „Věno“. = Š. 6, 1873, 12. 4., č. 15, s. 134.
Hůrka / duben 2000

336. DIVADELNÍ ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /14.12./ veselohru: Bratr Honák, aneb Venkované v hlavním městě … = Š. 6, 1873, 13. 12., č. 50, s. 468.
Hůrka / duben 2000

337. Z Petrovic u Sušice. Po delším oddechu vystoupili naši pp. ochotníci … /21.12./ veselohra „Bratr Honák aneb: Venkované v hlavním městě“ … /Divadelní kritika./ Pánem velkostatku kněžického po zvěčnělém bratru Bohuslavovi stal senyní Jaroš Hubatius rytíř z Kotnova … = Š. 6, 1873, 27. 12., č. 52, s. 485.
Hůrka / duben 2000
338. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci zábavního spolku „Vlastislav“ v Přešticích provozovati budou v místnostech svých … /15.3./ „Český veterán“, obraz ze života … dle Al. Berty vzdělal J.L. Turnovský. – Divadelní ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /8.3./ „Muž národa“, drama … /22.3./ dávají pak kus: „Veselý švec“ aneb „Proměněné ženy“. = Š. 7, 1874, 7. 3., č. 10, s. 89-90.
Hůrka/ duben 2000
339. Z Petrovic u Sušicce. /Ochotnické divadlo. Divadelní kritika.) = Š. 7, 1874, 28. 3., č. 13, s. 127.
Hůrka / duben 2000

339. neobsazeno

341. OCHOTNICKÁ divadala. Ochotníci v Sušici hrají … /6.12./ v saloně: Vychovatel v čepci, veselohra v 1 jednání, a: Vyhraný ženich, fraška se zpěvem … Ochotníci v Petrovicích hrají … /6.12./ Útěk do Afriky, veselohra … dle Albini-ho, a: Své k svému, veselohra … od Karla Bárty … = Š. 7, 1874, 5. 12., č. 49, s. 537.
Hůrka / duben 2000
342. Z Petrovic u Sušice … sehráli pp. ochotníci … /6.12./ dvě veselohry, totiž „Útěk do Afriky“ a „Své k svému“ … /Divadelní kritika./ - Náš vzdělávací a zábavní spolek „Stráž pošumavská“ … /Stav členské základny, zkoušky zpěváckého odboru, výzva adresovaná ochotnicko-divadelnímu odboru k přípravě představení./ = Š. 7, 1874, 12. 12., č. 50, s. 500 - 551.
Hůrka / duben 2000
343. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /26.12./ Zrzavé vlasy, veselohra v jednom jednání, a: Studenti v nesnázích, fraška … Sudující švihovští provozují … /26.12./ v místnostech městské radnice: D. S., fraška … výnos věnují na opravu divadla. – Ochotníci pláničtí hrají … /27.12./ Mrtvý ženich, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a: Vychovatel v čepci, veselohra … od E.A. Görnera, přeložil Frant. Mirovský … = Š. 7, 1874, 26. 12., č. 52, s. 579.
Hůrka / duben 2000


344. OCHOTNICKÉ divadlo … /21.2./ hráti budou pilní ochotníci v Petrovicích u Sušice kusy: Dědkův kalmuk, fraška … a: Pan domácí, fraška … od K. Šimůnka … = Š. 8, 1875, 20. 2., č. 8, s. 89.
Hůrka / duben 2000
345. Z Petrovic u Sušice. Po delší přestávce uvedli nám naši pp. ochotníci … /2.4./ veselohru „Paní tchýně“ … /Divadelní kritika./ = Š. 9, 1876, 8. 4., č. 15, s. 168.
Hůrka / duben 2000

346. Z Petrovic u Sušice. /Kritika – nečinnost divadelních ochotníků. „Náhradou za to byla nám … představení, kteréž tu v Sušici meškající společnost řízením p. Červíčka uspořádala …“/ = Š. 10, 1877, 21. 4., č. 17, s. 179.
Hůrka / duben 2000

347. DIVADELNÍ ochotníci v Katovicích provedli … /29.2./ „Kříž u potoka“. V týž den sehráli ochotníci v Petrovicích u Sušice seselohry: Otec Palacký. Dali se do novin. On hledá poklad. = Š. 13, 1880, 13. 3., č. 11, s. 118.
Hůrka / duben 2000

Petrovice - vzdělávací a zábavní spolek „Stráž pošumavská“
348. Z Petrovic u Sušice … sehráli pp. ochotníci … /6.12./ dvě veselohry, totiž „Útěk do Afriky“ a „Své k svému“ … /Divadelní kritika./ - Náš vzdělávací a zábavní spolek „Stráž pošumavská“ … /Stav členské základny, zkoušky zpěváckého odboru, výzva adresovaná ochotnicko-divadelnímu odboru k přípravě představení./ = Š. 7, 1874, 12. 12., č. 50, s. 500 - 551.
Hůrka / duben 2000
349. Z Petrovic u Sušice. /4.7. valná hromada „vzděl. a záb. sp. Stráž pošumavská". Program – výtah ze zprávy o činnosti, stavu pokladny; volba představenstva (předseda Václav Míšek, ředitel divadla Kan Zinke …)./ = Š. 8, 1875, 10. 7., č. 28, s. 332.
Hůrka / duben 2000

350. Z Petrovic u Sušice … /3.12./ vyrušili nás ochotníci spolku „Stráž Pošumavská“ ze spánku … provozovány jednoaktové frašky: „Studenti v nesnázích“ a „Já jsem přednější“ … /Divadelní kritika./ = Š. 9, 1876, 9. 12., č. 50, s. 565.
Hůrka / duben 2000

Plánice – místní ochotníci
351. OCHOTNICKÉ divadlo v Plánici. Ochotníci pláničtí hrají … /19.4./ v místostech hostince „na poště“ frašku od Ant. Volfa: „Fotografická dílna v Praze“ a dtuhou frašku téhož autora … Osudný den fidlovačky, aneb: Strašidlo v ševcovské dílně … = Š. 7, 1874, 18.4., č. 16, s. 161.
Hůrka /duben 2000
352. OCHOTNICKÉ divadlo. Ochotníci pláničtí hrají … /25.5./ Tatínkovy juchty … dle humoresky Č. St. Vzdělal K. Malínský, a : Osudový deštník, fraška … od Ant. Volfa … výnos věnuje se školní knihovně. = Š. 7, 1874, 23. 5., č. 21, s. 221.
Hůrka / duben 2000

353. OCHOTNICKÁ divadla … /13.9./ hráti budou studující švihovští v místnostech městské radnice … „Pan Čapek““ aneb : „Což pak mne nikdo nezná?“, veselohra … od hraběte Alex. Fredra, přeložil z polského dr. Frant. Lad. Rieger, a: „Dětkův kalmuk“, fraška … od K. Š. … Téhož dne hrají ochotníci pláničtí … „Pražský flamendr“ … od Jos. Jak. Tyla … rovněž zítra /13.9./ hrají studující stříbrnohorští v hostinci „u znaku pánů Švihovských“: „Pod velebným Vyšehradem“ čili: „Dívka z Podskalí“ … od V. Lipovského … = Š. 7, 1874, 12. 9., č. 37, s. 394.
Hůrka / duben 2000
354. OCHOTNICKÁ divadla. Pláničtí ochotníci hrají … /27.9./ „Ona mne miluje“, veselohra … a „Hluchý podomek“, fraška se zpěvy … z německého Em. Pohla přel. J. Grunert … výnos věnuje se k doplacení nově zřízeného divadelního jeviště. – Studující stříbrnohorští hrají … /28.9./ “u znaku pánů Švihovských“ „Mlynář a jeho dítě“ … od Raupacha, pro ochotnická divadla upravil Gustav B. Miškovský … výnos věnuje se na zlepšení jeviště. – Studující sušičtí hrají … /28.9./ v „saloně“: „Svatojanská pouť“, národní fraška … od F. Šamberka …výnos věnuje se na opravu ochotnického divadla. – Studující švihovští hrají … /27.9./ v místnostech městské radnice na opravu divadla: „Mrtvý ženich“, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a „Ženich z hladu“, veselohra … od Jana Nerudy. = Š. 7, 1874, 26. 9., č. 39, s. 418-419.
Hůrka / duben 2000

355. Z Plánice … ochotníci divadelní … /13.9./ „Pražský flamendr“ od Jos. Jak. Tyla … /27.9./ „Ona mne miluje“ od Gustava Pflegra a pak „Hluchý podomek“ … /Divadelní kritika; informace o nákladech „na zřízené divadlo, které přes 150 zl. stálo“./ = Š. 7, 1874, 10. 10., č. 41, s. 448.
Hůrka /duben 2000

356. OCHOTNÍCI pláničtí hrají … /29,11./ „Zmatek nad zmatek“, fraška … od A. Kotzebua, přeložil J.L.T. …= Š. 7, 1874, 28. 11., č. 48, s. 526.
Hůrka / duben 2000
357. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /26.12./ Zrzavé vlasy, veselohra v jednom jednání, a: Studenti v nesnázích, fraška … - Studující švihovští provozují … /26.12./ v místnostech městské radnice: D. S., fraška … výnos věnují na opravu divadla. – Ochotníci pláničtí hrají … /27.12./ Mrtvý ženich, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a: Vychovatel v čepci, veselohra … od E.A. Görnera, přeložil Frant. Mirovský … = Š. 7, 1874, 26. 12., č. 52, s. 579.
Hůrka / duben 2000

358. PLÁNIČTÍ ochotníci uspořádají … /14.3./ v hostinci „u města Klatov“ divadelní představení: LAKOMEC. Veselohra … dle Moliéra od V.M. … výnos … na zaplacení divadla. = Š. 8, 1875, 13. 3., č. 11, s. 125.
Hůrka / duben 2000

359. OCHOTNICKÁ divadla. Studující v kr. městě Sušici dávají … /29.3./ v „Saloně“. Doktorka medicinae, aneb: Náhody, nehody a hody. Veselohra … od Wenziga … - Pláničtí ochotníci uspořádají … /29.3./ v hostinci u města Klatov divadelní představení: D.S. Fraška … od V.J.K. … výnos … na zaplacení divadla. = Š. 8, 1875, 27. 3., č. 13, s. 149.
Hůrka / duben 2000

360. OCHOTNICKÉ divadlo. Spolek divadelních ochotníků v Plánici uspořádá … /9.4./ v hostinci „u České koruny“ … divadelní představení … veselohru Elišky Peškové „Stará škatule“ a L. Stirskýho veselohru … „Ric anebo nic“ … = Š. 9, 1876, 8. 4., č. 15, s. 166-167.
Hůrka / duben 2000

361. OCHOTNICKÉ divadlo. Čilý spolek divadelních ochotníků v Plánici pořádá o velikonočních svátcích … představení v hostinci u „České koruny“ … J.N. Štěpánkovu … veselohru „Čech a Němec“ … = Š. 9, 1876, 15. 4., č. 16, s. 179.
Hůrka / duben 2000

362. -ub-: Z Plánice. /Společenský život - činnost místních ochotníků. 6.1. Štolbova veselohra „Vodní družstvo“; divadelní kritika (herci)./ = Š. 22, 1889, 19. 1., č. 3, s. 32.
Hůrka / duben 2000

363. Z Plánice. Kneislův obraz ze života Chudý písničkář“ zpracovaný Jos. Mik. Boleslavským … ochotníci naši sehravše jej… /22.4./ v sále hostince „u města Klatov“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 22, 1889, 27. 4., č. 17, s. 199-200.
Hůrka / duben 2000


364. Z Plánice. /Divadelní ochotníci v Plánici sehráli Šamberkovu hru „Jedenácté přikázání“ 26.12. 1890 v sále Občanské besedy v hostinci Em. Řáhy. Divadelní kritika - herci./ = Š. 24, 1891, 10. 1., č. 1, s. 6.
Hůrka / duben 2000

365. Z Plánice. Besední odbor divadelních ochotníků překvapil nás … /30.3./ divadelním představením Jos. Jak. Tyla „Paličova dcera“ … Divadelní kritika - herci. Oživení činnosti hasičského sboru./ = Š. 24, 1891, 4. 4., č. 9, s. 85.
Hůrka / duben 2000

366. Z Plánice. /Občanská beseda uspořádala večer věnovaný dílu Jana Nerudy. Program - uvedena Nerudova veselohra „Prodaná láska“(divadelní kritika – herci)./ = Š. 24, 1891, 5. 12., č. 25, s. 240-241.
Hůrka / duben 2000

367. OCHOTNICKÉ divadlo v Plánici. Divadelní ochotníci pláničtí sehrají /11.12./ v místnostech tamní Občanské Besedy … veselohru „Doktor Kalous“ od Ad. L´ Arronge, přeloženou Gust. Eimem. = Š. 25, 1892, 3. 12., č. 25, s. 246.
Hůrka / duben 2000

368. J.S.: Z Plánice. /26.12. divadelní kritika představení školní mládeže a ochotníků činohry „Láska k vlasti“ s předehrou „Na bojišti“ od J.K. Hraše./ = Š. 26, 1893, 7. 1., č. 1, s. 9.
Hůrka / duben 2000

