Databáze českého amatérského divadla

Texty: KYSELOVÁ, Vlasta: Doplňující údaje k místům pro MČAD. Rkp. 1998, 5 s.

BĚLÁ m.č. obce Luže o.Chrudim
Zaměření - činohra, hry se zpěvy
Aleš Němeček, 28.7.1998


ČACHNOV m.č. obce Krouna o.Chrudim


HEŘMANŮV MĚSTEC o.Chrudim
DS Heřman založen v roce 1883, žánrově zaměřen na činohru, vedoucí Josef Řezáč a Michal Dziedzinskyj. Pravidelně se účastní okresních a regionálních přehlídek. Přehled úspěšných inscenací: Paní mincmistrová (1967), Smrt na samotě (1970), Pygmalion (1971), Lucerna (1972), Svědomí (1976), Oblázek na břehu mořském (1980), Fimfárum (1989 - uvedeno na Jiráskově Hronově). Dětský dramatický soubor Heřmaňáček pracuje od roku 1981 pod vedením manželů Josefa a Jitky Řezáčových. Zaměřuje se na sborovou recitaci. Několikrát se účastnil národních přehlídek (Mělník, Ústí nad Orlicí, naposledy v roce 1998).
Z informací zaslaných souborem a MěÚ Heřmanův Městec


HROCHŮV TÝNEC o.Chrudim
1870 - volně sdružený sbor divadelních ochotníků (hráno ve škole), divadlo hrál i Sokol (veselohry), 1907 vznikl Ochotnický spolek Hálek na základě stanov schválených c.k. místodržitelstvím v Praze 27.6.1907
Chrudimsko a Nasavrcko III., obraz kulturní, o umění dramatickém, s.593, zpracoval Ignác Alexa, vyšlo nákladem Výboru ku popisu okresu Chrudimského a Nasavrckého, Chrudim 1912 (dále jen Chrudimsko a Nasavrcko)


CHRAST o.Chrudim
Časový přehled ochotnického divadla v Chrasti: před r. 1830 - německé divadlo v biskupském zámku, 1839-1850 - 1. etapa ochotnického divadla (hostinec u "Bílého beránka"), 1850-1860 - pozvolný zánik divadla, 1860-1879 - 2. etapa ochotnického divadla (hostinec u "Kováře"), 1879-1915 - Spolek divadelních ochotníků TYL (sál u "Kováře a v "Panském domě"), 1900-1918 - Kroužek mládenců a dívek (sál u "Opleštilů" a přírodní divadlo v Chacholicích), 1918-1951 - Kroužek divadelních ochotníků (stejná místa), 1912-1951 - Dramatická družina divadelních ochotníků (sál u "České koruny"), ? - 1941, 1945-51 - Dramatický odbor TJ Sokol (sokolovna), 1945-47 - Sjednocený spolek divadelních ochotníků Tyl, 1947-49 - Divadelní kroužek hasičů (sokolovna), od roku 1951 Divadelní odbor OB, později JKP (sokolovna, přírodní divadlo v parku)
Zpracoval kronikář prof. Zbyněk Žemlička z následujících pramenů: plakáty, zápisy a protokoly uložené v Městském muzeu v Chrasti, rukopisy muzea: Jan Sháněl: Spolkový život - divadlo, Josef Šmíd: Divadlo
V roce 1950 byly všechny spolky sjednoceny pod OB pod názvem Divadelní odbor OB v Chrasti. První hra - Letadlo má zpoždění 24 hodin - 25.3.1951, v roce 1952 vybudována přírodní scéna v biskupském parku, hrána Maryša, v témže roce Chrast pořadatelem okresní a krajské soutěže lidové umělecké tvořivosti , v 60.- 80. letech komponované programy, estrády a klubové večery
Ze vzpomínek Aleny Benešové, aktivní organizátorky kulturního života v Chrasti


