Databáze českého amatérského divadla

Texty: Seznam českých amtérských divadelních souborů v okrese Jablonec nad Nisou (Strnad)

Seznam amtérských českých divadelních souborů působících v obcích dnešního správního okresu Jablonec nad Nisou

(soubory o jejichž existenci existuje alespoň malá písemná zmínka)


DRŽKOV o.Jablonec n.N.
Pěvecko-divadelní jednota Lev (Strnad)

ZÁSADA o.Jablonec n.N.
Ochotnický spolek J. K. Tyl Zásada (Strnad)

MALÁ SKÁLA o.Jablonec n.N.
Dramatický odbor Sokola
Divadelní soubor při OB Malá Skála (Strnad)

MUKAŘOV m.č. Malá Skála o.Jablonec n.N.
Dělnický dramatický kroužek Mukařov
Dramatický odbor tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Spolek divadelních ochotníků Kolár
Divadelní soubor při Osvětové besedě
Místní divadelní soubor Mukařov (Strnad)

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n.N.
Klub divadelních ochotníků Tyl při osvětové besedě Železný Brod
Besední divadlo Tělocvičné jednoty Sokol
Divadelní soubor Jednoty proletářské tělovýchovy
Dramatický odbor sdružených katolických spolků v Železném Brodě
Dramatický odbor textilního dělnictva
Volné sdružení mládeže v Železném Brodě
Divadelní soubor národní dělnické vzdělávací besedy “Havlíček”
Spolek divadelních ochotníků “Tyl”
Spolek divadelních ochotníků v Železném Brodě
DK ZK ROH při n. p. Železnobrodské sklo (Strnad)

JABLONEC NAD NISOU o.Jablonec n.N.
Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl
Dramatický odbor dělnické tělovýchovné jednoty Svatopluk Čech
Tvořivě-dramatický soubor “Ansámbl”
Divadelní spolek loutkářů Vozichet
Divadelní soubor Flogiston při SVVŠ v Jablonci n. N.
Divadelní soubor Sever
Nové divadlo
Divadlo AB
DK 652
Divadelní soubor ZK Kovozpracujících závodů
Divadlo hudby ZK Plastimat Jablonec n. N.
Jablíčko
Brčál (Strnad)

ALBRECHTICE o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor n. p. Tofa Albrechtice (Strnad)

LUČANY NAD NISOU o.Jablonec n.N.
Soubor divadelních ochotníků Hraničář
Divadelní soubor OB v Lučanech (Strnad)

ALŠOVICE m.č. Pěnčín o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Alšovice (Strnad)

RÝNOVICE m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
D 706 ZK Liaz Rýnovice (Strnad)
Divadelní soubor J. K. Tyl

NOVÁ VES NAD NISOU o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Bří Čapků (Strnad)

VRKOSLAVICE m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
Spolek divadelních ochotníků Tyl (Strnad)

JÍLOVÉ U DRŽKOVA o.Jablonec n.N.
Divadelní odbor Hasičů (Strnad)

KOŘENOV o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Jirásek (Strnad)

RYCHNOV U JABLONCE N . N. o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Rychnov (Strnad)

JABLONECKÉ PASEKY m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor J. K. Tyl (Strnad)

LÍŠNÝ o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Líšný (Strnad)
o.Jablonec n.N.
HUNTÍŘOV m.č. Skuhrov o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Huntířov (Strnad)

HORNÍ MAXOV m.č. Lučany n. N. o.Jablonec n.N.
Soubor divadelních ochotníků Jizeran (Strnad)

HUŤ m.č. Pěnčín o.Jablonec n.N.
Soubor divadelních ochotníků J. K. Tyl (Strnad)

JANOV NAD NISOU o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Jirásek (Strnad)

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH o.Jablonec n. N.
Divadelní soubor Vojan (Strnad)

JOSEFůV DŮL o.Jablonec n. N.
Divadelní soubor J. K. Tyl (Strnad)

POLUBNÝ m.č. Desná v Jizerských horách o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Polubný-Kořenov (Strnad)

MŠENO NAD NISOU m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Spolku baráčníků (Strnad)