369. neobsazeno

370. Z Plánice. /15.12. hudební večer zpěváků místního chrámu pod vedením J. Matějčka, ředitele kůru. 26.2. divadelní představení školní mládeže za spoluúčinkování ochotníků a studentů „Prokop Veliký“ od Koliska. Divadelní kritika./ = Š. 29, 1896, 18. 1., č. 3, s. 29-30.
Hůrka / duben 2000

Plánice– školní (dětská) představení

371. -z.: Z Plánice. /Nečinnost divadelních ochotníků. Dětské divadelní představení „Učitel ve francouzském zajetí (Pravdova hra; zásluhy učitele Vojtěcha Šáry; divadelní kritika – herci). Silvestrovská zábava v Občanské besedě. Odročení voleb do obecního zastupitelstva./ = Ú. 2, 1892, 9. 1., č. 1, s. 7.
Hůrka / duben 2000

372. J.S.: Z Plánice. /26.12. divadelní kritika představení školní mládeže a ochotníků činohry „Láska k vlasti“ s předehrou „Na bojišti“ od J.K. Hraše./ = Š. 26, 1893, 7. 1., č. 1, s. 9.
Hůrka / duben 2000

373. Z Plánice. /15.12. hudební večer zpěváků místního chrámu pod vedením J. Matějčka, ředitele kůru. 26.2. divadelní představení školní mládeže za spoluúčinkování ochotníků a studentů „Prokop Veliký“ od Koliska. Divadelní kritika./ = Š. 29, 1896, 18. 1., č. 3, s. 29-30.
Hůrka / duben 2000

374. DIVADLO v Plánici. Mládež školy Plániské sehraje /12.6. divadelní hru „Dráteníček ...“ od Ed. Militského. Ceny vstupného./ = Š. 38, 1905, 10. 6., č. 23, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

375. Divadlo v Plánici. Mládež školy ob. a měšť. v Plánici sehraje /20.5./ … v sále p. Em. Řáhy divadelní představení: „Krasata, královna víla lesních panen v lesích Vodolských“. Nár. báchorka se zpěvy … od J. K. Hraše. /Vstupné./ = Š. 40, 1907, 11. 5., č. 19, s. /8/.
Hůrka / duben 2000Plánice – studující

376. Z Plánice. /15.12. hudební večer zpěváků místního chrámu pod vedením J. Matějčka, ředitele kůru. 26.2. divadelní představení školní mládeže za spoluúčinkování ochotníků a studentů „Prokop Veliký“ od Koliska. Divadelní kritika./ = Š. 29, 1896, 18. 1., č. 3, s. 29-30.
Hůrka / duben 2000

376a. Divadlo na venkově. Studující z Plánice sehrají … /17.7./ v místnostech besedních „Pan měsíček, obchodník“. Veselohra … od Lad. Stroupežnického … - Studující Švihovští pořádají … /24.7./ v sále na radnici ve Švihově představení: „Srážka vlaků“. Veselohra … od K. Horkého … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 16. 7., č. 29, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

377. Z Plánice … studenti … sehraný divadelní kus Stroupežnického „Pan Měsíček, obchodník“ a činnost jejich kulminuje … /3.9./, kdy pořádána pěvecko-hudební akademie … /Zápisy do měšťanské a průmyslové školy pokračovací v Plánici./ = Š. 43, 1910, 10. 9., č. 37, s. /6/.
Hůrka / duben 2000
------------------------------
Plánice – Občanská beseda, dramatický odbor

378. Z Plánice. /Občanská beseda uspořádala večer věnovaný dílu Jana Nerudy. Program - uvedena Nerudova veselohra „Prodaná láska“(divadelní kritika – herci)./ = Š. 24, 1891, 5. 12., č. 25, s. 240-241.
Hůrka / duben 2000

379. OCHOTNICKÉ divadlo v Plánici. Divadelní ochotníci pláničtí sehrají /11.12./ v místnostech tamní Občanské Besedy … veselohru „Doktor Kalous“ od Ad. L´ Arronge, přeloženou Gust. Eimem. = Š. 25, 1892, 3. 12., č. 25, s. 246.
Hůrka / duben 2000

379a. Z Plánice. /Veřejný život. Činnost Národní jednoty pošumavské. Ochotníci v Občanské besedě (15.4. „Josef Kaj. Tyl“ od Fr. F. Šamberka). Ukončení činnosti Okrašlovacího spolku pro Plánici a okolí/ = Š. 28, 1895, 13. 4., č. 15, s. 160.
Hůrka / duben 2000

379b. K.P.: Z plánice. /15.4. divadelní představení ochotníků Občanské besedy „Josef Kajetán Tyl“ od Fr.F. Šamberka; divadelní kritika (herci) …; činnost městského zastupitelstva./ = Š. 28, 1895, 11. 5., č. 19, s. 207-208; 18. 5., č. 20, s. 219.
Hůrka / duben 2000

380. Z Plánice. /Veřejný život. Činnost Občanské besedy - zábavy, divadlo (10.3. veselohra „Přátelé, nebo vzdory navzdory“ od Jul. Rosena; divadelní kritika – herci; 25.3. „Josef Kajetán Tyl“ od F.F. Šamberka) .../ = Š. 28, 1895, 31. 3., č. 13, s. 137-138.
Hůrka / duben 2000

381. Z Plánice. /Veřejný život. Činnost Národní jednoty pošumavské, Občanské besedy a divadelních ochotníků. Ukončení činnosti Okrašlovacího spolku pro Plánici a okolí/ = Š. 28, 1895, 13. 4., č. 15,
s. 160; 11. 5., č. 19, s. 208.
Hůrka / duben 2000

382. NAŠE dramatické odbory jak Besední tak i tělocvičné jednoty Sokol /v Plánici/ hodlají spojeným silami vyplniti letošní rok … hojným pořádáním divadelních představení ... = Š. 38, 1905, 28. 1., č. 4, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


383. -mák. /Čermák, Otakar/: Ochotnické divadlo v Plánici. Občanská Beseda /pořádala 1.6. v hostinci p. Řáhy divadelní představení „Cop“ od Vikové-Kunětické. Divadelní kritika (herci – sl. Rubešová, Šípová, Kadrnožková, Hanzlíková …./ = Š. 38, 1905, 3. 6., č. 22, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

384. Ochotnické divadlo v Plánici. Dramatický odbor Občanské besedy v Plánici sehraje … /24.4./ v místnostech p. Em. Řáhy „Černý kříž v lese“. Obrázek ze života šumavského … od El. Peškové … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 16. 4., č. 16, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

385. Ochotnické divadlo v Plánici … /24.4./ sehrál dramatický odbor divadelní /Občanské besedy/ představení od Elišky Peškové „Černý kříž v lese“ v sále p. Em. Řáhy … /Divadelní kritika – herci; „Režii … měl zasloužilý předseda Obč. Besedy p. dr. Jan Mára …“/ = Š. 43, 1910, 7. 5., č. 19, s. /5/.
Hůrka / duben 2000
--------
Plánice – Tělocvičná jednota Sokol, dramaticko-vzdělávací (divadelní) odbor

386. DIVADELNÍ odbor Sokola v Plánici sehraje /21.10. v místnostech jednoty „U krále Jiřího“ představení Fr. Svobody „Směry života“. Výnos na zakoupení tělocvičného nářadí./ = Š. 33, 1900,
20. 10., č. 42, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

387. ZE Sokola v Plánici. /27.5. divadelní představení v místnostech jednoty dramatického odboru – „Podskalák“ od Fr.F. Šamberka. Kritika (seznam herců; režie Jos. Dvořák, kancelista; nápověda Aug. Širmer). Přispívajícím členem jednoty zemský poslanec Josef Kovářík, rolník z Čihaně./ = Š. 34, 1901, 15. 6., č. 24, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

388. TĚLOCVIČNÁ jednota Sokol v Plánici. /13.4. „Humoristický večer“ –program „obstaral … kroužek mládenců z Bašty v Klatovech“. Hodnocení. 8.5. divadelní představení dramatického odboru jednoty – Štechova veselohra „Třetí zvonění“ (režie Jos. Dvořák)./ = Š. 35, 1902, 3. 5., č. 18, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

389. L.P./Pohanka, Leopold – jednatel/: Sokol Plánický. /Oslavy upálení M. Jana Husa za spoluúčinkování místních spolků a korporací. 11.5. poradní schůze (program oslav 5.7.). 8.5. divadelní představení dramatického odboru – Štechova veselohra „Třetí zvonění“ (divadelní kritika – seznam herců, režie Josef Dvořák)./ = Š. 35, 1902, 7. 6., č. 23, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

390. Z Plánice. /Spolkový život - schůze „Hospodářsko-živnostenské Besedy“; 10.12. mikulášská zábava „Sboru tamburašů“ Občanské besedy (dárky v lékárně Mag.Ph. Fr. Šlerky); divadelní představení dramaticko-vzdělávacího odboru Tělocvičné jednoty Sokol (veselohra „Staří blázni“ od Štolby)./ = Š. 37, 1904, 3. 12., č. 49, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

391. NAŠE dramatické odbory jak Besední tak i tělocvičné jednoty Sokol /v Plánici/ hodlají spojeným silami vyplniti letošní rok … hojným pořádáním divadelních představení ... = Š. 38, 1905, 28. 1., č. 4, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

392. OCHOTNICKÉ divadlo /v Plánici/. Dramaticko-vzdělávací odbor jednoty „Sokol“ sehraje /26.2./ v tělocvičně u br. Leop. Pohanky st. Dvě potavě novinky veseloherní od ruského spivovatele V.V. Bilibina, překladem F.J. Matěchy a sice „Mlčení“ a „Slušnost“ … = Š. 38, 1905, 18. 2., č. 7, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

393. ZE Sokola v Plánici. /Po delší době přítomnost ženského odboru v tělocvičně. 26.2. divadelní představení./ = Š. 38, 1905, 18. 2., č. 7, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

394. -nn: Výsledek divadelního představení dramaticko-vzdělávacího odboru Sokola v Plánici. /Divadelní kritika veselohry V.V. Bilibína „Mlčení“ a „Slušnost“ (přehled herců, obdiv „nad mistrným uměním … nápovědy p. uč. Schirmra)./= Š. 38, 1905, 4. 3., č. 9, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

395. DIVADELNÍ představení v Plánici … dvě aktovky Vrchlického „K životu“ a Kuklova „Svatební noc“ /sehrané jednotou „Sokol“. Divadelní kritika ( přehled hreců, výprava p. Skalického)./ = Š. 38, 1905, 29. 4., č. 17, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

396. DRAMATICKÝ odbor Sokola v Plánici připravuje /na 1.6. veselohru „Cop“ od Vikové-Kunětické/. = Š. 38, 1905, 13. 5., č. 19, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

397. DIVADELNÍ představení. Dramaticko-vzdělávací odbor těloc. jednoty Sokol /v Plánici/ vypraví /8.6./ … působivou frašku Kneislovu „Papageno v almaře“ … = Š. 38, 1905, 24. 6., č. 25, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

398. H.: Z Plánice … /16.4./ sehrál Ženský Odbor Sokola plánického frašku se zpěvy „Pražské švadlenky“ od Ot. Fastra … /Divadelní kritika – herci (nastudování zpěvu učitel V. Hynek)./ = Š. 39, 1906, 21. 4., č. 16, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

399. Divadlo v Plánici. Těl. Jednota Sokol v Plánici sehraje … /20.8./ ve spolkovém sále (u br. Pohanky) … „Deskový statek“, veselohra … od Václ. Štecha … /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 18. 4., č. 16, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

400. Tělocvičná jednota „Sokol“ v Plánici uspořádá … /12.4./ divadelní představení „Závěť“, drama … od Dra Jos. Štolby … = Š. 42, 1909, 10. 4., č. 15, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

401. Divadlo v Plánici. Těl. jednota Sokol v Plánici sehraje … /26.12./ Karla Želenskýho divad. hru: „U Dušánků“. Drama … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 18. 12., č. 51, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

402. Dram. odbor jednoty Sokol v Plánici sehraje … /16.5./ v místnostech jednoty „Bratři Sokolové“. Veselohra … od J. Kühnla … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 7. 5., č. 19, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Poleň – místní studující

403. L.Š.: Z Poleně. /15.8. věneček a divadelní představení pořádané studujícími z Poleně ve prospěch Ústřední matici školské – veselohra hrab. Alex. Fredra „Na jedníka půst, na lenocha tuš“. Divadelní kritika./ = Ú. 1, 1891, 22. 8., č. 14, s. 119.
Hůrka / duben 2000


Předslav – místní odbor Národní jednoty pošumavské

404. Z Měcholup. /Schůze včelařského spolku z Předslavi – přednáška řídícího učitele Blechy ze Kbel „O úkolech medu a voští“; zmínka o agilnosti jednatele místního odboru Národní jednoty pošumavské pro Předslav a okolí učitele Váchala (získání „knihovny“ … „sestavil několik ochotníků z Předslavi a okolí“ – divadelní kritika dvou frašek („Kaňkův sublimát“, „Sluha pánem“; seznam herců)./ = Š. 37, 1904, 2. 7., č. 27, s. /6/.
Hůrka / duben 2000405. -l. /Váchal – jednatel, učitel/: Z Předslavi. /13.11. členská schůze odboru Národní jednoty pošumavské pro Předslav a okolí – přednáška inspektora zemědělské rady Rich. Burgharta „Jak zvýšiti lze výnos luk“. Večerní představení ochotníků v sále „u Krátkých“ „přičiněním učitele Váchala“ (Jarošova veselohra „Omylové světem vládnou“). Divadelní kritika (seznam herců); přítomnost hraběnky Olgy Zedtwitzové./ = Š. 37, 1904, 19. 11., č. 47, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

