Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vsetín, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BALETKA, Ladislav - KAŠPAROVÁ, Jiřina: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Vsetín. Rkp. pro MČAD 1998 - 2000. VSETÍN viz též JASENKA, LHOTA, ROKYTNICE, SEMETÍN, o. Vsetín
CČAD s. 232, 336, 362
Vznik ochotnického divadla a prvního sdružení ochotníků ve Vsetíně byl silně ovlivněn ruchem kolem položení základního kamene Národního divadla v Praze. Sdružení ochotníků uvedlo v Dolním šenku 18. 4. 1870 první představení - Útěk do Afriky a ještě téhož roku čtyři představení ( Náměsíčník, Vražda na Uhelném trhu, Hluchý, Den po svatbě, Divotvorný klobouk, Byl v Paříži, Zdali mne nemiluje. Vychovatel v čepci). R. 1871 - 5 představení (Stehlík Strnadem, Pan Čapek - On je nemocen, Jeden z nás se musí ženit, Hluchý podomek - Vrahové v městě - Třeštílek - Mlynář a jeho dítě). R. 1872 byly zpracovány stanovy spolku, nebyly však schváleny a ochotníci působili nadále jako volné sdružení. R. 1872 - 8 představení (Frajtr Kalina, Vypovězenec - Paličova dcera - Marie, dcera pluku - Zmatek nad zmatek - Fraška a basa - Vrahové v městě - Staročech - Veselý švec). R. 1873 - 7 představení ( Lakomec- Bratr honák - Nalezenec - Nepravý a přece pravý - Bratranec - Tatínkovy juchty - Jenerál a profesor - Doktora Fausta domácí čepička ). R. 1874 se divadlo přestěhovalo z Dolního šenku do sálu v Prostředním šenku, kde byla uvedena r. 1874 hra Bankrotář. V důsledku odchodu režiséra dr. Kohna do Olomouce ochotníci na čas ustali v činnosti, kterou obnovili r. 1879, kdy uvedli 3 představení a následujícího roku jedno.Koncem r. 1880 ochotníci přešli do vzdělávacího spolku Snaha a od této doby působili jako jeho divadelní odbor.
Divadelní odbor vzdělávacího spolku Snaha uváděl od r. 1881 zpravidla dvě představení ročně, s výjimkou válečných let, až do svého zániku roku 1922. Až do sklonku devadesátých let hrál ve spolkových místnostech v sále Prostředního šenku, pak několik let na Horním šenku. Od roku 1902 pak hráli v Dělnickém (dnes Besedním) domě. Divadelní odbor spolku Snaha uváděl většinou veselohry.
Ochotnické divadelní aktivity se krátce účastnil český čtenářský spolek, v letech 1878 -1879, německý čtenářský spolek Casino, který sehrál po jednom představení r. 1884 a 1885, nebo Cyrilská jednota, jež nastudovala Blodkovu operu V studni, kterou uvedla čtyřikrát ve Vsetíně a jednou ve Valašském Meziříčí. V letech 1884 -1885 dával po jednom představení studentský prázdninový klub Palacký. V letech 1901-1905
vsetínští studenti uvedli hry: Na paškále, Studentský kousek, Komedie lásky. Sdružení pracujícího lidu Pokrok bylo založeno r. 1897 a později přejmenováno na Vzdělávací spolek Pokrok. R. 1897 uvedlo v místnostech spolku Snaha hru Krakonoš. Zábavní odbor spolku Pokrok rozvinul plně aktivitu po dostavbě Dělnického domu. R. 1900 uvedl dvě představení, r. 1901 čtyři, r. 1902 dvě, r. 1903 osm, r. 1904 13 (z toho dvě v okolních obcích), r. 1905 - 10 představení (mimo jiné Maryša), r. 1906 - 13 (Lucerna, Jan Hus), r. 1907 - 16 představení. r. 1908 - 11 (Paličova dcera) a stejný počet i v následujících letech.Sokol založený r. 1893 uvedl r. 1899 na Horním šenku Vodní družstvo, r. 1904 jedno představení, následujícího roku čtyři představení, a od r. 1906 zpravidla dvě představení ročně. Sokol uvedl většinu svých představení na jevišti Dělnického
domu. Výrazněji zasáhl do společenského dění ve Vsetíně Kroužek Kosů,
který uvedl roku 1900 čtyři divadla, v následujících letech zpravidla po dvou představeních.Ženský vzdělávací spolek Světlá ustavený r. 1900, uvedl již měsíc po svém vzniku na Horním šenku hru Zajíc a později v Dělnickém domě Velké panstvo, r. 1905 - Pasekáři, Její systém, 1906 - Cop, 1907 - Pan ředitel atd., později uváděl vždy jedno nebo dvě představení ročně k dobročinným účelům.
