Databáze českého amatérského divadla

Texty: KURCOVÁ, Jitka - POLÍVKOVÁ Alena - BAIERLOVÁ, Lenka: Soubor informací pro MČAD 1998-2000

Došlo 30.10.98

A M A T É R S K É D I V A D L O
O K R E S K L A T O V Y

BERNARTICE m.č. obce Kolinec okr.Klatovy

BEZDĚKOV o.Klatovy
?

BĚŠINY o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Dram.odb.těl.jed.Sokol

BOJANOVICE m.č. obce Rabí o.Klatovy
1929 pořízeno jeviště, hráli hasiči do 1938. (Kurcová)
SOKA Klatovy: Obecní kronika, str.25

BOLEŠINY o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Zábavní a vzdělávací spolek Kolár.
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948. (Kurcová)
SOKA Klatovy: Obecní kronika I., II.

BŘEŽANY o.Klatovy
?

BUDÉTICE o.Klatovy
1926 vyvrcholila krize ve starších ochotnických souborech. Mladá generace chtěla hrát náročnější hry, lépe vypravené a založila ochtnický spolek probuzení. Do 1943 sehráli 43 her (př.Maryša, Vojnarka, Naši furianti, Lucerna...).
in: Ve službách Thalie II., s.172

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Probuzení. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

BUKOVNÍK o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků A.Jirásek. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ČEPICE m.č.obce Rabí o.Klatovy
1918 - 1948 byl členemTurnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Palacký. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ČERVENÉ POŘÍČÍ o.Klatovy
Dělnický spolek ochotn. při D.T.J. (Kurcová)
SOKA Klatovy: Obecní kronika, str. 17, 43, 50, 83.

ČÍHAŇ o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Hvězda. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ČÍMICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Divadelní spolek ochotnický Havlíček. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ÚMDOČ 1922: Div.spolek Jirásek

DOBROTICE m.č.obce Chanovice o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Čt.och.div.spol.

DOMORAZ o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Máj. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

HAMRY o.Klatovy
ÚMDOČ 1924: Národní Jednota Pošumavská.

HARTMANICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.

HOLKOVICE m.č. obce Chanovice o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Div.och.spolek

HORAŽĎOVICE o.Klatovy
viz seznam příloha
návrhy scén uloženy v Městském muzeu Horaž´dovice
1.zmínky 1845
divadlo i nadále funguje

HORY MATKY BOŹÍ m.č. obce Velhartice o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyla. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.
Pozn.: opona Spolku... uložena v depozitáři místního muzea.

HOŠTICE m.č. obce Mochtín o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Dramatický odbor Humanita. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ŮMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

HRÁDEK U SUŠICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelní a vzdělávací Hrádek. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

CHLÍSTOV o.Klatovy
?

CHUDENICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ÚMDOČ 1924: S.d.o.Tyl

1866 založen Vzdělávací zpěvácký spolek Šumavan. Tento spolek zařazoval do svých pěveckých vystoupení i recitace, výstupy a divadelní představení. Za studií Jaroslava Kvapila pořádali jeho studující současníci zejména o prázdninách samostaná divadelní představení, a to nejen v Chudenicích, ale i v celém okolí. Během 1.sv.v. nastal útlum, k obnově Šumavanu dochází 1921 a posléze 1924 je založen Spolek divadelních ochotníků Tyl. Pořídil si vlastní jeviště v restauraci U Baláků. Aktivní činnost - činohry, hry se zpěvy a tanci, operety, pro něž byl ustaven hudební soubor (často za účasti hudebního skladatele prof.Josefa Kličky). 1953 se stal součástí Osvětové besedy. Sp. div.och. Tyl uspořádal 1924 - 1953 celkem 162 divadelních představení.
Tělovýchovná jednota Sokol sehrála od 1945 samostatně a pak od 1953 jako odbor Osvětové besedy 42 představení.
Divadelní odbor Sokola 1984 a 1985 celkem 2 představení (Princezna Pampeliška a Lucerna). (Kurcová)
Obecní kronika, Chudenice.

JANOVICE NAD ÚHLAVOU o.Klatovy
Tradice ochotn.divadla začíná 1898, kdy hrávala divadlo N.J.P. Představení se konala v bývalých hostincích “U Maťků” a “U Taušků”. Divadlo také hráli hasiči a pak hlavně Sokol. Iniciátory byli hlavně učitelé. Vybudování Sokolovny vytvořilo příznivé podmínky pro ochotnickou činnost. U příležitosti jejího otevření 1924 sehrána “Lucerna”. Hrálo se stále častěji, zvyšovala se úroveň. Návštěvnost z širokého okolí. Vedle komedií se hrají i náročnější hry tehdejšího repertoáru. Nucená přestávka za 2.sv.v., po ní činnost obnovena. V letech 1958 - 64 se nehrálo. (Kurcová)
in: program k představení “Podskalák”, Janovice n. Úhlavou, 1978.

ÚMDOČ 1922: Dram.odb.těl.jed. Sokol

JAVORNÁ m.č. obce Čachrov o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

JEŽOVY o.Klatovy
Zábavní a vzdělávací spolek ochotníků, sídlo v hostinci “U Schejbalů”, zápis do 1950. (Kurcová)
SOKA Klatovy: Spolky, Ježovy - Kniha protokolní 1945 - 50.

KALIŠTĚ o.Klatovy
V místě pracoval ochotnický útvar Národní Jednoty Pošumavské, který se od 1906 vypracoval na dobrou úroveň. Členové si postupně vytvořili dobrý organizační a hospodářský základ pro dobu následující. 1914 - 18 byla práce přerušena - 1919 znovu ožila myšlenka ochotnického divadla. Soubor se hospodářsky stabilizoval, provedl přestavbu sálu v hostinci, kde se hrálo, vybudoval jeviště. Uvažoval o elektrickém agregátu, protože obec nebyla napojena na elektrickou síť. 1843 měl spolek 45 činných členů a sehrál od počátku 98 her z klasického českého repertoáru.
in: Ve službách Thalie II. s.216.

KLATOVY
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Dramatický odbor Divadelního družstva.
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.
- více viz Váš seznam

KLENOVÁ o.Klatovy
ÚMDOČ 1923: T.j. Sokol

KOLINEC o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Tyl

KOCHÁNOV m.č. města Hartmanice o.Klatovy
?

KŘENICE o.Klatovy
?

KYDLINY m.č. města Klatovy o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Vzděl. spol. Chlumčan

LUBY U KLATOV m.č. Klatov o.Klatovy
1942 zal. Dramatický odbor S.K. Luby. Původně jako doplněk sportovní činnosti. Uváděl klasický i současný český repertoár. Finanční efekt představení brzy umožnil pořízení vlastního jeviště. Za rok sehrál 14 her.
in : Ve službách Thalie II s.244

ÚMDOČ 1922: Och. spol. Luby

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Dramatický odbor S.K.Luby a Spolek divadelních ochotníků Luban. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

LUKOVIŠTĚ m.č. obce Kolinec o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Divadelní odbor. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

MAKOV m.č. obce Předslav, o.Klatovy
1932 zal. Spolek divadelních ochotníků “Josef Kajetán Tyl” odloučením od spolku “Mládí” v Měcholupech. Do 1943 uvedl 22 hry a měl 30 činných členů. Repertoár představovaly náročné české hry, nejvíce soudobých autorů.
in: Ve službách Thalie II s.246

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.

MALEČ m.č. obce Strašín, o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.

MALÝ BOR o.Klatovy
O činnosti ochotnického spolku jsou v kronice hasičského sboru 1892, první představení “Láska k vlasti”. Hrálo se ve škole, kulisy a kostýmy půjčovali ochotníci z Horažďovic a Záboří. Pro velký úspěch se hrálo každoročně, někdy i dvakrát do roka. Pořídili si vlastní kulisy a hráli v hostinci.
Po 1.sv.válce se 1920 ochotnický spolek osamostatnil a vznikl divadelní spolek “Vlastimil”. Přestěhovali jeviště do nové hospody “U Musilů”. Za 2.sv.války byl zdejší soubor proslaven v celém okolí. Po válce divadelní činnost ochabla. Až 1980 nové vedení, hraje se i nadále. (Kurcová)
in: KRONIKA OBCE - 750 let obce Malý Bor. Malý Bor 1993.
in: ALMANACH ochotnického spolku v Malém Boru. Vyd. ochotníci 1992. nestr. příloha foto. kART
in: Adresář 93: DS
in: ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Vlastimil

MAŇOVICE o.Klatovy
ÚMDOČ 1923: vzď. s. o. Lidumil

MĚCHOLUPY m.č. obce Předslav o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Vzděl. spol. DO Mládí

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Zábavní a vzdělávací spolek Mládí. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.

