Databáze českého amatérského divadla

Texty: Val. Meziříčí, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ viz též KRÁSNO nad Bečvou, BYNINA, HRACHOVEC, KRHOVÁ, KŘIVÉ PODLESÍ o.Vsetín
CČAD s. 60, 82, 86, 88, 89,129,130, 162,167,169, 383, 395
Obr.CČAD s.169: Karel Havlíček Borovský - Alfréd Radok: Král Lávra, Mladá scéna Valašské Meziříčí, režie Alfréd Radok, výprava Emil Radok, hudba Emil Radok,1940.
Obr.DČD/IV. s. 544. Výjev z Havlíčkova Krále Lávry. Mladá scéna, Valašské Meziříčí 1940.

50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
po r. 1885: měšťanský amatérský soubor vysoké úrovně (s. 455)
po r. 1905: klasická dramaturgie ochotníků - např. 1907: Sofoklés: Elektra (s. 460)
1905: Shakespeare: Othello; 1907: Hamlet; 1908: Kupec Benátský; 1912: Zimní pohádka;1913: Sen noci svatojánské, 1914: Romeo a Julie.
1912: sokolští ochotníci: Hauptmann: Potopený zvon (s. 459)
1918: sokolští ochotníci: Dyk: Posel (s. 459)
DČD III.
PAMÁTNÍK sokolského divadla ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí, Meziaktí 1934 KK
OCHOTNICKÉ divadlo ve Valašském Meziříčí. Výstava k Roku českého divadla. Libreto výstavy s použitím práce Miroslava Doláka a zasl.umělce Františka Hanuse napsal Jiří Demel. Panely A2, nestr. il., fot, dokumenty. Valašské Meziříčí, Jednotné kulturní zařízení 1983. kARTOchotnická družina Sokola, 1936: Křest svatého Vladimíra, rež. Václav Kašlík, pozd. operní režisér a skladatel.
Masarykův výchovný a vzdělávací kroužek (studenti reálného gymnázia 1931 - 1942)
DTJ
Divadelní ovzduší města, literární a poetická pásma, Alfréd Radok, (pseud. Karel Kat) tehdy komerční úředník firmy Arnošt Janyška a spol. se stal vedoucím mladého sokolského divadelního souboru r.1940. 70 čl. střet s názory vedoucích ochotnické družiny Sokola. 1940 zal. Mladá scéna. Radokova inscena Krále Lávry (podrobný popis rež.postupů a inscenace in Papež). Aktivity Mladé scény: besedy, diskuse, semináře. Mladá scéna jako součást Mladého národního souručenství. Po úspěchu Krále Lávry (viz České slovo, Lidové noviny, s foto v Pestrém týdnu) A.Radok angažován v D41.
HEDBÁVNÝ, Z.: Alfréd Radok,zpráva o jednom osudu. Praha ND a DÚ, 1994. s.48 a n.
PAPEŽ, Svatoslav: Vzpomínka na bratry Radoky. Rukopisný sborník Zázrak nad Bečvou (naposled v majetku Františka Hanuse) - citace in Hedbávný.
MEZIAKTÍ. Časopis Ochotnické družiny Sokola ve Valašském Meziříčí, zodp. red. J. Malík. 1921 - 1935. UKOl.
1884 zal. ochotnická družina Sokola. Pod jejím vlivem hrálo divadlo i několik čtenářských spolků v okolí. Sokol hrával tehdy v pivovaře U Hasemannů, později v besedních místnostech. Měli vlastní malé jeviště. 1890 – 1896 se pro ekonomický neúspěch nehrálo. 1900 činnost oživila, zakoupili jeviště U Kašlíků, tuto restauraci jednota 1904 koupila. V přístavku získali velký sál s kvalitním jevištěm. 1909 toto zařízení shořelo. 1910 modernizováno a nově otevřeno. Tato scéna měla významné postavení v kulturním a společenském životě širokého valašského okolí. Ve výběru repertoáru co do náročnosti neměli zábran. 1928 vlastními silami provedli Prodanou nevěstu. 1929 původní balet J.N.Poláška Juliána, krásná panna. Představení dosahovala i přes 10 repríz. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 467 – 468.
1867 vznik ochotnického divadla Sokola. (Lakomec). 1888 postavena u Kašlíků dvorana s jevištěm. 1890 Jan Hus. 1894 Sedm havranů, Svadební noc. 1895 Dvě Růženy. 1896 Probuzenci . 1897 Strakonický dudák, Pražský žid. 1898 Cesta kolem světa. Hudbu sokolům skládal J.N.Polášek stejně populární jako F.Kmoch. 1901 Cesta kolem světa. 1902 pořádáno 8 her. 1903 hráno v jarním a podzimním divadelním období. 1904 koupila jednota restauraci u Kašíků. 1905 zavedeno elektrické osvětlení. 1906 Cesta kolem světa. 1907 Žádný muž, Do moře slávy( sehráno 12 her). 1909 shořel Sokolský dům i s vybavením.1911 znovu zahájená činnost (Noc na Karštejně, balet - Jaro-léto-podzim-zima.). 1914 Pasekáři. 1915 sehrány 3 hry (Malý lord). 1917 Jen mimochodem, Mlsáníčko. 1918 hráno 9 her. 1919 hostoval E.Vojan. 1921 hráno 11 her(Ogaři) 1922 V studni, zdravý nemocný, Zázrak nad Bečvou. 1923 hráno 12 her. 1925 Křídový kruh. 1926 hráno 14 her. 1927 Panenka pro štěstí. 1928 Prodaná nevěsta - v roli Jeníka O.Mařák. 1929 hráno 14 her (Juliana, krásna panna). 1931 účast na divadelní soutěži při IX.všesokolském sletu s hrou R.U.R.. 1932 Rusalka, Děvčátko z konfekce. 1933 Dalibor, Stázi tobě něco schází. 1934 Lucerna, Námořník Teddy-Ostrov lásky. 1935 Revoluční svadba- získali diplom ak.malíře Svolínského, Prodaná nevěsta, Na tý louce zelený. 1936 Golgota, Kukačka. 1937 Bílá nemoc. 1938 Dvaasedmdesátka, Červen. 1939 Matka,Lucerna (8 her).1940 sehráno 8 her (Josef Kajetán Tyl, Liják). 1941 činnost zastavena .1945 začíná činnost (Matka). 1946 Zázračné boty (5 her). 1947 oslavilo sokolské divadlo 80.výročí činnosti hrou Radůz a Mahulena.
1904 začíná činnost loutkářská. 1931 Začarovaný les. 1932 sehráno 10 her.