KOKONÍN m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Jirásek Kokonín (Strnad)

LHOTKA o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Lhotka (Strnad)

TANVALD o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor E. F. Burian
Divadelní soubor Legie
Divadelní soubor n. p. Seba (Strnad)

PLAVY o.Jablonec n.N.
Spolek pěvecko-divadelních ochotníků Plavy
Divadelní soubor ZK Seba Plavy (Strnad)

SMRŽOVKA o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Práce a radost ZK ŽBS Smržovka
Ochotnický divadelní soubor Bratří Čapků (Strnad)

PROSEČ NAD NISOU m.č. Jablonec n. N. o.Jablonec n.N.
DK Kolár Proseč n. N.
Divadelní soubor Koh-i-noor v Proseči (Strnad)

MARŠOVICE o.Jablonec n.N.
Divadelní soubor Vojan (Strnad)

DESNÁ o.Jablonec n.N.
Soubor mladých DAR
Autorské divadlo založené na podzim roku 1997. Premiéra na jaře roku 1998. Vlastní tvorba, původní hudba. (Dohnalová)

DS VOJAN DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH o.Jablonec n.N.
Založen 1. 10. 1945 v Dolním Polubném (dnes část Desné), předsedou Jos. Lukeš. V jeho režii uvedena první česká hra na Tanvaldsku – Kontrolor Zajíček. Na repertoáru Drda, Gogol, Goldoni, Kvapil, Mahen, Moliér, Solovič atd. Režiséry V. Haas, A. Šanda, H. Šandová, V. Ráliš, Š. Pustai, V. Švitorka. Účast na kraj. přehlídkách ve Frýdlantu v Č. Spolupořádá div. přehlídky O desenského medvěda – Dospělíhrají dětem; dětské karnevaly. 1996 – scénické pásmo “Protržení přehrady na Bílé Desné”. (Dohnalová)
Prameny:
Kronika DS Vojan Desná v Jizerských horách

DRŽKOV o.Jablonec n. N.
PĚVECKO-DIVADELNÍ JEDNOTA LEV
Tradice sahá k roku 1778, kdy hrána na “Drahách” hra Genovefa, z výtěžku postavena socha sv. Františka Serafínského u cesty na Jílové. Později hrán na hřbitově Josef Egyptský, ochotníci z Držkova hráli i v okolních vsích. 1842 postaveno první jeviště v hostinci “U Králů”, od té doby se pravidelně hrálo, s výjimkou roku 1866, kdy se ztratilo vybavení, 1868–69 postavena nová, větší scéna, nové kulisy a opona. Hry hlavně vlastenecké, v
ětší pravidelnost. 1879 přistavěn nový sál, nové vybavení. 1880 získána pevná organiz. struktura založením p ěvecko-div. jednoty. 21 členů, stanovy úřady schváleny až 1888. 1908 hostinec vyhořel, 1909 pořízeno nové jeviště a opona. 20. léta rozkvět, nastupuje ale konkurence biografu. Peníze spolku uvolňovány na dobročinné účely. 1930 velké oslavy padesáti let trvání, nová opona, kulisy, osvětlení, sedadla. Po 1932 finanční problémy, 88 členů, 1936 již 97 členů ale méně představení a jednodušší hry. Knihovna spolku čítala 700 her. Za války stoupá návštěvnost. 1944 činnost zakázána, 1945 obnovena, 1951 přerušení činnosti, některé hry nebyly povoleny. Spolek byl přinucen včlenit se do OB, další činnost nevyvíjel. 1958 obnovena činnost, po 1960 stagnace, 1963 konec. Mezi významné členy patřil stavitel F. Vodseďálek, J. Kotrba, K. Brůna, K. Prousková, L. Číla, J. Mejsnar, R. Marek. V 19. stol. Hrány především vlastenecké kusy jako Vlast, Jan Hus, často hry Tylovy, Jiráskovy, Klicperovy. 1925 uspořádána s utrakvisty hra v přírodě Žižka. Ve 40. letech měla velký úspěch hra Doktor Fiakr. 1950 zakázána Horkého hra Bejvávalo, poslední hra Nebezpečný věk sehrána 1963. 1941 a 43 se soubor účastnil První divadelní soutěže Podkrkonoší v Semilech. (Kober)
Prameny:
Kronika pěvecko-divadelní jednoty Lev, Kronika městyse Držkov, Kulturněspolečenský život obce Držkov