MLÁZOVY m.č. obce Kolinec o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Vlast. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech.
Klatovy 1948.

ÚMDOČ 1922: SDO Vlast

MOCHTÍN o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: TJ Sokol

NĚMČICE m.č. obce Předslav o.Klatovy
2.3.1923 zal.Kulturně vzdělávací spolek divadelních ochotníků pro Němčice a okolí “Budil” (podle Vendelína Budila, herce a ředitele Městského divadla v Plzni). Navázal na dřívější ochotn. činnost (1905 učitelé Matěj Valenta a Jan Jína). 25.3.1923 první hra a několik dalších her. Záhy potom činnost ochabla. Příchodem nového učitele činnost vzrostla a zkvalitnila. Soubor se věnoval divadlu, akademiím, mikulášským, plesům... V repertoáru byly úspěšné nové hry. Spolek měl 1943 32 členů, z toho 29 činných.
in: Ve službách Thalie II s.263.

ÚMDOČ 1923: Div.spolek Budil

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Budil. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

SOKA Klatovy: Spolky - Němčice “Budil”
Kniha pamětní.
Pokladní kniha 1905 - 1932.

NEZAMYSLICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku Turnovského ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

NEZNAŠOVY m.č. obce Vrhaveč o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Divadelní odbor S.K.Neznašovy. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku Turnovského ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ÚMDOČ 1922: Div.odb.Nár.jednoty Pošumavské.

OBYTCE o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Svornost

OSTŘETICE o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: SDO

PETROVICE U SUŠICE o.Klatovy
?

PLÁNICE o.Klatovy
Divadelní soubor zal. v rámci Sokola 1903. Ten našel svoje první jeviště v hostinci bratra Leopolda Pohanky (dnešní hotel na náměstí). Ve 2.pol.20.let až do pol.30.let žila sokolská obec v Plánici bohatým a pravidelným rytmem života. Každým rokem sehráli Sokolové 5 až 8 divadelních představení. 1960 dochází k znovuobnovení ochotnické činnosti. (Kurcová)
in: Plánice - Město Křižíkovo. Vydáno u příležitosti 150.výročí narození Frant.Křižíka. Plánice 1997.

O existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III kDÚ

POLEŇ o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Záb. a vzděl. s. Šumavský

1918 - 1948 byl členem Turnovského ÚMDOČ v Klatovech Vzdělávací spolek Šumavský. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948

PŘEDSLAV o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského ÚMDOČ v KlatovechZáb. a vzděl. spolek Mládí. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

RADKOVICE m.č. města Měčín o.Klatovy
Sbor dobrovolných hasičů (zal.1905) uspořádal první divadelní představení na vypůjčeném jevišti. Z výtěžku tohoto představení bylo pak jeviště zakoupeno od ochotníků z Měčína. Druhé divadelní představení 12.4.1909 bylo sehráno již na vlastním jevišti. (Kurcová)
in: Tříska, Vladimír - Tykal, Roman: Měčínsko - z dějin regionu. Klatovy 1994.

RABÍ o.Klatovy
28.6.1909 zal. Spolek divadelních ochotníků “Vlastimil” ,1893 - záznam o valné hromadě a výbor. schůzích. 1894 - 1918 sehráno 21 her, na divadelnictví se podíleli místní faráři. 1924 zakoupeno od fi Arnošt Polášek z Kyjova na Moravě stabilní jeviště (stávající jeviště prodáno hasičům obce Velenovy - m.č.obce Nalžovské Hory) do hostince “U bílého lva” Frant. Dudy. 24.12.1924 hra “Vojnarka”. 1924 měl spolek 38 členů, 1925 47 členů. V září 1928 provedena elektrizace jeviště. 1943 zde hostoval Karel Kolář, člen ND. 1949 měl spolek 54 členů, v knihovně spolku uloženo 105 svazků div.her. Poslední zápis z valné hromady 14.1.1951. (Kurcová)

SOKA Klatovy: Spolky - Rabí - Kniha protokolů 1924 - 51.
Protokol div.ochotn. “Vlastimil” v Rabí.
Kniha příjmů a vydání 1900 - 52.
Jednací protokol 1913 - 50.
Pozn.: v materiálech SOKA sbírka plakátů, 2x foto ze hry Paličova dcera (24.7.1943), kde hostoval K.Kolář (viz Rabí)

ROZSEDLY m.č. obce Žihobce o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Smetana. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

SLAVOŠOVICE m.č. obce Slavošovice o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Ochotnický spolek Vesna. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

STRAŠÍN o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Kolár. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ÚMDOČ 1922: S. d. o. Kollár

Adresář 93: DS Kollár

STRÁŽOV o.Klatovy
?

SUŠICE o.Klatovy
viz Váš seznam
od r. 1921 loutkáři, dodnes, vlastní sál a jeviště

SVRČOVEC m.č. obce Dolany o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: D.o.Národní Jednoty Pošumavské Úhlavan

ŠTĚPÁNOVICE m.č. města Klatovy o.Klatovy
ÚMDOČ 1923: T.J. Sokol

ŠTIPOKLASY m.č. města Plánice o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Dramatický odbor. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

ŠVIHOV o.Klatovy
Dramatický odbor Sokola, aktivní činnost, před 1945 vysoká úroveň her. Po válce došlo k obnovení ochotnické činnosti (Osvětová beseda, později Sokol). Oživení souboru 1955 pod vedením profesionální herečky Marty Nechvátalové. (Kurcová)
in: Švihov od založení do roku 1994. Vydáno u příležitosti srazu rodáků v roce 1994. Švihov 1994.

TÝNEC o.Klatovy
Dle obecní kroniky zpočátku představení pod vedením místního kaplana a učitelů, později ochotníci součástí spolků (hasičů, sportovního klubu, sdružení republikánského dorostu, DTJ, TJ Sokol) 1901 pro divadelní jeviště N.J.P. namaloval místní kaplan a učitel oponu a kulisy. Hrávalo se v “Panské hospodě U Staňků”. 12.8.1923 v Loretě pod lipami při odhalování pomníku legionáře Tomáše Vrby byla staršími dětmi předvedena básnická scéna Josefa Haise Týneckého “Mater Dolorosa” za účasti členky ND v Brně Josefy Šrámkové. Záznamy z válečných let v kronice chybějí. Ochotnická představení se konala i nadále (viz příloha). Po válce se hrálo v sále hostince “U Malátů”, kde bylo přistavěno jeviště. Divadelní kroužek působil s přestávkami do počátku 80.let. (Kurcová)
Obecní kronika, Týnec.

ÚJEZD U CHANOVIC m.č. obce Chanovice o.Klatovy
Při hasičském sboru založen 1932 ochotnický divadelní spolek. Nacvičil a sehrál několik divadelních her. Jelikož spolek neměl své vlastní jeviště, hrál divadlo převážně v okolí (v Chanovicích a v Defurových Lažanech - m.č. obce Chanovice). (Kurcová)
in: Milenium sv.Vojtěcha. Sborník k 50.výročí kaple sv.Vojtěcha v Újezdě u Chanovic. Chanovice 1997.

ÚSTALEČ m.č. obce Nalžovské Hory o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Divadelní a pěvecký spolek Máj. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

VELHARTICE o.Klatovy
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Svornost. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

VELKÝ BOR o.Klatovy
ÚMDOČ 1922: Sdružení ochotníků.

VRHAVEČ o.Klatovy
ÚMDOČ 1923: S.D.O. Šumavan.

ZBYSLAV m.č. obce Plánice, o.Klatovy
?

ŽELEZNÁ RUDA o.Klatovy
?