1900 hraje Spolek katolických tovaryšů (Blázinec na cestách, Egmont). 1901 Radůz a Mahulena, Hold květin, Čarovný květ štěstí. 1902 Varšavané v Karpatech. 1903 Sůl nad zlato, Sněženka,Zlatovláska, Kukačka, Cikánka, Otcova kletba, Sluhové. 1904 Zmatek nad zmatek,Jak našel Jakub metlu na zlou Teklu, Chudý písničkář, Páni doktoři, Furiant, Zrušená přísaha. 1905 Pomsta víly, Poklad, Furiant. 1906 Vojtěch Žák, výtečník, Bratr Gonák, U bílého koníčka, Mistr Bedrník a jeho chasa, Obětní beránek. 1907 Černá hora naeb Boj o svobodu, Následky dostaveníčka aneb Kráska z Ostende, Pan měsíček obchodník, To jsem sám rád, Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu, Vojnarka. 1908 Druhé přikázání lásky, Sedlák křivopřísežník, Národní slavnost, Třetí zvonění, Shledání na hřbitově, Bohatá holka, Ženilkov, Betlémské jesličky, Výprava Valachů Burům na pomoc. 1909 Výprava Valachů Burům na pomoc, Budečské jesličky, Cikánčina pomsta, Hanák a Valach, Ženy-otrokyně, Bílá myška, Charleyova teta, Červený kříž v lese, Noemova archa. 1910 Námluvy v lese, Tatíčkův návrat, Pod perutě Orla, Pasačka z Lurd,