406. -a. /Joza – jednatel, učitel/: Z Předslavi. /2.4. včelařská schůze v hostinci „u Kurzů“ v Předslavi. Program – zahájení (předseda spolku řídící učitel Bozděch); přednáška „kočujícího učitele včelařství p. V. Jakše, učitele měšťanských škol v Protivíně“. Představení místních ochotníků „Kříž u potoka“ od Kar. Světlé./ = Š. 38, 1905, 8. 4., č. 14, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

407. -a.: Z Předslavi. Ochotníci z Předslavi a okolí /místního odboru Národní jednoty pošumavské/ pořádali /divadelní představení „Kříž u potoka“. Divadelní kritika (seznam herců, režie/?/ učitel Karel Váchal). „Hudba – sextetto z Klatov – bavila nás po divadle …“/ = Š. 38, 1905, 29. 4., č. 17, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

408. Z Předslavi. Naši ochotníci /místního odboru Národní jednoty pošumavské/ sehráli /26.12. v hostinci „u Kurzů“ drama „Václav Hrobčický z Hrobčic“. Divadelní kritika (seznam herců)./ = Š. 38, 1905, 30. 12., č. 52, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

409. -a.: Z Předslavi. Ochotníci Nár. Jedn. Pošum. z Předslavi a okolí pořádali … v hostinci pí. Partynglové divadelní představení „Pan Baron“ … od Huga J. Koliska. /Divadelní kritika – seznam herců./ = Š. 40, 1907, 12. 1., č. 2, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Přeštice - zábavní spolek „Vlastislav“

410. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci zábavního spolku „Vlastislav“ v Přešticích provozovati budou v místnostech svých … /15.3./ „Český veterán“, obraz ze života … dle Al. Berty vzdělal J.L. Turnovský. – Divadelní ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /8.3./ „Muž národa“, drama … /22.3./ dávají pak kus: „Veselý švec“ aneb „Proměněné ženy“. ´Š. 7, 1874, 7. 3., č. 10, s. 89-90.
Hůrka/ duben 2000

411. OCHOTNICKÁ divadla. Divadelní ochotníci v Chudenicích provozují … /22.11./ v místnostech hostince „u Šumavy“ kus: „Fidlovačka“, národní fraška … od B. V. … Ochotníci zábavního spolku „Vlastislav“ v Přešticích provozují … /29.11./ „Paní tchýně“, veselohra … pro české divadlo /zpracoval J.B. Podlevínský/. = Š. 7, 1874, 21. 11., č. 47, s. 514.
Hůrka / duben 2000

412. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci zábavního spolku „ Vlastislav“ v Přešticích provozovati budou … /6.1./ ve prospěch hasičského sboru: Lesní panna, aneb: Všude dobře doma nejlíp, kouzelná hra … od J.K. Tyla. – Ochotníci sušičtí hráli … /1.1./ v saloně ve prospěch opravení divadla: Víra, naděje a láska, činohra z francouzského. = Š. 8, 1875, 2. 1., č. 1, s. 6.
Hůrka / duben 2000

Rabí - místní ochotníci

413. OCHOTNICKÉ divadlo. K dobročinnému účelu provozují divadelní ochotníci v Rábí … /3.10./ v hostinci p. Vojt. Mareše frašku: „Doktora Fausta domácí čepička“. = Š. 8, 1875, 2. 10., č. 40, s. 453.
Hůrka / duben 2000414. OCHOTNICKÉ divadlo. Divadelní ochotníci v Rabí provozují … /14.11./ k dobročinným účelům Nestroyovu kouzelnou frašku se zpěvy „Lumpavivagabundus aneb: Ludrácký trojlístek“ … = Š. 8, 1875, 13. 11., č. 46, s. 509.
Hůrka / duben 2000

415. OCHOTNICKÉ divadlo v Rábí. Divadelní ochotníci … opakují … /26.12./ „Doktora Fausta domácí čepečku“, fraška … od B. Hoppa, přel. J.J.K. = Š. 8, 1875, 24. 12., č. 52, s. 581.
Hůrka / duben 2000

416. DIVADELNÍ ochotníci v Rábí provozují … /12.11./ k účelu dobročinnému: „Útěk do Afriky“, na to „Dva přátele a jediný kabát“. = Š. 9, 1876, 4. 11., č. 45, s. 514.
Hůrka / duben 2000

Radinovy – zabavní odbor Národní jednoty pošumavské (Radinovy–Neznašovy)

417. DIVADLO na venkově. Sbor dobrov. hasičů v Týnci u Klatov sehraje … /4.12./ divadelní hru: „Srážka vlaků“ … od K. Horkého … výnos ve prospěch Zemské komise o ochranu opuštěných sirotků. - Zabavní odbor Nár. Jed. Pošum. z Radinov–Neznašov pořádá … /11.12./ mikulášskou zábavu v hostinci p. Vavř. Jandy na Zavadilce … /Program./ 1. „Rozpustilé holky ve škole“. Fraška … dle Nestroje, zpracoval Rud. Kafka. 2. „Modrý pondělek“. Komická scéna se zpěvy, napsal Alois Tichý. 3. „Mikulášská scéna“, napsal Al. Tichý … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 3. 12., č. 49, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Skašov - ochotnický spolek „Kometa“

418. POTVRZENÉ stanovy. C. k. místodržitelství král. Českého potvrdilo stanovy Svazu českých kožedělníků v Klatovech, Včelařského spolku v Janovicích n. Uhl. a ochotnického spolku „Kometa“ ve Skašově. = Š. 43, 1910, 23. 7., č. 30, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Soběkury – studující

419. VE prospěch Národního divadla uspořádali předešlé dny studující v Soběkurech /a Mochtíně divadelní představení/. = Š. 14, 1881, 17. 9., č. 38, s. 430.
Hůrka / duben 2000

Spálené Poříčí

420. OCHOTNICKÉ divadlo. „Vesnický román“ … dle stejnojmenné povídky Karol. Světlé hrají ochotníci velhartičtí … /25.3./. – Ve Spáleném Poříčí uspořádá měšťanská beseda … taktéž zítra /25.3./ divadelní představení: „Mlynář a jeho dítě“ … od Roupacha … = Š. 11, 1878, 23. 3., č. 12, s. 131.
Hůrka / duben 2000

421. OCHOTNÍCI klatovští, jakož jsme již oznámili … hrají jmenované veselohry na druhý týden … /5.6./. – Divadelní ochotníci Spáleno-Poříčí hrají ve prospěch hasičského sboru původní báchorku „tvrdohlavá žena“. = Š. 11, 1878, 1. 6., č. 22, s. 247.
Hůrka / duben 2000

Strážov- školní (dětská) představení

422. ZE Strážova. /Vánoční představení dětí české školy. 13. a 20.12. – „Od jesliček září lásky“. Divadelní kritika. Slavnost vánočního stromku Národní jednoty pošumavské. Dary chudým dětem./ = Ú. 2, 1892, 9. 1., č. 1, s. 7-8.
Hůrka / duben 2000

423. ZE Strážova. /Divadelní představení školních dětí pod vedením učitelů M. Bohuslava a Em. Prexlera „Král Liliputánský“ … (Divadelní kritika.) 26.12. slavnost vánočního stromku – místní odbor Národní jednoty pošumavské. Taneční zábavy./ = Š. 25, 1892, 24. 12., č. 28, s. 283-284.
Hůrka / duben 2000

Strážov - Vzdělávací spolek národního dělnictva „Palacký“

424. DIVADLO ve Strážově. /29.10. pořádá ve spolkové místnosti Jos. Kalivody Vzdělávací spolek národního dělnictva „Palacký“ za přispění ochotníků z Klatov představení „Manžel bez ženy“./ = Š. 32, 1899, 28. 10., č. 43, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

425. -ch.: Ze Strážova … /9.7./ kdož účastnili se koncertu pořádaného učitelskými sbory místních škol … pěv. Spolek „Smetana“ plzeňských mistrů-pěvců … /18.7./ otevřena bude ve Strážově lidová čítárna … V její prospěch pořádá … /17.7./ divadelní představení vzdělávací spolek „Palacký“ … B. Mellanové „Honba za ženichem“ … = Š. 43, 1910, 16. 7., č. 29, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

426. -ch: Ze Strážova. Nedělním představením pořádaným vzdělávacím spolkem „Palacký“ ve prospěch místní čítárny … /Divadelní kritika – „sehraný genre B. Mellanové“; režisér odborný učitel B. Liška./ Čítárna vešla v život … /18.7./. /21.7./ uspořádán byl v hostinci p. Jos. Kalivody zábavní večer, dvěma kočujícími herci pp. Kořínkem a Lehovcem … /Divadelní kritika./. = Š. 43, 1910, 23. 7., č. 30, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

Strážov – místní odbor Národní jednoty pošumavské

427. DIVADELNÍ hry na venkově. /správa školy ve Švihově - 15.12. „Neposlušnost vede k něštěstí“ od Jana Buriana a 26.12. „Hry jesličkové a tříkrálové“ od Fr. Klinkače; dámský odbor Národní jednoty pošumavské ve Strážově - 15.12. v hostinci „u zlatého jelena“ „Vosí hnízdo“ od Ant. Lokaye; ochotníci „z Dlažďova a z Miletic“ - 26.12. v Dlažově vánoční hra se zpěvy „Pouť sirotka“ od Jos. Flekáčka („řízením“ Fr. Poláka, učitele v Dlažově; doprovod „smyčcové sextetto za řízení p. Tom. Bardona“), totéž představení 8.1. 1902 v hostinci M. Edla ve Vráži./ = Š. 34, 1901, 14. 12., č. 50, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

428. ODBOR Národní jednoty Pošumavské ve Strážově sehraje /17.8./ … v hostinci „u zlatého jelena“ ve Strážově divadelní představení „Pan Měsíček, obchodník“ … od Lad. Stroupežnického ... = Š. 35, 1902, 9. 8., č. 32, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Strážov – „studující strážovští“

429. ZE Strážova. Příchodem našeho studentstva na prázdniny nastal … čilejší život … /17.8./ v hostinci pana Č. Denka divadelní představení … dvě veselohry: Prodanou lásku od Jana Nerudy a První den po svatbě od Benedixe, překlademFr. Venkryla … /Divadelní kritika./ = Š. 6, 1873, 23. 8., č. 34, s. 333.
Hůrka / duben 2000

430. ZE Strážova … Naši p. studující uspořádali … /7.9./ opět divadelní představení … frašky: „Hluchý podomek“ a „Krvavá pomsta“ … výnos věnován školní knihovně. /Seznam herců./ = Š. 6, 1873, 13. 9., č. 37, s. 364.
Hůrka / duben 2000

431. STUDUJÍCÍ Strážovští pořádají /10.8. v hostinci Karla Seicherta divadelní představení „Věno“ a „Damoklův meč“ ve prospěch „rozmnožení a zlepšení“ obecní knihovny, založené „Radbuzou“, spolkem akademiků Plzeňského kraje./ = Š. 17, 1884, 9. 8., č. 32, s. 390.
Hůrka / duben 2000


432. A.P.: ZE Strážova. /Divadelní kritika představení pořádaného 31.8. místními studujícími – „Věno“, fraška od K. Častolonského a „Damoklův meč“ od G. Putlitze (herci)./ = Š. 17, 1884, 16. 8., č. 33, s. 401.
Hůrka / duben 2000

433. ZE Strážova. /Divadelní kritika představení studujících konaného 31.8. – „Za živa mrtví manželé“, fraška od F.M.M.; „Který je ten pravý?“, fraškadle Štolby vzdělal Cidlinský; „Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary“, fraška z francouzštiny přeložila Eliška Pešková./ = Š. 17, 1884, 6. 9., č. 36, s. 438.
Hůrka / duben 2000

434. ZE Strážova. /Činnost studentstva v době prázdnin - divadelní představení (8.8.)ve prospěch Ústřední matice školské a (4.9.) k úpravě křížové cesty s českými nápisy./ = Š. 20, 1887, 17. 9., č. 37, s. 426.
Hůrka / duben 2000

435. E.P. /Emanuel Prexler/: Ze Strážova. /25.8. pořádali „studující strážovští“ divadelní představení - veselohra „Na letním bytě“ od Jos. Štolby (hostinec „u zlatého jelena“) ve prospěch Ústřední matice šekolské. Divadelní kritika (seznam herců). „Retrospekce“ provozování hry uvedené poprvé v roce 1898./ = Š. 34, 1901, 31. 8., č. 35, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

