Databáze českého amatérského divadla

Texty: HŮRKA, Jindřich: Bibliografie Šumavan 1868-1910 , Úhlavan 1891-1892. 1. část

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie Šumavan 1868-1910 , Úhlavan 1891-1892
263
Datum vypracování: duben 2000
Zpracovatel: Jindřich Hůrka
Celkový počet záznamů: 598
Časové vymezení: 1868-1910
Jazykové vymezení: čeština
Zdroj: Šumavan 1868-1910 (regionální časopis vycházející v Klatovech)
Úhlavan 1891-1892 (regionální časopis vycházející v Klatovech)

Okresní muzeum v Klatovech – Knihovnickoinformační oddělení
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IVBěšiny – místní odbor Národní jednoty pošumavské

1. Mxt. (Maxant, Em. – jednatel): Z Běšin. /27.1. sousedská „národní muzika“ místního odboru Národní jednoty pošumavské ve prospěch „zřízení“ divadelního jeviště. Hodnocení akce./ = Š. 34, 1901, 1. 2., č. 5, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

2. Mxt. (Maxant, Em. – jednatel): Z Běšin. /22.9. první divadelní představení (fraška „Kabát dolů!“ – nacvičil Frant. Chlumecký, traťmistr) odboru Národní jednoty pošumavské „na nově zřízeném jevišti v hostinci p. Babky“. Hodnocení. Výnos ve prospěch Ústřední matice školské./ = Š. 34, 1901, 5. 10., č. 40, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

3. Z Běšin. /2.2. valná hromada Národní jednoty pošumavské v hostinci Jak. Žižky. Program – přednáška R. Purgharta, „kočujícího učitele rady zemědělské o všeobecném vzdělání rolníka“; výtah z výroční zprávy (činnost knihovny „Radbuzy“, zřízení divadelního jeviště ...); volba výboru (předseda Em. Maydl, řídící učitel ...)./ = Š. 35, 1902, 8. 2., č. 6, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

4. - š.: Z Běšin … /13.1./ pořádal místní odbor Nár. Jed. Pošumavské v hostinci Vojt. Babky divadelní představení: „Zráda“ od J. Štolby, „Osudné námluvy“ od F. H. -- … /Divadelní kritika – přehled herců./ = Š. 40, 1907, 26. 1., č. 4, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Běšiny – správa školy, školní (dětská) představení

5. Z Běšin. /22.12.1901 vánoční hra „Štědrý den“ od Fr. Pravdy pořádaná učitelským sborem „s dítkami zdejší školy“. 26.12. členská schůze odboru Národní jednoty pošumavské s přednáškou „Frant. Blahovce, faráře a zem. poslance z Čachrova“ o K. Havlíčkovi Borovském./ = Š. 35, 1902, 4. 1., č. 1, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Bezděkov - školní (dětská) představení

6. Z Bezděkova. Po dětském divadle konaném … /20. 9./ sebral žák V. tř. na odvrácení germanisace čes. dítek ve Vídni 2,20 K, na týž účel vybráno … /28.9./ při večírku přátelském , odbývaném v hostinci p. Tom. Šuldy 12 K. = Š. 42, 1909, 2. 10., č. 40, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Bezděkov – loutkové divadlo

7. Z Bezděkova. Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské v Bezděkově pořádal … /28.11. 1909/ loutkové divadlo … /Výnos ve prospěch Ústřední matice školské a Národní jednoty pošumavské./ = Š. 43, 1910, 8. 1., č. 2, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Bezděkov – místní ochotníci

8. DIVADLO na venkově. Ochotníci v Bezděkově sehrají /21.5. v hostinci T. Šuldy veselohru „Před sjezdem“ od E. Součka. Výnos na dobročinné účely./ = Š. 38, 1905, 20. 5., č. 20, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Budětice - studující

9. J.K.: Z Budětic. /Klatovští studující z Budětic a okolí pořádali 5.8. divadelní představení ve prospěch sboru dobrovolných hasičů./ = Š. 21, 1888, 11. 8., č. 32, s. 365.
Hůrka / duben 2000

Čachrov – místní odbor Národní jednoty pošumavské

10. xy-: Z Čachrova. /23.1. valná schůze odboru Národní jednoty pošumavské. Průběh. 30.1. výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Program. 6.2. divadelní představení odboru Národní jednoty pošumavské .../ = Š. 31, 1898, 12. 2., č. 7, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

11. Z Čachrova. /9.9. veřejná schůze dámského a mužského odboru Národní jednota pošumavské. Průběh. 27.8. divadelní představení „Vosí hnízdo“, veselohra od Lokaye (divadelní kritika – režie říd. učitel p. Procházka) .../ = Š. 33, 1900, 29. 9., č. 39, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

12. MÍSTNÍ odbory Národní Jednoty Pošumavské v Čachrově pořádají … /26.8./ divadelní představení „Jedenácté přikázání“, veselohra od Ferd. Frant. Šamberka v hostinci p. Ign. Chalupského v Čachrově … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 18. 8., č. 33, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

13. Z Čachrova … Společné snaze odborů NJP a správce školy p. Jos. Mareše podařilo se vystrojiti … vánoční nadílku … /11.8./ sehráno divadelní představení „Třetí zvonění“ … = Š. 41, 1908, 29. 2., č. 9, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

14. DIVADLO na venkově. Studující strážovští pořádají … /14.8./ v hostinci p. Jos. Kalivody divadelní představení: „Tři sta třicet tři“ … fraška ve třech aktech … Napsal Karel Ladisl. Kukla … Dámský odbor Nár. Jedn. Pošumavské v Čachrově pořádá … /14. 8./ v hostinci p. Ig. Chalupského divadelní představení“: „Vzorný vlastenec“, fraška … od Xavera Menharda a pak a „Dejte mi hubičku“, fraška … od J.R., přel. El. Pešková … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 6. 8., č. 32, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

15. Z Čachrova … uspořádáno bylo – opětjednou po dlouhé době - /14. 8./ Dámským odborem Nár. Jed. Poš. v Čachrově, divadelní představení … „Vzorný vlastenec“ a „Dejte mi hubičku“… /Divadelní kritika – „Největší zásluhu o zdar … představení dlužno … přičísti učiteli p. Jos. Kadlecovi z Čachrova …“/. = Š. 43, 1910, 20. 8., č. 34, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Dlažov – místní ochotníci

16. DIVADELNÍ hry na venkově. /správa školy ve Švihově - 15.12. „Neposlušnost vede k něštěstí“ od Jana Buriana a 26.12. „Hry jesličkové a tříkrálové“ od Fr. Klinkače; dámský odbor Národní jednoty pošumavské ve Strážově - 15.12. v hostinci „u zlatého jelena“ „Vosí hnízdo“ od Ant. Lokaye; ochotníci „z Dlažďova a z Miletic“ - 26.12. v Dlažově vánoční hra se zpěvy „Pouť sirotka“ od Jos. Flekáčka („řízením“ Fr. Poláka, učitele v Dlažově; doprovod „smyčcové sextetto za řízení p. Tom. Bardona“), totéž představení 8.1. 1902 v hostinci M. Edla ve Vráži./ = Š. 34, 1901, 14. 12., č. 50, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Dlažov – studující

17. DIVADLO na venkově. Studující klatovští pořádají … /30.8./ v hostinci p. Drudíka ve Vrhavči divadelní představení: „Klášternice, která kouří“. Komedie … od A. Čackýho. – Na to: „Kabát dolů!“. Veselohra … od Jos. Josefoviče … = Studující z Dlážďova a okolí sehrají … /6.9./ v hostinci p. Mat. Edla na vráži divadelní představení: „Divotvorný klobouk“. Fraška … od V.K. Klicpery … /Výnosy ve prospěch Ústřední matice škoslké; vstupné./ = Š. 41, 1908, 29. 8., č. 35, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

18. ZÁBAVY na venkově. Studující z Dlážďovaa okolí sehrají ve prospěch Nár. Jedn. Pošumavské … /5. 9./ v hostinci p. M. Edla na Vráži divadelní představení „Hluchý odomek“. Fraška … od Em. Pohla. Přeložil J. Grunert. – Na to „Studentský trojlístek“. Divadelní žert … Napsal Karel Šimůnek … - Akademici v Myslívě pořádají … /11.9./ v hostinci „Kibiců“ věneček … výnos ve prospěch Nár. Jednoty Pošumavské. = Š. 42, 1909, 4. 9., č. 36, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Dolany – místní ochotníci

19. DIVADLO na venkově. /Ochotníci v Dolanech pořádají 7.5. v hostinci K. Piťhové divadelní a taneční zábavu ve prospěch Ústřední matice školské. Program./ = Š. 38, 1905, 22. 4., č. 16, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Dolany – studující

20. L.L.: Z Dolan ... /22.8./ provedli … studující z Dolan a okolí v hostinci pí. Piťhové … frašky: "Který je ten pravý?“ a „Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary“ … /Divadelní kritika./ = Š. 19, 1886, 4. 9., č. 36, s. 432.
Hůrka / duben 2000

Habartice – místní ochotníci

21. DIVADLO na venkově. Ochotníci v Habarticích pořádají … /25.11./ v hostinci p. Jos. Maule … divadelní představení: „Nehody pana Šukálka“ aneb „Zastaveníčko při měsíčku“ … Napsal Antonín Wolf. – Na to: „Blázinec v prvním poschodí“ … Napsal Ferd. Frant. Šamberk …/Vstupné./ = Š. 39, 1906, 17. 11., č. 46, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

22. -a.: Z Habartic … /25.11./ sehráli u nás ochotníci dvě divadelní představení … „Nehody pana Šukálka“ a „Blázinec v prvém poschodí“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 39, 1906, 7. 12., č. 49, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

23. -ský.: Z Habartic … /11. 8./ sehráli ochotníci tři veselohry (jednoaktovky) ... /Divadelní kritika – „vše řídili pan říd. uč. J. Tauscher a p. Th. Dr. Jos. Lejsek“; spoluúčast sl. Jul. Stupkové a F. Stupky; výnos na Husův fond a doplnění jeviště./ = Š. 40, 1907, 24. 8., č. 34, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

24. ZÁBAVA na venkově. Ochotníci v Habarticích sehrají … /16.10./ v hostinci p. J. Maule dvě aktovky … Ve slabých chvilkách, frašku od P. Mallocha a F. Davida, a Pan okresní soudce, veselohru od J. Rudolfa … výnos … na doplnění jeviště … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 1. 10., č. 40, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

25. -Nemo: Z Habartic /čilý život ve vesnici/. = Š. 43, 1910, 10. 12., č. 50, nestr.
Hůrka / duben 2000

Hlavňovice – studující

26. DIVADLO studujících. Studující v Hlavňovicích dávají … /16.8./ divadelní představení „Tatínkovy juchty“ … = Š. 8, 1875, 15. 8., č. 33, s. 380.
Hůrka / duben 2000

Horažďovice – místní ochotníci
27. DIVADELNÍ ochotníci v Horažďovicích dávají … /9.1./ kus: „Braniboři v Čechách“, fraška … od F.J. Jankeho a na to: „Damoklův meč“, žert … od G. Putlitze, přeložil Miškovský … = Š. 3, 1870, 8. 1., č. 2, s. /4/.
Hůrka / duben 2000
28. Z Horažďovic. /Společný ples Sokola a Práchně – výnos na Národní divadlo a pomník „Žižkův v Táboře“; nečinnost ochotnického divadla …/ = Š. 5, 1872, 24. 2., č. 8, s. 80.
Hůrka / duben 2000

29. HORAŽĎOVIČTÍ ochotníci provozují … v areně na“Chrástu“ poprvé Gruberův obraz ze života: „Sedlák křivopřísežník“. = Š. 5, 1872, 7. 9., č. 36, s. 350.
Hůrka / duben 2000

30. DIVADELNÍ ochotníci v Horažďovicích hráti budou /14.4./ v sále „u zlatého jelena“ Tylovu … činohru „Paličova dcera“ ve prospěch opravy svého divadla. = Š. 17, 1884, 12. 4., č. 15, s. 162.
Hůrka / duben 2000

Horažďovice - Tělocvično-hasičské jednoty „Sokol“, odbor divadelních ochotníků

31. V ochotnickém divadle těl. - hasičské jednoty "Sokol" v Horažďovicích provozovány budou /7.1./ v sále „u zlatého jelena“ „Je hluchý". Vesellohra … od Th. Danise, přel. J. Vávra Lomnický. - „Překvapení". Fraška … od J. V. M. - „Vražda na uhelném trhu". Fraška od Bergena, přel. L.T. = Š. 16,1883, 6. 1., č. 1, s. 5.
Hůrka / duben 2000

32. Z Horažďovic. Po dlouhém – dlouhém odpočinku … sestavil se … pod záštitou tělocvično-hasičské jednoty „Sokol“ odbor divadelních ochotníků … /10,12, 1880/ Tylův … „Bankrotář“ … /7.1./ veselohra „Je hluchý“ a frašky „Překvapení“ a „Vražda na uhelném trhu“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 16, 1883,
27. 1., č. 4, s. 44.
Hůrka / duben 2000

Horažďovice - studující

33. VĚNEČEK. Studující horažďovičtí pořádají … /26.8./ věneček v místnosti „u zlatého jelena“ … /Program – „Divadlo: Dědkův kalmuk. Fraška“ …/ = Š. 10, 1887, 18. 8., č. 34, s. 354-355.
Hůrka / duben 2000

Hory Matky Boží – ochotníci

34. OCHOTNÍCI na Horách Matky Boží provozují … /1.8./ Tatínkovy juchty. Fraška se zpěvy … od Č. St., vzdělal K. Malínský … = Š. 8, 1875, 24. 7., č. 30, s. 351.
Hůrka / duben 2000

Hory Matky Boží – jednota divadelních ochotníků „Kajetán Tyl“

35. NOVÝ spolek. /Schválení stanov jednoty divadelních ochotníků „Kajetán Tyl na Horách Matky Boží“ místodržitelstvím./ = Š. 31, 1898, 29. 1., č. 5, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Hrádek u Sušice
36. Z Hrádku u Sušice. /19.8. taneční zábava. 10.9. studující/ připravili … „Omylové světem vládnou … /veselohra; divadelní kritika – herci/. = Š. 9, 1876, 16. 9., č. 38, s. 437.
Hůrka / duben 2000

