Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třemošnice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TŘEMOŠNICE, viz též HEDVIKOV, o.Chrudim
Divadelní soubor města Třemošnice - rok založení 1887 - dle informace z divadelní kroniky, zaměření souboru: drama, veselohry, operety, hry pro děti, estrádní vystoupení. Účast na přehlídkách Žleby, Ronov nad Doubravou, Polička, Vysoké nad Jizerou. Do r. 1989 2-3 představení ročně.V současné době nemá soubor prostory pro činnost. Poslední představení uvedeno v roce 1994. Přehled inscenací souboru: Zmatek nad zmatek (1903), Rozvod na zkoušku (1936), Lucerna (1939, 1951, 1954), Noc na Karlštejně (1942, 1954), Paličova dcera (1946), Perly paní Serafinky (1948, 1949, 1984), Paní Marjánka, matka pluku (1950), Podskalák (1951), Jedenácté přikázání (1955), Léto (1955), Filosofská historie (1956), Kudy kam (1956), Malajská romance (1957), Slavnost lampionů (1959), Černá komedie (1969), Lhářka (1977), Bílá nemoc (1985), Sto dukátů pro Juana (1986), Muziky, muziky (1987), Broučci (1994). (Kyselová)
Podle informací Blaženy Miklovičové, vedoucí souboru pro Místopis 1998
NOVOTNÁ, Ivana: Dějiny ochotnického divadla v Třemošnici. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994
Adresář 93: Divadelní soubor

Ivana Novotná - Dějiny ochotnického divadla v Třemošnici 1994. Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel Štefek, CSc.Oponent: PhDr. Čestmír Brandejs, Csc.
Obsah:I. Z historie obce Třemošnice
II. Počátky ochotnického hnutí v Třemošnici (1883-1923)
III. Dějiny ochotnického divadla v Třemošnici roku 1945
IV. Vývoj třemošnického divadelního spolku po roce 1945

- divadelní spolek vznikl v roce 1883
- není dochován žádný písemný doklad ani registrace ve Spolkovém katastru okresu Čáslav
- na spolkových stanovách organizován od roku 1923 (záznam o registraci ve Spolkovém katastru uložen ve Státním okresním archivu Kutná Hora)
- vznik spolku rekonstruován na základě vzpomínek pamětníků - zaznamenáno v kronice DS
- nejstarší autentický písemný doklad: plakát - fraška Zmatek nad zmatek - Augustin z Kotzebue, překlad J.L. Turnovský, režie Karel Novotný, spolupráce František Lebeda, hrálo se v hostinci Josefa Víška
- soubor měl asi 14 členů, po ukončení 1. světové války noví členové, vzniká druhý konkurenční spolek
- hraje se na 2 scénách - hostinec J. Víška a p. Rokose
- v roce 1919 přichází do obce MUDr. Arthur Hamáček s manželkou Mary, přivážejí do Třemošnice vlastní jeviště, které 10.8.1921 od nich odkoupil za 4.000 Kč Sbor dobrovolných hasičů
- dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů sehrál v letech 1921-1923 15 divadelních her (např. B. Viková-Kunětická: Cop, Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, F. Oliva: Zelená koruna, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta)
- v roce 1923 se ustavuje ochotnický soubor na zákonem předepsaných spolkových stanovách
- 18.2.1923 ustavující schůze, vzniká Dělnický dramatický kroužek (23 členů, předseda Josef Musílek, režisér Karel Peca)
- 9.9. 1924 při požáru shořela opona, novou namaloval pan Hájek z Bučic
- v roce 1931 přeměněn dramatický odbor hasičského sboru v regulérní divadelní soubor, stanovy schváleny Zemským úřadem v Praze 12.8.1931
- 11.9.1931 ustavující schůze - vzniká Dramatický a hudební spolek ochotníků, předsedou MUDr. A. Hamáček, režisér Karel Stehno, spolek členem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého
- 25.10. 1931 sehrána fraška K. Piskoře Tulácké dobrodružství
- uváděna nejen díla dramatická, ale i hudební, v souboru existoval autonomní hudební odbor s vlastním vedoucím (MUDr.Hamáček) a početná kapela
- v činnosti pokračoval i Dělnický dramatický kroužek, v roce 1931 uvedl 4 premiéry
- dorost Československého Červeného kříže uvedl 3.3.1931 hru Františka Weniga Tatíčkovi v rámci oslav TGM
- 9.7.1933 premiéra divadelní hry L. Bubelové Služka - spoluúčinkují hosté z pražských scén (J. Svatá - Fuksová, Míla Pačová - Krčmářová)
- 10.2.1935 podán návrh na sloučení obou spolků - nerealizován
- v roce 1939 dochází k útlumu spolkové činnosti
- ke sloučení spolků došlo 20.7.1939, vzniká Dramatický a hudební spolek ochotníků, předseda Bedřich Vobruba, režisér Karel Stehno
- 20.8.1939 uvedena opereta V tom našem kostelíčku
- 29.10. 1939 Lucerna
- 1940 - 7 představení
- 1942 - pouze Noc na Karlštejně
- po roce 1945 nastává oživení
- 18.11. 1945 veselohra F.X. Svobody Poslední muž

Vývoj po roce 1945- 1946 - 3 premiéry
- 1947 - 5 premiér
- 1948 - 6 premiér
po režisérovi Stehnovi nastupuje ing. Macháček
- od r. 1946 snaha o nové jeviště včetně světelného zařízení, první hra v novém: J.K.Tyl: Paličova dcera
- 1.7.1950 činnost spolku napojena na Závodní klub podniku Kovolis Hedvikov se svou samosprávou, nový název: Dramatický odbor Závodního klubu ROH Kovolis Hedvikov
- 20.6.1954 A. Dvořák: Rusalka v provedení členů Smetanova divadla Praha
- 1955 - 20 zájezdů po okolních obcích
- duben 1958 - účast na kajské přehlídce v Poličce (Malajská romance)
- 1962 premiéra V šeříkovém sadu (C. Solodar)
- prosinec 1962 - Paní ministrová (Branislav Nušič)
- 1966 - Pension Belvedere (Fr. Frýda)
- 1967 - detektivka A.G. Petermanna Premiéra se odkládá
- 1969 - Černá komedie (P.Shaffer)
- 1976 iniciativou Josefa Šrajbra dochází k oživení činnosti, uvedena komedie Fadila Hadziče Hotel pro blázny
1977 - Případ bez jednacího čísla (Oldřich Daněk), účast na krajské přehlídce v Meziměstí u Broumova
- 1980 - O Ševci Ondrovi a komtesce Julince - účast na okresní přehlídce, doporučení na krajskou přehlídku v Bystrém u Poličky
- říjen 1981 - účast na přehlídkách ve Vysokém nad Jizerou a Týništi nad Orlicí
- na konci roku 1981 uvedena fraška Kouzlo domova (W.S. Maughm)
pak nastává zlom, nastupuje mlaší generace (Jiří Šámal, Zdeněk Dvořák)
- 26.4. 1985 - Bílá nemoc v režii Bohumila Štického
- v květnu 1986 otevřen nový kulturní dům bez jeviště pro klasické divadlo, spolek jako složka Závodního klubu ROH, ale hraje v prostorách kina
- 7.6.1986 se v Třemošnici koná okresní přehlídka divadelních souborů - Sto dukátů za Juana
- prosinec 1987 účast na okresní přehlídce v Proseči s komedií se zpěvy A.N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení v režii Jiřího Šámala

v současné době soubor nehraje

1981 KDP: DS ZV ROH ZTS: Z. Kozák: O ševci Ondřejovi a komtesce Julince
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':