436. DIVADLO na venkově. Studující klatovští pořádají ve prospěch odboru Nár. Jedn. Pošumavské v Předslavi … /15.8./za … spoluúčinkování sl. Hermy Kokoškové divadelní představení: „V Atelieru“. Dramatický žert … Napsal L. Novák. – Na to: Rohovín čtverrohý“. Fraška … od V.V. Klicpery … - Studující z Kolince a okolí pořádají … /15.8./ v hostinci p. Al. Zajíce „u nádraží“ divadelní představení: „Směry života“ … Napsal F.X. Svoboda … výnos ve prospěch Sokola Kolineckého. - Studující Strážovští pořádají … /22.8./ v hostinci p. Jos. Kalivody ve Strážově divadelní představení: „Papageno v almaře“. Fraška … od R. Kneisla … výnos ve prospěch Okrašlovacího spolku pro Strážov a okolí. = Š. 42, 1909, 14. 8., č. 33, s. /7-8/.
Hůrka / duben 2000

437. -ch: Ze Strážova ... /14.8./ odložen výlet místního hasičského sboru /pro nepřízeň počasí/ … Téhož dne /14.8./ pořádá místní studenstvo divadelní představení … režií p. uč. O. Adamce. = Š. 43, 1910, 13. 8., č. 33, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

438. - ch.: Ze Strážova … představení studentské … Hra … Kuklova fraška „Tři sta třicet tři“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 43, 1910, 20. 8., č. 34, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Strážov – Tělocvičná jednota Sokol

439. SOKOL ve Strážově /pořádá 9.6. v hostinci „u zlatého jelena“ divadelní představení – jednoaktové frašky „Který je ten pravý?“ a „Blázinec v prvním poschodí“. Výnos ve prospěch „cestovního fondu na IV. slet všesokolský do Prahy“./ = Š. 34, 1901, 8. 6., č. 23, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

440. JEDNOTA Sokol ve Strážově pořádá /23.3./ … v hostinci „u zlatého jelena“ ve Strážově divadelní představení: „Mlynář a jeho dítě“ /od A. Raupacha. Ceny vstupného. Výnos „na zakoupení tělocvičného náčiní“./ = Š. 35, 1902, 15. 3., č. 11., s. /5/.
Hůrka / duben 2000

441. B.: Ze Strážova. /17.4. divadelní představení (veselohra) „Následky dostaveníčka“ čili „Kráska z Ostende“ od J. Kühnla pořádané jednotou Sokol. Divadelní kritika (seznam herců)./ = Š. 37, 1904, 23. 4., č. 17, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


442. KALIVODA, Jan (starosta)- WERNER, Ant. (jednatel): Tělocvičná jednota Sokol ve Strážově pořádala … /10.3./ divadelní představení „Konkursy pana notáře“, veselohra … od J. Vávry ve prospěch cestovného fondu ku V. sletu všesokolskému ... /Divadelní kritika./ = Š. 40, 1907, 23. 3., č. 12, s. /9/.
Hůrka / duben 2000

Stříbrné Hory – studující a ochotníci
443. OCHOTNICKÁ divadla. Studující stříbrnohorští dávají … /25.8./ frašku Šamberkovu: „Jen žádný sněm“ … - akademikové Žinkovští dávají … /1.9./ v sále hostince u bílého koně obraz ze života: „Chudý písničkář“ v zpracování Jos. Mik. Boleslavského … = Š. 5, 1872, 24. 8., č. 34, s. 334.
Hůrka / duben 2000

444. OD Stříbrných Hor … /Požáry v „Nalžovech“ a 11.9. v Těchonicích. Rozsah./ - Ve prospěch pohořelých v Nalžovech hráli Stříbrnohorští studující … /28.9./ divadlo: „Cesta do Ameriky“ od Tyla … /Divadelní kritika./ = Š. 6, 1873, 4. 10., č. 40, s. 390.
Hůrka / duben 2000

445. OCHOTNICKÁ divadla … /13.9./ hráti budou studující švihovští v místnostech městské radnice … „Pan Čapek““ aneb : „Což pak mne nikdo nezná?“, veselohra … od hraběte Alex. Fredra, přeložil z polského dr. Frant. Lad. Rieger, a: „Dětkův kalmuk“, fraška … od K. Š. … Téhož dne hrají ochotníci pláničtí … „Pražský flamendr“ … od Jos. Jak. Tyla … rovněž zítra /13.9./ hrají studující stříbrnohorští v hostinci „u znaku pánů Švihovských“: „Pod velebným Vyšehradem“ čili: „Dívka z Podskalí“ … od V. Lipovského … = Š. 7, 1874, 12. 9., č. 37, s. 394.
Hůrka / duben 2000

446. OCHOTNICKÁ divadla. Pláničtí ochotníci hrají … /27.9./ „Ona mne miluje“, veselohra … a „Hluchý podomek“, fraška se zpěvy … z německého Em. Pohla přel. J. Grunert … výnos věnuje se k doplacení nově zřízeného divadelního jeviště. – Studující stříbrnohorští hrají … /28.9./ “u znaku pánů Švihovských“ „Mlynář a jeho dítě“ … od Raupacha, pro ochotnická divadla upravil Gustav B. Miškovský … výnos věnuje se na zlepšení jeviště. – Studující sušičtí hrají … /28.9./ v „saloně“: „Svatojanská pouť“, národní fraška … od F. Šamberka …výnos věnuje se na opravu ochotnického divadla. – Studující švihovští hrají … /27.9./ v místnostech městské radnice na opravu divadla: „Mrtvý ženich“, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a „Ženich z hladu“, veselohra … od Jana Nerudy. = Š. 7, 1874, 26. 9., č. 39, s. 418-419.
Hůrka / duben 2000

447. Z Hor Stříbrných. /Společenský život - divadelní představení studujících a ochotníků (návštěva příslušníků rodin hrabat Taaffe a z Harrachů) – 12.9. zkouška frašky „Duch času“, režisér Ant. Doubek, úředník hr. Taaffe. = Š. 18, 1885, 19. 9., č. 38, s. 417.
Hůrka / duben 2000

448. Z Hor Stříbrných nad Nalžovy. /4.9. divadelní představení pořádané „studujícími a ochotníky“
ve prospěch košíkářské školy, která se zde 18. Září otevře – „Diblík“ aneb „Šotek z hor“ podle románu George Sandové od Kar. Birch-Pfeifferové; divadelní kritika./ = Š. 1887, 24. 9., č. 38, s. 437.
Hůrka / duben 2000

Sušice

449. POMNÍK novináři, redaktoru „Lidových Novin“, řediteli spolku divadelních ochotníků /Eman. Hatlákovi, pocházejícímu ze Sušice, absolventu klatovského gymnázia z roku 1869 – ustavení komise pro jeho postavení v Brně/. = Š. 38, 1905, 18. 3., č. 11, s. /4/.
Hůrka / duben 2000


Sušice – místní ochotníci
450. X Y.: Ze Sušice. /Ohlas na týdeník Šumavan. 26.12. 1867 dětské představení „Líčidlo“ a „Koleda“ opakované 29,12. 1867 (divadelní kritika). Zpěvácký spolek „Svato-Vácslav“ (program silvestrovské zábavy). Volba obecního zastupitelstva („měšťanosta“ Jos. Christian …)./ = Š. 1, 1868, 11. 1., č. 2, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
451. ZE Sušice. /Nečinnost ochotnického divadla. 1.11. představení „Mlynář a jeho dítě“ ve prospěch „Lidumilného spolku (divadelní kritika - herci)./ = Š. 1, 1868, 7. 11., č. 45, s. /4/.
Hůrka / duben 2000
452. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici ... /29. 11./ provozovati budou ve prospěch spolku lidumilého ponejprv: „Doktor Robin“, veselohra … a „Tři Faraonové“, též veselohra … = Š. 1, 1868, 28. 11., č. 48, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
453. A.Š.: Spolek lidumilný v kr. městě Sušici. /Historie spolku - retrospekce ochotnického divadla („Roku 1800 se zřídilo v Sušici ochotnické divadlo … Původcové divadla … městský děkan P. Adam Fialka, magistrátní radní August Růžička, městský lékař a Med.Dr. Ondřej Tonner …“), účel spolku, nadace, složení výboru, finanční situace./ = Š. 5, 1872, 17. 2., č. 7, s. 64; 24. 2., č. 8, s. 76.
Hůrka / duben 2000
454. ZE Sušice. Po více než-li dvouleté přestávce uspořádali zdejší ochotníci minulou neděli … frašku: „Pan domácí“, pak veselohru „Pan profesor se oženil“ … /Divadelní kritika./ = Š. 5, 1872, 9. 3., č. 10, s. 102.
Hůrka / duben 2000
455. ZE Sušice … /17.3./ provozovali naši čilí ochotníci „Veselohru“ od Jeřábka … o svátcích velikonočních … „Hadrník Pařížský“, drama … s předehrou „Zločin na nábřeží“. Z franc. Felixe Pyat-a … /Citace z „Deutsche Zeitung“ ze dne 13.3. o nepokojích delnických , „o kterých v Sušici ani žádný ničehož neví“./ = Š. 5, 1872, 23. 3., č. 12, s. 123.
Hůrka / duben 2000
456. OCHOTNÍCI sušičtí uspořádají ve prospěch úpravy divadla … /14.4./ divadelní představení … „Hadrník Pařížský“ s předehrou „Zločin na nábřeží“, z francouzského Fel. Pyat-a, přeložil J. Kaška. = Š. 5, 1872, 13. 4., č. 15, s. 158.
Hůrka / duben 2000

457. OCHOTNICKÉ divadlo … /30.3./ hrají sušičtí ochotníci: „Pán a správce“, činohra … od J. Kraševského, z polského přeložil P.H. … výnos věnuje se ve prospěch spolku lidumilného. = Š. 6, 1873, 29. 3., č. 13, s. 118.
Hůrka / duben 2000

458. DIVADELNÍ ochotníci v Sušici provozují … /1.11./v Saloně: Na dušičky, aneb: Modlitba na hřbitově, obraz ze života … vzdělal V. L. M. = Š. 7, 1874, 31. 10., č. 44, s. 481.
Hůrka / duben 2000

459. Ze Sušice … /1.11./ hráli ochotníci naši hru „Na dušičky“ … /Divadelní kritika – herci. 15.11. představení ochotníků „Tatínkovy juchty“ ve prospěch „krejcarového spolku sv. Josefa“./ = Š. 7, 1874, 14. 11., č. 46, s. 503.
Hůrka / duben 2000

460. OCHOTNICKÁ divadala. Ochotníci v Sušici hrají … /6.12./ v saloně: Vychovatel v čepci, veselohra v 1 jednání, a: Vyhraný ženich, fraška se zpěvem … Ochotníci v Petrovicích hrají … /6.12./ Útěk do Afriky, veselohra … dle Albini-ho, a: Své k svému, veselohra … od Karla Bárty … = Š. 7, 1874, 5. 12., č. 49, s. 537.
Hůrka / duben 2000

461. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci zábavního spolku „ Vlastislav“ v Přešticích provozovati budou … /6.1./ ve prospěch hasičského sboru: Lesní panna, aneb: Všude dobře doma nejlíp, kouzelná hra … od J.K. Tyla. – Ochotníci sušičtí hráli … /1.1./ v saloně ve prospěch opravení divadla: Víra, naděje a láska, činohra z francouzského. = Š. 8, 1875, 2. 1., č. 1, s. 6.
Hůrka / duben 2000

462. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. Ochotníci v král. městě Sušici provozují … /28.11./ k účelu zakoupení nové stříkačky pro tamnější tělocvično-hasičskou jednotu „Sokol“: „Kněz a voják aneb: Bitva u Kláčtera Skalického“ … dle B. Kysera volně přeložil J.K. Tyl. = Š. 8, 1875, 27. 11., č. 48, s. 533.
Hůrka / duben 2000

463. K – ý.: Ze Sušice … /1.11./ vstoupilo opět naše ochotnické divadlo v činnost … Raupachův obraz „Mlynář a jeho dítě“ … /Divadelní kritika – herci. 31.10.výborová schůze „Čtenářské Besedy“ – noví členové. 5.11. „hudební deklamatorní a pěvecká zábava“ besedy./ = Š. 9, 1876, 4. 11., č. 45, s. 515.
Hůrka / duben 2000

464. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici … /12.11./ provozují sušičtí ochotníci ve prospěch lidumilného spolku v místnostech hostince „v saloně“ Bergův obraz ze života „Farářova kuchařka“. = Š. 9, 1876, 11. 11., č. 46, s. 523.
Hůrka / duben 2000

465. ZE Sušice. Divadlo. Na den Všech Svatých hráli … ochotníci ve prospěch lidumilného spolku „Otče náš“, obraz ze života od E.K. dle překladu Elišky Peškové … /Divadelní kritika – „pro budoucnost povinnost, postarati se nejen o upravení jeviště, ale také konečně o stanovy dávno postrádané“./ = Š. 10, 1877, 3. 11., č. 45, s. 477.
Hůrka / duben 2000

466. SUŠICKÝ ochot. Spolek provozoval ... /26.12. 1876/ Grunertovu frašku se zpěvy: „Svatováclavské posvícení“ … /Divadelní kritika./ = Š. 10, 1877, 1. 1., č. 1., s. 7.
Hůrka / duben 2000
467. ZE Sušice. Divadelní ochotníci zdejší uspořádali … /26.12. 1876/ ve prospěch lidumilného spolku „v Saloně“ divadelní představení „Svatováclavské posvícení“, fraška … od H. Grunerta … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 10, 1877, 1. 1., č. 1, s. 7 - 8.
Hůrka / duben 2000