Chudenice – místní ochotníci
37. DIVADELNÍ ochotníci v Chudenicích provozovati budou … /30.8./ v místnostech hostince „v Lázni“: „Posvícení v Malčicích, aneb: Pane doktore, vy se mýlíte!“ … od A.C. Táborského; pak „Damoklův meč“ … od G. Putlitze. Přeložil Gustav B. Miškovský … výnos věnován bude na zařízení „Krameriovy desky“ v Klatovech. = Š. 1, 1868, 22. 8., č. 34, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
38. OCHOTNICKÉ divadlo v Chudenicích … /5.9./ ochotníci chudeničtí … divadelní kus „Pěnkava a Čízek“, veselohra dle Töpfera od J.K. Tyla … výnos na zakoupení názorných obrazů ku škole. = Š. 2, 1869, 4. 9., č. 36, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

39. OCHOTNÍCI Chudeničtí dávají … /15.9./ v sále „u bílé růže“ známou frašku Nestrojovu: „Zlý duch Lumpacivagabundus“ aneb „Ludrácký trojlístek“. Čistý výnos ve prospěch místní knihovny = Š. 5, 1872, 7. 9., č. 36, s. 350.
Hůrka / duben 2000

40. OCHOTNICKÁ divadla. Divadelní ochotníci v Chudenicích provozují … /22.11./ v místnostech hostince „u Šumavy“ kus: „Fidlovačka“, národní fraška … od B. V. … Ochotníci zábavního spolku „Vlastislav“ v Přešticích provozují … /29.11./ „Paní tchýně“, veselohra … pro české divadlo /zpracoval J.B. Podlevínský/. = Š. 7, 1874, 21. 11., č. 47, s. 514.
Hůrka / duben 2000

41. L.C.M.: Z Chuděnic. /5.2. divadelní představení kroužku divadelních ochotníků: „Deputace“, „Studentský kousek“ a „Vojenské cvičení“; divadelní kritika .../ = Š. 32, 1899, 11. 2., č. 6, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

42. ZÁBAVY v kraji. /13.1. taneční vínek v hostinci p. Havlíka sboru dobrovolných hasičů v Bolešinech. 13.1. ples v sále „u bílé růže“ sboru dobrovolných hasičů v Chudenicích spojený s divadelním představením místních ochotníků (fraška „Staří blázni“ od J..L. Turnovského)./ = Š. 34, 1901, 5. 1., č. 1, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

43. DIVADLO na venkově. Sudující v Chuděnicích pořádají … /26.8./ v sále p. Jos. Harmáčka zaneční zábavu spojenou s divadelním představením … veselohrou Vác. Štecha: „Třetí zvonění“ … Ochotníci Pocinovičtí pořádají … /26.8./ v hostinci pí. Sazamové divadelní představení: „Mlsáníčko“ … od F.X. Svobody … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 25. 8., č. 34, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

44. DIVADLO na venkově. Zpěvácký spolek „Šumavan“ v Chuděnicích pořádá … /6.1. 1907/ v hostinci p. H. Baláka divadelní představení „Palackého třída 27“ … Napsal F.F. Šamberk … Ochotníci v Chocomyšli požádají … /13.1. 1907/ v hostinci p. Tomáše Praje ve prospěch Ústř. Matice Školské … představení: „Sedlák Zlatodvorský“ … dle Birch-Pfeifferové pro divadlo upravil J.F. … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 29. 12., č. 52, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

45. ZÁBAVY na venkově. Studující z Myslíva pořádají … /1.8./ věneček v hostinci p. J. Šrámka v Myslívě … výnos ve prospěch Ústř. Matice Školské. – Studující chudeničtí sehrají ve prospěch znovuzřízeného jeviště … /2.8./ v sále hostince p. J. Harmáčka v Chudenicích … Štolbovu … veselohru „Na letním bytě“ … /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 25. 7., č. 30, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Chudenice - studující, „ mládenci“

46. STUDUJÍCÍ Chudeničtí pořádají … /5.9./ v místnostech hostince „u bílé růže“ v Chuděnicích divadelní představení … veselohru „Slavnosť založení“ … dle Mosera upravil Em. Bozděch … = Š. 13, 1880, 4. 9., č. 36, s. 527.
Hůrka / duben 2000

47. Z Chudenic … /8.9./ výlet na blízký hrad Pušperk … zdejších úřadnických rodin … /5.9./ divadelní představení s věnečkem … /studujících/ „Slavnosť založení“ … (nenalézá se posud v Chuděnicích jeviště) … = Š. 13, 1880, 18. 9., č. 38, s. 553.
Hůrka / duben 2000

48. STUDUJÍCÍ Chudeničtí sehrají ve prospěch živelní pohromou postižených jihočeských obcí /30.8. v hostinci J. Harmáčka v Chudenicích divadelní představení „Břinkalovy trampoty“, veselohra od F.F. Šamberka/. = Š. 36, 1903, 22. 8., č. 34, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

49. STUDUJÍCÍ Chuděničtí pořádají /7.8. divadelní představení v sále Jos. Harmáčka. Program („On je hluchý“ od A. Pisčejena; „Vražda na uhelném trhu“ od A. Bergera). Ceny vstupného. Výnos ve prospěch znovuzřízení jeviště./ = Š. 37, 1904, 30. 7., č. 31, příl. s. /7/.
Hůrka / duben 2000

50. DIVADLO na venkově. V Chuděnicích /8.1. „mládenci chudeničtí“ v hostinci Jos. Harmáčka („Nabídnutí sňatku v Politice“ a „Lhář a jeho syn“)– výnos na dobročinné účely a polévkový ústav. 8.1. bezděkovští ochotníci v hostinci Tom. Šuldy („Anděl strážný“) - výnos na „polévkový ústav“./ = Š. 38, 1905, 7. 1., č. 1, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

51. STUDUJÍCÍ chuděničtí pořádají …/8. 9./ v sále p. J. Harmáčka v Chuděnicích divadelní představení … 3aktová veselohra B. Vikové-Kunětické „Přítěž“. Po divadle volná zábava při hudbě p. kap. Staňka z Klatov … výnos na znovuzřízení jeviště. = Š. 40, 1907, 31. 8., č. 35, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Chudenice – správa školy (učitelé), školní (dětská) představení

52. DIVADLO v Chudenicích. Na založení místní školní knihovny provozovali … tamní páni učitelové … /19.1./ se školní mládeží „Krále liliputánského“ … veselohru … od Frt. Pravdy … /Divadelní kritika./ = Š. 6, 1873, 1. 2., č. 5, s. 36.
Hůrka / duben 2000

Chudenice – Zpěvácký spolek „Šumavan“

53. DIVADLA na venkově. Divadelní ochotníci v Újezdě u Klatov sehrají … /7.1. 1911/ v hostinci p. Ed. Vladaře divadelní představení:“Klášternice, která kouří“. Komedie … - Zpěv. spolek „Šumavan“ v Chuděnicích sehraje … /8.1. 1911/ v sále p. Jos. Hrmáčka div. hru „Dospělé děti“. Satirická veselohra …od Vikové-Kunětické … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 31. 12., č. 53, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Janovice – místní ochotníci

54. Z Janovic nad Úhlavou. (Divadelní představení ve prospěch školní knihovny.) … „Mlynář a jeho dítě“ … /Divadelní kritika – herci./ ´Š. 12, 1879, 15. 11., č. 46, s. 484-485.
Hůrka / duben 2000

55. Z Janovic. /29.10. představení janovických ochotníků - Štolbova veselohra „Vodní družstvo“. Divadelní kritika – herci …/ = Š. 32, 1899, 4. 11., č. 44, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

56. Z Janovic nad Úhlavou. Ochotníci janovičtí sehráli ve prospěch čítárny … /8.11./ „U Šumavy“ veselohry „Rozsudek Purkmistra Šalamouna“ a „Nabídnutí sňatku v Politice“ … /Divadelní kritika./ = Š. 41, 1908, 14. 11., č. 46, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Janovice nad Úhlavou - Tělocvičná jednota Sokol

57. JEDNOTA „Sokol“ v Janovicích n. Úhl. pořádá /23.5. divadelní představení v hostinci „u Šumavy“. Program („Hrůzostrašná noc“ od F.F. Šamberka; „Vyhraný ženich“ od Ant. Wolfa). Výnos „na zařízení jeviště“./ = Š. 37, 1904, 14. 5., č. 20, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

58. OCHOTNICKÉ divadlo. Jednota Sokol v Janovicích nad Úhl. /uspořádá 1.10. divadelní představení v místnostech „u Šumavy“ – „zvolena bude některá z původních her českých“/. = Š. 38, 1905, 23. 9., č. 38, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

59. TĚLOCVIČNÁ Jednota Sokol v Janovicích n. Úhl. sehraje … /28.9./ v hostinci „u Šumavy“ divadelní představení „Mlčení“ a „Slušnost“, dvě veselohry … od V.V. Bilibina … = Š. 39, 1906, 22. 9., č. 38, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

60. ZE Sokola v Janovicích n. Úhl. Zábavní odbor náš sehraje … /31.5./ v hostinci „U Šumavy“ divadelní hru „Svatoň a Milena“ … = Š. 41, 1908, 30. 5., č. 22, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Kašperské Hory - Literární spolek Čechů

61. LITERÁRNÍ spolek Čechů na Horách Kašperských oslavil /8.12. čtyřleté trvání. Program - divadelní představení Štolbovy veselohry „Vodní družstvo" (Divadelní kritika – herci.) .../ = Š. 20, 1887, 24. 12., č. 51, s. 589.
Hůrka / duben 2000

62. NA Horách Kašperských hrála se v místnostech Literárního spolku … veselohra "Maloměstské tradice" … /Divadelní kritika - herci./ = Š. 21, 1888, 14. 4., č. 15, s. 171.
Hůrka / duben 2000

63. Z Kašperských Hor ... /28.4./ sehráli členové Literárního spolku … veselohru "Farář a jeho kostelník" … /Divadelní kritika./ = Š. 21, 1888, 5. 5., č. 18, s. 203.
Hůrka / duben 2000

Katovice – místní ochotníci

64. DIVADELNÍ ochotníci v Katovicích provedli … /29.2./ „Kříž u potoka“. V týž den sehráli ochotníci v Petrovicích u Sušice seselohry: Otec Palacký. Dali se do novin. On hledá poklad. = Š. 13, 1880, 13. 3., č. 11, s. 118.
Hůrka / duben 2000

Klatovy - soudní okres

65. ÚSTŘEDNÍ jednota divadelních ochotníků českoslovanských v Praze jmenovala p. Jos. Peltana svým důvěrníkem pro soudní okres Klatovský. = Š. 30, 1897, 28. 8., č. 35, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – místní ochotníci (spoluúčinkování) s divadelními soubory apod.
66. DIVADLO v Klatovech. /Přípravy představení klatovských studujících („Po slunce západu“ a „Sedmý den po svatbě“). Nepřímá výzva „k probuzení našich pp. ochotníků z dlouhodobého spánku“./ = Š. 1, 1868, 8. 8., č. 32, s. /2/.
Hůrka / duben 2000
67. DIVADLO. /17.8. představení klatovských ochotníků (studujících) v městském divadle v Klatovech - „Po slunce západu“ a „Sedmý den po svatbě“. Divadelní kritika./ = Š. 1, 1868, 22. 8., č. 34, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
68. PETRŮ, Vácslav – POŠíK, Bedřich: Pane redaktore! (Nepřímá výzva profesurů klatovského gymnázia k založení stálého ochotnického spolku v Klatovech./ = Š. 1, 1868, 28. 11., č. 48, s. /4/.
Hůrka / duben 200069. SPOLEK ochotníků /divadelních v Klatovech. Odezva na článek ze dne 28.11. Šumavanu adresovaný redakci – „přihlásilo se již 15 údů k spolku divadelních ochotníků“./ = Š. 1, 1868, 5. 12., č. 49, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
70. DIVADLO. Dnes provozují zdejší ochotníci v městském divadle dvě zajímavé veselohry /„Hej Slované!“ a „Veselohra“/. = Š. 1, 1868, 12. 12., č. 50, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
71. -odi-: Divadlo. /Představení klatovských ochotníků 12.12. – Jeřábkova „Veselohra“ a Stankovského žert „Hej Slované“. Divadelní kritika./ = Š. 1, 1868, 19. 12., č. 51, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
72. VALNÁ hromada divadelních ochotníků zdejších … minulou neděli … /Volba výboru – seznam členů; protektor spolku advokát dr. Schripf (režiséři Bedř. Pošík a Václ. Petrů)./ = Š. 2, 1869, 6. 3., č. 10, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
73. SPOLEK divadelních ochotníků v Klatovech provozovati bude „své první slavnostní představení“ … /7.4./. Předvedeno bude: „Proslov s plastickým skupením“, pak: „Tichá voda břehy ryje“. Veselohra ve 4 jednáních od J.V. Žáka … = Š. 2, 1869, 3. 4., č. 14, s. /2/.
Hůrka / duben 2000
74. PRVNÍ představení zdejších ochotníků divadelních … V zajímavé veselohře „Tichá voda břehy ryje“ od J.V. Žáka … /Znění „proslovu“ redaktora Šumavanu F.J. Šubrta. Divadelní kritika – herci./ = Š. 2, 1869, 10. 4., č. 15, s. /4/.
Hůrka / duben 2000
75. DRUHÉ divadelní představení ochotníků klatovských … /1.5./ veselohry, totiž: Politika v lese dle Puttlitze od J.St. a Prodaná nevěsta … /Divadelní kritika - herci./ = Š. 2, 1869, 8. 5., č. 19, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
76. DIVADELNÍ představení. /19.3. v Klatovech herce Josefa Jelínka „s laskavou pomocí ochotníků“ – frašky „Dívčí ústav, aneb uvězněná o vodě a chlebě“ a „Zámecké schody v ostruhově ulici“./ = Š. 3, 1870, 12. 3., č. 11, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
77. DIVADELNÍ představení, jež někteří členové ochotnického divadla … /24.3./ ve prospěch a za spoluúčinkování rodiny divadelního herce /Josefa Jelínka – „Dívčí ústav, aneb uvězněná o vodě a chlebě“ a „Zámecké schody v ostruhově ulici“. Divadelní kritika – herci (Jelínek, Höschl, Králová, Jelínková …; ředitel kapely M. Klička)./ = Š. 3, 1870, 26. 3., č. 13, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
78. OCHOTNICKÉ divadlo. Studující Klatovští uspořádali … /19.9./ představení, k němuž zvolili si Kolárovy „Mravence“ … /Divadelní kritika – herci (Höschlová, Wollnerová, Rainer, Ryba); odřeknutí některých herců (studentů) ze „spolku Maxlův“. Informace o opakování představení „zítra a v neděli“./ = Š. 5, 1872, 21. 9., č. 38, s. 366.
Hůrka / duben 2000

