Databáze českého amatérského divadla

Texty: Varnsdorf, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VARNSDORF o.Děčín
CČAD s. 111, 226, 245, 250
České ochotnické divadlo příležitostně pěstováno spolky Bratrství (zal.1894), Květ (1895),Osvěta (asi 1907 ), Sokol (1911), (některé uváděny v Niederlander Bote z r.1930) soustavně však až DS Jirásek (1912). Kronika se nedochovala, známé je však kupříkladu představení při oslavách stého výročí české hymny (1934). 1937 SDO Jirásek členem hraničářského odboru ÚMDOČ. 1938 - 1945 činnost přerušena.Po válce činnost obnovena - do r. 1963. (Mj. Tyl-Škroup: Fidlovačka, Karvaš: Půlnoční mše, Kvapil: Princezna Pampeliška, Nezval, Gogol, Jirásek, Stroupežnický, Zola...) Hrálo se v městském divadle (rekonstr.z Dělnického domu 1951, 2.rek.1956.), v rest. U Vorlíčků, Lidová zahrada a sál Svoboda. To souvisí s přechodem J. pod závodní klub Elite (1950) - ve Varnsdorfu 3 ZK (Elite, TOS, Velveta). V této době spíš estrádní činnost na úkor divadla.
(Dle vzpomínek Jiřiny Sochůrkové, Hlas severu č.3/1993, Varnsdorf, doplňující inf.Martin Louka.)
Středoškolský soubor Vítězslava Nezvala (1953 až 1966) při jedenáctileté SŠ a SVVŠ. 51 večerů poezie (pásma, divadlo poezie ap.). Přední místa na soutěži Wolkerův Prostějov.
JANÁČEK, Jiří - HRAŠE, Jiří: Paměť - Zamyšlení nad cestou středoškolského souboru ve Varnsdorfu v roce 1953 - 1966. 60 x k problematice naší práce. Ed. Umělecký přednes. Rozmnož. Praha, ÚDLUT 1968. 44 s.

Divadelní studio při Městském divadle (1967) ved.Michal Jonášek. Večery poezie v rest.Táborit , pohádky(Macourek: Jedničky má papoušek). Od r. 1968 se mění na Studio pan Podiva. cca do r.1970.
(Vzpomínky Ota Buršík.)
Divadélko ve vestě (studio mladých, 1960 až 1970 při ZK Velveta) - pořady "semaforského typu". Vyhledávání mladých talentů. (Vzpomínky -Josef Poláček.)
Baletní studio Dagmar Bittmanové (pro děti) vystupovalo na scéně městského divadla. Rovněž zájezdová činnost. Nejúspěšnější balet - Mravenčí hostina, aut. D.Bittmanová, hudba Jiří Ježek.
(Vzpomínky Josef Poláček.)
Poetické studio Doteky (1983) Ve vinárně ZK Velveta, divadle, knihovně, ve školách - i mimo region.. Do r.1998 několik desítek pořadů "dotýkání poezie, výtvarného umění a hudby". Autorské divadlo poezie (Milan Hrabal: Láska mezi paneláky, Otevírání srdcí), mezinárodní setkání básníků.
(Kronika souboru u M.Hrabala.)Pastelky (1984, ale název poprvé použit až v r.1990) Převážně učitelky MŠ. Repertoár - pohádky pro mateřské školy.- do r.1998 - cca 15 premiér převážně vlastních pohádek. (Kronika souboru.)
DS Vepřové výpečky (leden 1995). SŠ a VŠ studenti. 2 premiéry.(mj.S.I Witkiewicz: Blázen a jeptiška, režie Jiří Fedurco).
Letní starokatolický dětský tábor s hlavní činností nácvik a veřejná prezentace divadelních představení na biblické motivy. Dosud dvě představení (1997 a 1998).
HRABAL, Milan: Zpráva pro Místopis. Rkp. 1998
HÁJEK: Aus Varnsdorfs ältester u. jüngster Theatergeschichte.
Varnsdorf, Jubiläumsausgabe der Abwehr 1921. KK
1923-asi 1938 Zábavný kroužek českých národních spolků, 1936-1938, znovu 1946 DS JIRÁSEK. 1946 Rodičovské sdružení. 1957 DS ZK ROH Elite. 1991 maňáskový soubor PASTELKA. (Zahrádková)
Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.24 Českolipské listy, 1991,č.46,48 Českolipský kraj, 1936,č.16,52 Naše hory, 1923,č.25, 1924,č.24, 1925,č.43 Stráž Severu, č.143,s.2, č.146,s.4, č.153,s.3
1958 DS Jirásek hrál v České Lípě Piskáček:Tulák
JANÁČEK, Jiří - HRAŠE, Jiří: Paměť - Zamyšlení nad cestou středoškolského souboru ve Varnsdorfu v roce 1953 - 1966. 60 x k problematice naší práce. Ed. Umělecký přednes. Rozmnož. Praha, ÚDLUT 1968. 44 s.1955 v Elite pravidelné Divadlo hudby /recitace, zpěv/. 14 členů. Na repertoáru satira /U nás v mokré čtvrti, Přehlídka zmetků, Nepříjemné maličkosti/. Autorské divadlo. Hostování v okolí. Do 1956 Více jak 50 vystoupení. Téhož roku účast na celostátní přehlídce smíšených uměleckých skupin v Třebíči. Z repertoáru 1956-7 Jiskra jsem a Slovan budu, Odkud vítr fouká, Manželství kouzla zbaverné. /JM/
OD 1957/2, s.33.
DS ZK Elite OD 1958/9, s.215.
DS ZK Elite Tereza Raquinová, účast na krajské přehlídce nejlepších souborů v Jablonci, OD 1959/7, s.164.
DS Vepřové výpečky, loutkové divadlo Pastelky, ochotnický spolek bez názvu, vše zastřešeno MěD Vansdorf (Dotazník ÚLK 1999.)Loutkové divadlo:
Nedělní loutkové divadlo pro děti zaměstnanců firmy Jan Liebisch po roce 1945. Bližší podrobnosti neznámy. (Vzpomínky Stanislav Nekut.)
Maňáskový soubor Sameťáčci (ZK ROH Velveta) - řada úspěšných představení pro děti ve Varnsdorfu i zájezdy mimo město. Ocenění na přehlídce Loutkářská Chrudim. Začátek činnosti asi 1948 - ukončení asi šedesátá léta. (Vzpomínky Josef Poláček, Josef Šorfa, Emilie Palatková.) 1999 LD Pastelky
LCH 1951: Sameťáčci - ČSM Velveta
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':