Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PRAHA
DK osmileté střední školy Praha 16, Na Santošce 3.místo v Písku s Kouzelný věneček /Č.Sovák/.
OD 1958/8, s.185.
DS ZK Vagonka Tatra Smíchov vítěz pražské soutěže s Šťastnou cestu /Rozov/.3.místo na JH s Není římského lidu /Loukotková/.
OD 1958/1, s.7. OD 1958/4, s.94. OD 1958/8, s.180. OD 1958/8, s.182. OD 1958/9, s.194, 196.
DS RK Propagační tvorba Hotel Astoria /Šejna/. Dva andělé vystupují /G.Weisenborn/.
OD 1958/1, s.8. OD 1958/12, s.278.
DS Divadelní služba provedl v divadle Máj Nebe, peklo, ráj /Mahen/. Inscenace v ČSR po dlouhé době. Královnin prsten /M.Holková/.
OD 1958/1, s.19. OD 1958/6, s.130.
DS ZK Tesla Holešovice Tanec nad pláčem /Petr Zvon/. Třicet stříbrných.Pravidelné hry pro děti. Honza a čaroděj /A.Felix/.Hostování po Praze.
OD 1958/1,s.21. OD 1958/2, s.46. OD 1958/4, s.91. OD 1958/4, s.96. OD 1958/9, s.193. OD 1958/12, s.281.
Pražský okružní soubor hrál v Drahotuších Vdavky Nanynky Kulichovy.
OD 1958/1,s.21.
Jiráskovo divadlo ve Vršovicích záslužný objev - Tyl: Čestmír.
OD 1958/1,s.21-22.
DS ZK Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. Výnosné místo.
OD 1958/1,s.25.
DS ZK KOH -I-NOOR ve Vršovickém Jiráskově divadle sehrál 1957 Ženský zákon.
OD 1958/2, s.43.
DS Státního zemědělského nakladatelství Greta Normanová.
OD 1958/2, s.44. OD 1958/11, s.263.
DS ZK Vozovny Pankrác společně s DS St.zemědělského nakladateltví Greta Normanová.
OD 1958/2, s.44.Žižkov má t.č. dvě ochotnická divadla. Štíného ul. a Koněvova. Dříve zde 4 OS. Rozkvět U Vitnerů, Osvěta v hotelu Vackov, Jirásek v Na Stráži, Dobrovský někdy Na Stráži, nejvíce v Štítného. Po 1945 slučování, kombinování a přebíhání, výsledek z ochotnické velmoci /24 souborů na Žižkově/ nyní malý. Pouze v OB Jirásek, Malá scéna, Pokrok, ROJ-Rozkvět, Osvěta, Jirásek, Tyl. U Vitnerů zrušeno, Na Stráži nejsou společenské podmínky. 1957 ve sportovním areálu Na Balkáně vybudováno Divadlo Na Balkáně. Zde ROJ. 1958 zahájili Lucernou.
OD 1958/2, s.46.
Malá scéna OB na Žižkově Naši furianti na národní přehlídce v Kutné Hoře.
OD 1958/7, s.151. OD 1958/8, s.183. OD 1958/11, s.263.
Gymnázium v Křemencové 1918 - 1945.
OD 1958/3, s.51.
DS Máj UKDŽ Princezna Pampeliška, Dítě /společně s DS Státního zemědělského nakladatelství/. ZaZkoušky čerta Belínka JH 1958 1.místo.
OD 1958/3, s.68. OD 1958/5, s.97 OD 1958/7, s.153,.156. OD 1958/9, s.194,197.
Divadelní inscenace v Praze - fotodokumentace.
OD 1958/4, s.73.
Divadelní studio KOD pásmo Právo na lásku.
OD 1958/7, s. 150.
Divadlo LUT Praha 7 v Sochorově ulici. Zde DO ZK Stavomontáže Dům na rozcestí, Loupežník, Padělek, Ztracená tvář. V přípravě Od noci k ránu, Školapro muže, Svátek lampionů, Samota, Bylo jich pět, Pasáček Ondra.
OD 1958/10, s.237.
DS ZKStavoisolace /Praha VII, divadelní sál LUT/. Jan Kavan:Babička je formát.
OD 1958/12, s.278.
SUCHDOL o.Praha 6
DS OB na přehlídce v Křivoklátě s Ženitbou.
OD 1958/8, s.187.