JABLONEC NAD NISOU o.Jablonec n. N.
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR J. K. Tyl
V místě nejstarší, založen 1871 jako dram. Odbor ČB. Hrál v něm. Hostincích, hlavně staré Střelnici. 1881 vyostření vztahů mezi Čechy a Němci v souvislosti s jazyk. Nařízeními. Vypovězeni ze Střelnice, mnoho členů ČB z existenčních důvodů opustilo. Činnost obnovena 1890, hraje se v Kabeláčově domě, novém sídle ČB. Další vlna národ. Třenic okolo 1897, utlumení činnosti, ne likvidace. 1900 sté představení (Šamberk – Sté přikázání). 1904 zakoupila ČB nemovitost adaptovanou a rozšířenou v 1909–11 na ND. Zahajovací představení bří Mrštíkové – Maryša. Hraje se pravidelně každou neděli, úroveˇm stoupá. 1926 přístavba nového jeviště ND, velmi nákladná, proto zřízení výnosnějšího biografu. Útlum činnosti. V 1928 založen ODS J. K. Tyl jako nástupce dram. Odboru ČB. V čele Josef Florián. Vystupování se omezuje na státní svátky a významné dny. Válkou činnost přerušena. 1945 obnovení souboru, v čeleAlfréd Ječný. 1946 krize, existence ohrožena nezájmem, překonáno. Hraje se v MD (do konce války jen německy). 1947–49 začíná tlak na uvádění budov. Her – nezájem publika. 1950 likvidace spolku, zřizovatelem OB. Začát. 50. let úspěšný, pravid. Vystupování, měsíční premiéry. 1953 přechod k DO. Finanční potíže – provozov. OV svazu zaměst. školství. Režiséry L. Beneš, A. Ječný, J. Pistorius, Z. Nejedlo. 1959 I. cena Hodkovické jaro – Revizor. Opakované hostování n. u. L. Peška v roli Chlestakova. V souboru budoucí prof. Herci H. Frejková, J. Kotva. Spolupráce s M. Bílkem (herec DFXŠ Liberec). 1963 Pogodin – Aristokrati, jedno z nejlepších představení. 1966 Maria October – I. cena Hodkovické jaro, postup na Jiráskův Hronov. Uměl. vzestup – režis. E. Frejková, A. Douba. 1966–67 I. cena Libochovické léto. 1969 B. Johnson – Lišák Valpone, účast na Jirás. Hronově. Zač. 70. let nový zřizovatel OKS, krize, úpadek. 1971 stabilizace činnosti, založení studia mladých. Postupné slábnutí činnosti až její úplné zastavení v 80. letech. (Strnad)
Prameny:
Kroniky ODS J. K. Tyl Jablonec nad Nisou
Kronika hudební školy v Jablonci nad Nisou
Plakáty, programy
Alba novinových výstřižků, fotografií a poznámek (člen ODS L. Nejedlo)

D 706 JABLONEC NAD NISOU
Činný na přelomu 50. A 60. Let. Zřizovatelem ZK Liaz Rýnovice (Strnad)

DRAMATICKÝ ODBOR TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SVATOPLUK ČECH
Začát. Činnosti okolo 1907. Hrálo se v hotelu Skrha, po válce v hostinci U Nedvídků a hotelu Lang ve Vrkoslavicích. 1922 otevřen nový sál DD. Soubor získává svůj název. Činnost přerušena válkou. Po ní někteří členové přešli do souboru J. K. Tyl. (Strnad)
Prameny:
Kronika ODS J. K. Tyl

DIVADLO AB JABLONEC NAD NISOU
Ćinné v 50. A začátkem 60. Let. Zřizovatelem ZK Brusírny kamenů Jablonec n. N. (Strnad)

DIVADLO HUDBY JABLONEC NAD NISOU
Divadlo malých forem činné v I. polovině 60. Let. Zřizovatelem ZK Plastimat Jablonec n. N. (Strnad)

