Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vyškov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VYŠKOV, viz též DĚDICE, o.Vyškov
CČAD s. 26, 60,153,191, 218, 222, 287, 381, 389, 394
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
DČD III.
1865 první představení čtenářského spolku, Matěj Kopecký: Návštěva z města, Raupach: Duch času, Divotvorný klobouk, Mlynář a jeho dítě, spolek rozpuštěn, obnoveny hry: Veselohra, Lhář a jeho rod, Paličova dcera, Úklady a láska, Monika, Kříž u potoka, Muka chudé ženy, Loupežníci, 1880 sté představení jh.O.Sklenářová-Malá jako Magelona,
In: Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 185-7 Em.Hatlák kDÚ
1864 zal. Čtenářsko - pěvecký a divadelní spolek Haná, který se stal významným kulturním činitelem nejen ve městě, ale i v kraji. Pěstovali zpěv a lásku k české knize. V době, kdy začal na Moravě vzrůstat zájem o ochotnické divadlo,ujala se tato myšlenka i v tomto spolku,zejména mezi mládeží. Brzy si získali zájem veřejnosti. Vědomě uváděli velmi vybraný repertoár a věnovali péči hereckým výkonům a režii. To jim umožnilo zvát si k pohostinným vystoupením významné herecké osobnosti, na př. O.Sklenářovou-Malou /Magelon/, Hanu Kvapilovou /Majitel hutí/... Pěvecký odbor umožňoval i provádění oper. Tak již 1888 byla provedená Blodkova V studni. Od počátku vlastnili knihovnu, kterou v 1932 předali městu, měli vlastní čítárnu a od 1933 doplňovalo činnost historických. Měli 405 členů, z toho 45 ochotnických pracovníků. Celou bohatou historii spolku zachycují publikace, vydané při 25., 50., 75. výročí. (JM)
Ve službách Thalie II.s.349, Smékalová
Při čtenářském spolku utvořeno Družstvo přátel divadla. Zahájili 1865 Návštěvou z města Klobouk. Po půl roce si postavili U zlatého orla vedle radnice malé jeviště a překonali předsudky, zejména pokud šlo o účinkování žen. Odpůrci později dosáhli úředního rozpuštění souboru 1870 - 1874 hráli jako divadelní odbor Čtenářsko-pěveckého spolku Haná, po schválení nových stanov spolku jako jeho součást. 1886 se přestěhovali do besedního domu spořitelny a přikoupili z Nymburka celou kolekci garderoby. Vlastnili knihovnu s 1000 svazky. 1864 – 1901 sehráli 268 her, z toho 110 českých. Po 1880 se podíl českých her zvyšoval. Převaha českých autorů platila potom trvale. Hráli klasické české drama v širokém výběru, ale i soudobé kusy. Výběr cizích autorů tehdy obvyklý, ale např. i Goethe, Schiller, Nestroy… Hráli i operetu /Kvas krále Vondry/, operu /V studni/. /JM/
TÁBORSKÝ, str.437 – 439.
DS Haná MKS
DS Bažantnice VVS PV + Netradlo
DS ZV ROH Jednota
1966? - 1970 - Divadélko Za branou MKS
Zbořilová s.12
DS Haná DO Vyškov /JM/ OD1956/1,s.20.

DS Netrdlo PDA
symfonické sdružení. Do 1943 nastudovali a provedli 809 dramat, veseloher, klasických her i moderních společenských či In: Divadlo na Moravě 3., s.106-7
DS Trdla zal. 1998. Nesmrtelný Kostěj, 1999 Maryša (JH)
SOkA Vyškov: Čtenářsko-pěvecký spolek Haná: zal.1863, stanovy 1864, korespondence - organizační záležitosti 1954-1959 (Kart.20,21, ič 22,24), povolení divadel a zábav 1883-1932 (kart.22, ič 29), seznamy divadelních knih a úloh 1918 (Kart.22, ič 31), půjčka na zřízení jeviště 1886-1894 (kart.41, ič 62), divadelní plakáty 1866-1945 (kart.46,47, ič 76,77), - Spolkový katastr /1946-1950/ (kart.38)
MĚŘÍNSKÝ, Karel: Haná 1864-1939. Příspěvek k dějinám nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově k jeho 75letému trvání. kSOkA (kniha RL VYokres5)
SOUPIS repertoáru vyškovského ochotnického spolku (rkp.v pozůstalosti V.Š.Táborského KMd
PADESÁT let čtenářsko-pěv. a divadelního spolku Hana ve Vyškově 1864-1914.
Vyškov,1914. KK
ÚMDOČ 1922: Čt.pěv.s.Haná
DS Haná. OD1956/2,s.43.
DS ZK ROH Místní hospodářství. . OD1956/2,s. 44.
Divadlo Haná DO nastudovalo Baladu z hadrů a pro děti pohádku Shořelka.
OD 1956/7 s.167
1998 festival amatérské divadelní tvorby Trdloviny '98. Do programu byla zařazena vystoupení souborů nejen domácích, ale i z Otaslavic, Břeclavi, Ostravy aj.
Region-Noviny pro Bučovice,Ivanovice n.H.,Rousínov,Slavkov a Vyškov, č.15, 1998
1998 2. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Trdloviny '98, který uspořádalo divadélko Zdeňka Řehky Netrdlo a DS Trdla při PDA Vyškov. Zúčastnilo se 11 divadelních souborů.
Region, 23.04.1998
1998 Festival hudby, tance divadla a uměleckého přednesu velitele pozemního vojska AČR "Vyškov 98" s vystoupeními vojáků a jejich rodinných příslušníků.
Zpravodaj Města Vyškova, č.5, 1998VYŠKOV (23 tis. obyv.): Začátkem dubna 1999 se konal ve Vyškově 3. ročník divadelního amatérského festivalu Trdloviny 99, který uspořádalo O.S. Thalia ve spolupráci s PDA Vyškov. (Vyškovské noviny, 19.03.1999)
V Místě 1999 pracuje 6 DS, několik DrK (Lukáš TVRĎOCH). 1999 3. ročník Trdloviny. 1999 8 kolektivů.
MAREČEK, Luboš: Divadlo amatérů rozkvétá: po jižní Moravě jich jsou desítky. MF Dnes, 12. 4. 1999.
(zen). Amatérská Thálie přináší vitalitu a smysl pro humor. MF Dnes, 12. 4. 1999.

1955 Nár.přehlídka: DS DO: ?
1967 JH: Divadélko Za branou SZK: Sachs: Masopustní hry
1969 JH: Mrožek: Dům na hranici
1970 JH: Fielding: Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého
1996 JH: Divadélko Netrdlo při PDA: Čechov: Višňový sad
1999 JH: DS Trdla Mrštíkové: Maryša

1993 ŠP: Netrdlo Klicpera: Hadrián z Římsů
1999 ŠP: Trdla Mrštíkové: Maryša
1987 WP: Netrdlo: Seifert: Budeš dlouho živ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':