Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Zábřeh, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ZÁBŘEH o.Šumperk
CČAD s. 391
Obr.CČAD s.75: Plakát k opeře Viléma Blodka V studni, Sdružení českých spolků v Zábřehu n. Odrou,1910.
1892 zal. Vzdělávací křesťansko-sociální spolek Metoděj. 2-3 představení ročně /Vojnarka,Psohlavci/. Hráli U Morávků, později v Katolickém domě. Členy dělníci, řemeslníci. 1919 spojení sil Metoděje s DS Sokola. Hráli především v Krumpachu /Skružný, Šamberk, veselohry, frašky/. Obecenstvu vstřícný repertoár hlavně U Morávků /poději Bořín/. Hrálko se i v sokolovně. Zde po celou dobu velmi náročný repertoár /česká i světová klasika, autoři 20.st., vyvrcholení patrně Bílá nemoc /1937/. Patronát nad menšinovou školou v Šumvaldě. Postupně modernizace jeviště, dokončena po 1945. 1937 pokus o meziměstskou spolupráci českých OS Zábřeh-Loštice-Mohelnice-Úsov. 1938-1945 účast v domácím a zahraničním odboji, několik členů popraveno. 1939-40 hry pro děti, hraje soubor české osmitřídní školy, DS české dívčí školy měšťanské /Ferda Mravenec/. 1946 zahájil kroužek revoluční scény Guayanou a Fidlovačkou, včetně pěveckého a tenačního souboru, Matkou. Výrazný rozmach aktivity /98 herců/. Hrálo se v Katolickém domě /později DO/, v Národním domě, včetně pravidelných dětských představení. 1952 přechod Metoděje i Sokola do ZK ROH Atlas. 1958-1959 pod ONV Zábřeh. Do 1961 21 inscenací na dobré úrovni, od 1961 zřizovatelem ZK ROH NHKG. Zde moderní jeviště. Do 1978 2-3 hry ročně a pohádky. Klasický repertoár a novinky /Sólo pro bicí, Meridian, veselohry, operety, zpěvohry. Bohatá zájezdová činnost po celé Moravě. Až 26 repríz. Zahájení tradice divadelních plesů. Tradice rodinných divadelních soustředění, i v zahraničí. Přes úspěchy v tu dobu pokles zájmu, nedostatek režisérů. Ročně 1-2 inscenace, pohádka. Hodně repríz mimo město /Lucerna 12x, Tři v tom 11x, dále např. Dům na nebesích /1981/, Maryša /1983/, Slaměný klobouk /1984/, Věčně živí /Rozov,1985, krajská přehlídka/, Dalskabáty /1988/, Naši furianti /1992/ Hadrián z Římsů /1994/,Mamzelle Nitouche /1996/.Oblastní přehlídka amatérských divadel z šumperského regionu v Zábřehu /1997?/. /JM/
PTÁČKOVÁ, L.: Ochotnické divadlo Zábřeh. 1950? 30 str. Rkp. kART. Adresář 93. /R.Horníček, M.Bílek, Medlík/.
Pozor!!! Nejasné autorství základní informace, podepsané R.Horníček, M.Bílek.Medlík.
Začátky ochotnického divadla spadají do roku 1892, kdy byl založen vzdělávací křesťansko-sociální dělnický spolek Metoděj. Jeho divadelní odbor hrával 2 až 3 představení ročně. Tématika her byla národnostní a sociální, jak odpovídalo době a poměrům, např. Vojnarka , Psohlavci, ale i lidové hry Chudí písničkáři nebo Na Valdštejnské šachtě. Hrálo se v hospodě u Morávků a často v okolních
vesnicích. Byly zakoupeny kulisy, které maloval p.Heisler - dekorační malíř z Rájce. Teprve po zbudování Katolického domu získal soubor vlastní jeviště a místnost pro pomalu se vytvářející garderobu. Ta byla sestavována podle možností z vlastních či vypůjčených součástek. V zimě se netopilo v sále, kde se konaly zkoušky a tak si každý přinesl pár polínek dříví. O velké obětavosti svědčí i to, že herci byli zároveň současně kulisáři a přestávky pro ně byly maratonem v přestavbě jeviště.
V roce 1919 došlo k rozmachu ochotnického divadelnictví ve spolku Metoděj a v divadelním odboru TJ Sokol. Objevují se již tituly her, které se dostávají na jeviště i v dnešní době, mimo jiné: 1919 - Ženitba, Charleyova teta , 1921 - Maryša, 1922 - RUR
1923 - Naši Furianti, 1924 - Lucerna, 1925 - Paličova dcera, 1926 - Lucerna, 1934 - Maryša, 1935 - Paličova dcera, “Dr” v domě, Na tý louce zelený, 1936 - Lucerna, Fidlovačka, Noc na Karlštejně, 1937 - “Dr”v domě, Z českých mlýnů, Bílá nemoc (útok proti německému fašismu, dva z tvůrců inscenace podlehli v době okupace F.Gallas a R.Charbula), 1938 - Naši Furianti, Ferda Mravenec, Strakonický dudák.