Obrázky v CČAD:

1/ Kněžiště baziliky sv.Jiří v Praze na Hradčanech - s.11

29/ Cedule k představení Kajetánského divadla v Praze Faust druhý a Rohovín Čtvernohý,
1837 - s. 50

31/ Refektář u Kajetánů v Praze sloužil v letech 1828-1837jako divadelní místnost českých
ochotníků - s. 53

33/ Cedule k představení Štěpánkovy veselohry Pivovar v Sojkově, uvedenému 3l. 5.1835
v Kajetánském divadle na Malé Straně v Praze - s. 54

41/ E. Ghvalovský: Výjev z představení Schillero-
va Dona Carlose v Mikulášském divadle na Sta-
rém Městě v Praze, barevný akvarel,1860 - s. 61

42/ F. Kolár: Vyobrazení k Jarmareční písni Udatný rek kanonýrJabůrek, kresba, poč. 70. let
19. století - s. 62

46/ Výjev ze ŠamberkovaJ. K. Tyla, Praha,1883 - s. 65

61/ Z inscenace hryJaroslava Hilberta Psanci, pokus o symbolistickou scénu, Divadlo Umění
Praha, režie a výprava V. Novák,1913 -s. 87

69/ Alegorický vůz Hold Tylovi, vypravený režisérem p. Froňkem - výtvarný návrh inž. Voříšek -
pro průvod obce Vršovické na Národopisnou výstavu v roce 1895 - s. 95

70/ Symbolická scéna Tyranův pád v provedení žižkovského Sokola,1914 - s. 96

77/ Loutky Ladislava Šalouna ke hře Františka Škroupa Dráteník, Umělecká výchova Praha,1914 -s.102

80/ Miloslav Disman v rozhlasovém studiu 12. března 1941- s.105

81/ Inscenaci Karáfiátových Broučků připravil Dismanův rozhlasový dětský sbor
ve spolupráci s Intimním divadlem Praha,1942 - 1944 - s.106

92/ Komedie Františka Langra Obrácení Ferdyše Pištory v inscenaci Spolku divadelních ochot-
níků, Praha-Braník,17. listopadu 1929 - s.121

94/ František Kubr jako Nil z Gorkého Měšťáků, Ústřední soubor Svazu DDOČ, karlínské Varieté,
režie F. Spitzer, 7. srpna 1936 - s.123

96/ Vojtěch Kristián Blahník, režisér, zakladatel Tylovy obce ochotnické. V pojednání Smysl
a podstata divadelního umění (1923) vytvořil první ucelenou teorii divadla v české odborné
literatuře. - s.124

115/ Hostinský a kejklíř, loutky Víta Skály do hry Žito kouzelník, Umělecká výchova Praha - s.139

116/ Loutky Vojtěcha Suchardy ke hře Anny Suchardové Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Říše loutek Praha,1920 - s.140

117/ Návrh scény Ladislava Sutnara pro Turecké pomezí, loutkové divadlo Drak Praha,1924 - s.141

118/ Scéna ze hry W. Shakespeara Večer tříkrálový, Říše loutek Praha,1925 - s.141

12/ Loutky Bohuslava Buděšínského ke hře Karla Maška Pohádkový zákon, Umělecká výcho-
va Praha,1932 - s.145

124/ Loutka Jiřího Trnky Don Quijot, kolem r.1929 - s.145

126/ Scéna Sofoklova Oidipa, loutkové divadlo Sokola v Praze-Libni,1933 - s.147

127/ Anna Suchardová-Brichová - scéna ke hře Cvrček houslista, Řlše loutek Praha - s.148

128/ Malíkova loutka Švejdy Navarovského ke hře Viktora Dyka Švejdy Navarovského sláva
a pád, PULS Praha - s.150

133/ Z inscenace Faltisovy hry Stanice Gordian, tajně provedena Divadlem BF - souborem kultur-
ního a zábavního odboru Jednoty dělnictva lučebního průmyslu pro závody B. Fragner v Praze-Dolních Měcholupech, A. Šedivý jako kapitán Bernard, někdy v letech 1943-1945 - s.155

136/ Výjev z inscenace hry Jana Gerži Na starý motiv, Divadlo na Slupi Praha,11. prosince 1940 - s.157.

