Databáze českého amatérského divadla

Texty: Skuteč, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SKUTEČ o.Chrudim
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1830 - 34: zásluhou studenta jana Melichara sehrány všechny Klicperovy veselohry (s. 298)
DČD II.

SEZNAM her skutečských ochotníků, rkp. SA Brno, Fond G Pozůstalosti, Jan Melichar 1833 - 1901, G 55
Hráno již r.1770 a 1790 řádné divadlo. Zvláštní způsob zvaní. Jeli, asi v kostýmech,
na slavnostně okrášlených koních po okolních lokalitách. Pak až v r.1820. (Ron)
Amatérská scéna 1983/10, s.15.1770 zřízeno ochotnické divadlo
1824 postavili divadalo studenti, hráli asi deset let
1846 opět nové divadlo, Monika, Debora, Sládkova dcera, Husička z Podháje, Čech a Němec, Ženské slzy, Galejní otroci aj. 28 členů spolku.
1868 - 74 sehráno 21 představení
od r.1875 sehráno 40 her
1876 Loupežníci, spolek zakládajícím členem Matice divadelní.
In: Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 172-4 Marie P. kDÚ
Almanach divadelní 1869 s.106.
1770 - 1790 se hrálo divadlo -
dle záznamu v sešitě MUDr.Jana Melichara-Československá vlastivěda, díl.IX. - Umění, svazek 4 Divadlo, str.61 uvádí:
“Nejstarší údaj o divadle tohoto období máme zatím z roku 1770 ze Skutče...”
hybnou pákou studenti - různé spolky: Tyl, hasiči, Sokol.
Ustaven spolek Družstvo.
1951 mladí vytvořili soubor Skalák
časté zájezdy, v roce 1952 sehráno 3O představení
Dramatický soubor divadelních ochotníků klubu pracujících, činný do r.1983.(JV)
ROUČKA, Jar.st. a ZÁSTĚRA, Frant.: Nahlédnutí do historie našeho divadla. Skutečské noviny - květen 1997. kART
Jedna z nejstarších tradic ochotnického divadla v českých zemích. Od 1828 uvádí Melichar Berounské koláče, Loupežníky na Chlumu, Rohovína čtverrohého, Čecha a Němce, Smíření, Divotvorný klobouk, Lhář a jeho rod, Žižkův meč, Loketský zvon, Husité u Naumburku, Domácí lékař... /?/ zal.Družstvo divadelních ochotníků. Hrálo i mezi dvěma světovými válkami. 1951 odchodem mladých z Družstva zal. DS Skalák. Vyvíjel velkou aktivitu a pořádal i zájezdy po okolí. Na repertoáru např. Divoška, Ženitba, Škola manželů, Morálka paní Dulské, Lakomec, Hra o lásce a smrti, Chirurg Platon Krečet... Velký úspěch s Norou a Němci /účast na krajské přehlídce v Ústí n.O./. Zal. SKP a v něm všechna ochotnická činnost Dramatický odbor divadelních ochotníků klubu pracujících. Opětné spojení Skaláka a Družstva až do 1983. /JM/
ROUČKA, Jaroslav, ZÁSTĚRA, František: Nahlédnutí do historie našeho divadla. Skutečské noviny, květen 1997. 1 str. kART.
Dobové záznamy lékaře Jana Melichara uvádějí mj. repertoár od 1828, zahrnující v podstatě všechny tehdy hrané obrozenské české hry. Pernikář - mydlář Holý? Hybným elementem byli studenti. Ochotníci provedli 1881 ve prospěch ND Telegramy G. Moravského. 1951 část členů Družstva, nespokojená s činností zal. soubor Skalák. V bohatém repertoáru byla např. Divoška, Ženitba, Škola manželů, Morálka paní Dulské, Lakomec, Hra o lásce a smrti, Chirurg Platon Krečet. Zajížděli i do vzdálenějšího okolí a vykonali tak mimořádně záslužnou práci. Úspěch měli zejména s Norou a hru Němci provedli na krajské přehlídce v Ústí nad O. 1952 provedli 30 představení. Brzy byli začleněni do SKP jako Dramatický soubor divadelních ochotníků klubu pracujících. Pod původním
názvem Družstvo pokračovali do 1983.(JM)
ROUČKA, Jaroslav st., ZÁSTĚRA, František: Nahlédnutí do historie našeho divadla. Skutečské noviny, V.1997. str.1O. kARTV Pamětní knize Družstva divadelních ochotníků se uvádělo, že se divadlo ve městě hrálo už 1770-1790, avšak hry, o nichž je zmínka, údajně vznikly později. 1820 První představení v Panském domě, později ve staré škole pod kostelem, poté u pernikáře Holého a konečně v hostincích "U zlatého lva" a u A.Konečného. 1870 zal.Družstvo divadelních ochotníků, téhož roku bylo první představení "Paličova dcera" a výtěžek byl věnován stavbě železnice. 1881 bylo Družstvo zakládajícím členem Divadelní matice v Praze, téhož roku studenti provedli Töpferův "Vévodův rozkaz" ve prospěch Národního divadla v Praze. 1883 oslavili hrou otevření Národního divadla v Praze 1865-97 sehrálo družstvo 131 představení. 1897 bylo v sokolovně postavené nové jeviště a provedené první představení, "Služebník svého pána"/Jeřábek/. Do 1943 provedli 470 představení. Repertoár byl klasický i soudobý, český. Družstvo zvalo k hostování známé herce /Zd.Štěpánek, R.Šlemrová, Jar.Urbánková/
Ve službách Thalie II. s.321.
1849 zákaz z Prahy přivezené hry E.L.Svěráka Klášter sv. Tomáše byl důvodem výbuchu nespokojenosti občanů. Nahradil i Jan Hus, s nímž soubor nabyl popularity i mimo město. Následkem stálých sporů v místě vznikl 1870 nový soubor Přemysl. Hrál i v Železném Brodě /1871/.1872 si pořídili vlastní jeviště a hrál např. i Dráteníka, Žádný muž a tolik děvčat /Suppé-Böhm/… /JM/
TÁBORSKÝ, str.102-104.
Asi 1907 SDO. Sardou:Fedora. Dlouholetí ochotníci manželé Jadrní
KAREN,Bedřich: Epizody. Praha,Čs.kompas 1946 s. 106-107
ÚMDOČ 1922: Družstvo d.o.
Adresář 93: Divadelní soubor
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':