Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vodňany, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VODŇANY o.Strakonice
CČAD s. 258, 304, 310, 337, 357, 359, 377, 399, 402
Obr.CČAD s.258: R. M. Rilke: Píseň o lásce a smrti. . . , Šupina Vodňany, režie František Zborník, na snímku spolu s Hanou Mullerovou,1980.
Obr.CČAD s.305: V. Vančura - F. Zborník: Markéta, Šupina Vodňany, režie F. Zborník, scéna L. Erban, kostýmy J. Procházková, hudba J. Čábelka, na snímku Slávka Zborníková jako Markéta, František Zborník jako Mikoláš a Jan Hála jako Lazar, 1983.
Obr.CČAD s.310: František Zborník: Johanka 1920, podle povídky J. Dunského, V. Fridy, A. Mitty Sviť, sviť má hvězdo, Šupina Vodňany, režie F. Zborník, 1984.

Velikonoční hry
DČD I., s. 312
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Lidové divadlo, ochotnická scéna MěKS
1974 Soubor mladých (v něm Jaroslav Dejl a František Zborník).
navázal Soubor ŠUPINA, vedl František Zborník. Účastník národních přehlídek.
1990 rozešel se. (F.Zborník starostou města).
Lázňovská
Po 1840 se zde hrálo poprvé české divadlo. 1873 zal. Spolek divadelních ochotníků Tyl z původního Družstva. Jeho členy byl i spisovatel Herites a barytonista Vojtěch Šebesta. Divadelní budova /kolem
1930/ byla v radnici, sál pro 800 osob. V tu dobu Tyl stále hrál. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 387.
Stoletá tradice...II. s.129.
DS Šupina Vodňany vznikl v r. 1975 odchodem části mladých divadelníků ze souboru Lidového divadla. Pracoval v prostorách MěKS. Kromě her klasických a současných inscenoval soubor i vlastní autorské práce a úpravy a pásma poezie. Soubor se několikrát zúčastnil JH a WP, podnikl i několik zájezdů do zahraničí. v 80. létech připravil 1 - 2 inscenace ročně, které asi 30 x reprizoval.
Zavřelová: s. 87.
RICHTER, Luděk: Šupina - vývoj k autorskému divadlu. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 28 - 31