468. ZE Sušice ... Po dlouhé přestávce probudilo se ochotnické divadlo ... Řízením finančního odboru spolku ve prospěch obnovení chrámu „Anděla strážce“ /uspořádány byly dvě představení „Směnka na hubičku“ dle J.F. Casteli-ho od Josefa V. Žáka a „Veselohra“ od Fr. V. Jeřábka. Divadelní kritika./ = Š. 14, 1881, 2. 4., č. 14, s. 156.
Hůrka / duben 2000

469. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. /Provolání lidumilného spolku „na znovuoživení ochotnického
divadla, jež může býti vydatným zdrojem na podporování dobročinných a vlasteneckých podniků“, tak jako v minulosti. „Jeviště stálé postaviti hodlá ... obecní zastupitelstvo v sále „Salonu“ ...“ /
Š. 19, 1886, 23. 10., č. 43, s. 513.
Hůrka / duben 2000

470. -x-: Schůze divadelních ochotníků v kr. m. Sušici /za přítomnosti lidumilného spolku v místnostech Řemeslnické besedy. Volby výboru - ředitel Aleš Janský a Al. Sedlecký. Repertoár – 12.12. „Osudné narozeniny“ od Barbory Mellanové (seznam herců)./ = Š. 19. 1886, 27. 11., č. 48, s. 573.
Hůrka / duben 2000


471. DIVADELNÍ ochotníci v král. městě Sušici provozují na oslavu svého znovuvzkříšení v městském domě „Salonu“ /12.12. slavnostní představení - „Osudné narozeniny“ ve prospěch lidumilného spolku (seznam herců). Druhé představení o vánočních svátcích – Šamberkova fraška „Divadelní vlak“./ = Š. 19, 1886, 11. 12., č. 50, s. 597.
Hůrka / duben 2000

472. PRVNÍ divadelní představení ochotníků v Sušici /po sedmileté přestávce. Znění slavnostního proslovu Emanuely Tiché - připomenutí sušických osobností 19. století a jejich „lidumilných snah“ – „Osudné narozeniny“; místo hry „Divadelní vlak“ bude uvedena veselohra „Ze sedmi nejškaredější“ od Angely, upravil Jan Nep. Štěpánek./ = Š. 19, 1886, 18. 12., č. 51, s. 610.
Hůrka / duben 2000

473. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. /Veselohra "Ze sedmi ta nejškaredější" od Jana Nep. Štěpánka. Divadelní kritika – herci./ = Š. 19, 1886, 31. 12., č. 53, s. 635.
Hůrka / duben 2000
----------------------------------------
474. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. /Obraz ze života "Matčina píseň" - upraveno Polabským.
Divadelní kritika - herci./= Š. 20, 1887, 8. 1., č. 1, s. 8.
Hůrka / duben 2000

475. OCHOTNÍCI sušičtí … chystají se ku prvému představení v poště … francouzská činohra „Dva sirotci“ … ohlášení Šamberkovy veselohry „Divadelní vlak“ … = Š. 20, 1887, 29. 1., č. 4, s. 40.
Hůrka / duben 2000

476. XYZ.: Ochotnické divadlo /v Sušici. Divadelní kritika představení "Dva sirotci"./ = Š. 20, 1887,
12. 3., č. 10, s. 110-111.
Hůrka / duben 2000

477. xyz.: Divadlo /v Sušici - ochotnické představení "Divadelní vlak" sehrána „minulou neděli“. Divadelní kritika – herci. „… budoucí neděli … Jos. Jak. Tyla … Ptáčníkova dceruška“./ = Š. 20,1887, 26. 3.,
č. 12, s. 135.
Hůrka / duben 2000

478. xyz.: Divadlo /v Sušici - představení ochotníků „Ptáčníkova dceruška" od Jos. K. Tyla. Divadelní kritika - herci./ = Š. 20, 1887, 9. 4., č. 14, s. 158.
Hůrka / duben 2000

479. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. /Poznámky ke vkusu obecenstva a volbě představení./ = Š. 20, 1887, 29. 10., č. 43, s. 494.
Hůrka / duben 2000

480. x.: Ochotníci sušičtí sehráli … /vánoční drama „Muž národa". Divadelní kritika - herci./ = Š. 20, 1887, 31. 12., č. 52, s. 605.
Hůrka / duben 2000

481. DIVADELNÍ ochotníci a zpěv. spolek "sv. Vácslav" v Sušici uspořádali minulou neděli v městském domě „Saloně“ představení … /fraška/ „Signor Mišpulini“... /Divadelní kritika – herci./ = Š. 21. 1888, 3. 3., č. 9, s. 99.
Hůrka / duben 2000

482. OCHOTNÍCI sušičtí sehráli v pondělí velikonoční v městském domě „Saloně“ ve prospěch lidumilného spolku Štolbovu veselohru „Krejčí a švec“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 21, 1888, 7. 4., č. 14, s. 156-157.
Hůrka / duben 2000
483. -d-.: Divadlo. /Nečinnost divadelních ochotníků v Sušici. Představení „akademiků našich“ – veselohra „Maloměstské tradice“ a „Návrat ze studia“./ = Š. 21, 1888, 18. 8., č. 33, s. 376.
Hůrka / duben 2000

484. DIVADLO. /Představení k oslavám 40letého panování císaře v Sušici - "Jan Výrava"od Fr. Ad. Šubrta. Divadelní kritika – obsazení rolí a děj truchlohry./ = Š. 21, 1888, 22. 12., č. 51, s. 580-581.
Hůrka / duben 2000

485. DIVADLO. Divadelní ochotníci v kr. m. Sušici provedli … /26.12./ v městském domě „Saloně“ ve prospěch bruslařsko - veslařského klubu divadelní představení … od H. K. Grunerta „Koťátko“ … /Divadelní kritika./ = Š. 21, 1888, 29. 12., č. 52, s. 593.
Hůrka / duben 2000

486. DIVADELNÍ ochotníci v Sušici. /Valná schůze v hostinci "u koníčka" - otázka stanov ochotnického spolku; „přání, aby se Jan Výrava opakoval“./ = Š. 22, 1889, 16. 3., č. 11, s. 129.
Hůrka / duben 2000

487. DIVADLO. VE prospěch nového Božího hrobu sehrány byly v neděli na nově upraveném jevišti Řemeslnické besedy v sále hotelu "u koruny" sušickými ochotníky dvě veselohry: „Zkouška před svatbou“ a „Vražda na uhelném trhu“ … /Divadelní kritika./ = Š. 22, 1889, 13. 4., č. 15, s. 176.
Hůrka / duben 2000

488. DIVADELNÍ představení /sehráli ochotníci v Sušici ve prospěch pokračovací průmyslové školy dvě
veselohry "Herkules" a "Recept proti tchýním". Hodnocení./ = Š. 22, 1889, 27. 4., č. 17, s. 199.
Hůrka / duben 2000

489. DIVADLO. Ochotníci sušičtí sehráli v sobotu v sále „u koruny“ … „Její pastorkyňa“ od Gabriely Preisové … ve prospěch Ústřední Matice školské … /Divadelní kritika./ = Ú. 1, 1891, 28. 12., č. 22, s. 201.
Hůrka / duben 2000

490. DIVADLO. Divadelní ochotníci v král. městě Sušici pořádají … /17.9./ v městském domě „Saloně“ na rozloučenou se svým členem Jarosl. Sedleckým divadelní představení: „Karel Havlíček Borovský“, národní hra … od F.F. Šamberka …/ = Š. 26, 1893, 16. 9., č. 37, s. 397.
Hůrka / duben 2000

491. VZORNOU 100 svazkovou knihovnu lidovou zaříditi chce veřejná čítárna v Sušici. K získání peněz na její opatření pořádá /14.4. divadelní představení v sále hotelu „U koruny“ (veselohra Václava Štecha „Třetí zvonění“) Ceny vstupenek./ = Š. 34, 1901, 13. 4., č. 15, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

492. DIVADLO. Národně vzdělávací beseda „Havlíček“ v Sušici sehraje /28.2. Halbeovo „Mládí“. Pohostinsky vystoupí členové ochotnického spolku „Kolár“ v Plzni (Anička Nesnídalová a Hanuš Kolár). Divadelní ochotníci v Sušici sehrají ve prospěch čítárny Ibsenovo drama „Divoká kachna“./ = Š. 37, 1904, 27. 2., č. 9, s. /8/.
Hůrka / duben 2000

Sušice – studující

493. A. Š-á.: Ze Sušice … silvestrovský večer v místnostech čtenářské besedy … studující … provedením rozličných sólových výstupů. První Diurnista, dramatické septetto od J.M.Š. … „Starý a nový rok“ od J. Hlíny … výstup Justova „Křepela v pokušení“ … /Divadelní kritika./ = Š. 6, 1873, 11. 1., č. 2, s. 13-14.
Hůrka / duben 2000494. OCHOTNICKÁ divadla. Studující sušičtí hrají … /14.4./ v salonu frašku: „Tak se chytají vrány“ … výnos …na postavení pomníku Kaškova … - Téhož dne hrají ochotníci v Kolinci frašky: „Fotografická dílna v Praze“ a „Je blázen“, a veselohra: „Uniforma maršálka Radeckého“ … výnos … na opravu jeviště … - /14.4./ hrají studující žinkovští „Divotvorný klobouk“, fraška od Klicpery. = Š. 6, 1873, 5. 4., č. 14, s. 126.
Hůrka / duben 2000

495. ZE Sušice … /14.4./ provozovali zdejší studující kus „Tak se chytají vrány“ … výnos … na Kaškův pomník, který letos o prázdninách slavně odhalen bude … /Divadelní kritika - herci./ = Š. 6, 1873, 26. 4, č. 17, s. 152.
Hůrka / duben 2000

496. DIVADELNÍ představení uspořádají studující sušičtí … i zvolili si … Tylovu činohru: „Slepý mládenec“ … výnos … na pomník Kaškův. – Studující Předslavští uspořádají věneček ve prospěch pohořelých březnických. = Š. 6, 1873, 13. 9., č. 37, s. 363.
Hůrka / duben 2000

497. ZE Sušice. Skrovný hlouček studentů sušických sehrál … /13.9./ Služebník svého pána“ od Fr. Jeřábka … výnos věnován byl k zařízení hasičského náčiní … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 7, 1874, 19. 9., č. 38, s. 407.
Hůrka / duben 2000

498. OCHOTNICKÁ divadla. Pláničtí ochotníci hrají … /27.9./ „Ona mne miluje“, veselohra … a „Hluchý podomek“, fraška se zpěvy … z německého Em. Pohla přel. J. Grunert … výnos věnuje se k doplacení nově zřízeného divadelního jeviště. – Studující stříbrnohorští hrají … /28.9./ “u znaku pánů Švihovských“ „Mlynář a jeho dítě“ … od Raupacha, pro ochotnická divadla upravil Gustav B. Miškovský … výnos věnuje se na zlepšení jeviště. – Studující sušičtí hrají … /28.9./ v „saloně“: „Svatojanská pouť“, národní fraška … od F. Šamberka …výnos věnuje se na opravu ochotnického divadla. – Studující švihovští hrají … /27.9./ v místnostech městské radnice na opravu divadla: „Mrtvý ženich“, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a „Ženich z hladu“, veselohra … od Jana Nerudy. = Š. 7, 1874, 26. 9., č. 39, s. 418-419.
Hůrka / duben 2000

499. OCHOTNICKÁ divadla. Studující v kr. městě Sušici dávají … /29.3./ v „Saloně“. Doktorka medicinae, aneb: Náhody, nehody a hody. Veselohra … od Wenziga … - Pláničtí ochotníci uspořádají … /29.3./ v hostinci u města Klatov divadelní představení: D.S. Fraška … od V.J.K. … výnos … na zaplacení divadla. = Š. 8, 1875, 27. 3., č. 13, s. 149.
Hůrka / duben 2000

500. ZE Sušice. Studující naši sehráli … /29.3./ divadelní kus „Doktorka medicinae“ od Vinciga … /výnos na pomník Kaškův; divadelní kritika./ Čilejší ruch povstal svěřením režie p. Sedleckému …/21.3./ sehrána „Noc před novým rokem“ aneb: „Ponocný na redutě“ … od V. Gerle, vzdělal Jak. Tyl … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 8, 1875, 10. 4., č. 15, s. 175.
Hůrka / duben 2000

501. DIVADLO studujících. Studující v Sušici dávají … /22.8./ v „saloně“ obraz se zpěvy „Chudý písničkář“ … výnos věnován opravě divadla. = Š. 8, 1875, 21. 8., č. 34, s. 390.
Hůrka / duben 2000

502. J.V.K.: Ze Sušice … naši studující ve prospěch opravy našeho divadla … /22.8./ dávali … „Chudého písničkáře“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 8, 1875, 28. 8., č. 35, s. 399.
Hůrka / duben 2000