79. WELLNER, Maxmilián – SCHAMBERGER, František: Oprava /a reakce na článek „Ochotnické divadlo.“ ze dne 21.9. Šumavanu – „nestává žádného spolku Maxlův … predikát Maxlův, jenž pochází od jména nejstaršího navštěvovatele společnosti naší“/. = Š. 5, 1872, 19. 10., č. 42, s. 405.
Hůrka / duben 2000
80. OCHOTNICKÉ divadlo zdejší /v Klatovech/ … vstoupí v činnost obnoveno jsouc … v prvním představení svém frašku: Hluchý podomek a jinou frašku: Nehody pana Šukálka … = Š. 11, 1878, 25. 5., č. 21, s. 233.
Hůrka / duben 2000

81. OCHOTNÍCI klatovští, jakož jsme již oznámili … hrají jmenované veselohry na druhý týden … /5.6./. – Divadelní ochotníci Spáleno-Poříčí hrají ve prospěch hasičského sboru původní báchorku „tvrdohlavá žena“. = Š. 11, 1878, 1. 6., č. 22, s. 247.
Hůrka / duben 2000

82. OCHOTNÍKŮ zdejších divadelní představení, jež uspořádali ve středu /5.6./ … „Hluchý podomek“ … „Nehody pana Šukálka“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 11, 1878, 8. 6., č. 23, s. 259.
Hůrka / duben 2000
83. SPOLEK divadelních ochotníků /v Klatovech/, který před několika lety se u nás utvořil, však později v činnosti své ustal, má býti opět v život uveden … /Porada – M. Čermák, Jan Mašek./ = Š. 11, 1878, 15. 6., č. 24, s. 269.
Hůrka / duben 2000

84. DIVADELNÍ ochotníci zdejší hrají … /30.6./ národní frašku … od Bohuslava Vrzala: „Fidlovačka“ … výnos… na opravu městského divadla. – Spolek Klatovských ochotníků divadelních byl již z řady stávajících spolků vymazán a proto musí býti žádost podána ku stvrzení nových stanov. = Š. 11, 1878, 29, 6., č. 26, s. 293.
Hůrka / duben 2000
85. NEDĚLNÍ představení divadelní /klatovských/ ochotníků … Národní fraška: „Fidlovačka“ … /Divadelní kritika./ = Š. 11, 1878, 6. 7., č. 27, s. 303.
Hůrka / duben 2000
86. O výsledku představení divadelních ochotníků zdejších /v Klatovech/ došel nás tento podrobný výkaz … /Vydání, příjem./ = Š. 11, 1878, 13. 7., č. 28, s. 314.
Hůrka / duben 2000
87. OCHOTNICKÉ divadlo v Klatovech … představení: „Vražda polského žida“ … /Divadelní kritika; opakování představení v úterý./ = Š. 11, 1878, 27. 7., č. 30, s. 336.
Hůrka / duben 2000
88. DIVADELNÍ ochotníci zdejší uspořádají za příznivého počasí … /1.9./ divadelní představení: „Farář a kostelník“ ve zvláštní areně na nádraží zřízené … = Š. 11, 1878, 24. 8., č. 34, s. 375.
Hůrka / duben 2000
89. OCHOTNÍCI divadelní odložili divadelní své představení ve zvláště zřízené areně na nádraží … na /8.9./ … /Důvody./ = Š. 11, 1878, 31. 8., č. 35, s. 383.
Hůrka / duben 2000
90. OCHOTNÍCI klatovští hrají … /8.9./ ve zvláštní velmi slušně upravené areně u nádraží v ohradě p. J. Brumla … frašku … „Pan farář a jeho kostelník“ a … veselohru: „Když slavík do lesa zaletí“ … = Š. 11, 1878, 7. 9., č. 36, s. 395.
Hůrka / duben 2000
91. ZÁBAVA v aréně u nádraží … Veselohra: „Když slavík do lesa zaletí“ … /Divadelní kritika představení klatovských ochotníků - herci./ = Š. 11, 1878, 14. 9., č. 37, s. 406.
Hůrka / duben 2000

92. OCHOTNÍCI klatovští provozovati budou … v městském divadel Kar. Birch-Pfeiferové … „Sedlák Zlatodvorský“ … přel. J. Věkoslav Vitů … = Š. 12, 1879, 22. 3., č. 12, s. 116.
Hůrka / duben 2000

93. OCHOTNÍCI zdejší. /Divadelí kritika představení „Sedláka Zlatodvorského“ – herců; úvaha nad opravou městského divadla.) = Š. 12, 1879, 5. 4., č. 14, s. 137.
Hůrka / duben 2000

94. OCHOTNÍCI klatovští provedou … /3.4./ v městském divadel divadelní představení jehož čistý výnos … na zdar Národníhodivadla … „Paragrafy p. Puškvorce“, veselohra … od Elišky Peškové a „Zakletý princ“, veselohra … dle J. z Plötzů upraveno E. Peškovou … = Š. 13, 1880, 27. 3., č. 13, s. 138.
Hůrka / duben 2000


95. VE prospěch Národního divadla pořádána budou v městském divadle … /4.4./ „Zakletý princ“, veselohra … dle J. Plötzů upravila E. Pešková. Představení to provede spolek divadelních ochotníků … /6.4./ hráti budou akademikové klatovští veselohru od Fr. V. Jeřábka … „Veselohra“ a frašku „Který je ten pravý“, již dle Štolby upravil V. Cidlinský … = Š. 13,1880, 3. 4., č. 14, s. 148.
Hůrka / duben 2000

96. MĚSTSKÉ divadlo v Klatovech … ochotníci sehravše veselohru „Zakletý princ“ … /4.4.; divadelní kritika – herci; výnos ve prospěch Národního divadla/. = Š. 13, 1880, 10. 4., č. 15, s. 160.
Hůrka / duben 2000

97. OCHOTNICKÝ spolek zdejší. /Kritika nečinnosti - nedostatek členů./ = Š. 14, 1881, 27. 8., č. 35,
s. 399.
Hůrka / duben 2000

98. SPOLEK divadelních ochotníků v Klatovech. /11. 9. valná hromada. Program – zpráva jednatele Václava Kohla; „ku konci měsíce … divadelní představení ve prospěch Matice školské … Jeřábkovo drama Služebník svého pána“./ = Š. 14, 1881, 3. 9., č. 36, s. 408.
Hůrka / duben 2000

99. OCHOTNICKÝ spolek v Klatovech měl /11.9. valnou hromadu. Výtah ze zprávy jednatele Václava Kohla,pokladníka Max. Čermáka; volba protektora a výboru (protektor MDr. Jindřich Polák, městský fyzik; ředitel Ant. Kaňák; režiséry Jos. Peltan a Jos. Zýka)./ = Š. 14, 1881, 17. 9., č. 38, s. 430.
Hůrka / duben 2000

100. VE prospěch Ústřední Matice školské provozuje /4.12. v městském divadle spolek divadelních ochotníků v Klatovech J.V.Jeřábkovo drama „Služebník svého pána“ - herci/. = Š. 14, 1881, 3. 12., č. 49, s. 561.
Hůrka / duben 2000

101. OCHOTNICKO-divadelní spolek v Klatovech. /25.10. výroční valná hromada. Volby výboru - - ředitel A. Peltan. Za místnost spolkovou ustanoven hostinec „u zlatého slunce“./ = Š. 16, 1883,
3. 11., č. 44, s. 494.
Hůrka / duben 2000

102. DIVADLO ve Strážově. /29.10. pořádá Vzdělávací spolek národního dělnictva „Palacký“ za přispění ochotníků z Klatov představení „Manžel bez ženy“./ = Š. 32, 1899, 28. 10., č. 43, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

103. ZA heslem „Klatovy sobě“ … /koncert 15.3./ jež provede velký orchestr hudebníků a ochotníků řízený p. řed. Janákem … v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ ve prospěch stavby Sokolovny … = Š. 36, 1903, 14. 3., č. 11, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

104. DIVADELNÍ zprávy. Ředitelství společnosti pí El. Zöllnerové upozorňuje … /Informace o začátku představení. 16.4. „Hubička“ – spoluúčinkování altistky Marie Klímové. 18.4. „Romeo a Julie“ (příznivá kritika herců)./ = Š. 36, 1903, 11. 4., č. 15, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

105. KONCERTNÍ večer „Kytary“ v Klatovech /- hodnocení; vystoupení „místního ochotnického a hudebního sboru za řízení sbormistra p. P. Antonína Miláčka“./ = Š. 36, 1903, 14. 11., č. 46, s. /3-4/.
Hůrka / duben 2000

106. ČINOHERNÍ a operetní společnost p. Vl. Housy … v Klatovech /- „Ben Hur“ od Otty Fastra; příprava operety „Cikánský baron“ a opery „Prodaná nevěsta“, „při níž v orkestru přislíbili spoluúčinkovati přední hudební ochotníci klatovští, zejména konservatorista p. Václav Talich“./ = Š. 37, 1904, 23. 7., č. 30, s. /5/.
Hůrka / duben 2000Klatovy – školní (dětská) představení

107. DĚTSKÉ divadlo v Klatovech … /30.3./ provozuje žactvo národních a občanských škol klatovských „Slepou babičku“ … od Františka Pravdy, s nápěvy od Václava Kratochvíla … výnos … ve prospěch školní knihovny … představení jest první toho druhu v Klatovech … = Š. 6, 1873, 29. 3., č. 13, s. 118.
Hůrka / duben 2000

108. DĚTSKÉ divadlo … hrály klatovské dítky školní ve prospěch školní knihovny v městském divadle kus „Slepá babička“ … od Frant. Pravdy … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 6, 1873, 5. 4., č. 14, s. 126.
Hůrka / duben 2000

109. VÁNOČNÍ hru dětskou provedou dítky navštěvující opatrovnu školských sester … /26.12./ ve velkém sále městské radnice … „Dobré dítky“ od Frant. Šmata a „Slepá babička“ od Frant. Pravdy … /Ceny vstupného. 28.12. slavnost vánočního stromku „ pro dítky jmenované opatrovny“ …/ = Š. 34, 1901, 21.12., č. 51, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

110. DĚTSKÉ divadlo v Klatovech. /18.3. v sále hotelu „Menčík“ - „Tři haléře“ od Fr. Jaroše; přípravy (zkoušky vedené učitelem Vil. Kurzem)./ = Š. 38, 1905, 4. 3., č. 9, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

111. DVĚ divadelní představení dítek zdejších škol měšťanských i obecných ve prospěch polévkového ústavu pořádá komité pro stravování chudé školní mládeže /18.-19.3. v Klatovech/. = Š. 38, 1905, 11. 3., č. 10, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

112. DĚTSKÉ divadlo v Klatovech … na jevišti v sále hotelu „Menčík“ /18., 19. a 22.3. báchorka „Tři haléře“ od Fr. Jaroše ve prospěch „pokladny polévkového ústavu“. Divadelní kritika – „nacvičení této hry“ si vyžádalo „118 dítek“; „nápovědou byl JUC. Kašp. Rašťák, inspicienty pp. uč. Boh. Valenta a Max. Bozděch, tance nacvičil školník p. Jos. Hustoles, zpěvy na harmoniu a pianě doprovázel p. JUC. Jar. Fügner, hru nacvičil a řídil p. uč. Vil. Kurz“./ = Š. 38, 1905, 24. 3., č. 12, s. /3-4/.
Hůrka / duben 2000

113. DĚTSKÉ divadlo v Klatovech. Polévkový ústav v Klatovech péčí p. uč. Viléma Kurze pořádá … /16. a 17.5./ v Sokolovně se žáky a žákyněmi měšť. škol divad. představení … „Zlatý klíč a živá voda“ od Vilmy Sokolové-Seidlové … Ve hře zúčastněno jest na 120 dítek, kteréž vesměs kostymovány budou nádhernými kostýmy fy J. Frida v Praze … /Obsah hry; divadelní kritika na její uvedení v Písku a Táboře. Vstupné./ = Š. 41, 1908, 9. 5., č. 19, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

114. J.T.: Dětské divadlo v Klatovech … uspořádal Polévkový ústav v Klatovech … „Pohádka o zlatém klíči a živé vodě“ od Vilmy Sokolové-Seidlové v Písku. /Divadelní kritika – herci./ = Š. 41, 1908, 23. 5., č. 21, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Čtenářsko-ochotnický /divadelní/ spolek
115. STANOVY čtenářsko-ochotnického spolku zdejšího /v Klatovech/ došly místodržitelstvím svého stvrzení … = Š. 11, 1878, 17. 8., č. 33, s. 365.
Hůrka / duben 2000

116. ČTENÁŘSKO-ochotnický spolek v Klatovech se již konstituoval … (Srznam členů výboru.) = Š. 11, 1878, 14. 9., č. 37, s. 405.
Hůrka / duben 2000
117. PRVNÍ porada četnářsko-ochotnického spolku v Klatovech … /15.9./ ve zdejší městské zasedací síni obecního zastupitelstva … /Program – volba funkcionářů (ředitel Ant. Kaňák; režiséry Alex. Janský, listonoš a Josef Zuna, policejní revizor …) …/ = Š. 11, 1878, 21. 9., č. 38, s. 418.
Hůrka / duben 2000