Křesťansko-sociální vzdělávací spolek později přejmenovaný na Zádruhu uvedl r. 1902 čtyři představení (Vojnarka, Poklad, Tatínkovy juchty), r. 1904 sehrál
ve spolkovém domě na Horním městě 7 představení (Paličova dcera, Černý kříž v lese aj.), r. 1906 13 představení (11 premiér) , r. 1907 devět, r. 1908 osm představení
(Radúz a Mahulena, Vojnarka, Vodní družstvo aj.). Od r. 1907 začala hrát divadlo rovněž Dělnická tělocvičná jednota, zpravidla dávala jedno až dvě představení ročně.Mezi dvěma válkami byly ve Vsetíně nejaktivnější čtyři ochotnické soubory: Křesťansko-sociální spolek Zádruha, Kulturně vzdělávací spolek Pokrok, skupina dělníků ze sklárny S. Reich a spol. a jednota Sokola. Zádruha uvedla r. 1919 18 představení, Sokol tři, v r.1921 Sokol 6, Zádruha 8, Pokrok 5, Sokol 6, sklářská skupina 9. Na počátku dvacátých let jedno či dvě představení ročně hrály i jiné spolky, např. organizace sociální demokracie, Dělnická tělocvičná jednota, studenti, hasičský sbor, živnostensko-obchodní strana, spolek invalidů a j. Pokusy založit nové ochotnické soubory mimo výše zmíněné spolky jako byl ochotnický kroužek, ochotnická skupina Pavouci a jiné, neměly dlouhého trvání. Jen ojediněle hrál divadlo Svaz skautů, jednota Orla, jednota českých soukromých úředníků .Od poloviny 20. let v souvislosti s otevřením dvou kin ve městě aktivita ochotníků poněkud poklesla. Sokol např. uvedl hry: 1921 - Naši furianti, 1925 Lucerna, Zelená bohyně, 1926 - Frak, Jan Roháč z Dubé, Muži nestárnou, Zvony, 1927 - Píseň života, Je velká láska na světě, Miliony, Červený kohout aj.
R. 1941 zahájilo činnost Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín (dále KSZZ), jehož divadelní odbor spolu s městským Osvětovým sborem a nově vzniklým Studiem mladých při Národním souručenství jen r. 1942 uvedl 5 činoher, 4 operety a 7 představení pohádek pro děti. Samotné Studio mladých uvedlo r.1942 hru Zuzana Vojířová a r. 1944 Na Valdštejnské šachtě. V letech 1944 -1945 byl adaptován objekt bývalé továrny na nábytek Thonet-Mundus, v němž byl zřízeno divadlo s otáčivým jevištěm a s hledištěm pro 540 diváků (Divadlo Z), největší na východní Moravě. V r. 1945 byl KSZZ zrušen a namísto něj byl zřízen Klub zaměstnanců Zbrojovky (Klub ”Z”). Jeho divadelní odbor měl 3 činoherní soubory, operetní soubor a baletní skupinu. V polovině r. 1946 uvedl hry Jánošík, Pohádka a operetu Grandhotel Riviéra (autorem hudby vsetínský rodák Josef Stelibský. R. 1947 soubor uvedl operetu U veselého kamzíka (celkem 5 krát). R. 1947 činoherní soubory uvedly hry Okénko, Vzpoura slabých, Paličova dcera, pohádku Princezna Jitřenka a další dvě pohádky o Kašpárkovi. R. 1948 uvedena opereta Slovácká princezna (9 repríz mimo jiné po dvou ve Frenštátě a v Jablůnce), fraška Falešný primář aneb nevěsta podle receptu, Deset malých černoušků. V sezóně 1948/1949 opereta Svatba v Malinovce a činohry Pozdrav Španělsku, Jak je důležité míti Filipa.