Hospodářská besídka: Opuštěná, Cikánčina pomsta,

Katolický spolek: Úděl sirotka, Paní revírníkova a její Tony,

Krásenská škola: Mladí pastýři Betlemští. 1911 Katolický spolek: Pro zpovědní tajemství, Paní revírníkova a její vnoučata, Svatí Cyril a Metoděj,

Hospodářská besídka: K Bohu, vlasti a rodné půdě, Svatí Cyril a Metoděj na Velehradě, Úděl sirotka, Furiant. 1912 Od starého k mladému posvícení. 1913 Potkalo ji štěstí, Černé jezero, Čert a Káča,
Čtenářsko-pěvecký soubor Krhová: Perníková chaloupka,
Studující v Poličné: Slavnostní schůze.
1914 Poličenské děti: Betlemští pastýři. 1915 Čarovná noc,
1916 Červený kříž: Elektra, Jarní píseň,
Mariánská družina dívek: Na srdci mateřském.
1918 Ochotníci v Jasenici Polský žid. 1
919 Studenti gymnasia: Bludar, Orel: Svatý Mikuláš.
1920 otevřen Lidový dům - hraje Dramatiský odbor Lidového domu (Lešetinský kovář, Románek na horách, Modlitba na hřbitově, Divoška, Sněhurka). 1921 Dcery Betlémské, Tři doktoři, Zkáza, Slečna matinka, Rohovín čtverrohý, Mariánská družina dívek: Fabiola, Úděl sirotka, Michal a Matěj domobranci, Sen vánoční. 1922 Staříček Holuša, Nevinně odsouzená, Ben Hur, Mikeš Lomidrevo, Dušičkova hra, Ptačí mozky, Vánoční hra. 1923 Bestia triumfans, Krásné milování, Její panák, Zámeček u moře, Dítě cirku, Převozníkův sen, Sýkorka strýce Tobiáše, Orelská jednota: Zlaté kapradí. 1925 Lidová scéna: Druhý břeh, Noc na Karštejně, Lucerna, Mlsáníčko, Andulka Šafářová, Vojnarka, Když hučely jezy, Jesličky. 1926 Manžel punčocha, Paličova dcera, Jarka svéhlavička, Poslední muž, Závěť, Hanička, Manželské dueto, Řím v plamenech, Hlasatel velikého krále, Babí léto, Vaclav Hrobčický z Hrobčic, Kouzlo májové noci, Mlsní kocouři, Ženská vojna, Narození Páně. 1928 Rozmajrín, Za vlast, Moderní Abrahám, Bezejmenná. 1929 Vánoce v horách, Podvodnice, Krásná Pepička, Foukni do svíčky, Sv.Václav, Stilmondský starosta, Svatý kníže Václav, Zlatá husa, Pilades bez Oresta, O chudém sirotku Ondřejkovi. 1930 Filozofka Mája, Foukni do svíčky,Orel: Zlatá nit, Dramatický odbor: Dědečkovy housle, Kráska ze Šumavy, Vdavky Nanynky Kulichovy, Zmatek nad zmatek, Hubička. 1931 Maryša, Pasekáři,Klub katolických cyklistů: Dolarová tetička, Dramatický odbor LD: Bílá myška. 1932 Slečinka z bílého zámečku, Pro zpovědní tajemství, Cyrilská jednota: Dům u tří děvčátek, Konto X, Svaz katolických dívek: Pasačka z Lurd, A život jde dál, Česká srdéčka. 1933 Krista z myslivny, V českém ráji, Ta naše Máňa, Rézinka od pěchoty, Láska vítězí. 1934 Čarovná noc, Popeluška, Otec, Sladké milování, Jan Výrava, Podzimní píseň lásky, Pašeráci, K Betlému. 1935 Sokol, Lidový dům a Dělnický dům: Prodaná nevěsta,Dramatický odbor: Charleyova teta, Kaňka v rodině, Slovácká princezna, Jehla v kupce sena, Jízdní hlídka. 1936 Vina, Nezapomeň,Intimní scéna: Stín, Dramatický odbor: Ryba a host třetí den, Jednota Orla a Dramatický odbor: Sirotkův sen, Podej štěstí ruku, Orel:Vánoční dar. 1937 Dramatický odbor: Vlajka hoří, Velké pokušení, Nade mlejnem pode mlejnem, Zelená se zelená. 1938 Cikánská princezna, Kde se žebrá, Matka, Orel: Krakonoš a kmotr Kalous, Podej štěstí ruku. 1939 Na šťastné planetě, Velký případ, U svatého Antoníčka, Spáčovité palice před súdom. 1940 Mé štěstí má zlaté vlasy, Rose Marie, Vánoce v horách. 1941 Kytice. 1942 Země úsměvů, Vdavky Nanynky Kulichovy, Směry života. (Horáková)