118. DIVADLO městské … čtenářsko-ochotnický spolek divadelní … Nemajíť ochotníci místa, kde by divadelní svá představení … pořádali … městské divadlo není ničím jiným než – zříceninou … /Výzva k příspěvkům; seznam dárců./ = Š. 11, 1878, 5. 10., č. 40, s. 439.
Hůrka / duben 2000
119. ČTENÁŘSKO-divadelní spolek zdejší /v Klatovech, 24.10./ započne … činnost svou uspořádáním divadelního představení: Matčina píseň … Pro česká představení upravil J. Polabský … = Š. 11, 1878, 19. 10., č. 42, s. 465.
Hůrka / duben 2000
120. ČTENÁŘSKO-divadelní spolek ochotnický … /v Klatovech, 24.10./ … představení: Matčina píseň … /Divadelní kritika – herci; kapelník pan Klíma./ = Š. 11, 1878, 26. 10., č. 43, s. 477.
Hůrka / duben 2000

121. SCHŮZE výboru zdejšího čtenářsko-divadelního spolku ochotnického odbývala se … /24.10./ v síni okresního zastupitelstva … /Výnos z divadelního představení „Matčina píseň“; „Divadlo opravené zapůjčeno bude ku hrám společnosti p. Jelínkově …“/ ˇ= Š. 11, 1878, 26. 10., č. 43, s. 477.
Hůrka / duben 2000
122. ČTENÁŘSKO-divadelní spolek zdejších ochotníků /v Klatovech/ … (Repríza představení „Matčina píseň“; divadelní kritika.) = Š. 11, 1878, 3. 11., č. 44, s. 487.
Hůrka / duben 2000
123. DIVADELNÍ zprávy. Ve středu dáván byl … Gruberův … Farář z Podlesí … /představení spolku čtenářsko-ochotnického; divadelní kritika – herec pan Bureš, fotograf./ = Š. 12, 1879, 11. 1., č. 2, s. 14.
Hůrka / duben 2000

124. VÝBOR čtenářsko-ochotnického spolku zdejšího /v Klatovech/ odbýval … /31.3. poradu – zpráva o stavu pokladny (Max. Čermák); „v předvečer slavnosti stříbrné svatby cisařských manželů … uspořádali slavnostní představení … Paní Marjánka, matka pluku“ …/. = Š. 12, 1879, 5. 4., č. 14, s. 136-137.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Kroužek „Kopřiva“

125. OCHOTNICKÉ divadlo. Kroužek „Kopřiva“ sehraje … /4.6./ ve prospěch Ústřední Matice Školské v sále hotelu „U bílé růže“ výtečné původní 5aktové drama „Maryša“ od bratří Mrštíků ... = Š. 37, 1904, 14. 5., č. 20, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

126. MARYŠA, drama bratří Mrštíků provedeno bylo v Klatovech /28.5./ … na ochotnickém jevišti „u bílé růže“ ve prospěch Ústřed. Matice Školské. Podnět k tomu dala užší společnost stolní „Kopřiva“ … /Umělecká kritika – obsazení rolí; režie Kar. Hostaš./ = Š. 37, 1904, 4. 6., č. 23, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

127. KROUŽEK „Kopřiva“ v Klatovech odevzdal místnímu dámskému odboru Ústř. Matice Školské … výtěžek z divad. představení „Maryša“ kroužkem tímto dne 28. května t.r. sehraným věnován dáms. odboru Ústř. Mat. Šk./ = Š. 37, 1904, 4. 6., č. 23, s. /3/.
Hůrka / duben 2000


Klatovy – Merkur, spolek obchodních příručí

128. DIVADELNÍ zpráva „Merkuru“ v Klatovech. /Úspěch divadelního představení „Mlynář a jeho dítě“, přípravy francouzské veselohry „Překvapení z rozvodu“./ = Š. 30, 1897, 13. 11., č. 46, s. /2/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy - Čtenářsko-zábavní beseda Šotek

129. SVATOJÁNSKÁ pouť. VE prospěch zbudování divadla v Klatovech pořádá čtenářsko- zábavní beseda „Šotek“ v Klatovech v sále villy Kučerovy … /2.4./ divadelní představení: Svatojanská pouť … /Seznam herců./ = Š. 21, 1888, 31. 3., č. 13, s. 148.
Hůrka / duben 2000

130. VE prospěch městského divadla v Klatovech odvedla čten.-záb. beseda „Šotek“ částku 20 zl. co výtěžek z div. Představení ... /2.4./. = Š. 21, 1888, 7. 4., č. 14, s. 154.
Hůrka / duben 2000

131. VÝLET na Hůrku uspořádá /17.7. Čtenářsko-zábavní beseda Šotek v Klatovech. Program - divadelní představení, jeviště „pod výhlední věží ve zbořeném kostelíku na Hůrce“ – „Za živa mrtví manželé“ a „Fabián Kaňhálek“./ = Š. 25, 1892, 2. 7., č. 13, s. 114.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Kroužek mládenců z Bašty

132. VE prospěch Sokola. /24.11. divadelní představení (repertoár) spojená s taneční zábavou „Kroužku mládenců z Bašty“ v sále „u zlatého slunce“ v Klatovech – Vrchlického drama „Nad propastí“ a Čechova veselohra „Námluvy“./ = Š. 33, 1900, 17. 11., č. 46, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

133. VE prospěch Sokola v Klatovech pořádá /30.11./ … v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ … „Kroužek mládenců“ z Bašty divadelní představení „Zlaté péro“ … /Přehled herců – ochotníků. Ceny vstupného./ = Š. 34, 1901, 23. 11., č. 47, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Vzdělávací spolek národního dělnictva „Barák“

134. KROUŽEK ochotníků klatovských uspořádá /8.4./ … v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ divadelní představení, k němuž zvoleno původní sociální 3aktové drama Jar. Zyky-Borotínského „Stávka“ … /Divadelní kritika – poprvé provozována roku 1900. Výnos „určen organisaci strany národně sociální v Klatovech“./ = Š. 34, 1901, 9. 3., č. 10, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

135. STÁVKA, tříaktové sociální drama od Jaroslava Zyky Borotínského sehráno bude /8.4./ … kroužkem ochotníků v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ ve prospěch organisace strany národně sociální v Klatovech … Pořadatelstvo, byvši požádáno, sehraje tutéž hru /21.4./ … v Přešticích. Hra tato provedena /24.3./ … v New Yorku, o čemž „Česká demokracie“ přináší tuto zprávu … = Š. 34, 1901, 6. 4., č. 14, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

136. DIVADELNÍ představení tříaktové hry „Stávka“ od Jos. Zyky-Borotínského, pořádané kroužkem ochotníků klatovských ve prospěch organisace strany národně-sociální /8.4./ … v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ v Klatovech, netěšilo se takové pozornosti … na jakou zvyklí jsme při jiných podnicích spolku Barák … /Divadelní kritika – herci Ter. Zýková, Aug. Peltán, Rob. Zýka./ = Š. 34, 1901, 13. 4., č. 15, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

137. „BARÁK“, vzdělávací spolek nár. děl. v Klatovech, pořádá na rozloučenou se svými členy, kteří odcházejí učiniti zadost své branné povinnosti, divadelní představení s taneční zábavou v Sokolovně „ u zlat. Slunce“ … /28.9./ … = Š. 34, 1901, 21. 9., č. 38, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

138. BARÁK, spolek národního dělnictva v Klatovech, pořádá /26.12./ …v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ divadelní představení, „Ženit nebo neženit?“. Ve čtyřaktové této veselohře účinkují členové spolku … = Š. 34, 1901, 14. 12., č . 50, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

139. BARÁK, vzděl. spolek národního dělnistva v Klatovech, sehraje na oslavu májového svátku strany nár.-sociální v sále „u zlatého slunce“ divadelní představení „Staří blázni“. Obrázek ze života ve 3 jedn. Z povídky Jos. Štolby napsal J.L. Turnovský … /Ceny vstupného …/ = Š. 35, 1902, 26. 4., č. 17, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

140. BARÁK, spolek národně-sociálního dělnictva v Klatovech, chystá na /26.12./ … divadelní představení. = Š. 35, 1902, 6. 12., č. 49, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

141. BARÁK, spolek národního dělnictva v Klatovech, pořádá /19.4./ … na oslavu svého pětiletého trvání divadelní představení „V bludišti života“, drama o 3 jedn. od J.E. Šlechty. Hře předcházeti bude slavnostní proslov /říšského poslance Václ. Fresla. 19.4. valná hromada spolku./ = Š. 36, 1903, 11. 4., č. 15, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

142. BARÁK, spolek národního dělnistva v Klatovech, sehraje /27.9./ … v sále Sokolovny „u zlatého slunce“ divadelní představení „Paní Marjánka, matka pluku“. Činohra se zpěvy v 5 jednáních od J.K. Tyla … /Ceny vstupného./ = Š. 36, 1903, 19. 9., č . 38, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

143. „BARÁK“, spolek nár. - soc. dělnictva v Klatovech, sehraje … /25.12. představení „Zuzančin pan kaprál“ v úpravě Jos. Nováka … „ve prospěch podpůrného fondu“. = Š. 38, 1905, 16. 12., č. 50, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

144. „Barák“, vzděl. spolek nár. soc. v Klatovech, pořádá … /15.4./ ve prospěch podpůrného fondu divadelní představení v sále „u zlatého slunce“ … „Charleyova teta“ od Jevana Brandona Thomase … V roli nepravé tety … host režisér besedy „Okoř“ v Praze … p. G. Beňovský, (pseudonym) … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 7. 4., č. 14, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

145. „Barák“, vzděl. spolek národně socialní v Klatovech sehraje … /23.9./ v sále „u zlatého slunce“ … divadelní představení „Svatba reservistova“ … Podle francouzského upravil BohumilRezek … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 15. 9., č. 37, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

146. Záb. odb. vzděl. spolku „Barák“ v Klatovech sehrajeve prospěch podpůrného fondu … /25.12./ v sále „u zlatého slunce“ za spoluúčinkování Rusa p. Fr. Bandova divad. Představení: „Česť“ … Napsal H. Sundermann … /Vstupné./ = Š. 39, 1906, 22. 12., č. 51, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

147. „Barák“ vzdělávací spolek nár. sociální v Klatovech, oslaví … /22.3./ 100leté výročí narozenin Jos. Jak. Tyla slavnostním představením Tylovy … báchorky „Zlatohlav a tvrdohlavá žena“ … = Š. 41, 1908, 15. 2., č. 7, s. /6/.
Hůrka / duben 2000
Klatovy - Zábavní a vzdělávací spolek „Klatovan“

148. ZÁBAVNÍ a vzdělávací spolek „Klatovan“ uspořádá … /24.3./ v hostinci „u zlatého slunce“ dýchánek … výnos věnován bude spolkové knihovně … /program – „veselohra: Vyhraný ženich“ …/ = Š. 11, 1878, 16. 3., č. 11, s. 118.
Hůrka / duben 2000

149. ZÁBAVNÍ a vzdělávací spolek Klatovan pořádal … /22.3./ v místnostechu slunce … dýchánek … /Program – „hráli členové spolku dvouaktou frašku: Vyhraný ženich“ (divadelní kritika) …/ = Š. 11, 1878, 30. 3., č. 13, s. 141-142.
Hůrka / duben 2000

150. ZÁBAVNÍ a vzdělávací spolek „Klatovan“ pořádá … /22.4./ v místnostech spolkových u zlatého slunce … dýcháněk … /Program – „Tichý nájemník, veselohra … provedou členové spolku“ …/ = Š. 11, 1878, 13. 4., č. 15, s. 162.
Hůrka / duben 2000

151. SPOLEK „Klatovan“ uspořádá … /16.6./ ve spolkových místnostech v hostinci „u zlatého slunce“ divadelní představení ve prospěch fondu dobrovolných hasičů zdejších … Na nádraží. Veselohra … Stávka kovářů. Dramatický výstup. Chudá čepčářka. Veselohra … = Š. 11, 1878, 15. 6., č. 24, s. 270.
Hůrka / duben 2000

152. DIVADELNÍ představení /27.11. zábavního a vzdělávacího spolku Klatovan v sále „u zlatého slunce“ – A.H. Sokola veselohra „Šteperka“. Divadelní kritika - herci./ = Š. 14, 1881, 3. 12., č. 49, s. 561.
Hůrka / duben 2000

153. KLATOVAN, zábavní a vzdělávací spolek v Klatovech uspořádal /19.4. divadelní představení ve prospěch Národní jednoty pošumavské – „Klášterní selka“ (divadelní kritika)./ = Š. 18, 1885, 25. 4., č. 17, s. 175-176.
Hůrka / duben 2000

154. KLATOVAN, zábavní a vzdělávací spolek v Klatovech, odbýval /7.4. valnou hromadu
„u zlatého slunce“. Výtah z jednatelské a účetní zprávy - seznam pořádaných zábav, divadelních představení, účasti na oslavách. Stav knihovny. Volby výboru - předseda Emanuel Fügner, městský kancelista./ = Š. 22, 1889, 13. 4., č. 15, s. 172-173.
Hůrka / duben 2000

155. 15ti leté trvání své oslaví zábavní a vzdělávací spolek „Klatovan“ /26.12./ divadelním představením … „Klášterní selka“ …= Š. 25, 1892, 24. 12., č. 28, s. 280.
Hůrka / duben 2000

156. DIVADELNÍ představení pořádal /26.12./ zábavní a vzdělávací spolek „Klatovan“ … „Klášterní selka“, upravený V.E. Kramuelem … /Divadelní kritika – herci; …/ = Š. 25, 1892, 31. 12., č. 29, s. 293.
Hůrka / duben 2000

157. K oslavě 20letého trvání zábavního a vzdělávacího spolku „Klatovan“. /Program - divadelní představení (Šimáčkova hra „Jiný vzduch“) a koncert hudby vojenských vysloužilců v sále Sokolovny „u zlatého slunce“./ = Š. 30, 1897, 7. 8., č. 32, s. /2-3/.
Hůrka / duben 2000