ŽIHOBCE o.Klatovy
1876 (1875) sehráli místní studenti “U Vinických” hru “Služebníka svého pána” (Jeřábek). V srpnu 1901 zal. Divadelní spolek “Tyl”, po Sušici nejstarší div. spolek na okrese. Zahájili hrou “České Amazonky aneb ženská vojna”. Hrálo se v hostinci “U Kojzarů” a na zámku. 1921 se hrálo poprvé ve vlastní budově, v upraveném zámeckém skleníku, zakoupeném spolkem za provádění pozemkové reformy. Jeviště s malovanou oponou: Libuše věští slávu Prahy (repr.). Spolek vlastnil bohatou garderobu, pořádal zájezdy do okolí a do 1943 uvedl 308 her (1900 - 1948: 3 - 9 inscenací ročně, 1949 - 1975: s přestávkami 1 inscenace ročně). (Kurcová)
Procházka, Frant.: Slovem k srdci - srdcem k vlasti. K 70.výročí divadelního spolku Tyl.
in: Jubilejní sborník. Žihobce 1971. str. 25 - 48.
in: Ve službách Thalie II., str. 363.
ÚMDOČ 1922: J.d.o. Tyl.

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.

SOKA Klatovy: Žihobce - Divadelní spolek Tyl - unikátní soubor 161 plakátů z období 1900 - 1926.

ŽICHOVICE o.Klatovy
1910 zal. ochotnický divadelní spolek “Havlíček”. Až do 1915 uváděl především české dramatiky. Nově zahájil činnost 1918. Ročně připravoval nejméně 8 her. Hráli v Kadlecově hostinci. Do 1943 provedli 160 představení klasických českých her. Měli 120 členů, z toho 50 činných. Na úspěších měli velký podíl místní učitelé. (Kurcová)
in: Žichovice ve staletích. Vydáno u příležitosti 950.výročí první písemné zmínky o obci Žichovice. Žichovice 1995.
in: Ve službách Thalie II. str. 364.

1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Divadelní spolek ochotnický Havlíček. (Kurcová)
in: 30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.
Okresní muzeum Klatovy: Doplňky soustředěných materiálů pro MČAD. Rkp. 2000. 15 s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dokumenty z OKS Klatovy, nyní uloženy v archivu Okresního muzea v Klatovech:
* - ZUČ DIVADLO LOUTKOVÉ 1979-1983, složky 141-146
** - ZUČ DIVADLO AMATÉRSKÉ 1975-1979, složky 147-163
*** - ZUČ DIVADLO AMATÉRSKÉ 1980-1983, složky 164-174BEZDĚKOV, o.Klatovy
- v r. 1956 se div. soubor OB Bezděkov účastnil „Tylova léta“ v Makově se hrou J. K. Tyla „Paní Marjánka, matka pluku“
- na 3. Makovském divad. létě uvedl soubor Štolbovu hru „Na letním bytě“
- v r. 1965 sehrál divad. kroužek ZDŠ pohádku „Popelka“
- v r. 1977 se zúčastnil div. soub. PS při ZDŠ Bezděkov Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Václ. Říhy „Dvě Maryčky“, rež. Černá

Klatovský družstevník 21.7. 1956 Kultura
Nové Klatovsko 9.8. 1958 III. Makovské divadelní léto
Nové Klatovsko 30.4. 1965 Často se říká…
**155

Polívková, Baierlová

BŘEŽANY, o.Klatovy
- v r. 1978 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ČSPO Břežany hru L . Stroupežnického „Naši furianti“, rež. Benedikt
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ČSPO Břežany hru Fráni Francla „Dva kohouti“, rež. A. Benedikt
- v r. 1982 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ČSPO Břežany
hru Fr. Cimlera „Tvrdé české palice“, rež. A. Benedikt /hrána třikrát a zhlédlo ji přes 1000 diváků/
- v r. 1980 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ČSPO Břežany
hru Václava Bárty „Na potoce za mlýnicí“, rež. A. Benedikt

**150
**151
***166
***173

Polívková, Baierlová


ČÍMICE, o.Klatovy
- r. 1920 založen divad. soubor Jirásek při MJ ČSPO v Čímicích; sám A. Jirásek svým dopisem v roce 1919 vyslovil souhlas s použitím svého jména pro divad. spolek; v r. 1923 A. Jirásek ještě adresoval členům spolku dva dopisy; činnost spolku během jeho trvání velmi aktivní, pouze za okupace nemohl plně vyvíjet svoji činnost, v poválečných letech aktivita opět obnovena; 12.3. 1967 sehráli hru A. Jiráska „Otec“
- 17.3. 1968 sehrál divad. soubor Jirásek při MJ ČSPO Šamberkovu veselohru z 30. let „Rodinná vojna“
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ČSPO Čímice hru Boženy Vikové-Kunětické „Reprezentantka domu“, rež. K. Černý
- v březnu 1976 sehrál div. soub. Čimice hru „Pytel neštěstí“

Nové Klatovsko 10.3. 1967 Oživují starou tradici
Nové Klatovsko 12.4. 1968 V Čímicích na kulturu nezapomínají
**151
**160

Polívková, Baierlová


DEFUROVY LAŽANY, m. č. obce CHANOVICE, o.Klatovy
- v r. 1960 se soubor OB Lažany účastnil soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka se hrou „Sylva“

Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili

Polívková, Baierlová


DEŠENICE, o. Klatovy
- v r. 1976 se zúčastnil div. soub. ZDŠ Dešenice Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Dagmar Jandové „Čarodějný bál“, rež. Baštař
- v r. 1975 se zúčastnil div. soub. 1.-5. roč. ZDŠ Dešenice Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Heralda Hausera „Zajíček Doveda“, vedoucí J. Baštař

**159
**161

Polívková, Baierlová


DLAŽOV, o. Klatovy
- 1964-65 připravil TJ Sokol Dlažov Šamberkovo „Jedenácté přikázání“

Nové Klatovsko 19.12. 1964 Amatérské divadlo v našem okrese

Polívková, Baierlová
HARTMANICE, o.Klatovy
- v r. 1977 se zúčastnil div. soub. PS při ZDŠ Hartmanice Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Milosl. Stehlíka „Perníková chaloupka“, rež. Kahle
- v r. 1975 se zúčastnil div. soub. PS ZDŠ Hartmanice Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Fr. Hrubína „Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků“, vedoucí P. Kahle

**155
**161

Polívková, Baierlová


HEŘMANOVA HUŤ, o.Klatovy
- div. soubor uvedl 17.6. 1961 v Klatovech v rámci družby ZK ROH Kozak Klatovy se sklárnami v Heř. Huti div. představení „Labyrint srdce“

Nové Klatovsko 15.7.1961 Kulturní dům Družba Klatovy – Heřmanova Huť

Polívková, Baierlová


HLAVŇOVICE, o. Klatovy
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. školské a kulturní komise při MNV v Hlavňovicích inscenaci Jaromíra Sypala „Napoleon z Doubku“, rež. A. Wicherová
- v r. 1982 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ŠKK Hlavňovice pohádku Radoslava Lošťáka „Poněkud ztracená princezna“, rež. A. Wicherová
- v r. 1980 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. školské a kult. komise při MNV Hlavňovice hru Jana Havláska „Nepožádáš o manželku bližního svého“, rež. A. Wicherová


**151
***166
***173

Polívková, BaierlováHODOUSICE, o.Klatovy
- na 3. Makovském divad. létě uvedl soubor Jiráskova „Otce“, řídil V. Toman
- 20.5. 1956 sehrál div. soubor OB v Hodousicích soutěžní představení u příležitosti 100. výročí J. K Tyla jeho hru „Paličova dcera“
- 11. 8. 1956 se div. soubor OB Hodousice účastnil „Tylova léta“ v Makově se hrou J.K. Tyla „Paličova dcera“

Nové Klatovsko 9.8. 1958 III. Makovské divadelní léto
Klatovský družstevník 2.6. 1956 Divadelní soutěž 1956
Klatovský družstevník 21.7. 1956 Kultura