FABIÁN Josef: materiál od VODÁČKA Adolfa, MAJERA Antonína, Lubiny a Novin zpod Radhoště
- údajná aktivita českých ochotníků v 50. letech 19. st. je nesmyslem, vysloveným zanícenými sice, nicméně však popletenými pamětníky, neboť první ochotnické představení bylo ve Valašském Meziříčí hráno až r. 1867 sdružením ochotníků. (Baletka)
- Tvrzení, že roku 1867 existovalo sokolské divadlo neodpovídá historické skutečnosti. Jednota Sokola se výslovně uvádí jako pořadatel divadelního představení v žádosti z 15.3.1888, předtím vždy žádal o povolení ochotnického divadla subjekt, který sám sebe nazývá ochotnická společnost, ochotnický spolek, ochotnická družina, anebo prostě ochotníci (Diletanten).
Sokol před rokem 1888, resp. 1886 divadlo nehrál, jak potvrzuje informace pocházející ze sokolského prostředí, že totiž náčelník jednoty Sokola Fr. Demel koupil část divadelních rekvizit ”po zašlém ochotnickém spolku”, jak vzpomínal někdejší činovník sokolské scény Josef Divoký. R 1909 veškeré záznamy sokolské jednoty zničil požár, jiné doklady o vývoji divadla nebyly k dispozici a tak vznikla klamná představa, že Sokol hrál divadlo již od svého počátku. Někteří členové sokolské jednoty skutečně hráli divadlo i v dřívější ochotnické společnosti, avšak to ještě neznamená, že Sokol hrál divadlo pod jménem ochotnická společnost. Prosím, abyste tuto lež uvedl na pravou míru. (Baletka)
Uvedené skutečnosti prokázal již r. 1981 Miroslav Dolák, avšak jeho spolupracovník Jiří Demel, kterého Dolák obviňuje z ješitnosti, je zamlčel. (Státní okresní archiv Vsetín, Pozůstalost Miroslava Doláka, rukopis Ochotnické divadlo ve Valašském Meziříčí, 78 s.) (Baletka)
Od r. 1904 hrál Sokol rovněž loutkové divadlo, pro které byla zřízeno zvláštní jeviště a sál.
V letech 1885 -1914 hrával divadlo německý čtenářský spolek Casino (založen 1853), který nejprve dával po jednom představená ročně, r. 1901 uvedl 6 představení, ale od následujícího roku zpravidla po jednom představení ročně. R. 1891 hrála Cyrilometodějská jednota představení Mladí pastýři betlémští, další 2 představení uvedla r. 1895. R. 1896 vytvořil nový soubor katolického zaměření Adolf Bogner, později známý jako autor oblíbených lidových divadelních her. Jeho soubor r. 1896 uvádí Paličovu dceru (2x), Vousy dolů, Mlynář a jeho dítě. R. 1904 sehrál 3 představení dívčí kroužek ve Valašském Meziříčí a Krásně (Moderní žena, Olymp, České amazonky), a r. 1905 Diblík,. Diblíkova dceruška a 3 reprízy).R. 1886 poprvé hrál divadlo členové prázdninového sdružení studentů, jež později přijalo název Akademický klub Palacký. V letech 1886, 1887 a 1893 a pak v letech 1895-1902 zpravidla po jednom představení ročně (mimo jiné Slečna nakladatelka, Maloměstské tradice, Dva světy, Lumpacivagabundus, Čertovy skály., Závěť, Láska z inzerátu), r. 1903 - Rabínská modrost (2 x), 1904 - Vosí hnízdo, 1905 - Bodří venkované, Maryša., Vodní družstvo, Matčino dílo, 1907, Hamlet, Oblaka, Na letním bytě.V době, kdy