DK 652 JABLONEC NAD NISOU
Činné v 50. Letech. Zřizovatelem ZK Komunální služby Jablonec n. N. (Strnad)

DS KOVOZPRACUJÍCÍCH ZÁVODŮ JABLONEC NAD NISOU
Činný na přelomu 50. a 60. let. Hlavními protagonisty A. Douba, F. Šálek, H. Koutná, E. Langnerová. Organizování pravidelných kulturních čtvrtků v MD – besedy s protagonisty slovesné kultury např. Glazarová, Kožík. (Strnad)

DS SEVER JABLONEC NAD NISOU
Činný v 50. a začátkem 60. let. Zřizovatelem ZK Autobrzdy Jablonec n. N. (Strnad)

DSL VOZICHET JABLONEC NAD NISOU
Vznikl 1980 pod názvem Kubíkovo divadélko. Od září 1991 nový název (zřizovatelem ZV ROH ONV Jablonec n. N.). V letech 1980–1997 kolem 30 většinoudětských inscenací, 1 pásmo kramářských písní. Pravidelná účast v regionál. přehlídkách, třikrát v národ. přehlíd. v Chrudimi. Od 90. let domovským místem DDM Vikýř. Pořádá představení pro děti, karnevaly

, výstavy loutek, letní tábory dram. výchovy. (Strnad)
Prameny:
Kronika DSL Vozichet

NOVÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU
Činné v 50. a začátkrm 60. let. Zřizovatelem ZK Jablonex Jablonec n. N. (Strnad)

JABLONEC NAD NISOU o.Jablonec n. N.
TVOŘIVĚ-DRAMATICKÝ SOUBOR “ANSÁMBL”
Postupně se konstituoval ze zájemců o divadelnictví a umělecký přednes okolo Mgr. Jany Vobrubové na místním GaSG. Činnost včetně realizace představení probíhala na půdě školy, na školních Akademiích provedeny vlastní hry KAT (1995) a ROBOT (1996), poté zánik pro nezájem členů. (Kober)

DS J. K. TYL JOSEFŮV DŮL o.Jablonec n.N.
Spolek založen v srpnu 1945. První představení na Vánoce 1945 – hra J. K. Tyla. Ročně 3–4 premiéry. V letech 1962–73 se odmlčel. Nový rozmach v 70. Letech, od 1975 pořádá okresní přehlídky vesnických div. souborů. Pravidelná účast ma kraj. přehlídkách – Frýdlant v Č., Mašťov u Kadaně. V letech 1976–97 devětkrát vystoupil na národ. přehlídce ve Vysokém n. J., nejúspěšnější v 1979 – získal hlavní cenu V. Venclík: Šťastná rodina. (Dohnalová)
Prameny:
Kronika DS J. K. Tyl Josefův Důl
vzpomínky pamětníků

MALÁ SKÁLA o.Jablonec n. N.
DRAMATICKÝ ODBOR SOKOLA
DO místního Sokola zřízen roku 1900, ale první zmínky o nesystematické div. činnosti již z 1895. 1903 zřízeno jeviště v hostinci “U Bílků”, tehdy “Lang”. První hrou jmenovitě zmíněnou byla 1904 Žebračka a její syn a K. H. Borovský. Režiséry byli Vinař, Labský a především známý pedagog, průkopník František Bakule (1877–1957), který také ve hře o Havlíčkovi ztvárnil hlavní postavu. Bakule působil ve spolku až do 1909, kdy jej znechucen opustil. V období 1905–06 bylo s Lapeným Samsonkem hostováno v Daliměřicích, DO se začlenil do Divadelní župy turnovské. Nastalo období rozmachu, uzavřena smlouva s hostinským Bílkem, že postaví jeviště nové a DO mu bude 20 let splácet, nové kulisy od pražského A. Majera. 1907 uvedeny hry, 1908 divácky a herecky náročná Tolstého Vláda Tmy pod režií Bakuleho, s velkým úspěchem, dále rozepře, Bakule odchází, realizovány jednodušší hry, stagnace. 1915 nové kulisy a opona s malbou ak. mal. K. Vika. Postupné oživení, 1918 pět her, největší úspěch Burnettův Malý lord hraný i v Jenišovicích. Po 1920 postupný útlum, 1925 konkurence biografu. 1928 se začíná hrát také loutkové divadlo, 1929 zmiňován loutkářský odbor, hráno v restauraci “Na Labi” roku 1931 dvanáct her, 1932 devět her. V polovině 30. let došlo k oživení klasického hraní a 1936 zmíněno sedm divadelních a šest loutkových her. Od 1932 hráno v nové sokolovně. Jako poslední v přírodě 1940 Naši furianti. Po válce činnost až 1947 jako Divadelní kroužek, 1948 úpadek. Další činnost divadelníků v letech 1971–79. (Kober)
Prameny:
Kronika tělocvičné jednoty Sokol v Malé Skále, pamětníci