CHRUDIM o.Chrudim
Loutkářský soubor Ahoj založen v roce 1988, vedoucí Libor Štumpf. Účastní se oblastních přehlídek. Repertoár zaměřen na pohádky, především pro mateřské školy (Sněhová královna, Zakletý kačer, Ostrov splněných přání, Pyšná princezna, Pustý les). Soubor spolupracuje s Černým divadlem v Curychu. Loutkářský spolek Kacafírek pracuje od počátku tohoto století, jako spolek registrován v roce 1993. Vedoucí František Žalud, výtvarník František Štrajt. Soubor hraje s marionetami, účast na krajských (1976-1988) a okresních (1976-1993) přehlídkách. V letech 1954, 1956, 1976 a 1979 vystoupil mimo program na národní přehlídce Loutkářská Chrudim.
Z informací zaslaných MěÚ Chrudim, odborem školství a kultury


NASAVRKY o.Chrudim
Nebyl potvrzen ochotnický spolek se stanovami. V 60. letech 19. století farář František Černý pořádal besedy, z výtěžku bylo opatřeno jeviště. V roce 1867 v hostinci U Nežádalů hrána Paní Marjánka, matka pluku s velkým úspěchem, návštěvy ze širokého okolí. V Zástěrově hostinci pořádány večírky se školní mládeží, zpěvy a recitacemi básní. Po odchodu faráře F. Černého v roce 1879 nastala přestávka. Kolem roku 1885 oživení (farář Felix Bárta), od roku 1894 učitel Antonín Švadlenka. V roce 1905 díky iniciativě Občanské besedy zakoupeno jeviště a umístěno v sále Františka Rudolfa. Divadelní představení pořádala Čtenářská beseda a Sokol. V místní části obce Nasavrky v Ochozi kolem roku 1910 hrálo Sdružení agrárního dorostu.
Chrudimsko a Nasavrcko, s.591-2


NOVÉ HRADY o.Chrudim
9.9.1882 - Paličova dcera - zahájení činnosti Ochotnicko-čtenářské jednoty, 1.11.1889 - Sedlák křivopřísežník, 30.7. 1893 - Jan Výrava. Od 20. let tohoto století režisérem ochotnického i dětského souboru učitel František Šantrůček. Toto období je charakteristické výběrem hodnotných her a zapojením mládeže díky příkladu a přístupu režiséra Fr. Šantrůčka Po jeho odchodu do Vysokého Mýta režíroval Oldřich Vodstrčil. Po roce 1962 byla činnost souboru přerušena. Divadelní sál byl zabrán pro zemědělské družstvo jako skladiště a dosoušecí prostor pro obilí. Někteří novohradští ochotníci účinkovali později v okolních spolcích, především v Makově.
Výpisky z kroniky Ochotnicko-čtenářské jednoty v Nových Hradech a poznámky k novohradské kronice poskytnuté panem Josefem Mlejnkem z Vysokého Mýta


PROSEČ o.Chrudim
Divadelní soubor OB Proseč byl založen v roce 1959, vedoucí a režisér Václav Vobejda. V repertoáru souboru se objevovalo drama, klasické hry i veselohry. Uvedeny hry: Stromy umírají vstoje (1959-60), Lucerna (1961-63), Ženitba (1975), Matka. Poslední představení odehrál soubor v roce 1984, v současné době nehraje. Bývalí členové se podílejí na organizaci literární soutěže Proseč Terézy Novákové.
Z podkladů zaslaných OÚ Proseč.


RADIM m.č. obce Luže o.Chrudim
Zaměření: hry, hry se zpěvy, kuplety, estrádní pořady, debatní večery
Aleš Němeček, 28.7.1998


SLATIŇANY o.Chrudim
Počátek ochotnického divadla v roce 1855 (dětské hry provozované v soukromých domech). První představení 1859 (Die Beichte, Jeden z nás se musí oženit), v roce 1867 uvedena představení Mit den Wölfen muss man heulen a Veselohra. První úplně české představení sehráno 27.2.1869 (Husička z Podháje), v letech 1869-71 9 představení (Manžel bez ženy, Ženské slzy, Dvě vdovy, Rohovín Čtverrohý), pak přerušení činnosti. Po roce 1882 snaha o obnovení (učitel Vojtěch Turek). V letech 1891 -1909 30 představení (Zlý duch Lumpacius, Divotvorný klobouk, Třetí zvonění, Archa Noemova, Charleyova teta, Jedenácté přikázání). Výnosy z představení věnovány na zřízení jeviště a divadelní knihovnu.
Chrudimsko a Nasavrcko, s.590-1