Hrávalo se v sokolovně a v Katolickém domě. Např. v roce 1922 bylo na obou scénách odehráno 17 her ,což umožnil dostatek ochotníků, větší množství zkoušek a snad i dobrá nápověda. Režiséři: Boh.Červíček, stavitel Janů, Radvanský, Gallas, Tollner, prof. Zmatlík, prof. Novotný.Po roce 1945 se starší divadelníci společně s mladou generací s nadšením pustili do nacvičování nových her: 1945 - Ferda Maravenec, 1946 - Fidlovačka, 1947 - Lucerna
1948 - Tálák, Maryša, 1949 - Matka, Vojnarka, Perly panny Serafinky, 1950 - Česká polka, Nebe na zemi, Naši Furianti, Divá Bára, 1951 - Podskalák, Kutnohorští havíři, Lucerna, Hadrián z Římsů
Členové spolku Metoděj hráli společně s divadelním odborem TJ Sokol a s každým,kdo chtěl a uměl hrát. Přibývá herců a režisérů: Janů, Radvanský, Vitásek, Hála, Zbořil, Süss, Smrčka, S.Novotný, Kunc, Pavlík, Kratochvíl, Vitoul - v kronice je zaznamenáno 98 herců. Hrálo se v sále sokolovny, Katolickém domě - později v Domě osvěty, v Národním domě.V roce 1952 dochází ke zrušení spolků Sokol a Metoděj a zřizovatelem jednoho divadelního souboru do roku 1958 je závodní výbor ROH Atlas, předsedou souboru se stává V.Knýř. V roce 1959 se na dva roky novým zřizovatelem souboru stává ONV Zábřeh , předsedou souboru se stává Fr. Hála. Nastupuje také nová generace režisérů: Dr.J.Horníček, Holouš, R.Taussig. Hraje se v sokolovně a Domě osvěty nebo v Národním domě a později i v sále ČSAO, každoročně 2 až 3 hry:
1952 - Modes robes, Radúz a Mahulena, 1953 - Třicet stříbrných, 1954 - Hrátky s čertem, Noc na Karlštejně, Mirandolína, 1955 - Maryša, 1956 - Podskalák, Veselé paničky Windsorské, 1957 - Nora, Medvěd a víla, 1958 - Slaměný klobouk, Zkoušky čerta Belínka, 1959 - Tři hrabata najednou, Babička, Poslední dějství, Benátská vdovička, 1960 - Bouře, Příliš štědrý večer.
V roce 1961 dochází opět ke změně zřizovatele, kterým se stává závodní výbor ROH PMV, předsedou souboru je dr.J.Horníček. Uplatňují se noví režiséři: R.Taussig, J.Jamrych, Z.Švehlová, A.Lázníček, Z.Molek, V.Knýř, F.Portyš. Jsou uvedeny hry:
1961 - Mamcele Nitouche, Trojané, 1962 - Svatba sňakového podvodníka, Ostrov Afrodity, Jizva, 1963 - C.K.Polní Maršálek, 1966 - Křižovatka svědomí, 1967 - Charleyova teta, Normálka, 1968 - Jezinky Bezinky, Na tý louce zelený, 1969 - Podskalák, 1970 - Z českých mlýnů, Čertovy zlaté vlasy.
V letech 1963 až 1965 je předsedou souboru Atakar Süss a do roku 1970 pak Albín Lázníček. Začínají se hrát pohádky pro nadílky a tím došlo k velkému přílivu mladých lidí do souboru - studentů z průmyslové školy ČSAO. Po zrušení nájemní smlouvy v sokolovně hraje soubor od roku 1962 v budově Domu osvěty (dříve Katolický dům). Ten je však v letech 1964 až 1966 rekonstruován, a proto je činnost souboru částečně omezena.
V roce 1966 se novým zřizovatelem stává SZK ROH NHKG Zábřeh, soubor hraje sice v Domě osvěty, ale svoji premiéru Křižovatka svědomí uvedl v obci Václavov. Od roku 1969 začíná také historie divadelních plesů, pořádaných každoročně s divadelním program ve vlastní režii.