MUKAŘOV m. č. obce Malá Skála o.Jablonec n N.
DĚLNICKÝ DRAMATICKÝ KROUŽEK MUKAŘOV
DRK založen ustavující schůzí 15. 9. 1928 v místním Hujerově hostinci, potřebné vybavení zakoupila téhož roku místní KSČ. Počet členů není znám, režisérem Josef Janus. Do první války známo uvedení “více jak čtyř her” ze zpětných vzpomínek (Žaluji, Dva kohouti na jednom smetišti). Vybavení často zapůjčováno ideově spřízněným spolkům, což se mu stalo osudným roku 1938, kdy zůstalo při zajišťování Sudet říšskou armádou v hostinci “Na Vejpřeži”. Další činnost po válce nepotvrzena. (Kober)
Prameny:
Kronika obce Mukařov 1957–77

MUKAŘOV m. č. obce Malá Skála o.Jablonec n N.
viz též: SDO Kolár Mukařov
DRAMATICKÝ ODBOR TJ SOKOL MUKAŘOV
DO konstituoval někdy roku 1911. Představení hrána zřejmě v hostinci Anny Daníčkové, realizováno celkem 6 her pod režií Jos. Daníčka, jako “Poklad” a “Závěť” na jevišti a s vybavením zakoupeným z Karlova u Nové Paky. Schůzí 19. 12. 1911 ustaven Spolek divadelních ochotníků Kolár, nezávislý na TJ Sokol. (Kober)
Prameny:
Kronika obce Mukařov 1957–77, Kniha zápisů dramatického odboru TJ Sokol v Mukařově

MUKAŘOV m. č. obce Malá Skála o.Jablonec n N.
viz též: SDO Kolár Mukařov
MDS Mukařov
DS PŘI OB MUKAŘOV
První zmínka z roku 1957, kdy realizována hra F. X. Svobody “Na Bušinské samotě” v režii p. Posltové. V l. 1957–64 realizována každý rok jedna hra. 1961 bylo oslaveno 50 let činnosti ochotníků v obci. DS se zůčastnil okresní a krajské soutěže. DS udělen Zlatý odznak Kajetána Tyla. V l. 1964–65 vznikl postupně na OB nezávislý MDS. (Kober)

MUKAŘOV m. č. obce Malá Skála o.Jablonec n N.
viz též: DS při OB Mukařov
MÍSTNÍ DIVADELNÍ SOUBOR MUKAŘOV
Vznikl v letech 1964–65 z DS při OB. 1965 realizována hra M. Matuštíkové “Kristina”, 1966 Konopáčovo “Kilo cukru”, což je poslední zmínka o činnosti tohoto DS, který zřejmě v této době zanikl. (Kober)
Prameny:
Kronika obce Mukařov 1957–77

MUKAŘOV m. č. obce Malá Skála o.Jablonec n N.
viz též: DO TJ Sokol Mukařov
DS při OB Mukařov
SDO KOLÁR
SDO vznikl 19. 12. 1911 jako pokračovatel DO TJ Sokol. 1912 známo 16 členů, režisérem Jos. Daníček. Prameny uvádějí 73 realizovaných her, což se snad vztahuje k létům 1911(?)–1939(?). (Kober)