DS Lidové divadlo vznikl v r. 1973 zároveň s otevřením nového KS a navázal na tradici vodňanských ochotníků, která započala v r. 1861. Soubor uváděl starší i současné české hry (Jirásek, Mrštíkové, Švandrlík, Hubač) i hry zahraniční. V 2. pol. 80. let 20. stol. se počet členů souboru zúžil na 3 (z
původních 30), čemuž přizpůsobil i repertoár.
Zavřelová: s. 89.
Učitelská jednota Komenský: Za rok 1925 vykazuje 13 loutkových představení
Otavan X, 1926
Skumafor: Divadelní kroužek již od roku 1966(?) do roku 1974 (?) Soubor
městského domu pionýrů a mládeže počátkem 70.let.
Pionýrská skupina F.Hajného: V 80. letech hrál jeden z jejích oddílů maňáskové divadlo.
Pionýrská skupina: 1951 O líném Honzovi
HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 1993)
Od roku 1996 hrají členové PS Vodňany pod vedením Petra Nováka
loutkové hry, se kterými se zúčastňují Pionýrské sedmikrásky,
celostátního finále umělecké tvořivosti sdružení Pionýr. (Hankovec)
PETRA Chelčického okrsek ÚMDOČ ve Vodňanech.In: Ve službách Thalie II.s.51.
DS Komunálních služeb provedl hru lidového aura Františka Podlavy z České Lhoty Stálá voda.
OD 1956/6 s.138.
1998 Při Střední škole managementu ve Vodňanech existuje STUFI, o.s., které navazuje na místní tradici studentského divadla. Připravilo divadelní představení Socha tvý svobody s tematikou drogové problematiky mládeže.
Vodňanské noviny, č.5, 1998
Na popud a přičiněním studentů byl roku 1867 zřízen v budově radnice divadelní sál. Okolo roku 1920 (či spíše do tohoto roku) byla ochotníky i kočovnými společnostmi několikrát předvedena hra Jana Evžena Sequardta Revírník, jejímž námětem byla nevyjasněná tragédie v rodině městského lesníka na pražáku. Dr. Václav Mostecký napsal hru Purkmistrova Dcera, jejíž látku čerpal z historie Vodňan. Drama "Kubata, dal hlavu za blata" napsal cukrář Fr.Čech.
Československá obchodnická beseda
sehrála ve čtvrtek 22.února 1934 v městském divadle za pohostinského vystoupení pí Evy Hojdarové z Prahy veselohru choulostivá historie v režii pana Františka Vavrušky. (Kopista Václav: Vodňanští studenti, Vodňanské noviny 1.3.1934)
Dramatický odbor církve čsl.
Ve dnech 16. a 18.12. 1930 sehrál v městském divadle operetu "Újezdecké kasárny". Režie Al.Trojan, scéna Fr.Čech ml., dirigent M.Uher. (Náš domov, Vodňany, březen 1930)
Dramatický odbor "Tyl" ve Vodňanech
1930 - 22.5. na radnici veselohra o 3 jednáních "Lenička z lesa". Režie Fr.Čech ml.
Hasičský sbor
1930 - 29.5. v Radčicích sehrál "Kubata dal hlavu za Blata" od Václava Sedláčka, režie Ed.Horka z Vodňan
Jednota mládeže církve československé
1930 - 4.2. sehrála v Husově sboru tříaktovou veselohru "Lázeňská víla" od Josefa Skružného za režie Al.Trojana. (Náš domov č.4, Vodňany 1930)
- 18.7. sehrála v Husově sboru představení "Potlouklo"
Kroužek studujících z Vodňan a okolí
V roce 1914 sehrál Charleyovu tetu. V úloze nepravé tety exceloval Vojtěch Skoba. (Kopista Václav: Vodňanští studenti, Vodňany a Vodňansko 4, Vodňany 1997)
V.Skoba o velikonocích r. 1915 pozval k pohostinskému vystoupení celou rodinu herce Grabingera. Ta obsadila hlavní úlohy ve hře Čokoládová princezna. Další hra, kterou režíroval byla Třistatřicet tři. V r.
1915 režíroval studenské divadlo Jan Jilý, který býval i dobrým hercem. Mezi jinými hráli studenti Jan Opatrný, Otta Falttis, Rudolf Princ (později se stal hercem Velké operety a oblíbeným pražským šansonierem), Václav Kopista, Vladimír Bělohlávek, Vladimíra Martincová (rozená Jilýová), Anna mašková, Emma Rošická (provdaná Mrazíková), Vlata Řídká (provdaná Trojanová), Hrdličková, A.Hlinková, Božena Martincová, L.Spoustová (provdaná Rybáková).
V letech 1916-1921 za režie V.Kopisty hráli studenti hry: Na letním bytě, Cop, Vodní družstvo, Závěť, Kutnohorští havíři, Vojnarka, Otec, Charleyova teta, Světa pán v županu )hráli ji i v Prachaticích), Vodopád, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová. Hrálo se vždy v divadelním sále v prvním patře, tam se konaly také všechny zkoušky. Hlediště mělo tenkrát 160 stálých sedadel. (Kopista Václav: Vodňanští studenti, Vodňany a Vodňansko 4, Vodňany 1997)
Okresní péče o mládež
Pořádá v pondělí dne 12.3.1934 v městském divadle dětské představení Popelka. Pohádková hra o třech jednáních od. F.Procházky.(Vodňanské noviny 1.3.1934)
Orel
1929 - 26.12. hra "Poslední ratolest". Režie Em.Blažek. (Náš domov, Vodňany, březen 1930)
1930 - 16. a 23.2. v sále U Vaňků "Svatá Terezička" s dorostem 35 dívek s proslovem p. Václava Vošahlíka, řádového kněze z Libějovic
- 11.5. Jak našel "Jakub metlu na zlou Teklu" od Kosmáka se zpěvy. Režie Fr.Špatný.
Spolek studujích "Kampanus"
1930 - 13.7. uvedl na radnici drama "Polský žid".
24.8. uvedl "Byt pro lepší dámy"
Svaz československé mládeže sociální ve Vodňanech
1930 - 12.6. uvedl v městkém divadle veselohru "Popelka Patsy"
Vlastimil
1930 - 6.února Kvapilovu hru "Oblaka". sehráno za režie Fr.Čecha na radnici.
- 11.5. "V říši, kde zlato září, Kašpárek vesele se tváří", režie Fr.Čech ml., hráno na radnici.
Po úspěšném provedení operety Vesničtí muzikanti, ve teré pohostinsky vystoupila pí Kohoutová-Draxmandlová, u nás již od dřívějška známá ochotnice, připravuje Vlastimil na 21.3.1934 výbornou veselohru V tom domečku pod Emauzy. Veselohra se zpěvy Vesničtí muzikanti, sehraná dne 7.2.1934
ochotnickým spolkem Vlastimil, vydařila se nad očekávání skvěle a těšila se hojné účasti uměnímilovného našeho obecenstva. (Vodňanské noviny 1.3.1934) (Hankovec)
Dramatický odbor čsl. církve
5.2.1928 Malý Tony (?) - obraz ze života o 3 aktech od Jana Kühnla. Hráno od půl třetí odpoledne v Husově Sboru pro školní dítky. Ve hře hrálo 15 školních dítek z Libějovic.
(obecná škola Libějovice, kronika 1922-1934)
(Hankovec)
Loutkový kroužek při MĚKS, divadelní spolek Šupina (Dotazník ÚLK 1999.)
JČ1983: DS Šupina: 2 insc. 27 x , DS Lidové divadlo: 2 insc. 13 x