503. xyz.: Divadlo. Sušičtí studující vyššího gymnasia, zavítavše do domova svého na svátky, sehráli /11.4.
ve prospěch lidumilného spolku v městském domě v "Saloně" veselohru „Pan strýček“ od R. Benedixe
a veselohru „Jeden z nás se musí oženit“ od Wilhelmiho. Divadelní kritika – herci./ = Š. 20, 1887,
16. 4., č. 15, s. 171.
Hůrka / duben 2000

504. -d-.: Divadlo. /Nečinnost divadelních ochotníků v Sušici. Představení „akademiků našich“ – veselohra „Maloměstské tradice“ a „Návrat ze studia“./ = Š. 21, 1888, 18. 8., č. 33, s. 376.
Hůrka / duben 2000

505. DIVADLO. Studující sušičtí sehráli minulou neděli v městském domě v "Saloně" … dvě veselohry: "Návrat ze studií" (vlastně „Tatínkovy juchty“) a … od Václava Štecha "Maloměstské tradice" … /Divadelní kritika./ = Š. 21, 1888, 15. 9., č. 37, s. 416.
Hůrka / duben 2000

Sušice - ochotníci „Jednoty katolických tovaryšů“

506. DIVADELNÍ ochotníci „Jednoty katolických tovaryšů“ v Sušici uspořádali /5.5. v sále hotelu „u koruny“ představení – fraška „Krupařovic Pepička“. Výnos „na pořízení praporu Jednoty“./ = Š. 28, 1895, 11. 5., č. 19, s. 207.
Hůrka / duben 2000

Sušice – Lidumilný spolek

507. OCHOTNICKÉ divadlo v Sušici. /Provolání lidumilného spolku „na znovuoživení ochotnického
divadla, jež může býti vydatným zdrojem na podporování dobročinných a vlasteneckých podniků“, tak jako v minulosti. „Jeviště stálé postaviti hodlá ... obecní zastupitelstvo v sále „Salonu“ ...“ /
Š. 19, 1886, 23. 10., č. 43, s. 513.
Hůrka / duben 2000

508. -x-: Schůze divadelních ochotníků v kr. m. Sušici /za přítomnosti lidumilného spolku v místnostech Řemeslnické besedy. Volby výboru - ředitel Aleš Janský a Al. Sedlecký. Repertoár – 12.12. „Osudné narozeniny“ od Barbory Mellanové (seznam herců)./ = Š. 19. 1886, 27. 11., č. 48, s. 573.
Hůrka / duben 2000

509. PROVOLÁNÍ. /Z historie „Lidumilného spolku“ v Sušici (od počátku 19. století) - pořádání divadelních představení , zakládání nadací (Mosrova)./ = Š. 19, 1886, 16. 10., č. 42, s. 500-501.
Hůrka / duben 2000

510. RESIGNACE. Pan Ondřej Tichý, starosta král. města Sušice, vzdal se hodnosti ředitelské lidumilného spolku a spolu ochotnického divadla v Sušici. Na místě jeho jmenován p.
P. Frant. Skála, katecheta obecních a měšťanských škol v Sušici. = Š. 20, 1887, 10. 12., č. 49,
s. 565.
Hůrka / duben 2000

511. A.V.Š. /Šebesta, Ant. - jednatel/: Ze Sokola v Sušici. /27.4. výborová schůze. Program činnosti - pouť do Husince, župní výlet na Rabí, získání divadelních rekvizit bývalého lidumilného spolku, zřízení cyklistického odboru .../ = Š. 32, 1899, 13. 5., č. 19, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Sušice – studující sušického okresu

512. ZE Sušice. Zábava, kterou pořádali studující okresu sušického … /19.8./ v zahradě hostince „u koruny“ … /Program – „Souhra divadla Dědkův kalmuk líbila se … (Divadelní kritika – herci.)./ = Š. 10, 1877, 1. 9., č. 36, s. 374.
Hůrka / duben 2000

Sušice – Řemeslnická beseda

513. ŘEMESLNICKÁ beseda v Sušici. /Hodnocení činosti. Příprava divadelního představení na 23.3. „Pan farář a jeho kostelník“ – výnos ve prospěch žáků měšťanské školy, synů členů besedy./ = Š. 17, 1884,
15. 3., č. 11, s. 121.
Hůrka / duben 2000

514. J.H.: Z Řemeslnické besedy v Sušici. /Činnost - vybudováno nové jeviště a úprava dekorací pro divadelní představení konaná v besedě. Fraška "Básník sokem" seznam herců .../ = Š. 20,
1887, 19. 3., č. 11, s. 123.
Hůrka / duben 2000

515. DIVADLO. VE prospěch nového Božího hrobu sehrány byly v neděli na nově upraveném jevišti Řemeslnické besedy v sále hotelu "u koruny" sušickými ochotníky dvě veselohry/ - „Zkouška před svatbou“ a „Vražda na uhelném trhu“. Hodnocení./ = Š. 22, 1889, 13. 4., č. 15, s. 176.
Hůrka / duben 2000

516. DIVADELNÍ ochotníci řemeslnické besedy v Sušici uspořádali … /1.11./ v sále hostince "u koruny" ve prospěch průmyslové pokračovací školy … divadelní představení … „Kříž u potoka“ … dle románu Karoliny Světlé sestavila Eliška Pešková. /Divadelní kritika./ = Š. 22, 1889, 2. 11., č. 44, s. 494.
Hůrka / duben 2000

517. DIVADLO. Činnost řemeslnické besedy v Sušici /vzkvétá - přednášky, divadelní představení
v hotelu "u koruny" veselohra "Zvonek na zmatek"; divadelní kritika/. = Š. 23, 1890, 22. 3., č. 12,
s. 133-134.
Hůrka / duben 2000

518. DIVADLO. Minulé pondělí sehráli divadelní ochotníci řemeslnické besedy /v Sušici/ v sále hotelu "u koruny" Tylovu veselohru „Děvče z Karlína“ …ve prospěch pokračovací průmyslové školy. /Divadelní kritika – herec Antonín Štemberg./ = Š. 23, 1890, 12. 4., č. 15, s. 168.
Hůrka / duben 2000

519. DIVADLO. Minulou neděli uspořádala řemeslnická beseda v Sušici ve prospěch pokračovací průmyslové školy v sále "u koruny" divadelní představení … dušičková hra "Otče náš" … /Divadelní kritika./ = Š. 23, 1890, 8. 11., č. 45, s. 494.
Hůrka / duben 2000

520. DIVADLO. Minulou neděli uspořádala Řemeslnická beseda v Sušici ve prospěch povodní stižených v sále hotelu "u koruny" divadelní představení … Vávrovu veselohru "Konkursy pana notáře“ … /Divadelní kritika./ = Š. 23, 1890, 6. 12., č. 49, s. 533.
Hůrka / duben 2000

Sušice - Národně vzdělávací beseda „Havlíček“

521. DIVADLO. Národně vzdělávací beseda „Havlíček“ v Sušici sehraje /28.2. Halbeovo „Mládí“. Pohostinsky vystoupí členové ochotnického spolku „Kolár“ v Plzni (Anička Nesnídalová a Hanuš Kolár). Divadelní ochotníci v Sušici sehrají ve prospěch čítárny Ibsenovo drama „Divoká kachna“./ = Š. 37, 1904, 27. 2., č. 9, s. /8/.
Hůrka / duben 2000


Sušice – Tělocvičná jednota Sokol, zábavní odbor

522. A.V.Š. /Šebesta, Ant. - jednatel/: Ze Sokola v Sušici. /27.4. výborová schůze. Program činnosti - pouť do Husince, župní výlet na Rabí, získání divadelních rekvizit bývalého lidumilného spolku, zřízení cyklistického odboru .../ = Š. 32, 1899, 13. 5., č. 19, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

523. ZE Sušice. /6.7. oslava Jana Husa. Program – projev JUC. Václ. Prunara … 2.7. divadelní historická hra zábavního odboru Telocvičné jednoty Sokol „Mistr Jeroným“ od Jos. Jiřího Kolára./ = Š. 38, 1905, 15. 7., č. 28, s. /7/.
Hůrka / duben 2000524. Tělocvičná jednota „Sokol“ v Sušici pořádá /3.8./ … na jevišti Tylovo v hotelu u Koruny za pohostinské hry … člena Národ. Divadla v Praze p. Karla Želenského, manželů Volánkových z Olomouce a členů ochot. spolku „Tyl“ v Žihobcích ve prospěch stavby „Sokola“ a veřejné čítárny v Sušici divadelní představení: „Směry života“ … od Fr.X. Svobody … /Vstupné./ = Š. 40, 1907, 3. 8., č. 31, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Sušice - Tělocvičné jednoty „Sokol Tyrš“, dámský odbor

525. DIVADLO. Dámský odbor tělocvičné jednoty „Sokol Tyrš“ v Sušici pořádal o vánočních svátcích v sále měšť. besedy divadelní představení … veselohra „Dva šťastné dny“ … upravil Jan Kühnl … /Divadelní kritika./ = Š. 29, 1896, 4. 1., č. 1, s. 6.
Hůrka / duben 2000

Švihov - „kroužek mládenců“

526. ZE Švihova. /24.7. divadelní představení „kroužku mládenců“ - veselohra „Pan Měsíček, obchodník“ od Stroupežnického. Divadelní kritika (režie učitel Jos. Mareš). Výnos ve prospěch Sokola./ = Š. 37, 1904, 30. 7., č. 31, s. /8/.
Hůrka / duben 2000

Švihov – místní odbor Národní jednoty pošumavské

527. ZE Švihova … /18.10./ uspořádala Národní Jednota Pošumavská pro Švihov a okolí divadelní představení s taneční zábavou /v místnostech městské radnice/. = Š. 36, 1903, 31. 10., č. 44, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Švihov – správa školy (školská představení)

528. DIVADELNÍ hry na venkově. /správa školy ve Švihově - 15.12. „Neposlušnost vede k něštěstí“ od Jana Buriana a 26.12. „Hry jesličkové a tříkrálové“ od Fr. Klinkače; dámský odbor Národní jednoty pošumavské ve Strážově - 15.12. v hostinci „u zlatého jelena“ „Vosí hnízdo“ od Ant. Lokaye; ochotníci „z Dlažďova a z Miletic“ - 26.12. v Dlažově vánoční hra se zpěvy „Pouť sirotka“ od Jos. Flekáčka („řízením“ Fr. Poláka, učitele v Dlažově; doprovod „smyčcové sextetto za řízení p. Tom. Bardona“), totéž představení 8.1. 1902 v hostinci M. Edla ve Vráži./ = Š. 34, 1901, 14. 12., č. 50, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Švihov – studující švihovští

529. OCHOTNICKÁ divadla … /13.9./ hráti budou studující švihovští v místnostech městské radnice … „Pan Čapek““ aneb : „Což pak mne nikdo nezná?“, veselohra … od hraběte Alex. Fredra, přeložil z polského dr. Frant. Lad. Rieger, a: „Dětkův kalmuk“, fraška … od K. Š. … Téhož dne hrají ochotníci pláničtí … „Pražský flamendr“ … od Jos. Jak. Tyla … rovněž zítra /13.9./ hrají studující stříbrnohorští v hostinci „u znaku pánů Švihovských“: „Pod velebným Vyšehradem“ čili: „Dívka z Podskalí“ … od V. Lipovského … = Š. 7, 1874, 12. 9., č. 37, s. 394.
Hůrka / duben 2000

530. OCHOTNICKÁ divadla. Pláničtí ochotníci hrají … /27.9./ „Ona mne miluje“, veselohra … a „Hluchý podomek“, fraška se zpěvy … z německého Em. Pohla přel. J. Grunert … výnos věnuje se k doplacení nově zřízeného divadelního jeviště. – Studující stříbrnohorští hrají … /28.9./ “u znaku pánů Švihovských“ „Mlynář a jeho dítě“ … od Raupacha, pro ochotnická divadla upravil Gustav B. Miškovský … výnos věnuje se na zlepšení jeviště. – Studující sušičtí hrají … /28.9./ v „saloně“: „Svatojanská pouť“, národní fraška … od F. Šamberka …výnos věnuje se na opravu ochotnického divadla. – Studující švihovští hrají … /27.9./ v místnostech městské radnice na opravu divadla: „Mrtvý ženich“, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a „Ženich z hladu“, veselohra … od Jana Nerudy. = Š. 7, 1874, 26. 9., č. 39, s. 418-419.
Hůrka / duben 2000

531. ZE Švihova ... Studující z vysokých škol Pražských dávali … /6.9./ velkolepý ples … /Program – hudba klatovského Sokola …/ … /13.9./ překvapili nás mladší studující divadelní hrou … „Pan Čapek“ a … „Dědkův kalmuk“ … /Divadelní kritika – herci./ Ve farním kostele … /opravy – interiér (oltáře), střecha (šindelová krytina), hospodářské stavení ve faře, věž („nová báň a nový skvostný kříž“/. = Š. 7, 1874, 19. 9., č. 38, s. 407.
Hůrka / duben 2000

532. OCHOTNICKÁ divadla. Ochotníci v Petrovicích u Sušice hrají … /26.12./ Zrzavé vlasy, veselohra v jednom jednání, a: Studenti v nesnázích, fraška … Sudující švihovští provozují … /26.12./ v místnostech městské radnice: D. S., fraška … výnos věnují na opravu divadla. – Ochotníci pláničtí hrají … /27.12./ Mrtvý ženich, fraška … od Rudolfa Jirkovského, a: Vychovatel v čepci, veselohra … od E.A. Görnera, přeložil Frant. Mirovský … = Š. 7, 1874, 26. 12., č. 52, s. 579.
Hůrka / duben 2000