POLUBNÝ m.č. Desná v Jizerských horách o.Jablonec n. N.
DS POLUBNÝ-KOŘENOV
Založen v I. pol. 30. let 20. stol. českými obyvateli obcí Polubný a Kořenov. Pracoval do 1938, po válce činnost obnovena. Nejaktivnější 1946–56, poté činnost slábne, v 60. l. zaniká. (Dohnalová)
Prameny:
Pamětníci

ZÁSADA o.Jablonec n. N.
OCHOTNICKÝ SPOLEK J. K. TYL ZÁSADA
Počátky divadelní činnosti lze datovat do roku 1749, kdy rychtář Jan Šourek zřídil u místní kaple násep pro konání pašijových her. Herci se tehdy strojili a líčili v sakristii. Poslední pašije provedeny 1859. Ale již 1869 vzniklo volné sdružení sousedů, které se 1870 přetvořilo na divadelní spolek. Hráno bylo v hostinci “U Janů, který však roku 1908 vyhořel i se vším spolkovým vybavením, mezi nímž byla i historicky cenná opona s vyobrazením obce. Od roku 1910 bylo v novostavbě hostince s novým vybavením hráno dále, činnost zřejmě po celé období první republiky. (Kober)
Literatura:
Lhota, J: Vývoj ochotnického spolku J. K. Tyl v Zásadě, IN: Sborník okresu Železnobrodského, 1923/I, s. 59–60

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
BESEDNÍ DIVADLO TJ SOKOL
Založeno okolo 1870, u zrodu stál mj. prof. P. Rada. Hrálo se v hostinci “U Jizery”, nejstarší známé představení 1874. 1875 zakázána okresním hejtmanstvím činnost kvůli chybějícícmu oprávnění, což bylo obejito povolením hrát ve prospěch Radčických obyvatel postižených požárem. Později známa další činnost, např. hra Vězení nebo 1879 Debory ve prospěch chudých žáků. Z členů se dochovalo jménojednatele Josefa Schäfera a režiséra F. Šilhána. 1880 poslední zmínky o činnosti, 1882 prodáno vybavení za 85 zl. SDO. (Kober)
Literatura:
Kol: 1860–1960. Památník divadelních ochotníků v ŽB, ŽB 1960

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
DRAMATICKÝ ODBOR SDRUŽENÝCH KATOLICKÝCH SPOLKů V ŽELEZNÉM BRODĚ
Vznikl ve dvacátých letech s původním názvem Dramatický odbor katolického dělnictva přádelny v ŽB. Nejprve pořádány besídkové večery v hostinci “U Převozu”. Z této činnosti se později vyvinula divadelní představení konaná v hotelu na Poříčí. Režiséry byli A. Janko, V. Kopal, S. Šmíd. Po roce 1934 údajně začaly být pořádány výpravné operety. (Kober)

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
DRAMATICKÝ ODBOR TEXTILNÍHO DĚLNICTVA
Vznikl zřejmě někdy na počátku 20. Let. Vůdčí osobou byl člen SDO Tyl Celestýn Louma ml.. K neshodám došlo 1923, kdy se DO TD domáhal možnosti vystupovat v MD. Z toho vznikl nakonec ostrý spor mezi městem a SDO Tyl o dispoziční právo k MD. DOTD zde nakonec vystupování umožněno nebylo tak dál realizoval své hry v hotelu na Poříčí. Dalšími významnými členy byli F. Neťuka a J. Udatný. Každý rok provedl DO několik her, často hrál v okolních obcích. 1945 obnovena činnost pod vedením J. Udatného, 1952 přeměněn na Dramatický kroužek ZK ROH při n. p. Pojizerské bavlnářské závody. (Kober)

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
DS JEDNOTY PROLETÁŘSKÉ TĚLOVÝCHOVY
Vznikl ve třicátých letech, představení byla konána v hostinci “V Olšinách”, režisérem byl Josef Kryl z Koberov. Názvy her mluví samy za sebe: Internacionála smrti, My nový život chcem na zemi, Poprava Josefa Kudrny, Švejk v civilu. Kromě her pořádány také besídky. 1937 zánik. (Kober)

