Databáze českého amatérského divadla

Texty: Zákupy, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ZÁKUPY viz též BOŽÍKOV, BRENNÁ, KAMENICE, LASVICE o.Česká Lípa
kostel sv. Kiliána a Šebestiána, 1721 - 1734: divadelní činnost řádu františkánů.
DČD I., s. 350
Německý ochotnický spolek byl založen v r. 1840, jeho činnost trvala s přestávkami do II. sv. v. České divadlo se v obci začalo rozvíjet až v období 1. republiky. 1923 zal. ochotnický kroužek Národní jednoty severočeské, hrál v hostinci Modrá hvězda. První představení 1923 - dramatizace povídky V. Hálka Na statku a v chaloupce. V r. 1926 bylo zakoupeno divadelní vybavení. V r. 1929 bylo při divadelním kroužku založeno loutkové divadlo. První představení po osvobození sehráli členové m.o.KSČ (Drama na statku 1946). 1947 přijal jméno Havlíček, zal. loutkové divadlo. Po r. 1948 se soubor na tři roky odmlčel, od r. 1951 uváděl zhruba jednu hru ročně. v letech 1955 - 56 s ním spolupracoval režisér Oldřich Slavík. Od r. 1955 působil v obci rovněž soubor státního statku, na přelomu 50. a 60. let začíná působit i dětský soubor. Z rep. Havlíčka na konci 40. a v 50. letech např.: operety V trojském zámečku, V tom našem kostelíčku, činohry Zdravý nemocný, Chudák manžel, Jeho urozenost pan Měšťák (vše Moličr), Na letním bytě, Člověk z Marsu, Starý bručoun (Godoni), Půlnoční mše (Karvaš) atd. V 60. - 80. letech soubor uvedl mmj. tituly jako Příliš štědrý večer Vratislava Blažka, Kat a Blázen V +W, Jiráskovu Lucernu, Tři v tom J Menzla, aktivní byl rovněž dětský soubor. V r. 1983 byla ukončena činnost v sokolovně, která byla přestavována, DS Havlíček vybudoval novou malou scénu v budově bývalého kláštera, tzv. Divadýlko u půdy, kde působil až do r. 1991. v 80. letech hrál soubor i na zájezdech. V r. 1991 se soubor stěhuje do nově otevřeného kulturního domu, na dva roky je obnovena činnost loutkářského souboru při DS Havlíček. V r. 1993 se soubor hrou I. Vyskočila a V. Havla Autostop zúčastnil národní přehlídky ve Vysokém n. J. (cena za her. výkon: J. Šimek). 1996 zal. Divadelní spolek Havlíček jako samostatné občanské sdružení. Z repertoáru 90. let.: Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka, H. Krejčí: Hry ze smetiště, Idioti, A. Goldflam: Tzv. sci - fi, K Steigerwald: První kroky demokrata, Ruzzante. Komedie o lásce. (OS)

ŠIMEK, Jiří. 75 let českého divadla v Zákupech (1923 - 1998), vydalo Město Zákupy v redakci Zákupského zpravodaje 1998. kART

1923 první české divadelní představení v obci v předzámčí místního zámku, Divadelní spolek Havlíček zal.1996 jako o.s., oslavil 75.výročí činnosti inscenací Královna samandálská. (JV)
Českolipský deník, 13.6. 1998 kART

1721-1734 div.činnost řádu dominikánů v kostele sv.Kiliána a Šebestiána. 1923 založen český ochotnický kroužek jako odbor NJS, hrají až do r.1938. Hrálo se v malém sálku v budově předzámčí zákupského zámku, též na balustrádách v parku(význ.osobnosti B.Pytlík,J.Pecen). V r.1929 založeno loutkové divadlo-1938, obnoveno 1945. 1947-1948 DS Sokola, v r.1946 DS KSČ. 1948-1958 s přestávkami DS ZK Státní statky(ROH ČSSS). Od r.1946-1995 DS HAVLÍČEK, od 1996 jako Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy.(Významné osobnosti povál.období B.Červencl, K.Šváb,brněnský div.,fil. a tv. herec O.Slavík/vojna/,L.Budín, J.Bárta,J.Šimek a od 80.let B.Bartoš). Dětské soubory: 1948 pak 1957-1971 školní soubory. Loutkové soubory:V r.1957-asi 1958, 1991-1993. Od r.1946-1983 se hrálo v sokolovně, 1984-1990 v tzv.Divadélku u půdy(budova býv.kláštera na nám.Svobody). Od r.1991 v rekostruované sokolovně(KD). Od r.1992 pořadatel Okresní přehlídky DS. Pravidelná účast na region.přehlídce v Josefově Dole. V r.1993 cena za her.výkon J.Šimkovi na národní přehlídce. (Zahrádková).
DČD I.,s.350
Adresář 93: DS Havlíček
ŠIMEK,Jiří: 75 let českého divadla v Zákupech. Zákupy, Město 1998. archiv DS Havlíček Zákupy Kronika DS Havlíček Zákupy
SOkA CL: ONV 19,258,317,604, spolky 144 Českolipské listy, 1945,č.16, 1992,č.46,47 Nástup, 1960,č.12, 1967,č.16, 1968,č.1, 1970,č.24, 1971,č.22, 1982,č.41, 1983,č.15,23, 1984,č.13, 1985,č.13, 1986,č.16, 1987,č.14,15,39, 1988,č.15, 1989,č.46,47, 1990,č.2
Vysoké n.J. 1993 DS HAVLÍČEK Havel:Autostop
Adresář 93: DS Havlíček
1998 13. přehlídka českolipských amatérských divadelních souborů.
Českolipský deník, 13.02.1998
Divadelní spolek Havlíček 75. výročí založení českého ochotnického spolku. Dnešní soubor byl založen v r. 1996 jako samostatné občanské sdružení se zajištěnou podporou města.
Českolipský deník, 17.06.1998
ZÁKUPY (2400 obyv., okres Česká Lípa): Tradiční divadelní přehlídka ochotnického divadla v Zákupech ve dnech 5. a 6. 2. 1999 bude mít ve svém letošním programu pouze jediný soutěžní soubor - domácí DS Havlíček, který uvede 3 představení. (Českolipský deník, 19.01.1999)
DS Havlíček (dotazník ÚLK 1999.)

1993 KDP: DS Havlíček: I. Vyskočil, V. Havel: Autostop

2000 DS Havlíček pořádá 15. ročník okresní přehlídky amatérského divadla, domácí uvedli V+W Gorila ex machina aneb Tajemství Kliftonova kladívka.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':