Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PRAHA (od Rona)
1891 Kolár - Praha Smíchov provedl s Baráčníky "na jubilejní
výstavě - České posvícení dle šumavského kraje, vítání
hostí, stínání kohouta, staroměstský orloj s 12 alegoriemi
předvádějícími život rolníka, akrobatická společnost".

PRAHA 1895 - Národní výstava českoslovanská
"Na Malém rynečku byly pořádány podle rady Dra. Zd. Wintra
staročeské výjevy. pouliční a zábavy všeho druhu.
Tam honilo se v kroužku (str.410), uváděl se beán v život
akademický (484), tam bylo provozováno "cassatum", zpívala
se zastaveníčka staročeská atd.
Hlavní pak pozornost poutaly divadelní hry staročeské
MASTIČKÁŘ a SEDLSKÝ MASOPUST. podávajíce vyobrazení bouřli-
vého výjevu z této hry, jak byla provozována za neobyčejného
účastenství tolikráte ve Staré Praze, zaznamenáváme tu záro-
veň, že největší podíl v těchto historických kratochvílích
v Staré Praze měl herec J. ŠVÁB.
Č. Zíbrt, Národopisná výstava českoslovanská, Český lid
5, 1896, str. 509.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...V areálu výstaviště hrála... na podiu umístěném v kašíro-
vaném staroměstském rynečku, divadelní společnost vedená Ja-
nem Kubíkem mj. Mastičkáře, Komedii o kupci a nevěrné ženě
(Polapenou nevěru) a Selský masopust. 222
pozn.83, str.571:
Anonym, Starodávné divadlo ve staré Praze, Národní listy
21.7.1895. "Úprava her má být věrně dle středověkých
představení provedena..." Mastičkář a Komedie o kupco a ne-
věrné jeho ženě, upravené J. Kubíkem, byli hráni ve dnech
21.7-25.7. 1895 a znovu koncem září. Sedlský masopust upra-
vený rovněž Kubíkem, byl uveden poprve 5.9.1895 a během září
několikrát reprizován. Inscenaci realizovalo tzv. zimní
smíchovské divadlo, poloprofesionální soubor, působící v Di-
vadle u Libuše v zimním období. Významným komikem těchto
inscenací byl J. Šváb Malostranský (Pustrpalk, sluha
Mastičkářův; Musicus; Valenta, syn Linhartův).
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':