Polívková, Baierlová

HORAŽĎOVICE, o.Klatovy
- na 5. Makovském div. létě uvedla 30.7. 1960 OB Horažďovice hru od G. Weissborna „Dva andělé vystupují“
-v r. 1960 se soubor z Horažďovic účastnil soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka
- v r. 1962 dramat. odbor OB /předseda s. Benetka/ sehrál pohádku „Zelený mužíček“; pomáhají budovat kulturní dům
- 1964-65 pracuje OB Horažďovice na inscenaci Tylova „Strakonického dudáka“
- 17.2. 1968 dramat. kroužek pionýrů za vedení D. Hlaváčové sehrál v Domu pionýrů tři pohádky
- 8. 4. 1967 se na přehlídce amatérských divadelních souborů v kult. domě ve Strašíně představil div. soubor Domu pionýrů Horažďovice s hrou M. Majerové „Robinsonka“
- v r. 1990 oslaví divad. soubor MěstKS 145 let; vedoucí Jan Kouba /sehráli již: Tylova „Strakonického dudáka“, Jiráskovu „Lucernu“, Drdovy „Dalskabáty“, Gorkého „Vassu Železnovovou“, Zápolské „Morálku paní Dulské“, Solovičův „Meridián“, Zelenkovu „Košilku“ a „Námluvy“, Braginského „Hru fantazie“, dramatizaci „Babičky“/
- v r. 1978 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl divad. soub. MěOB Horažďovice hru Jaromíra Sypala „Napoleon z Doubku“, rež. Vlková a div. inscenaci „Babičky druhé generace“ od Iny Hermanové, rež. Rajtmajerová
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. MěKS Horažďovice pohádku V. Broskové „Vodníkova Bělička“, rež. Z. Soukupová
- v r. 1977 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. MěOB Horažďovice hru Pavla Hajného „Domácí víno“, rež. Benediktová a od G. Zápolské „Morálka paní Dulské“, rež. M. Rajtmajerová
- v r. 1976 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. MěOB Horažďovice operetu „Na tý louce zelený“, rež. Vlková a hru Jána Soloviče „Stříbrný jaguár“, rež. A. Benediktová
- v r. 1975 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. MěOB Horažďovice hru Eugena Ranneta „Kriminální tango“, rež. Rajtmajerová a hru Jána Soloviče „Expres Meridián“, rež. Benediktová
- 15.-17.4. 1983 se v Kult. domě v Horažďovicích konala Krajská soutěžní přehlídka vyspělých amatérských divad. souborů – z klat. okr. se zúčastnil div. soub. MěKS Horažďovice s hrou J. Drdy „Dalskabáty, hříšná ves“
- v r. 1982 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl divad. soub. MěKS Horažďovice hru J.K.Tyla „Strakonický dudák“, rež. B. Vlková
- 19.-21.4. 1982 se v Kult. domě v Horažďovicích konala Krajská soutěžní přehlídka vyspělých amatérských divad. souborů – z klat. okr. se zúčastnil div. soub. MěKS Horažďovice s hrou J.K. Tyla „Strakonický dudák“
- v r. 1981 se div. soub. MěKS Horažďovice zúčastnil Meziokresní přehlídky divad. amatérských souborů s hrou E. Braginského a E. Rjazanova „Sůva“, rež. M. Rajtmajerová
- v r. 1980 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. MěKS Horažďovice hru A. Jiráska „Lucerna“, v roli vodníka jako host nár. umělec Ladislav Pešek, rež. Fr. Koc


Nové Klatovsko 2.7. 1960 Divadelní léto v Makově
Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili
Nové Klatovsko 6.1. 1962 120 let ochotnické tradice v Horažďovicích
Nové Klatovsko 19.12. 1964 Amatérské divadlo v našem okrese
Nové Klatovsko 1.3. 1968 Pohádky v zámku
Nové Klatovsko 24.3. 1967 Na přehlídce amatérských…
Nové Klatovsko 20.10. 1989 Patří ke kulturní tradici
**150
**151
**156
**160
**163
***165
***166
***170
***173

Polívková, Baierlová


HORY MATKY BOŹÍ, m. č. obce VELHARTICE, o.Klatovy
- v r. 1963 sehráli OB a TJ Sokol v Horách Matky Boží operetu K. Sabiny „Maloměstské klepny“, režie J. Skočný; hrála se i v Hrádku /zřejmě Hrádek u Sušice/ a v Malonicích

Nové Klatovsko 18.5. 1963 Horské divadlo

Polívková, Baierlová


CHANOVICE, viz též DEFUROVY LAŽANY, DOBROTICE, o.Klatovy
- v r. 1960 se soubor OB Chanovice účastnil soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka se hrou
lotyšského autora Baltušice „Zpívající kohouti“
- 1964-65 se připravovala hudební komedie „Dovolená s Andělem“

Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili
Nové Klatovsko 19.12. 1964 Amatérské divadlo v našem okrese


Polívková, Baierlová


CHLÍSTOV, o.Klatovy
- v r. 1976 se zúčastnil div. soub. ZDŠ Chlístov Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Samuela Maršaka „Dům kočky modroočky“, rež. Holzknechtová

**159

Polívková, Baierlová


CHUDENICE, o.Klatovy
-v r. 1960 dramat. soubor OB v Chudenicích předvedl v sokolovně Nušičovu veselohru „Paní ministrová“
- divad. kroužek TJ v Chudenicích sehrál v Makově „Vojnarku“ od A. Jiráska; 9.1. 1966 v Dolanech veselohru „Pension Belvedere“
- div. soubor Sokola Chudenice sehrál 3.8. a 4.8.1985 v přírodním divadle v rámci XIV. Divadelního léta na Rýzmberku u Kdyně Jiráskovu „Lucernu“ /v Chudenicích sehrál „Lucernu“ naposled. div. soubor Sokola za okupace v r. 1940/
- 10.7. 1965 sehrál na 10. Divadelním létě v Makově soubor OB Chudenice „Vojnarku“ od A. Jiráska
- soub. Doubravka při ZDŠ Chudenice se zúčastnil Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů ve šk. r. 1979/80 s autorským kabaretem „Hrajeme si jako dospěláci“, rež. O. Muzikářová

Nové Klatovsko 21. 5. 1960 Chudenice divadelní
Nové Klatovsko 15.1. 1966 Penzion Belvedere
Nové Klatovsko 2.8. 1985 Klasická Lucerna
Nové Klatovsko 12.6. 1965 Desáté výročí divadelních přehlídek v Makově
***164

Polívková, Baierlová


JANOVICE NAD ÚHLAVOU, o.Klatovy
- v září 1959 uvedl divadelní kolektiv dram. odboru TJ Sokol veselohru Branislava Nušiče „Paní ministrová“, režie Dobra Mrvíková
- v r. 1965 připravila ZDŠ a SRPŠ v Janovicích dětské divad. představení „Pohádka z kufru“, které doprovázel malý orchestr řízený s. Kybicem
- v r. 1957 na Divadelním létě v Makově předvedl Sokol Janovice „Dámy a husaři“ od Fredra
- v r. 1978 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. TJ Janovice hru „Podskalák“, rež. Dvorský, hudební nastudování V. Kybic; v závěru roku uvedli divad. komedii J.N. Nestroye s hudbou R. Piskáčka „Děvče z předměstí"
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. TJ Janovice hru „Hadrián z Římsů“, rež. M. Andruszyszynová, O. Dvorský
- v r. 1977 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div.odbor TJ Sokol Janovice hru O. Zahradníka „Zurabája, aneb epitaf pro živého mrtvého“ a „Den oddechu“ od Valentina Katajeva, rež. M. Andruszyszynová
- v r. 1976 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub TJ Sokol Janovice pohádkovou hru se zpěvy „O brejlatý princezně“, rež. M. Andruszyszynová

Nové Klatovsko 12.9. 1959 Ochotnické divadlo v Janovicích
Nové Klatovsko 8.5. 1965 Zdařilá akce
Klatovský družstevník 20.7. 1957 Divadelní léto v Makově úspěšně probíhá
**150
**151
**156
**160

Polívková, Baierlová


KAŠPERSKÉ HORY o.Klatovy
- v r. 1961 dramat. odbor OB v Kašp. horách sehrál div. hru Pavla Pavlíka „Nikdy“
- v r. 1963 dramat. odbor OB nacvičil hru J. Janovského „Je libo cigaretu?“


Nové Klatovsko 22.4. 1961 Dramatický odbor Osvětové besedy…
Nové Klatovsko 19.1. 1963