158. 20leté trvání. /7.8. oslava spolku „Klatovan“ - divadelní představení Šimáčkovy hry „Jiný vzduch“ (divadelní kritika – herci; ředitel hry Jos. Peltan) …/ = Š. 30, 1897, 21. 8., č. 34, s. /5/.
Hůrka / duben 2000
Klatovy – „židovští studující“

159. NÁRODNÍMU divadlu. Židovští studující našeho města uspořádali /18.8./ v místnostech hostince pí. Weislové … divadelní představení … /a 1.9. taneční zábavu v hostinci „u bílé růže“ ve prospěch Národního divadla/. = Š. 14, 1881, 3. 9., č. 36, s. 408.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – studující
160. DIVADLO v Klatovech. /Přípravy představení klat. studujících, činnost ochotníků./ = Š. 1, 1868, 8. 8., č. 32, s. 2.
Hůrka / duben 2000
161. OCHOTNICKÉ divadlo. Ve prospěch slavnosti „odhalení památní desky na rodném domě Krameriusově“, uspořádaji … /19.9./ studující gym. ochotnické divadlo … „Vyhrané panství“ … od Raimana … = Š. 1, 1868, 12. 9., č. 37, s. /3/.
Hůrka / duben 2000
162. DIVADLO … /10.9./ zdejší pp. studující /z Klatov/ … „Tak se chytají vrány“, veselohra … dle Labicha a Marc-Michela vzdělal F.S. … výnos věnuje se na zbudování vyhlídky … na starém zbořeništi Hůrky … = Š. 3, 1870, 10. 9., č. 37, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

163. DIVADELNÍ představení uspořádají studující klatovští … /28.8./ Telegram, veselohra … od Gust. Pflegera Moravského a: Tatínkovy juchty, fraška … od Č. St. Vzdělal K. Malínský … Též studující okolí Žichovického hrají … /24.8./ v hostinci u Jelena v Žichovicích … frašku Stankovského „Není doma“ … = Š. 6, 1873, 23. 8., č. 34, s. 331.
Hůrka / duben 2000

164. DIVADLO v Klatovech. Stdující naši dávali … /28.8./ ve prospěch pohořelých v Klatovech divadelní představení … Pflegrovu jednoaktovou veselohru „Telegram“ a dvouaktovou frašku „Tatínkovy juchty“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 6, 1873, 30. 8., č. 35, s. 342-343.
Hůrka / duben 2000

165. DIVADLO … /v Klatovech 25.9./ uspořádali studující naši ve prospěch národního divadla divadelní představení … veselohru „Omylové světem vládnou“ od Františka Jaroše … /Divadelní kritika – herci (Marie Wollnerová, Klára Šambergrová …)./ = Š. 6, 1873, 27. 9., č. 39, s. 378.
Hůrka / duben 2000

166. DIVADLO. Studující klatovští dávati budou … /19.8./ divadelní představení … „Ona mně miluje“, veselohra … od Pflegra, a „Snídani a obědvání“, veselohra … od Wenziga … výnos … na založení fondu k vystavění důstojného divadla v Klatovech … = Š. 7, 1874, 15.8., č. 33, s. 349.
Hůrka / duben 2000

167. DIVADELNÍ představení … /19.8./ uspořádali studující … ve prospěch založení fondu pro zbudování klatovského divadla … „Snídani a obědvání“od Wenziga … „Ona mne miluje“ od Pflegra … /Divadelní kritika – herci (Höschlová, Wollnerová …)./ = Š. 7, 1874, 22. 8., č. 34, s. 361-362.
Hůrka / duben 2000

168. DRUHÉ divadelní představení, opět ve prospěch fondu pro zbudování divadla v Klatovech, dávati budou studující klatovští … /5.9./ „Veselohra“, veselohra … od Fr. Jeřábka, a „Bratranec“, fraška … od Jos. Štolby. = Š. 7, 1874, 29. 8., č. 35, s. 374.
Hůrka / duben 2000

169. Divadelní představení studujících klatovských … bylo odloženo ze soboty na čtvrtek … /10.9./ „Veselohra“, veselohra … od Fr. Jeříbka, místo frašky „Bratranec“ … veselohra od Pflegra: Kapitola první, druhá, třetí. = Š. 7, 1874, 5. 9., č. 36, s. 386.
Hůrka / duben 2000

170. DRUHÉ divadelní představení, které uspořádali studující klatovští … /10.9./ ve prospěch založení fondu pro vystavění klatovského divadla … „Kapitola I. II. a III.“, jednoaktová veselohra od Gustava Pflegra, a pak „Veselohra“, vesel. … od Jeřábka … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 7, 1874, 12. 9., č. 37, s. 395.
Hůrka / duben 2000

171. STUDUJÍCÍ klatovští … /27.7./ pořádána slavnost ku poctě Aninek … /7.8./ odbýval se výlet do Lorety; a zase již upravené mají letní divadlo v zbořeném kostelíku na Hůrce … /Popis./ = Š. 11, 1878, 10. 8., č. 32, s. 355.
Hůrka / duben 2000

172. STUDUJÍCÍ klatovští na zprávu o činnosti … /doplňky – oprava divadla na Hůrce/. = Š. 11, 1878, 17. 8., č. 33, s. 364.
Hůrka / duben 2000

173. DIVADLO pořádají zdejší studující v zřízené areně na Hůrce … frašku: „Řiditel prásknul do bot“ … = Š. 11, 1878, 31. 8., č. 35, s. 383.
Hůrka / duben 2000

174. ARÉNA na Hůrce. Ve prospěch okrášlení a zvelebení Hůrky hrají studující klatovští … /31.8./ Dědkův kalmuk. Fraška … od K.Š. Dle humoresky J.A. Na to: Dvě postele v jednom pokoji. Fraška … Dle francouzského od V. Lefeuvre-a přeložil J.K. Zbraslavský … = Š. 12, 1879, 30. 8., č. 35, s. 362.
Hůrka / duben 2000

175. Z Klatov. (Arena na Hůrce.) … „Dědkův kalmuk“ … „Dvě postele v jednom pokoji“ … /Divadelní kritika představení klatovských studujících –herci./ = Š. 12, 1879, 6. 9., č. 36, s. 374.
Hůrka / duben 2000

176. STUDUJÍCÍ klatovští uspořádali v úterý v městském divadle ve prospěch zvelebení Hůrky divadelní představení … zvolili Moserův tříaktový žert „Slavnost založení“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 12, 1879, 20. 9., č. 38, s. 398.
Hůrka / duben 2000

177. STUDUJÍCÍ klatovští uspořádají dnes v sáleměstské radnice divadelní představení … „Ona mne miluje“ od Gustava Pflegra Moravského a „Cylindr“ od Jana Vávry … = Š. 13, 1880, 4. 9., č. 36, s. 527.
Hůrka / duben 2000

178. DIVADELNÍ představení … /4.9./ studujícími klatovskými pořádané … „Cylindr“, fraška … od Vávry a „Ona mne miluje“, veselohra … od Gust. Pf¨legra-Moravského … výnos… dán sboru dobrovolných hasičů klatovských. /Divadelní kritika – herci./ = Š. 13, 1880, 18. 9., č. 38, s. 551.
Hůrka / duben 2000

179. DIVADELNÍ zábava /studujících 20. 8. V sále městské radnice v Klatovech ve prospěch Národního divadla – Pflegrova „1., 2. a 3. kapitola“, Štolbova „Únos“ a Wenzigova „Snídání a obědvání“; divadelní kritika (herci)./ = Š. 14, 1881, 27. 8., č. 35, s. 399.
Hůrka / duben 2000

180. KLATOVY sobě! Za tímto heslem pořádali studující Klatovští divadelní představení „Ona něco ví“. /Výtěžek na fond pro zbudování divadla v Klatovech./ = Š. 22, 1889, 15. 9., č. 37, s. 420.
Hůrka / duben 2000

181. Zábava ve Vrhavči. Klatovští studenti pořádali /1.9./ … divadelní zábavu, veselohru „Čím dál, tím hůř“ od dra Fr. Bačkovského. /Výnos na Husův fond v Klatovech a odbor Národní jednoty v Týnci./ = Š. 40, 1907, 7. 9., č. 36, s. /5/.
Hůrka / duben 2000


182. DIVADLO na venkově. Studující klatovští pořádají … /30.8./ v hostinci p. Drudíka ve Vrhavči divadelní představení: „Klášternice, která kouří“. Komedie … od A. Čackýho. – Na to: „Kabát dolů!“. Veselohra … od Jos. Josefoviče … = Studující z Dlážďova a okolí sehrají … /6.9./ v hostinci p. Mat. Edla na vráži divadelní představení: „Divotvorný klobouk“. Fraška … od V.K. Klicpery … /Výnosy ve prospěch Ústřední matice škoslké; vstupné./ = Š. 41, 1908, 29. 8., č. 35, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

183. Divadlo na venkově. Studující klatovští pořádají ve prospěch odboru Nár. Jedn. Pošumavské v Předslavi … /15.8./za … spoluúčinkování sl. Hermy Kokoškové divadelní představení: „V Atelieru“. Dramatický žert … Napsal L. Novák. – Na to: Rohovín čtverrohý“. Fraška … od V.V. Klicpery … - Studující z Kolince a okolí pořádají … /15.8./ v hostinci p. Al. Zajíce „u nádraží“ divadelní představení: „Směry života“ … Napsal F.X. Svoboda … výnos ve prospěch Sokola Kolineckého. - Studující Strážovští pořádají … /22.8./ v hostinci p. Jos. Kalivody ve Strážově divadelní představení: „Papageno v almaře“. Fraška … od R. Kneisla … výnos ve prospěch Okrašlovacího spolku pro Strážov a okolí. = Š. 42, 1909, 14. 8., č. 33, s. /7-8/.
Hůrka / duben 2000

184. Divadlo na venkově. Studující Klatovští sehrají … /22.8. ve prospěch odboru Nár. Jedn. Pošumavské ve Vrhavči v hostinci „Durdíků“ divadelní představení: „Rohovím čtverrohý“. Fraška … od V.K. Klicpery. Na to: „V atelieru“. Dramatický žert … Napsal E.L. Novák … = Š. 42, 1909, 21. 8., č. 34, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Spolek akademiků pro Pošumaví „Úhlava“

185. VE prospěch Národního divadla pořádána budou v městském divadle … /4.4./ „Zakletý princ“, veselohra … dle J. Plötzů upravila E. Pešková. Představení to provede spolek divadelních ochotníků … /6.4./ hráti budou akademikové klatovští veselohru od Fr. V. Jeřábka … „Veselohra“ a frašku „Který je ten pravý“, již dle Štolby upravil V. Cidlinský … = Š. 13,1880, 3. 4., č. 14, s. 148.
Hůrka / duben 2000
186. AKADEMIKOVÉ klatovští uspořádali … /6.4./ ve prospěch Národního divadla v městském divadle představení „Veselohra“ a „Který jest ten pravý“ … = Š. 13, 1880, 10. 4., č. 15, s. 159.
Hůrka / duben 2000

187. AKADEMIKOVÉ klatovští uspořádají … za týden v městském divadle … představení ve prospěch Národního divadla … „Město a vesnice“ … /příslíbena účast Marie Wollnerové/. = Š. 14, 1881, 27. 8., č. 35, s. 398
Hůrka / duben 2000

188. ČISTÝ výnos z divadelního představení akademiků Klatovských /20.8./ v sále městské radnice … /věnován/ pro opětné zbudování Národního divadla /. = Š. 14, 1881, 27. 8., č. 35, s. 398.
Hůrka / duben 2000

189. DIVADELNÍMU představení /26.8. v městském divadle spolku klatovských akademiků. Vystoupení sl. Wollnerové a A. Novákové ve prospěch Ústřední matice školské. Divadelní kritika - herci./ = Š. 15, 1882, 2. 9., č. 35, s. 402.
Hůrka / duben 2000

190. DIVADELNÍ představení v městském divadle v Klatovech uspořádal spolek akademiků
klatovských „Úhlava“ ve prospěch Ústřední matice školské /25.8./. Sehrány … Klicperova fraška „Rohovín čtverrohý“ a „Pyramus a Thisbe“, výňatek ze Shakespearovy hry … „Sen v noci svatojanské“ … /Divadelní kritika./ = Š. 17, 1884, 30. 8., č. 35, s. 423-424.
Hůrka / duben 2000

191. Z akad. spolku „Úhlava“. /Činnost klatovského spolku – divadelní kritika představení „Hubička“ a „Poslední vůle Caesara Girodota“./ = Š. 19, 1886, 28. 8., č. 35, s. 412.
Hůrka / duben 2000

192. Z akad. spolku „Úhlava“. /8.8. valná hromada. Program – výtah ze zprávy jednatele. Informace
o připravovaných akcích - zábavy, divadelní představení./ = Š. 20, 1887, 13. 8., č. 32, s. 362.
Hůrka / duben 2000

193. Z akad. spolku Úhlava. /20.8. divadelní představení v sále městské radnice - Štolbova veselohra „Vodní družstvo“. Program činnosti spolku./ = Š. 20, 1887, 27. 8., č. 34, s. 387.
Hůrka / duben 2000

194. F.: Divadelní představení pořádal … /14.8./ spolek akademiků klatovských „Úhlava“ … „Dcera Jeftova“ od Felixe Cavalottiho a „Maloměstské tradice“ od Václava Štecha … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 21, 1888, 18. 8., č. 33, s. 375.
Hůrka / duben 2000

195. F. -- ed.: Slavnostní divadelní představení /pořádal spolek Úhlava v Klatovech na oslavu 25letého jubilea Měšťanské besedy – komedie „Sousedé“ (divadelní kritika – herci)./ = Š. 21, 1888, 8. 9., č. 36, s. 404-405.
Hůrka / duben 2000

196. F.: Divadlo. V předvečer národní slavnosti /15.9. představení klatovských akademiků - „Veselohra“ od Frant. Věnc. Jeřábka a „Pod ochranou Napoleona“ od Stroupežnického. Divadelní kritika - herci./ = Š. 21, 1888, 22. 9., č. 38, s. 425.
Hůrka / duben 2000

197. OCHOTNICKÉ divadlo v Klatovech … akademikové uspořádali … /10.9./ v sále „u zlatého slunce“ divadelní představení … Božetěchovu veselohru „Z doby kotillonův“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 23, 1890, 13. 9., č. 37, s. 405-406.
Hůrka / duben 2000