V roce 1971 se soubor přemísťuje do nového kulturního domu, kde soubor plně využívá nových možností. Před-sedou se stává V.Knýř. Nedostatek režisérů nutí do této práce i herce a tak v té době režírují: V.Knýř, Z.Molek, F.Giessel, K.Nepožitek, L.Nekudová, F.Jochcová, R.Taussig. Každý rok jsou připraveny 2 až 3 inscenace, z nichž je 1 pohádka:
1971 - Úsměvy a kordy, Matka, Písnička pro princeznu, 1972 - Nejlíp je u nás, Pidivajzlíce, 1973 - Medvěd, Horký den, Děvče z přístavu, Krakonošova nadílka
1974 - “Dr” v domě, Kašpárkovy čertoviny, 1975 - Meridián, Vodník Mařenka
1976 - Naši Furianti, O líných strašidlech, pořad “Neděle v klubu” pro televizi
1977 - Sólo pro bicí, Čaroděj Marleto, 1978 - Fr.Kmoch - český muzikant, Čertovy zlaté vlasy.
Od roku 1975 je předsedou souboru p.Knápek a po něm od roku 1978 ing.R.Horníček.Soubor hostuje v blízkém i vzdáleném okolí a průměrný počet repríz byl u činoher 8 x (nej. Charleyovy tety a Příliš štědrý večer 13 x), u operet a zpěvoher 15x (nejvíce Na tý louce zelený 26x). Soubor se pravidelně zúčastňuje okresních přehlídek a se hrou Trojané a Křižovatka svědomí se úspěšně zúčastnil i krajských přehlídek. Při operetách spolupracuje s muzikanty: ing.Škoda, p.Kučera, p.Vretka, p.Petrášková. Soubor organizuje pro rodinné příslušníky soustředění, zájezdy do profesionálních divadel ,akcích pro město, výroční a členské schůze. Soubor řídí 11 členů výboru, kteří se 1x měsíčně scházejí, zkouší se 2x týdně. V té době má 45 členů z nichž 30 je aktivních. Velmi dobré zázemí v kulturním domě, technická vybavenost, dostatek režisérů: Taussig, Giessel, Nekudová, Nepožitek, Jochová, umožnily souboru stát se jedním z nejaktivnějších souborů v okrese.
Od roku 1979 má soubor 25 aktivních členů a asi 20 příležitostných herců, z režisérů působí Giessel a Molek, Kouřilová jen pohádky. V 80tých letech přibyli sice noví herci, ale soubor má potíže se scénickým výtvarníkem, kulisáky, rekvizitáři, kostymérkami a chybí dobý manažer. Uvedeny jsou inscenace:
1979 - Lucerna (12x), 1980 - Tři v tom (11x), Kterak se čert o princeznu pokoušel (12x)
1981 - Dům na nebesích (9x), Jak rozesmát princeznu 13x), 1982 - Osm žen (4x), Kašpárkovy čertoviny (15x), 1983 - Maryša (11x), Vodník Mařenka (16x), 1984 - Slaměný klobouk (13x), Zkoušky čerta Belínka (13x), 1985 - Věčně živí (Jestřábi táhnou, účast na krajské přehlídce, hostování v Praze) (8x), Princezna se zlatou hvězdou na čele (14x)
1986 - Estráda (4x), Medvěd a víla (5x) účast na krajských přehlídkách v Krnově a Přerově, 1987 - Goldoniáda (3x), Mluvící prsten (8x), 1988 - Dalskabáty (10x), Šípková růženka (8x), účast herců na experimentální okresní hře: Generálka jeho veličenstva
1989 - Sousedi (6x), Kašpárkovy čertoviny (6x), 1990 - Podskalák (7x), 1991 - Šíleně prolhaná princezna (6x), 1992 - Naši furianti, slavnostní setkání všech generací ochotníků ke 100.výročí divadla v Zábřeze, výstava 1993 - O líných strašidlech, Procházka růžovým sadem, 1994 - Hadrián z Římsů, 1995 - Ženichové, 1996 - Mamzelle Nitouche, 1997 - Kašpárkovy čertoviny, 1998 - O líných strašidlech, Charleyova teta
V roce 1997 došlo k registraci občanského sdružení pod názvem DIVADELNÍ SOUBOR MĚSTA ZÁBŘEHA, který vede Václav Švorčík. Z části členů bylo založen nový soubor ve Václavově, který vede V.König. (Smyčková)
Informace z kroniky divadelního souboru - Ing.R.Horníček, doplněno M.Bílkem