R. 1956 zahájilo činnost Vsacké divadlo (režisér R. Krevňák) jako součást Klubu pracujících Zbrojovky a v sezóně 1956/57 uvedlo hry Radúz a Mahulena, Jeho urozenost pan měšták, Stín, balet Kouzelné
dudy, operetu Děvče z předměstí, v sezóně 1957/58 pak hry: Ženitba, Pan radní si neví rady, Taková láska (7 repríz), Dobrodružství Toma Sawyera, opereta Mlynářka z Granady. R. 1959 uvedeny 4 premiéry. R.1960 činohra Meteor, opereta Tulák aj. R. 1960 byly v rámci Vsackého divadla 2 soubory činoherní, 1 operetní, 1 baletní a scéna mladých a byla při něm poradna pro vesnické divadelní soubory. V sezóně 1960/61 byla uvedena Lucerna, taneční pohádka Tajemné noci aj. Technický stav budovy ”Divadla Z” další aktivitu vsetínských ochotníků znemožnil (budova byla sbořena r. 1969) a v následujících dvou desetiletích se projevovali spíše krátkodobě - viz např. Diklas (Divadélko klasiky) gymnázia ve Vsetíně r. 1984.Dětské divadlo - první ochotnické představení pro děti, určené pro veřejnost se hrálo r. 1871 a následujícího roku další.. Mezi dvěma válkami se hrála dětská divadla na jednotlivých školách. R. 1945 uvedl dětský pěvecký sbor vedený učiteli O. Křenkem a F. Dostálem zpěvohru Čarovná píšťalka (vystoupení v Banské Bystrici aj.). Dětské divadlo provozovaly později kromě Divadla Z ojediněle některé školy, r. 1967 soubor ZDŠ Vsetín-Rybníky hru Aladinova lampa.
Divadelní léto, národní přehlídka am. div. souborů
1990 3. roč. In: Divadlo na Moravě 3., s. 20Loutkové divadlo vlastnila jednota Sokola, která je hrála ve třicátých letech. Nověji vzniklo na půdě závodního klubu Zbrojovky Vsetín. V bývalé továrně Thonet-Mundus bylo r. 1945a zřízeno loutkové divadlo, které po přestavbě r. 1948 získalo hlediště pro 300 dětí. Soubor zvítězil r. 1950 na přehlídce v Hronově, v letech 1948 - 1960 nastudoval 32 her a uskutečnil 356 představení. Od 1971 na vlastní scéně ve Vsetíně-Rybníkách působí amatérské loutkové divadlo Kohútek, původně jako součást Klubu pracujících. (Baletka)
BUBELA, Jan: Dějiny ochotnického divadla na Vsetíně od 1. až ku 50. představení.Vsetín 1887, 13 s.
MALINA, Dalibor: Zapíše se Diklas natrvalo? Nové Valašsko, 18. 1.1984, s. 5
MATKOVIĆOVÁ, M.: Loutkové divadlo Kohútek bilancuje. Nové Valašsko, 18. 8. 1987, s. 6.
ŠV: Decenium vsetínského Kohútku. Československý loutkář 31,1981, č.5, s.116.
Chlouba - loutkové divadlo. Nové Valašsko 2. 9. 1984, s. 5.
Ochotnické divadlo vsetínského Klubu Z. Nové Vaalšsko 2.9.1987, s. 5.

1746: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
Jezdili sem jezuité z Uherského Hradiště se svými hrami.1746,1749 (Ron)
Javorin:Divadla 302-3Divadlo na Moravě 3., s.105
1992 Divadelní soubor Masarykova gymnazia v režii Mir.Urubka.(Únos sabinek). 1993 Čertovy námluvy. 1994 Markéta Lazarová. 1995 Strakonický dudák. 1996 Romeo a Julie. 1997 Jen žádnou paniku aneb Jak vyloupit banku. 1998 Manon Lescaut. Účast na přehlídce v Napajedlích. (Horáková)
Masarykovo gymnázium Vsetín, Nezávislé komorní vsetínské divadlo, 6KA, loutkové divadlo Kohútek (Dotazník ÚLK 1999.)
1993 vznik Divadelního souboru Masarykova gymnázia, vedoucí Miroslav Urubek. Zahájili s Čertovy námluvy (Jaroslav Bařinka), na motivy pověsti o Čertových skalách v Lidečku.