Polívková, Baierlová


KLATOVY o.Klatovy
- 22., 24. a 25.6. 1929 byla na ochotnické scéně v Klatovech uvedena opera „Prodaná nevěsta“ za řízení kapelníka Bohumila Bouzka ve spolupráci s MUDr. J. Matějčkem a za režie prof. Romana Císaře. Orchestr měl 28 členů, pěvecký soubor 38 členů /Sokola, Šumavanu, Osvěty/, baletní soubor 12 členů ze Sokola pod vedením balet. mistra O. Stočese a primabaleriny Mil. Skřivanové, kteří tančili sóla. Opera se hrála šestkrát, jako hosté v ní účinkovali členové Měst. plzeňského divadla.
- vojenský divadelní soubor „Jaslo“ /vyhrál v r. 1960 soutěž LUT klatovského okresu/ dostal k dispozici jeviště a klubovnu ZK Kozak; vede Fuchs
- ke 40. výročí založení KSČ provedl soubor Jaslo sedm představení hry „Bílá krev“, další pak 13.5. v Kašperských Horách, 14.5. ve Strašíně, 30.5. v Horažďovicích
- za r. 1960 bylo na klat. okrese sehráno 334 divad. hry
- pionýři ze školní družiny při II. ZDŠ v Klatovech provedli 29. a 30.3. 1977 divad. hru podle pohádky Václ. Říhy „Dvě Maryčky“, nacvičila vychovatelka Božena Nováčková
- v dubnu 1959 byly zahájeny práce na přírodním divadle a kině na zahradě hotelu „Střelnice„ v Klatovech
- na jaře 1960 nacvičil za vedení důst. Fuchsy soubor Jaslo Cachovu hru „Moje teta, tvoje teta“ – nejlepší představení LUT a dostal se mezi nejlepší v armádní soutěži; v předvolební akci sehráli 25 představení; jejich kulturní agitka měla 52 vystoupení; připravují hru Fr. Pavlíčka „Labyrint srdce“, režie rotný Slepička
-v r. 1962 soubor Jaslo se stal součástí ZK Klatovan; nacvičili Janovského hru „Je libo cigaretu?“, režie Slepička
- v červnu 1969 se soubor Divadla Dřímajících Talentů Klatovy účastní festivalu umění v anglickém městě Hullu, kde uvede svou hru „Bono publico“
- v r. 1968 působí na klat. okrese 14 ochot. souborů, které uspořádaly 43 představení; v r. 1969 se na okrese amat. divadlem zabývá asi 500 občanů; většinu nastudovaných her sehrají dvakrát až třikrát; pro zlepšení materiálních podmínek bylo ochot. souborům sníženo půjčovné za kostýmy z fondu SDS Klatovy
- v r. 1968 uvedlo Divadlo Dřímajících Talentů Klatovy hry „Krajina pod Řípem“, „Ze škamen“, „Bono publico“; vede Pavel Bosák;
- v r. 1975 OKS Klatovy vyhlásilo okresní soutěž dětských divad. souborů, zúčastnili se: soubor Pionýr. skupiny při ZDŠ Hartmanice, ZDŠ Strašín, SRPŠ Vřeskovice, ZDŠ Dešenice
- v r. 1956 svazáci zemědělsko-technické školy v Klatovech sehráli hru Josefa Bárta „Křivoklátské nocturno“, režie uč. Průcha
- v r. 1957 rozdělení divad. souborů na Klatovsku Domem osvěty Klatovy do kategorie A, B, C
- 17.7. 1965 na 10. Divadelním létě v Makově uvádí soubor Jaslo Klatovy hru Agathy Christie „Neočekávaný host“
- v r. 1946 sehráli klatovští ochotníci hru K. Zajíčka „Královna Dagmar“, režie Svatková
- v lednu 1979 byla vyhlášena okr. soutěž dětských divadelních a loutkář. souborů, zúčastnili se:
divad. soub. ZDŠ Strašín s hrou J. přibyla „Zahrada vil“, rež. Hromádková;
loutk. dětský soub. 1. roč. LŠU Sušice s pohádkami „O zlaté kuličce“, „O nemocně princezně“, rež. Sedlecký, Balej;
loutk. dětský soub. 2. roč. LŠU Sušice s pohádkou „Honza, Kašpárek a čert“, rež. Sedlecký, Balej;
loutk. soub. při MěDPM Sušice s hříčkou „Proč chodí Evička brzy spát?“, rež. Tomanová
- v r. 1978 se zúčastnil div. soub. III. ZDŠ Klatovy Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů s hrou J. Horáka „Zvířátka a loupežníci“, rež. Baštář
- v r. 1977 se zúčastnil div. soub. III. ZDŠ Klatovy Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Dagmar Jandové „Čarodějný bál“, rež. Baštář
- v r. 1976 se zúčastnil div. soub. III. ZDŠ Klatovy Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Václava Říhy „Dvě Maryčky“, rež. Špatenková
- v r. 1976 se zúčastnil div. soub. PS čsl. námořníků při III. ZDŠ Klatovy Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Zuzany Dorogiové „O moudrém hvězdáři“, rež. Dorogiová

Nové Klatovsko 20.6. 1969 Dobrá věc se podařila
Nové Klatovsko 16.9. 1961 Jaslo se připravuje
Nové Klatovsko 20.5. 1961 Ke 40. výročí založení KSČ
Nové Klatovsko 28.1. 1961 Klatovští ochotníci sněmovali
Nové Klatovsko 29.4. 1977 Školní družina…
Nové Klatovsko 25.4. 1959 Klatovy budou mít přírodní divadlo
Nové Klatovsko 5.11. 1960 Divadelní soubor Jaslo chloubou
Nové Klatovsko 8.12. 1962 Jaslo opět zahajuje
Nové Klatovsko 21.3. 1969 Do Anglie…
Nové Klatovsko 4.7. 1969 Problémy divadla ochotníků
Nové Klatovsko 24.1. 1969 Talenty nedřímající
Klatovský družstevník 1.12. 1956 Po roční přestávce
Nové Klatovsko 12.6. 1965 Desáté výročí divadelních přehlídek v Makově
Hlásí se Klatovy 29.3. 1946 Královna Dagmar
**147 /šanon z OKS Klatovy ZUČ divadlo amatérské 1975-1979 147-163/
**152
**155
**159
**159
Polívková, Baierlová

Loutkové divadlo:
- Rodičovské sdružení při II. obecné dívčí škole v Klatovech obnovilo loutkářskou činnost 16.3. 1946 hrou „Kašpárek na vepřových hodech“; ředitelem Hospodářské záložny byl propůjčen sál, návrh scény arch. Zuna
- Loutkové divadlo umělecké výchovy uspořádalo 7.3. 1946 v rámci oslav narozenin T.G.M. loutkové představení – operu Fr. Škroupa na slova J.K. Chmelenského „Dráteník“ za pomoci loutk. souboru K. Nováka z Plzně

- 11.6. 1981 se v SDS Klatovy uskutečnila 1.okresní přehlídka individuálních výstupů s loutkou o putovní cenu Klatovského dragouna, kde vystoupil:
soub. MěDPM v Sušici, výstup M. Tomanové: „Maková panenka“
soub. MŠ u ONV Klatovy, J. Kovaříková, R. Urbánková: „Strašidlo Bum bác“ – J. Halík
soub. TJ Sušice, L. Sedlecký, J. Prajerová, M. Balej: varietní výstupy s marionetami Číňan, Harmonikář, Tanečnice; loutková scénka U zubaře
soub. MŠ Klatovy ul. Národ. mučedníků, M. Smolová, J. Bastlová: „O koblížkovi“
soub. MŠ Nýrsko , J. Hrachová, M. Kaizerová: „Červená Karkulka“ – F. Hrubín
MŠ Klatovy Václavská ul., J. Jiříková: „Honza popleta“ – M. Smutná
MŠ Strážov, vedoucí J. Mikuličová: „Jak přišel drak o zuby“ – V. Thiele /získal hlavní cenu/