1979 JH, FEMAD: Lidové divadlo: Tetauer: Úsměvy a kordy
1981 JH, FEMAD: Šupina DS MKS: Klicpera: Každý něco pro vlast
1982 FEMAD: Ostrovskij: Kdo hledá, najde
JH: Petrov: Mušketýři po třiceti letech
1983 JH, FEMAD: Vančura - Zborník: Markéta
1984 FEMAD: Zborník: Johanka 1920
1985 JH: Zborník: Vyber si, synku
1988 FEMAD: Zborník: Lišťastní a liveselí
1995 FEMAD: Divadlo Continuo: kol.: Mrakavy

1980 ŠP: Šupina: Zborník - Rilke: Píseň o lásce a smrti

1980 WP: Šupina: Rilke: Píseň o lásce a smrti
1985 WP: Šupina: Za duchnou, před duchnou (lidová poezie)

Loutkové divadlo::
Loutkové divadlo ve Vodňanech má dlouholetou tradici počínající rokem 1902, kdy byla pořádána loutková představení v hostinci Na staré poště a U Papírníků. tato představení zanikla s příchodem 1. sv. války. od r. 1922 do r. 1938 se hrálo loutkové divadlo při osvětové besedě. Současně začal v r. 1930 pracovat loutkový soubor Sokola. Hrál hlavně v sokolovně, ale i v okolních hostincích a
v přírodě. V období okupace byla jeho činnost přerušena, k obnovení došlo až v r. 1949. V r. 1956 bylo divadlo přesunuto ze sokolovny do bývalého hostince U Volfů a jeho zřizovatelem se stal Rudý koutek ROH místního hospodářství. Od r. 1962 je zřizovatelem OB, v r. 1965 se stěhuje zpět do sokolovny. V r. 1975 získal soubor novou loutkovou scénu v MDPM
Zavřelová, loutky: s.15.
1996 2. ročník Divadelního setkání účast 4 loutkových souborů.
Listy Strakonicka, 24.09.1996
příspěvek ze Sportovního a kulturního fondu města ve výši 10 tis. Kč na dopravu divadelního souboru ZUŠ na mezinárodní festival dětských divadelních souborů v německém Stollbergu.
Vodňanské noviny, č.20, 1996
LCH 1995: Continuo
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':