533. STUDUJÍCÍ ze Švihova a okolí pořádají /17.8. divadelní představení „Svéhlavost“ od Rodericha Benedixe a „Při piketu“ ve prospěch odboru Národní jednoty pošumavské. Vstupné./ = Š. 35, 1902, 16. 8., č. 33, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

534. ROZMAR, Jarko: Ze Švihova. /2.8. divadelní představení pořádané studujícími ze Švihova a okolí – „Únos“ a „Dostaveníčko“. Divadelní kritika (režisér p. učitel Mareš). Výnos pro místní odbory jednoty Sokol a Národní jednoty pošumavské./ = Š. 36, 1903, 14. 8., č. 33, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

535. ZE Švihova. Studentišvihovští pořádali … /12.8./ divadelní představení („Hloupý kousek“ od Schönthana) … /Divadelní kritika – seznam herců (režisér V. Fikrl); výnos pro Ústřední matice školskou a Husův fond./ = Š. 39, 1906, 18. 8., č. 33, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

536. ZE Švihova … /12.8./ Zdejší pp. studující pořádali … v sále městské radnice divadelní představení … „Hloupý kousek“ … od Frant. Schönthana … /Divadelní kritika – herci (režie Václ. Fikrle, „účetní zemského výboru, jenž tu právě dlel na dovolené a o němž dochází smutná zpráva, že v Praze zemřel“)./ = Š. 39, 1906, 1. 9., č. 35, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

537. STUDUJÍCÍ ve Švihově pořádají … /4. 8./ v sále městskéradnice ve prospěch Ústř. Matice Školské a Husova Fondu divadelní představení : „Nerozluční přátelé“, veselohra … /od Ant. Lokaye. Vstupné./ = Š. 40, 1907, 27. 7., č. 30, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

538. ŠVIHOVŠTÍ studující pořádali … /4.8./ divadelní představení spojené s volnou zábavou … /Výnos věnován … „Matici Šk. … a Husovu fondu …“/ = Š. 40, 1907, 17. 8., č. 33, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

539. DIVADLO ve Švihově. Studující ve Švihově pořádají … /30.8./ v sále městské radnice divadelní představení ve prospěch Ústřední Matice Školské: Únos Sabinek … Napsal F. a P. ze Schönthanů … /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 22. 8., č. 34, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

540. -vský.: Ze Švihova … /30.8./ sehráli studující švihovští divadelní hru „Únos Sabinek“, žert … od F. a P. ze Schönthanů … /Divadelní kritika – herci; režisér učitel Kahuda./ = Š. 41, 1908, 5. 9., č. 36,
s. /6/.
Hůrka / duben 2000

541. DIVADLO na venkově. Studující Švihovští pořádají … /15.8./ v sále radnice ve Švihově divadelní představení: „Papageno v almaře“. Fraška … R. Kneisel. Přeložil Jos. Novák … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 7. 8., č. 32, s. /8/.
Hůrka / duben 2000

542. ZE Švihova. Studující ze Švihova a okolí pořádali ve Švihově v sále městské radnice … /15.8./ divadelní představení. Papageno v almaře … výnos … prostřednictvím „Veteránů u Koptíků“ /odveden Ústřední matici školské. Seznam herců. Kritika – malá návštěvnost představení./ = Š. 42, 1909, 4. 9., č. 36, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

543. DIVADLO na venkově. Studující z Plánice sehrají … /17.7./ v místnostech besedních „Pan měsíček, obchodník“. Veselohra … od Lad. Stroupežnického … - Studující Švihovští pořádají … /24.7./ v sále na radnici ve Švihově představení: „Srážka vlaků“. Veselohra … od K. Horkého … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 16. 7., č. 29, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

544. ZE Švihova. Studující … sehráli … /24.7./ veselohru „Srážka vlaků“ … od K. Horkého … příjem odevzdán místnímu odboru Ú.M.Š. /Divadelní kritika – herci; režie učitel Václav Kahuda./ = Š. 43, 1910, 6. 8., č. 32, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Švihov – místní ochotníci
545. ŠVIHOVŠTÍ divadelní ochotníci provozovati budou ve prospěch školní knihovny … /16.8./ dvě hry, a sice: „Svéhlavost“ a „Při piketu“ ... = Š. 1, 1868, 15. 8., č. 33, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
546. ŠVIHOVŠTÍ divadelní ochotníci provozují … /23.8./ ku opravě ochornického divadla „INSERAT“. Veselohru od K. Sabiny. = Š. 1, 1868, 22. 8., č. 34, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
547. ZE Švihova. Naši divadelní ochotníci … minulou neděli … „Dvě synovkyně za jednu“ a „Klín klínem“ … /Divadelní kritika – herci. 23.1. besední ples ve prospěch knihovny besední, hudba ostrostřeleckého sboru z Klatov za řízení kapelníka p. Müllera./ = Š. 3, 1870, 22. 1., č. 4, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
548. ZE Švihova … na den sv. Štěpána … hodlají ochotníci naši dávati: „Telegram“, veselohra … od Pflegera-Moravského a „Opička z besedy“, veselohra … od F.Flotova, přeložila Eliška Pešková. /Činnost ochotnického divadla./ = Š. 3, 1870, 17. 12., č. 51, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

549. ZE Švihova … Divadelní představení, kteréž ochotníci naši … /25.5./ dávali … „Šťastné líbánky“ a „Romeo v kanceláři … /výnos/ na opravu ochotnického divadla … /Divadelní kritika. 2.6./ hodlají pp. ochotníci dávati … veselohru „Proklatý princ“ … /Stavba „továrny na usně“ ve Švihově./ = Š. 6, 1873,
31. 5., č. 22, s. 214.
Hůrka / duben 2000

550. ZE Švihova … dávali ochotníci naši /2.6./ veselohru „Proklatý princ“ … /Divadelní kritika./ Za 14 dní dávati budou … „Mlynář a jeho dítě“ … = Š. 6, 1873, 14. 6., č. 24, s. 236.
Hůrka / duben 2000

551. ZE Švihova … /15.6./ opakovali naši pp. ochotníci … veselohru „Zakletý princ“ … /Divadelní kritika – herci./ Za týden … „Mlynář a jeho dítě“ …/Hodnocení výročního trhu konaného 13. a 14. června./ = Š. 6, 1873, 21. 6., č. 25, s. 244-245.
Hůrka / duben 2000

552. ZE Švihova … mnoho obav, že pp. ochotníci naši Raupachův pětiaktový obraz ze života „Mlynář a jeho dítě“ nikterak neprovedou … /29.6.; divadelní kritika – herci; 21.-22.7. Jungmannova slavnost a slavnost svěcení „továrny na usně“ (program)./ = Š. 6, 1873, 5. 7., č. 27, s. 263-264.
Hůrka / duben 2000

553. OCHOTNÍCI Švihovští pořádají /23.11. divadelní představení“Zlaté péro“ od K. Tůmy a „Sběratelka starožitností“ od B. Vikové-Kunětické „ve prospěch zařizující se jednoty Sokol“. Vstupné./ = Š. 35, 1902, 15. 11., č. 46, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

554. NOVÁ jednota Sokolská ve Švihově vešla v život /23. listopadu. Program valné hromady – výtahy ze zpráv zařizovacího výboru (jednatel Ant. Piskáček, pokladník Fr. Trnka); volba výboru (starosta MUDr. Petr Kulhánek ...) … Ve prospěch jednoty večerní divadelní představení švihovských ochotníků („Zlaté péro“ od K. Tůmy a „Sběratel starožitností“ od Vikové-Kunětické; režie učitel Jos. Mareš). 26.11 schůze výboru – rozdělení funkcí. Stav pokladny./ = Š. 35, 1902, 29. 11., č. 48, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

555. ZE Švihova. Místní odbor Ústř. Mat. Školské sehrál v pondělí velikonoční divad. předst. „Třetí zvonění“ … /Seznam herců./ = Š. 39, 1906, 28. 4., č. 17, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

556. DIVADLO na venkově. Studující z Úsilova a okolí sehrají … /12.8./ v hostinci p. J. Kubovce v Usilově ve prospěch pokladny míst. sboru dobrovolných hasičů … představení „Noční můra“ aneb „Smrtelné úzkosti“ … od Antonína Wolfa. Po tom „Deputace“ … od Antonína Volfa … - Studující Švihovští pořádají … /12.8./ představení „Hloupý kousek“. Veselohra od Fr. Schönthana … ve prospěch Ústř. Matice Školské a Husova Fondu v sále městské radnice ve Švihově … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 4. 8., č. 31, s. /5/.nestr.
Hůrka / duben 2000

557. DIVADELNÍ představení „Modrá krev“, satyru z pražského života od Jar. Distla, sehrají ochotníci švihovští … /20.4./ v sále městské radnice ve Švihově … výnos určen Ústř. Mat. Školské a místní jednotě sokolské. /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 11. 4., č. 15, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

558. ZE Švihova. Zdejší ochotníci pořádali … /20.4./ divadelní představení „Modrá krev“ … /Divadelní kritika – herci; příjem ze vstupného odveden jednotě „Sokol“ ve Švihově a Ústřední matici školské./ = Š. 41, 1908, 25. 4., č. 17, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

559. ZE Švihova. Ve prospěch Ústř. Matice Školské pořádal zdejší smíšený odbor matiční … /21.2./ v sále městské radnice divadelní představení … „Medvěd námluvčí“ od V. Krylova a „Allright“ od J. Štolby … /Divadelní kritika – herci./ - Mládenci Elhovští vybrali při pořádané zábavě pro Ústřední Mat. Školskou … /částku/. = Š. 42, 1909, 27. 2., č. 9, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Švihov – loutkové divadlo

560. LOUTKOVÁ divadelní představení ve Švihově. Jednota Sokol ve Švihově koupila od zábavního odboru Sokola klatovského … loutkové divadlo … První představení určeno je na … /18.12./, kdy sehrána bude členy zábavního odboru Sokola klatovského … „Johannes doktor Faust“ ve zpracování Dr. Arn. Krause a Jarosl. Vrchlického … v sále radničním ve Švihově … = Š. 43, 1910, 17. 12., č. 51, s. /7/.
Hůrka / duben 2000


Švihov – společnost denních hostů hostince „u Koptíků“

561. LOUTKOVÉ divadelní představení s živými figurami pořádá ve Švihově v nádražním hostinci „u Koptíků“ společnost denních hostů ... = Š. 36, 1903, 19. 12., č. 51, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Týnec – dětská /školská/ představení

562. Z Týnce u Klatov ... /8.1./ představení … na zdejší faře výňatky z operetky "Budečské jesličky", jež provedli žáci zdejší školy řízením učitele p. Emanuela Maydla ... = Š. 15, 1882, 14. 1., č. 2, s. 20.
Hůrka / duben 2000

Týnec – místní ochotníci

563. DIVADLO na venkově. Divadelní ochotníci na Týnci u Klatov sehrají … /30.9./ v hostinci p. Mat. Staňka dvě jednoaktovky a to „Mezi umělci“ … od Jos. Štolby a“Blázinec“ … od Ferd. Frant. Šamberka … výnos ve prospěch hasičské pokladny … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 22. 9., č. 38, nestr.
Hůrka / duben 2000

Týnec – místní odbor Národní jednoty pošumavské

564. Z Týnce u Klatov. /3.11. divadelní představení ochotníků odboru Národní jednoty pošumavské v Týnci (dvě veselohry) na novém jeviště pořízeném nákladem odboru za přispění „Ústřední jednoty v Praze“; divadelní kritika (režisér Vojt. Suk, učitel v Týnci; výprava – dekorace Vojt. Janás, kaplan a p. Suk, učitel)./ = Š. 34, 1901, 9. 11., č. 45, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

565. Z Týnce. /13.4. představení ochotníků odboru Národní jednoty pošumavské dvě aktovky „Poupě“ od Fr.X. Svobody a „V slabých chvilkách“ od P.M. Malocha a Fr. Davida. Divadelní kritika (seznam herců)./ = Š. 36, 1903, 18. 4., č. 16, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

566. Z Týnce u Klatov. /8.11. „zdejší ochotníci za spoluúčinkování sl. M. Vysmekové, členky divadelní společnosti pí Kozlanské“ - představení Klicperova „Divotvorného klobouku“. Divadelní kritika (seznam herců); výnos „pokladně místního hasičského sboru“./ = Š. 36, 1903, 14. 11., č. 46, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

567. Z Týnce. Honební společnost vybrala v hostinci p. Václ. Reišla v Loretě … /18.12./ „na milion“ 7 K. … /Seznam dalších dárců./ - Místní odbor Nár. Jed. Poš. v Týnci pořádá … /26.12./ v hostinci p. Kubíka divadelní představení „Vzorový vlastenec“ od Menhardaa „Horká hodina“ od Johna. = Š. 42, 1909, 24. 12., č. 52, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Týnec – Sbor dobrovolných hasičů