- 15.6. 1982 se v SDS Klatovy uskutečnila 2.okresní přehlídka individuálních výstupů s loutkou o putovní cenu Klatovského dragouna, kde vystoupil:
soub. MŠ z Dlouhé Vsi, Sola Sušice a Sušice Smetanova ul., I. Polanková, H. Štilipová a D. Řeháková: „Budíček“ – Mir. Florian
soub. MŠ Klatovy Koldinova ul., H. Bzenecká a H. Nováková: „Jak pejsek s kočičkou vozili dříví“ – Josef Čapek
MěDPM Sušice, výstup Marie Tomanové, „O bramboráčkovi“ – J. Bergr, J. Dopitová
soubor mateř. škol z Horažďovic, R. Pinkasová, N. Stulíková, D. Nová, M. Čechová, M. Beranová, J. Drhová: „Začarovaný les“ – F. Hrubín
soub. MŠ Okula Nýrsko, J. Hrachová, M. Kaiserová, V. Trubačová: „Tři prasátka“ – V. Provazníková, D. Jandová
MŠ Kozak Klatovy, výstup H. Švejdové: „Co měl kačírek k večeři“ /získal hlavní cenu/
soub. MŠ Strážov, A. Kalivodová, A. Fürbacherová, J. Denková: „Sněhurka“ – L. Feldek


- 17.6. 1983 se v SDS Klatovy uskutečnila 3.okresní přehlídka individuálních výstupů s loutkou o putovní cenu Klatovského dragouna, kde vystoupil:
soub. MŠ ze Sušice, vedoucí I. Polanková, „Pejsek s kočičkou astronauti“ – M. Smutná
soub. MŠ z Klatov /Koldinova ul., tř. Národ. mučedníků, MŠ u ONV/, vedoucí A. Bzenecká, „Šípková Růženka“ – Lubomír Feldek
MěDPM Sušice, M. Tomanová a Z. Šímová, „Byl jednou jeden hřeben“ – J. Pavlovič a L. Titellbachová
soub MŠ 2. z Horažďovic, R. Pinkasová, „Jak se Tonda polepšil“ – R. Pinkasová
MŠ Pačejov, Z. Straková a D. Stichenwirthová, „Nemyta“ – Karel Mašek
MŠ Klatovy /Máchova ul./, E. Průchová a D. Andrlová, „Kamarádi“ – vlastní scénka
Eva Jiříková, Klatovy, „Budíček“ – vlastní scénka
soub. Čtyřlístek z MŠ Strážov, vedoucí J. Jiříková, „Příhody Ťapky a Damiánka“ – E. Petiška /získal hlavní cenu/


- MŠ Kozak Klatovy získal cenu za loutkoherecké projevy na soutěžní přehlídce amat. loutkář. souborů v Horním Slavkově 15.-17.4. 1983 za individuální interpretaci vlastního textu “Co měl kačírek k večeři“
- v r. 1978 se zúčastnil div.kroužek dětského odd. nemocnice v Klatovech Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů s maňáskovou hříčkou „O Kašpárkovi“, vedoucí Šlajchová

Hlásí se Klatovy 21.3. 1946 Stálé loutkové divadlo
Hlásí se Klatovy 21.3. 1946 Stálé loutkové divadlo
*145 /šanon z OKS ZUČ divadlo loutkové 1979-1983 141-146/
*143
* 142
*142
**152
Polívková, Baierlová
ČERMÁK, Vratislav: Z návštěv Tylových v Klatovech. Příspěvek k životopisu slavného buditele. Klatovy, Ot. Čermák /1919/.
LOUTKOVÉ divadlo klatovského rodáka Čeňka Celestýna rytíře z Freyenfeldu. Klatovy, Národopis. museum král. města Klatov.

KOLINEC, o.Klatovy
- 16. a 17.2. 1963 připravil po delším odmlčení TJ Sokol Kolinec veselohru Jana Paulů „Slovo má babička“, režie Jarka Knězová a J. Varcolerová

Nové Klatovsko 2.3.1963 Slovo má babička

Polívková, Baierlová


KYDLINY m.č. města Klatovy o.Klatovy
- žáci národní školy v Kydlinech sehráli v Obytcích pohádkovou hru „Šípková Růženka“ za vedení řed. školy R. Klesy, uč. K. Bělouškové a J. Horejcové

Klatovský družstevník 9.6. 1956 Kultura

Polívková, BaierlováLOVČICE, o. Klatovy
- 25.3. 1962 sehrál dramat. kroužek ochotníků z Lovčic a Pohoří od ČSPO poučnou komedii Jar. Dietla „Pohleďte pokušení“

Nové Klatovsko 7. 4. 1962 V neděli 25. března…

Polívková, Baierlová

LUBY, m.č. města KLATOVY, o.Klatovy
- 18. 8. 1956 se div. soubor OB Luby účastnil „Tylova léta“ v Makově se hrou J.K. Tyla „Lesní panna“
- v r. 1959 lubský DS OB hrál na Makovském div. létě hru J. Paulů „Slovo má babička“ a na Nýrském div. létě hru Jar. Kvapila „Oblaka“
- v r. 1959 přijali lubští ochotníci sedmdesátiletého Josefa Kadlece - zakladatele slávy ochot. divadla v Lubech
- na 3. Makovském létě uvedl soubor OB z Lub Kvapilovu hru „Oblaka“ (byla odehrána již 20x), režie Stanislav Schwentner
- na 5. Makovském létě uvedl 6. 8. 1960 div. soub.OB Luby hru od Otčenáška „Romeo, Julie a tma“

Klatovský družstevník 21.7. 1956 Kultura
Nové Klatovsko 9.8. 1959 Krásný úspěch lubských ochotníků
Nové Klatovsko 4.7. 1959 Vrací se do Lub
Nové Klatovsko 9.8. 1958 III. Makovské divadelní léto
Nové Klatovsko 2.7. 1960 Divadelní léto v Makově

Polívková, Baierlová

- na 5. Makovském létě uvedli makovští ochotníci hru J. Burjakovského „Lidé bděte“
- v r. 1956 Okres. dům osvěty v Klatovech a OB v Makově pořádají v rámci 100. výročí úmrtí J.K. Tyla „Tylovo léto“ v přírod. divadle v Makově; divad. soubor OB Makov se účastnil 25. 8. s hrou J. K. Tyla „Strakonický dudák“
- 13.7. 1957 na Divadelním létě v Makově předvedl soubor OB Makov Shakespearovy „Veselé paničky Windsorské“
- na 2. ročníku Divadelního léta v Makově v r. 1957 poprvé vystoupily i profesionální soubory a to činohra KOD z Plzně a KZD z Klatov
- 24.7. 1965 uvedl dram. soubor OB Makov na 10. Divadelním létě v Makově hru „Pasekáři“ od Fr. Sokola-Tůmy


Nové Klatovsko 2.7. 1960 Divadelní léto v Makově
Klatovský družstevník 21.7. 1956 Kultura
Klatovský družstevník 20.7. 1957 Divadelní léto v Makově úspěšně probíhá
Klatovský družstevník 23.8. 1957 Makovské léto ukončeno
Nové Klatovsko 12.6. 1965 Desáté výročí divadelních přehlídek v Makově


Polívková, BaierlováMALÝ BOR, o.Klatovy
- soubor při sboru pro obč. záležitosti v M. Boru se zúčastnil Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů ve šk. r. 1979/80 s hrou O. Červeného „Kašpárek s Honzou u Baby Jagy“, rež. B. Hadrabová
- v r. 1982 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. v M. Boru hru Josefa Štolby „Ženění, ach ženění“, rež. B. Hadrabová

***164
***166

Polívková, Baierlová

NALŽOVSKÉ HORY, o.Klatovy
- v r. 1960 se soubor z Nalž. Hor umístil na 1. místě soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka se hrou „Země duní“ od Hynšta a Martínka
- v lednu 1964 sehrál dramat. odbor Sokola hru J.K. Tyla „Paličova dcera“, režie s. Tůma

Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili
Nové Klatovsko 25.1. 1964 Úspěšná „Paličova dcera“

Polívková, Baierlová


NEZAMYSLICE, o.Klatovy
- v r. 1963 byl při dohlížecím výboru Jednoty v Nezamyslicích založen divad. ochot. kroužek; sehrál Štolbovu veselohru „Na letním bytě“; ochotníky sdružené kolem učitelského sboru vede Krista a Tomáš Cihlářovi