141/ Návrh simultánní scény pro inscenaci Fausta J. W. Goetha, Dramatické studio Čin Praha,
1941- s.162

142/ Déda Papež jako Don Quijote v inscenaci Dykova Zmoudření Dona Quijota, Dramatické
studio Čin Praha,1941- s.163

143/ Scénický výjev z inscenace hry Pavla Tkadlece Asagao, Dramatické studio Čin Praha,1942
- s.16

144/ Z inscenace Klicperovy veselohry Lhář a jeho rod, Umělecká skupina Ruch Praha, 1940 - s.164

145/ Božena Zrzavá v inscenaci Píseň obyčejná, kolektiv Tvar Praha ve výstavní síni Českého díla
v Praze na Národní třídě,1944 - s.165

146/ Výjev z inscenace Faust III., Kolekův Tvar Praha ve výstavní síni Českého díla na Národní
třídě, Š. Zázvorková jako Markétka a J.Jan jako Faust,1944 - s.166

147/ Stínohra ze hry Věčná písmena, skupina Kruh Praha,1943 - s.167

158/ L. Stehlík - A. Makarenko: Začínáme žít, Soubor státních pracovních záloh Praha, Zde-
něk Tichý v roli Buruma,1955 - s.191

163/ A. Arbuzov: Dům na předměstí, soubor Máj Praha, Kamila Ježková získala cenu za herec-
ký výkon na JH 1957- s.195

167/ C. Corrinth: Trojané, DS Máj Praha, 1958 - s.199

169/ P. Schaffer: Černá komedie, DS Máj Praha na snímku Jaroslava Mikešová - s. 201

174/ Zdena Horynová: Zkoušky čerta Belínka, DS Máj Praha - s. 206

175/ Václav Bárta: kabaret O zlých mazácích a hodných kuchařích, INKLEMO Praha,1966 - s. 208

193/ Romuald Kučera: Pohádka o zlaté rybce, Jiskra Praha,1949 - s. 228

195/ Libuše Tittelbachová:Jak se uhlí pohněvalo, LS Obvodní osvětové besedy Praha XII, režie Jiří
Tittelbach, výprava Richard Lander 1951- s. 230
196/ Bohumír Koubek: loutka Kašpárka pro Říši loutek Praha,1958 - s. 231

200/ Vojtěch Cinybulk: Hračky na cestách, režie Bohumír Koubek a Vladimír Smejkal, Říše loutek Praha,1957 - s. 234

203/ Kocour v botách, dětský loutkářský soubor MESPACE Praha, vedoucí a loutky
Rudolf Zezula - s. 235

204/ Karel Mašek - Fa Presto: Pohádkový zákon, Říše loutek Praha, loutky, výprava a režie
Bohumír Koubek,1961 - s. 236

205/ Hra na zalezlíky, dětský loutkářský soubor ÚDPMJF Praha, vedoucí Hana Budínská, loutky
vytvořili členové souboru, 1962 - s. 236

206/ Dlouhý, Široký a Bystrozraký, dětský loutkářský soubor MESPACE Praha, vedoucí Rudolf
Zezula,1967 - s. 237

209/ O. Sekora - P. Slunečko: Ferda mravenec a jeho trampoty, Jiskra Praha, režie Petr Sluneč-
ko,1969 - s. 238

212/Jacques Prévert: Malé prádlo, Takzvané divadlo poezie VUS Praha, režie Radim Vašinka,
1963 - s. 245