198. DIVADELNÍ představení /pořádala Úhlava, spolek akademiků klatovských 31.8. v sále „u bílé růže“ v Klatovech – Wilkenova fraška „Páni doktoři“. Divadelní kritika - herci./ = Š. 25, 1892, 3. 9., č. 17,
s. 165.
Hůrka / duben 2000

199. DIVADELNÍ představení, jež pořádala „Úhlava“, spolek akademiků v Klatovech /8.9. Krylova komedie „V obležení“; divadelní kritika - herci/. = Š. 27, 1894, 22. 9., č. 38, s. 377.
Hůrka / duben 2000

200. „ÚHLAVA“, spolek akad. pro Pošumaví pořádal … /11.4./ divadelní večer ve prospěch zbudování památníku prof. Krejčího … /Divadelní představení - Jeřábkova „Veselohra“ a fraška hr. Fredra „Tři doktoři“./ = Š. 31, 1898, 16. 4., č. 16, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

201. DIVADELNÍ představení uspořádá „Úhlava“ spolek akademiků pro Pošumaví /24.8./ v sále hotelu „Menčík“ … „Era Kubánková“, žertovná hra o čtyřech jednáních od F.F. Šamberka … = Š. 34, 1901, 17. 8., č. 33, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

202. ÚHLAVA, spolek akademiků pro Pošumaví, pořádá /12.9. divadelní představení – aktovky K. Tůmy „Zlaté péro“ a Fr.X. Svobody „Lapený Samsónek“./ = Š. 36, 1903, 5. 9., č. 36, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

203. VEČÍREK „Úhlavy“ pořádaný /12.9. v sále hotelu „Menčík“. Divadelní kritika – obsazení rolí aktovky K. Tůmy „Zlaté péro“/. = Š. 36, 1903, 19. 9., č. 38, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000
204. „ÚHLAVA“, spolek akademiků pro Pošumaví, sehraje /27.8. v místnostech Měšťanské besedy Brandovu studentskou komedii „Charleyova teta“. Vstupné./ = Š. 37, 1904, 20. 8., č. 34, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

205. „ÚHLAVA“, spolek akademiků pro Pošumaví, pořádá … /1.4./ v místnostech Měšťanské besedy divadelní představení „Maloměstské tradice“, veselohra … od V. Štěcha. Po divadle taneční zábava při hudbě voj. vysloužilců. = Š. 40, 1907, 23. 3., č. 12, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

206. ÚHLAVA, spolek akademiků pro Pošumaví, konati bude … /26.4./ ve spolkové místnosti v Měšť. Besedě mimořádnou valnou hromadu … -- Úhlava hodlá pořádatio velikonočním pondělí divadelní představení spojené s taneční zábavou … = Š. 41, 1908, 4. 4., č. 14, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

207. „ÚHLAVA“, spolek akademiků pro Pošumaví v Klatovech, uspořádal … /8.9./ v sále Měšť. Besedy v Klatovech divadelní pžedstavení dramatické skupiny „Studentstvo Haně Kvapilové“ z Prahy, jež sehrála Przybyszevského drama „Pro štěstí“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 41, 1908, 12. 9., č. 37, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

208. ÚHLAVA, spolek akademiků pro Pošumaví v Klatovech, sehraje … /17.4./ v sále Měšťanské Besedy … veselohru Peatrice Dovské „Zlaté časy“ … v překladu Karla Maška … výtěžek určen … veřejné knihovně … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 10. 4, č. 15, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

209. Wellner.: Úhlava, spolek akademiků pro Pošumaví v Klatovech, uspořádala … /17.4./ představení … veselohra Beatrice Dovské „Zlaté časy“ v překladu Karla Maška … /Divadelní kritika – herci (režie p. Císař)./ = Š. 42, 1909,24. 4., č. 17, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

210. ÚHLAVA, spolek akademmiků pro Pošumaví v Klatovech, sehraje … /7.9./ v sále Měšťanské Besedy ve prospěch Národní Jednoty Pošumavské veselohru … „Ta třetí“ od Krylova … = Š. 42, 1909, 28. 8., č. 35, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

211. ÚHLAVA, spolek akademiků pro Pošumaví, sehraje … /7.9./ v Měšť. Besedě ve prospěch Národní Jednoty Pošumavské veselohru … „Ta třetí“ od Krylova … /Vstupné. Přednášky./ = Š. 42, 1909, 4. 9., č. 36, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

212. VE prospěch Národní Jednoty Pošumavské sehrál spolek akademiků pro Pošumaví „Úhlava“ … /7.9./ v Měšťanské Besedě Krylovu veselohru „Ta třetí“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 42, 1909, 11. 9., č. 37, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

213. DIVADELNÍ večer v Měšť. Besedě připravuje na … /23.7./ akad. spolek „Úhlava“. Připravuje se Štolbova … veselohra „Na letním bytě“ … = Š. 43, 1910, 9. 7., č. 28, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

214. ÚHLAVA, spolek akademiků pro Pošumaví v Klatovech, sehraje … /23.7./ v Měšťanské Bes. Klatovské repertoírní hru Nár. divadla … „Na letním bytě“, veselohra od Jos. Štolby … /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 16. 7., č. 29, s. 4/.
Hůrka / duben 2000

215. Hostaš.: Divadelní představení akademického spolku „Úhlava“ v Klatovech … /23.7./ uspořádal … v sále Měšťanské Besedy … veselohra „Na letním bytě“od Jos. Štolby … /Divadelní kritika – herci (režisér učitel R. Císař)./ = Š. 43, 1910, 30. 7., č. 31, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

216. OCHOTNICKE divadelní představení v Klatovech. Akademický spolek „Úhlava“ … přípravy k provedení … Jaroslava Hilberta „Vina“, již sehráti hodlá v sále „Měšť. Besedy“ … /24.9./ … /Divadelní kritika dosavadních představení spolku./ = Š. 43, 1910, 3. 9., č. 36, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

217. AKADEMIKOVÉ klatovští … sehrají … /24.9./ v „Měš%tanské Besedě“ v Klatovech … hru „Vina“ od Jarosl. Hilberta … Režii hry vede redaktor Ot. Čermák … = Š. 43, 1910, 10. 9., č. 37, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

218. DIVADELNÍ představení klatovských akademiků v Chudenicích … „Vina“ od Jarosl. Hilberta, jež sehrána bude v Klatovech v sále Měšťanské Besedy … /24.9.; režie redaktor Čermák/ … Na přání několika příznivců akad. spolku „Úhlavy“ bude kus sehrán před představením klatovským v Chudenicích na divadle v sále p. Harmáčka … /18.9./. Pak má býti uspořádáno představení ještě v Kolinci a Švihově … = Š. 43, 1910, 17. 9., č. 38, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

219. DIVADELNÍ představení „Úhlavy“ pořádáno již dnes … /24.9./ v sále Měšť. Besedy. Za vedení p. redaktora Čermáka nastudováno … Hilbertovo drama „Vina“, jež byvši provedeno minulou neděli v Chudenicích … /Divadelní kritika. Vstupné./ = Š. 43, 1910, 24. 9., č. 39, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

220. - mák. /Čermák, Otakar/: Divadelní představení akadem. Spolku „Úhlava“ … Hilbertovo drama „Vina“ … v Chudeniciích … /17.9./ v sále hostince p. Harmáčka … Reprisa klatovská … /24.9./ v „Měšť. besedě“ … /Divadelní kritika – herci (režie Ot. Čermák)./ = Š. 43, 1910, 1. 10., č. 40, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


221. neobsazeno

Klatovy – Měšťanská beseda

222. OCHOTNÍCI Měšťanské besedy v Klatovech sehrají /9.4./ … v místnostech besedních Štolbovu veselohru „Vodní družstvo“. Čistý výtěžek připadne Národní Jednotě Pošumavské ... = Š. 37, 1904, 2. 4., č. 14, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

223. OCHOTNÍCI v Měšťanské Besedě v Klatovech sehrají /28.5./ … v místnostech besedních dvě jednoaktové veselohry: „Po dvou měsících“ a „Poručík v civilu“ … čistý výtěžek připadne Ústřední Matici Školské. = Š. 37, 1904, 21. 5., č. 21, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

224. SPOLEČNOST mládenců v Měšťanské Besedě sehraje … /12.11./ v sále Měšť. Besedy v Klatovech ve prospěch národních účelů tříaktovou veselohru „Nervosní ženy“ od E. Bluma a R. Toche … = Š. 37, 1904, 29. 10., č. 44, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy - Spolek divadelních ochotníků „Tyl“

225. M.: Ze života Tylova. Upomínka / na jeho návštěvu v Klatovech/. = Š. 28, 1895, 6. 4., č. 14, s. 143-144.
Hůrka / duben 2000


226. SPOLEK divadelních ochotníků „Tyl“ v Klatovech. /7.4. ustavující valná hromada ve spolkových místnostech v hostinci „K nádraží“ na Antonínském náměstí - potvrzení stanov; poslání spolku./ = Š. 28, 1895, 6. 4., č. 14, s. 146.
Hůrka / duben 2000

227. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech. /7.4. ustavující valná schůze ve spolkové místnosti v hostinci „Ku nádraží“. Volba výboru - předseda Jos. Blahník, režisér Em. Menerta .../ = Š. 28, 1895, 13. 4., č, 15, s. 157.
Hůrka / duben 2000

228. SPOLEK divadelních ochotníků „Tyl“. /22.9. valná hromada. Volba výboru - předseda p. Přibík ... Repertoár na nejbližší období – veselohra „Na skřipci“./ = Š. 28, 1895, 27. 9, č. 39, s. 434.
Hůrka / duben 2000

229. Šv.: „Tyl“, spolek divadel. ochotníků v Klatovech. /8.3. mimořádná valná hromada - 62 členi. Zpráva o činnosti a stavu pokladny./ = Š. 29, 1896, 14. 3., č. 11, s. 119.
Hůrka / duben 2000

230. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech. /28.9. valná hromada. Volba výboru - předseda Ant. Přibík, režisér Rob. Zýka .../ = Š. 29, 1896, 3. 10., č. 40, s. 447.
Hůrka / duben 2000

231. -má-: „Tyl“, spolek div. ochotníků v Klatovech sehrál /4.10. „v Grand restaurantu“ veselohru „Zapovězené ovoce“. Divadelní kritika - herci./ = Š. 29, 1896, 10. 10., č. 41, s. 461.
Hůrka / duben 2000

232. „TYL“, spolek divad. ochotníků v Klatovech. /Schůze výboru - výtah ze zprávy o činnosti … (silvestrovská zábava – režisér p. Zýka)./ = Š. 30, 1897, 9. 1., č. 2, s. /2/.
Hůrka / duben 2000

233. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech. /3.10. valná hromada. Volba výboru - předseda Ant. Přibík, režisér K.V. Švejda, místorežisér Jos. Husák .../ = Š. 30, 1897, 9. 10., č. 41, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

234. PAMÁTKU 90letých narozenin Jos. K. Tyla oslavil spolek divadelních ochotníků „Tyl“ v Klatovech večírkem s přednáškou... /Průběh./ = Š. 31, 1898, 5. 2., č. 6, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

235. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech měl /28.9. valnou hromadu. Volba výboru - předseda Tomáš Nový, traťmistr; režisér Emanuel Menert; místorežisér Jos. Pechman .../ = Š. 31, 1898, 8. 10., č. 41, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

236. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, sehraje /3.3./ … tříaktovou veselohru „Anděl strážný“ od R. Kafky. = Š. 34, 1901, 23. 2., č. 8, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

237. „TYL“, spolek div. ochotníků v Klatovech, sehraje v Grandrestaurantu /8.4./ … tříaktovou frašku „Reduta“ od A. Bissona a A. Garre, přeloženou Dr. A. Nevšímalem. = Š. 34, 1901, 23. 3., č. 12, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

238. TYL spolek divadelních ochotníků v Klatovech sehraje /28.9./ … v místnostech Grandrestaurantu Krylovu tříaktovou komedii „Chytrák nad chytráky“ … = Š. 34, 1901, 14. 9., č. 37, s. /5/.
Hůrka / duben 2000
239. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, odbýval /13.10./ … řádnou valnou hromadu … /Volba výboru – předseda Fr. Škarda, režisér Boh. Weingärtner … „Spolek sehraje na den Všech svatých obraz ze života vesnického Chudý písničkář od Jos. Kaj. Tyla.“ = Š. 34, 1901, 19. 10., č. 42, s. 5/.
Hůrka / duben 2000

240. „TYL“, spolek div. ochotníků v Klatovech, sehraje /24.11./ … frašku … od Kühuta „Překvapení z rozvodu“ … = Š. 34, 1901, 16. 1., č. 46, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

241. OCHOTNICKÁ divadla. /Představení Jiráskova dramatu „Vojnarku“ (spolek „Tyl“) v místnostech Grand restaurantu ve prospěch Ústřední matice školské; sociální drama „Návrat“ od K. Želenského („Barák“, spolek národního dělnictva. Divadelní kritika./ = Š. 35, 1902, 5. 4., č. 14, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

242. TYL, spolek divadelních ochotníků sehraje /7.9./ … Grandrestaurantu v Klatovech … „Krejčí a švec“. Fraška se zpěvy … od Jos. Štolby … /Ceny vstupného./ = Š. 35, 1902, 30. 8., č. 35, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

243. TYL, spolek divad. ochotníků v Klatovech, měl /28.9./ … valnou hromadu … /Volba výboru – předseda Fr. Horšík, režisér E. Menert, knihovník Boh. Weingärtner …/ = Š. 35, 1902, 4. 10., č. 40, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

244. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, sehraje /1.11./ … v Grand-restaurantu obraz ze života … „Otče náš“ zpracovaný Eliškou Peškovou ... = Š. 35, 1902, 31. 10., č. 44, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

245. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, sehraje /25.12./ … v Grand restaurantu divadelní představení „Enšpígl“ aneb „Každou chvíli jiné čtveráctví“. Fraška se zpěvy … od Nestroje, přel. K.K. Tyl … /Ceny vstupného./ = Š. 35, 1902, 20. 12., č. 51, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