Informace http://www.inext.cz/mgv/mgv2/krouzky/vyber.htm 23.9.1999. kART. (JM)

1950 JH: Loutková scéna ZK ROH “Z”:Němcová: O dvanácti měsíčkách
1989 FEMAD: V.H.S.: Prévert: Lev v kleci (rež: M.Šefrna )
1990 FEMAD: Šefrna: Klíč od království
1991 JH: LDS Vždycky jinak: Holčák: Šnofonius a Mordulina
1993 JH: Kolektiv: Zleva doleva

1987 WP: Kohútek: Brukner: Jak to bylo s horou Říp
LCH 1955: Závodní klub Zbrojovky
LCH 1991: LDS Vždycky jiinak

Loutkové divadlo:

Kdo hrál ve Vsetíně divadlo?
sdružení ochotníků 1870 - 1874, 1879, 1880
vzdělávací spolek Snaha 1881 - 1914
český čtenářský spolek 1878-1879
německý čtenářský spolek Casino 1884, 1885
studentský prázdninový klub Palacký 1884 - 1885, 1901 - 1905, 1909
Sdružení pracujícího lidu, později vzdělávací spolek Pokrok (vznik 1897), 1897, 1900 - 1914
tělocvičná jednota Sokol (vznik 1893), 1899, 1902,1904 - 1914
kroužek Kosů (vznik 1899), 1900 - 1903
ženský vzdělávací spolek Světlá (vznik 1900) 1900, 1902, 1905- 1907
řemeslnicko-obchodnická omladina - 1923
Křesťansko-sociální vzdělávací spolek (vnik 1899, později Zádruha). 1902 - 1909, 1918, 1919, 1921 - 1923, 1933, 1934, 1936
Dělnická tělocvičná jednota 1907 - 1914
Cyrilská jednota (vznik 1890) 1925
gymnázium 1931
Dělnická tělocvičná jednota 1933
Spolek střádalů 1933
omladina Vsetín-Bobrky 1933
sbor dobrovolných hasičů 1933
ochotnický divadelní kroužek 1919
divadelní skupina Pavouci 1919, 1921
sdružení divadelních ochotníků 1923
sdružení vsackých ochotníků 1928
Federace dělnických tělocvičných jednot 1923
Jednota proletářské tělovýchovy 1933, 1934
strana sociálně demokratická 1919, 1932
strana živnostensko-obchodní 1921, 1923, 1925
sklářská skupina 1919, 1921 - 1926
Cyrilská jednota (vznik 1890) 1925
Dělnická tělocvičná jednota - 1925, 1926, 1930, 1932 - 1934, 1936, 1937
Svaz skautů - 1926
tělocvičná jednota Sokol - 1919, 1921 - 1926, 1928 -1933, 1936, 1937, 1939
dělnický vzdělávací spolek Pokrok 1919, 1921 - 1924, 1934, 1936, 1938
studentský spolek Vsacan 1919, 1923
dobrovolný hasičský sbor 1922, 1923, 1929
výbor živnostenské výstavy 1922
Čs. obchodnická beseda 1922
jednota Čs. Orla 1922, 1934, 1937 -1939
hudební škola opera 1922
podpůrný spolek invalidů 1922
všeodborové sdružení 1927
Mezinárodní všeodborový svaz 1927
obecná a měšťanská dívčí škola 1930
Svaz proletářských bezvěrců 1930
spolek Učňovská besídka 1930 - 1932
živnostensko-obchodní strana 1930
místní jednota Republikánského dorostu 1931, 1932
dramaticko-hudební kroužek firmy Sousedík 1931
Jednota Čs. obce legionářské - 1931
Svaz čs. socialistické mládeže 1931, 1932, 1933
Unie svobodných socialistických myslitelů 1934 - 1938
sociálně demokratičtí bezvěrci 1934
Klub Čs. Junáka 1934 - 1939
Živnostenské společenstvo 1936
Ochrana matek a dětí 1937
Čs. strana křesťansko-sociální 1936, 1937
ochotnický kroužek 1938
obecná a měšťanská škola 1938
Národní souručenství 1939 (Baletka)
Vlastní divadelní soubor vytvořila mládež v části města nazvané Bobrky (1933). (Baletka)