Nové Klatovsko 20.7. 1963 Dobrý příklad

Polívková, Baierlová


NEZDICE, o.Klatovy
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. OB v Nezdicích u Borov hru F. Šamberka „Rodinná vojna“, rež. V. Krsová
- v r. 1980 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. OB v Nezdicích u Borov inscenaci J.K. Tyla „Lesní panna“, rež. M. Krsová


**151
***173


NEZDICE /na Šumavě část obce Borovy//, o. Klatovy
- v lednu 1962 sehrál ochot. soubor v Nezdicích divadelní novinku „Nebezpečný věk“

Nové Klatovsko 6.1. 1962 Dvakrát o ochotnících

Polívková, BaierlováNÝRSKO, o.Klatovy
- dram. odbor OB v Nýrsku sehrál 16.9. 1961 drama Pfeifra „Dva lékaři“; 23.9. 1961 komedii J. Drdy „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“ se kterou zajížděli i do Janovic, Všerub, Běšin, Švihova, Chudenic, Makova
- poprvé Nýrské divadelní léto uvedeno v r. 1959 během měsíce června až srpna v přírodním divadle
- na 5. Makovském létě uvedl ZK ROH Okula Nýrsko hru Fr. Langra „Velbloud uchem jehly“
- v r. 1960 uvedl dramat. soubor ZK ROH n.p. Okula Nýrsko v sokolovně v Chudenicích veselohru „Nevěsta na rozpacích“
- v r. 1963 Kult. dům v Nýrsku z iniciativy s. Gschwentnera založil studio mladých, kde asi 46 mladých lidí získává teorii i praxi v jevištní práci /mládežnické soubory působí také v Horažďovicích, Tužicích, Čimicích, Kozčíně, Zelené Lhotě, Petrovicích, Borovech, Malém Boru aj./
- 12.12. 1964 odehrál soubor KD v Nýrsku Vrchlického „Noc na Karlštejně“; v prosinci 1964 uvedl školský soubor v Nýrsku pohádku „Sůl nad zlato“
- přírodní divadlo v Nýrsku vybudováno za první republiky za součinnosti Národní jednoty Pošumavské a německého Kulturwerbandu

Nové Klatovsko 7.10. 1961 Bylo vyprodáno
Nové Klatovsko 1959, č. 39-40 Nýrské divadelní léto
Nové Klatovsko 2.7. 1960 Divadelní léto v Makově
Nové Klatovsko 21. 5. 1960 Chudenice divadelní
Nové Klatovsko 16.2. 1963 Dále rozvíjet činnost divadelních souborů
Nové Klatovsko 19.12. 1964 Amatérské divadlo v našem okrese
Nové Klatovsko 20.5. 1961 Bude v Nýrsku opět vyzdvihnuta kultura?

Polívková, BaierlováPAČEJOV, o.Klatovy
- v r. 1960 se soubor OB Pačejov účastnil soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka s Karvašovou hrou „Půlnoční mše“

Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili

Polívková, Baierlová


PLÁNICE, o.Klatovy
- div. soubor z Plánice uvedl na 3. Makovském divad. létě Raisovu hru „Zapadlí vlastenci“, režie Jan Petrů
- v r. 1957 na Divadelním létě v Makově předvedl soubor OB Plánice Kožíkovo „Přátelství“


Nové Klatovsko 9.8. 1958 III. Makovské divadelní léto
Klatovský družstevník 20.7. 1957 Divadelní léto v Makově úspěšně probíhá

Polívková, Baierlová


POHOŘÍ, část obce Lovčice, o. Klatovy
- 25.3. 1962 sehrál dramat. kroužek ochotníků z Lovčic a Pohoří od ČSPO poučnou komedii Jar. Dietla „Pohleďte pokušení“

Nové Klatovsko 7. 4. 1962 V neděli 25. března…

Polívková, BaierlováPŘEDSLAV, o.Klatovy
- 16.7. 1960 uvedla OB Předslav na divadelním létě v Makově Klicperovu hru „Zlý jelen“
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ZO SSM Předslav pohádku E. Krásnohorské „Medvěd a víla“, rež. V. Kraus

Nové Klatovsko 2.7. 1960 Divadelní léto v Makově
**151

Polívková, Baierlová


RABÍ, viz též ČEPICE, o.Klatovy
- v r. 1960 se soubor z Rabí účastnil soutěže vesnických divad. souborů Horažďovicka

Nové Klatovsko 16.4. 1960 Divadelní ochotníci Horažďovicka soutěžili

Polívková, Baierlová

REJŠTEJN, o.Klatovy
- po delší přestávce sehrál 31.1. 1965 divad. kroužek OB zásluhou ředit. školy Hanzelína a jiných divad. hru „Případ Denzinger“
- 6.2. 1966 sehrál dramatický kroužek ZDŠ v Rejštejně pohádku H. Hausera „Zajíček doveda“

Nové Klatovsko 13.2. 1965 Divadelní kroužek OB v Rejštejně
Nové Klatovsko 19.2. 1966 Dramatický kroužek ZDŠ...

Polívková, BaierlováSTRAŠÍN o.Klatovy
- v r. 1961ochot. soub. sehrál Drdovy „Dalskabáty“, režie Dušek; hru hráli ve Strašíně, Soběšicích a Žihobcích
- ochot. soub. sehrál v lednu 1962 divad. pohádku „Slovanským nebem“
- v r. 1962 ochotníci ze Strašínska /Strašín, Nezdice, Soběšice/ se účastnili školení o herecké práci za vedení s. Svobody z OB v Klatovech
- v r. 1967 se na přehlídce amatérských divadelních souborů v kult. domě ve Strašíně představil: 1. 4. div. soubor OB Železná Ruda s hrou „Tříminutový rozhovor“; 8. 4. div. soubor Domu pionýrů Horažďovice s hrou M. Majerové „Robinsonka“; 15. 4. div. soubor ze Štěpánovic s hrou „Václav IV. – lidový král“
- v r. 1978 se zúčastnil div. soub. PS ZDŠ Strašín Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů s hrou D. Jandové „Soví královny“, rež. Řehoř
- v r. 1977 se zúčastnil div. soub. PS ZDŠ Strašín Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Dagmar Jandové „Čarodějný bál“, rež. Řehoř
- v r. 1976 se zúčastnil div. soub. PS ZDŠ Strašín Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Fr. Hrubína „Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků“, rež. Řehoř
- v r. 1975 se zúčastnil div. soub. PS ZDŠ Strašín Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Bož. Němcové „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“, vedoucí J. Řehoř
- soub. při ZDŠ ve Strašíně se zúčastnil Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů ve šk. r. 1979/80 s hrou Jana Jílka „Šípková Růženka“, rež. H. Černá

Nové Klatovsko 27.5. 1961 Aby se Drdovy Dalskabáty povedly…
Nové Klatovsko 6.1. 1962 Dvakrát o ochotnících
Nové Klatovsko 14. 4. 1962 Ochotníci ve Strašíně
Nové Klatovsko 24.3. 1967 Na přehlídce amatérských…
**152
**155
**159
**161
***164
Polívková, Baierlová


STRÁŽOV, o. Klatovy
- soub. učitelek MŠ ve Strážově se zúčastnil Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů ve šk. r. 1979/80 s loutkovou hříčkou V. Phile „Jak se vlk polepšil“, rež. kolektivní

***164

Polívková, Baierlová


SUŠICE o.Klatovy
- v r. 1976 připravili divad. ochotníci TJ Sušice komedii Carla Goldoniho „Lhář“, režie Miroslav Balej
- 19.6. 1965 uvedl na 10. Divadelním létě v Makově soubor OB Sušice „Únos Sabinek“
- v r. 1976 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub TJ Sušice hru Carla Goldoniho „Lhář“
- v r. 1975 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. TJ Sušice hru Milosl. Stehlíka „Mordová rokle“ a ZO SSM gymnásia Sušice komedii „Skapinova šibalství“ od Moliéra, vedoucí V. Šístek

Nové Klatovsko 2.4. 1976 Divadelní ochotníci…
Nové Klatovsko 12.6. 1965 Desáté výročí divadelních přehlídek v Makově
**160
**163