246. KADLEC, J.: „Tyl“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech sehrál po dva večery … v Grand – Restaurantu Zeyerovu pohádku „Radúz a Mahulena“. /Divadelní kritika – výprava jeviště, efektní osvětlení, kostýmy a herci./ = Š. 36, 1903, 9. 5., č. 19, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

247. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, pořádá /14.6./ oblíbenou poutní zábavu v Grandrestaurantu spojenou s kuplety, deklamacemi, koulením o ceny … koncert … hudby vojenských vysloužilců. = Š. 36, 1903, 13. 6., č. 24, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

248. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, zahájí /1.11./ … zimní období působivým představením „Hra osudu aneb z čeledína statkář“, dramatický obraz z venkovského života … od Barbory Mellanové. = Š. 36, 1903, 17. 10., č. 42, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

249. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, sehrál /1.11./ …ve spolkových místnostech v Grand - restaurantu /divadelní představení od Barbory Mellanové „Hra osudu aneb z čeledína statkář“. Divadelní kritika – v roli Antonína Hourala Jan Němejc .../ = Š. 36, 1903, 7. 11., č. 45, s. /4/.
Hůrka / duben 2000


250. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, sehrál /6.12./ … v Grand – restaurantu divadelní představení „Pěkné nadělení!“ dle Nestroje od Častolovského … /Divadelní kritika – přehled herců (manželé Svobodovi, p. Kořínková …); 13.12. drama o třech jednáních „Vina“ od Jar. Hilberta./ = Š. 36, 1903, 12. 12., č. 50, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

251. TYL, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, pořádá /25.12./ … v místnostech „Grand – restaurantu“ přátelský večírek při hudbě vojenských vysloužilců ... = Š. 36, 1903, 24. 12., č. 52, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

252. „TYL“, spolek divadelních ochotníků v Klatovech, odbýval /24.1./ … výroční valnou hromadu v Grand – restaurantu … /Volba výboru – předseda Fr. Škarda, režisér E. Menert, knihovník Boh. Weingärtner .../ = Š. 37, 1904, 30. 1., č. 5, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

253. „TYL“, spolek divad. ochotníků v Klatovech, sehrál /20.3./ … francouzskou frašku „Kontrolor spacích vagónů“. /Repertoár – 3.4. ve prospěch Ústřední matice školské jednoaktovku „Svatební košile“ od Ant. Čackého a komedii „Klášternice, která kouří“. Ceny vstupného./ = Š. 37, 1904, 26. 3., č. 13, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

254. „TYL“, spolek div. ochotníků v Klatovech přesídlil do restaurace p. Fr. Svobody „U kanonu“, kdež bude pořádati ve prospěch Vimperských pohořelých /21.8./ … v zahradě pěvecko-deklamatorní zábavu s pestrým programem ... = Š. 37, 1904, 13. 8., č. 33, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

255. MIKULÁŠ v „Tylu“. Spolek div. ochotníků „Tyl“ v Klatovech pořádá /4.12./ … v restauraci p. Svobody „u kanonu“ Mikulášský večírek ... /Program./ = Š. 37, 1904, 26. 11., č. 48, s. /4-5/.
Hůrka / duben 2000

256. TYL, spolek div. ochotníků v Klatovech, pořádá /25.12./ … ve prospěch polévkového fondu v sále „u zlatého slunce“ div. představení „Bohatá holka“, velká fraška se zpěvy … od Ant. Lokaye … /Ceny vstupného./ = Š. 37, 1904, 10. 12., č. 50, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

257. TYL spolek div. ochotníků v Klatovech, konal /6.1. 10. řádnou valnou hromadu „U kanonu“. Volba výboru – předseda Frant. Škarda, režisér Boh. Weingärtner, knihovník Ant. Vít …/ = Š. 38, 1905, 14. 1., č. 2, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

258. TYL, spolek div. ochotníků v Klatovech, oslaví své desítileté trvání /28.3./ … v sále „u zlatého slunce“ slavnostním představením „Hraběnka z Podskalí“ ... /Ceny vstupného. 26.3. slavnostní valná hromada v hostinci „U kanonu“./ = Š. 38, 1905, 24. 3., č. 12, s. 3/.
Hůrka / duben 2000

259. VE prospěch školy „Komenského“ ve Vídni pořádá místní odbor Českoslovanské Obchodnické Besedy v Klatovech /11.-12.6./ … za spoluúčinkování spolku divadelních ochotníků „Tyl“ a kroužku „Astra“ slavnost ... /Program./ = Š. 38, 1905, 3. 6., č. 22, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

260. VÝPRAVNÁ báchorka „Strakonický dudák“, kterou v předvečer Tylovy oslavy v Klatovech … /3.6./ provedl v sále „u zlatého slunce“ … spolek divadelních ochotníků „Tyl“ … /opakování 10.6.; vstupné/. = Š. 39, 1906, 9. 6., č. 23, s. /4/.
Hůrka / duben 2000
261. SPOLEK divadelních ochotníků“Tyl“ v Klatovech … /3.6./ „Strakonický dudák“ … slavnostní představení u příležitosti oslavy 50leté památky úmrtí Jos. Jak. Tyla … /Divadelní kritika – herci; „nemalých zásluh získal si ředitel kůru p. Jan Janák, kterýž veškeré zpěvy nacvičil“./ = = Š. 39, 1906, 9. 6., č. 23, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

262. „TYL“, spolek divad. ochot. v Klatovech, sehraje … /2.5./v sále hostince „u města Plzně“ u p. Jana Šípka na pražském předměstí divadelní hru „Vzorný manžel“, veselohru … od Ant. Lokaye … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 1. 5., č. 18, s. /5/.
Hůrka / duben 2000
------

Klatovy – Tělocviční jednota Sokol, dramatický odbor

263. DIVADELNÍ představení ve prospěch Ústřední Matice Školské uspořádá /12.10./ … v Sokolovně /klatovský/ dramatický odbor těl. jednoty Sokol v Nové Kdýni. Provedeno bude … Jiráskovo drama „Otec“ … = Š. 35, 1902, 11. 10., č. 41, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Tělocviční jednota Sokol, zábavní odbor

264. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech odbyl si …/23.4./ první debut provedením původní veselohry „Vpád“ od K. Legra a Fr. Procházky … /Divadelní kritika (seznam herců)./ = Š. 38, 1905, 29. 4., č. 17, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

265. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech činí velkolepé přípravy ku provedení Jiráskovy pohádkové hry „Lucerna“ … = Š. 39, 1906, 3. 3., č. 5, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

266. OCHOTNICKÉ divadlo v Klatovech … zábavní odbor Sokola klatovského v nejbližší době … Jiráskovy … hry „Lucerna“, k níž konají sepilné zkoušky … Režisérem hry je p. Ot. Čermák … dekorační malíř p. Jarosl. Černý z Kutné Hory … Zpěvy a hudební doprovody … říditi bude p. JUC. Jarosl. Fügner … = Š. 39, 1906, 24. 2., č. 8, s. /3-4/.
Hůrka / duben 2000

267. NEJNOVĚJŠÍ Jiráskova divadelní hra „Lucerna“ … provedena bude v Klatovech na divadle v sále hotelu „Menčík“ poprvně … /16.4./ … Režii hry má redaktor p. Ot. Čermák, nové dekorace … p. Jarosl. Černý z Kutné Hory a z části u p. O. Štekla v Klatovech … kostýmy … dle vzoru Nár. divadla dodá p. Hynek Frýda v Praze … = Š. 39, 1906, 24. 3., č. 12, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

268. DIVADELNÍ hra „Lucerna“, kterou porvé na jevišti v sále hotelu „Menčík“ provede … /16.4./ zábavní odbor Sokola v Klatovech, bude … opakována … /21. A 22.4./ V těchto dnech došly od dekoračního malíře p. Jarosl. Černýho z Kutné Hory nové dekorace … = Š. 39, 1906, 14. 4., č. 15, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

269. JIRÁSKOVAdivadelní báchorka „Lucerna“ … na jevišti ochotnickém v Klatovech při provedení zábavním odborem Sokola … /16.4./ … /Divadelní kritika – herci; režie Ot. Čermák; opakování 22. a 25. dubna./ = Š. 39, 1906, 21. 4., č. 16, s. /3-4/.
Hůrka / duben 2000

270. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech uspořádá … /17.11./ v sále „u zlatého slunce“ ve prospěch fondu pro vypravení cvičících družstev ku všesokolskému sletu do Prahy r. 1907 divadelní představení … veselohra „Konkursy pana notáře“ od Jana Vávry. Režii hry vede red. Ot. Čermák … = Š. 39, 1906, 13. 10., č. 41, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

271. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech sehraje … /17.11./ v sále hotelu „Menčík“ na jevišti p. Th. Kinsra … veselohru „Konkursy pana notáře“ od Jana Vávry. Režii hry vede p. red. Ot. Čermák … = Š. 39, 1906, 3. 11., č. 44, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

272. DIVADELNÍ představení zábavního odboru Sokola v Klatovech, určené na … /17.11./ odkládá se … na /2. 12./ … = Š. 39, 1906, 10. 11., č. 45, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000

273. ZÁBAVNÍ odbor Sokola klatovského uchystal … /1.12. veselohru „Konkursy pana notáře“ – divadelní kritika (herci; režie Ot. Čermák)/. = Š. 39, 1906, 7. 12., č. 49, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

274. ZE Sokola v Klatovech. Správní výbor … /14.12. 1906 a 3.1. 1907/ zvolilo pořadatelstvo šibřinek … /předseda V. Kusý ml. …/ Šibřinky představovati budou dobu „Když si náš dědeček babičku bral“. Dekorace maluje p. Jos. Čejka … valná hromada výroční … /27.1./ v malém sále Sokolovny … = Š. 40, 1907, 5. 1., č. 1, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

275. ŠIBŘINKY Sokola klatovského … /2.2. v nové Sokolovně/ Poslední (desáté) Šibřinky pořádány byly roku 1901 v sále „u zlatého slunce“ … Šibřinky pořádány na motiv „Když si náš dědeček babičku bral“ … /dekorace/ žák umělecko-průmyslové školy p. Jos. Čejka … V půlnoci provedena byla Šibřinková scéna půlnoční /„zvyky na panství zapomínaného zákoutí pošumavského“/, kterou zpracoval a aranžoval … Ot. Čermák a v níž účinkovali přední členové a členky zábavního odboru Sokola … = Š. 40, 1907, 9. 2., č. 6, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

276. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech pořídil si … jeviště /Jos. Černý, dekor. Malíř z Kutné Hory/ … /24.5./ sehraje … dvě jednoaktovky a sice „Z české domácnosti“, veselohru … od dr. K. Pipicha a „Jen moudře“, žert … od J. Bittnera … = Š. 41, 1908, 9. 5., č. 19, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

277. ZÁBAVNÍ odbor Sokola v Klatovech vystoupí zas po delší přestávce … /24.5./ provedením aktovek „Z české domácnosti“ od K. Pippicha a „Jen moudře“ … dle Bittnera volně zpracoval Č.P. … = Š. 41, 1908, 15. 5., č. 20, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

278. SILVESTROVSKOU zábavu v Sokolovně pořádá … /31.12./ zábavní odbor Sokola v Klatovech … čísla z různých operet … /Program s uvedením účinkujících./ = Š. 42, 1909, 24. 12., č. 52, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

279. - mák. /Čermák, Ot./: Na severní točně. (Šibřinky Sokola klatovského dne 15. Ledna 1910.) … Dekorace … dle návrhů akademického malíře mistra p. J. Štapfera, chéfa výpravy Národního divadla v Praze … V půlnoční přestávce provedena byla noční scéna, při níž Eskymáci zazpívali …“Eskymáckou píseň“ … a Peary v průvodu svého věrného sluhy Hendsona odkryl severní točnu … = Š. 43, 1910, 22. 1., č. 4, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

280. O masopustním pondělku … /7.2./ uspořádán bude zábavním odborem Sokola v Sokolovně klatovské velký humoristický večer … velkolepá operetta „Sezení městské rady v Mrkvanticích“ … tercetta z operety „Sedlák pašák“ a salonní duettto z operety „Dolarové princezny“ … = Š. 43, 1910, 29. 1., č. 5, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

281. VÁCLAVSKÁ zábava v Sokolovně …chystá … /28.9./ zábavní odbor Sokola klatovského … Nejpůsobivějším číslem bude jistě původní operetta „Laciná zábava v lázních“ … = Š. 43, 1910, 10. 9., č. 37, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – Tělocviční jednota Sokol, ženský odbor

282. VE prospěch stavby Sokolovny klatovské provedl Ženský odbor Sokolské jednoty v Klatovech /30.4. v sále „u zlat. slunce“ veselohru „Dýchánek paní doktorové“ od Kepkové-Novotné. Divadelní kritika (obsazení rolí, režisér Václ. Mayer)./ = Š. 37, 1904, 7. 5., č. 19, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

283. OCHOTNICKÉ divadlo. Ženský odbor Sokola v Klatovech připravil /na 9.12. veselohru „Cop“ od Vikové- Kunětické. Divadelní kritika (obsazení rolí)./ = Š. 38, 1905, 16. 12., č. 50, s. /3/.
Hůrka / duben 2000

284. PŘEDVOLEBNÍ intriky při volbě nového obecního výboru … vystiženy jsou v působivé, satirické veselohře „Deskový statek“ od Václava Štecha, kterou dnes … /28.11./sehraje v Sokolovně „Ženský odbor Sokola“ … = Š. 41, 1908, 28. 11., č. 48, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

285. PŘI divad. Večeru Ženského odboru Sokola v Klatovech … /28.11./ uvedena byla na scénu v Sokolovně … veselohra „Deskový statek“ od Václ. Štěcha … /Obsah děje hry; divadelní kritika – herci (režie Ot. Čermák)./ = Š. 41, 1908, 5. 12., č. 49, s. /5-6/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – loutkové divadlo

286. LOUTKOVÉ divadlo. V hostinci p. J. Kostrby v pražské ulici v Klatovech hráti se bude … /v době vánoc/ domácí loutkové divadlo pro hosty a jich rodiny … = Š. 25, 1892, 24. 12., č. 28, s. 282.
Hůrka / duben 2000