Začátky ochotnického divadla spadají do r. 1892. Založen vzdělávací křesťansko-sociální dělnický spolek Metoděj. Jeho divadelní odbor hrával 2-3 představení ročně (tituly nezachyceny). Snad jen Vojnarka a Psohlavci. Hrálo se v hospodě u Morávků, později v Katolickém domě. Většinu tvořili dělníci a řemeslníci. Mezník 1919 - velký rozmach. Spojení sil Metoděje a divadelního odboru TJ Sokol. Výrazný hodnotný repertoár. Do r. 1938 některé tituly i vícekrát (Maryša 1924, 1934, Naši furianti 1923, 1938, Lucerna 1924,26,36, Paličova dcera 1925,35). Protiválečná Čapkova Bílá nemoc. Dva z tvůrců této inscenace byli fašisty umučeni (F.Gallas a R.Charbula). V r. 1922 bylo na obou scénách celkem 17 her. Po r. 1945: Zlatý věk souboru - 98 herců. Hrálo se v Katolickém domě (později Dům osvěty), v Národním domě. 15 titulů, navíc pravidelné hry pro děti. 1952 se ruší Metoděj i Sokol. Hraje se pod hlavičkou ZV ROH Atlas, v r. 1958-59 jako soubor ONV Zábřeh. Do roku 1960 21 inscenací s dobrou dram. úrovní. 1961 změna zřizovatele: ZV ROH PMV Zábřeh. Do r. 1970 celkem 14 inscenací a každým rokem 1-2 pohádky pro děti. 1971 - získává ochotnické divadlo nový stánek: pod hlavičkou ZV ROH NHKG nové, výborně vybavené jeviště. Do r. 1978 2-3 hry ročně, navíc pohádky. Začíná tradice Divadelních plesů - plesy s divadelním programem (11). Vedle klasického repertoáru se objevují i novinky Sólo pro bicí, Meridian, více veseloher, operet. zpěvoher. Bohatá zájezdová činnost po celé Moravě (každá hra 8-26 repríz). Tradice letních souborových soustředění s rodinnými příslušníky (část dovolené) - Maďarsko, Slovensko a.j. V této době měl soubor k dispozici 6 režisérů. 1979-98 Přes úspěchy pokles zájmu, hlavně nedostatek režisérů. Ročně 1-2 inscenace + pohádka. Uvedené hry mnohokrát reprízovány v kraji Lucerna 12x, Menzl: Tři v tom 11x, atd. Některé další tituly: Hubač: Dům na nebesích (1981) Maryša (1983), V+W: Slaměný klobouk (1984), Rozov: Věčně živí (1985) krajská přehlídka, Dalskabáty (1988), Naši furianti (1992) Hadrián z Římsů (1994), Mamzelle Nitouche (1996). Hry uváděny vzhledem k mimořádnému diváckému ohlasu a množství repríz (10-15). (R.Horníček,M.Bílek) (Medlík)
OD 1962, č. 2, s. 45 (P.Lenda): Dramat. kroužek ZK Průmyslu mléčné výživy: Trojané (Corrinth).

DSZMO, plakát z r.1997
Adresář 93: DS
1996 oblastní divadelní přehlídka ochotnických souborů z regionu Šumperk a Jeseník. V Zábřehu se uskutečňila poprvé, v předchozích letech v Jeseníku. (Svoboda-Středomoravský deník, 27.11.1996)

Oblastní přehlídka amatérských divadel 1998 probíhá v Zábřehu na Šumpersku od 10. do 12.12.1998. K účasti se přihlásily soubory HOKUS Postřelmov, Divadelní soubor města Zábřeh, divadelní STUDIO Šumperk, Divadelní soubor ŠOK ze Starého Města pod Sněžníkem a další. V rámci festivalu se uskuteční rozborové semináře na témata pohádky a divadlo pro dospělé. (Průvodce, č.12, 1998)

1998 3. ročník oblastní přehlídky amatérských divadelních souborů, na kterém byly místo 7 ohlášených představení předvedeny 3 pohádky pro děti a 2 představení pro dospělé. (Průvodce, č.1, 1999)

1999 28. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů (19.-24.6.) a Celostátní dílna dětského přednesu (18. a 19.6). Akci pořádají IPOS-ARTAMA (z pověření a za finančního přispění ministerstva kultury), Institut dětí a mládeže MŠMT (z pověření a za finančního přispění ministerstva školství) a kulturní, vzdělávací a dětské centrum Klub v Zábřehu. Na přípravě se odborně i finančně podílely Sdružení pro tvořivou dramatiku a Katedra výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka je naší nejvýznamnější akcí v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Součástí programu jsou vedle rozboru inscenací předními odborníky též seminární třídy pro dospělé účastníky, zaměřené tentokrát na témata tzv. divadelní sport, témata skrytá v literární předloze, hudba - dítě - divadlo, dramaturgicko(-režijní) seminář. (Amatérská scéna, č.2, 1999)Celostátní dílna dětských recitátorů a 28. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů se ve dnech 18. až 24. 6. 1999 konaly v Zábřehu. Hlavním pořadatelem je IPOS-ARTAMA Praha. (Průvodce, č.7-8, 1999)

Občanské sdružení Divadelní soubor města Zábřeh (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.