R. 1941 zahájilo činnost Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín (dále KSZZ), jehož divadelní odbor spolu s městským Osvětovým sborem a nově vzniklým Studiem mladých při Národním souručenství jen r. 1942 uvedl 5 činoher, 4 operety a 7 představení pohádek pro děti. Samotné Studio mladých uvedlo r.1942 hru Zuzana Vojířová a r. 1944 Na Valdštejnské šachtě. V letech 1944 -1945 byl adaptován objekt bývalé továrny na nábytek Thonet-Mundus, v němž byl zřízeno divadlo s otáčivým jevištěm a s hledištěm pro 540 diváků (Divadlo Z), největší na východní Moravě. V r. 1945
byl KSZZ zrušen a namísto něj byl zřízen Klub zaměstnanců Zbrojovky (Klub ”Z”). Jeho divadelní odbor měl 3 činoherní soubory, operetní soubor a baletní skupinu. V polovině r. 1946 uvedl hry Jánošík, Pohádka a operetu Grandhotel Riviéra (autorem hudby vsetínský rodák Josef Stelibský). R. 1947 soubor uvedl operetu U veselého kamzíka (celkem 5 krát). R. 1947 činoherní soubory uvedly hry Okénko, Vzpoura slabých, Paličova dcera, pohádku Princezna Jitřenka a další dvě pohádky o Kašpárkovi. R. 1948 uvedena opereta Slovácká princezna (9 repríz mimo jiné po dvou ve Frenštátě a v Jablůnce), fraška Falešný primář aneb nevěsta podle receptu, Deset malých černoušků. V sezóně 1948/1949 opereta Svatba v Malinovce a činohry Pozdrav Španělsku, Jak je důležité míti Filipa.
R. 1956 zahájilo činnost Vsacké divadlo (režisér R. Krevňák) jako součást Klubu pracujících Zbrojovky Vsetín. V sezóně 1956/57 uvedlo hry Radúz a Mahulena, Jeho urozenost pan měšták, Stín, balet Kouzelné dudy, operetu Děvče z předměstí, v sezóně 1957/58 pak hry: Ženitba, Pan radní si neví rady, Taková láska (7 repríz), Dobrodružství Toma Sawyera, opereta Mlynářka z Granady. R. 1959 uvedeny 4 premiéry. R.1960 činohra Meteor, opereta Tulák aj. R. 1960 byly v rámci Vsackého divadla 2 soubory činoherní, 1 operetní, 1 baletní a scéna mladých a byla při něm poradna pro vesnické divadelní soubory. V sezóně 1960/61 byla uvedena Lucerna, taneční pohádka Tajemné noci aj. Technický stav budovy ”Divadla Z” další aktivitu ochotníků znemožnil (budova byla zbořena r. 1969) a v následujících dvou desetiletích se projevovali spíše krátkodobě - viz např. Diklas (Divadélko klasiky) gymnázia ve Vsetíně r. 1984.Dětské divadlo - první ochotnické představení pro děti, určené pro veřejnost se hrálo r. 1871 a následujícího roku další.. Mezi dvěma válkami se hrála dětská divadla na jednotlivých školách. R. 1945 uvedl dětský pěvecký sbor vedený učiteli O. Křenkem a F. Dostálem zpěvohru Čarovná píšťalka (vystoupení v Banské Bystrici aj.). Dětské divadlo provozovaly později kromě Divadla Z ojediněle některé školy, r. 1967 soubor ZDŠ Vsetín-Rybníky hru Aladinova lampa.
Loutkové divadlo vlastnila jednota Sokola, která je hrála ve třicátých letech. Nověji vzniklo na půdě závodního klubu Zbrojovky Vsetín. V bývalé továrně Thonet-Mundus bylo r. 1945 a zřízeno loutkové divadlo, které po přestavbě r. 1948 získalo hlediště pro 300 dětí. Soubor zvítězil r. 1950 na přehlídce v Hronově, v letech 1948 - 1960 nastudoval 32 her a uskutečnil 356 představení. Od 1971 na vlastní scéně ve Vsetíně-Rybníkách působí amatérské loutkové divadlo Kohútek, původně jako součást Klubu pracujících. (Baletka)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':