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
DS NÁRODNÍ DĚLNICKÉ VZDĚLÁVACÍ BESEDY “HAVLÍČEK”
Beseda založena 1900, 1902 vznikl její divadelní soubor. Zachováno málo zpráv. Nejprve hráno ve spolkové místnosti v hostinci “Na Kocandě”, výjimečně v MD. Působili zde pozdější významní členové SDO Tyl jako Celestýn Louma ml. a Josef Hofrichter (do 1906). Později spolek zanikl. (Kober)

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
viz též: SDO Tyl Železný Brod
KLUB DIVADELNÍCH OCHOTNÍK TYL PŘI OB ŽELEZNÝ BROD
Vznikl 1948 nuceným přiřazením svého předchůdce SDO Tyl k OB. Členstvo většinou zůstalo z SDO Tyl. V letech poválečných zůstává repertoár i přes politickou situaci na vysoké úrovni – Goldoni, Balzac, Shakespeare, Moliére, v druhé polovině 50. Let se v repertoáru stále více objevují pohádky a hry pro děti. 1964 od OB přešel soubor do jednotného klubu pracujících ROH u n. p. Kolora Semily. Soubor hrál také ve volné přírodě, což umožňovala letní scéna Pod Kozincem, zbudovaná 1950. 1958 účast na přehlídce v Kutné Hoře s Gogolovou ženitbou. Pravidelná účast na přehlídkách v Jablonci, Desné, Žatci, na Českolipském podzimu a Tanvaldském člunku, Hodkovickém jaru, kde dosáhl 1967 vítězství s Camolettiho hrou Létající snoubenky, 1974 v Úpici s hrou Starší syn, cena za nejlepší inscenaci a na JH 1974 A. Balatková cena talent 74. S hrou Hnízdo tetřevahlušce II. místo Svitavy 1984. (Kober)
Prameny:
Kol: 1860–1960. Památník divadelních ochotníků v ŽB. ŽB 1960
Kol: 1860–1980. 120 let divadelního souboru Tyl ŽB, ŽB 1980

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
viz též: SDO, KDO při OB Železný Brod
SDO “Tyl”
1885 vznikl jako plod rozpadu dodavadního široce pojatého SDO. Hráno v hostinci “U Mostu”, který používal už SDO od roku 1882, od 1890 v hostinci “U Jizery”, dohoda s městem, že v nové radnici vznikne sál MD, kde bude SDO Tyl vystupovat. MD otevřeno 6. 11. 1892, v l. 1935–36 opraveno a rozšířeno, pořízena nová, cenná, dodnes dochovaná opona od V. Rady a V. Rabase. Po 1887 oživení, nové kulisy, 35 činných členů. Od 1900 přijímány také ženy jako rovnoprávné členky. 1906 oživení díky příchodu J. Hofrichtera a C. Loumy ml.. Spolkové peníze za války vydávány na dobročinné účely, na konci války MD skladištěm. 1919 55 členů, 1923 spor spolku s městem o dispoziční právo k MD. 30. léta – roste kvalita a počet her, rozkvět. Za války snaha neomezovat činnost, 1944 zákaz. 1945 obnoven, stoupavá tendence, 1948 ale přiřazen k OB, nový název KDO Tyl. Po Sametové revoluci obnoven, ale 1995 zánik činnosti. V 2/2 19. stol. hry od Klicpery, Tyla, Stroupežnického, Šamberka, Svobody, Nestroye, Gogola, výjimečně vlastní kusy (1893 – veselohra od A. Lokaye). MD otevřeno Šubrtovými Probuzenci, mezi významné realizace patří Blodkova opera V studni 1905 v režii J. Ullricha, sehraná členy Tyla, ale uspořádaná Dámským spolkem Vesna. 20. a 30. léta – hry G. B. Shawa, J. Štolby, Abigail Horákové, F. Langera, H. Ibsena, O. Wilda, O. Scheinpflugové, Branalda, Čapka, Basse. První poválečnou hrou byla Ze života hmyzu bratří Čapků. Poslední hrou 1995 Aladinova kouzelná lampa. Významnými členy byli např. Josef Vít, Josef Ullrich, Petr Rada, Josef Hofrichter, Celes. Louma ml., Ant. Cakl, J. Plíva, O. Žák, A. Hádek, J. Balatka, Z. Lokay a další. První účast na ochotnické soutěži spolu s Turnovem, Lomnicí a Semilami 1893, 1941 a 1942 účast na okrskové soutěži v Semilech, kde 1943 s hrou Pan Petr Pleticha v režii A. Hádka 1. Místo. 1943 2x uspoř. ŽB hry, cyklus ochot. Představení, 1944 přerušen zákazem. S Langerovým Velbloudem uchem jehly účast na JH 1947. Účast na přehlídce v Novém Boru 1994 a 95. (Kober)
Literatura:
Kol: 1860–1960. Památník divadelních ochotníků v ŽB, ŽB 1960
Kol: 1860–1980 120 let divadelního souboru Tyl ŽB, ŽB 1980
Plíva, J.: Z historie ochotnického spolku Tyl v ŽB
IN: Sborník okresu Železnobrodského, VI/1930, s. 39–40