213/ Oldřich Wenzl: A já tak dlouho budu psáti básně, dokud zralé hrušky s chutí jísti budu,
Takzvané divadlo poezie VUS Praha, režie Radim Vašinka,1963 - s. 246

218/ Alexander Blok: Dvanáct, Divadlo Na okraji Praha, režie Zdenek Potužil, na snímku Miki
Jelínek a Petr Matějů,1971- s. 251

221/ BA-LA-DE, A - studio Divadla na okraji Praha, scénář s použitím textů Miroslava Krleži
a režie Zdenek Potužil,1974 - s. 254

227/ Oldřich Wenzl: Rozházené kopretiny, Orfeus Praha, scénář a režie Radim Vašinka,
1975 - s. 257

228/Josef Frič: Tajemství vodních květin, Orfeus Praha, režie a na snímku Radim Vašinka,
1985 - s. 257

232/ Zuzana Trojanová: Nemožně zelená krajina, A - studio Praha, scénář a režie
Jan Badalec,1981-s. 260

236/ Oldřich Wenzl: Loučení není tak těžké, jak by se zdálo, ale nemám je rád, Orfeus Praha,
režie a na snímku v popředí Radim Vašinka, 1980 - s. 262
Foto KarrlNorákProstov, z archirncI POSARTAMA.

245/ Daniela Fischerová - Hana Budínská: Duhové pohádky, dětský loutkářský soubor
ÚDPMJF Praha, ved. Hana Budínská,1986 - s. 269

249/ H. aJ. Lamkovi: O veselém hrobaři, DS Máj Praha, na snímku Alexandr Maršak a Jana
Kadeřávková,1971- s. 274

253/ Zdena Horynová: Moudrá ševcová, DS Máj Praha, na snímku uprostřed představitelka hlav-
ní role Jaroslava Mikešová,1977 - s. 277

254/ Petr a Staša Weigovi: Kolotoč splněných přání, Doprapo Praha, režie Tomáš Masák, scéna
a kostýmy Petr Kolínský,1980 - s. 277

257/Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, Divadlo Máj Praha, režie Alexandr Maršak,
1988 - s.279

262/ Pozvánka pro přátele a známé na premiéru Havlovy Žebrácké opery v Horních Počernicích,
Divadlo na tahu 1975 - s. 288

272/ Naivní mysterium, Křesadlo Praha, režie Václav Martinec,1974 - s. 296

275/ A. P. Čechov: Zina ti posílá pusu, snímek z aktovky Bankovní jubileum, Excelsior Praha,
1975 - s. 298

277/ V. M. Šukšin: Charaktery, soubor Lucerna Praha, režie Zdeněk Pospíšil j.h.,1979 - s. 299

283/ Candide podle Voltaira, Anebdivadlo Praha, režie Milan Schejbal,1980 - s. 304

285/ Proměny podle Ovidia, Studio pohybového divadla Praha, režie Václav Martinec a Nina Vangeli,
1977 - s. 306

287/ Recitační skupina Vpřed Praha, na snímku vůdčí osobnost skupiny Lumír Tuček, obklopen
dívčí částí souboru - s. 307

289/ Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Isoldě aneb Osude. . . , Paraple Praha, režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1980 - s. 309

292/ Tadeusz Rózewicz: Kartotéka, soubor Lampa Praha, režie Jiří Langr, na snímku Petr
Gruša,1986 - s. 313

293/ Mircea Eliade - Petr Lébl: Had,Jak se vám jelo Praha, režie, scéna, kostýmy Petr Lébl, na
snímku v roli Andronika,1987 - s. 313

294/ Malování geometrickou řadou, Baletní jednotka Křeč Praha - s. 314

295/ Kurt Vonnegut, Petr Lébl: Groteska, Doprapo (později Jelo, později Jak se vám jelo)
Praha, režie, scéna, kostýmy a role Wilbura Petr Lébl,1985 - s. 315