ŠTĚPÁNOV m.č. obce Skuteč o.Chrudim


TŘEMOŠNICE o.Chrudim
Divadelní soubor města Třemošnice - rok založení 1887 - dle informace z divadelní kroniky, zaměření souboru: drama, veselohry, operety, hry pro děti, estrádní vystoupení. Účast na přehlídkách Žleby, Ronov nad Doubravou, Polička, Vysoké nad Jizerou. Do r. 1989 2-3 představení ročně.V současné době nemá soubor prostory pro činnost. Poslední představení uvedeno v roce 1994. Přehled inscenací souboru: Zmatek nad zmatek (1903), Rozvod na zkoušku (1936), Lucerna (1939, 1951, 1954), Noc na Karlštejně (1942, 1954), Paličova dcera (1946), Perly paní Serafinky (1948, 1949, 1984), Paní Marjánka, matka pluku (1950), Podskalák (1951), Jedenácté přikázání (1955), Léto (1955), Filosofská historie (1956), Kudy kam (1956), Malajská romance (1957), Slavnost lampionů (1959), Černá komedie (1969), Lhářka (1977), Bílá nemoc (1985), Sto dukátů pro Juana (1986), Muziky, muziky (1987), Broučci (1994)
Podle informací Blaženy Miklovičové, vedoucí souboru


VÁPENNÝ PODOL o.Chrudim
1859 - první představení Břetislav a Jitka (hráli studenti, ochotnické sdružení v té době nebylo), s velkým ohlasem se setkala dětská představení Budečské jesličky a Honza v zakletém zámku
Chrudimsko a Nasavrcko, s.591


ZAJEČICE o.Chrudim
Počátky divadelní činnosti v 80. letech 19. století. Vzniklo několik souborů - DS Karla Havlíčka Borovského, soubor Sokola, Vzdělávací a divadelní soubor Vlastimil (dochovala se zápisová kniha z r. 1901). Divadelní činnost vyvíjela Katolická mládež a SSM. Po ukončení činnosti kulisy i jeviště v dezolátním stavu. V 70. letech pokus o obnovení divadelní tradice místní OB, využíván sál v Bítovanech. V současné době se buduje nové jeviště v Kulturním domě v Zaječicích a je snaha o obnovení činnosti.
Podle informací Antonína Suchého, vedoucího OB Zaječice


ZALAŽANY m.č. obce Jenišovice o.Chrudim
B/ Zcela nové informace


BOJANOV o.Chrudim
asi 1870 uvedena veselohra Učitel ve francouzském zajetí, 11.2.1909 povolen c.k. místodržitelstvím v Praze stálý ochotnický spolek, hrány veselohry, z čistého výtěžku pořízena socha Anděla strážného před školou a učební pomůcky
Chrudimsko a Nasavrcko, s.593


HORKA o.Chrudim
1877- Vzdělávací spolek Svatopluk Čech, dvakrát do roka hrány divadelní hry ve prospěch spolkové knihovny
Chrudimsko a Nasavrcko, s.594


CHROUSTOVICE o.Chrudim
Zahájení činnosti při postavení sokolovny asi 1935. Soubor při OB, JZD a SSM (asi 1938-1975), zaměřen na činohru.
Aleš Němeček, 12.8.1998


KOČÍ o.Chrudim
1868 bratři Jan a Josef Zítkovi uspořádali sbírku na pořízení dekorací. První představení v hostinci Jana Kudrnky č.p. 20 (Oldřich a Božena). Později se počet ochotníků rozšířil, hrány i složitější hry (Bez hlavy a bez srdce, Staří blázni, Vychovatel v čepci, Blázinec v 1. poschodí, Učitel ve francouzském zajetí) často za účasti obecenstva z blízké Chrudimě.
Chrudimsko a Nasavrcko, s.593