Polívková, Baierlová

Loutkové divadlo:
- v r. 1976 se pořádal v Sokolovně loutkářský ples
- v létě 1983 uspořádal loutk. soubor TJ Sušice ve výst. síni MěKS Sušice výstavu starých i současných loutek
- Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů ve šk. r. 1979/80 se zúčastnil: loutkář. kroužek LŠU v Sušici s loutk. hříčkami „Jak Honza dostal Princeznu“ a „Povídám, povídám pohádku“, rež. L. Sedlecký; v kategorii loutk. souborů dospělých - soub. MěDPM Sušice s loutk. hříčkou „Červená Karkulka“, rež. M. Tomanová a soub. TJ Sušice s inscenací hry Jana Malíka „míček Flíček“, rež. L. Sedlecký


Nové Klatovsko 19.3. 1976 Loutkaři Sušice…
*142
***164

Polívková, Baierlová


ŠTĚPÁNOVICE m.č. města Klatovy o.Klatovy
- v r. 1976 sehráli mladí ze Štěpánovic hru Vojtěcha Cacha „Moje teta, tvoje teta“
- 15. 4. 1967 se na přehlídce amatérských divadelních souborů v kult. domě ve Strašíně představil div. soubor ze Štěpánovic s hrou „Václav IV. – lidový král“
- v r. 1978 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ZO SSM Štěpánovice pohádkovou frašku J. Lady – A. Koenigsmarka „Byl jednou jeden drak“, rež. Rubáš
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ZO SSM Štěpánovice hru V. Nováka a S. Ouberama „Strašidlo Bublifuk“, rež. J. Rubáš
- v r. 1977 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ZO SSM Štěpánovice hru O. Zelenky „Košilka“, rež. Rubáš
- v r. 1976 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub ZO SSM Štěpánovice hru Vojtěcha Cacha „Moje teta, tvoje teta“, rež. Rubáš

Nové Klatovsko 19.3. 1976 Mládí Štěpánovic…
Nové Klatovsko 24.3. 1967 Na přehlídce amatérských…
**150
**151
**156
**160

Polívková, BaierlováŠVIHOV o.Klatovy
- v r. 1979 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. školské a kulturní komise při MNV ve Švihově pohádku Václ. Čtvrtka „Modrý kosatec“, rež. K. Jánský

**151

Polívková, Baierlová


TUPADLY, o. Klatovy
- porotní divadelní komise navštívila 19.5. 1956 div. soubor v Tupadlech, kde nastudovali již druhou divadelní hru a sice Šamberkovu veselohru Rodinná vojna

Klatovský družstevník 2.6. 1956 Divadelní soutěž 1956

Polívková, Baierlová

TÝNEC o.Klatovy

- 4. 8. 1956 se div. soubor OB Týnec účastnil „Tylova léta“ v Makově s hrou J.K. Tyla „Pražský flamendr“
- v r. 1957 se ochotníci z Týnce představili v soutěži LUT hrou „Divá Bára“, složenou S. Razovem a J. Červeným podle B. Němcové, hudba Smatek, režie Kolářová /nedostatkem v Týnci je malé jeviště a málo kulis/

Klatovský družstevník 21.7. 1956 Kultura
Klatovský družstevník 18.5. 1957 Týnec uvedl „Divou Báru“

Polívková, BaierlováVELHARTICE o.Klatovy
- v r. 1960 poprvé sehráno div. představení pod hradem Velhartice; uvažuje se o pořádání divadelního léta ve Velharticích, Rabí, Kašperských Horách

Nové Klatovsko 5.11. 1960 Nová divadelní léta Klatovska

Polívková, Baierlová


VOLŠOVY o.Klatovy
-dramat. kroužek ČSPO Volšovy zahájil činnost na podzim 1960; uznání jim vyslovil Mistr Jaroslav Křička
- divad. kroužek ČSPO sehrál 14. a 15.7. 1962 Štolbovu hru „Na letním bytě“, režie Hana Cihlářová, výprava scény T. Cihlář

Nové Klatovsko 17.6. 1961 Mistr Jaroslav Křička ochotníkům ve Volšovech
Nové Klatovsko 18.8. 1962 Divadelní kroužek ČSPO ve Volšovech

Polívková, Baierlová


VRHAVEČ o.Klatovy
- div. soubor OB ve Vrhavči sehrál v rámci soutěže LUT 1956 veselohru Emila Vachka „Bidýlko“, režie řed. školy J. Zajíc

Klatovský družstevník 9.6. 1956 Kultura

Polívková, BaierlováVŘESKOVICE, m.č. obce Borovy, o. Klatovy
- pravděpod. o vánocích 1975 byla sehrána div. soub. Vřeskovice „Ptáčníkova dceruška“
- v r. 1975 se zúčastnil div. soub. při SRPŠ Vřeskovice Okresní soutěže dětských divad. souborů s hrou Zd. Horynové „Zkoušky čerta Belínka“, vedoucí J. Hrubý
- v r. 1975 v rámci Okresní přehlídky ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. TJ Vřeskovice operetu „Na tý louce zelený“

**160
**161
**163

Polívková, Baierlová


ZAVLEKOV, o. Klatovy
- 1964-65 připravila OB Zavlekov pohádku Zd. Horynové „Moudrá ševcová“

Nové Klatovsko 19.12. 1964 Amatérské divadlo v našem okrese

Polívková, Baierlová


ZDEBOŘICE, m.č. obce Číhaň, o. Klatovy
- v r.1957 sehrál soubor ze Zdebořic Baluckiho hru „Pan radní si neví rady“

Klatovský družstevník 4.5 1957 Poctivá práce ochotníků ze Zdebořic

Polívková, Baierlová


ZELENÁ LHOTA, o. Klatovy
- v říjnu 1962 bylo sehráno div. představení „Čertův Belfínek“, režie s. Jíša

Nové Klatovsko 27. 10. 1962 Zelená Lhota potvrzuje

Polívková, Baierlová


ŽELEZNÁ RUDA o.Klatovy
- 1. 4. 1967 se na přehlídce amatérských divadelních souborů v kult. domě ve Strašíně představil div. soubor OB Železná Ruda s hrou „Tříminutový rozhovor“
- k obnově divadelního života pomohl Kult. dům v Žel. Rudě; 1.7. 1967 uvedli železnorudští ochotníci hru „Úsměvy a kordy“

Nové Klatovsko 24.3. 1967 Na přehlídce amatérských…
Nové Klatovsko 7.7. 1967 Kulturní dům v Železné Rudě…

Polívková, Baierlová


ŽIHOBCE o.Klatovy
- v r. 1966 slaví v Žihobcích 65 let divad. tradice – v r. 1901 založen spolek „J. K. Tyl“, který během svého trvání sehrál přes 400 her; prvním předsedou byl místní ředitel školy Fr. Procházka a režisérem Fr. Veselý
- v r. 1968 dramat. kroužek při ZDŠ v Chudenicích sehrál pionýrskou komedii „FRIPIRI“ s novodobým kosmonautickým námětem
- v červenci 1972 se ochot. divad. soubor „Tyl“ zúčastnil Krajské přehlídky vesnických divad. souborů ve Žluticích
- v r. 1978 v rámci Okresní soutěže ochotnických divadelních souborů uvedl div. soub. ZO SSM v Žihobcích hru „Honorace z pastoušky“ od Milosl. Švandrlíka, rež. Kukrechtová
- v r. 1978 se zúčastnil div. soub. ZDŠ Žihobce Okresní soutěže dětských divad. a loutkář. souborů s hrou Prokopové-Zaoralové „Jolana a 8.B“, rež. Bujoková
- o vánocích 1975 sehrál div. soub. Žihobce veselohru „Košilka“

Nové Klatovsko 16.9. 1966 Sušičtí studenti v Žihobcích
Nové Klatovsko 1.3.1968 Hledáme herecké talenty
Nové Klatovsko 7.7. 1972 Kaleidoskop…
**150
**152
**160

Polívková, Baierlová


ŽICHOVICE o.Klatovy
- v lednu 1963 sehráli ochotníci hru „Naši furianti“
- v r. 1976 sehrál div. soub. Žichovice pohádku Miloslava Stehlíka „Perníková chaloupka“

Nové Klatovsko 19.1. 1963 „Naši furianti“ v Žichovicích
**160

Polívková, Baierlová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':