300/ Woody Allen: Zahraj to znovu, Same, Lucerna Praha, režie Peter Scherhaufer, tento
soubor Malostranské besedy vytvořil v 80. Letech zajímavý typ amatérského repertoárového diva-
dla, kdy režii svěřoval předním osobnostem profesionální alternativní scény,1987 - s. 318

305/ F. Kafka, P. Lébl: Přeměna, Jak se vám jelo Praha, scéna Probuzení Řehoře Samsy,1988 - s. 321

307/ Ve velmi diskutované inscenaci Pecko, LS Klika Praha, byly použity totemové loutky,
1986 - s. 324

309/ Komedianti, dětský loutkářský soubor ÚDPMJF Praha, vedoucí Hana Budínská, 1969/1970 - s. 326

311/ Luděk Richter, Kichotání, podle románu Miguela de Cervantes Saavedra Paraple Praha,
režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1982 - s. 329

313/ Pásmo starofrancouzských písniček Růžičku bráti, Soubor ÚDPMJF Praha, vedoucí Hana
Budínská,1971-1973 - s. 334

314/ Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Isoldě aneb Osude. . . , soubor Paraple Praha, režie Luděk
Richter výprava Karel Kerlický,1980 - s. 334

319/ Luděk Richter: Hanýsek čili Člověk, podle románu Jiřího Šotoly Svatý na mostě, režie Lu-
děk Richter výprava Karel Vostárek a Karel Kerlický,1982 - s. 338

330/ Bohumír Koubek: Malé loutkové varieté - naplno tu zazářilo vodičské umění členů pražské
Říše loutek, režie a výprava Bohumír Koubek, 1971-1974 - s. 346

331/ Hra starých lidových loutkářů v úpravě a režii J. Nováka Don Šajn aneb Zrcadlo zločinné
mladosti - loutky, Říše loutek Praha,1977 - s. 347

332/ Vojtěch Cinybulk, František Langer: Vodník Pivoda, Jiskra Praha, režie Petr Slunečko,
výprava a loutky Radek Pilař,1981- s. 348


CČAD - odkazy:

Bohnice (Praha) CČAD s. 121
Břevnov (Praha) CČAD s. 14,16
Dolní Počernice CČAD s. 121,155
Horní Počernice CČAD s. 289, 400
Hrdlořezy (Praha) CČAD s. 156
Karlín (Praha) CČAD s. 59, 6, 65, 98
Krč (Praha) CČAD s. 136, 224_
Malá Strana (Praha) CČAD s, 53, 61, 65,158,160
Michle (Praha) CČAD s. 105,161
Modřany (Praha) CČAD s. 118,119,131,136, 378
Nusle (Praha) CČAD s. 105,1 1
Podolí (Praha) CČAD s. 1 8
Praha CČAD s. 11,13,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99,101,102, 103,105,107, 109,112,113,114,115, 116, 117,118,119, 120,121,122,123,124,125,126,129,130, 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,143, 145,146,148,149,150,155,156,157,158,159, 160,161,162,164,165,167,170, 171,175,176,177,178, 179, 180,182, 185,186,188,190,191,195,198, 200, 202, 203, 205, 208, 212, 218, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 257, 258, 262, 263, 269, 270, 272, 275, 277, 279, 280, 294, 295, 296, 306, 307, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 322, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 342, 343, 344, 347, 348, 353, 355, 357, 358,359, 367, 368, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396,397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Ruzyně (Praha) CČAD s. 214
Smíchov (Praha) CČAD s. 63, 65, 80,138, 377
Strahov (Praha) CČAD s. 27, 373
Vinohrady (Královské Vinohrady, Praha) CČAD s. 64, 75, 81, 91,125,160,167, 375, 384
Vyšehrad (Praha) CČAD s. 13, 389
Zbraslav CČAD s. 148
Žižkov (Praha) CČAD s. 84, 86, 96,109,121,125,161, 185,191, 226, 227, 381, 382, 392
ERML, Richard: A - studio - patnáct let činnosti. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 37 - 41. Praha - Malá Strana

KOVÁŘÍK, Miroslav: Provokovat a bouřit se. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 41 - 44. Praha

VYSKOČIL, Ivan: Divadlo Vizita. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 44 - 47.
Praha

DVOŘÁK, Jan: Hnutí Sklep aneb silná pětka anebo Pražská pětka. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 48 - 51.