568. DIVADLO na venkově. Sbor dobrov. hasičů v Týnci u Klatov sehraje … /4.12./ divadelní hru: „Srážka vlaků“ … od K. Horkého … výnos ve prospěch Zemské komise o ochranu opuštěných sirotků. - Zabavní odbor Nár. Jed. Pošum. z Radinov–Neznašov pořádá … /11.12./ mikulášskou zábavu v hostinci p. Vavř. Jandy na Zavadilce … /Program./ 1. „Rozpustilé holky ve škole“. Fraška … dle Nestroje, zpracoval Rud. Kafka. 2. „Modrý pondělek“. Komická scéna se zpěvy, napsal Alois Tichý. 3. „Mikulášská scéna“, napsal Al. Tichý … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 3. 12., č. 49, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


Újezd u Klatov – místní ochotníci

569. DIVADLA na venkově. Divadelní ochotníci v Újezdě u Klatov sehrají … /7.1. 1911/ v hostinci p. Ed. Vladaře divadelní představení:“Klášternice, která kouří“. Komedie … - Zpěv. spolek „Šumavan“ v Chuděnicích sehraje … /8.1. 1911/ v sále p. Jos. Hrmáčka div. hru „Dospělé děti“. Satirická veselohra …od Vikové-Kunětické … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 31. 12., č. 53, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Úsilov – studující

570. DIVADLO na venkově. Studující z Úsilova sehrají … /15.8./ v hostincip. Jak. Kubovce divadelní představení: „Čím dál – tím hůř“, fraška … od Dr. Fr. Bačkovského … /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 8. 8., č. 32, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Velhartice – školská (dětská) představení

571. DĚTSKÉ divadlo. Školní dítky ve Velharticích hráti budou prostřední svátek svatodušní Pravdovu „Slepou babičku“. = Š. 6, 1873, 31. 5., a 22, s. 213.
Hůrka / duben 2000

572. DĚTSKÉ divadlo ve Velharticích … /2.6./ dávaly školní dítky velhartické Pravdovu „Slepou babičku“ … Zvláštní zásluhu … získali si pp. učitelové K. Kaiser a Th. Mirtl, oba rodáci velhartičtí. Výnos … na postavení nového gotického oltáře. /Divadelní kritika./ = Š. 6, 1873, 14. 6., č. 24, s. 235.
Hůrka / duben 2000

573. Z Velhartic. /Úpadek společenského života. 12.1. divadelní představení žáků místní školy - veselohra „Král Liliputánský“. Divadelní kritika; výnos ve prospěch školní(?) knihovny./ = Š. 35, 1902, 18. 1., č. 3, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Velhartice – studující

574. Hzk.: Z Velhartic. Studenti z Velhartic a okolí sehrají … /8.9./ divadelní představení a sice F.F. Šamberka 3aktovou veselohru „Jedenácté přikázání“ … výnos ve prospěch Husova fondu … /Úvahy – „založiti odbor Práchně a tak sjednotiti rozptýlené prvky po okolních obcích ve Velharticích“./ = Š. 40, 1907, 31. 8., č. 35, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Velhartice – místní ochotníci

575. Z Velhartic, (dne 6. srpna). Po dlouhém čase … divadelní zábavu uspořádali …zdejší pp. ochotníci … „Ric anebo nic“, pak „Frajtr Kalina“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 5, 1872, 11. 8., č. 33, s. 344.
Hůrka / duben 2000

576. OCHOTNICKÉ divadlo ve Velharticích. Ochotníci velhartičtí provozují … /16.2./ v hostinci „u bílého beránka“ divadelní představení: „Posvícení v Malčicích“ aneb: „Pane doktore, vy se mýlíte“ … od A.C. Táborského, a frašku: „Rekrutýrka v Kocourkově“ … výnos … k postavení nového gotického hlavního oltáře ve Velhartickém chrámu páně. = Š. 6, 1873, 8. 2., č. 6, s. 44.
Hůrka / duben 2000

577. OCHOTNICKÉ divadlo ve Velharticích … /23.3./ bude se hráti v hostinci „u bílého beránka“ ve Velharticích Tylův „Pražský flamendr“ … výnos … ku postavení nového gotického hlavního oltáře ve Velhartickém chrámu páně. = Š. 6, 1873, 15. 3., č. 11, s. 101-102.
Hůrka / duben 2000

578. OCHOTNICKÉ divadlo. Divadelní ochotníci v Kolinci hrají … /23.11./ „Tatínkovy juchty“, fraška … z humoresky vzdělal K. Malínský … výnos … na zřízení školní knihovny. – Pilní ochotníci velhartičtí hrají týž den /23.11./: „Dědkův kalmuk“, fraška … K.Š., a „Studenti na svátcích“, dramatický žert … sepsal Jos. Mikuláš Boleslavský … výnos … na postavení nového gotického oltáře ve farním chrámu páně velhartickém. = Š. 6, 1873, 15. 11., č. 46, s. 436.
Hůrka / duben 2000

579. DIVADLO ochotnické ve Velharticích. Ochotníci Velhartičtí hrají … /5.8./ v hostinci „u bílého beránka“ veselohru: Ric anebo nic a pak druhou veselohru: Frajtr Kalina… - Žinkovští ochotníci uspořádají příští týden v hostinci „u bílého koně“ div. představení … Kaisrovu veselohru přel. Od Zbraslavského „Bratr honák“ … = Š. 10, 1877, 4. 8., č. 32, s. 330.
Hůrka / duben 2000

580. OCHOTNÍCI Velhartičtí jsou velmi činní … hrají veselohru Hašek, Mašek, Pašek, na to: Přede dveřmi; zítra … /9.9./ pak veselohru Hluchý podomek. = Š. 10, 1877, 8. 9., č. 37, s. 384.
Hůrka / duben 2000

581. OCHOTNICKÉ divadlo ve Velharticích … /21.10./ hrají ochotníci velhartičtí v hostinci u pana Ant. Nudery truchlohru od Oty Ludviga, zčeštěnou L.T. Turnovským: Dědičný polesný! … výnos … na doplacení nového jeviště. = Š. 10, 1877, 20. 10., č. 43, s. 457.
Hůrka / duben 2000

582. OCHOTNICKÁ divadla. V Obitcích, kde ochotníci as před čtyřmi nedělmi svou hrou … pochvaly si získali, hrají … /26.12./ v hostinci Vojtěcha Cimického: Sedlák zlatodvorský … od K. Birch-Pfeiferové. – Ve Velharticích hrají činní ochotníci v hostinci p. Antonína Nudery: Lakomec, seselohra … dle Mollera(!) od V.M. … výnos … na základ hasičský. = Š. 10, 1877, 22. 12., č. 52, s. 553.
Hůrka / duben 2000

583. OCHOTNICKÉ divadlo. „Vesnický román“ … dle stejnojmenné povídky Karol. Světlé hrají ochotníci velhartičtí … /25.3./. – Ve Spáleném Poříčí uspořádá měšťanská beseda … taktéž zítra /25.3./ divadelní představení: „Mlynář a jeho dítě“ … od Roupacha … = Š. 11, 1878, 23. 3., č. 12, s. 131.
Hůrka / duben 2000

584. VELHARTIČTÍ divadelní ochotníci sehráli minulou neděli ve prospěch zařízení hasičského náčiní žertovnou hru „České Amazonky“ … = Š. 21, 1888, 14. 1., č. 2, s. 21.
Hůrka / duben 2000

Zavlekov - studující

585. DIVADLO na venkově. Studující ze Zamlekovaa okolí sehrají … /9.9./ v Zamlekově v hostinci „Na poště“ divadelní hry „Zatykač“ … od K.O. Hubálka a dramatický žert od J. Řeckého „Studentský kousek“ … výnos věnován jest ve prospěch polévkového ústavu … = Š. 39, 1906, 1. 9., č. 35, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

586. š-.: ZE Zamlekova. Studující obce zdejší a okolí … jednoaktovky „Zatykač“ od K. Hubálka a „Studentský kousek“ od Jiř. Řeckého … /9.9. v zahradě hostince „na poště“. Divadelní kritika – herci („za režisérovství p. zahradníka Fr. Horšíka a jeho choti, osvědčených to již herců při spolcích Tyl a Astra v Klatovech“); volná zábava „při smyčcové hudbě p. Fr. Vohlmuta z Oustalce“; poděkování „říd. uč. Em. Prexlerovi v Číhani za propůjčení jeviště“./ = Š. 39, 1906, 22. 9., č. 38, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Zbynice
587. ZE Zbynic … /25.9./ provedli páni ochotníci /studenti/ dvě frašky: „Masopustní večeře“ a „Osudný den fidlovačky“ … výnos … věnován na rozmnožení knihovny školní. /Divadelní kritika./ = Š. 3, 1870, 15. 10., č. 42, s. /3-4/.
Hůrka / duben 2000

Žihobce - ochot. spolek „Tyl“

588. Tělocvičná jednota „Sokol“ v Sušici pořádá /3.8./ … na jevišti Tylovo v hotelu u Koruny za pohostinské hry … člena Národ. Divadla v Praze p. Karla Želenského, manželů Volánkových z Olomouce a členů ochot. spolku „Tyl“ v Žihobcích ve prospěch stavby „Sokola“ a veřejné čítárny v Sušici divadelní představení: „Směry života“ … od Fr.X. Svobody … /Vstupné./ = Š. 40, 1907, 3. 8., č. 31, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Žihobce – studující

589. DIVADELNÍ představení uspořádají studující okolí žihobeckého … /3.8./ v Žihobcích v hostinci p. Vinického … činohru Štěpánkovu „Loupežníci na Chlumu“ v upravení J. Hofa … = Š. 6, 1873, 2. 8., č. 31, s. 304.
Hůrka / duben 2000

Žichovice – studující

590. DIVADELNÍ představení uspořádají studující klatovští … /28.8./ Telegram, veselohra … od Gust. Pflegera Moravského a: Tatínkovy juchty, fraška … od Č. St. Vzdělal K. Malínský … Též studující okolí Žichovického hrají … /24.8./ v hostinci u Jelena v Žichovicích … frašku Stankovského „Není doma“ … = Š. 6, 1873, 23. 8., č. 34, s. 331.
Hůrka / duben 2000

591. ZE Žichovic … /29.3./ uspořádali domácí a okolní pp. studující … zábavu provozováním hry „Chudý písničkář“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 8, 1875, 3. 4., č. 14, s. 164.
Hůrka / duben 2000

592. DIVADLO studujících. Studující žichovičtí uspořádají v tamním zámeckém sále … /14.8./ divadelní představení „Švihák a dělník“, fraška … = Š. 8, 1875, 7. 8., č. 32, s. 370.
Hůrka / duben 2000

Žinkovy – místní ochotníci
593. OCHOTNICKÁ divadla. Studující stříbrnohorští dávají … /25.8./ frašku Šamberkovu: „Jen žádný sněm“ … - akademikové Žinkovští dávají … /1.9./ v sále hostince u bílého koně obraz ze života: „Chudý písničkář“ v zpracování Jos. Mik. Boleslavského … = Š. 5, 1872, 24. 8., č. 34, s. 334.
Hůrka / duben 2000

594. DIVADELNÍ ochotníci v Žinkovech provozují … /26.1./ v sále „u bílého koně“ frašku „Doktor Žvanil“ a jednoaktovou veselohru „Kniha III. kapitola I.“ … = Š. 6, 1873, 18. 1., č. 3, s. 22.
Hůrka / duben 2000

595. OCHOTNICKÁ divadla. Studující sušičtí hrají … /14.4./ v salonu frašku: „Tak se chytají vrány“ … výnos …na postavení pomníku Kaškova … - Téhož dne hrají ochotníci v Kolinci frašky: „Fotografická dílna v Praze“ a „Je blázen“, a veselohra: „Uniforma maršálka Radeckého“ … výnos … na opravu jeviště … - /14.4./ hrají studující žinkovští „Divotvorný klobouk“, fraška od Klicpery. = Š. 6, 1873, 5. 4., č. 14, s. 126.
Hůrka / duben 2000
596. OCHOTNICKÉ divadlo. Žinkovští studující hrají … /24.8./ „Jiříkovo vidění“, bachorku … od J.K. Tyla, v sále u bílého koně … = Š. 6, 1873, 16. 8., č. 33, s. 323.
Hůrka / duben 2000
597. DIVADLO ochotnické ve Velharticích. Ochotníci Velhartičtí hrají … /5.8./ v hostinci „u bílého beránka“ veselohru: Ric anebo nic a pak druhou veselohru: Frajtr Kalina… - Žinkovští ochotníci uspořádají příští týden v hostinci „u bílého koně“ div. představení … Kaisrovu veselohru přel. Od Zbraslavského „Bratr honák“ … = Š. 10, 1877, 4. 8., č. 32, s. 330.
Hůrka / duben 2000
598. OCHOTNICKÉ divadlo. Ve prospěch správy věžních hodin v Žinkovech hrají … /4.8./ ochotníci tamnější v hostinci J.M. Boleslavského dramatický žert … „Študenti na svátcích“, a na to: „Osudný den fidlovačky“, aneb „Strašidlo v ševcovské dílně“. = Š. 11, 1878, 27. 7., č. 30, s. 336.
Hůrka / duben 2000
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':