zaniklo ochotnické sdružení, začal hrát divadlo Spolek katolických tovaryšů (založen 1868), r. 1886 uvedl Šibeniční humor, r. 1893 jedno, 1894 dvě představení, r. 1895 pět (Nazdar, Matice, Tkalcovský tovaryš, Sedlák zlatodvorský, Staří blázni, Sousedé), r. 1896 čtyři představení (mimo jiné Divotvorný klobouk,Omylové světem vládnou), r. 1897 - Klub mládenců, Konkurzy pana notáře, 1898: Bratr honák, Růžová pouta, Tkalcovský tovaryš, 1900 - Blázinec na cestách. Egmont, 1902 - Zmatek nad zmatek, Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu (2x), 1903 - Chudý písničkář, Páni doktoři 1904 - Zrušená přísaha, Furiant, 1905 - pásmo scének 1906 - pásmo scén (3x), Výtečník, Bratr honák, U Bílého koníčka, Mistr Bedrník, Oplancija, Osudné psaníčko, 1907 -
Vilouškův svatební den, Zázračný Obětní beránek, Osudné spaníčko, Za stěnou, Vojnarka, Michal a Matěj, 1908 - Sedlák křivopřísežník, Třetí zvonění, Bohatá láska, Ženílkov. R. 1904 sehrál 3 představení dívčí kroužek veValašském Meziříčí a Krásně (Moderní žena, Olymp, České amazonky), a r. 1905 Diblík,. Diblíkova dceruška a 3 reprízy). Od r. 1907 hrála divadlo skupina křesťanskosociálního Všeodborového sdružení - Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu, r. 1908 - Druhé přikázání lásky (2x), Národní slavnost, Shledání na hřbitově (2x). V r. 1912 katolické spolky ve Valašském Meziříčí a Krásně nad Bečvou vytvořily společný divadelní výbor a od této doby hrály divadlo společně jednak v budově pivovaru a jednak v hostincích v Krásně nad Bečvou. Potom, co olomoucký arcibiskup koupil budovu bývalé trestnice, kterou věnoval lidové straně a faře ve Val. Meziříčí přešla divadelní aktivita na Spolek Lidového domu. (Baletka)
Dětské divadlo - hráli učitelé a žáci dívčí měšťanské školy - 1901 - Hold květin a jesliček, Čarovný květ štěstí, 1903 - Sůl nad zlato (2x), Sněženka. (Baletka)
1940 Radoslav Brzobohatý: "Tady jsem studoval na gymnáziu, účinkoval v lidové muzice a hrál v ochotnickém souboru"
HOŘEC, Petr - NYTROVÁ, Olga: Jak slavívali a slaví slavní. Praha, Knižni klub 1999, 208 s., s. 20.

ÚMDOČ 1922: DO TJ Sokol
MORAVSKÝ FESTIVAL POEZIE viz BČAD č. 1005
1996 setkání netradičních divadel - regionální postupová přehlídka pro českou národní přehlídku Šrámkův Písek.
Amatérská scéna, č.2, 1996
Městská rada schválila pro r. 1996 udělení grantů v oblasti kultury a sportu mj. dramatickému kroužku Domu dětí a mládeže ve výši 26 tis. Kč, loutkovému divadlu Domu dětí a mládeže
Zpravodaj Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, č.7, 19961998 14 souborů ze severní Moravy na dvoudenním Setkání netradičních divadel
Valašské noviny, 24.03.1998
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (28 tis. obyv., okres Vsetín), ČR: Demokratická aliance Romů a komise pro národnostní menšiny při OkÚ Vsetín uspořádaly 30. 4. 1999 v Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí soutěžní přehlídku Jehketane (Společně), které se zúčastnilo 13 souborů z ČR (hudba, umělecký přednes, divadlo). (Valašské noviny, 11.05.1999)
Divadlo Schod (Dotazník ÚLK 1999.)

1991 ŠP: Únikový východ VG Šefrna:Moře
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':