MARGINÁLIE o pantomimě. Sbk. Praha, SČDU 1986.

TUČKOVÁ, Dana: Poločas poznání. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 51 - 55. Praha


Praha – Smíchov
Ochotnická jednota Kolár na Smíchově. Jeviště 1886, č. 3, s. 17 – 18.

Praha – Žižkov
WALTNER, Josef: Lístek z dějin žižkovského ochotnictva. Lidová tvořivost 1954, č. 6, s. 198 – 199.JIRKOVSKÝ, A.: Pražská loutková divadla r. 1871 - 1885, Český loutkář 2, 1912 - 13
FAMÍRA, E.: O revolučních loutkách, Československý loutkář 1953, s. 29. (Malá proletscéna)
PAŘÍKOVÁ, Marie: V Říši loutek. Montáž článků a kritik J. Kühnelová. Repertoár Říše loutek 1960 - 70. Bibliografie odborné loutkářské literatury v MK. Praha, Měst. knihovna 1971. 47 s. KK

DS ZK Oděvní služba.
OD 1957/1, s.14.
Při TJ Sokol Dolní Chabry zal. DS. Mirandolina.
OD 1957/1, s.17.
Divadlo lidové tvořivosti Děvín/St.Lom/.
OD 1957/1, s.18.
DS ZK Tatra-Smíchov.
OD 1957/2, s.25. OD1957/2, s.41. OD 1957/8,s.174. OD 1857/9,s.211.
DS Jedenáctiletky Malá Strana. Do 1956 nastudovali 14 celovečerních představení. 1951 školní kaple proměněna na školní divadlo. Od počátku duší divadla profesor Karel Vetter.Zahájili Česká satira do 1848, večery Jana Nerudy, Boženy Němcové. Prvním mezníkem Jak se vám líbí. Škola manželů /1950/, Potopa světa /1953 ve finále SLUT/. Hostování v Realistickém divadle. Mistr Petr Pleticha, zájezdy. 1954 JH se Zpěvy staré Číny a Broskvovým květem. Pionýrský šátek /Michalkov/, Růžové poupě /Šafránek/, Timur a jeho parta/Gajdar/, Zdravý nemocný, večer ruských klasiků, Rozbitý džbán, tématické večery, O hloupém Honzovi /1956/, Stříbrný vítr, Hra o život /Weiss/, Robinsonka. Profesionální orientace absolventů - DAMU. Po Vettrovi Ladislav Novotný /Čert na zemi/Tyl/, R.U.R., Benátská maškaráda/Goldoni/, Tom Sawyer. Každoročně zde vlastní recitační soutěž/v porotě Hőger, Kohout, Vrchlická, Jelínková, Halada.../ /JM/
OD 1957/2, s.30. OD 1957/3, s.54 - 55. OD 1957/7, s.154.
Žižkovské soubory / DS OB/ hrají pohádky .
OD1957/2, s.41. OD 1957/4, s. 84. OD 1957/6, s.121. OD 1957/6, s.142.
DS ROJ OB Praha 11.
OD1957/2, s.42. OD 1957/6, s.142.
Divadlo MÁJ ZK Svazu zaměstnanců železnic
OD 1957/3, s. 49. OD 1957/6, s.131. OD 1857/9,s.193. OD 1957/10,s.220.
Nový divadelní soubor Scénička ZK Spojařů na Vinohradech. Podtitul: mírně pokroková v mezích zákona. Zahájili Komedie všedního dne. Neúspěšný debut. 1957 do soutěže nastudovali Dům na předměstí /Arbuzov/. Na repertoáru předtím Děvín /Lom/, výběr aktovek Stoletý Shaw. Za Arbuzova 2.cena na JH.
OD 1957/3, s.69. OD 1957/4, s.73. OD 1957/4, s. 86. OD 1957/7, s.152. OD 1857/9,s.195.
S Dům na předměstí /Arbuzov/ účast na XXVII..JH. OD 1957/10,s.217. OD 1957/10,s.223.
OD 1957/7, s.146. OD 1857/9,s.211. OD 1957/10,s.230.
DS RK Propagační tvorba.