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
viz též: SDO Tyl Železný Brod
SDO V ŽELEZNÉM BRODĚ
Datace počátků ODV v ŽB problematická, dle Umlaufa první zmínka již 1699. První bezpečně doložená hra (pašije) provedena 1752 a dále často 1752–91, poté konání církví v duchu osvícenství omezováno. ŽB pašijová hra o umučení Páně dochována v rukopise z l. 1791–93, jde o první dochovanou režijní knihu na našem území, vytvořena zpětným záznamem o minulých představeních pro budoucí zájemce o realizaci paš. her, dokument středoevr. významu. Autorem místní měšťan Jan Jáchym Tepr (1741–99), sám v hrách vystupoval i je režíroval, na základě dodatků k textu jej lze považovat za prvního českého divadelního historika. V 1/2 19. st. hrány hry např. Klicperovy a Tylovy, není pevnější spolková organiz. struktura. Výrazné zvýš. činnosti v l. 1848–49, až 6 her za rok. Dál činnost existuje, přesné údaje chybí. 1860 ustavení SDO. Nejprve hráno na radnici, kde však málo prostoru. 1872 zřízen hasičský odbor SDO, což však vedlo k problémům a 1885 k rozdělení SDO na SDO Tyl a Hasičský spolek. (Kober)
Literatura:
Ron, Vojtěch: První poznámky k železnobrodským pašijím
IN: Z Českého Ráje a Podkrkonoší VI, Semily 1993, s. 35–52
KOL: 1860–1960. Památník divadelních ochotníků v ŽB, ŽB 1960

ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec n. N.
viz též: DS NDVB Havlíček Železný Brod
VOLNÉ SDRUŽENÍ MLÁDEŽE V ŽELEZNÉM BRODĚ
Seskupilo některé členy zaniklé besedy Havlíček. Hlavní náplní činnosti bylo sice organizování večírků a tanečních zábav, mimo to byl rovněž sehrán určitý počet divadelních představení v hostinci “Na Kocandě”.Jména her a členů se zřejmě nedochovala. (Kober)


Divadelní přehlídky

Divadelní přehlídky v Jablonci nad Nisou o.Jablonec n. N.
Pořádány v 50. a 60. letech v městském divadle (Divadlo Julia Fučíka). 1955–58 národní div. přehlídky. 1959 krajská div. přehlídka. 1967, 68 mezikrajové divadelní přehlídky. Zpravidla účast 7 souborů. (Strnad)

Přehlídky vesnických divadelních souborů v Josefově Dole, o.Jablonec n. N.
pořádány od 1975 pro okres Jablonec n. N. a okolní okresy. Od 1991 oblastní přehlídka pro severovýchodní Čechy. (Dohnalová)

“O desenského medvěda” Desná v Jizerských horách, o.Jablonec n. N.
Oblastní přehlídky divadel. her pro děti a mládež. Pořádány od 1972, nejprve postupová přehlídka, nyní ukázková. Vystoupení v dopoledních hodinách v místních školách a školkách. (Dohnalová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':