287. LOUTKOVÁ divadelní představení sehrána budou v tomto týdnu v Měšť. Besedě v Klatovech. První představení bude … /7.11./ … = Š. 43, 1910, 5. 11., č. 45, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Klatovy – loutkové divadlo (Tělocviční jednota Sokol, zábavní odbor)

288. LOUTKOVÁ divadelní představení … kteráž nyní stala se v četných velkých městech … zdrojem poučení a nejušlechtilejší zábavou mládeže … zábavní odbor Sokola pořádati v malém sále Sokolovny … započne v Klatovech … podpůrný spolek (Šotek), který věnoval mu 14 pěkných dřevěných loutek … v první zahajovací hře … hra „Faust“ v novém zpracování Jarosl. Vrchlického … = Š. 41, 1908, 21. 11., č. 47, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

289. LOUTKOVÁ divadelní představení v Sokolovně. Zábavní odbor Sokola klatovského učinil …přípravy, aby při zahájení nového školního roku započata byla loutková dovadelní představení, jež loňského roku těšila se … přízni … První zahajovací představení … /10.10./ … = Š. 42, 1909, 11. 9., č. 37, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

290. LOUTKOVÁ divadelní představení v Sokolovně zahájena budou … /10.10./provedením … hry „Johannes doktor Faust“ v novém zpracování spisovatelů J. Krause a Jar. Vrchlického … /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 9. 10., č. 41, s. /4/.
Hůrka / duben 2000291. LOUTKOVÁ divadelní představení v Sokolovně, jež zahájena byla … /10.10./ hrou „Doktor Johannes Faust“ v novém zpracování Jar. Vrchlického a dra Krause … Příští představení bude … /24.10./ … = Š. 42, 1909, 16. 10., č. 42, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

292. LOUTKOVÁ divad. představení v Sokolovně … /24.10./ hraje se … báchorka se zpěvy a tanci „Jiříkovo vidění“, zpracovaná dle stejnojmenné Tylovy divad. HryAl. Radou. – Příští neděli a o následujícím svátku Všech svatých hrána bude dušičková hra „Mlynář a jeho dítě“. = Š. 42, 1909, 23. 10., č. 43, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

293. NA loutkovém divadle v Sokolovně hráno bude zítra … /7.11./ veselohra „Pan Franc ze zámku“ v novém zpracování Al. Rady. Po představení vystoupí Kašpárek s celou řadou svých hádanek a průpovídek … = Š. 42, 1909, 6. 11., č. 45, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

294. LOUTKOVÁ divadelní představení ve Švihově. Jednota Sokol ve Švihově koupila od zábavního odboru Sokola klatovského … loutkové divadlo … První představení určeno je na … /18.12./, kdy sehrána bude členy zábavního odboru Sokola klatovského … „Johannes doktor Faust“ ve zpracování Dr. Arn. Krause a Jarosl. Vrchlického … v sále radničním ve Švihově … = Š. 43, 1910, 17. 12., č. 51, s. /7/.
Hůrka / duben 2000
Kolinec – dětské /školní/ představení
295. Z Kolince … /26.12.1871/ hrály … malé dítky divadlo … Pravdův „Štědrý den“ … /ve prospěch chudých dítek a pro školní knihovnu („objednány Hölzlovy biblické obrazy“). Divadelní kritika. Retrospekce - učitel a divadelník Jakub Král („Již prý před dvacíti a více lety mívali zde malí žáci své výstupy … Zemřel v listopadu r. 1870 … Některá divadla skládal sám, obyčejně vybral děj z biblické dějepravy …“)./ = Š. 5, 1872, 6. 1., č. 1, s. 8.
Hůrka / duben 2000

295a. J. Sm. /Smazal, Jos./: Z Kolince. (“Zařízení divadelního jeviště.“) … /5.11./ sehrána byla se školní mládeží hra „Sv. Mikuláš“ od Fr. Pravdy … /Popis jeviště - majetek sboru dobrovolných hasičů. 13.2. představení ochotníků (řízením dp. Hanzíka) „Vybraný ženich“ a „Hledali tatínka“; 11.4. „Chudý písničkář“ od Boleslavského (divadelní kritika – herci)./ = Š. 31, 1898, 23. 4., č. 17, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

296. Divadlo v Kolinci. Školní dítky v Kolinci sehrají … /6.12./ v hostinci p. Al. Zajíce: „Krakonoš“ … báchorku se zpěvy … od J.K. Hraše … výnos věnován bude na zřízení polévkového ústavu v Kolinci. /Vstupné./ = Š. 41, 1908, 21. 11., č. 47, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

297. Učitelský sbor v Kolinci se školními dítkami pořádá … /4.12./ dětský den v hostinci p. Aloise Zajíce v Kolinci … sehrána bude divadelní hra … od J. Vávry „Němý sirotek“ … výnos … České zemské komisi pro ochranu a péči dítek. /Vstupné./ = Š. 43, 1910, 29. 11., č. 48, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Kolinec – studující

298. Divadlo na venkově. Studující klatovští pořádají ve prospěch odboru Nár. Jedn. Pošumavské v Předslavi … /15.8./za … spoluúčinkování sl. Hermy Kokoškové divadelní představení: „V Atelieru“. Dramatický žert … Napsal L. Novák. – Na to: Rohovín čtverrohý“. Fraška … od V.V. Klicpery … - Studující z Kolince a okolí pořádají … /15.8./ v hostinci p. Al. Zajíce „u nádraží“ divadelní představení: „Směry života“ … Napsal F.X. Svoboda … výnos ve prospěch Sokola Kolineckého. - Studující Strážovští pořádají … /22.8./ v hostinci p. Jos. Kalivody ve Strážově divadelní představení: „Papageno v almaře“. Fraška … od R. Kneisla … výnos ve prospěch Okrašlovacího spolku pro Strážov a okolí. = Š. 42, 1909, 14. 8., č. 33, s. /7-8/.
Hůrka / duben 2000

299. Z Kolince … /14.8./ hrál na housle zde na letním bytu dlící známý virtuos pan Josef Rašín z Prahy doprovázen … pianistou p. Františkem Jankovcem, učitelem z Kolince … /15.8./ sehráli studující z Kolince a okolí divadelní představení „Směry života“ … výnos /ve prospěch jednoty Sokol/. = Š. 42, 1909, 21. 8., č. 34, s. /7/.
Hůrka / duben 2000

Kolinec – místní ochotníci

300. OCHOTNICKÁ divadla. Studující sušičtí hrají … /14.4./ v salonu frašku: „Tak se chytají vrány“ … výnos …na postavení pomníku Kaškova … - Téhož dne hrají ochotníci v Kolinci frašky: „Fotografická dílna v Praze“ a „Je blázen“, a veselohra: „Uniforma maršálka Radeckého“ … výnos … na opravu jeviště … - /14.4./ hrají studující žinkovští „Divotvorný klobouk“, fraška od Klicpery. = Š. 6, 1873, 5. 4., č. 14, s. 126.
Hůrka / duben 2000

301. Z Kolince … v pondělí velikonoční opět představení … „Fotografická dílna“ … „Je blázen“ … /Reakce na zprávu otištěnou v č. 14 Šumavanu. Divadelní kritika- herci./ = Š. 6, 1873, 19. 4., č. 16, s. 143.
Hůrka / duben 2000

302. OCHOTNICKÉ divadlo. Divadelní ochotníci v Kolinci hrají … /23.11./ „Tatínkovy juchty“, fraška … z humoresky vzdělal K. Malínský … výnos … na zřízení školní knihovny. – Pilní ochotníci velhartičtí hrají týž den /23.11./: „Dědkův kalmuk“, fraška … K.Š., a „Studenti na svátcích“, dramatický žert … sepsal Jos. Mikuláš Boleslavský … výnos … na postavení nového gotického oltáře ve farním chrámu páně velhartickém. = Š. 6, 1873, 15. 11., č. 46, s. 436.
Hůrka / duben 2000

303. Z Kolince … Po dlouhé době probudili se naši ochotníci … uspořádali … /23.11./ ve prospěch školní knihovny divadelní představení … „Tatínkovy juchty“ a „Za živa mrtví manželé“ … /Divadelní kritika – herci./ = Š. 6, 1873, 6. 12., č. 49, s. 461-462.
Hůrka / duben 2000

304. DIVADELNÍ ochotníci kolinečtí hráti budou … /15.11./ v místnostech radnice: „Ženich z města neb: Klarinetista na útěku“, fraška se zpěvy … od Václava Haubmanna, a na to: „Pan Franc aneb: Sedlák šelma velká“, komický výjev se zpěvy … od Ant. Wolfa … = Š. 7, 1874, 7. 11., č. 45, s. 490.
Hůrka / duben 2000

305. Z Kolince. /23.7. divadelní představení místních ochotníků „Paní představená“ (napsala Tekla Náhlovská; „řízení“ učitel Jos. Maška). Divadelní kritikaHodnocení./ = Š. 32, 1899, 29. 7., č. 30,
s. /5/.
Hůrka / duben 2000
306. Divadlo na venkově. Ochotníci kolinečtí sehrají … /26.12./ divadelní hru „Tvrdohlavci“. Činohra … Upravil J. Kühnl … = Š. 43, 1910, 24. 12., č. 52, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Kolinec – Sbor dobrovolných hasičů

307. J. Sm. /Smazal, Jos./: Z Kolince. (“Zařízení divadelního jeviště.“) … /5.11./ sehrána byla se školní mládeží hra „Sv. Mikuláš“ od Fr. Pravdy … /Popis jeviště - majetek sboru dobrovolných hasičů. 13.2. představení ochotníků (řízením dp. Hanzíka) „Vybraný ženich“ a „Hledali tatínka“; 11.4. „Chudý písničkář“ od Boleslavského (divadelní kritika – herci)./ = Š. 31, 1898, 23. 4., č. 17, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

308. Z Kolince. /30.5. představení veselohry „Staří blázni“ (dle humoresky Štolbovy napsal F. Lorber) sehrané členy sboru dobrovolných hasičů. Divadelní kritika („Dp. Hanzík ujal se opět … řízení …“). Výnos na „zřízení“ jeviště./ = Š. 31, 1898, 4. 6., č. 23, s. /5/.
Hůrka / duben 2000

309. SMAZAL, Josef: Z Kolince. /20.11. divadelní představení „omladiny sdružené“ ve sboru dobrovolných hasičů - veselohra dr. Jos. Štolby „Vodní družstvo“. Divadelní kritika - herci./ = Š. 31, 1898, 26. 11., č. 48, s. /4/.
Hůrka / duben 2000

Kolinec – Tělocvičná jednota Sokol

310. Tělocvičná jednota Sokol v Kolinci pořádá … /31.5./ ve spolkové místnosti p. Al. Zajíce divadelní představení … „Al Right“, veselohra … od J. Štolby, a „Medvěd námluvčím“, veselohra … od Vikt. Krylova. Přeložil Dr. Bořivoj Prusík … výnos ve prospěch jednoty „Sokol“ v Kolinci. /Vstupné./ = Š. 42, 1909, 22. 5., č. 21, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


Kydliny– školní (dětská) představení

311. Z Kydlin. /Dětské divadelní představení „Mladí pastýři betlémští“ ve prospěch polévkového ústavu. Divadelní kritika./ = Š. 37, 1904, 16. 1., č. 3, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


Malý Ždíkov – spolek ochotníků „Šumavan“

312. POTVRZENÉ stanovy. Změny ve stanovách zpěváckého spolku“ Prácheň“ v Horažďovicích a stanovy spolku divadelních ochotníků „Šumavan“ v Malém Ždíkově byly místodržitelstvím … schváleny. = Š. 27, 1894, 21. 4., č. 16, s. 148.
Hůrka / duben 2000


Měčín – místní Jednota divadelních ochotníků

313. Z Měčína. Zdejší Jednota divadelních ochotníků uspořádala /představení „Kříž u potoka“ od El. Peškové dle románu Kar. Světlé. Hodnocení – hostování Jana Němejce, člena spolku divadelních ochotníků „Tyl“ v Klatovech./ = Š. 34, 1901, 4. 5., č. 18, s. /6/.
Hůrka / duben 2000


Miletice – místní ochotníci

314. DIVADELNÍ hry na venkově. /správa školy ve Švihově - 15.12. „Neposlušnost vede k něštěstí“ od Jana Buriana a 26.12. „Hry jesličkové a tříkrálové“ od Fr. Klinkače; dámský odbor Národní jednoty pošumavské ve Strážově - 15.12. v hostinci „u zlatého jelena“ „Vosí hnízdo“ od Ant. Lokaye; ochotníci „z Dlažďova a z Miletic“ - 26.12. v Dlažově vánoční hra se zpěvy „Pouť sirotka“ od Jos. Flekáčka („řízením“ Fr. Poláka, učitele v Dlažově; doprovod „smyčcové sextetto za řízení p. Tom. Bardona“), totéž představení 8.1. 1902 v hostinci M. Edla ve Vráži./ = Š. 34, 1901, 14. 12., č. 50, s. /6/.
Hůrka / duben 2000

Mochtín – studující

315. VE prospěch Národního divadla uspořádali předešlé dny studující v Soběkurech /a Mochtíně divadelní představení/. = Š. 14, 1881, 17. 9., č. 38, s. 430.
Hůrka / duben 2000

Mochtín – místní ochotníci

316. DIVADELNÍ představení uspořádají … /31.8./ ochotníciMochtínští v hostinci p. Mynaříka … výnos … ve prospěch školní knihovny. = Š. 12, 1879, 30. 8., č. 35, s. 362.
Hůrka / duben 2000

Mochtín – místní odbor Národní jednoty pošumavské

317. ODBOR Národní Jednoty Pošumavské v Mochtíně u Klatov pořádá /14.9. divadelní zábavu s veselohrou „Pan baron“. Výnos „na opatření jeviště. Hraje se ve škole.“ Věneček v hostinci p. Prexlera./ = Š. 35, 1902, 30. 8., č. 35, příl. s. /5/.
Hůrka / duben 2000
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':