OD 1957/4, s.73. OD 1957/4, s.87. OD 1857/9,s.202,204,206.
Dramatický odbor Thalia družstva Motex.
OD 1957/4, s. 85.
Jiráskovo divadlo ve Vršovicích.
OD 1957/4, s.87-8.
DS OB Žižkov.
OD 1957/5, s.97.
DS ZK Orbis Československá premiéra D.Victor Minciu:Bezejmenná hvězda.
OD 1957/6, s.136, 137.
DS ZK Tisk
1953 Petrohradský lichvář /Někrasov/. Nyní Domov je u nás /Prachař/.
OD 1957/6, s.141.
DS Lidové demokracie
OD 1957/6, s.141.
Lidové divadlo ve Strašnicích
OD 1957/6, s.141.
Studio KNV Pušky paní Carrarové, mimo soutěž účast na XXVII..JH.
OD 1957/7, s.146. OD 1857/9,s.197. OD 1957/10,s.220. OD 1957/10,s.231.
DS Státního zemědělského nakladatelství Jak je důležité mít Filipa.
OD 1957/12,s.280.
PRAHA: Pražský amatérský divadelní soubor Esence oslavuje v r. 1998 25. výročí svého
založení. K jubileu připravil přehlídku svých současných inscenací, které představí v
karlínském Spektru 28.-30.5. a 11.6. V současné době má 16 členů ve věku od 16 do 50 let
(hraji tu i dospívající dětí zakládajících členů). Začínal jako generační studentské
divadlo, v průběhu své existence nastudoval 22 inscenací a natočil 3 krátkometrážní
filmy. V 80. letech se převážně věnoval sutorskému divadlu, po útlumu počátkem 90. let se
jeho činnost začala opět rozvíjet. (MF Dnes, 27.05.1998 - CIK/FI/26247/98/ZK)
PRAHA: Divadlo Solidarita a Amatérská divadelní asociace vyhlašují Pražskou nesoutěžní
přehlídku středoškolských amatérských divadel. Je otevřená pro všechny dramatické tvary
včetně poetických pásem. Uskuteční se v listopadu t.r., uzávěrka přihlášek byla stanovena
na 30.9. (Právo, 17.07.1998 - CIK/FI/26778/98/ZK)
PRAHA: Pražský magistrát podpořil letos kulturu a umění granty ve výši přes 37 mil. Kč
(cca o 6 mil. více než vloni). Přes 18,6 mil. Kč obdržela divadla a hudební a taneční
soubory, přes 4 mil. Kč dostaly galerie a muzea. Pro amatérské umění bylo vyčleněno 1,5
mil. Kč, necelých 10 mil. Kč připadlo na ediční a publikační činnost. (Hospodářské noviny
, 30.06.1998 - CIK/FI/26938/98/ZK)
PRAHA: Na 2. polovinu října 1998 připravily Rakouský kulturní institut, hlavní město
Praha a Česká televize festival Umění bez bariér, který má přispět k integraci umělců se
zdravotním postižením ve společnosti. V programu bude hudba, tanec, divadlo, kabaret,
literatura, malířství, fotografie a film. (Slovo, 23.09.1998 - CIK/FI/27723/98/ZK)
PRAHA: České středisko UNIMA a Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s hl.
m. Prahou a za finanční podpory MK ČR připravily v Praze na 6.-8.11. 1998 8. ročníkoborové přehlídky profesionálních a amatérských loutkových divadel českých zemí. Vystoupí
např. soubory z Prahy, Svitav, Českých Budějovic, Bechyně, Hradce Králové, Plzně, hosté z
Německa aj. (Divadelní noviny, č.18, 1998 - CIK/FI/28309/98/ZK)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':