KROUNA viz též ČACHNOV o.Chrudim
Původně katolický spolek, od roku 1948 Spolek divadelních ochotníků Zeyer. Působil v hostinci u Sochůrků, od roku 1936 v Mimrově domě (později Kulturní dům). Hry z vesnického života, klasický repertoár, např.: Černý kříž u lesa (1918), Michal a Matěj (1931), Kolíne, Kolíne (1941), Bílá nemoc (1946, 1962), Radúz a Mahulena (1947), RUR (1948), Lucerna (1949, Noc na Karlštejně (1950), Cena vítězného konce (1959), Jak přišla basa do nebe (1961). Původní malované kulisy zakoupeny od malíře Pilaře z Hlinska. Opona s vyobrazením Vyšehradu zničena. V Mimrově domě dobré technické vybavení. V současné době soubor nehraje. Dětský DS Dividlo při Základní škole v Krouně založen v roce 1990. Pracuje pod vedením Mgr. Romana Tlapáka, činoherní, představení pro děti. Účast na regionálních přehlídkách dětských divadelních souborů v Ústí nad Orlicí (1993, 1997), v roce 1996 spolupořadatelem okresní přehlídky v Hlinsku (s Městským kulturním klubem Hlinečan a referátem kultury OkÚ Chrudim). V roce 1996 získal soubor grant na projekt dětské školní divadlo, tento projekt úspěšně realizován, součástí seminář tvořivé dramatiky pro učitele z regionu.
Z informací poskytnutých OÚ Krouna a DS Dividlo


OREL o.Chrudim
V roce 1869 přispěním Hospodářské besedy pořízeno jeviště. První představení veselohra Posvícení v Malčicích. Hrálo se více než 30 x , z výtěžku doplaceno jeviště a podpořeno Národní divadlo.
Chrudimsko a Nasavrcko, s.593


PRACHOVICE o.Chrudim
1903 vzniká Ochotnické sdružení, ale již v 70. letech 19. století hrány hry (Maršál Radecký, Jiříkovo vidění, Mlynářovo dítě, Staří blázni, Jedenácté přikázání).
Chrudimsko a Nasavrcko, s.594


ŘEPNÍKY o.Chrudim
1900-1950 činoherní divadelní soubor, divadlo v přírodě
Aleš Němeček, 12.8.1998


TRHOVÁ KAMENICE o.Chrudim
Ochotnický divadelní spolek založen v roce 1868. V roce 1880 založena Vzdělávací beseda Neruda. V současné době pracuje při Základní škole v Trhové Kamenici divadelní kroužek pod vedením Hany Slavíčkové. Hraje pohádky pro děti (Sněhurka a sedm trpaslíků - 1996, Sůl nad zlato - 1997, Popelka 1998)
Z informací zaslaných OÚ Trhová Kamenice, historická data korespondují s Chrudimskem a Nasavrckem, s.593


TROJOVICE o.Chrudim
3.4.1893 členové Hospodářské besedy pořádali 1. divadelní představení Hoši z 18. chasy, dále hrálo Venkovské sdružení (Václav Hrobčický z Hrobčic), výtěžek na pořízení jeviště
Chrudimsko a Nasavrcko, s.595-6


TUNĚCHODY o.Chrudim
1874 uvedena hra Učitel ve francouzském zajetí (hráno na vypůjčeném jevišti), 1898 Hospodářská beseda zřídila vlastní (Lucerna, Čest, Peníze)
Chrudimsko a Nasavrcko, s.594


VRBATŮV KOSTELEC o.Chrudim
1903 - vznik Ochotnického spolku Rieger, již v roce 1884 sehráno posvícení v Malčicích, v roce 1895 Pippichova veselohra Ve veřejném životě
Chrudimsko a Nasavrcko, s.594-5


ŽUMBERK o.Chrudim
Hospodářsko-vzdělávací beseda založena v roce 1885 (Maryša, Z české domácnosti, Prodaná láska, Vodní družstvo), hráno 1-2 x do roka, později se zapojili Národní socialisté (Peníze, Jedenácté přikázání).
Chrudimsko a Nasavrcko, s.594


V Chrudimi 25.9.1998

Na základě uvedených podkladů vyhotovila: Vlasta Kyselová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':